Bakteryjne i wirusowe zapalenie jelit u dzieci

2019-09-18 13:02 Monika Majewska

Zapalenie jelit to grupa schorzeń, których przyczyny są bardzo różne. Najczęściej w jelitach pojawia się stan zapalny na tle bakteryjnym, np. zemsta faraona, czyli tzw. biegunka podróżnych, choć może on być także wywołany różnymi toksynami. Sprawdź, jakie są przyczyny zapalenia jelit.

Zapalenie jelit można podzielić ze względu na lokalizację:

 • zapalenie jelita grubego
 • zapalenie jelita cienkiego

i na czas rozwoju i intensywność objawów

 • ostre zapalenie jelit
 • przewlekłe zapalenie jelit

Jednak najczęściej dzieli się je ze względu na przyczyny wyzwalające stan zapalny, tj. zakaźne i toksyczne.

Wyróżnia się także nieswoiste zapalenia jelit, których przyczyna jest nieznana.

Czytaj też: Choroby jelit

Nie miej tego gdzieś! Wszystko o raku jelita grubego

Ten nowotwór można łatwo zdiagnozować i zapobiec jego rozwojowi we wczesnej fazie choroby. Niestety rak jelita grubego często wykrywany jest dopiero w stadium zaawansowanym. Nie miej tego gdzieś! Nie lekceważ ryzyka zachorowania i dowiedz się więcej o: przyczynach, objawach, diagnostyce i metodach leczenia raka jelita grubego.

Zapalenie jelit: objawy

Mimo, że zapalenie jelita może dotyczyć różnych jego części (zapalenie jelita cienkiego, zapalenie jelita grubego, zapalenie okrężnicy itp.) i mieć bardzo różne podłoże, to część objawów powtarza się w każdym z tych przypadków. Są to:

W miarę postępu choroby dochodzi do zaburzeń wchłaniania, a powstałe niedobory witamin, minerałów i innych substancji odżywczych prowadzą do znacznego osłabienia organizmu.

Czytaj też: Zespół jelita drażliwego (IBS) – nerwica jelit

Zakaźne zapalenie jelit

Zakaźne zapalenie jelita jest wywoływane przez różne drobnoustroje.

 • wirusowe zapalenie jelit – wywołują najczęściej:

– rotawirusy (rotawirusowe zapalenie żołądkowo-jelitowe)- adenowirusy- norowirusy- astrowirusy

 • bakteryjne zapalenie jelit – wywołują najczęściej:

– Escherichia coli (tzw. biegunka podróżnych lub zemsta faraona)- Salmonella typhi (pałeczki duru brzusznego)- Salmonella (salmoneloza)- Shigella (czerwonka bakteryjna)- Vibrio cholerae (cholera)- Staphylococcus aureus (zapalenie gronkowcowe)- Corynebacterium

 • grzybicze zapalenie jelit – wywoływane najczęściej przez:

– drożdżaki Candida albicans

Toksyczne zapalenia jelit

Toksyczne zapalenia jelit są reakcją błony śluzowej jelit na toksyczne czynniki, np.

 • jad kiełbasiany, wywołujący botulizm

Jednak najczęstszą przyczyną toksycznego zapalenia jelit jest jeden z preparatów chemicznych ochrony roślin (pestycydów), które używa się np., by “przyspieszyć” wzrost nowalijek.

Czytaj też: Parszywa 12 – warzywa i owoce najbardziej skażone pestycydami

Inną przyczyną ostrego stanu zapalnego przewodu pokarmowego może być zatrucie grzybami, np. muchomorem sromotnikowym lub toksyna gronkowca, które są wytwarzane w jelicie człowieka po zjedzeniu przez niego pokarmu zakażonego gronkowcami.

Czytaj też: Gronkowcowe zatrucie pokarmowe – objawy i leczenie zarażenia gronkowcem

Nieswoiste zapalenia jelit

Nieswoiste zapalenia jelit to grupa przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego, głównie jelita grubego lub cienkiego o podłożu autoimmunologicznym. Najczęstszymi chorobami z tej grupy są:

 • choroba Leśniowskiego-Crohna
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Ich przyczyny nie są do końca znane.

Bakteryjne i wirusowe zapalenie jelit u dzieci Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, a zwłaszcza obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Autorka newsów, poradników, wywiadów z ekspertami i relacji. Uczestniczka największej Ogólnopolskiej Konferencji Medycznej “Polka w Europie”, organizowanej przez Stowarzyszenie “Dziennikarze dla Zdrowia”, a także specjalistycznych warsztatów i seminariów dla dziennikarzy realizowanych przez Stowarzyszenie.

Newsy

Zapalenie jelit indukowane białkami pokarmowymi (food protein-induced enterocolitis syndrome – FPIES) jest ciężką postacią IgE-niezależnej nadwrażliwości na pokarm.

Wraz z enteropatią indukowaną pokarmem (food protein-induced enteropathy – FPE) i alergicznym zapaleniem prostnicy (food protein-induced allergic proctocolitis – FPIAP) należy ono do grupy IgE-niezależnych zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego wywołanych alergią na pokarm (non-IgE-mediated gastrointestinal food allergic disorders – non-IgEGIFA) [1]. Objawy kliniczne występują zwykle po 2‑4 godzinach od spożycia szkodliwego pokarmu i dotyczą najczęściej najmłodszych niemowląt do 9. miesiąca życia [1‑4].

Częstość występowania choroby nie jest dokładnie znana. Z danych epidemiologicznych wynika, że IgE- niezależna alergia przewodu pokarmowego jest przyczyną dolegliwości u ponad 40% niemowląt i małych dzieci z alergią na białka mleka krowiego; częściej (ok.

 60%) występuje u dzieci płci męskiej [3]. W badaniach Katza i wsp. częstość występowania FPIES u dzieci w 1. roku życia wynosiła 0,34%.

Uważa się, że FPIES jest chorobą zbyt rzadko rozpoznawaną, co częściowo może wynikać z faktu, że nie ma jednego prostego badania pozwalającego na szybkie i jednoznaczne ustalenie rozpoznania [5].

PatogenezaW patomechanizmie FPIES postuluje się zwiększoną przepuszczalność bariery błony śluzowej jelita, będącą następstwem miejscowego stanu zapalnego mediowanego działaniem cytokin prozapalnych.

Istotną rolę w tym procesie odgrywają swoiste antygenowo limfocyty T i wzrost ekspresji czynnika martwicy nowotworów TNF-α wraz z jednoczesnym zmniejszeniem ekspresji receptorów dla czynnika wzrostu TGF-β działającego protekcyjnie na barierę nabłonka jelitowego.

W badaniach histopatologicznych bioptatów jelita cienkiego stwierdza się nacieki złożone z limfocytów, plazmocytów, komórek eozynofilowych. Możliwa jest także miejscowa obecność swoistych IgE wynikająca z aktywacji limfocytów Th2.

Następstwem wzrostu przepuszczalności błony śluzowej jelita są biegunka, wymioty, a przy dłużej trwającym procesie rozwój zespołu zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego [2, 3, 6].

U ponad 50% dzieci przyczyną choroby jest nadwrażliwość na białka mleka krowiego, soi, ryżu, rzadziej na białka jaja kurzego, drobiu, ryb, zbóż.

FPIES rzadko występuje u dzieci karmionych piersią, co sugeruje ochronną rolę mleka kobiecego wynikającą z obecności w nim TGF-β i immunoglobuliny A.

Spośród dzieci, u których przyczyną FPIES jest pokarm stały, ponad 80% wykazuje nadwrażliwość na więcej niż jeden alergen, a u 65% stwierdzano pierwotnie alergię na białka mleka krowiego [3].

Obraz klinicznyObraz kliniczny uwarunkowany jest fazą choroby. W fazie ostrej występują obfite, wielokrotne wymioty, zwykle współistniejące z biegunką, prowadzące do odwodnienia i patologicznej senności. Stan dziecka jest ciężki, u ok. 20% pacjentów może rozwinąć się wstrząs. Pierwsze objawy występują do 3 godz.

po spożyciu szkodliwego pokarmu; w ciągu kolejnych 5‑8 godz. pojawiają się biegunka, odwodnienie, patologiczna senność, bladość; mogą wystąpić objawy wstrząsowe ze spadkiem ciśnienia tętniczego i hipotermią.

W fazie przewlekłej dominuje utrata łaknienia i masy ciała; okresowo występują wymioty, wodniste stolce z obecnością śluzu i krwi [2, 7, 8].

Faza choroby zależy od częstości i rodzaju spożywanego pokarmu. Podaż okresowa jest przyczyną objawów ostrych; w alergii na białka mleka i soi obserwuje się najczęściej postać przewlekłą choroby [3, 5, 8‑10].

U pacjentów ze współistniejącą IgE-zależną alergią na pokarmy obecna jest atypowa postać FPIES, manifestująca się występowaniem reakcji natychmiastowych, w tym anafilaktycznych, oraz tendencją do przewlekłego utrzymywania się objawów choroby [9, 10].

W badaniach laboratoryjnych w fazie ostrej stwierdza się w morfologii leukocytozę z neutrofilią oraz trombocytozę; u niektórych dzieci kwasicę metaboliczną i methemoglobinemię.

W fazie przewlekłej odnotowuje się hipoalbuminemię, niedokrwistość mikrocytarną.

W badaniu kału mogą być obecne: krew, wielojądrzaste neutrofile, eozynofile, kryształki Charcota-Leydena, substancje redukujące [7, 8, 11].

DiagnostykaZgodnie z obowiązującymi standardami rozpoznanie FPIES opiera się na wywiadzie osobniczym oraz występowaniu typowych objawów (zwłaszcza wielokrotnie) w ciągu 2‑4 godz. od spożycia szkodliwego pokarmu, przy braku innych przyczyn mogących tłumaczyć dolegliwości.

Ustąpienie objawów po zastosowaniu diety eliminacyjnej stanowi potwierdzenie rozpoznania [2, 3, 8]. Wyniki punktowych testów skórnych czy oznaczenia stężenia alergenowo swoistych przeciwciał IgE są zwykle negatywne; obecność swoistych IgE na alergeny pokarmowe stwierdza się u ok.

10‑25% pacjentów [2, 4, 8, 10, 11]. Mimo że patomechanizm FPIES jest zależny od limfocytów T, atopowe testy płatkowe mają niską wartość diagnostyczną [12].

W badaniu endoskopowym stwierdza się niecharakterystyczne zmiany w postaci rozlanego, niekiedy krwotocznego zapalenia, bez lub z zajęciem jelita krętego i atrofią kosmków jelitowych [8].

Ze względu na brak charakterystycznych dla alergii objawów oraz specyficznych biomarkerów, rozpoznanie często bywa utrudnione, a gwałtowność objawów, obecność wykładników laboratoryjnych ostrego stanu zapalnego sugeruje ostrą infekcję przewodu pokarmowego czy sepsę.

You might be interested:  Guzek w pochwie – przyczyny wyczuwalnego zgrubienia na ściance pochwy

Stanowi to przyczynę wykonywania szeregu badań laboratoryjnych i stosowania szerokowachlarzowej antybiotykoterapii. Dlatego ostatecznym badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu jest doustna próba prowokacji pokarmowej [6, 8, 11]. Według Sicherera i wsp. dodatkowym kryterium diagnostycznym może być wystąpienie objawów przed 9.

miesiącem życia oraz brak objawów sugerujących reakcję IgE-zależną [10].

Piśmiennictwo1. Caubet J.Ch., Szajewska H., Shamir R. i wsp.: Non‑IgE‑mediated gastrointestinal food allergies in children. Pediatr Allergy Immunol 2017, 28, 6‑17.

2. Nowak-Węgrzyn A.: Food protein-induced enterocolitis syndrome and allergic proctocolitis. Allergy Asthma Proc 2015, 36 (3), 172‑184.3. Nowak-Węgrzyn A., Sicherer S.H.: Food proteininduced enterocolitis syndrome (FPIES). UpToDate 2016, Nov.4. Feuille E., Nowak-Węgrzyn A.: Definition, etiology, and diagnosis of food protein-induced enterocolitis syndrome. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2014, 14 (3), 222‑228.5. Katz Y., Goldberg M.R., Raujan N. i wsp.: The prevalence and natural course of food protein-induced enterocolitis syndrome to cow’s milk: A large-scale, prospective population-based study. J Allergy Clin Immunol 2011, 127, 647‑653.6. Sobkowiak P., Bręborowicz A., Balicka V.: Zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy wywołane przez białka pokarmowe (żółtko jaja kurzego) u 7-miesięcznego niemowlęcia – opis przypadku. Alerg Astma Immun 2013, 18 (3), 188‑193.7. Nowak-Węgrzyn A., Muraro A.: Food protein-induced enterocolitis syndrome. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009, 9, 371‑377.8. Guibas G.V., Tsabouri S., Makris M. i wsp.: Food protein-induced enterocolitis syndrome: Pitfalls in the diagnosis. Pediatr Allergy Immunol 2015, 25, 622‑629.9. Caubet J.Ch., Ford L.S., Sickles L.S. i wsp.: Clinical features and resolution of food protein-induced enterocolitis syndrome: 10-year experience. J Allergy Clin Immunol 2014, 134 (2), 382‑389.10. Nowak-Węgrzyn A., Sampson H.A., Wood R.A., Sicherer i wsp.: Food protein-induced enterocolitis syndrome caused by solid food proteins. Pediatrics 2003, 111, 829‑35.11. Leonard S.A., Nowak-Węgrzyn A.: Clinical diagnosis and management of food protein-induced enterocolitis syndrome. Curr Opin Pediatr 2012, 24, 739‑745.

Źródło: Fragment artykułu: Cudowska B., Lebensztejn D.M.: Zapalenie jelit indukowane białkami pokarmowymi u dzieci. Gastroenterologia Praktyczna 2017, 1 (34) 43-45.

zapalenie jelit u dzieci

 • Artykuły
 • Pytania do lekarzy

Przyczyny toksycznego zapalenia jelit Do toksycznego zapalenia jelit dochodzi, gdy do organizmu przedostaną się trujące substancje. (…) Najczęstszym objawem zapalenia

Proste sposoby na zdrowy żołądek i jelita Zapalenie żołądka czy jelit może mieć podłoże autoimmunologiczne, infekcyjne bądź toksyczne. (…) Pierwszy objaw to wzdęcia
Czynniki toksyczne zapalenia żołądka…

Na ****nieswoiste zapalenia jelit składają się głównie ****choroba Leśniowskiego Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. (…) Z pewnością stworzenie nowych sposobów leczenia nieswoistych zapaleń

Zmiany w jelitach osoby z zapaleniem jelit Kolonoskopia przedstawia szeroką zmianę śluzówki esicy oraz oraz płyn jelitowy przedostający się poza jego

Na zapalenie jelit bardziej narażone są osoby, które przeszły operację lub zapalenie otrzewnej, miały przepuklinę brzuszną, raka jelita, uchyłki jelita (…) Zapalenie jelit

Przczyny rzekomobłoniastego zapalenia jelit Rzekomobłoniaste zapalenie jelit może mieć różne przyczyny. (…) * Toksyczne zapalenie jelit * Nieoczywiste…

Oto naturalne sposoby radzenia sobie z wrzodziejącym zapaleniem jelit. Naturalne sposoby na wrzodziejące zapalenie jelit. (…) Wrzodziejące zapalenie jelit

Jak przebiega rzekomobłoniaste zapalenie jelit? Jak przebiega rzekomobłoniaste zapalenie jelit? (…) Bakteria z rodziny Clostridium difficile powodująca rzekomobłoniaste zapalenie

Toksyczne zapalenie jelit to reakcja błony śluzowej jelit na toksynę, np. jad kiełbasiany. (…) Crohn's disease) to zapalenie błon śluzowych jelit.

Do grupy nieswoistych zapaleń jelit zaliczamy dwie główne jednostki chorobowe: wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna. (…) Często ten typ nieswoistego zapalenia

Przyczyny zapalenia jelit Zapalenia jelit może obejmować cały dolny odcinek przewodu pokarmowego. (…) Toksyczne zapalenie jelit to reakcja błony śluzowej…

Nieswoiste zapalenia jelit znacznie pogarszają jakość życia chorego. (…) Podsumowując należy podkreślić znaczenie kompleksowego leczenia nieswoistych zapaleń jelit.

Nowotwory jelit rozpoznawane są na podstawie badania radiologicznego, wziernikowania i badania histopatologicznego. 

 (…) Spowalnia perystaltykę jelit, co powoduje dłuższy kontakt narządu z substancjami szkodliwymi…

Profil małego dziecka U dzieci urodzonych przez chore na astmę matki, poziom EPX w moczu może pomóc w przewidzeniu rozwoju symptomów alergicznych.

Objawy nieswoistego zapalenia jelit Nieswoiste choroby zapalne jelit charakteryzują się przewlekłymi owrzodzeniami przewodu pokarmowego. (…) Leczenie nieswoistego zapalenia jelit Nieswoiste…

Mój syn 15 lat od 4 tygodni jest w szpitalu. Trafił tam z podejrzeniem ropnia okołoodbytniczego. Lekarze diagnozowali go pod kątem choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Zrobiono szereg badań z krwi i kału, rezonans magnetyczny,…

Mój syn ma 8 miesięcy. Już 5 raz leży w szpitalu. Ma straszne furczenia, świsty. Byłam z nim w Karpaczu, w centrum pulmologi i alergologii. Miał tam robione badania pod kątem mukowiscydozy. Nie ma alergii pokarmowej. W tej chwili też przebywa w szpitalu….

Jak i czy w ogóle da się wyleczyć zapalenie jelit?Nie piszę Pan o jakie zapalenie jelit chodzi, więc trudno mi odpowiedzieć konkretnie na to pytanie. Niektóre typu zapalenia jelit np. choroba Crohna są chorobami o podłożu autoimmunologicznym więc przebiegają…

Witam, 4 miesiące temu przeszłam rzekomoblonniste zapalenie jelit po antybiotyku, bylam leczona metronadazolem, który pomogl aczkolwiek stolce sa często luźne i toalete odwiedzam raz dziennie a przed ta choroba chodziłam do toalety oddac stolec co 2-3…

Dwoje dzieci w wieku 6 miesiecy i 5 lat zachorowało na wirusowe zapalenie płuc. Czy rodzice tych dzieci mogą przenosić wirusa i jak długo?Witam serdecznie! Wirusowe zapalenie płuc najczęściej jest spowodowane przez infekcję wirusem grypy, paragrypy,…

U córki stwierdzono wrzodziejace zapalenie jelita grubego. Obecnie bierze 8 tabletek asmax 500 dziennie. Na początku brała jeszcze Metypred. Wczoraj nastąpiło zaostrzenie choroby biegunki i krew w kale. Wizytę u lekarza mam dopiero 25 września. Jak mam…

Witam. Mój partner choruje na limfocytarne zapalenie jelit i prawdopodobnie na celiakie. Czy przy tych dwóch chorobach można się starać o dziecko? Partner jest w trakcie leczenia lekiem Pylera i Emanera. Z góry dziękuję za odpowiedź. tak

Kolka tygodni temu miałem nagły atak ostrej biegunki,w czasie którego zrobiłem kolonoskopie.W badaniu makro drobne zaczerwienienia,w badaniu hist.pat.focal active colitis z cryptitis i mikroropniami krypt-wniosek zapalenie infekcyjne bez wykladnikow chorób…

Witam. Mam 2 letniego syna. od 5 dni leczony jest na ostre zapalenie jelit. Problem w tym ze nie chce nic zjesc nawet lyzeczki kleiku. Ma tylko antybiotyk. Jest juz slaby. Co mam zrobic. Prosze o pomoc.Jeśli dziecko nie może/nie chce przyjmowac żadnych…

Syn lat 20 przeszedł rzekomobłoniaste zapalenie jelit potwierdzone badaniami u lekarza.Biegunki trwały prawie 2 tyg.Od paru dni syn czuje się lepiej brak biegunek i bólu brzucha.Dwa miesiące przed choroba syn wprowadził w swoją dietę ciemne pieczywo i…

Witam, lekarz stwierdził u mnie zapalenie tchawicy, zapisał antybiotyk xorimax 500 boje się go jednak brać ponieważ po antybiotyku który brałam wcześniej dostałam zapalenia jelit i leczyłam się 9 miesięcy, i jeszcze czuję dolegliwości jelit. Czy są inne…

Choruje na wzjg, osiągnęłam stan remisji, zażywam codziennie Imuran. 2 tygodnie temu nagle dostałam w piątek wieczorem biegunkę, a w sobotę doszły do tego dodatkowo mocne bóle brzucha głównie w okolicach żołądka oraz po prawej i lewej stronie. Ból jest…

Wycinki śluzówki jelita grubego ze znacznym zaburzeniem architektoniki z intens naciekiem zapalnym złożonym z limfocytów komórek plazmatycznych,histiocytów i granulocytów obojętnochłonnych niszczących nabłonek cew gruczołowych i tworzącym ropnie krypt.Obraz…

Dzień dobry Mam taki problem i prosze o pomoc.Mam 35 lat jestem bezdzietną panną. W USG piersi wyszło mi ok 12 torbieli o różnych wielkościach jedne mniejsze drugie większe ale w opisie wszystkie do 1,1 cm (We wcześniejszych badaniach rok temu miałam…

You might be interested:  Strzelające stawy – jakie są przyczyny trzasków w stawach?

wynik kolonoskopi blona sluzowa jelita grubego o zachowanej architektonice z malego stopnia przewleklymi naciekami zapalnymi obraz niecharakterystyczny bralam przez miesiac encorton teraz asmax 500 od leczenia minelo 1,5 miesiaca i troszke lepiej jest…

zapalenie jelit u dzieci

Do nieswoistych zapaleń jelit możemy zaliczyć chorobę Leśniowskiego Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. (…) U dzieci które ukończyły eksperyment zauważono znaczną poprawę…

Bóle brzucha, biegunka czy anemia, to tylko niektóre objawy choroby Leśniowskiego-Crohna. **Mimo rozwoju medycyny przyczyny tej dolegliwości wciąż nie są znane. ** Nieprzyjemne symptomy mogą wywoływać niektóre pokarmy. Podpowiemy ci, jakich produktów…

Podobnie jest z nerwicą jelit. (…) * Nekrotyczne zapalenie jelita grubego
* Skuteczność stosowania probiotyków w zespole jelita drażliwego i przewlekłym zaparciu
* Czym jest nerwica natręctw

Znajdziesz go w każdym sklepie
Banany Te egzotyczne owoce poleca się dzieciom, które zmagają się z problemami żołądkowo-jelitowymi. (…) Jej niezwykle cenny składnik – kwas mlekowy – regeneruje uszkodzoną błonę śluzową jelit.

Rodzaje zapalenia stawów u dzieci Zapalenie stawów pojawia się u dzieci zwykle pomiędzy szóstym miesiącem a 16. rokiem życia. (…) Leczenie zapalenia stawów u dzieci W…

Zapalenie gardła u dzieci najczęściej jest wywoływane przez wirusy, chociaż bywają zapalenia gardła o podłożu bakteryjnym czy grzybiczym. (…) Bakteryjne zapalenie gardła u dzieci Anginą…

Zapalenie migdałków u dzieci może mieć podłoże zarówno wirusowe, jak i bakteryjne. (…) Objawy zapalenia migdałków u dzieci Zapalenie migdałków zwykle zaczyna się od…

Kolka jelitowa może oznaczać: • zwężenie jelit; • niedokrwienie jelit; • niedrożność jelit; • zatrucie pokarmowe; • ostrą infekcję jelit (…) Dziecko

Po przyjrzeniu się tej sprawie, okazało sę, że zaburzenia pracy jelit są charakterystyczne tylko dla ASD. (…) Naukowcy zauważyli bowiem, że poprawie uległ nie tylko stan jelit, ale także zachowanie.

Zapalenie spojówek u dzieci zazwyczaj trwa kilka dni, po czym przechodzi samo. (…) Przyczyny i objawy zapalenia spojówek u dzieci Zapalenie spojówek pojawia się u…

Jakie są objawy zapalenia zatok u dzieci? Zapalenie zatok przynosowych zazwyczaj rozpoczyna się katarem. (…) U małych dzieci ostre zapalenie zatok rozwija się zazwyczaj…

Jakie są **objawy zapalenia płuc **u dzieci i jak pomóc maluchowi powrócić do zdrowia? (…) zapalenie płuc u dziecka?

Zapalenie stawu biodrowego u dzieci to bardzo częsta choroba, pojawiająca się jako – co może zainteresować i zdziwić młode mamy – powikłanie po infekcji (…) Przyczyny i objawy zapalenia stawu biodrowego Zapalenie

Jak może objawiać się zapalenie skóry? (…) * Atopowe zapalenie skóry u dzieci – przyczyny, objawy, leczenie
* Łojotokowe zapalenie skóry u niemowląt
* Jak pomóc dziecku

Przyczyny i leczenie zapalenia krtani u dzieci W przypadku dzieci to właśnie wirusy najczęściej wywołują zapalenie krtani. (…) * Zapalenie krtani u niemowląt
* Zapalenie

**Zapalenie płuc u dzieci **wywołują wirusy, bakterie lub grzyby. (…) * Zapalenie płuc u dzieci
* Zapalenie płuc u noworodka
* Dobra wiadomość dla dzieci

Waginozy bakteryjnej nie należy lekceważyć – bez podjęcia leczenia choroba może prowadzić do zapalenia cewki moczowej, zapalenia narządów miednicy mniejszej (…) Znacznie trudniej zwalczyć grzybicze zapalenie

Jeśli dziecko jest zdrowe, wówczas zachłystowe zapalenie płuc rozwija się rzadko. (…) * Zapalenie płuc u dzieci
* Jak rozpoznać zapalenie płuc u dziecka
*…

Objawy zapalenia zatok u dzieci Pierwszym objawem zapalenia zatok przynosowych jest najczęściej katar. (…) * Metody leczenia zatok
* Zapalenie zatok u dzieci Jeśli…

Zapalenie gardła o podłożu wirusowym jest dużo częstsze niż zapalenia bakteryjne u dzieci powyżej 3. roku życia. (…) Leczenie wirusowego zapalenia gardła u dzieci Ze…

Co każdy rodzic powinien wiedzieć o zapaleniu jamy ustnej u dzieci? Czym jest zapalenie jamy ustnej u dzieci? (…) Zapalenie jamy ustnej najczęściej wywołane jest…

Przyczyny zapalenia zatok Zapalenie zatok bywa następstwem przeziębienia. (…) Leczenie zapalenia zatok Zapalenie zatok należy leczyć, ponieważ powikłaniem po chorobie może być ropień…

Można wyróżnić zasadniczo dwa typy zapalenia nerek – ostre zapalenie odmiedniczkowe i ostre zapalenie kłębuszkowe. (…) Objawy i czynniki ryzyka odmiedniczkowego zapalenia nerek Ostre…

Aleksandra Witkowska
Zapalenie piersi przy karmieniu dziecka – odpowiada lek. Marta Gryszkiewicz
Jak wyleczyć nawracające zapalenia piersi? (…) – Ból piersi przy karmieniu
Zapalenie

Dzieci z AZS w szkole Leczenie atopowego zapalenia skóry jest bardzo trudne. (…) Jeśli dziecko z atopowym zapaleniem skóry jest odtrącane przez rodziców i rówieśników, zostaje samo…

Zapalenie krtani u dzieci to najczęściej infekcja o podłożu wirusowym. (…) Zwiększa się wtedy ryzyko wystąpienia u dziecka zapalenia krtani.

Szacuje się, że każde dziecko co najmniej raz w życiu zmaga się z zapaleniem ucha. (…) Dzieci są najbardziej narażone Zapalenie ucha to jedna z dolegliwości, która najczęściej pojawia…

Leczenie zapalenia płuc Antybiotyki podaje się dziecku w przypadku bakteryjnego zapalenia płuc. (…) * Zapalenie płuc u dzieci
* Zapalenie płuc u noworodka
*…

Mowa o zapaleniu tarczycy Hashimoto, które należy do zapaleń przewlekłych o podłożu immunologicznym, a więc mającym związek z układem odpornościowym człowieka (…) Dziedziczenie choroby Hashimoto Zapalenie

To, co w potocznym języku określane jest jako zapalenie jajnika, w rzeczywistości prawie zawsze jest zapaleniem jajowodu. (…) Jakie dolegliwości towarzyszą zapaleniu jajowodów?

Zapalenie jelit – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie jelit to szereg dolegliwości chorobowych, które charakteryzują się problemami z trawieniem i występowaniem objawów towarzyszących. Zapalenie może dotyczyć zarówno jelita cienkiego jak i grubego, a czasami całego dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Schorzenie pojawia się na skutek zakażenia bakteriami lub wpływu spożytych toksyn na jelita. Za charakterystyczny towarzyszący chorym uważa się biegunkę, która niestety uniemożliwia normalnie funkcjonowanie w ciągu dnia (w pracy, w szkole).

Zapalenie jelit może mieć niekiedy podłoże autoimmunologiczne.

Pierwszym krokiem jest konsultacja z lekarzem rodzinnym. Wizytę możesz umówić za pośrednictwem portalu halodoctor.pl bez konieczności wychodzenia z domu. W czasie konsultacji online lekarz zbierze wstępny wywiad, wyda ewentualne skierowania oraz wskaże dalsze kroki.

Zapalenie jelit najczęściej wywołują bakterie (np. jadu kiełbasianego) i inne drobnoustroje (rotawirusy, drożdżaki). Zdarza się także, że przyczyną stanu zapalnego są toksyny obecne w spożywanych przez nas produktach – np. te, które zawierają w sobie pestycydy.

Używanie ich w nadmiarze wywołuje dolegliwości chorobowe, zatem należy przestrzegać zasad prawidłowego używania środków do ochrony roślin. Duże znaczenie odgrywają przyjmowane leki oraz zatrucia metalami ciężkimi. Zapalenie jelit może występować również na skutek błędów dietetycznych jak i chorób zapalnych o podłożu immunologicznym (np.

choroba Leśniowskiego-Crohna, którą pomoże wykluczyć badanie dostępne do kupienia na Medonet Market) ograniczająca się przeważnie do jelita krętego, chociaż stan zapalny może obejmować cały przewód pokarmowy. Objawia się ona bólami brzucha, występowaniem biegunki, brakiem apetytu oraz wysoką temperaturą i krwistymi stolcami.

Oprócz tego choroba często występuje po zatruciu grzybami (np. muchomorem sromotnikowym).

Na zapalenie błony śluzowej jelita wpływa z kolei:

 1. spożywanie w dużej ilości ciężkostrawnych potraw,

 2. alkohol i znajdujące się w nim szkodliwe czynniki chemiczne i fizyczne,

 3. spożywanie dużej ilości pikantnych i zbyt gorących potraw (lub zbyt zimnych).

W celu profilaktyki chorób jelit oraz na wsparcie układu trawiennego warto zastosować odpowiednią suplementację. Dr Jacob’s oferuje suplement diety Regenerat Imun. Jego naturalny skład zawiera kompleks witamin z grupy B oraz witaminę A, które pozytywnie wpływają na zdrowie błon śluzowych jelit.

You might be interested:  Zespół kabuki – objawy, przyczyny i leczenie choroby kabuki

Warto wiedzieć, że zapalenie jelit występuje po spożyciu pokarmów, które zawierają toksyny gronkowca. Można je znaleźć między innymi w lodach, konserwach czy mlecznych potrawach. Mogą one wydzielać bardzo silne toksyny, które w konsekwencji powodują zatrucie pokarmowe. Wykonaj wysyłkowe badania laboratoryjne, aby zdiagnozować powód zapalenia jelit i móc wdrożyć skuteczne leczenie.

Najczęściej zakażenie wywoływane jest rotawirusami, rzadziej adenowirusami lub astrowirusami. Ten stan nazwany jest powszechnie grypą żołądkową. Objawia się ona biegunkami, wymiotami oraz wysoką temperaturą.

Zakażenie wirusami następuje przez nieodpowiednią higienę osobistą (przygotowywanie posiłków w złych warunkach, brak mycia rąk). W leczeniu dolegliwości ważne jest przede wszystkim nie dopuszczenie do odwodnienia chorego.

Ponadto stosuje się preparaty zapobiegające wymiotom oraz środki przeciwbiegunkowe. Wirus zwalczany jest zazwyczaj w ciągu kilku dni.

Jeżeli chodzi o bakterie (szczepy E. coli, Salmonella, Shigella) – są one rzadszą przyczyną zapalenia jelit. Mogą się namnażać w pożywieniu oraz wodzie.

W odróżnieniu od zakażenia wirusowego, bakteryjne występuje głównie w porze letniej, gdy jedzenie narażone jest na działanie wysokiej temperatury.

Skorzystaj z wysyłkowych badań na ocenę mikroflory jelit, aby wykluczyć obecność szkodliwych mikroorganizmów w jelitach.

Mówiąc o przyczynach zapalenia jelit warto wspomnieć o biegunce podróżnych. Jest ona specyficzną postacią bakteryjnego zapalenia jelit, występująca u osób, które podróżują do egzotycznych krajów. Bardzo często tego rodzaju biegunka nazywana jest zemstą faraona. Powstaje na skutek zakażenia bakteriami E.

coli, podczas nieprawidłowego przestrzegania zasad higieny osobistej, w krajach gdzie organizm nie jest przyzwyczajony do innej bogatej flory bakteryjnej. Przed podróżą warto zaopatrzyć się w probiotyk Lactibiane Podróż. Preparat normalizuje skład flory bakteryjnej oraz wspiera leczenie infekcji jelitowych.

Zapalenie jelita może dotyczyć odcinka cienkiego i grubego, ale często obejmuje cały odcinek przewodu. Najbardziej charakterystycznym i uciążliwym objawem są biegunki, którym towarzyszą gorączka, osłabienie, bóle brzucha, nudności, wymioty, dreszcze oraz gorączka lub stan podgorączkowy.

Oprócz tego zapalenie jelit może powodować u chorego zaburzenia wchłaniania witamin lub soli mineralnych zawartych w pokarmie.

Jeśli rozpoznamy u siebie wszystkie objawy, możemy spodziewać się zapalenia jelita rozwijającego się na tle wirusowym – w takim wypadku należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Celiaka to zapalenie jelit o charakterze przewlekłym, która jest odpowiedzią na działanie glutenu. Gluten to białko znajdujące się w bardzo wielu zbożach, np. jęczmień, pszenica lub żyto. Choroba ta zazwyczaj ma podłoże genetyczne i wykazuje predyspozycje do współwystępowania z innymi schorzeniami immunologicznymi, takimi jak zespół Downa, zespół Turnera czy choroby tarczycy.

U chorych z celiaką pojawiają się:

 1. zaburzenia trawienia pokarmów zawierających gluten,

 2. niedokrwistość,

 3. opryszczkowe zapalenie skóry,

 4. depresja,

 5. migrena,

 6. czasem padaczka,

 7. kłopoty z prawidłowym rozwojem dzieci.

Obecnie można wykonać badania genetyczne w kierunku celiakii, które można znaleźć w ofercie centrum medycznego Madgen. Badanie 4 mutacji genowych wywołujących celiakię jest najskuteczniejszą metodą diagnostyki.

W żadnym wypadku nie należy lekceważyć tej choroby, ponieważ mogą pojawić się ciężkie powikłania, np. rak przełyku lub gardła czy chłoniak jelita cienkiego. W leczeniu celiakii najważniejsze jest wyeliminowanie z diety produktów zawierających gluten. Po ich odstawieniu objawy powinny ustąpić w ciągu kilkunastu dni.

Rozpoznania zapalenia jelit dokonuje się zazwyczaj na podstawie wywiadu lekarskiego oraz wykonaniu:

 1. kolonoskopii z pobraniem wycinka błony śluzowej do badania histopatologicznego,

 2. badania radiologicznego jelit,

 3. wirtualnej kolonoskopii (mało popularne badanie) wykonywane w oparciu o tomografię komputerową i zastosowaniu kapsułki zawierającej kamerę. Kapsułka ma zdolności przechodzenia przez cały przewód pokarmowy, dzięki czemu wykonuje zdjęcia jego wnętrza. Następnie po jej wydaleniu zdjęcia są analizowane przez specjalistę.

Możesz też wykonać pomiar poziomu kalprotektyny, czyli markera stanu zapalnego jelita w kale. Wysyłkowe badanie kalprotektyny zamówisz na medoentmarket.pl.

Medonetmarket – tu znajdziesz badania i zabiegi

Domowa pomoc przedlekarska przy zapalaniach jelit polega na przestrzeganiu przez chorego ścisłej diety (gorzka herbata, suchary) oraz przyjmowaniu dużej ilości płynów. Nawadnianie organizmu chorego jest podstawowym sposobem leczenia w przypadku wirusowego i bakteryjnego zapalenia jelit.

Należy choremu podawać roztwór wodny zawierający duże ilości potasu, sodu, glukozy, kwasu węglowego oraz sacharozy. Zawartość cukrów w płynie ma duże znaczenie dla efektywnego dostarczania organizmowi jonów potasu i sodu, które bardzo łatwo są usuwane z organizmu podczas zatrucia.

Dodatkowo warto stosować probiotyk na stany zapalne jelit, który pomoże zniwelować nieprzyjemne dolegliwości.

Chory na czas choroby powinien mieć zapewniony spokój oraz unikać wysiłku fizycznego i działania wysokich temperatur. Zdarzają się jednak ciężkie przypadki zapalenia jelit, które wymagają hospitalizacji. Wówczas płyny podawane są dożylnie.

Problemy ze strony jelit oraz problemy trawienne mogą być oznaką jelita drażliwego. Wykonaj badania laboratoryjne diagnozujące zaburzenia trawienia, aby wykluczyć podejrzenie choroby.

Treści z serwisu medonet.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny.

Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Potrzebujesz konsultacji lekarskiej lub e-recepty? Wejdź na halodoctor.pl, gdzie uzyskasz pomoc online – szybko, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Źródła

 • Domowy Poradnik Medyczny, PZWL
 • Co robić, gdy jelita chorują? Sprawdź, skąd biorą się problemy z trawieniem Nie możesz normalnie jeść? Wszystko ci szkodzi, a ból brzucha, wzdęcia, biegunki czy zaparcia to codzienność? Takie dolegliwości mogą być spowodowane różnymi…
 • Probiotyki – jak wpływają na zdrowie naszych jelit? Nie bez powodu mówi się, że wszystkie choroby zaczynają się w jelitach. Odpowiednia flora bakteryjna jelit zwiększa naszą odporność oraz wpływa na metabolizm i…
 • Pięć najgorszych chorób jelit Nazywane są naszym “drugim mózgiem”. Kiedy źle funkcjonują, cierpi cały organizm. Chociaż objawy ich chorób są stosunkowo charakterystyczne, to postawienie…
 • Codzienne nawyki, które prowadzą do dysbiozy jelit Na mikrobiotę jelit składa się ponad 1000 różnych gatunków bakterii. Ich równowaga wpływa na właściwe wchłanianie i trawienie pokarmów. Zaburzenie składu i ilości…
 • Do martwicy jelit brakowało trzech godzin, na SORze dostała zieloną opaskę Ratownicy nie znieśli mnie na noszach, tylko kazali zejść po schodach. I tak zgięta w pół, w kapciach i w szlafroku, pokonałam 25 stopni klatki schodowej… Krok po…
 • Pięć najgorszych chorób jelit Nazywane są naszym „drugim mózgiem”. Kiedy źle funkcjonują, cierpi cały organizm. Chociaż objawy ich chorób są stosunkowo charakterystyczne, to postawienie…
 • Pięć objawów, które mogą świadczyć o zaburzonej florze bakteryjnej jelit Nasza flora jelitowa każdego dnia narażana jest na działanie szkodliwych czynników. Często zaburzamy ją sami. Tymczasem jej stan wpływa nie tylko na dolegliwości…
 • Najczęstsze choroby wcześniaków – zespół niewydolności oddechowej, opóźniony rozwój, zapalenie jelit Wcześniak to dziecko, które urodziło się przedwcześnie, a mianowicie między 22. a 37. tygodniem ciąży. W tak krótkim czasie nie zdołało w pełni rozwinąć się do… Natalia Kurpiel | Onet.
 • Nieswoiste zapalenie jelit – przyczyny, objawy, leczenie Nieswoiste zapalenia jelit to grupa chorób zapalnych jelit, których objawami są zmiany i owrzodzenia ścian przewodu pokarmowego oraz nawracające, przewlekłe… Ewelina Hen
 • Choroby jelit – jak je rozpoznać i jak leczyć? Choroby jelit występują najczęściej spośród wszystkich chorób układu pokarmowego. Jelita są bardzo ważnym narządem organizmu człowieka, a równocześnie bardzo… Ewelina Hen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *