Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami

Występujący samoistnie, pierwotnyobrzęk limfatyczny pojawia się rzadko. Badania przeprowadzone przez Rochester Group wykazały, ze występuje on z częstością 1,15 na 100.

000 mieszkańców w wieku do 20 roku życia. Jest spowodowany wszelkiego typu nieprawidłowościami rozwojowymi układu limfatycznego kończyn dolnych. Najczęściej objawia się u dorastających dzieci, zwykle płci żeńskiej.

Zazwyczaj dotyczy tylko jednaj kończyny.

Znacznie częstszy jest obrzęk limfatyczny wtórny, powstający w wyniku nabytych zmian w układzie limfatycznym zaburzających odpływ limfy z kończyn dolnych — przez uszkodzenie samych naczyń limfatycznych i/lub węzłów chłonnych.

Do takich zmian prowadzą na przykład nowotwory i ich leczenie — u mężczyzn rak prostaty, u kobiet ziarnica złośliwa. Obrzęk limfatyczny zlokalizowany na udzie, w okolicy pachwiny, może zaś być pierwszym objawem nacieku raka macicy.

W krajach subtropikalnych takich jak Chiny, Indie czy Indonezja innym częstym powodem obrzęku limfatycznego są pasożyty: nicienie i filarie, które wywołują zapalenie węzłów chłonnych prowadzące do ich zwłóknienia i stwardnienia (choroba zwana filariozą). Infekcja szybko utrudnia odpływ limfy z naczyń limfatycznych i w konsekwencji prowadzi do słoniowacizny. Szacuje się, że w ten sposób choruje około 90 milinów ludzi.

Przebieg choroby

Stadium początkowe

Od uszkodzenia drogi odpływu limfy z kończyny do pojawienia się widocznego obrzęku może upłynąć wiele miesięcy, a nawet lat.

W tym czasie chorobę można stwierdzić tylko na podstawie limfografii lub analizy oporności bioelektrycznej (bioelectrical impedance analysis — BIA). Obrzęk najczęściej pojawia się w okolicy kostki lub na przodostopiu. Zanika po uniesieniu nogi (np. na kanapie).

Nasila się w okresie lata, po czym w chłodnych miesiącach ustępuje. Skóra jest blada lub blado-różowa, z nieznacznie podwyższoną temperaturą.

Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami Pierwsze stadium obrzęku limfatycznego Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami Pierwsze stadium obrzęku limfatycznego

Rozwój choroby

Z czasem obrzęk przestaje zanikać po nocy i staje się wyraźniejszy, traci także swój sezonowy charakter. Skóra powoli staje się twarda i coraz grubsza, traci elastyczność, liszajowacieje i rogowacieje (tzw. świńska skóra).

Zaczyna się marszczyć i powstają na niej drobne zagłębienia, co zyskało określenie skórki pomarańczy (peau d’orange). Narastanie obrzęku na stopie powoduje z czasem jej zniekształcenie do charakterystycznego kształtu kopyta bawołu (buffalo hump).

Zastój limfy powoduje także przerost brodawek skórnych, zwłaszcza w okolicach palców stopy.

Przez skórę w miejscach tych obserwuje się wzmożone przesiąkanie limfy przez skórę; charakterystyczne jest też żółte zabarwienie paznokci (yellow nail syndrome).

Same paznokcie stają się kruche, łamliwe, zniekształcone, często przemieszczone. U niektórych chorych wręcz zanikają lub ulegają częstemu wypadaniu.

Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami Kopyto bawołu w przebiegu obrzęku limfatycznego Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami Kopyto bawołu w przebiegu obrzęku limfatycznego Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami Zespół żółtych paznokci Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami Przerost brodawek skórnych Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami Rozwój obrzęku limfatycznego Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami Rozwój obrzęku limfatycznego

Stadium zaawansowane

Dalszy postęp obrzęku powoduje zanik różnicy obwodów pomiędzy górnym a dolnym obwodem goleni. Prowadzi to do utworzenia się z goleni walca kryształem przypominającego nogę słonia.

Ciężka, obrzęknięta kończyna nie pozwala chorym normalnie chodzić, a dla jej uniesienia używają rąk.

Z czasem na skutek ograniczonego treningu mięśni, zniekształcenia kończyn i zmian dużych stawów przestają się poruszać.

Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami Słoniowacizna w obrzęku limfatycznym Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami Słoniowacizna w obrzęku limfatycznym

Diagnostyka

Obecność i wysokość zasięgu obrzęku na stopie czy goleni można ocenić przez próbę uciskową palcem: jeśli po przyciśnięciu a następnie oderwaniu palca od skóry na jej powierzchni pozostaje charakterystyczny dołek, świadczy to o występowaniu obrzęku.

Test ucisku palcem — krok 1 Test ucisku palcem — krok 2 Test ucisku palcem — krok 3

Innym sposobem jest test Stemmera: jeśli nie możesz chwycić i unieść skóry drugiego palca stopy, jego wynik jest dodatni i wskazuje na występowanie obrzęku.

(Niemożność wykonania wspomnianej czynności wynika z tego, że obrzęk powoduje dużą koncentrację białka w tkance podskórnej palca i w efekcie pogrubienie skóry.

) Co ważne, ujemny test Stemmera nie wyklucza obrzęku limfatycznego.

Powikłania

Przerwanie ciągłości skóry stanowi wrota infekcji dla bakterii bytujących na skórze, które u 25% chorych wywołują nawracające infekcje naczyń chłonnych i miejscowe zmiany zapalne skóry. Najczęściej głównymi winowajcami są paciorkowce (Streptococcus) i gronkowce (Staphylococcus). Zapalenie naczyń limfatycznych objawia się poprzez:

 • osłabienie, utratę apetytu, bóle głowy i mięśni,
 • czerwone pasma na skórze biegnące w kierunku węzłów chłonnych (najczęściej pachwiny),
 • obrzmienie i powiększenie węzłów chłonnych,
 • podwyższoną temperaturę i dreszcze.

Natomiast zapalenie skóry możesz rozpoznać po następujących objawach:

 • gorączkę z dreszczami i inne objawy grypopodobne;
 • zaczerwienie, rumień;
 • ból w miejscu zapalenia;
 • swędzenie;
 • nasilenie obrzęku.

Limfa sącząca się w przestrzeniach międzypalcowych, zmiany skórne palców i obniżenie naturalnej odporności skóry na infekcje sprzyjają zakażeniom grzybiczym. Główną przyczyną są dermatofity, ale czynnikiem wywołującym mogą też być grzyby drożdżopodobne i pleśniowe. Objawami zakażenia grzybiczego są m.in.:

 • ból, odparzenie i swędzenie skóry;
 • maceracja (zmiękczenie i rozpulchnienie) naskórka i pękanie skóry;
 • pęcherzyki ze skłonnością do zlewania się i tworzenia ognisk;
 • wokół ognisk — rąbek złuszczającego się naskórka z pęcherzykami;
 • złuszczające się wykwity;
 • wykwity z pęknięciami.

Leczenie

[TODO]

Medycyna podróży | Filariozy

Choroby wywoływane przez pasożyty należące do nicieni. Formy dojrzałe(filarie) oraz ich larwy (mikrofilarie) żyją w ludzkich tkankach.

Mikrofilarie zassane z krwią człowieka chorego przechodzą kolejne stadiarozwoju w organizmie wektorów zarażenia (krwiopijne owady – komary,bąki, meszki).

Z kolei człowiek zdrowy zostaje zarażony mikrofilariamipodczas ukłucia i ssania krwi przez zarażonego owada.

Podział filarioz według lokalizacji i czynnika etiologicznego:

I. filariozy limfatyczne:

 • wuchererioza (Wuchereria bancrofti) – filarie: węzły i naczyniachłonne (długość pasożyta 4-10 cm, długość życia do 15 lat);mikrofilarie: okresowo we krwi, w porze nocnej (wielkość pasożyta300 x 8 μm, długość życia ok. 2 miesięcy),
 • brugioza (Brugia malayi, Brugia timori) – jak wyżej,

II. filariozy skórno-podskórne:

 • loajoza (Loa loa) – filarie: tkanka łączna podskórna;mikrofilarie: okresowo we krwi (głównie w godzinach południowych),
 • onchocerkoza (Onchocerca vovulus) – filarie: skóra; mikrofilarie:skóra, oko (nie przedostają się do krwi).

Wuchererioza

Choroba pasożytnicza wywoływana przez nicienia Wuchereria bancrofti. Rezerwuarem pasożytów jest człowiek, natomiast źródłem zarażenia komaryz rodzaju Culex, Anopheles i Aedes. Podczas ssania krwi przez komarybędące żywicielem pośrednim pasożyta następuje przedostanie sięmikrofilarii przez skórę człowieka do jego układu krwionośnego.

Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariamiCDC. Komar Armigeres subalbatus, wektor wuchereriozy

Nicienie w postaci larwalnej (mikrofilarie) krążą we krwi zarażonejosoby, formy dojrzałe (filarie) pasożytują w naczyniach i węzłachchłonnych. Wuchererioza występuje w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce,na wyspach Pacyfiku (choruje około 115 mln ludzi).

Obraz kliniczny: objawy wczesne (po kilku miesiącach) – gorączka,zapalenie węzłów chłonnych (głównie pachwinowych lub pachowych) i naczyńchłonnych, zapalenie jądra, najądrza; objawy późne – słoniowaciznakończyn, moszny, warg sromowych.

Rozpoznanie: na podstawie wywiadu (pobyt w krajach endemicznegowystępowania choroby) i obrazu klinicznego; badania laboratoryjne:wykrycie mikrofilarii w preparatach świeżej krwi (metoda grubej kropli)barwionych metodą Giemzy (krew pobiera się w nocy, między 23.00 a 1.00ze względu na nocny rytm mikrofilarii, który jest przejawem adaptacjipasożyta do nocnego żywienia się krwią przez komary); diagnostykaserologiczna (testy wykrywające swoiste przeciwciała).

Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariamiCDC. Mikrofilaria Wuchereria bancrofti

Leczenie: w okresie ostrego zapalenia naczyń chłonnychunieruchomienie i bandażowanie kończyny, podawanie lekówprzeciwzapalnych i przeciwbólowych.

Lekiem z wyboru jestdietylkarbamazyna 6 mg/kg mc na dobę w 3 dawkach podzielonych przez 12dni, która najpierw prowadzi do usunięcia mikrofilarii z krwiobiegu, anastępnie zabicia postaci dorosłych.

W zachorowaniach przebiegających zesłoniowacizną – leczenie chirurgiczne.

Zapobieganie: ochrona przed wektorami zarażenia (niszczeniepopulacji komarów, stosowanie repelentów, moskitier, odpowiednienoszenie ubioru).

You might be interested:  Ból głowy a menopauza – dlaczego w okresie przekwitania boli głowa?

Brugioza

Choroba pasożytnicza wywoływana przez nicienie Brugia malayi i Brugiatimori. Rezerwuarem pasożytów jest człowiek (w przypadku B. malayitakże małpy i koty), natomiast źródłem zarażenia komary z rodzajuMansonia (B. malayi) i Anopheles(B. timori).

Podczas ssania krwi przez komary będące żywicielempośrednim pasożyta następuje przedostanie się mikrofilarii przez skóręczłowieka do jego układu krwionośnego. Nicienie w postaci larwalnej(mikrofilarie) krążą we krwi zarażonej osoby, formy dojrzałe (filarie)pasożytują w naczyniach i w węzłach chłonnych.

Brugioza występuje wMalezji i Indonezji (choruje około 13 mln ludzi).

Obraz kliniczny: objawami wczesnymi (po kilku miesiącach) sązapalenie węzłów i naczyń chłonnych w obrębie kończyn dolnych, natomiastdo objawów późnych należą słoniowacizna kończyn, moszny, warg sromowych.

Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariamiCDC. Słoniowacizna kończyn dolnych w przebiegu brugiozy Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariamiCDC. Mikrofilaria Brugia malayi

Rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie jak w przypadkuwuchereriozy.

Loajoza

Choroba pasożytnicza wywoływana przez nicienia Loa loa. Rezerwuarempasożytów jest człowiek, natomiast źródłem zarażenia bąki ślepaki zrodzaju Chrysops. Loajoza występuje w Afryce Równikowej (choruje od 3do 13 mln ludzi).

Obraz kliniczny:

objawy skórne – świąd, zwłaszcza w okolicy twarzy i kończyn górnych,pojawienie się przesuwającego się pod skórą z szybkością ok. 1 cm naminutę wyczuwalnego powrózka; obrzęki, głównie twarzy i kończyn górnych,tzw. obrzęki kalabarskie (ograniczone, utrzymujące się okresowo od kilkugodzin do kilku dni);

objawy oczne – przechodzenie nicienia pod spojówką powodujeświatłowstręt, uczucie ciała obcego, łzawienie;

objawy neurologiczne – porażenie połowicze, zapalenie mózgu, zapalenieopon mózgowo-rdzeniowych (powstają po długotrwałej chorobie).

Rozpoznanie: na podstawie wywiadu (pobyt w krajach endemicznegowystępowania choroby) i obrazu klinicznego; badania laboratoryjne:wykrycie mikrofilarii w preparatach świeżej krwi (metoda grubej kropli),po barwieniu metodą Giemzy (krew pobiera się w dzień, między 10.00 a14.00 ze względu na dzienny rytm mikrofilarii); diagnostyka serologiczna(testy wykrywające swoiste przeciwciała).

Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariamiCDC. Mikrofilaria Loa loa

Leczenie: dietylkarbamazyna (musi być podawana pod ścisłą kontroląlekarską ze względu na możliwość ciężkich powikłań) – należy zaczynać odbardzo małych dawek (0,5-1,0 mg/kg mc 2 x dz), stopniowo zwiększając do8-10 mg/kg mc przez okres 21 dni.

Podczas ww. leczenia wskazane jestpodawanie leków przeciwhistaminowych i kortkosterydów (20 mg/kg mc).Dietylkarbamazyna słabo działa na dorosłe nicienie. Gdy przesuwają siępod skórą lub spojówką oka, można je wyciągnąć (po zastosowaniumiejscowego znieczulenia).

Zapobieganie:ochrona przed wektorami zarażenia (odpowiednionoszone ubranie, stosowanie repelentów, moskitiery); dietylkarbamazyna300 mg 1x tygodniowo.

Onchocerkoza

Choroba pasożytnicza wywoływana przez nicienia Onchocerca volvulus.Rezerwuarem pasożytów jest człowiek, natomiast źródłem zarażenia meszkiz rodzaju Simulium.

Podczas ssania krwi człowieka przez meszki będąceżywicielem pośrednim pasożyta następuje przedostanie się mikrofilarii doskóry i w ciągu kilku miesięcy przekształcanie się w filarie, formydojrzałe (pierwsze objawy skórne pod postacią grudek i guzków pojawiająsię w 3-4 miesiące od zarażenia).

Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariamiCDC. Meszki z rodzaju Simulium, wektor onchocerkozy

Onchocerkoza występuje w Afryce Równikowej, Ameryce Południowej, naBliskim Wschodzie (choruje około 18 mln ludzi).

Obraz kliniczny:

objawy skórne – świąd, lichenizacja, zgrubienie i łuszczenie się skóry(tzw. skóra słonia), grudki i podskórne guzki tzw.

onchocercoma(zawierające żywe lub martwe filarie) na tułowiu, pośladkach ikończynach, depigmentacja skóry; słoniowacizna moszny, zwisanie skóryluźnymi fałdami w okolicach pachwinowych (hanging groins) spowodowanestanem zapalnym, zwłóknieniem i powiększeniem pachwinowych węzłówchłonnych;

objawy oczne – mikrofilarie ze skóry wnikają do spojówki, rogówki orazprzedniej komory oka prowadząc poprzez keratitis punctata iiridocyclitis sclerosans do ślepoty.

Rozpoznanie: na podstawie wywiadu (pobyt w krajach endemicznegowystępowania choroby) i typowego obrazu klinicznego; badanialaboratoryjne: znalezienie dorosłych nicieni w guzkach (badaniehist.-pat.) oraz mikrofilarii w skrawkach skóry i wyciśniętej z nichkrwi i chłonce; diagnostyka serologiczna (testy wykrywające swoisteprzeciwciała).

Leczenie: iwermektyna tabl. 150 μg/kg mc jednorazowo; chirurgiczneusuwanie guzków podskórnych.

Zapobieganie: zwalczanie wektorów zarażenia (metody chemiczne ibiologiczne); ochrona przed owadami (odpowiednio noszone ubranie,moskitiery, środki owadobójcze i odstraszające owady).

Filariasis – Test kasetowy filariozy – 30 szt

Koszyk Twój koszyk jest pusty …

 • CRP Test zanurzeniowy białka c-reaktywnego, pół ilościowy cena za 1szt w op. 20 szt.20,00 zł8,75 zł

 • Real-Time RT-PCR test na koronawirusa SARS COV 2 do laboratorium150,00 zł43,20 zł

 • Szybki test 2019-nCoV – op.25 szt – do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 przeciwciała IgG i IgM anty-COVID-19 – nakłuwacze GRATIS. EU/Rep Holandia2 000,00 zł875,00 zł

 • UASure paski testy kwasu moczowego 25 szt./op.135,00 zł79,99 zł

 • LactatEDGE paski testowe do pomiaru kwasu mlekowego – 25 szt. The EDGE200,00 zł135,00 zł

 • Nakłuwacze Medlance igła 21G 2,4mm, Granatowy 25szt.27,00 zł

Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariamiBardzo fajny suplement z dobrą ceną. Biorę go codziennie do wspomagania terapii wyrównania cukru w krwi.

 • NIP: 627-27-30-603
 • E-mail:[email protected]
 • Telefon22 244 25 9032 249 00 7012 378 35 40
 • Fax32 720 65 35
 • Godziny działania sklepu8:00-16:00

1

 • Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami
 • Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami Darmowe maseczki do każdego zamówienia od 200,00 zł, to najnowsza oferta w sklepie www.RedMed.pl. Do każdego zamówienia spełniającego warunki, uzyskasz paczkę 5 szt. maseczek za darmo*.
 • Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami

Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami

 • Opis produktu
 • Recenzje produktu (0)

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Immunologicznym szybki test do jakościowego wykrycia i zróżnicowania przeciwciał IgG i IgM anty-limfatycznych nicieni wywołujących filariozy w surowicy, osoczu lub krwi pełnej. Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji. Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszernego i nieracjonalnego ich stosowania.

Filariozy to grupa, przewlekłych chorób pasożytniczych kręgowców (prócz ryb), które wywołane są przez nicienie, filarie – m.in. Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Onchocerca volvulus i Mansonella ozzardi. Te pasożyty są przenoszone przez komary z rodzajów m.in. Culex i Aedes, meszki.

Filarioza u człowieka spotykana jest we wschodniej Afryce i Azji. Rejony endemiczne dla filarii zamieszkuje około 1,1 mld ludzi na terenie 76 rajów strefy tropikalnej. Objawy we wczesnym etapie to zapalenie naczyń chłonnych, ból głowy, nudności i pokrzywka, następnie występuje uszkodzenie układu chłonnego oraz zapalenie, obrzęk węzłów chłonnych, słoniowacizna kończyn dolnych, górnych, wodniak jądra. Wiele przypadków ma przebieg bezobjawowy. Test ma dwie linie testowe do jakościowego wykrycia i zróżnicowania przeciwciał IgG i IgM anty-limfatycznych nicieni (W. Bancrofti i B. Malayi) w surowicy, osoczu lub krwi pełnej. Test powinien służyć jako badanie selekcyjne oraz narzędzie pomocnicze w diagnozowaniu infekcji filariozy lub słoniowacizny. Każda próbka przebadana testem Filariasis, która dała pozytywny wynik, musi być potwierdzona alternatywnymi metodami testowymi i badaniami klinicznymi.

Zawartość opakowania:

 • 30 testów kasetowych zaw. pipety jednorazowe
 • 1 butelkę bufora rozcieńczającego
 • 1 ulotkę informacyjną

 

Szczegóły testu:

Próbka: Krew pełna (40 do 50 µl), surowica (30 do 45 µl), osocze (30 do 45 µl) Czas testu: 15 minut Czułość: IgM Test: 95,8% w porównaniu do statusu klinicznego (ostra limfatyczna filaroza) IgG Test: 92,3% w porównaniu do statusu klinicznego (przewlekła limfatyczna filaroza) Swoistość: IgM Test: 100% w porównaniu do statusu klinicznego (ostra limfatyczna filaroza) IgG Test: 100% w porównaniu do statusu klinicznego (przewlekła limfatyczna filaroza) Cut-off: niedostępny

Przechowywanie: 2°C do 30°C

You might be interested:  Jakie są objawy uzależnienia od nikotyny?

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii

 • PromocjaFilarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami
 • Promocja
 • Promocja
 • Promocja
 • Hit
 • PromocjaSensor glukozy systemu CGM – Ciągły Monitoring Glukozy – S7 EasySense do ciągłego monitorowania glukozy inwayjnym czujnikiem, który aplikujemy bezpośrednio w skórę. Każdy założony czujnik jest praktycznie aplikowany bez odczucia bólu, jest wodoodporny i…1 600,00 zł1 200,00 zł
 • NowośćWyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. Testy nie są przeznaczone do użytku domowego. Test Sinocare PTS Diagnostic SARS-CoV-2 jest szybkim, dokładnym…950,00 zł621,00 zł
 • Nowość

O firmie

 • Wiadomości firmowe
 • Finansowanie
 • Kontakt
 • Praca

Jakie pasożyty można przywieźć z egzotycznych wakacji? | Serwis Zdrowie

 • POLEĆ
 • TWEETNIJ
 • UDOSTĘPNIJ
 • Pobierz

Fot. PAP

W tropikach gorący klimat, wilgoć oraz niski poziom higieny sprzyjają namnażaniu pasożytów i patogenów. Rocznie do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego trafia ponad 100 osób, które wracają z egzotycznych wakacji, na których złapali jakiegoś pasożyta lub patogen. Niektórzy z nich – na przykład z powodu ciężkiej postaci malarii – muszą być hospitalizowani, pozostali leczą się w poradni.

Lista chorób, które grożą w tropikach, jest bardzo długa. To na przykład: filarozy, owrzodzenie Buruli, anaplazmoza, meliodioza, legioneloza, ameboza, malaria, choroba denga i inne gorączki krwotoczne.

Gdy wybieramy się w egzotyczne kraje, bardziej grożą nam też problemy zdrowotne, które występują i w Polsce: świerzb, chlamydioza, giardioza, tasiemczyce, glistnica, dur brzuszny, meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, gruźlica, ale także biegunki.

Eksperci uczulają, że nie trzeba wyjeżdżać z Europy, by przywieźć niechcianą pamiątkę. Na przykład w 2011 roku zarejestrowano przypadki zachorowania na malarię w Grecji. Patogeny i pasożyty często bytują nie tyle na terenach kontynentów, ile na terenach o określonym klimacie.

FUO- gorączka jako pamiątka z wakacji

Przyjmuje się, że ok. 20-50 proc. turystów przebywających w strefie tropikalnej (jak Afryka, Azja, Ameryka Łacińska) ma problemy zdrowotne podczas podróży, a część z nich cierpi na gorączkę o nieznanej przyczynie FUO (fever of unknown origin). Najczęściej dotyczy to turystów powracających z terenów Afryki Subsaharyjskiej.

Od 30 do 40 proc. gorączek o nieznanym podłożu może mieć przyczynę zakaźną. U dzieci dominują przyczyny infekcyjne, u dorosłych – nieinfekcyjne. Najczęstszymi przyczynami FUO związanymi z podróżami są: malaria, dur brzuszny, dury rzekome, żółta gorączka, wirusowe zapalenie wątroby, riketsjozy oraz ostra choroba retrowirusowa.

Właśnie gorączka o nieznanej przyczynie jest częstym powodem hospitalizacji osób podróżujących. 91 proc. pacjentów z FUO wraca do pełnego stanu zdrowia w ciągu 3 miesięcy od zakażenia.

Osobom wybierającym się do krajów tropikalnych zaleca się szczepienia ochronne.

Do szczepień zalecanych rutynowo w podróży należą: błonica, tężec i krztusiec, wirusowe zapalenie wątroby typu A i B, grypa, poliomyelitis (choroba Heinego i Medina), zakażenia wywołane przez Haemophilus influenzae typu B, zakażenia wywołane przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), odra, świnka, różyczka, zakażenia wywołane przez pneumokoki, zakażenia wywołane przez rotawirusy, gruźlica, ospa wietrzna. Aby szczepienie było skuteczne, powinno być wykonane najpóźniej 2 tygodnie przed wyjazdem.

Filarioza – objawy i leczenie zakażenia filariami

– Większość poważniejszych chorób tropikalnych jest przenoszonych przez komary, ślimaki lub inne owady – mówi dr Andrzej Kołtowski, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży.

 – Dlatego wychodząc o zmierzchu na spacer, wtedy, gdy komary są najbardziej aktywne, trzeba nosić długie rękawy i spodnie z długimi nogawkami oraz nakrycie głowy.

Jeśli wybieramy się na tereny, w których występuje malaria, warto 40 minut przed położeniem się spać spryskać sypialnię środkami owadobójczymi i na jakiś czas opuścić takie pomieszczenie. Należy także stosować moskitiery oraz repelenty, czyli środki odstraszające.

Grożą nam nicinie, gdy spożywamy surowe ryby

Anizakioza to choroba wywoływana przez nicienie Anisakis marina. Żywicielami tych pasożytów są duże ssaki morskie takie jak: foki, delfiny, walenie i ryby. Człowiek staje się żywicielem, jeśli spożywa surowe ryby, szczególnie trzeba uważać w Japonii oraz Azji Południowo-Wschodniej. Bardzo ważne jest, by spożywać tylko termicznie przygotowane ryby.

– W Azji bardzo popularne są rybne marynaty, ale trzeba pamiętać, że zalewy nie zabijają pasożytów – podkreśla dr Kołtowski.

Objawy zarażenia nicieniami to: kurczowe bóle brzucha, nudności i wymioty. Rozpoznanie zwykle następuje w trakcie gastroskopii, gdy widać pasożyta. Jedyna terapia to gastroskopowe usunięcie pasożyta. O ile to nie nastąpi, dochodzi do zwapnienia nicienia po ok. 3 miesiącach.

Ostrygi – w nich mogą być pierwotniaki

Bonamioza to choroba, którą powodują pierwotniaki rodzaju Bonamia, gatunek ostrae. Żywicielem tego pasożyta są ostrygi jadalne. Objawem jest zażółcenie ostryg, rozwarcie muszli. Pasożyty te zasiedlają morza całego świata. U ludzi wywołują objawy ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego.

W ramach profilaktyki trzeba zwracać uwagę na to, jak wyglądają ostrygi przed ich spożyciem.

Filariozy

Filarie to robaki obłe. To egzotyczne robaczyce tkankowe, które prowadzą do zmian narządowych, obejmujących tkankę podskórną, limfatyczną, narząd wzroku oraz narządy płciowe.

– Filiarie rzadko zdarzają się wśród turystów – podkreśla dr Kołtowski. – Raczej leczymy z tego powodu wolontariuszy i misjonarzy, którzy dłużej przebywali zagranicą i kilkukrotnie mieli kontakt z tymi pasożytami.

Filariozy występują głównie w obszarach tropikalnych Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Południowej, Afryce, wyspach Pacyfiku, Karaibach. Żywicielem ostatecznym jest człowiek, który zaraża się inwazyjnymi larwami pasożyta przenoszonymi przez niektóre gatunki komarów i meszek. Pasożyty te bytują w tkance podskórnej lub limfatycznej żywiciela ostatecznego.

Zwykle początek choroby jest bezobjawowy. Po okresie inkubacji, który trwa od 4 tygodni do paru miesięcy, występuje gorączka, dreszcze, powiększenie i bolesność węzłów chłonnych, lokalne obrzęki. U mężczyzn mogą się pojawić objawy zapalenia narządów płciowych.

Zarażenie filariami prowadzi do niedrożności naczyń limfatycznych, co utrudnia odpływ chłonki, zwłaszcza kończyn dolnych. Dlatego ta staje się bolesna, obrzęknięta, dochodzi do zgrubienia skóry, która pęka i staje się podatna na nadkażenia bakteryjne. Może dojść nawet do zmian w gałce ocznej.

Głównym miejsce inwazji filarii są węzły chłonne, gdzie pasożyty się namnażają. Zarażenie filariami może doprowadzić do kalectwa.

Aby się przed tymi pasożytami uchronić, trzeba nosić właściwe ubranie, stosować repelenty odstraszające owady oraz siatki ochronne.

Uwaga na odchody zwierząt!

Pasożytami zarazić się można także poprzez zanieczyszczone odchody psów i kotów. W taki sposób do zarażenia dochodzi tęgoryjcami pasożytującymi właśnie na tych czworonogach.

Larwa wędrująca to choroba pasożytnicza skóry wywołana przez larwy niektórych gatunków tęgoryjców. Występuje w krajach tropikalnych o ciepłym i wilgotnym klimacie. U zwierząt ten pasożyt przechodzi normalny cykl rozwojowy, u człowieka wędruje w skórze.

W miejscu wniknięcia larwy powstają swędzące grudki. Okres wylęgania trwa 5-12 dni. Na skórze pojawiają się zmiany, nieco wyniosłe nad powierzchnię skóry, której kolor jest ciemniejszy od skóry prawidłowej. Można zauważyć przemieszczanie się larwy. Występuje intensywny świąt skóry oraz wtórne infekcje. Najczęściej larwy umiejscawiają się na stopach, dłoniach, pośladkach i plecach.

 • Jeśli wybieramy się w tropiki, należy chodzić w obuwiu i unikać bezpośredniego kontaktu skóry z piaskiem.
 • Jeśli po powrocie z egzotycznej podróży, wystąpią stany gorączkowe, biegunka – zwłaszcza z domieszką krwi czy inne niepokojące objawy, należy zgłosić się do lekarza i powiedzieć mu nie tylko o objawach, ale i fakcie spędzenia urlopu w tropikach.
 • Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
 • Źródła:
 • Danuta Prokopowicz, „Medycyna podróży”, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2010 r.
 • Strona internetowa Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
You might be interested:  Uraz i złamanie nosa

filariozę – Filariasis

Filarioza jest chorobą pasożytniczą spowodowana zakażeniem glist w Filarioidea typu. Są one przenoszone przez krew karmienia czarne muchy i moskity . Choroba ta należy do grupy chorób zwanych helmintoza .

Osiem znane filarial nicienie wykorzystywać ludzi jako swych ostatecznych gospodarzy. Są one podzielone na trzy grupy w zależności od niszowych zajmują one w organizmie:

Robaki dorosłych, które zwykle pozostają w jednej tkance, wydać na początku larwalne formy znane jako mikrofilarii do krwiobiegu gospodarza. Te krążące mikrofilarii może być pobrana z posiłku z krwi przez wektor stawonogów w wektorze, rozwijają się zakaźnego larwy, które mogą być przenoszone na nowego gospodarza.

Osoby zakażone przez filarie można opisać albo jako „microfilaraemic” lub „amicrofilaraemic”, w zależności od tego, czy mikrofilarii można znaleźć we krwi obwodowej.

Filariozę jest diagnozowana w microfilaraemic przypadkach przede wszystkim poprzez bezpośrednią obserwację mikrofilarii we krwi obwodowej.

Okultyzm filariozę jest diagnozowana w amicrofilaraemic przypadkach na podstawie obserwacji klinicznych i, w niektórych przypadkach, poprzez znalezienie krążącego antygenu we krwi.

objawy i symptomy

Najbardziej spektakularnym objawem Słoniowacizna jest słoniowacina – obrzęk z pogrubieniem skóry i tkanek leżących-która była pierwszą chorobą odkryto być przenoszone przez komary. Wyniki słoniowacizny gdy pasożyty złożyć w układzie limfatycznym .

Słoniowacizna wpływa głównie kończyny dolne, a uszy , błony śluzowe i amputacji pnie dotyczy rzadziej.

Jednakże, różne gatunki filarie może wywierać wpływ na różne części ciała; Bancrofti Wuchereria może wpływać na nogach, ramionach, srom , piersi, i moszny (powodując wodniak formacji), natomiast Brugia Timori rzadko wpływa na genitalia.

Ci, którzy rozwijają przewlekłe etapy słoniowacizny zwykle wolny od mikrofilarii (amicrofilaraemic) i często niepożądane reakcje immunologiczne do mikrofilarii, jak i dorosłych robaków.

Podskórne robaki obecne w wysypki, pokrzywki grudek i zapalenia stawów , a także hiper- i odbarwienia grudkowymi .

Onchocerca skręt przejawia się w oczy, powodując ślepotę „river” ( onchocerkoza ), jedną z głównych przyczyn ślepoty na świecie.

Surowiczy jama filariozę prezentuje z objawami podobnymi do filariozy podskórnej, oprócz bólu brzucha, ponieważ te robaki są również mieszkańcy głęboko tkanek.

Przyczyna

Ludzkie filarial nicienie mają skomplikowane cykle życiowe, który składa się głównie z pięciu etapów. Po męskiej i żeńskiej robaki kolegi, samica rodzi do życia mikrofilarii tysiącami. Mikrofilarii są pobierane przez wektor owada (host pośredni) podczas posiłku z krwi.

W przyjmującym pośrednim, MOLT mikrofilarii i rozwijają się w trzecim etapie (infekcyjnym) larw. Po objęciu inną mąkę krwi, wektor owad wstrzykuje larwy zakaźną do warstwy skóry właściwej skóry.

Po około roku, larwy wylinka przez dwóch kolejnych etapach dojrzewania do robaków dorosłych.

Diagnoza

Microfilaria Dirofilaria immitis (Dirofilaria immitis), w węzłach chłonnych u psa z chłoniakiem. To dziecko nicieni w poduszce pośrednich do dużych, niedojrzałych limfocytów, wykazujących wielu kryteriów raka.

Filariozę jest zwykle rozpoznawana przez identyfikowanie mikrofilarii na Giemsa poplamione , cienkich i grubych rozmaz krwi filmowych , korzystając z „złoty standard” znany jako test palec kutas. Test palec ukłucie zwraca krew z kapilary palca; Większe żyły może być stosowany do ekstrakcji krwi, ale należy przestrzegać ścisłych Okna porze dnia. Krew powinna być sporządzona w odpowiednim czasie, które odzwierciedlają działań karmienia owadów wektora. Przykładami są W. bancrofti , którego wektor jest komarów; noc jest preferowany czas zbierania krwi. Loa Loa jest wektor jest jelenie latać; Korzystne jest kolekcja dzienne. Ta metoda diagnozowania dotyczy tylko mikrofilarii wykorzystujących krew jako transport z płuc do skóry. Niektóre filarial robaki, takie jak M. streptocerca i O. volvulus , produkować microfilarae które nie korzystają z krwi; zamieszkują tylko w skórze. Dla tych robaków, diagnoza opiera się nożyc skóry i mogą być wykonywane w dowolnym momencie.

metody koncentracyjne

Różne sposoby są stosowane stężenie: filtr membranowy sposób zatężania Knott, a techniką sedymentacji.

Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) i antygenowe oznaczenia, które wykrywają krążących filarial antygeny dla dokonywania diagnozy są również dostępne. Te ostatnie są szczególnie użyteczne w amicrofilaraemic przypadkach. Testy miejsce dla antygenu są o wiele bardziej wrażliwe i umożliwiają badanie należy zrobić w każdej chwili, a raczej w późnych godzinach.

Lymph node i zassany płyn chylous można także wytwarzać mikrofilarii.

obrazowanie medyczne, takie jak CT lub MRI może ujawnić „filarial znak Dance” w płynie chylous; Badania rentgenowskie może pokazać zwapniałych robaki dla dorosłych chłonnych.

Test prowokacji grudnia przeprowadza się w celu uzyskania zadowalających ilości pasożytów w próbach w ciągu dnia. Xenodiagnosis jest już przestarzały i eozynofilia jest niespecyficzne podstawowy znak.

Leczenie

Zalecane leczenie dla osób spoza Stanów Zjednoczonych jest albendazolu połączony z iwermektyny . Połączenie dwuetylokarbamazyny albendazolu i skuteczny. Skutki uboczne leków obejmują nudności, wymioty i bóle głowy. Wszystkie te zabiegi są microfilaricides; nie mają one wpływu na robaki dorosłych. Podczas gdy leki są niezbędne do leczenia osoby, wymagana jest również właściwa higiena.

Różne próby wykonano użycie znanego leku przy jego maksymalnej pojemności, w nieobecności nowych leków. W badaniu z Indii, wykazano, że preparat albendazolu lepiej anty-filarial skuteczność niż Albendazol się.

W 2003 roku wspólny antybiotyk doksycyklinę sugerowano w leczeniu słoniowacizny.

Filarial mieć pasożyty symbiotyczne bakterie z rodzaju Wolbachia , które żyją wewnątrz ślimaka i wydają się odgrywać ważną rolę zarówno w jej rozmnażania i rozwoju choroby.

Lek ten wykazuje oznaki hamowania rozmnażania się bakterii, ponadto wywoływania sterylności. Badania kliniczne w czerwcu 2005 roku przez Liverpool School of Tropical Medicine zgłosiło osiem-tygodniowy kurs niemal całkowicie wyeliminowane microfilaraemia.

Społeczeństwo i kultura

zespoły badawcze

W 2015 roku William C. Campbell i Satoshi Ōmura były współprzewodniczący przyznano połowę tego roku Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za odkrycie leku awermektyny , które w dalszej rozwiniętą formą iwermektyny , zmniejszyła występowanie Słoniowacizna.

Perspektywy eliminacji

Choroby filarial u ludzi zaoferować perspektywy eliminacji za pomocą vermicidal leczenia. Jeśli związek ludzkiego łańcucha infekcji może być podzielona, ​​a nominalnie choroba może być zniszczona w sezonie.

W praktyce nie jest tak prosta, a istnieją powikłania tym, że wiele gatunków pokrywają się w niektórych regionach i podwójne infekcje są powszechne.

Stwarza to trudności dla rutynowego leczenia masowej, ponieważ ludzie z onchocerkozę szczególnie źle reagują na leczenie Słoniowacizna.

Inne zwierzęta

Filariozę może również wpływać udomowione zwierzęta , takie jak bydło , owce i psy .

Bydło

 • Verminous krwotoczne zapalenie skóry to choroby u krów z powodu Parafilaria Bovicola .
 • Śródskórne onchocerkoza wyników bydła stratami skóry spowodowanych Onchocerca dermata , O. ochengi i O. dukei . O. ochengi jest ściśle związana z ludzkim O. volvulus ( ślepota rzeczna ), dzieląc tym samym wektorze i może być użyteczne w badaniach medycyny ludzkiej.
 • Stenofilaria assamensis i inne powodują różne choroby w Azji, bydła i zebu .

konie

psy

 • Serce filariozę jest spowodowane przez Dirofilaria immitis .

Zobacz też

Referencje

Dalsza lektura

Linki zewnętrzne

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *