Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Tak wygląda klasyczny opis bólów głowy o charakterze migrenowym, który spotyka lekarz.

Kogo dotyka migrena?

Chociaż bóle głowy nie dotyczą wyłącznie kobiet, to mężczyźni stanowią jednak mniejszość. W ciągu roku około siedemnaście na sto kobiet będzie miało migrenę, natomiast wśród mężczyzn tylko ok sześciu na stu doświadczy tego rodzaju bólu głowy.

Migrena bez aury stanowi najczęstszą postać i stanowi ok 75% bólów migrenowych.

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Objawy migreny – migrena z aurą, migrena bez aury, faza zwiastunowa migreny

Przebieg migreny można podzielić na kilka etapów. Nie wszystkie etapy muszą występować w trakcie ataku:

Faza prodromalna (zwiastunowa) migreny

Występuje nawet do 77 proc. napadów, rozpoczynając się w okresie 24 do 48 godzin przed bólem głowy.

Wśród objawów zwiastunowych migreny można wymienić:

 • zwiększone częstość ziewania,
 • uczucie euforii,
 • obniżenie nastroju,
 • zwiększoną drażliwość,
 • zwiększony apetyt,
 • uczucie sztywność karku.

Aura migrenowa

Dotyczy około 25% osób z migrenami i polega na obecności przemijających objawów neurologicznych, trwających zazwyczaj nie dłużej niż jedną godzinę.  Objawy te można podzielić na pozytywne i negatywne.

Objawy pozytywne:

 • dodatkowe wrażenia wzrokowe (aura wzrokowa),
 • czuciowe (aura czuciowa),
 • słuchowe,
 • ruchowe

Objawy negatywne:

 • niedowład kończyny,
 • zaburzenia mowy.

Najczęściej aura przybiera obraz aury wzrokowej z obrazem charakterystycznej „fortyfikacji” widocznej obuocznie. Aura poprzedza ból głowy, jednak może także występować w trakcie bólu głowy.

Objawy aury migrenowej z racji ich charakteru powinny być zweryfikowane przez lekarza z racji tego, że podobne objawy mogą występować przy innych poważnych chorobach neurologicznych. Osoba nie mająca doświadczenia medycznego może mieć trudności z rozróżnieniem charakteru i przyczyny objawów.

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Ból głowy migrenowy

 • Jest najczęściej, ale nie zawsze, jednostronny i ma tendencję do pulsowania, szczególnie przy znacznym nasileniu.
 • Nasilenie bólu głowy określa się według jedenastostopniowej skali VAS, gdzie 0 oznacza brak bólu głowy, a 10 najgorszy ból głowy w życiu.
 • Poza bólem głowy mogą mieć miejsca także objawy dodatkowe takie jak:
 • nadwrażliwość na światło,
 • dźwięki,
 • zapachy,
 • przeczulica skórna.

Często występują także nudności oraz może dochodzić do wymiotów.

Przy znacznym nasileniu bólów głowy aktywność fizyczna jest najczęściej źle tolerowana z racji dalszego zwiększenia odczuwania dolegliwości.

Migrena nagła, migrena nocna, faza pomigrenowa

Ból głowy migrenowy praktycznie nigdy nie zaczyna się w sposób nagły i gwałtowny. W przypadku kiedy ból głowy rozpocznie się w sposób nagły w ciągu kilku sekund powinno to być powodem niezwłocznego udania się do lekarza celem zweryfikowania możliwej przyczyny objawów.

Bóle głowy nieleczone mogą trwać przez kilka godzin, jednak mogą się także utrzymywać przez kilka dni. Wiele ataków kończy się po śnie. Występowanie bólów głowy w nocy, wybudzających podczas snu powinno skłonić do wizyty u lekarza celem zweryfikowania przyczyny objawów.

Faza pomigrenowa (postdromalna)

Możliwa faza po ustąpieniu bólu głowy, kiedy gwałtowne ruchy głową mogą nasilać bóle głowy. Pacjent może w tym okresie czuć się wyczerpany lub rzadziej odczuwać niewielką euforię.

Dokładne kryteria rozpoznania migreny są opisane w trzeciej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD-3). Rozpoznanie migreny oparte jest przede wszystkim na wywiadzie.

Migrena – przyczyny

Przyczyna i patofizjologia migreny nie są dobrze znane. Z biegiem lat badania nad patofizjologią migreny skupiały się na fizjologii i farmakologii bólu głowy, zmianach w korze mózgowej związanych z objawami aury, a ostatnio na genetyce leżącej u podstaw zespołów migrenowych1.

Wcześniejsza teoria naczyniowa migreny podejrzewająca, że przyczyną migreny jest skurcz naczyń krwionośnych została zaniechana i uznana za nieprawidłową.

Obecnie uznaje się, że u podstaw bólów głowy migrenowych leży depolaryzacja neuronalna rozprzestrzeniająca się w korze mózgowej, która odpowiedzialna jest za okres prodromalny i aury migrenowe.

W wyniku fali depolaryzacyjnej dochodzi do aktywacji neuronów bólowych nerwu trójdzielnego, które na drodze odruchowej powodują centralne i obwodowe objawy bólu głowy. Z czasem dochodzi do objawu nadwrażliwości neuronów (tzw. sensytyzacji), czyli zmniejszenia się progu odpowiedzi.

Zwiększa się wielkość odpowiedzi i rozszerzają się pola odpowiedzi lub rozwijania się spontanicznej aktywność neuronalnej co powoduje rozwijanie się migreny przewlekłej.

Peptyd związany z genem kalcytoniny (CGRP) może również odgrywać rolę w patofizjologii migreny.

Należy podkreślić, że migrena jest zespołem objawów, który w większości przypadków jest dziedziczony. Jednak analiza segregacji nie identyfikuje żadnego pojedynczego mendlowskiego wzoru dziedziczenia we wspólnych postaciach migreny.

Najprawdopodobniej migrena jest zaburzeniem wielogenowym, złożonym genetycznie. Oznacza to, że wiele genów w różnych miejscach genomu działa w połączeniu z czynnikami środowiskowymi.

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Leczenie migreny

Leczenie można podzielić na:

 • leczenie niefarmakologiczne
 • leczenie farmakologiczne.

Leczenie niefarmakologiczne można podzielić na:

 • leczenie profilaktyczne
 • leczenie przyczynowe

Profilaktyka niefarmakologiczna to przede wszystkim określenie i unikanie czynników wyzwalających bóle głowy o charakterze migrenowym.

Wśród czynników, które mogą powodować lub nasilać bóle głowy migrenowe możne wymienić:

 • stres emocjonalny,
 • zmiany hormonalne u kobiet,
 • niedojedzenie,
 • zmiany pogody,
 • zmiany rytmu snu,
 • perfumy lub zapachy,
 • ból karku,
 • światło,
 • alkohol,
 • palenie,
 • późne wstawanie,
 • ciepła temperatura,
 • jedzenie,
 • wysiłek fizyczny,
 • aktywność seksualna2.

Zbiór możliwych przyczyn nasilających lub wyzwalających bóle głowy migrenowe nosi nazwę trigerów czyli tak zwanych wyzwalaczy bólów głowy migrenowych. Do klasycznych wyzwalaczy opisywanych literaturze należą także czerwone wino oraz ser pleśniowy.

Leczenie niefarmakologiczne to także między innymi:

 • terapia behawioralna np. biofeedback, terapia poznawczo-behawioralna, zarządzanie stresem, terapia relaksacyjna
 • fizykoterapia np. ćwiczenia, zimne okłady, ciepłe okłady, stymulacja elektryczna
 • zmiana stylu życia np. prawidłowa higiena snu, regularne spożywanie posiłków, zwiększenie ruchu
 • przezczaszkowa stymulacja magnetyczna

Leczenie farmakologiczne jest uznawane za najbardziej skuteczna pod względem efektywności.

Leczenie farmakologiczne można podzielić na:

 • leczenie doraźne
 • leczenie profilaktyczne

Leczenie doraźne migreny to takie, które przyjmuje się w przypadku wystąpienia ataku migreny. Leczenie profilaktyczne proponuje się dodatkowo u pacjentów z większą ilością ataków (przynajmniej 4 dni bólowe w ciągu miesiąca) celem zmniejszenia ich częstości lub nasilenia.

Migrena w czasie ciąży

W przypadku leczenia profilaktycznego leki przyjmuje się codziennie niezależnie od tego czy bóle głowy występują czy też nie. Jest to kłopotliwe szczególnie u młodych kobiet, które często myślą o zajściu w ciążę.

W trakcie przyjmowania leków profilaktycznych należy upewnić się czy nie stanowią one przeciwwskazania do zajścia w ciążę.

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Leki na migrenę

Najbardziej skutecznymi lekami doraźnymi na migrenę są tryptany.

Jest wiele różnych tryptanów np.:

 • sumutryptan,
 • zolmitryptan.

Stosuje się także, szczególnie przy mniejszych bólach lub przy nietolerancji tryptanów niesteroidowe leki przeciwzapalne takie jak:

 • kwas acetylosalicylowy,
 • diklofenak,
 • naproksen, itp.

W leczeniu profilaktycznym lekami stosowanymi w pierwszej kolejności są między innymi:

 • propranolol,
 • amitryptylina,
 • topiramat,
 • sporadycznie kwas walproinowy.

Leczenie migreny toksyną botulinową

W leczeniu profilaktycznym w migrenie przewlekłej tzn. między innymi wtedy kiedy bóle głowy migrenowe występują przynajmniej 8 razy w miesiącu, można także stosować toksynę botulinową, którą podaje się pacjentowi według odpowiedniej procedury co trzy miesiące.

Toksyna botulinowa stosowana w leczeniu migreny jest naturalnie występującym białkiem pochodzenia bakteryjnego. W toku produkcji białka są usuwane z bakterii i poddawane procesom technologicznym.

Toksyna botulinowa podawana jest igłą w okolice głowy i szyi pacjenta. Uważa się, że lek blokuje sygnały bólowe, przez co odczuwanie bólu jest rzadsze, a sam ból jest łagodniejszy.

Terapia toksyną jest bezpieczna i skuteczna, nie może być jednak stosowana u wszystkich pacjentów. Z uwagi na występujące przeciwwskazania, z leczenia nie mogą skorzystać osoby z nadwrażliwością na składniki leku, pacjentki w ciąży i karmiące piersią oraz osoby, u których w miejscu wstrzyknięcia występują stany zapalne.

Leczenie tą metodą należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Do leczenia toksyną botulinową kwalifikują się pacjenci u których występują bóle głowy przez minimum 15 dni w miesiącu, w tym bóle migrenowe co najmniej 8 razy w miesiącu. Przed kwalifikacją do leczenia i w celu monitorowania jego skuteczności lekarz może poprosić Cię o notowanie epizodów bólu głowy w dzienniczku. Przykładowy kalendarz znajdziesz w załączniku, pod artykułem.

Przy ataku migreny stosuje się także inne leki, które maja zmniejszyć objawy towarzyszące napadowi migreny. Należy tutaj wspomnieć o lekach przeciwwymiotnych, uspokajających, nasennych.

 1. Najlepiej leczenie bólów migrenowych zaplanować wspólnie z lekarzem, który przedstawi możliwe i aktualne sposoby leczenia.
 2. Doraźnie przy wystąpieniu sporadycznego bólu głowy można wspomóc się lekami dostępnymi bez recepty lub poradzić farmaceuty w aptece.
 3. Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Migrena – rozpoznanie

Rozpoznanie migreny jest przede wszystkim rozpoznaniem na podstawie typowego wywiadu i obrazu klinicznego. Badanie neurologiczne u zdrowej osoby pomiędzy atakami migreny jest prawidłowe.

You might be interested:  Kłykciny kończyste – przyczyny, objawy, leczenie

Jeżeli badanie neurologiczne jest prawidłowe, spełnione są kryteria migreny wg. ICHD-3 i nie ma podejrzenia innego schorzenia powodującego bole głowy, pacjent nie wymaga dalszej diagnostyki i można z czystym sumieniem postawić rozpoznanie migreny.

Każdy przypadek wątpliwy lub nie spełniający kryteriów rozpoznania migreny wymaga oceny specjalistycznej i rozważenia konieczności dalszej ewentualnej diagnostyki.

Migrena – powikłania

Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy opisuje następujące możliwe powikłania migreny:

 • Stan migrenowy – czyli atak trwający ponad 72 godziny, który ma najczęściej miejsce w przypadku nadużywania leków przeciwbólowych.
 • Przetrwała aura migrenowa bez uszkodzenia mózgu – rzadkie powikłanie, najczęściej objawy są obustronne i mogą się utrzymywać miesiące lub lata. Objawy przetrwałej aury bezwzględnie wymagają kontaktu z lekarzem i dalszej diagnostyki.
 • Udar migrenowy – objawy aury migrenowej występujące w związku z naczyniowym uszkodzeniem mózgu (udarem mózgu) w odpowiedniej lokalizacji rozpoczynające się w przebiegu typowej migreny z aurą. Mechanizm tego zjawiska nie jest dokładnie poznany.
 • Napad padaczkowy w trakcie aury – rzadkie powikłanie.
 • Należy także podkreślić, że migrena w nieznanym mechanizmie jest uważana za czynnik nieznacznie zwiększający ryzyko:
 •  Jest to szczególnie ważne u osób z innymi chorobami lub przyjmujących leki z innych powodów.
 • Kobiety chcące stosować doustną hormonalną antykoncepcję bezwzględnie powinny swojemu lekarzowi przed włączeniem leczenia przekazać informację o rozpoznaniu migreny lub podejrzeniu bólów głowy o charakterze migrenowym, ponieważ może to stanowić przeciwwskazanie do niektórych preparatów i leków.

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Obserwacje osób z migreną pokazały powiązanie m.in. z następującymi stanami:

 • kobiety z endometriozą częściej mają migrenę,
 • otyłość zwiększa występowanie epizodycznej migreny,
 • ciężka depresja zwiększa ryzyko migreny i migrena zwiększa ryzyko depresji,
 • migrena częściej występuje wśród pacjentów z chorobą Mieniera,
 • u pacjentów z migreną częściej występuje wada serca – przetrwały otwór owalny (PFO).

Rokowania w migrenie

Rokowanie w migrenie jest dobre. Należy spodziewać się, że z upływem lat częstość i nasilenie bólów  głowy będzie mniejsza.

Często, jednak nie znaleziono na to silnych dowodów, nasilenie bólów głowy migrenowych zmniejsza się po ciąży lub po menopauzie.

Migrena – zalecane postępowanie

Jeżeli obserwujesz u siebie bóle głowy to skonsultuj się z lekarzem.

Jeżeli ból głowy pokaże się nagle, w ciągu kilku sekund lub będą mu towarzyszyły inne niepokojące objawy takie jak osłabienie ręki, utrata przytomności, zaburzenia mowy, czucia, zaburzenia równowagi, wówczas niezwłocznie zgłoś się do lekarza lub wezwij pogotowie ratunkowe – takie objawy są bardzo niepokojące.

Jeżeli masz rozpoznaną migrenę i wiesz o niej więcej od lekarza, nie będziesz się jej bać tak jak na początku. Odpowiednio szybkie przyjęcie leku przeciwbólowego przy bólu głowy migrenowym może przerwać napad migreny.

Jeżeli jest to możliwe zapytaj lekarza o możliwość stosowania tryptanów, a jeżeli bóle głowy są zbyt częste to nie bój się leczenia profilaktycznego.

Nie stosuj zbyt wielu leków, raczej unikaj czynników wyzwalających i uprawiaj regularny tryb życia, snu i spożywania posiłków oraz uprawiaj dużo sportu.

Gdy ból już wystąpi, po przyjęciu leku znajdź ciche, ciemne, spokojne miejsce. Zimny okład na kark może pomóc. Pij dużo wody i czekaj na poprawę. Jeżeli to nie przyniesie ulgi, sen będzie dobrym lekarstwem.

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Przypisy:

1 Pathophysiology of migraine. Cutrer FM

2 The Triggers or Precipitants of the Acute Migraine Attack; L Kelman

Dowiedz się więcej:

Akceptacja choroby i strategie radzenia sobie z bólem jako istotne komponenty oceny jakości życia zależnej od stanu zdrowia u chorych z migreną

https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/23321/18547

Migrena: współczesne kierunki leczenia

https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/article/view/19988/15691

Patomechanizm migrenowych bólów głowy

http://www.child-neurology.eu/neurologia_28-7-14.pdf

Pliki:

Migrena groźna szczególnie w średnim wieku

 • 21-05-2018
 • zmień rozmiar tekstu
  A+ A-
 • Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Przewlekła migrena, jeśli dotyczy kobiet poniżej 45 lat, zwiększa ryzyko zakrzepicy i niedokrwienia.

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Panie, które mają poniżej 45 lat i zmagają się z przewlekłą , mają wyższe ryzyko i niedokrwienia mózgu oraz serca, mówią lekarze z L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele.

W ramach badań porównano stan zdrowia 550 osób cierpiących na przewlekłą migrenę oraz zdrowie 110 osób bez tej choroby.

Okazało się, że u kobiet przed , które doświadczają migreny co najmniej 25 dni w miesiącu, odnotowano znacznie wyższe ryzyko zakrzepicy i niedokrwienia mózgu oraz serca.

Według ekspertów, taki związek może wynikać z dysfunkcji i zapalenia śródbłonka, tkanki wyściełającej naczynia krwionośne wewnątrz, bo epizody migreny mogą dawać efekty tego rodzaju.

Migrena występuje najczęściej u ludzi w wieku 25-55 lat. Choroba ma podłoże genetyczne, ponieważ w przypadku około 90 proc. osób cierpiących na migrenę ich członkowie rodziny również zmagają się z tą dolegliwością. Większość pacjentów doświadcza ataków raz lub dwa razy w miesiącu, ale kilka milionów chorych ma chroniczną migrenę, z co najmniej 15 atakami na miesiąc.

Migrena skutkuje obezwładniającymi objawami neurologicznymi. Jest to zazwyczaj silny, pulsujący, powtarzający się , zwykle po jednej stronie głowy, choć w przypadku 1/3 ataków dotknięte są obie strony.

Napadom choroby często towarzyszy co najmniej jeden z takich objawów, jak: zaburzenia widzenia, nudności, wymioty, , duża wrażliwość na dźwięk, światło, dotyk i węch, a także mrowienie lub drętwienie kończyn lub twarzy. Około 25 proc.

osób cierpiących na migrenę ma również zaburzenia widzenia zwane aurą.

O badaniach napisano w magaynie Neurology.

Tagi:
zawroty głowy, menopauza, ból głowy, niedokrwienie, zakrzepy, migrena

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Ból, bóle głowy – diagnoza, objawy, leczenie, profilaktyka

Na bóle głowy skarży się aż 70 procent Polaków. Dolegliwości te mogą być spowodowane przez szereg przyczyn – fizycznych, chemicznych, psychicznych, bakteriologicznych, neurologicznych. Ich zidentyfikowanie jest jednak bardzo istotne ze względu na podjęcie odpowiedniego leczenia. czytaj dalej »

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Menopauza – diagnoza, objawy, leczenie, profilaktyka

Menopauza – inaczej przekwitanie – nie jest chorobą, ale naturalnym procesem zachodzącym w kobiecym organizmie. Niestety, zmiany które wówczas zachodzą, zwiększają ryzyko wystąpienia wielu chorób. czytaj dalej »

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Migrena / Migreny – diagnoza, objawy, leczenie, profilaktyka

Migrena to rodzaj powtarzających się silnych bólów głowy, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na jakość życia. Objawy migreny nie zawsze są widoczne dla otoczenia, tymczasem schorzenie to dotyka 10-12% populacji i jest niezwykle uciążliwe i bolesne. czytaj dalej »

Wersja do druku
Dodaj link na swojej stronie
Kanał RSS

Migrenowe bóle głowy – objawy, przyczyny, leki, w ciąży

Migrenowe bóle głowy potrafią zamienić życie w koszmar. Czym są i jakie mają migrenowe bóle głowy objawy oraz przyczyny? Jakie stosujemy na migrenowe bóle głowy leki? Dlaczego tak dotkliwe są migrenowe bóle głowy w ciąży?

Migrenowe bóle głowy

Migrenowe bóle głowy są najbardziej charakterystycznym objawem poważnej i niezwykle uciążliwej choroby, jaką jest migrena. Migrenowe bóle głowy często są lekceważone i traktowane w kategoriach fanaberii czy wymówki mającej na celu uwolnienie się od obowiązków.

Nic jednak bardziej mylnego – migrenowe bóle głowy potrafią osiągać potworne natężenie, stając się jednym z najcięższych bólowych doświadczeń, jakie są w stanie dotknąć człowieka.

Zazwyczaj jednak, aby zrozumieć czym są migrenowe bóle głowy, trzeba je poznać z autopsji.

Skąd się biorą migrenowe bóle głowy, jakie są ich przyczyny, objawy, w jaki sposób można im zapobiegać, jakimi środkami leczyć?

Migrenowe bóle głowy – objawy

Migrenowe bóle głowy objawy mają wyjątkowo charakterystyczne. Zazwyczaj określa się je jako napadowe i pulsujące. Najczęściej zlokalizowane są jednostronnie, zwłaszcza w okolicach skroni i oczodołów. Migrenowe bóle głowy mają różne natężenie, jednak w skrajnych przypadkach ból jest tak silny, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

Zwłaszcza, że jego napady może potęgować każdy wykonywany przez nas ruch. Osoby cierpiące na migrenowe bóle głowy często nie są w związku z tym w stanie pracować, piastować obowiązków domowych, a nawet wypoczywać. Zwłaszcza, że objawom podstawowym towarzyszą inne: nudności, wymioty, zaburzenia widzenia (migrena z aurą).

Migrenowe bóle głowy trwają od 4 do 72 godzin. Tego typu napady pojawiają się najczęściej 2 do 4 razy w miesiącu. Ból utrzymujący się nieprzerwanie powyżej 72 godzin to stan migrenowy, zaś jego występowanie przez minimum 15 dni w miesiącu to migrena przewlekła.

Czytaj także: Migrena oczna – objawy, co pomaga, z aurą, przyczyny

Migrenowe bóle głowy – przyczyny

Jeżeli chodzi o migrenowe bóle głowy, przyczyny nie zostały do końca rozpoznane. Możliwe, że w sposób bezpośredni za migrenowe bóle głowy odpowiadają zaburzenia wydzielania serotoniny, powodujące skurcze a następnie rozszerzanie się naczyń tętniczych w mózgu.

You might be interested:  Rotacja kręgów – co to jest, jakie są objawy, leczenie i rehabilitacja?

Jedna z teorii mówi też o zaburzeniach funkcjonowania kanałów jonowych, czyli białek tworzących pory, którymi jony są transportowane w poprzek błon komórkowych w mózgu. Najnowsza z kolei hipoteza, przyczyn migrenowych bólów głowy upatruje w reakcji organizmu na tzw.

stres oksydacyjny, czyli zaburzenie równowagi między utleniaczami i przeciwutleniaczami.

Na to wszystko nakładają się genetyczne predyspozycje, zmiany hormonalne (w czasie ciąży i menstruacji) a także podatność na czynniki takie jak stres, nadmierny wysiłek fizyczny, zła dieta, zaburzenia snu.

Migrenowe bóle głowy – leki

Skuteczne na migrenowe bóle głowy leki należą do kilku zupełnie odmiennych grup. W przypadku ataków o bardzo silnych napadów, stosuje się tryptany, pobudzające receptory serotoninowe i redukujące ból.

Inne silne leki dostępne na receptę, to pochodne alkaloidów sporyszu (w tym ergotamina), powodujące skurcz naczyń mózgowych.

Gdy migrenowe bóle głowy mają mniejsze natężenie, stosuje się natomiast dostępne bez recepty niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, ketoprofen, naproksen czy diklofenak. Ostatnią opcją się nieopiodowe leki przeciwbólowe, w tym przede wszystkim paracetamol.

Dodatkowo stosuje się na migrenowe bóle głowy leki profilaktycznie, aby zmniejszać częstotliwość kolejnych ataków. Zastosowanie znajdują w tym przypadku środki na nadciśnienie, przeciwpadaczkowe oraz antydepresyjne.

Migrenowe bóle głowy w ciąży

Szczególnie uciążliwe mogą być migrenowe bóle głowy w ciąży. Doświadcza ich około 15 procent kobiet spodziewających się dziecka, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, gdy dochodzi do hormonalnego rozchwiania podejrzewanego o stymulowanie napadów migreny. Wprawdzie migrenowe bóle w ciąży nie są zazwyczaj ekstremalnie silne, dużym jednak problemem jest ich redukcja.

W tym szczególnym okresie zabronione jest stosowanie niemal wszystkich środków farmakologicznych z wymienionej wyżej listy, poza paracetamolem. Jest on stosunkowo skuteczny, jednak nie we wszystkich przypadkach działa. Pamiętać też należy, że na migrenowe bóle w ciąży paracetamol nie może być używany w dawkach większych niż 300-500 mg raz na 6 godzin.

Co pomaga na migrenowe bóle głowy

Co pomaga na migrenowe bóle głowy, gdy leki zawodzą, lub nie wolno ich przyjmować? Na szczęście istnieje szeroka paleta metod niekonwencjonalnych i domowych środków. Wymienić wśród nich można nastrzykiwanie głowy botoksem, akupunkturę, psychoterapię, jogę, techniki relaksacyjne, kojące masaże głowy i szyi, umiarkowany ale regularny wysiłek fizyczny.

Co pomaga na migrenowe bóle głowy ponadto? Między innymi zmiana stylu życia na mniej wyczerpujący psychicznie i fizycznie a także zmiana diety (eliminacja czekolady, kawy, piwa, wina i wielu innych produktów) oraz zerwanie z nałogiem tytoniowym. Przydatne są też działania doraźne pomagające redukować migrenowe bóle głowy. Zaliczamy do nich odpoczynek w pozycji leżącej w zaciemnionym pokoju, zimne i ciepłe okłady na głowę oraz picie ziół redukujących stres.

Zobacz: Migrena w ciąży – jak sobie radzić, co na migrenę, z aurą

Migrena – czym jest i jak z nią walczyć?

Data dodania: 13-01-2021

 • Migrena uznawana jest za jeden z największych typów bólów głowy. Migrenie często towarzyszą inne symptomy takie jak:
 • – zaburzenia wzroku,
 • – wrażliwość na słońce,
 • – mdłości,
 • – wymioty.
 • Mimo dużej częstotliwości tego schorzenia, z którym szacuje się, że zmaga się aż 15 % ludności – to do dzisiaj nie udało się precyzyjnie określić, jakie są przyczyny pojawiania się migreny.
 • Dużo lepiej zrozumiane zostały sposoby analizowania migrenowych bólów głowy – na czym zatem opiera się leczenie migreny?
 • Migrena (migrenowe bóle głowy) są to jedne z wyróżnianych pierwotnych bólów głowy (zatem takich, jakie nie wynikają z istnienia u chorego jakiegoś innego schorzenia).

Problem ten jest niestety stosunkowo częsty – podaje się, iż z migrenami może się zmagać nawet 15% ogólnoświatowej ludności. Nieco inne są – szczęśliwie – statystyki dotyczące występowania migrenowych bólów głowy w społeczności polskiej, okazuje się bowiem, że w naszym kraju na problem ten choruje blisko 8% mieszkańców.  

U przygniatającej większości chorych pierwszy napad migreny pojawia się przed czwartą dekadą życia. Migrena potrafi jednak rozwinąć się właściwie w dowolnym wieku. Zdarza się, iż ten rodzaj bólu głowy może pojawić się już u dzieci czy młodzieży.

Prawdopodobne może być też, iż do pierwszego epizodu migreny dojdzie w podeszłym wieku. Migreny zazwyczaj traktowane są za typowo damski problem – słusznie, ponieważ właściwie 3/4 spośród wszystkich osób, które chorują na migreny, to właśnie kobiety.

JAKIE SĄ RODZAJE MIGRENY?

Postęp ataków migrenowych jest zmienny, jednak naukowcom udało się wydzielić dwie podstawowe odmiany migreny:

 1. BEZ AURY, która istnieje u ok. 80 % pacjentów,
 2. Z AURĄ, która dotyka ok. 15 % pacjentów.

U następnych 5 % występują różne postacie migreny, jakie do tej pory nie zostały jednolicie sklasyfikowane.

MIGRENA BEZ AURY rozpoczyna się objawami zwiastunowymi, jakie mogą wyprzedzać ból głowy o kilkanaście godzin albo nawet dni. Popularny jest ból tętniący, jednak może też istnieć tępy, rozsadzający albo inny. W przewadze obejmuje jedną połówkę głowy, szczególnie w przestrzeni czoła, skroni oraz oczodołu.

Bólowi mogą towarzyszyć inne sygnały (np. wymioty, światłowstręt, złe znoszenie harmidrów, dreszcze, duszność, zawroty głowy), które niejednokrotnie bardziej przeszkadzają aniżeli sam ból.

Faza bólowa występuje od paru godzin do 2-3 dni. Kończy się zapadnięciem w sen, z którego migrenik budzi się już bez trudności.

Częstotliwość ataków jest różnorodna: od pojedynczych w skali roku do dwóch tygodniowo. Gwoli odmiany, migrena z aurą charakteryzuje się istnieniem określonych schorzeń neurologicznych nazywanych właśnie aurą. Pojawia się po czasie zwiastunów albo bez nich i trwa kilka do kilkunastu minut, po czym ustępuje. Ból głowy zaczyna się po ustaniu aury.

Najpopularniejsze formy aury to:

 • wzrokowa, inaczej klasyczna, w jakiej powszechnie pojawia się przed oczami migoczący mroczek, czasem mogą wystąpić braki w polu widzenia albo zniekształcenia lub zmiany barwy otoczenia.
 • parestetyczna, jakiej towarzyszą drętwienia lub mrowienia ust oraz dłoni lub palców oraz języka po jednej części ciała (czasem obejmują one połowę ciała), z niedowładem połowiczym, jaki pojawia się na moment w okresie aury oraz zaburzenia mowy.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY MIGRENY?

Mimo tego, że migrena jest często spotykaną jednostką chorobową, do dziś nie udało się jednoznacznie ustalić, jakie są jej prawdziwe przyczyny. Powszechnie zakłada się, iż patogeneza migreny jest wieloczynnikowa – wpływ na ów problem mogą mieć także geny, jak również inne czynniki środowiskowe.

O tym, iż uwarunkowania genetyczne potrafią stanowić przyczyny migreny, przekonuje przede wszystkim to, iż chociażby w 2/3 przykładów występuje ona rodzinnie.

Popularne są także pewne zaburzenia uwarunkowane genetycznie, których jednym z dowodów są właśnie migrenowe bóle głowy – jako przypadek takiej jednostki można podać zespół CADASIL.

O wadze genów w rozwoju migren, przekonać mogą też efekty doświadczeń zrealizowanych na bliźniętach – okazuje się bowiem, iż kiedy jedno z nich zmaga się z migrenowymi bólami głowy, to pojawia się ponad 50% zagrożenie, iż problem tenże pojawi się u drugiego bliźniaka.

Istotne jest również to, iż różne elementy społeczne potrafią mieć związek z atakami migreny u ludzi. Nazywane są one jako elementy wywołujące migrenowe bóle głowy.

Natomiast tak naprawdę zadziwić może to, co dokładnie może sprzyjać migrenom. Pewną rolę w występowaniu migren wydają się odgrywać hormony płciowe.

Taki rezultat postawiono na podstawie tego, iż problem częściej powstaje u kobiet, których dotyczą różne sytuacje powiązane ze zmianami stężeń hormonów płciowych w organizmie – takie jak np.

menstruacja, brzemienność lub menopauza – mogą być powiązane z migrenowymi bólami głowy.

Podnosić zagrożenie migreny może także zmęczenie, duży stres albo niedostateczna lub nadmierna ilość odpoczynku. Grupa ludzi powiązuje występowanie u siebie migren ze spożywaniem pewnych pokarmów – za takie, które szczególnie mogą sprzyjać migrenom, uznaje się m.in.

wysoce przetworzone produkty i pokarmy mające duże zawartości soli. Prowokować migrenę może spożywanie alkoholu oraz picie napojów mających spore ilości kofeiny.  Zdarza się również sytuacja, gdzie migrena zwiększa się w związku ze zmianami atmosferycznymi (np.

You might be interested:  Upławy przed okresem – jakie mogą być przyczyny upławów przed miesiączką?

nagłymi przemianami ciśnienia atmosferycznego), jak i potrafi ona pojawiać się po jakimś wysiłku, takim jak nawet stosunek seksualny.

BADANIA NAD MIGRENĄ

Tak jak przyczyn, tak i patomechanizmu migren badaczom nie udało się dotąd precyzyjnie określić. Istnieje kilka co najmniej spekulacji dotyczących tego, które zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego implikują wystąpieniem migreny.

Jedną spośród nich jest koncepcja naczyniowa, według której z migrenowymi bólami głowy związana jest pełna kaskada kilku zjawisk. Wedle koncepcji naczyniowej migrena pojawia się, gdy tętnice wewnątrzczaszkowe najpierw się kurczą, potem rozkurczają, aż w efekcie w ich otoczeniu dochodzi do wzrostu swoistego obrzęku.

W obecnej okoliczności ból miałby się pojawiać przez nadmierny przepływ krwi w mózgowiu oraz wymieniany obrzęk, prócz tego warunkować jego istnienie miałoby także zwiększone uwalnianie mediatorów połączonych z odczuwaniem dyskomfortu (np. substancji P).

Inną teorią dotyczącą patomechanizmu migren jest teoria zapalenia tkanki nerwowej, według której schorzenie związane miałoby być z jałowym zapaleniem w systemie nerwowym, które – w ułatwieniu – miałoby podrażniać inne włókna i receptory poprzez to doprowadzać do bólu migrenowego.

Przedstawia się także, iż udział w występowaniu migren mogą mieć także za niskie ilości jednego z neuroprzekaźników w układzie nerwowym – serotoniny. Część naukowców jest z kolei przekonania, iż tak właściwie migrena rozwija się wskutek współwystępowania każdych przytoczonych mechanizmów.

JAKIE SĄ OBJAWY MIGRENY?

 1. Występowanie migreny możemy podzielić na kilka etapów, jednak ich występowanie nie jest obowiązkowe.
 2. FAZA PRODROMALNA (zwiastunowa) migreny – ma miejsce w 77 % ataków, rozpoczynając się w okresie 24 do 48 godzin przed bólem głowy.

 3. Wśród objawów zwiastunowych migreny można wymienić:
 4. § zwiększone częstość ziewania,
 5. § zwiększoną drażliwość,
 6. § sztywność karku,
 7. § zwiększony apetyt,
 8. § uczucie euforii,
 9. § obniżenie nastroju.

 10. Aura migrenowa – ma zastosowanie do około 25% pacjentów z migrenami i polega na obecności przemijających objawów neurologicznych, które trwają zazwyczaj nie dłużej niż jedną godzinę.
 11. Objawy te można podzielić na pozytywne i negatywne.

Objawy pozytywne, to m.in.:

 • -aura wzrokowa, aura czuciowa, objawy słuchowe oraz ruchowe.
 • Objawami negatywnymi będą np.
 • -problemy z kończynami, zaburzenia wymowy, bądź problemy z wzrokiem.

Sygnały aury migrenowej z racji ich rodzaju powinny być sprawdzone przez specjalistę z racji tego, iż analogiczne sygnały potrafią występować przy różnych groźnych chorobach neurologicznych. Osoba nieposiadająca doświadczenia lekarskiego może mieć trudności z rozpoznaniem charakteru oraz przyczyny symptomów.

JAK BOLI GŁOWA PODCZAS MIGRENY?

 1. Ból głowy migrenowy z reguły jest wszechstronny, jednak zdarza się jednostronny oraz posiada skłonność do pulsowania, zwłaszcza przy dużym nasileniu.
 2. Pogłębienie bólu głowy określa się według jedenastostopniowej skali VAS, gdzie 0 znaczy brak bólu głowy, zaś 10 najstraszniejszy ból głowy w życiu.

 3. Poza bólem głowy mogą mieć znaczenia jeszcze sygnały dodatkowe takie jak:
 • wrażliwość na światło,
 • odgłosy,
 • aromaty,
 • przeczulica skórna,
 • mdłości,
 • a nawet wymioty.

Przy wysokim nasileniu bólów głowy praca fizyczna jest szczególnie źle tolerowana z racji dalszego zwiększenia odczuwania niedogodności.

JAK PRZEBIEGA MIGRENA?

Ból głowy migrenowy praktycznie wcale nie zaczyna się w sposób nagły oraz gwałtowny. W wypadku, gdy ból głowy zacznie się w sposób nagły w przeciągu paru sekund powinno to być powodem natychmiastowego udania się do specjalisty celem sprawdzenia możliwej przyczyny symptomów.

Bóle głowy nieleczone potrafią trwać przez parę godzin, choć mogą się również utrzymywać przez parę dni. Dużo ataków kończy się we śnie. Występowanie bólów głowy w nocy, rozbudzających podczas odpoczynku powinno nakłonić do konsultacji u lekarza celem sprawdzenia przyczyny symptomów.

FAZA POMIGRENOWA (postdromalna) – jest możliwa po ustaniu bólu głowy, gdy gwałtowne ruchy głową mogą nasilać bóle głowy. Chory może w tym czasie poczuć się zmęczony bądź rzadziej odczuwać lekką euforię. Dokładne kryteria rozpoznania migreny są opisane w trzeciej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD-3). Wykrycie migreny oparte jest przede wszystkim na rekonesansie.

JAK WYLECZYĆ MIGRENĘ?

 

Migrenie służy m.in. czarna czekolada. Bólów głowy nie generuje biała czekolada, jeżeli więc jesteś łasuchem – możesz po nią sięgać. Lepiej zrezygnować z mandaryńskich dań, gdyż mają wiele glutaminianu sodu. Analogicznie jest z zupkami w proszku, kostkami rosołowymi.

Migreną potrafi się zakończyć jedzeniem owoców, skorupiaków, serów pleśniowych, nabiału feta, parmezanu oraz mozzarelli. Serki topione, białe oraz twarogi z reguły nie dają takich dolegliwości. Jeżeli myślisz, iż ból prowokuje jakiś artykuł pokarmowy, wyeliminuj go z diety na jakiś okres.

Staraj się jadać o określonych godzinach, natomiast jeżeli nie możesz zjeść posiłku, zastąp go zdrową zagrychą, a nie słodkościami.

W profilaktyce migrenowej chwali się przede wszystkim stosowanie magnezu (500 mg dziennie). Poniektórzy eksperci twierdzą, iż aby zapobiec migrenie, potrzebne jest stosowanie 50 mg dziennie niacyny (kwas nikotynowy, witamina PP), 2 razy dziennie po 25 mg pieprzu tureckiego oraz w takiej samej ilości zasuszonych liści ze złocienia maruny.

Napady migreny zazwyczaj pojawiają się po spożyciu czerwonego wina, sherry oraz porto. Związków fenolowych, jakie bywają przyczyną ucisku głowy, nie ma w białym winie.

Unikaj hucznych dyskotek, masowych imprez, recitali, słuchania muzyki poprzez słuchawki. Poproś domowników, aby głośnej muzyki słuchali w słuchawkach. Zakupy staraj się robić wcześnie, kiedy w centrach handlowych jest spokojnie. Starannie zasłaniaj okna, by nie denerwowały cię migające neony albo lampy uliczne.

Nowoczesna medycyna włada wieloma środkami, jakie przynoszą ulgę w cierpieniu oraz pozwolają przerwać atak migreny.

Ustal z lekarzem (najlepiej neurologiem), jakie środki dostępne bez recepty możesz używać, jeśli czujesz zbliżający się atak. Jeśli są one zbyt słabe, poproś, żeby wypisał ci receptę na triptany, czyli środki hamujące atak.

Cierpiącym na migreny nie służy silny, chłodny nadmorski wiatr, ostre słońce, duże ciśnienie w górach, wiatr halny i wilgotne tropikalne powietrze.

Niedosyt może być podstawą ataku migrenowego, dlatego nie opuszczaj posiłków, nie przejadaj się również. Migrenowcom odradza się używanie ostrych kuracji odchudzających albo tzw. oczyszczających.

Specjaliści zalecają, by przede wszystkim się odprężyć, spożyć małą zakąskę, napić się słodkiej herbaty, kawy czy naparu z pierwiosnka leczniczego albo stokrotki.

Jeśli to możliwe, warto się położyć w ciemnym oraz cichym pokoju. Poszczególnym osobom pomaga relaksujący masaż (karku oraz głowy) lub wcieranie w skronie olejków zapachowych, np. migrenolu.

Należy też pamiętać, aby jak najszybciej przyjąć zalecone leki.

Staraj się dużo odpoczywać, spędzać czas w ruchu na świeżym powietrzu. Istotne jest, by nauczyć się odreagowywać zdenerwowania oraz stres. Cierpiącym na migreny poleca się kontemplacje oraz jogę. Należałoby także zadbać o uregulowany rytmu dnia.

Wysypiaj się, ale pamiętaj, że za długie wylegiwanie się w łóżku ma tak samo negatywne skutki jak brak odpoczynku. Kładź się o tej samej porze, nie zarywaj nocy. W weekend wstawaj o zwykłej godzinie – unikniesz tzw.

migreny weekendowej, która pojawia się w soboty oraz niedziele, gdy próbujemy nadrobić zaległości w spaniu.

Ostre czy silne aromaty potrafią cię nie tylko irytować, lecz również być przyczyną napadu migrenowego. Unikaj zatem ostrych perfum, szczególnie tych na podstawie piżma. Poproś także o to swoich bliskich.

Jeśli planujesz używać perfumowanych kosmetyków, wybieraj te o niewielkiej nucie kwiatowej. W domu, szczególnie w kuchni oraz łazience, zainstaluj współczesne wyciągi, jakie oczyszczą powietrze.

Nie stosuj kadzidełek ani świec zapachowych.

ŹRÓDŁA:  

 1. “Effectiveness of acupuncture treatment of women with menopausal syndrome applying and not applying hormonal replacement therapy”

 2. Antoni Prusiński, Migrena – główna przyczyna przewlekłych i nawracających bólów głowy. Część II: Leczenie., Przewodnik Lekarza, 2004, 53-65.

 3. Young CA., Humphrey PR., Ghadiali EJ., Klapper PE., Cleator GM. Short-term memory impairment in an alert patient as a presentation of herpes simplex encephalitis. „Neurology”, s. 260–1, styczeń 1992.

AUTOR:

Patryk Chodyniecki. Pasjonat kulturystyki, pływania oraz sportów walki. Od ponad 10 lat uprawia amatorsko sporty siłowe, które lubi łączyć na zmianę z boksem, MMA oraz pływaniem. Interesuje się również szeroko pojętą suplementacją oraz dietetyką, którą sukcesywnie wdraża w swoje treningi.

Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Porady dietetyka – propozycje suplementów

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *