Padaczka alkoholowa – objawy, leczenie, skutki, pierwsza pomoc

Padaczka alkoholowa – objawy, leczenie, skutki, pierwsza pomocPadaczka jest zaburzeniem neurologicznym, które polega na nagłych wyładowaniach pomiędzy komórkami nerwowymi. Na zewnątrz można to zaobserwować jako różnego typu drgawki i zaburzenia świadomości, a czasem występuje jedno i drugie. Padaczka wynika z uwarunkowań genetycznych, urazów głowy, nowotworów czy udarów. Możliwe jest jednak wystąpienie padaczki w wyniku zmian toksycznych i metabolicznych, którym poddany jest mózg. Taką sytuacją jest padaczka alkoholowa.

Alkohol jest jedną z kilku substancji, która uzależnia fizycznie. Można ująć to w ten sposób, że organizm przyzwyczaja się do stałej obecności alkoholu. Z czasem bywa, że potrzebuje go w większych ilościach, by móc względnie normalnie funkcjonować. Tym samym, ograniczenie spożycia alkoholu bądź jego odstawienie będzie powodować reakcje ze strony organizmu.

Objawy abstynencyjne

Najczęściej pojawiają się wtedy nudności, wymioty, drżenia (języka, dłoni), przyspieszenie oddechu, wzrost ciśnienia krwi, pobudzenie psychoruchowe, bóle głowy, zaburzenia snu, a nawet zwiewne omamy wzrokowe. Zdarza się, że występują również napady padaczkowe. Przebiegają jak „klasyczne” napady padaczki, z jedną istotną różnicą – nie są poprzedzone żadnymi sygnałami ostrzegawczymi.

Co to jest stan padaczkowy?

Sytuacja, w której napady następują jeden po drugim, a osoba nie odzyskuje przytomności między nimi nazywa się stanem padaczkowym i jest sytuacją zagrożenia życia. Zdarza się to jednak bardzo rzadko.

Szacuje się, że między 5% a 25% uzależnionych od alkoholu miało napady padaczkowe, których przyczyną był alkohol.

Prawdopodobieństwo wystąpienia napadów wzrasta, gdy osoba – poza alkoholem – regularnie używa innych środków psychoaktywnych, zwłaszcza jeśli one także należą do grupy substancji uzależniających fizycznie (np. leki z grupy benzodiazepin czy opiaty).

Regularne i długotrwałe picie alkoholu powoduje podwyższenie progu drgawkowego. W efekcie, jeśli poziom alkoholu w organizmie spada, istnieje ryzyko napadu drgawkowego. Ponadto, nie bez znaczenia dla pojawienia się padaczki alkoholowej ma fakt, że w ciągach alkoholowych dochodzi do niedoborów snu, nadmiernego nawodnienia mózgu, zaburzeń elektrolitowych oraz zmian neurologicznych w mózgu.

Padaczka alkoholowa – kiedy następuje?

Napad padaczkowy może wystąpić nawet po kilku godzinach, jednak najczęściej ma miejsce po 48 lub 72 godzinach od przyjęcia ostatniej dawki alkoholu. Fakt, że nie poprzedzają go żadne sygnały ostrzegawcze sprawia, że może być on niebezpieczny dla danej osoby (która np. może upaść doznając urazów głowy) czy jej otoczenia (np. gdy napad nastąpi przy prowadzeniu samochodu).

Leczenie padaczki alkoholowej należy połączyć z detoksykacją, czyli odtruciem organizmu. Detoksykacja polega na usuwaniu toksyn i przywróceniu równowagi elektrolitowej w organizmie. Niejednokrotnie podaje się również leki przeciwpadaczkowe, ponieważ obniżają one aktywność impulsów nerwowych.

Pojawienie się padaczki alkoholowej bywa zdarzeniem motywującym osobę uzależnioną do podjęcia terapii odwykowej. Jest też bodźcem, który można w tym motywowaniu wykorzystać.

Utrzymywanie abstynencji powoduje, że ryzyko nawrotów padaczki alkoholowej drastycznie spada. Powrót do picia alkoholu zwiększa jednak prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia napadów.

To natomiast może spowodować przerodzenie się padaczki alkoholowej w tzw. późną padaczkę.

Źródła:

Wojnar M., Bizoń Z., Wasilewski D., Cedro A., Zjawisko rozniecania (kindling) a patogeneza abstynencyjnych napadów drgawkowych i majaczenia alkoholowego, Alkoholizm i Narkomania 4/33/98.

Strojnowski P., Padaczka alkoholowa – objawy, przyczyny, zapobieganie i leczenie

Hamerle M., Ghaeni L., Kowski A., Weissinger F., Holtkamp M., Alcohol Use and Alcohol-Related Seizures in Patients with Epilepsy, Frontiers in Neurology, 2018, 9: 401.

Padaczka alkoholowa – czym jest i jak można ją leczyć? – Kompendium wiedzy

Padaczka alkoholowa – objawy, leczenie, skutki, pierwsza pomoc

U osób, które nagle zaprzestały spożywania alkoholu lub drastycznie ograniczyły jego ilość, może wystąpić wiele objawów towarzyszących tzw. zespołowi abstynencyjnemu. Jednym z nich jest padaczka alkoholowa, którą najczęściej można rozpoznać po niekontrolowanych ruchach kończyn górnych i dolnych, nadpobudliwości oraz przyspieszonej akcji serca. W jaki sposób objawia się ta choroba mózgu wywołana uzależnieniem od napojów wysokoprocentowych i jak można leczyć padaczkę alkoholową?

Czym tak naprawdę jest padaczka alkoholowa?

Jest to schorzenie określane mianem drgawkowych napadów abstynencyjnych, które jest wynikiem przejściowych zaburzeń czynności mózgu, polegających na samorzutnych, nadmiernych i gwałtownych wyładowaniach bioelektrycznych w komórkach układu nerwowego.

Zdaniem specjalistów padaczka alkoholowa może występować nawet u około dwudziestu procent osób zmagających się z zaawansowaną chorobą alkoholową. Epilepsja u tego typu pacjentów nie jest trwała, ponieważ napady i towarzyszące im objawy zwykle ustępują w ciągu kilku dni od rozpoczęcia trzeźwości.

Choroba ta staje się utrwalona jedynie w niektórych przypadkach, kiedy dojdzie do urazu czaszkowo-mózgowego.

Padaczka alkoholowa – przyczyny

 • organiczne uszkodzenia mózgu wywołane długotrwałym nadużywaniem napojów wysokoprocentowych,
 • zaburzenia funkcji kanałów wapniowych,
 • zaburzenia elektrolitowe,
 • nadmierne nawodnienie mózgu,
 • nieprawidłowe funkcjonowanie neurotransmiterów.

Padaczka alkoholowa – objawy

Jak już wyżej zauważono, w przebiegu tej choroby pojawiają się nagłe napady drgawkowe. Zwykle są to napady pierwotne uogólnione, nazywane niekiedy także dużymi napadami padaczkowymi. Oczywiście nie jest to jedyny symptom padaczki alkoholowej, po którym można ją rozpoznać. Pozostałe jej objawy to:

 • utrata świadomości,
 • napięcie twarzy,
 • piana w jamie ustnej,
 • spadek temperatury ciała,
 • skurcze mięśni kończyn dolnych i górnych,
 • rozszerzone źrenice,
 • podwyższone ciśnienie tętnicze krwi,
 • przyspieszenie akcji serca.

Ponadto u pacjenta może wystąpić biegunka, nudności oraz wzmożona potliwość całego ciała.

Podczas trwania padaczki alkoholowej bardzo często można też zaobserwować nadpobudliwość lub lękliwość, a także zaburzenia snu. Większość objawów może utrzymywać się od kilku do kilkunastu dni.

Pierwszy atak padaczkowy może pojawić się nawet po kilku godzinach od momentu odstawienia napojów alkoholowych.

Padaczka alkoholowa – kiedy pierwsze objawy?

Napady drgawkowe są jednym z symptomów zespołu abstynencyjnego, który stanowi zespół zaburzeń o charakterze somatyczno-psychicznym.

Jego główną przyczyną jest odstawienie lub ograniczenie spożycia alkoholu, które prowadzi do nagłego spadku etanolu we krwi.

Kiedy drgawki ustają, wówczas chory stopniowo odzyskuje przytomność i zwykle zasypia. Ataki drgawek powracają, kiedy pacjent znów zaczyna pić.

W przeciwieństwie do epilepsji wywołanej czynnikami neurologicznymi w padaczce alkoholowej nie występuje tzw. stan przed padaczkowy. Warto też dodać, że ryzyko rozwoju objawów towarzyszących drgawkowym napadom abstynencyjnym jest trzykrotnie wyższe u osób uzależnionych od alkoholu niż u jednostek, które go nie nadużywają.

Padaczka alkoholowa – pierwsza pomoc przy ataku

Wiele osób zastanawia się, jak można pomóc alkoholikowi w trakcie ataku padaczki alkoholowej. Przede wszystkim każdy, kto zmaga się z alkoholizmem, musi mieć świadomość pojawienia się nagłych drgawek oraz wielu innych objawów po odstawieniu napojów wysokoprocentowych. W takim okresie osoba chora nie powinna przebywać sama, aby ktoś mógł jej udzielić pierwszej pomocy w razie potrzeby.

Na czym dokładnie powinna polegać pierwsza pomoc? Na pewno pacjentowi należy zapewnić bezpieczeństwo, a więc dokładnie zabezpieczyć miejsce, w którym doszło do napadu drgawek. Następnie warto zwrócić uwagę na ochronę takiej osoby przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia urazami.

W tym celu najlepiej objąć głowę pacjenta, ale nie wolno unosić jej do góry. Odradza się także podkładanie pod nią innych rzeczy.

Kiedy drgawki zaczną ustawać, co ma miejsce zwykle po dwóch-trzech minutach, wówczas należy ułożyć osobę chorą w pozycji bocznej ustalonej, która da nam pewność, że nie dojdzie do zachłyśnięcia czy zakrztuszenia się. Należy też pamiętać o okryciu pacjenta oraz wezwaniu pogotowia ratunkowego.

W tym czasie nie wolno podawać pacjentowi nic do picia oraz jedzenia. Po pierwszym napadzie pacjent powinien zostać badaniu neurologicznemu, które pozwoli na ocenę jego komórek nerwowych.

Padaczka alkoholowa – zasady postępowania

 • nie pozwalamy choremu upaść na plecy, aby nie doznał obrażeń,
 • zabezpieczamy głowę pacjenta,
 • nie wkładamy żadnych rzeczy do ust,
 • oddalamy przedmioty, o które chory mógłby się zranić,
 • nie krępujemy drgających kończyn,
 • układamy w pozycji bocznej ustalonej,
 • nie powstrzymujemy drgawek siłą.

Jak leczyć padaczkę alkoholową?

Chcąc rozpocząć skuteczne leczenie tej choroby, pacjent powinien przede wszystkim zostać poddany specjalistycznej detoksykacji oraz terapii odwykowej.

Odtruwanie polega na oczyszczeniu organizmu z zalegających w nim toksyn i metabolitów alkoholowych wywołanych długotrwałym spożywaniem alkoholu, a także poprawie samopoczucia psychicznego i fizycznego.

Po odtruciu pacjent może poddać się psychoterapii odbywającej się w ośrodku uzależnień, której celem jest powrót do zdrowego, trzeźwego życia.

W leczeniu padaczki alkoholowej często stosuje się środki przeciwpadaczkowe i przeciwdrgawkowe, które obniżają aktywność impulsów nerwowych i przywracają właściwą równowagę elektrolitową.

W składzie tego typu preparatów można znaleźć takie substancje jak karbamazepina, diazepam, fenytoina czy etosuksymid.

You might be interested:  Katar Przy Ząbkowaniu Ile Trwa?

Podstawą terapii jest wyeliminowanie przyczyny choroby – w tym przypadku gwarancją wyleczenia jest porzucenie nałogu alkoholowego.

Zastanawiając się, jak leczyć padaczkę alkoholową, warto też pamiętać, że osobie uzależnionej od alkoholu należy zapewnić odpowiednie wsparcie na każdym etapie terapii, przede wszystkim psychologiczne, aby nie powróciła do nałogu.

Najważniejsze jest uświadomienie pacjentowi skali problemu oraz zachęcenie go do dobrowolnego poddania się terapii. Nieleczony alkoholizm może wywołać szereg negatywnych skutków zdrowotnych, a nawet prowadzić do śmierci.

Warto też w tym miejscu dodać, że zlekceważona padaczka alkoholowa może stanowić wstęp do rozwoju tzw. późnej epilepsji, wywołanej różnego rodzaju urazami mózgu.

Padaczka alkoholowa – czy można jej zapobiec?

Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, schorzenie to jest ściśle związane z uzależnieniem od alkoholu, dlatego jedynym sposobem, aby nie dopuścić do jego wystąpienia, jest nienadużywanie napojów wysokoprocentowych.

W sytuacji, kiedy pacjent dostrzeże, że coraz częściej sięga po alkohol i pije go coraz więcej, wówczas powinien jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą zajmującym się terapią osób uzależnionych.

Tylko w ten sposób można bowiem skutecznie zapobiec poważnym konsekwencjom wywołanym przez długotrwałe nadużywanie alkoholu.

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Padaczka alkoholowa – objawy i leczenie

Alkoholizm medycznie diagnozowany i kwalifikowany jest jako przewlekła, nieuleczalna i potencjalnie śmiertelna choroba.

Zawarty w alkoholu etanol powoduje silne uzależnienie fizyczne i psychiczne, dlatego chory nie panuje nad nałogiem, a jego życie skoncentrowane jest wokół zdobywania i przyjmowania kolejnych dawek napojów alkoholowych.

Wszelkie próby odstawienia alkoholu wiążą się z występowaniem nieprzyjemnych dolegliwości w postaci zespołu abstynencyjnego. Przerwanie ciągu alkoholowego może skutkować pojawieniem się w okresie odstawienia napadów drgawkowych, określanych jako padaczka alkoholowa.

Poza drgawkami, silnymi lub lekkimi, wystąpić może również uczucie zimna, zimne poty oraz napięcie mięśni twarzy. Jak zatem wygląda padaczka alkoholowa? Czy jest groźna? Jakie są objawy? Jak reagować podczas padaczki alkoholowej, jak pomóc? Co podać po ataku? Czy padaczka alkoholowa jest dziedziczna? Czy jest uleczalna? Czym różni się zwykła epilepsja od padaczki alkoholowej?

Padaczka alkoholowa, określana również jako drgawkowe napady abstynencyjne, to schorzenie, które występuje u osób uzależnionych od alkoholu. Stanowi przejaw zespołu abstynencyjnego, dlatego drgawki pojawiają się po znacznym ograniczeniu ilości spożywanego alkoholu lub jego odstawieniu.

Padaczka alkoholowa pojawia się zazwyczaj w okresie od 48. do 72. godzin od spadku ilości etanolu we krwi chorego, jednak w niektórych przypadkach może pojawić się nawet po tygodniu abstynencji.

Abstynencyjne napady drgawkowe nie wynikają z zaburzeń w biochemii mózgu ale w konsekwencji odstawienia alkoholu, dlatego nie mogą być traktowane jako padaczka sensu stricte.

OBJAWY PADACZKI ALKOHOLOWEJ

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, alkoholizm jest chorobą, która postrzegana jest jako uzależnienie psycho-fizyczne od napojów wysokoprocentowych. Padaczka alkoholowa jest ściśle związana z uzależnieniem od alkoholu, ponieważ jest jednym z objawów zespołu odstawiennego.

Napady padaczki alkoholowej zbliżone są do zwykłej epilepsji. Pojawiają się ataki drgawkowe, które zazwyczaj są pierwotne uogólnione, zwane również dużymi napadami padaczkowymi. Podczas ataku często dochodzi do utraty świadomości i przytomności (omdlenia).

U alkoholika pojawiają się skurcze mięśni, nóg i rąk oraz napięcie twarzy. Podczas napadu może dojść do nieświadomego oddania moczu i stolca, a także do przygryzienia języka.

Istotne jest również występowanie oznak, które mogą ułatwić rozpoznanie padaczki alkoholowej, takich jak nudności, biegunka, poty i zaburzenia snu, a także przyspieszenie akcji serca oraz skoki ciśnienia.

Niekiedy u chorego można zaobserwować symptomy psychiczne, które objawiają się zmianą zachowania w postaci nadpobudliwości bądź, zupełnie odwrotnie, lękliwości. Dodatkowo może pojawić się również agresja, irytacja i nadmierna wrażliwość.

U pacjentów w przebiegu padaczki alkoholowej bardzo rzadko obecna jest aura bądź inne objawy, które mogą sygnalizować napad drgawkowy. Pierwszy atak możne pojawić się nawet kilka godzin po odstawieniu alkoholu. Rzadko występuje stan padaczkowy, czyli liczne ataki, pomiędzy którymi chory nie odzyskuje przytomności. Warto podkreślić, że stan padaczkowy stanowi realne zagrożenie dla życia i wymaga natychmiastowej reakcji oraz interwencji lekarskiej.

PRZYCZYNY PADACZKI ALKOHOLOWEJ

Padaczka alkoholowa nie jest epilepsją w ścisłym znaczeniu tego słowa, ponieważ nie wynika z zaburzeń w biochemii mózgu, jest jednym z objawów zespołu abstynencyjnego, będącego zespołem zaburzeń somatyczno-psychicznych.

Bezpośrednią przyczyną padaczki alkoholowej jest nagłe odstawienie lub znaczne ograniczenie spożywania napojów wysokoprocentowych. Dzieje się tak, ponieważ alkohol podwyższa próg drgawkowy, jeżeli picie jest długotrwałe i w dużych ilościach, organizm niejako przyzwyczaja się do jego działania.

Zmniejszenie etanolu we krwi sprawia, że próg drgawkowy gwałtownie się obniża. Dlatego też podczas trzeźwienia, mogą wystąpić napady drgawkowe.

Co więcej, padaczka może być również wynikiem zaburzeń elektrolitowych (szczególnie wapnia i magnezu), zaburzeń neurotransmiterów (zwłaszcza spadku hamującego kwasu gamma-aminomasłowego, GABA) czy organicznego uszkodzenia mózgu, który spowodowany jest alkoholem oraz nadmiernego nawodnienia organizmu.

CO ROBIĆ PODCZAS PADACZKI ALKOHOLOWEJ?

Padaczka alkoholowa nie różni się od zwykłej epilepsji, dlatego nie zawsze można stwierdzić, co jest przyczyną wystąpienia drgawek. W związku z tym, niezależnie od rodzaju padaczki, z chorym należy postępować w podobny sposób.

Pierwsza pomoc w tym względzie polega na zapewnieniu bezpieczeństwa i zabezpieczeniu głowy poszkodowanego przed ewentualnymi urazami i udrożnieniu jamy ustnej. Co ważne, nie należy podkładać pod głowę poduszek lub innych przedmiotów oraz wkładać do jamy ustnej rzeczy, celem zabezpieczenia przed przygryzieniem języka, ponieważ możne to doprowadzić do udławienia.

Napady drgawkowe trwają zazwyczaj od kilku sekund do kliku minut, po ich ustąpieniu należy ułożyć chorego w pozycji bocznej ustalonej, która uniemożliwi zakrztuszenie czy zachłyśnięcie się śliną. Warto również pamiętać o ułatwieniu oddychania. Kolejnym krokiem jest okrycie pacjenta i wezwanie pogotowia ratunkowego.

Co istotne, choremu nie należy podawać nic do picia czy jedzenia. Zazwyczaj padaczka alkoholowa wraz z towarzyszącymi jej dolegliwościami ustępuje samoistnie po około 7 dniach.

SKUTKI PADACZKI ALKOHOLOWEJ

Nieleczona padaczka alkoholowa może stanowić wstęp do padaczki późnej.

W przypadku choroby alkoholowej wywołana ona będzie urazami mózgu, których uzależniony dozna podczas stanu upojenia oraz uszkodzeniami mózgu, spowodowanymi działaniem substancji toksycznych w nadmiernych ilościach (zatrucie organizmu).

Należy jednak uwzględnić również skutki niemedyczne, ponieważ padaczce alkoholowej nie towarzyszy aura, chory nie wie, kiedy nastąpi atak. Jest to bardzo niebezpieczne, gdyż napad drgawkowy może pojawić się m.in. podczas jazdy samochodem.

Sytuacja taka jest zagrożeniem nie tylko dla uzależnionego, ale także innych uczestników ruchu drogowego i pieszych. Co więcej, atak padaczki alkoholowej może wystąpić w pracy, skutkiem czego może być nawet zwolnienie, ponieważ pracodawca będzie miał dowód istnienia problemu alkoholowego u pracownika, co spowoduje spadek zaufania do niego.

CZY PODCZAS PADACZKI ALKOHOLOWEJ MOZNA UMRZEC?

Z medycznego punktu widzenia padaczka alkoholowa może spowodować śmierć. Zgodnie z danymi, co roku ok. 1-2% chorych umiera w wyniku ataku padaczkowego. Związane jest to z powikłaniami, które występują po napadzie drgawkowym. Szczególnie niebezpieczne dla życia pacjenta jest śmierć mózgu spowodowana niedotlenieniem oraz niewydolność serca (zatrzymanie akcji serca).

JAK ZAPOBIEC PADACZCE ALKOHOLOWEJ?

Padaczka alkoholowa jest ściśle związana z alkoholizmem, pojawia się w wyniku znacznego ograniczenia lub odstawienia napojów wyskokowych. Dlatego też jedynym skutecznym remedium na uniknięcie drgawek alkoholowych, jest powstrzymywanie się od picia i całkowita abstynencja.

Z tego względu, w przypadku zaobserwowania pierwszych niepokojących symptomów choroby alkoholowej, należy podjąć odpowiednie kroki, które mają na celu detoks organizmu i terapię odwykową. W ten sposób można zahamować rozwój uzależnienia i uchronić się przed niepożądanymi skutkami nałogu, którym jest m.in.

abstynencyjny zespół alkoholowy czy padaczka alkoholowa, a także degradacja w każdej sferze życia uzależnionego zarówno zdrowotnej, psychicznej, jak i społecznej.

You might be interested:  Niedodma – przyczyny, rodzaje, objawy, badania, leczenie, rokowanie

LECZENIE PADACZKI ALKOHOLOWEJ

Bardzo często pojawia się pytanie: na czym polega leczenie padaczki alkoholowej? Otóż w leczeniu drgawkowych napadów abstynencyjnych zazwyczaj podawane są leki przeciwdrgawkowe i przeciwpadaczkowe, które obniżają aktywność impulsów nerwowych.

Dodatkowo, stosuje się kurację, której celem jest przywrócenie równowagi elektrolitowej w organizmie, usunięcie toksyn i metabolitów alkoholowych. Konieczne jest zatem całkowite odtrucie organizmu. Dlatego też leczenie padaczki alkoholowej powinno być połączone z odwykiem.

Detoks organizmu z substancji uzależniających i terapia odwykowa uniemożliwia powtórzenie się napadów drgawkowych. Efekty leczenia uzależnione są jednak od zaangażowania pacjenta oraz motywacji do zerwania z nałogiem.

CZY PADACZKA ALKOHOLOWA MOŻE SIĘ POWTÓRZYĆ?

Abstynencyjne napady drgawkowe ustępują samoistnie w przeciągu tygodnia i nie mają charakteru nawrotowego. Oznacza to, że nie ma ryzyka ponownego pojawienia się (nawrotu) drgawek, jeżeli uzależniony wytrwa w abstynencji bądź znacznie zmniejszy ilość spożywanego alkoholu.

Należy zatem wskazać, że ryzyko wystąpienia padaczki alkoholowej wzrasta wraz z ilością spożywanego etanolu. W sytuacji, kiedy chory nie zaprzestanie dalszego picia napojów wysokoprocentowych, alkoholowe ataki drgawkowe mogą się powtarzać.

Co ważne, pomimo tego, że padaczka alkoholowa nie ma podłoża neurologicznego, nie należy jej bagatelizować, gdyż nieleczona może stać się podłożem do rozwoju epilepsji, która będzie wynikiem nieprawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 alkoholizm jest chorobą, która postrzegana jest jako uzależnienie psycho-fizyczne od napojów wysokoprocentowych. Powoduje problemy zdrowotne i psychiczne, gdyż mogą pojawić się omamy, halucynacje i majaczenie.

Nałóg alkoholowy prowadzi do degradacji życia we wszystkich sferach życia. Szczególnie uciążliwe dla otoczenia są konsekwencje społeczne, gdyż uzależniony zaniedbuje swoje obowiązki.

Alkoholik zazwyczaj porzuca pracę, pojawiają się dysfunkcje w rodzinie, które spowodowane są ograniczeniem aktywności chorego jedynie do alkoholizowania się. Wszelkie próby wyjścia z uzależnienia wiążą się z wystąpieniem przykrych dolegliwości.

Szczególnie niebezpieczny jest alkoholowy zespół abstynencyjny, podczas którego może wystąpić padaczka alkoholowa.

Ze względu na to, że drgawkom nie towarzyszą żadne symptomy i zazwyczaj pojawiają się one znienacka, stanowią zagrożenie życia nie tylko dla uzależnionego, ale również otoczenia, ponieważ padaczka może pojawić się podczas codziennych czynności mi. in. jazdy samochodem. Ataków drgawek nie da się opanować, jedynym remedium na pojawiające się napady jest zaprzestanie alkoholizowania się przez osoby chore. Dlatego też skuteczne leczenie padaczki alkoholowej, polega na detoksie organizmu i poddaniu się terapii odwykowej.

Bibliografia:

 1. Rowland L. P., Pedley T. A., Neurologia Merritta, Tom III, Wyd. 3. Wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2012
 2. Stępień A., Neurologia, tom III, Wydanie 1. Wyd. Medical Tribune, Warszawa 2016

Padaczka – przyczyny, objawy, pierwsza pomoc, leczenie

Padaczka (epilepsja) to jedna z najczęściej występujących chorób układu nerwowego. Powoduje ona zaburzenia aktywności komórek mózgu, które manifestują się najczęściej drgawkami, skurczami mięśni oraz utratą świadomości. Padaczka może mieć kilka postaci, a atak u chorego często wzbudza obawy, jak się zachować w takiej sytuacji.

Padaczka – źródło choroby

Choroba, jaką jest padaczka, powstaje na podłożu zmian morfologicznych i metabolicznych w mózgu. Wg statystyk, w Polsce szacuje się liczbę chorych na padaczkę na ok. 300-400 tysięcy, a na świecie 60-70 milionów. Częściej zapadają na nią mężczyźni. Zachorowalność jest znacznie wyższa u dzieci oraz osób powyżej 65 roku życia, w porównaniu do innych grup wiekowych.

Przyczyny pojawienia się choroby mogą być różne:

 • padaczka u dzieci: najczęściej spowodowana jest chorobami wrodzonymi, jak: wady rozwojowe mózgu, choroby uwarunkowane genetycznie, przebycie w trakcie ciąży chorób zakaźnych (np. różyczka, toksoplazmoza) lub powikłania w trakcie porodu.
 • padaczka u osób dorosłych: pojawia się najczęściej jako efekt rozwoju guzów i urazów mózgu, zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. U pacjentów powyżej 65. roku życia padaczkę powodują najczęściej udary mózgu i choroby zwyrodnieniowe mózgu.

Kiedy możemy mówić o padaczce? Za padaczkę uznaje się sytuację, gdy u chorego wystąpiły co najmniej dwa  napady padaczkowe, niesprowokowane przez żaden czynnik zewnętrzny. Pojedynczy atak, niewynikający z choroby, może spowodować reakcja organizmu na wysoką gorączkę, (np. drgawki gorączkowe u dzieci), nieprawidłowe stężenie cukru we krwi, reakcję na nadużycie alkoholu.

Padaczka – objawy

Napad padaczki wynika z przejściowych zaburzeń czynności bioelektrycznej mózgu. Poszczególne napady u różnych pacjentów mogą się od siebie różnić, co zależy od tego, w jakim obszarze mózgu występują nieprawidłowe wyładowania bioelektryczne. Lekarze określili dotychczas ponad 30 różnych rodzajów napadów. Do najczęstszych należą:

Padaczka – objawy napadu toniczno-klonicznego (uogólnione)

Objawy napadu toniczno-klonicznego, które powoduje padaczka, są charakterystyczne:

 • utrata przytomności,
 • wyprężenie ciała,
 • drgawki,
 • sinica,
 • wydobywa się piana z ust,
 • przygryzienie języka,
 • w pewnych przypadkach bezwiedne oddanie moczu.

Tego typu napad padaczkowy trwa zazwyczaj 2-3 minuty, czasem tylko kilkanaście sekund. Po napadzie pacjent odczuwa senność, zmęczenie, niekiedy ból mięśni i/lub głowy. Niektórzy pacjenci odczuwają tzw. aurę przed atakiem – pojawia się u nich odczucie lęku, słyszą muzykę, wyczuwają nieprzyjemny zapach lub smak.

Padaczka – objawy napadu mioklonicznego

Napady miokloniczne powodują wystąpienie drgawek kończyn górnych, czasem dolnych, które powodują wypadnięcie z ręki trzymanych przedmiotów lub upadek. Zazwyczaj takie ataki pojawiają się rano po pobudce, często pod wpływem światła.  Nie występuje w tym przypadku utrata przytomności.

Padaczka – objawy napadów nieświadomości lub częściowe złożone 

Tego rodzaju napady są określane jako niedrgawkowe. W przypadku nieświadomości napady pojawiają się częściej u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Atak trwa kilkanaście sekund i objawia się „zawieszeniem”, brakiem reakcji na wypowiadane do niego słowa,  dziecko jest „nieobecne”. Po chwili wraca do zwykłych czynności.

W przypadku napadu częściowego złożonego pacjent jest poza kontaktem ok. 2-3 minuty. Nie traci świadomości, zazwyczaj najczęściej ma otwarte oczy, pewne czynności może wykonywać automatycznie (mlaskanie, ruch głowy lub ręki).

Padaczka alkoholowa

Padaczka alkoholowa diagnozowana jest u 15% osób uzależnionych od alkoholu i w 70% związana jest z alkoholowym zespołem abstynencyjnym. Duże napady drgawkowe z utratą przytomności pojawiają się od kilku godzin do tygodnia po przerwaniu ciągu alkoholowego.

Osoba, u której pojawia się padaczka alkoholowa, bez ostrzeżenia traci świadomość, upada, następują drgawki, prężenia. Może nastąpić przygryzienie języka, bezwiednego oddania moczu i stolca. U 30% pacjentów, drgawki poprzedzają majaczenie alkoholowe. Ryzyko padaczki alkoholowej wrasta w związku ze zwiększonym spożyciem alkoholu.

By doszło do leczenia w tej sytuacji, osoba uzależniona musi przejść przez detoks i leczenie odwykowe.

Padaczka – diagnoza i leczenie

Jeżeli napad powtórzył się niesprowokowany więcej niż jeden raz, istnienie prawdopodobieństwo, że pacjent cierpi na padaczkę. W takim przypadku lekarz pierwszego kontaktu daje skierowanie do neurologa.

Neurolog, zajmujący się leczeniem chorób mózgu i układu nerwowego, przy wykorzystaniu wywiadu przeprowadzonego z pacjentem i świadkami jego ataków, wynikami badań EEG (rejestracja czynności bioelektrycznej mózgu) oraz badań neuroobrazowych, takich jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, stawia diagnozę.

Leczenie padaczki może być prowadzone na różne sposoby:

Leczenie farmakologiczne przy chorobie, jaką jest padaczka, nie usuwa jej przyczyn, zapobiega jednak pojawieniu się kolejnych ataków.

Dobrze dobrane leki przeciwpadaczkowe dają dobre rezultaty – u około 2/3 chorych można uzyskać całkowite ustąpienie napadów padaczkowych, natomiast u 1/5 chorych – znaczne zmniejszenie ich liczby.

U około 30-40% pacjentów leczenie farmakologiczne nie przynosi rezultatu, i w takich przypadkach mówi się o padaczce lekoopornej.

Leczenie chirurgiczne polega na wycięciu fragmentu mózgu, w którym znajduje się „ognisko padaczkowe”. Metodę chirurgiczną stosuje się take w przypadku guzów mózgu i naczyniaków.

Leczenie dietą stosuje się, jeśli padaczka została zdiagnozowana u dziecka. Zaleca się wdrożenie diety ketogennej (bogatej w tłuszcze i uboga w cukry), pod ścisłą kontrolą lekarza i dietetyka.

Padaczka – pierwsza pomoc

Osoby obserwujące po raz pierwszy napad padaczki niekiedy mają wątpliwości, jak postępować z osobą chorą. W przypadku ataku należy pamiętać o poniższych zasadach:

 • większość napadów ustępuje po 2-3 minutach, więc należy zachować opanowanie podczas napadu;
 • chorego podczas napadu układa się w bezpiecznym miejscu, zabezpiecza go przed upadkiem, skaleczeniem, urazami głowy, tułowia oraz kończyn;
 • świadek ataku musi kontrolować oddech i drożność dróg oddechowych;
 • należy rozluźnić ubranie w okolicy szyi, rozpiąć pasek, usunąć z ust ciała obce;
 • podczas napadu napadu nie można otwierać na siłę zaciśniętych szczęk i wkładać żadnych przedmiotów do ust, nie wolno wlewać wody ani podawać leków do ust, jeśli chory jest nieprzytomny, nie należy przytrzymywać siłą rąk i nóg chorego,
 • gdy napad ustąpi, chorego układa się na boku, zabezpieczając przed zakrztuszeniem lub zadławieniem;
 • należy towarzyszyć choremu do chwili odzyskania pełnej sprawności;
 • jeśli po napadzie chory jest senny, należy mu pozwolić odpocząć. Chory może być także nadmierne pobudzony;
 • jeśli napad padaczkowy przedłuża się lub następują kolejne napady, należy wezwać pogotowie.
You might be interested:  Leczenie zakażeń układu moczowego

Fot. iStock/pozycja boczna ustalona

Pogotowie ratunkowe wzywamy także, gdy napad z drgawkami i utratą przytomności nastąpił u osoby, która nie chorowała wcześniej na padaczkę. W łagodniejszym przebiegu należy pilnie zgłosić się do lekarza po ustąpieniu napadu.

źródło: www.mp.pl ,padaczka.pl 

Padaczka alkoholowa – kiedy występuje i czy da się jej zapobiec?

Padaczka alkoholowa to napady drgawkowe, które występują w chorobie alkoholowej, a dokładniej jest to objaw tzw. zespołu abstynenckiego. Padaczka zwykle objawia się niekontrolowanymi ruchami kończyn górnych i dolnych, przyspieszeniem akcji serca oraz nadpobudliwością. Kiedy dokładnie występuje i jak pomóc w razie ataku padaczkowego?

Każda próba zerwania z nałogiem kończy się niepowodzeniem? Skorzystaj z naszej pomocy.

Oferujemy BEZPŁATNE konsultacje i zapewniamy ANONIMOWOŚĆ

504 106 335

Kiedy występuje padaczka alkoholowa?

Padaczka alkoholowa pojawia się na skutek odstawienia alkoholu – najczęściej od dwóch do trzech dni od odstawienia alkoholu.

Jest ona rezultatem nagłego spadku stężenia napojów wysokoprocentowych w organizmie.

Jest to bardzo specyficzny rodzaj epilepsji, ponieważ ten rodzaj padaczki nie jest wynikiem nieprawidłowego funkcjonowania ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego w organizmie człowieka.

Objawy padaczki alkoholowej

Padaczce alkoholowej towarzyszą napady drgawkowe. Podczas napadów drgawkowych pojawiają się takie objawy jak: drżenie rąk, języka, powiek, skurcze mięśni całego ciała. Pacjent zaczyna tracić świadomość i upada. Zwykle dochodzi również do całkiem niekontrolowanego oddawania moczu i stolca.

Często padaczce towarzyszą wymioty, nudności, wzrost ciśnienia tętniczego, bóle głowy, utrata apetytu. Zdarza się (zwłaszcza w przypadku osób ze skłonnościami do padaczki), że powikłaniem padaczki alkoholowej może być stan padaczkowy.

Stan padaczkowy charakteryzuje się tym, że u chorego występują liczne napady padaczkowe, które zdarzają się stosunkowo często, jeden po drugim, pomiędzy którymi pacjent nie odzyskuje przytomności.

Przyczyny padaczki alkoholowej

Główną przyczyną padaczki alkoholowej jest odstawienie lub znaczne ograniczenie alkoholu. Dodatkowo do napadów drgawkowych może dojść na skutek:

 • nagłego spadku alkoholu we krwi;
 • zaburzeń gospodarki elektrolitowej;
 • nadmiernego nawodnienia mózgu;
 • zaburzeń w zakresie neuroprzekaźnictwa (spadek kwasu gamma-aminomasłowego).

Czy padaczka alkoholowa dotyka wszystkich alkoholików?

Padaczka alkoholowy dotyczy osób, które nagle postanowiły zerwać z nałogiem lub mocno ograniczyły ilość wypijanego alkoholu. Czynnikiem zwiększającym ryzyko pojawienia się padaczki alkoholowej jest wysoki stopień zaawansowania choroby alkoholowej. Generalnie im dłużej ktoś pije, tym bardziej prawdopodobne jest, że pojawią się u niego symptomy padaczki alkoholowej.

Jak wygląda pierwsza pomoc w przypadku leczenia padaczki alkoholowej?

Pierwsza pomoc w przypadku padaczki alkoholowej polega przede wszystkim na tym, aby zapewnić choremu bezpieczeństwo. Jeżeli jest to konieczne, taką osobę należy przenieść w bezpieczne miejsce. Ważne jest, aby ochronić osobę chorą przed doznaniem groźnych dla zdrowia i życia urazów.

Częścią ciała, która wymaga szczególnego zabezpieczenia, jest głowa. Głowę należy chronić przed obrażeniami (np. objąć ją dłońmi). Nie wskazane jest umieszczanie pod głową poduszek, ponieważ mogą one spowodować zapadanie się języka.

Najbezpieczniej w takim wypadku będzie ustawić osobę w pozycji bocznej ustalonej w celu zapobiegnięcia zadławienia się śliną i – jeżeli jest to konieczne – wezwać pogotowie.

Jak leczyć padaczkę alkoholową?

Leczenie padaczki alkoholowej powinno łączyć się z terapią uzależnień. Osobie borykającej się z alkoholizmem należy udzielić wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. W przypadku padaczki alkoholowej nieraz stosuje się leki przeciwpadaczkowe, które mają na celu obniżyć aktywność impulsów nerwowych.

Nie są one jednak tak skuteczne, jak w innych rodzajach epilepsji. Często stosowane są również preparaty, które mają na celu przywrócić właściwą równowagę elektrolitową. Najważniejsze w wyleczeniu padaczki alkoholowej jest wyeliminowanie jej przyczyny.

Zatem tylko porzucenie nałogu alkoholowego jest gwarancją całkowitego wyleczenia padaczki alkoholowej. Trzeba jednak pamiętać, że efekty leczenia tego schorzenia uzależnione są od motywacji i zaangażowania pacjenta do porzucenia nałogu.

Najważniejsze to zdać sobie sprawę ze swojego uzależnienia i jego destrukcyjnego wpływu nie tylko na siebie, ale i na całe najbliższe otoczenie.

 • ODBIERZ
 • 1000 zł rabatu na 28 dniową terapię
 • (promocja czasowa)

Padaczka alkoholowa

to zespół napadów drgawkowych występujących w czasie trwania alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Drgawki występują, w czasie od kilku godzin do tygodnia po przerwaniu ciągu spożywania alkoholu lub gwałtownym zmniejszeniu dawek alkoholu, najczęściej obserwujemy je po 18 -24 godzinach.

90% napadów występuje w czasie 7 do 48 godzin, po przerwaniu ciągu.Padaczka alkoholowa ma najczęściej postać uogólnionych napadów typu Grand mal, chory traci świadomość, upada, występują skurcze mięśni całego ciała, prężenia, jest to przyczyną zatrzymania oddechu, chory sinieje. Trwa to z reguły 20-30 sekund.

Następnie obserwujemy najczęściej nieregularne skurcze wszystkich mięśni, w tym czasie dochodzi najczęściej do przygryzienia języka, mimowolnego oddania moczu i/lub kału. Cały napad trwa ok. minuty, po napadzie chory najczęściej zapada w sen, po wybudzeniu nie pamięta wydarzeń z okresu napadu.

Napady drgawek mogą występować gromadnie, najczęściej dwa do sześciu w ciągu 6 godzin. U kilku procent pacjentów występuje stan padaczkowy a u 30 % drgawki są wstępem do majaczenia alkoholowego.Choroba alkoholowa zwiększa ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych ok. trzykrotnie.

Ważne: ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych jest zależne od dawek spożywanego alkoholu, wzrasta dwudziestokrotnie u osób spożywających 201 do 300 g alkoholu dziennie.

Padaczka alkoholowa występuję u ok. 15% uzależnionych od alkoholu i w ok. 70% związane jest z Alkoholowym Zespołem Abstynencyjnym.

Padaczka alkoholowa – pierwsza pomoc

Zachowaj spokój, większość napadów mija samoczynnie po 2-3 minutach Jeżeli pacjent znajduje się w niebezpiecznym miejscu np. jezdni należy zapewnić, mu bezpieczeństwo Należy chronić głowę pacjenta przed obrażeniami, np. objąć ją dłońmi (nie podnosić), nie zalecane jest podkładanie przedmiotów np.

poduszek, mogą one spowodować zapadanie się języka a w konsekwencji duszenie pacjenta Nie wkładać nic do ust, nie rozwierać ust na siłę. To nie pomaga a może spowodować dodatkowe urazy.

Należy ułożyć pacjenta na boku, ułatwia to oddychanie i zapobiega zakrztuszeniu, jeżeli zmiana pozycji jest niemożliwa, pozostawić pacjenta na plecach Nie powstrzymywać drgawek na siłę Nie podawać nic do jedzenia lub/i picia

Należy wezwać Pogotowie Ratunkowe

Padaczka alkoholowa – leczenie

Pacjent powinien być obserwowany w szpitalu przez minimum dobę.Pierwszy atak w życiu wymaga bezwzględnie poszerzonej diagnostyki, głównie obrazowej.

Właściwe leczenie zmniejsza ryzyko kolejnych ataków drgawek i wystąpienia majaczenia alkoholowego.Leczenie padaczki alkoholowej polega przede wszystkim na detoksykacji alkoholowej, czyli leczeniu objawowym.

Ważne jest wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych, przywróceniu właściwego poziomu jonów szczególnie: wapniowych i magnezowych.

W przypadku pierwszego w życiu ataku padaczki alkoholowej u pacjenta z chorobą alkoholową, jeśli nie był związany z odstawieniem alkoholu, nie powinno się włączać leczenia przeciw-padaczkowego. Związane jest to z nieprzestrzeganiem zaleceń, łączeniem leków z alkoholem. Postępowanie właściwym jest skierowanie pacjenta do placówki leczenia uzależnień.

Skutki padaczki alkoholowej

Padaczka alkoholowa nie jest chorobą trwałą – jej objawy ustępują same w czasie kilkunastu dni od rozpoczęcia okresu abstynencji. Niestety, padaczka alkoholowa bywa predyktorem pojawienia się padaczki późnej (dzieje się tak w około 25% przypadków).

Warto tu zaznaczyć, że padaczka późna w przypadku alkoholików wywołana będzie urazami mózgu, których nabawili się będąc w stanie upojenia oraz uszkodzeniom mózgu wywołanym przez alkohol.

Padaczka alkoholowa nie jest chorobą dziedziczną – innymi słowy nie ma ryzyka, że dzieci odziedziczą po rodzicu padaczkę alkoholową.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *