Sanacja jamy ustnej – co to jest, jakie są wskazania, ile kosztuje, czy jest refundowana?

Sanacja jamy ustnej – co to jest, jakie są wskazania, ile kosztuje, czy jest refundowana? lek. dent. Waldemar Stachowicz z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie (foto: archiwum)

Długa lista pacjentów wymagających sanacji zębówZabieg sanacji zazwyczaj zaleca lekarz. Coraz więcej specjalistów wymaga przed zabiegami kompleksowego leczenia jamy ustnej. Na zabieg sanacji może skierować pacjenta lekarz ogólny, specjalista np. chirurg, kardiochirurg, onkolog, anestezjolog, ginekolog, ortopeda, ale też ortodonta (przed założeniem aparatu) lub periodontolog.

Powodem jest szereg poważnych zabiegów medycznych, szczególnie chirurgicznych np. operacja serca lub narządu wzroku oraz transplantacje.

Sanację powinni mieć także wykonaną pacjenci przed chemioterapią, radioterapią, kobiety przed zajściem w ciążę, profilaktycznie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ale także pacjenci chorujący na niektóre choroby np. reumatoidalne zapalenie stawów (ukryte w organizmie ogniska zapalne pod postacią ubytków próchniczych lub chorych dziąseł mogą zaostrzać przebieg choroby).

Dopasowanie w zgryzie luźnej korony albo nierównej plomby w zgryzie może z kolei zapobiec uszkodzeniu zębów podczas znieczulenia poprzedzającego operację. Sanacja jest więc elementem pełnego i szczegółowego planu leczenia.

Chirurg wraz z anestezjologiem, planując operację, przeprowadzają wywiad z pacjentem w kontekście historii chorób, oceniają jego stan ogólny i jednocześnie oceniają ryzyko, jakie związane jest z zabiegiem. Często też konsultują się ze stomatologiem, aby wykluczyć różne scenariusze.

Długa lista zabiegów obejmujących sanację jamy ustnej:– wyleczenie ubytków próchniczych, – wyeliminowanie ewentualnych powikłań chorób przyzębia np.

stanów zapalnych i krwawiących dziąseł, – wyleczenie zapalenia miazgi zębowej, ropnia zęba, – przeleczenie kanałowe martwych zębów, – leczenie ortodontyczne, w tym korektę niewłaściwie kontaktujących się zębów szczęki i żuchwy, niewłaściwy kontakt pomiędzy zębami szczęki i żuchwy, ale też np.

zdjęcie aparatu stałego w przypadku zdiagnozowania u pacjenta białaczki, – protetyka, – pełna higienizacja: usunięcie osadów i kamienia nazębnego, – ekstrakcja zębów, które nie podlegają leczeniu,

– identyfikacja i zapobieganie potencjalnym ogniskom zakażenia.

Wytłumacz pacjentowi, że infekcja zębów jest jak tykająca bombaKażdy zabieg, który determinuje potrzebę użycia zastosowania znieczulenia ogólnego, powinien być poprzedzony sanacją jamy ustnej.

Zabieg jest konieczny choćby przed operacjami kardiologicznymi np. przeszczepem serca czy operacją wymiany zastawki serca. Pozwala to wyeliminować każde z obecnych i potencjalnych źródeł infekcji, przedostanie się bakterii do krwioobiegu oraz operowanego miejsca, czego konsekwencją może być np. infekcyjne zapalenie wsierdzia, zagrażające życiu pacjenta.

Periodent – Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy  

 • techDENT
 • techDENT
 • techDENT
 • techDENT

Jak wyglądają podstawowe kryteria oceny bezpieczeństwa mikrobiologicznego gabinetu stomatologicznego i jakie są optymalne zasady tego bezpieczeństwa? Na te pytania infoDENT24.pl odpowiada dr n. med. Marcin Wieliński, członek Polskiego Towarzystwa… Sanacja jamy ustnej – co to jest, jakie są wskazania, ile kosztuje, czy jest refundowana? Sanacja jamy ustnej – co to jest, jakie są wskazania, ile kosztuje, czy jest refundowana? Projekt programu profilaktycznego zapobiegania próchnicy u dzieci w Katowicach na lata 2021 – 2027 pozytywnie zaopiniowała Rada Przejrzystości AOTMiT, warunkując zgodę od spełnienia zaleceń. Trzeba było epidemii COVID-19, by lekarze doczekali się wprowadzenia zasady jeden lekarz – jeden etat. Tymczasem OZZL zgłasza taki postulat od wielu lat. Agencja SW Research wykonała na zlecenie marki Rapid White badanie „Polacy a wybielanie zębów”.  Polacy dużo uwagi poświęcają możliwościom, jakie niesie wybielanie zębów, prawie wszyscy chcieliby mieć „jaśniejszy” uśmiech. Trzynastka okazała się dla Dental Tree liczbą niezwykle szczęśliwą, bo na tym właśnie miejscu znalazła się wśród 300 firm internetowych, które najbardziej dynamicznie rozwinęły się w ostatnich dwóch latach. Gratulujemy!

Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu

Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu- charakterystyka

Korona protetyczna jest to stałe uzupełnienie kosmetyczne, odtwarzające braki jakościowe w obrębie tkanek twardych korony zęba.

Wykonuje się je w przypadku rozległego zniszczenia zęba, często stanowiąc „ostatnią szansę na zachowanie zęba” lub też w przypadku konieczności trwałej zmiany kształtu korony naturalnej zęba.

Statystyki towarzystw ubezpieczeniowych podają, że korony całkowite w różnych odmianach stanowią aż 93% wszystkich wykonanych protez stałych.

Sanacja jamy ustnej – co to jest, jakie są wskazania, ile kosztuje, czy jest refundowana?

Wprowadzenie do praktyki stomatologicznej w latach 90 XX wieku tlenku cyrkonu (ceramika stomatologiczna) wprowadziło tą dziedzinę medycyny w przyszłość. Jest to materiał o doskonałej biokompatybilności, co eliminuje ryzyko przenikania jonów metalu do tkanek otaczających.

Nie stwierdzono przypadków uczuleń na ten materiał, który charakteryzuje się wysoką gęstością, odpornością mechaniczną i wytrzymałością na złamanie, niskim przewodnictwem cieplnym oraz znakomitą odpornością chemiczną i znikomym przewodnictwem jonów.

Wg badań Goodacre i wspólników uzupełnienia wykonane z ceramiki stomatologicznej wykazywały najniższy procent komplikacji jaki występował u użytkowników (8%) wśród wszystkich protez stałych.

Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu- korzyści

Niewątpliwie największą zaletą koron wykonanych na podbudowie z tlenku cyrkonu jest doskonała estetyka.

Korony porcelanowe na bazie z tlenku cyrkonu w porównaniu z metalowo-porcelanowymi zapewniają lepszą estetykę związaną z wyeliminowaniem szarości podbudowy.

Zapewniają pełną biozgodność z tkankami jamy ustnej a także wyeliminowanie ryzyka odczynów alergicznych. Charakteryzują się brakiem przebarwień w jamie ustnej oraz dużą wytrzymałością mechaniczną.

Wskazania do wykonania zabiegu

Głównym wskazaniem do stosowania koron porcelanowych na podbudowie z tlenku cyrkonu są przypadki odbudowy zniszczonej rozległą próchnicą lub uszkodzonej korony zęba. Jednak nie jest to jedyne wskazanie.

Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu stosuje się także w zabiegach poprawy estetyki zębów takich jak: korekta barwy, kształtu i położenia zębów znacznie przebarwionych, z licznymi defektami szkliwa, czy w złej pozycji w łuku.

Ponadto używa się tego typu koron w rekonstrukcji okluzji, odtwarzaniu koron zębów leczonych endodontycznie, w odbudowie koron u pacjentów uczulonych na metal i u tych którzy są poddawani okresowej diagnostyce radiologicznej obszaru twarzoczaszki z zastosowaniem rezonansu magnetycznego (MR). Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu są najczęściej stosowanymi w odbudowie zębów na implantach.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Przeciwwskazaniem do zastosowania koron porcelanowych są zęby o zbyt niskich koronach klinicznych (takie korony nie zapewnią odpowiedniej retencji), zęby zbyt wąskie w wymiarze wargowo-językowym (brak miejsca na materiał korony), zgryz głęboki (brak miejsca na materiał korony), zęby ze zmianami okołowierzchołkowymi niepoddającymi się leczeniu endodontycznemu, zęby z zaawansowaną chorobą przyzębia i ich rozchwianiem. Ponadto koron porcelanowych na podbudowie z tlenku cyrkonu nie można wykonać gdy zęby są zniszczone głęboko poddziąsłowo, u młodocianych i dzieci (możliwość uszkodzenia miazgi). Pacjenci z wysokim wskaźnikiem próchnicy nie kwalifikują się do wykonania koron protetycznych. Dopiero po sanacji jamy ustnej przez lekarza a także poprawie higieny przez pacjenta możliwe jest wykonanie trwałej i szczelnej korony.

Przed zabiegiem

Planowanie i projekt przyszłej korony powinien być poprzedzony zebraniem wywiadu oraz wnikliwym badaniem pacjenta i badaniami dodatkowymi w postaci modeli orientacyjnych. Bardzo ważna jest odpowiednia diagnostyka poparta zdjęciami RTG, aby wykluczyć wszystkie przeciwwskazania oraz dobrać odpowiednią metodę leczenia w danym przypadku.

W badaniu wewnątrzustnym lekarz ustala jaka jest liczba, rozmieszczenie i jakość resztkowego uzębienia oraz wzajemne stosunki między górnym a dolnym łukiem zębowym.

Przed preparacją filarów pod korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu należy bardzo dokładnie usunąć całą próchnicę, gdyż może ona spowodować nieszczelność lub nieprawidłową retencję nawet najlepiej przygotowanej pracy.

Usuwa się również kamień nazębny Przygotowanie zęba ze zmianami okołowierzchołkowymi lub nekrotyczną miazgą będzie się wiązało z przeprowadzeniem leczenia kanałowego oraz szczelnego i prawidłowego wypełnienia kanałów korzeniowych zęba. Dalsze etapy opracowywania ubytku zostaną omówione w punkcie „Jak przebiega zabieg?”.

Rodzaj znieczulenia

W przypadku zabiegu wykonywania korony porcelanowej na podbudowie z tlenku cyrkonu zazwyczaj jest potrzebne znieczulenie, gdyż szlifuje się wierzchnią warstwę zęba co wiąże się z odsłonięciem kanalików zębinowych. Czasem są odczuwalne dolegliwości bólowe przy opracowywaniu zęba.

W takich przypadkach stosuje się środki znieczulające o rodzaju i stężeniu dobranym przez lekarza w zależności od stanu ogólnego pacjenta. Stosowane są takie same środki znieczulające, których używa się przy prostych zabiegach stomatologicznych.

W przypadku zębów szczęki zazwyczaj wystarczy proste znieczulenie nasiękowe polegające na wprowadzeniu środka znieczulającego do tkanki podśluzowej.

Natomiast przy znieczulaniu zębów żuchwy niezbędne jest znieczulenie przewodowe do nerwu zębodołowego dolnego lub do otworu bródkowego w związku z większą grubością blaszki zbitej tej kości i utrudnionym przenikaniem środka znieczulającego z tkanki podśluzowej. Nowoczesne środki znieczulające stosowane w stomatologii są na tyle doskonałe, że zabieg wykonywania koron jest bezbolesny.

Zobacz zaufane kliniki najbliżej

You might be interested:  Co Podac Niemowlakowi Na Uczulenie?

Jak przebiega zabieg?

Na wykonanie korony porcelanowej na podbudowie z tlenku cyrkony składają się 3 wizyty. Na pierwszej przed rozpoczęciem preparacji lekarz może wykonać indeks silikonowy z kęska gęstej masy silikonowej, który pozwoli na ocenę wielkości redukcji tkanek zęba.

Następnie wykonuje się rowki orientacyjne na zębie filarowym wiertłem o znanej średnicy, dzięki czemu można wyznaczyć wielkość redukcji tkanek zęba leżących w obrębie nienaruszonego szkliwa. Tu zostanie przedstawiona preparacja siekacza centralnego. W pierwszej kolejności szlifuje się brzeg sieczny kamieniem diamentowym w kształcie stożka.

Skrócenie brzegu siecznego waha się od 1 mm poprzez 1,5 mm do 2mm, przy czym najlepsze wyniki estetyczne otrzymuje się przy obniżeniu brzegu o 2 mm. Kolejną szlifowaną powierzchnią jest przedsionkowa, którą opracowuje się w dwóch płaszczyznach, dzięki czemu uzyskuje się więcej miejsca dla porcelany i tym samym lepszy wynik estetyczny.

Jednocześnie eliminuje się możliwość nadmiernie zbieżnego oszlifowania zęba i prawdopodobieństwo obnażenia miazgi. Przydziąsłowa preparacja polega na wykonaniu schodka (typu shoulder lub heavy chamfer). Schodek stanowić będzie oparcie dla korony a także gwarantuje gładkie przejście przyszłej korony na tkanki zęba. Szlifowanie powierzchni przedsionkowej rozszerza się na powierzchnie styczne.

Małym krążkiem szlifuje się powierzchnię podniebienną. Każda ściana powinna gładko przechodzić w ściany sąsiadujące, dlatego muszą być starannie zaokrąglone. Na samym końcu wygładza się powierzchnię schodka na całej jego długości dookoła zęba.

Oczywiście cały proces zależy od rozległości preparacji zęba i to lekarz wybiera najlepszą możliwość preparacji, tutaj został podany ogólny zarys.

Tą wizytę kończy precyzyjny wycisk masami poliwinylosiloksanowymi (silikonowymi) lub polieterowymi łuku w którym będzie odbudowa, wycisk zębów przeciwstawnych masą alginatową, ustalenie położenia żuchwy w stosunku do szczęki, dobór koloru i zabezpieczenie zębów koronami tymczasowymi. Na drugiej wizycie następuje przymiarka podbudowy z tlenku cyrkonu.

Ocenia się wówczas klinicznie: dopasowanie na granicy preparacji, pasywność przylegania oraz wielkość przestrzeni okluzyjnej (żującej) dla warstwy ceramiki. Gdy wszystko jest dobrze wykonane odsyła się pracę do pracowni technicznej celem napalenia na tlenek cyrkonu ceramiki.

Pomiędzy wizytami następuje laboratoryjne wykonanie korony ceramicznej. Istnieją różne techniki wykonania, jednak do najnowocześniejszych należy technika CAD/CAM. Computer Aided Design to komputerowo wspomagane projektowanie i Computer Aided Manufacturing, czyli komputerowo wspomagane wytwarzanie.

Technika ta zostanie opisana na bazie produktu Cerec firmy Sirona. Opracowane zęby skanuje się za pomocą kamery wewnątrzustnej CCD OmniCam. Skan jest przekazywany do komputera PC Cerec, gdzie wirtualnie projektuje się koronę na ekranie za pomocą specjalnego oprogramowania.

Gotowy projekt korony przesyła się do części CAM czyli frezarki Cerec MC X. Uzupełnienie jest wycinane przez frezarkę numeryczną z bloczków ceramicznych. Na tak przygotowaną podbudowę napalana jest cermika.

Pracę piaskuje się oraz koryguje się powierzchnię żującą i dodziąsłową za pomocą diamentów i gumki z pastą polerską.

Bez względu na metodę wykonania korony końcowym etapem jest cementowanie gotowej pracy. W zależności od używanego cementu proces ten może przebiegać inaczej.

Na modelu sprawdza się poprawność przylegania koron do stopni na zębach filarowych, jakość powierzchni stycznych z zębami sąsiednimi, kontakty zwarciowe, poprawność kształtu koron oraz jakość wykończenia. Następnie przemywa się pracę alkoholem i przymierza w jamie ustnej.

Po dostosowaniu korony zostaje ona ponownie wymyta i osuszona, podobnie jak zęby filarowe, które następnie należy odizolować od śliny.

W przypadku cementowania adhezyjnego po odizolowaniu zęba od dostępu śliny należy wytrawić wnętrze przez 15 sekund, płucze, suszy, a następnie nakłada warstwę systemu wiążącego i naświetla. Nakłada strzykawką cement kompozytowy podwójnie lub chemicznie wiążący na powierzchnię wewnętrzną koron. Nadmiary cementu usuwa się z powierzchni stycznych.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Po preparacji pod koronę porcelanową mogą wystąpić dolegliwości bólowe związane z nadwrażliwością odsłoniętej zębiny trwające koło dwóch, trzech dni.

W przypadku prawidłowego założenia opatrunku (korony tymczasowej) na ząb lub gdy jest on dokładnie przeleczony endodontycznie (leczenie kanałowe) takich dolegliwości nie ma.

Po zacementowaniu korony od razu jest ona gotowa do użytku co oznacza, że można normalnie jeść i pić.

Efekty po zabiegu

Efekty zależą od potrzeb pacjenta a także inwencji i umiejętności technika wykonującego koronę. Najważniejszym efektem jest estetyczne uzupełnienie zniszczonych zębów w odcinkach przednich jak i bocznych łuków zębowych.

Zalecenia po zabiegu

Zalecenia po zabiegu ograniczają się do instruktażu w zakresie higieny jamy ustnej czyli prawidłowego szczotkowania szczoteczką z pastą oraz korzystania z dodatkowych narzędzi takich jak: nici dentystyczne, szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych czy też irygatory.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Przy prawidłowym utrzymaniu higieny oraz regularnych wizytach w gabinecie stomatologicznym korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu utrzymują się przez wiele lat. Średnio jest to koło 6-10 lat dochodząc nawet do 15-20 lat.

Porozmawiaj z pacjentami na temat Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu

Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Aby uniknąć powikłań lekarz dokładnie musi przestrzegać protokołu preparacji zęba pod filar. Pacjent z kolei musi uważać w czasie pomiędzy wizytami aby nie złamać zęba, gdy jest on tylko osłonięty opatrunkiem przed ostatecznym cementowaniem.

Możliwe powikłania po zabiegu

Przy źle wykonanych koronach, zbyt wysokich w zgryzie może dość do przeciążenia zęba i powstania zmian okołowierzchołkowych. Jeżeli korona nie zachowuje szczelności powstają mikroprzecieki i próchnica podminowująca się rozwija.

Gdy nie ma odbudowanych punktów stycznych lub są nieprawidłowo odbudowane jedzenie dostaje się pomiędzy zęby i może powstać próchnica. Porcelana stomatologiczna jest twardsza niż szkliwo, jeżeli praca nie jest dopasowana w zgryzie to mogą się ścierać zęby przeciwstawne.

Przy wszystkich stałych uzupełnieniach protetycznych bardzo ważne jest prawidłowe utrzymanie higieny jamy ustnej.

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Jeśli lekarz stomatolog nie zaleci zabiegów dodatkowych pacjenci na własną rękę nie powinni wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Autor:Lek. dent. Maciej Jabłoński

Bibliografia: Majewski S., Współczesna Protetyka Stomatologiczna, wyd.1, Wrocław 2014, Elsevier Urban&Partner, ISBN 978-83-7609-731-2; Dejak B., Kompendium wykonywania uzupełnień protetycznych, wyd. 1, Otwock 2014, Med.

Tour Press International, ISBN 978-83-87717-21-6; Shillingburg H.T., Jacobi R., Brackett S. E., Zasady opracowania zębów pod protezy stałe metalowe i porcelanowe, wyd. 2, Warszawa 1999, Wyd. Kwintesencja, ISBN 83-85700-18-8 Spiechowicz E., Protetyka Stomatologiczna, wyd.

VI, Warszawa 2008, PZWL, ISBN 978-83-200-4670-0

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących zabieg – Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu

Sanacja jamy ustnej – co to jest?

Decyzja o operacji podejmowane wspólnie przez anestezjologa, chirurga i lekarza prowadzącego ma na celu m.in. optymalne przygotowanie chorego do operacji. Ocenia się stan ogólny pacjenta w kontekście jego chorób i planowanej operacji oraz określa ryzyko z nią związane. Coraz częściej anestezjolog i chirurg współpracują ze stomatologiem, prosząc o ocenę stanu jamy ustnej.

Sanacji jamy ustnej powinni poddać się w szczególności pacjenci oczekujący na operację, przeszczep czy kobiety planujące potomstwo. Warto więc oprócz wymaganych szczepień czy badań laboratoryjnych wybrać się do stomatologa i skontrolować stan jamy ustnej. Tym bardziej, że zabiegi stomatologiczne powinny być ukończone przynajmniej 10 dni przed planowaną operacją.

85%

Wg statystyk około 85% pacjentów zgłaszających się ze skierowaniem do sanacji wymaga chirurgicznego leczenia dentystycznego, co wydłuża czas kwalifikacji do operacji.

Jest to niezwykle istotne, by przed każdym zabiegiem do którego potrzebne będzie znieczulenie ogólne, przeprowadzić sanację jamy ustnej.

Jama ustna dorosłego człowieka to siedlisko bakterii z rodziny paciorkowców (streptococcus haemolyticus).

You might be interested:  Suche igłowanie (dry needling) – co to jest, czy boli, wskazania, przeciwwskazania

Patogen ten wywołuje wiele infekcji jak: zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie septyczne stawów, wsierdzia, opłucnej, osierdzia, tkanki łącznej i ropni tkanki mózgowej.

Lekarz dentysta przygotowujący pacjenta np. do przeszczepu jest świadomy, że postępowanie z takim pacjentem jest znacznie trudniejsze, niż w rutynowym przypadku.

Bardzo często pacjenci przed transplantacją mają wiele chorób powiązanych, które sprzyjają zaniedbaniom w jamie ustnej, np.

 przewlekłe choroby nerek powodują bolesne stany zapalne i suchość błony śluzowej jamy ustnej i języka, co wpływa na rozwój próchnicy oraz nieprzyjemny zapach z ust.

Pacjenci są już przyzwyczajeni, że przed założeniem aparatu stałego konieczna jest pełna sanacja jamy ustnej, czyli wyleczenie wszystkich zębów, dokładne wypełnienie kanałów w zębach pozbawionych żywej miazgi, usunięcie zębów tego wymagających oraz wyleczenie ewentualnych stanów zapalnych dziąseł.

W przypadku wykrycia niektórych chorób (np. białaczki) w trakcie leczenia ortodontycznego wskazane jest usunięcie stałego aparatu, ze względu na obniżoną odporność organizmu. Jeżeli leczenie ortodontyczne musi być kontynuowane zalecany jest aparat ruchomy. Ponowne zastosowanie aparatu stałego zalecane jest dopiero 2 lata po wyleczeniu wykrytej choroby.

Sanacja jamy ustnej staje się normą przy operacjach kardiologicznych. Infekcje w jamie są bowiem bardzo groźne dla mięśnia sercowego. Do tego każdy zabieg wiąże się z obniżoną odpornością, więc ryzyko zakażenia jest bardzo wysokie.

Większość lekarzy zaleca u pacjentów przygotowywanych do przeszczepu serca, wykonanie najważniejszego zabiegu z punktu widzenia sanacji, czyli usunięcia wszystkich podejrzanych zębów oraz przeprowadzenia leczenia periodontologicznego.

Najczęstszym dylematem przy sanacji jamy ustnej jest postępowanie z zębami leczonymi endodontycznie (kanałowo). Szereg lekarzy (transplantologów, nefrologów) wymaga usunięcia wszystkich zębów leczonych endodontycznie. Natomiast stomatolodzy przeprowadzający sanację przeważnie decydują się na pozostawienie zębów z prawidłowo wypełnionymi kanałami przy użyciu mikroskopu.

Sanacja jamy ustnej – co to jest, jakie są wskazania, ile kosztuje, czy jest refundowana?

 • Ostry stan zapalny dziąseł, zaawansowana próchnica, grzybicze zakażenia jamy ustnej, krwawiące dziąsła lub otwarte rany to lista najważniejszych przeciwwskazań stomatologicznych do wykonania operacji, chemioterapii czy planowanej ciąży.
 • Wizyta w gabinecie stomatologicznym pozwoli uniknąć niepożądanych sytuacji, a na pewno obniży ryzyko powikłań pooperacyjnych i czas rekonwalescencji.
 • Na życzenie pacjenta wydawane jest zaświadczenie o przeprowadzonej sanacji jamy ustnej, które jest jednym z wymogów kwalifikacji do operacji, coraz częściej wymaganym przez świat lekarski w Polsce.
 • Świadomy pacjent powinien jednak brać pod uwagę możliwość powikłań pooperacyjnych z tego tytułu i nawet jeżeli nie zostanie skierowany do stomatologa przed operacją, pojawić się sam na wizytę kontrolną.
 1. Warto udać się do stomatologa odpowiednio wcześniej, by miał czas leczyć nas odpowiednio długo, jeżeli to będzie konieczne również przy pomocy antybiotyku.
 2. Taka wizyta będzie dla nas o tyle cenna, że dowiemy się w jaki sposób zapobiegać chorobom i infekcjom w jamie ustnej.
 3. Na długo będziemy cieszyć się zdrowiem zębów i ładnym uśmiechem a w przypadku nagłej choroby będziemy mogli przystąpić od razu do właściwego leczenia, w którym zazwyczaj czas pełni kluczową rolę.

Metronidazol Chema

Metronidazol jest maścią stosowaną w stomatologii. Wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

 • Maść stosuje się:– w leczeniu endodontycznym zgorzeli miazgi;– w nie poddających się rutynowemu leczeniu zaawansowanych postaciach zapalenia przyzębia;– w ropniach przyzębnych;
 • – we wrzodziejącym zapaleniu dziąseł.

Metronidazol jest lekiem chemioterapeutycznym z grupy pochodnych 5-nitroimidazolu. Działa silnie bakteriobójczo na bakterie beztlenowe: pałeczki Gram-ujemne (Bacteroides spp. w tym także szczepy oporne na klindamycynę, Fusobacterium spp.

), pałeczki Gram-dodatnie (Eubacterium spp.), laseczki Gram-dodatnie (m.in. Clostridium spp.), ziarniaki Gram-dodatnie niezarodnikujące (Peptostreptococcus) i ziarniaki Gram-ujemne niezarodnikujące (Veillonella). Wykazuje również działanie przeciwzapalne.

Oporność na lek występuje rzadko.

Stosowany miejscowo w leczeniu endodontycznym i na błonę śluzową jamy ustnej może się wchłaniać w niewielkim stopniu.

Substancją czynną leku jest metronidazol.1g maści zawiera 100 mg metronidazolu.

Pozostałe składniki to: alkohol cetostearylowy, makrogol 400, makrogol 4000.

Zobacz listę produktów zawierających substancję: Metronidazol.

Dawkowanie preparatu Metronidazol Chema – jak stosować ten lek?

 1. – W leczeniu zgorzeli miazgi zęba, jako wkładkę czasową między wizytami: maść wprowadza się igłą Lentulo do oczyszczonego i osuszonego kanału.

  W przypadku ostrego stanu opatrunek zmienia się codziennie, aż do ustąpienia zaostrzenia, a w stanach przewlekłych opatrunek pozostawia się przez 2 – 3 dni (nie dłużej jednak niż 5 do 7 dni);– w leczeniu zaawansowanych przypadków zapalenia przyzębia jako uzupełnienie leczenia podstawowego (skalingu) – delikatnie smaruje się dziąsła 2 razy na dobę;– w leczeniu ropni przyzębnych – miejscowo, po odbarczeniu ropnia, wprowadza się maść do patologicznej kieszonki dziąsłowej, a następnie rozpoczyna się leczenie przyczynowe;

 2. – we wrzodziejącym zapaleniu dziąseł delikatnie smaruje się dziąsła 2 – 3 razy na dobę, a po 3 do 5 dniach przeprowadza się sanację jamy ustnej.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po podaniu miejscowym w chorobach przyzębia występują na ogół rzadko; niekiedy obserwuje się zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bóle brzucha).

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Metronidazol Chema – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Czy można stosować Metronidazol Chema w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak informacji o niekorzystnym działaniu podczas stosowania miejscowego metronidazolu w leczeniu chorób endodontium i tkanek przyzębia wierzchołkowego oraz brzeżnego u kobiet w ciąży lub podczas karmienia piersią. Jednak z ostrożności nie zaleca się stosowania tego leku w związku z możliwością jego penetracji przez łożysko i do mleka kobiecego.

Dowiedz się ile kosztuje Metronidazol Chema i zarezerwuj w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty.

Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie – sprawdź cenę i dostępność produktu.

Ulotka Metronidazol Chema – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka Metronidazol Chema. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Metronidazol Chema m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Stosujesz Metronidazol Chema? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom.

Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami – sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Ważne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii. Oferty sprzedaży/kupna leków są sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Zakup produktu leczniczego poza oficjalnym obrotem (z tzw. ‘drugiej ręki’) może być niebezpieczny dla zdrowia.

Aktualna ocena pacjentów:

(1 ocen, średnia: 5,00 na 10)

Leczenie stomatologiczne

Drukuj

Aktualizacja 22.01.2018

Świadczenia i materiały stomatologiczne gwarantowane otwórz link do informacji  Wykaz gabinetów ogólnostomatologicznych otwórz link do informacji   Wykaz gabinetów stomatologicznych specjalistycznych otwórz link do informacji   Pogotowie stomatologiczne otwórz link do informacji

Pacjent ma prawo wyboru placówki/lekarza stomatologa, udzielających świadczeń stomatologicznych w danym zakresie na podstawie umowy z NFZ. Wizyta u stomatologa, w tym także specjalisty, nie wymaga skierowania.

Pacjentowi bezpłatnie przysługują gwarantowane świadczenia stomatologiczne z użyciem gwarantowanych materiałów stomatologicznych – ich wykaz określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia. Gabinety stomatologiczne udzielają świadczeń w ramach umów z NFZ w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy.

Pacjentowi, który zgłasza się z bólem, świadczenie gwarantowane udzielane jest w dniu zgłoszenia.

Pogotowie stomatologiczne (stomatologiczna pomoc doraźna)

Stomatologiczna pomoc doraźna dotyczy przypadków nagłych. W razie bólu zęba, gdy nie ma możliwości skorzystania ze świadczeń udzielanych w ramach umów z NFZ w gabinetach stomatologicznych w godz. 8-18, można skorzystać ze stomatologicznej pomocy doraźnej, realizowanej w godzinach wieczornych i nocnych, od 19.00 do 7.00 rano oraz całodobowo – w dni wolne od pracy.

Katalog świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej obejmuje tylko niezbędne świadczenia, np.

znieczulenie miejscowe powierzchniowe, miejscowe nasiękowe, przewodowe wewnątrzustne – w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi; badanie żywotności zęba; wykonanie rtg zdjęcia wewnątrzustnego w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi; opatrunek leczniczy w zębie mlecznym i stałym; trepanacja i dewitalizacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem; czasowe wypełnienie kanału; płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku; unieruchomienie zębów ligaturą drucianą; usunięcie zęba jednokorzeniowego, wielokorzeniowego, chirurgiczne usunięcie zęba, chirurgiczne zaopatrzenie małej rany włącznie z założeniem szwu; założenie opatrunku chirurgicznego; nacięcie ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem; tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk; repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy.

Miejsce udzielania świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej – otwórz link do informacji

Wybrane gwarantowane świadczenia stomatologiczne przysługujące wszystkim pacjentom

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej jeden raz w roku kalendarzowym
 • badanie lekarskie kontrolne do 3 razy w roku kalendarzowym
 • usunięcie złogów nazębnych (osadów i kamienia) – jeden raz w roku kalendarzowym
 • konsultacja specjalistyczna wraz z oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego
 • zdjęcie zębowe wewnątrzustne, do dwóch zdjęć w roku kalendarzowym – w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym 
 • znieczulenie miejscowe powierzchniowe lub nasiękowe – w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym 
 • znieczulenie przewodowe wewnątrzustne – w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym 
 • leczenie próchnicy powierzchniowej – świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej
 • badanie żywotności zęba – z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych
 • leczenie zmian w błonie śluzowej jamy ustnej
 • płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • kiretaż zwykły (zamknięty) (oczyszczaniu kieszonek przyzębnych z kamienia nazębnego)
 • opatrunek leczniczy w zębie stałym
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni, 2 powierzchniach
 • całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach, 3 powierzchniach
 • leczenie kanałowe (endodontyczne) zębów od trójki do trójki, z wypełnieniem 1 zakażonego kanału
 • wypełnienie kanału zębów od trójki do trójki
 • usunięcie zęba jedno- i wielokorzeniowego
 • chirurgiczne usunięcie zęba
 • założenie opatrunku chirurgicznego
 • tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
 • repozycja i unieruchomienie żuchwy

Wybrane świadczenia protetyczne

 • uzupełnienie  braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej – jeden raz na 5 lat w przypadku braku 5 zębów i powyżej w łuku zębowym
 • zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce lub żuchwie łącznie z pobraniem wycisku – jeden raz na 5 lat
 • odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem – jeden raz na 2 lata oraz całkowite podścielenie protezy w sposób pośredni – 1 raz na 2 lata

Dodatkowe (poza tymi, które przysługują wszystkim ubezpieczonym), wybrane świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia

 • wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci do ukończenia 6 roku życia;
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych;
 • wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego;
 • opatrunek leczniczy w zębie mlecznym lub stałym;
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał;
 • całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych stałych;
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych siecznych i kłach;
 • usunięcie złogów nazębnych – nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia;
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba z wypełnieniem 2 kanałów i 3 kanałów;
 • leczenie kanałowe zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 1 kanału i 2 kanałów;
 • zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia (od 1 stycznia 2018);
 • badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba – jednorazowe, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu (obowiązuje od 1 stycznia 2018);
 • leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA (MTA-materiał cementowy do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych): 1 kanału, 2 kanałów, 3 kanałów (obowiązuje od 1 stycznia 2018); 
 • zdjęcie pantomograficzne z opisem; świadczenie udzielane dzieciom i młodzieży od 5-18 roku życia, 1 raz na 3 lata, w uzasadnionych medycznie przypadkach (obowiązuje od 1 stycznia 2018);

Dodatkowe (poza tymi, które przysługują wszystkim ubezpieczonym), świadczenia dla kobiet w ciąży i połogu (do 42 dnia po porodzie)

 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba z wypełnieniem 2 kanałów i 3 kanałów;
 • leczenie kanałowe zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 1 i 2 kanałów zęba;
 • usunięcie złogów nazębnych – nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia;
 • badanie kontrolne nie częściej niż raz na kwartał;

Wybrane profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

 • 6. miesiąc życia: wizyta kontrolna z instruktażem mamy w zakresie higieny jamy ustnej; badanie stomatologiczne dotyczące początku ząbkowania i stanu jamy ustnej dziecka
 • 9. miesiąc życia: ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem mamy w zakresie higieny jamy ustnej; profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań
 • 12. miesiąc życia: wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego; kontrola higieny jamy ustnej; profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwskazań
 • 2., 4., 5., 6. rok życia: wizyta adaptacyjna (w 2., 4., 5., r. ż, jeśli nie wykorzystano świadczenia wcześniej), kontrola higieny jamy ustnej wraz z instruktażem higieny jamy ustnej; ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW  (PUW-suma zębów z próchnicą, usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy); ocena stanu morfologicznego, funkcji żucia i wyrzynania zębów; zastosowanie działań zapobiegającym wadom zgryzu- profilaktyka ortodontyczna; profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwskazań
 • 7., 10., 12., 13., 16. rok życia: ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika PUW; kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego; wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu, profesjonalna profilaktyka fluorkowa
 • 19 rok życia: ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika PUW; ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej, wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu.

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym

 • Osobom niepełnosprawnym do ukończenia 16. roku życia oraz osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień oraz znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych, z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwarantowanymi (pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia).
 • Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18. rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu u dzieci

Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym oraz dwuszczękowym nieelastycznym przysługuje do ukończenia 12. roku życia (w przypadku nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia lub utraty, nie przysługuje ponowne wykonanie aparatu ortodontycznego).

Kontrola przebiegu leczenia przysługuje do ukończenia 12. roku życia, w ramach kontroli wyników leczenia po jego zakończeniu w tak zwanym okresie retencji – do ukończenia 13.

roku życia (dotyczy dzieci leczonych w ramach świadczeń gwarantowanych); świadczenie udzielane jest nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym.

Dokumenty potwierdzające prawo do dodatkowych świadczeń:

 • dzieci nieubezpieczone – dokument stwierdzający tożsamość lub skrócony odpis aktu urodzenia
 • kobiety w ciąży – karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub karta przebiegu ciąży i dokument stwierdzający tożsamość
 • kobiety w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość

Podstawy prawne

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *