Zatrucie chlorem – objawy, skutki i leczenie

Zatrucie Chlorem i jego zwiÄ…zkami – Objawy choroby:

Szukaj chorób wg objawów: Objawy choroby

Zatrucie Chlorem i jego zwiÄ…zkami – Opis choroby:

Chlor jest najpospolitszym pierwiastkiem oprócz fluoru występującym w przyrodzie. Ma przykry i ostry zapach. Jest cięższy od powietrza i dobrze rozpuszcza się w wodzie tworząc wodę chlorową. Jest pierwiastkiem bardzo aktywnym chemicznie, reaguje zarówno z metalami jak i z niemetalami.

Chlor w przyrodzie w stanie zwiÄ…zanym wystÄ™puje w wielu mineraÅ‚ach:-halicie (NaCl) – Jest produktem krystalizacji wód morskich lub sÅ‚onych jezior. Tworzy wykwity na pustyniach. Jest obecny również wÅ›ród ekshalacji wulkanicznych. PowstajÄ… przeważnie w rejonach ziemi charakteryzujÄ…cych siÄ™ ciepÅ‚ym klimatem.-sylwinie (KCl)-wylwienie

-karnalicie

Chlor nie występue w przyrodzie w stanie wolnym lecz w różnych związkach, głównie w postacie chlorków (sodu, potasu, baru, rtęci). Toksykologicznie znaczenie ma chlor jako gaz i związki odszczepiające ten gaz np. kwas solny, chlorki, kwas podchlorawy i chlorawy a także liczne związki chloru.

Chlor używany jest głównie do dezynfekcji wody i ścieków oraz jako środek wybielający między innymi w przemyśle papierniczym i włókienniczym. Stosowany jest także jako surowiec do produkcji chloranów, chloroformu, barwników i insektycydów. W 1915 roku został nawet użyty jako pierwszy gaz bojowy.

Kwasy tlenowe chloru i ich sole posiadają silne właściwości utleniające.

Podchloryn sodu, potasu, wapnia są silnymi utleniaczami i stosowane są jako środki bakteriobójcze oraz składniki preparatów służących do bielenia tkanin i usuwania plam.

Podchloryn sodu stosowany jest także do dezynfekcji wody natomiast podchloryn wapnia do odkażania ścieków, ustępów i śmietnisk. Podchloryn przy zetknięciu z tkanką wydziela chlor i tlen.

Podchloryn sodu występujący w postaci gazowej przy zetknięciu z wilgotną błoną śluzową lub wilgotną skórą wydziela chlorowodór – kwas solny o silnym działaniu drażniącym i żrącym na błony śluzowe dróg oddechowych, spojówki i skórę. Chlorany sodu i potasu utleniają hemoglobinę do methemoglobiny oraz powodują hemolizę krwinek.

 • Objawy zatrucia:-duszność-sinica-wymioty-krwawa biegunka-zaczerwienienie bÅ‚ony Å›luzowej jamy ustnej-obrzÄ™k bÅ‚ony Å›luzowej dróg oddechowych-zaczerwienienie bÅ‚ony Å›luzowej dróg oddechowych-obrzÄ™k bÅ‚ony Å›luzowej jamy ustnej-spadek ciÅ›nienia krwi-obrzÄ™k gardÅ‚a-Å‚zawienie-obfite Å›linienie-przekrwienie spojówek-drgawki-żółte zabarwienie skóry
 • -uszkodzenie skóry
 • Leczenie:-nie ma swoistego leczenia w przypadku zatrucia zwiÄ…zkami chloru-leczenie ma charakter objawowy-zmyć skórÄ™ dużą iloÅ›ciÄ… letniej wody z mydÅ‚em-przepÅ‚ukać spojówki bieżącÄ… wodÄ…-nie prowokować wymiotów ponieważ może dojÅ›c do jeszcze rozleglejszych uszkodzeÅ„ przewodu pokarmowego-leki przeciwzapalne
 • -Å›rodki przeciwbólowe

Zatrucie chlor gazowy – Chlorine gas poisoning

Zatrucie chlor gazowy jest choroba wynikająca z efektów narażenia na chlor poza wartością graniczną próg .

objawy i symptomy

Objawy ostrego zatrucia chlorem gazowym są głównie układu oddechowego i obejmują trudności z oddychaniem i kaszel; wsłuchując się w płucach ogólnie ujawni trzaski .

Istnieją generalnie będzie kichanie, podrażnienie nosa, pieczenie i podrażnienie gardła. Nie mogą być również podrażnienia skóry lub poparzenia i podrażnienia oczu lub spojówek.

Osoba z zatruciem gazowym chlorem może również mieć nudności, wymioty lub bóle głowy.

Przewlekłe narażenie na stosunkowo niskich poziomach chloru mogą powodować problemy z płuc jak ostre ataki sapanie, przewlekłego kaszlu śluzu oraz astmy.

przyczyny

Narażenia zawodowego stanowi najwyższe ryzyko toksyczności i zwykłego ekspozycji domowych wynikiem mieszania wybielacza z kwaśnych środków piorących , takich jak octowy , kwas azotowy i kwas fosforowy . Występują one również w wyniku chlorowania wody stołowe. Inne ryzyka narażenia wystąpić podczas wypadków przy pracy lub transportu. Ekspozycja czasu wojny jest rzadkie.

Toksyczność dawki

Ludzie mogą zapachu gazowego chloru w zakresie od 0,1-0,3 ppm. Według przeglądu z 2010 roku: „Na 1-3 ppm, jest łagodne podrażnienie błony śluz, które mogą być zwykle tolerowane przez około godzinę w 5-15 ppm, istnieje umiarkowane podrażnienie błony śluz na 30 ppm i poza nie..

jest natychmiastowy ból w klatce piersiowej, duszność i kaszel. po około 40-60 ppm, toksyczne zapalenie płuc i / lub ostry obrzęk płuc mogą rozwijać ….

stężeniu od około 400 ppm, a dalej są zwykle śmiertelne w ciągu 30 minut, a na 1000 ppm, a powyżej fatalność następuje w ciągu kilku minut.”

Mechanizm

Stężenie wdychanego gazu i czasu ekspozycji i wody zawartość tkanki narażone są kluczowymi determinantami toksyczności; chusteczki wilgotne jak oczy, gardło i płuca są najbardziej podatne na uszkodzenia.

Po inhalacji, chlor dyfunduje do płynu wyściółki nabłonkowej (ELF) w nabłonku dróg oddechowych i może bezpośrednio współdziałać z małych cząsteczek, białek i lipidów tam i je uszkodzić lub mogą hydrolizować do kwasu podchlorawego i kwas solny , który z kolei generuje jonów chlorkowych reaktywne formy tlenu ; dominująca teoria jest taka, że większość uszkodzeń odbywa się za pomocą kwasów.

Diagnoza

Badania przeprowadzone w celu potwierdzenia zatrucia gazowego chloru i monitorowanie pacjentów na leczenie wspomagające obejmują oksymetrii impulsu elektrolitu testów surowicy, azotu mocznikowego we krwi (BUN), a poziom kreatyniny pomiaru gazometrii krwi, rtg klatki piersiowej, elektrokardiogramu (ECG), testów funkcji płuc i laryngoskopii lub bronchoskopii.

Leczenie

Nie ma antidotum na zatrucia chlorem; zarządzanie jest podtrzymujące po ewakuacji ludzi z miejsca narażenia i płukania odsłoniętych tkanek. Uszkodzenia płuc spowodowane przez inhalację, tlenu i rozszerzające oskrzela można stosować.

Wyniki

Nie ma sposobu, aby przewidzieć rezultaty. Większość osób z łagodną do umiarkowanej ekspozycji na ogół w pełni odzyskać w ciągu trzech do pięciu dni, ale niektóre rozwijać przewlekłe problemy, takie jak reaktywne choroby dróg oddechowych . Palenia lub współistniejącymi chorobami płuc, takie jak astma wydaje się zwiększać ryzyko powikłań długo terminowych.

Epidemiologia

W 2014 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Centrów zatruć poinformował, że około 6000 ekspozycje wobec chloru gazu w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku, w porównaniu z 13.600 ekspozycji na tlenek węgla , który był najczęstszym ekspozycja gaz trucizna; rok wcześniej zgłosili około 5500 przypadków zatrucia chlorem gazowym w porównaniu z około 14.300 przypadków zatrucia tlenkiem węgla.

Społeczeństwo i kultura

Chlor został po raz pierwszy użyty jako broń w wojnie światowej był używany kilka razy przez powstańców w irackiej rebelii (2003-11) , aw Syrii w 2014 Kafr Zita ataku chemicznego .

Istnieje wiele przypadków zatruć gazu masa chloru w wypadków przemysłowych. W Stanach Zjednoczonych, pociąg towarowy wykoleił się w Karolinie Południowej w 2005 roku, wydając szacunkowo 11.500 litrów gazowego chloru. W rezultacie, dziewięć osób zginęło, a co najmniej 529 osób poszukiwanych opieki medycznej.

W 2004 roku w Teksasie wypadek pociąg towarowy wydany 90.000 funtów gazowego chloru i innych toksycznych chemikaliów. Czterdzieści cztery osoby zostały ranne, w tym trzy, który zmarł. W sierpniu 2002 roku w stanie Missouri, w przybliżeniu 16.

900 funtów gazowego chloru wypuszczono z kolejowy tankowców samochodzie, gdy wąż elastyczny pękła podczas rozładunku w zakładzie chemicznym. Sześćdziesiąt siedem osób zostało rannych. W Nigerii, zginęło osiem osób w lipcu 2015 eksplozji zbiornika gazowego chloru w oczyszczalni ścieków w Jos .

W lipcu 2017 roku, w Iranie , co najmniej 475 osób, w tym dziewięciu strażaków, cierpiał oddechowego i inne objawy po wycieku chloru gazowego w południowo-irańskiej prowincji Khuzestan , kanclerz Dezful Uniwersytetu Medycznego mówi.

Referencje

 Ten artykuł zawiera  materiał domeny publicznej z Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom dokumencie „zdrowie publiczne konsekwencje z Hazardous Substances ostrej uwalniane podczas Rail Transit — South Carolina, 2005; wybranych państw, 1999–2004” .

objawy zatrucia chlorem

Objawy zatrucia ciążowego obejmują m.in. obrzęki twarzy i kończyn, zaburzenia widzenia, nadciśnienie tętnicze oraz białkomocz, czyli zwiększone wydalanie (…) Jakie objawy świadczą o zbliżającej się…

Wśród dorosłych są to na ogół zatrucia umyślne w celach samobójczych przy depresji, natomiast u dzieci występują zatrucia przypadkowe. (…) Zatrucia możemy najogólniej podzielić na ostre i przewlekłe….

Zatrucie bakterią Coli **bardzo często prowadzi do zatrucia pokarmowego. (…) Bakteria Coli – objawy zatrucia Bakterią Coli można się także zarazić poprzez wypicie nieprzegotowanej…

Objawy zatrucia ciążowego Zatrucie ciążowe pojawia się najczęściej u kobiet z cukrzycą i nadciśnieniem. (…) Leczenie zatrucia ciążowego Ponieważ dokładna przyczyna zatrucia

Przyczyny i objawy zatrucia pokarmowego w ciąży Zatrucie pokarmowe w ciąży nie różni się od zatrucia pokarmowego w każdym innym momencie życia. (…) Jest jednak szczególnie ważne, aby…

You might be interested:  Co Na Katar Alergiczny Przy Karmienie Piersią?

Czasami za objawy gestozy w początkach ciąży odpowiadają zaburzenia psychiczne, np. nieakceptowanie przez kobietę faktu bycia w ciąży. (…) Objawy zatrucia ciążowego spowodowane uprzednim schorzeniem…

Objawy zatrucia paracetamolem u dzieci W przypadku najmłodszych do zatrucia paracetamolem dochodzi najczęściej wskutek przyjęcia zbyt dużej ilości leku (…) Z czasem jednak pojawiają się objawy

Ogólne zasady diety stosowanej przy zatruciu pokarmowym Kiedy zauważymy u siebie objawy zatrucia pokarmowego, możemy skorzystać ze specyfików dostępnych (…) Kolejne dni z zatruciem

W ubiegły czwartek uczniowie korzystający z basenu w Załomiu (woj. zachodniopomorskie) zostali narażeni na poparzenie chlorem. (…) Do basenu została wtedy wtłoczona zbyt duża ilość chloru.

Zatrucie ciążowe to bardzo poważna dolegliwość u kobiet ciężarnych. Zatrucie ciążowe inaczej określane jest mianem gestozy. (…) Czasem występują tylko dwa ostatnie objawy. U kobiet ciężarnych obrzęki…

Objawy te wskazują bowiem na zatrucie pokarmowe – częste zjawisko wśród podróżujących maluchów. (…) najbardziej efektywny z dostępnych obecnie sposobów na przywrócenie prawidłowego nawodnienia organizmu i właściwej…

Zatrucie pokarmowe u dziecka Dziecko ma bardzo wrażliwy żołądek, więc jest w większym stopniu niż osoba dorosła narażone na wystąpienie zatruć pokarmowych

Kobieta myślała, że wyjątkowo ciężko przechodzi zatrucie pokarmowe. Gdy poszła do łazienki, rozpoczęła się akcja porodowa. (…) Myślała, że to wyjątkowo paskudne zatrucie. Bardzo bolał ją brzuch i miała mdłości.

Zatrucie jadem kiełbasianym należy do niezwykle rzadkich zjawisk. Stanowi ono jednak poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka.

Objawy zatrucia pokarmowego u dzieci Zatrucie pokarmowe to dolegliwości żołądkowo-jelitowe, które pojawiają się w wyniku spożycia żywności zawierającej (…) Postępowanie w przypadku zatrucia

Objawy ciąży – pierwsze objawy Nudności i wymioty – wystarczy, że podniesiesz głowę z poduszki, a już Cię mdli. (…) Objawy ciąży – pewne objawy Niepodważalnymi objawami ciąży są…

W tej formie usuwa z moczu zbyt wysoki poziom zbędnych produktów metabolizmu czy jonów chloru i sodu. Ale to nie wszystko. (…) Zatrucie tą substancją objawia się silnymi wymiotami, pobudzeniem oraz skurczami.

Włosy na basenie bardzo łatwo się niszczą przez działanie chloru. Największy problem z tym mają osoby, które regularnie trenują pływanie. (…) Przy zwiększonym kontakcie z chlorem, skóra może stać się podatna na łuszczenie. Jak…

W czasie ich połowu stosuje się przynęty przygotowane na bazie chloru i sody kaustycznej, co w znacznym stopniu wpływa na ich jakość. (…) Bytujące w skorupiakach bakterie namnażają się, co może u człowieka wywołać objawy

19-latek zmarł po zatruciu oparami z dezodorantu. (…) Eksperci przekonują, że należy uświadamiać zarówno dzieci oraz młodzież, jak i ich rodziców na temat dramatycznych skutków zatrucia chemikaliami.

To nie było zatrucie pokarmowe Zatrucie pokarmowe – tak brzmiała diagnoza lekarska, którą usłyszała Serene Kappes. Lecz złe samopoczucie nie mijało. (…) Objawy HELLP Najczęstsze objawy

Jakie są objawy szkarlatyny? W jaki sposób leczy się szkarlatynę u dzieci? (…) Szkarlatyna u dzieci objawyobjawy Na początku u chorego dziecka pojawia się gorączka i ból gardła. To pierwsze objawy

Dlatego pediatrzy ostrzegają przed niebezpieczeństwem zatrucia cisem. (…) Cis – objawy zatrucia Cis pospolity, niewielki iglasty krzew, ma piękne, kuszące owoce. Nie każdy wie, że są również silnie…

Przy zatruciu pokarmowym mogą pojawić się różne objawy, a ich częstotliwość i natężenie są najczęściej związane z rodzajem zakażenia. (…) Symptomy choroby mogą pojawić się np. po upływie kilku godzin od spożycia zakażonego…

Nieoficjalnie, jak podaje onet.pl przyczyną jej śmierci było zatrucie odświeżaczem powietrza. (…) Zobacz: Zmarł po zatruciu dezodorantem. Eksperci ostrzegają Zatrucia chemikaliami Odurzanie się aerozolami…

To właśnie ten związek powoduje objawy zatrucia. Reakcja na nadmiar histaminy w organizmie jest indywidualna. (…) Objawy zatrucia mogą pojawić się już po 15 minutach od spożycia posiłku…

Jakie są objawy dysortografii?

Objawy klinicznej alergii kontaktowej pojawiają się czasami dopiero po wielu latach stosowania produktu do pielęgnacji ciała lub utrzymania czystości. (…) Najczęstsze symptomy alergii Objawy uczulenia są zróżnicowane….

Dreszcze, ból głowy i duszący kaszel to objawy, które mówią nam, że lekkie przeziębienie przybrało bardziej poważną formę. (…) Kiedy nasz organizm zwalczy objawy przeziębienia? Objawy przeziębienia…

Najczęstsze objawy depresji Depresja to zaburzenie nastroju, które może oddziaływać na całe nasze życie. (…) Rzadkie objawy depresji Powyższe objawy są dość charakterystyczne dla depresji.

Zatrucie Domestosem jego skutki i leczenie

Zatrucie Domestosem jest stanem, w którym ujawnia się zespół objawów chorobowych wskutek oddziaływania na organizm trującej substancji w szkodliwej ilości.

W przypadku tego popularnego detergentu substancją toksyczną jest chlor – wykorzystywany w środkach chemicznych jako składnik dezynfekujący i wybielający.

Wystarczy długi kontakt z tym gazem w zamkniętym, niewietrzonym pomieszczeniu, by doprowadzić do silnych podrażnień oczu, skóry i układu oddechowego. Zaś w wyniku oddziaływania chloru na błony śluzowe mogą powstać oparzenia jako efekt wydzielania się chlorowodoru.

Zatrucie chlorem bywa skutkiem styczności z tą substancją w pracy oraz nieprzestrzegania zasad BHP, a także pokłosiem awarii przemysłowych przewodów i zbiorników (wówczas zatrucie ma charakter masowy).

Natomiast zatrucie Domestosem w gospodarstwie domowym z reguły jest dziełem przypadku.

Jego „ofiarą” najczęściej padają dzieci (bawiące się w zdezynfekowanych Domestosem pomieszczeniach, na umytej nim podłodze lub – w najgorszej wersji – po wypiciu środka lub oblaniu się nim).

Objawy  zatrucia

W chwili gdy nastąpi zatrucie Domestosem, objawy ze strony skóry (zaczerwienienie, pieczenie, świąd), oczu (pieczenie, zaczerwienie i obrzęk powiek, łzawienie oczu, przekrwienie spojówek) oraz układu oddechowego (świszczący oddech, duszności) dają o sobie znać jako pierwsze.

Widoczne jest też zaczerwienie i obrzęk błony śluzowej jamy ustnej oraz zaczerwienienie i pieczenie błony śluzowej górnych dróg oddechowych. Zatrucie Domestosem może wiązać się również z przyspieszeniem akcji serca, drażniącym bólem gardła oraz chrypką.

Ponadto w stanach silnej intoksykacji organizmu stwierdza się sinicę skóry i błon śluzowych (sino-niebieskawe zabarwienie), uszkodzenia powierzchni ciała, wymioty oraz krwawą biegunkę.

Zaś najsilniejszymi skutkami szkodliwego oddziaływania chloru na ustrój są obrzęk płuc i głośni, porażenie układu oddechowego oraz niewydolność krążenia, które niosą ze sobą bezpośrednie ryzyko zgonu. Dodatkowo chlor może powodować długotrwałe osłabienie narządu oddechowego, co podnosi ryzyko wystąpienia chorób płuc.

Diagnostyka

Zatrucie chlorem to zwykle sytuacja nagła, wymagająca szybkiej interwencji. Stad poszkodowanemu – często przed lekarzem – pierwszej pomocy udzielają osoby z otoczenia (wesprzeć może je dyspozytor pogotowia poinformowany o stanie chorego i potencjalnym zagrożeniu).

Zatrucie Domestosem – Leczenie

Gdy wystąpi zatrucie Domestosem, pierwsza pomoc dotkniętej nim osobie jest szczególnie ważna. Leczenie swoiste w tym przypadku bowiem nie istnieje.

Dlatego w pierwszej kolejności należy przerwać kontakt osoby zatrutej z toksyną – usunąć poszkodowanego z pomieszczenia z wysokim stężeniem oparów chloru, zdjąć odzież skażoną detergentem, obficie przemyć skórę i oczy chorego letnią wodą.

Jeśli to możliwe, warto pomyśleć również o swoim bezpieczeństwie i wykonać te czynności w rękawiczkach oraz osłonić twarz. W dalszej kolejności należy zabezpieczyć podstawowe czynności życiowe poszkodowanego przez zatrucie Domestosem.

Leczenie objawowe – zalecone potem przez lekarza może opierać się na zastosowaniu leków przeciwzapalnych oraz środków przeciwbólowych. Pacjentom z oparzeniami skórnymi może być potrzebny dermatolog, a chorym z uszkodzeniami płuc – pulmonolog.

Prewencja

Wietrzenie pomieszczeń oraz obfite spłukiwanie powierzchni czyszczonych Domestosem, a także niestosowanie środka w miejscach, gdzie przebywają dzieci i osoby starsze czy przechowywanie detergentu poza zasięgiem najmłodszych to podstawowe zasady bezpieczeństwa, które powinny pomóc w uniknięciu zatrucia chlorem.

Ostre zatrucia – rodzaje, przyczyny, objawy, skutki, pierwsza pomoc

– Jakie są rodzaje trucizn?

– Najogólniej rzecz biorąc możemy zatruć się jadami zwierząt, trującymi roślinami i toksycznymi związkami chemicznymi, takimi jak siarkowodór, tlenek i dwutlenek węgla.

Do listy trucizn możemy dodać też leki, alkohole (najbardziej niebezpieczne są alkohole niespożywcze: glikol, metanol czy izopropanol), a także pestycydy, rozpuszczalniki i substancje żrące.

You might be interested:  Dlaczego infekcje intymne nawracają? Jak uniknąć częstego zapalenia pochwy?

Często zatrucia spowodowane są spożyciem grzybów, użyciem detergentów, gazami drażniącymi i metalami.

– Kiedy możemy mówić o ostrym zatruciu?

– To zatrucia spowodowane truciznami, przedostającymi się do organów drogą krwiopochodną. Wtedy jej działanie może mieć dwojaki charakter: lokalny (wysypka, oparzenia po kwasie) lub uogólniony (zaburzenia świadomości, krążenia, oddechu). Ostre zatrucie jest więc związane z wystąpieniem burzliwych objawów klinicznych.

Substancje toksyczne mogą dostać się do organizmu drogą pokarmową. Wchłaniane z przewodu pokarmowego powodują jego podrażnienie.

Często dochodzi też do zatrucia drogą oddechową – gazami, dymami lub parą; część substancji osadza się wtedy w jamie ustnej i zostaje połknięta.

Kolejną możliwością jest przedostanie się toksyny przez skórę i śluzówki, szczególnie łatwo w przypadku uszkodzenia skóry, albo kiedy jest ona wilgotna i ciepła.

Do zatruć przez powłoki ciała dochodzi także przy przezskórnym podaniu trucizny, np. przez jadowite zwierzęta, urządzenia pod ciśnieniem i zastrzyki.

– Jakie są przyczyny zatruć i które zatrucia zdarzają się najczęściej?

– W głównej mierze dochodzi do zatruć przez przypadek. Wynika to z braku wyobraźni, niedbalstwa, stosowania coraz większej ilości środków chemicznych i leków, przy jednoczesnym braku ich zabezpieczenia. Nie czytamy ulotek na opakowaniach, często pozostawiamy środki chemiczne w zasięgu ręki dziecka, zapominając, że ono bada świat, smakując go…

Z zatruciami bardzo często stykamy się w zakładach pracy (tzw. zatrucia zawodowe), a także w wyniku usiłowania zabójstw. Najczęściej występujące w naszej klinice przypadki zatruć mają charakter samobójczy.

– Powiedzmy tu o symptomach ostrego zatrucia.

– W zależności od rodzaju trucizny można wyróżnić odmienną ilość objawów.

Przy zatruciu gazem, np. tlenkiem węgla, najczęstszy objaw to… brak objawów. Mogą występować nudności, natomiast potwierdzenie tego rodzaju zatrucia jest możliwe dopiero przez przeprowadzenie badania karboksyhemoglobiny.

W przypadku zatrucia chlorem, następującego w wyniku mieszania środków czyszczących, dochodzi do kaszlu, drapania w gardle, duszności i pojawienia się pienisto-krwistej wydzieliny.

Ukąszenie żmii, a więc przedostanie się do organizmu jadu, powoduje obrzęk.

Zatrucie lekami natomiast charakteryzuje się rozmaitymi objawami, w zależności od rodzaju leku, np. środki nasenne powodują senność i omdlenia, a przedawkowanie leków na serce może wywołać bradykardię, czyli zatrzymanie akcji serca.

W niektórych przypadkach objawy występują po okresie utajenia. Zatrucie gazami takimi jak fosgen czy chlor może spowodować objawy dopiero po 48 godzinach; podobnie dzieje się z grzybami. Czasem objawy mogą pojawić się nawet po siedmiu dniach, kiedy doszło już np. do uszkodzenia nerek i okazuje się, że są to zmiany nieodwracalne.

– A jakie są skutki zatruć?

– W zależności od rodzaju zatrucia, każdy z narządów może ulec trwałemu lub czasowemu uszkodzeniu. Jeśli chodzi o zatrucie kwasami lub zasadami, najczęściej dochodzi do zwłóknień i perforacji przewodu pokarmowego.

Kontakt z gazem naraża nas na niebezpieczeństwo uszkodzenia płuc, a zatrucie alkoholem może doprowadzić do przewlekłego uszkodzenia nerek i wątroby lub kardiomiopatii – uszkodzenia mięśnia sercowego.

Uszkodzenie mięśni, czasem połączone z ich rozpadem, występuje również na skutek zatrucia niektórymi lekami. Zdarzają się zatrucia wywołujące nieodwracalne zmiany w mózgu.

– Czy możemy zredukować skutki zatruć stosując pierwszą pomoc? Jak powinniśmy postępować w takich przypadkach?

– Udzielenie pierwszej pomocy w razie zatrucia ma istotny wpływ na dalsze losy chorego.

Przede wszystkim jednak należy jak najszybciej wezwać pomoc medyczną i jeśli to możliwe, zabrać ofiarę z zagrożonego miejsca.

Aby ułatwić diagnozę lekarską należy postarać się o wykrycie substancji, która spowodowała zatrucie i dowiedzieć się, czy chory miał wcześniej problemy ze zdrowiem oraz jakie stosował leczenie.

W przypadku połknięcia trucizny należy wywołać wymioty, ale tylko jeśli chory nie jest zamroczony lub nieprzytomny. Nie stosujemy tej możliwości także po zatruciu kwasami i zasadami, rozpuszczalnikami lub detergentami, aby nie spowodować dodatkowego podrażnienia organów.

Można też podać węgiel aktywny, jeśli np. doszło do zatrucia alkoholem. Stosuje się też środki przyśpieszające wydalanie substancji (leki przeczyszczające), z wyjątkiem zatrucia substancjami żrącymi, u chorego odwodnionego czy z niskim ciśnieniem.

Nie ma również potrzeby ich podania, jeśli istnieje możliwość szybkiego dojazdu do szpitala.

 • W przypadku zatrucia wziewnego należy uspokoić chorego, usunąć go ze skażonej atmosfery i zakazać aktywności fizycznej.
 • Jeśli doszło do ekspozycji na skórę, trzeba zdjąć ubranie i przemyć skórę dużą ilością wody lub wody z mydłem.
 • Przy ekspozycji na spojówki konieczne jest przemycie worka spojówkowego dużą ilością wody pod niskim ciśnieniem i założenie suchego opatrunku.

Istotne jest też zebranie możliwie największej ilości informacji o wypadku, aby późniejsza pomoc lekarska była szybka i skuteczna. Mam na myśli przede wszystkim rodzaj trucizny, drogę zatrucia i upływ czasu od momentu zdarzenia.

– Jak się leczy zatrucia?

– Postępowanie medyczne, według tzw. metody objawowej, polega na utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania poszczególnych organów, m.in. akcji serca. Leczenie przyczynowe natomiast zakłada użycie odtrutek specyficznych i niespecyficznych. Stosujemy też hemodializę, czyli sztuczną nerkę, hemoperfuzję – oczyszczanie krwi i terapię podtrzymującą – określaną jako MARS – czyli dializę wątroby.

W przypadku zatruć substancjami żrącymi, kwasami i zasadami zalecamy pacjentom picie mleka zmieszanego z białkiem jaja kurzego; w przypadku braku mleka – wody, aby doprowadzić do rozcieńczenia kwasu.

Należy przy tym pamiętać, że nie wolno podawać mleka w zatruciu rozpuszczalnikiem np. benzyną, ponieważ dochodzi do intensywnego wchłaniania trucizny przez organizm i zwiększenia jej toksyczności.

– Z tego co wcześniej pan doktor powiedział, można sądzić, że częstymi ofiarami zatruć są dzieci…

– Przede wszystkim dzieci. Będąc jeszcze w łonie matki, narażone są np. na skutki picia przez nią alkoholu; takie dziecko po urodzeniu ma w organizmie te same toksyny, co matka. Zazwyczaj posiada mniejszą masę ciała; często określa się je jako „dziecko z twarzą alkoholika”.

Dzieci w okresie 1 do 4 roku życia są w stu procentach przypadków ofiarami różnego rodzaju zatruć.

Zatrucia samobójcze natomiast są często spotykane wśród młodzieży w wieku dojrzewania. Przyczynia się do tego obojętność rodziców na ich problemy, a także zaniedbanie możliwości niesienia im profesjonalnej pomocy psychiatrycznej.

Grupą szczególnie narażoną na zatrucia substancjami chemicznymi są pracownicy zakładów przemysłu chemicznego, drzewnego lub włókienniczego. Istotne jest, aby takie zakłady posiadały wykwalifikowanych ratowników medycznych oraz odtrutki na szkodliwe dla zdrowia substancje używane czy obecne w danym zakładzie.

– W jaki sposób możemy zabezpieczyć się przed zatruciami?

– Powinniśmy być świadomi zagrożeń, wynikających z faktu używania środków chemicznych i obecności w otoczeniu szkodliwych substancji.

Aby uchronić się przed ewentualnym zatruciem, należy przede wszystkim uważać w postępowaniu z detergentami, tzn. czytać ulotki przed ich użyciem, nie mieszać ze sobą różnych produktów chemicznych i nie używać opakowań zastępczych.

Należy zwrócić uwagę na to, aby nie przechowywać razem pojemników po lekach i środkach toksycznych.

W trakcie posługiwania się chemikaliami powinniśmy stosować wszelkie środki zabezpieczenia – rękawice, maski itp. Nie należy też pić, jeść i palić w tym czasie, a po kontakcie z chemikaliami trzeba się umyć. Ważne jest, aby znać zasady postępowania w razie zatrucia tego rodzaju środkami.

Starajmy się też sprawdzać wyciągi przy używaniu piecyków w łazience, a co do żywności – zwracać uwagę na termin spożycia.

Istotne jest, aby o zagrożeniach zatruciami rozmawiać z dziećmi. Uczmy je, jakie substancje są niebezpieczne dla zdrowia, a przede wszystkim nie dajmy im możliwości dostępu do środków chemicznych.

Uważam, że akcje profilaktyczne należy także prowadzić w szkołach; dzieci powinny nie tylko wiedzieć, co jest niebezpieczne, ale także jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia. Pomocną formą w tego typu edukacji mogłyby być np.

komiksy dotyczące niebezpieczeństw i przykładów zachowania się wobec nich.

 1. – Dziękuję za rozmowę.
 2. Rozmawiała Katarzyna Skulimowska
 3. …………
 4. Śmiertelność w zatruciach jest bardzo różna i zależna od wielu czynników, najmniejsza w zatruciach zawodowych 0,02–0,07%, większa w zatruciach przypadkowych 0,6–2,3%, najwyższa w zatruciach samobójczych do ok. 2,7%
You might be interested:  Jak szybko pozbyć się kaszlu domowymi sposobami?

Śmiertelność w poszczególnych zatruciach:

 • muchomor sromotnikowy w ok. 40%
 • pestycydy 8–20% (parakwat, dikwat – 80%)
 • metale 5–17%
 • substancje żrące 5–14%
 • alkohole 3–10%
 • tlenek węgla 3–7%

Najczęstsze zatrucia:

 • lekami – ok. 60%
 • alkoholem – ok. 12% (tendencja wzrostowa)
 • tlenkiem węgla – ok. 9%
 • pestycydami – ok. 7%
 • rozpuszczalnikami – ok. 3%
 • substancjami żrącym – ok. 3%
 • grzybami – ok. 2%
 • detergentami, gazami drażniącymi, metalami i ich związkami – ok. 4%

Trądzik chlorowy – przyczyny, objawy

O szkodliwości chloru i dioksyn mówi się niewiele. A przecież chlor jest substancją, która nie tylko negatywnie wpływa na włosy, ale i na skórę. Nadmierna ekspozycja chloru na skórę może prowadzić do wywołania trądziku chlorowego – poważnego schorzenia przypominającego dermatozę. Jego leczenie jest trudne i może trwać od kilku do nawet kilkunastu lat!

Trądzik chlorowy (łac. chloracne) jak sama nazwa wskazuje jest wywołany przez szkodliwe działanie chloru oraz związków chlorowopodobnych. Nadmierna ekspozycja ciała na te substancje przyczynia się do zaburzenia struktury skóry oraz patologii jej funkcji.Toksyczne działanie chloru i dioksyn powoduje:

* znaczne namnożenie się keratynocytów, czyli komórek naskórka, które w efekcie zaczynają rogowacieć w przyspieszonym tempie,

* zgrubienie struktury mieszków włosowych,* zaburzenia pracy gruczołów łojowych.

Mając na uwadze wpływ, jaki wywierają związki chloru i dioksyny na włosy oraz skórę, objawy trądziku chlorowego pojawiają się na owłosionej skórze głowy, fałdach skórnych oraz pachwinach.

Zaskórniki oraz słomkowo-żółte torbiele, będące typowymi symptomami trądziku chlorowego, ogniskują się przede wszystkim na twarzy, szyi, klatce piersiowej oraz plecach. Zmiany  występujące w okolicy żuchwy i policzków bardzo często ulegają stwardnieniu.

Skóra objęta Chloracne ma nierówną powierzchnię, co jest spowodowane głównie przez zaczopowanie ujście porów skóry często zmieniających się w torbiele.

Takie zmiany chorobowe mogą pojawiać się stopniowo, bowiem choroba rozwija się powoli w ciągu roku, a jej przebieg jest przewlekły i trwa od kilku do kilkunastu lat.

Leczenie trądziku chlorowego jest żmudne oraz trudne. Niejednokrotnie okazuje się bardzo uciążliwe dla pacjenta. Dzieje się tak, ponieważ nawet po wykluczeniu źródła zakażenia, objawy nie ustępują nawet przez kilkanaście lat.

Ponadto związki chlorowe wpływają bezpośrednio na osmozę komórek skórnych, a także oddziałują na układ immunologiczny. W efekcie obciążony organizm bardzo wolno podejmuje walkę, a czas leczenia wydłuża się.Kuracja na tego typu trądzik musi przebiegać pod ścisłą kontrolą specjalisty.

Stosowanie ogólnodostępnych preparatów mikrozłuszczających jak np. tonik Effeclar dozwolone  jest jedynie za zgodą lekarza.

Bezpośrednią przyczyną powstawania trądziku chlorowego jest bez wątpienia zatrucie organizmu chlorem i dioksynami. Do zakażenia może dojść w różny sposób – nie tylko poprzez częste korzystanie z pływalni. Jak się okazuje preparaty chlorowe oddziałują na organizm zarówno drogą kontaktową, jak i wziewną oraz pokarmową.

Tak więc trądzik chlorowy mogą wywoływać takie czynniki, jak:

* chlorowana woda,* obecne w żywności dioksyny,* substancje chemiczne stosowane w przemyśle elektrotechnicznym  (np. materiały izolacyjne do przewodów elektrycznych, środki konserwacji drewna, dodatki do klejów, smarów, farb, i in.)* kosmetyki, zawierające chlor lub jego pochodne

* niektóre lekarstwa (np. chlorowane leki o działaniu antyseptycznym).

Nie jest jednak tak, że jednorazowy kontakt z którymś z wyżej wymienionych źródeł zakażenia, bezpośrednio przełoży się na wywołanie tego typu trądziku. Jest to bowiem schorzenie, które powstaje na skutek nadmiernego oddziaływania chloru na organizm.

Tak więc nawet jeśli w jakimś kosmetyku znajdują się pochodne chloru, nie musimy się go obawiać. Chloracne powstaje wówczas, gdy złoży się wiele składowych. Przede wszystkim toksyny muszą znaleźć drogę do organizmu, w którym konieczne jest znalezienie powinowactwa do wydzielin ustrojowych oraz tkanki tłuszczowej.

Kliniczne przypadki trądziku chlorowego zdarzają się bardzo rzadko.

ZRÓB DIAGNOZĘ. DOBIERZ PIELĘGNACJĘ.

 ŚLEDŹ POSTĘPY.

Zobacz wszystkie artykuły

photos (c) Getty Images / (c) La Roche-Posay / (c) Centre Thermal de La Roche-Posay

Zatrucie pokarmowe – ile trwa? Objawy | Nationale-Nederlanden

Zatrucie pokarmowe występuje często i jest związane ze spożyciem zakażonego pokarmu. Dowiedz się, jakie są objawy zatrucia pokarmowego i co robić, gdy będziesz je mieć.

Zatrucie pokarmowe może wystąpić u osób w każdym wieku, także u niemowląt i dzieci. Schorzenie diagnozuje się na podstawie objawów, wywiadu lekarskiego i badania palpacyjnego (dotykowego) brzucha. Niekiedy lekarz może zdecydować o tym, że trzeba zrobić badania krwi, kału lub wymiocin.

Jakie są przyczyny zatrucia pokarmowego?

Przyczyny zatrucia pokarmowego są łatwe do ustalenia. Schorzenie rozwija się w wyniku spożycia pokarmu lub napoju, w którym obecne są drobnoustroje oraz produkowane przez nie toksyny.

Najczęściej są to bakterie Escherichia coli (E. coli), Salmonella lub Clostridium.

Mogą znajdować się w niedogotowanym mięsie, niepasteryzowanym mleku, surowych jajach, rybach, nieprzegotowanej wodzie oraz wszystkich produktach, które zostały z nich wytworzone.

Objawy zatrucia pokarmowego

Objawy zatrucia pokarmowego są dość charakterystyczne – najczęściej są to nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia i odbijanie. W większości przypadków towarzyszy im ból brzucha o różnym natężeniu, umiejscowiony najczęściej na wysokości żołądka.

Nie są to jedyne możliwe objawy zatrucia pokarmowego. Możesz zaobserwować również pogorszenie samopoczucia, osłabienie, zawroty głowy, brak apetytu, suchość w jamie ustnej, wzmożone pragnienie, ból głowy oraz podwyższoną temperaturę ciała, dreszcze i bóle mięśniowe.

W przypadku ciężkich zatruć pokarmowych objawy to: zaburzenia widzenia, ślinotok, trudności w połykaniu, przyspieszenie akcji serca i zaburzenia świadomości. Gdy wystąpią u Ciebie, pilnie zgłoś się do lekarza.

Jak leczyć zatrucie pokarmowe?

Leczenie zatrucia pokarmowego w większości przypadków możliwe jest w warunkach domowych. Schorzenie ustępuje samoistnie, jednak ważne jest niedopuszczenie do jego powikłań, czyli odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych.

W tym celu zaleca się częste picie niewielkich ilości wody z dodatkiem elektrolitów. Możesz je kupić w aptece bez recepty. Warto, abyś przyjmował także probiotyk, który pomoże Ci przywrócić naturalną florę bakteryjną jelit.

Tego typu leki na zatrucie pokarmowe również dostępne są bez zlecenia lekarza.

Dieta przy zatruciu pokarmowym powinna być lekkostrawna. Na początek spożywaj kleiki ryżowe na bazie ryżu lub kaszy manny, gotowane warzywa i pieczywo pszenne.

Gdy poczujesz się lepiej, możesz stopniowo wprowadzać inne produkty. Ważne jest, abyś nie jadł dań przetworzonych, smażonych, tłustych, słodkich ani fast-foodów.

Zatrucie pokarmowe u dzieci nie jest wskazaniem do tego, żeby przestać karmić je piersią.

Zdarza się, że z powodu zatrucia pokarmowego lub jego powikłań konieczne jest leczenie w szpitalu. Zwykle dotyczy to osób zakażonych bakteriami. Musisz pamiętać, że choroba może przytrafić się w każdej chwili i nie zawsze możesz jej zapobiec.

Leczenie wiąże się z kosztami i utratą części wynagrodzenia za czas, jaki spędzisz na zwolnieniu.

Przygotuj się na taką ewentualność i kup nasze ubezpieczenie za pobyt w szpitalu z dodatkowym Planem na powrót do zdrowia i pakietem assistance (dostępnych w Planie Zdrowotnym).

Zapewnimy Ci nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim pomoc w trakcie i hospitalizacji – w codziennych obowiązkach, transporcie medycznym, dalszym leczeniu i diagnostyce. Ubezpieczenie zapewni Ci komfort psychiczny i będziesz mógł skupić się wyłącznie na powrocie do zdrowia.

Ile trwa zatrucie pokarmowe?

Objawy zatrucia pokarmowego mogą pojawić się już w ciągu 30–60 minut od zjedzenia skażonego pokarmu, ale w większości przypadków występują po 12–48 godzinach (duże znaczenie ma to, co spowodowało zatrucie pokarmowe).

Rzadziej zdarza się, aby wystąpiły później. Dolegliwości utrzymują się krótko, zwykle 1–3 dni, jednak w niektórych przypadkach zatrucie pokarmowe może się przedłużyć, a powrót do zdrowia może trwać nawet tydzień.

Tagi: #leczenie za granicą #zdrowe odżywianie #zdrowie dzieci

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *