Zespół serotoninowy – przyczyny, ile trwa, objawy, leczenie

Stosowane obecnie leki przeciwdepresyjne z reguły odznaczają się wysokim profilem bezpieczeństwa oraz możliwością długotrwałego, wieloletniego stosowania. Terapia z ich wykorzystaniem rzadko wywołuje negatywne skutki uboczne.

Zespół serotoninowy – przyczyny, ile trwa, objawy, leczenie

Zwiększenie dawki leku przeciwdepresyjnego lub też połączenie dwóch różnych leków może jednak nieść za sobą negatywne konsekwencje.

Podobne powikłania można zaobserwować w przypadku zestawienia leków przeciwdepresyjnych z suplementami diety i innymi lekami wpływającymi na serotoninę. Powikłania te noszą nazwę zespołu serotoninowego.

Co to jest zespół serotoninowy?

Zespół serotoninowy występuje zazwyczaj na skutek nagromadzenia w organizmie zbyt dużej ilości serotoniny po przyjęciu zwiększonej dawki leków przeciwdepresyjnych. Serotonina to substancja chemiczna, którą wytwarza organizm człowieka.

Jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz komórek nerwowych. Związek ten odpowiada za nastrój, zachowanie, krążenie krwi, pomaga w regulowaniu temperatury ciała i trawieniu.

Najczęściej stosowaną terapią w leczeniu depresji jest podawanie pacjentowi leków zawierających serotoninę.

Zwiększona dawka serotoniny może powodować dreszcze, biegunkę, a nawet sztywność mięśni, napady padaczkowe i gorączkę. W niektórych przypadkach zwiększone stężenie serotoniny w organizmie człowieka prowadzi do nadmiernej aktywności komórek nerwowych. To zaś skutkuje pojawieniem się zespołu serotoninowego, który nieleczony może doprowadzić nawet do śmierci.

Wśród preparatów powodujących wzrost stężenia serotoniny w organizmie człowieka wymienia się m.in.:

 • amitryptylinę,
 • citalopram,
 • duloksetynę,
 • escitalopram,
 • fluoksetynę,
 • fluwoksaminę,
 • klomipraminę,
 • paroksetynę,
 • sertralinę,
 • trazodon,
 • wenlafaksynę.

Z reguły zespół serotoninowy nie jest jedynie efektem zażywania samego leku przeciwdepresyjnego, lecz połączenia go z innym preparatem zwiększającym poziom tej substancji w organizmie. Niewskazane jest także zażywanie preparatów, które mogą niekorzystnie wpłynąć na metabolizm leków przeciwdepresyjnych, utrudniając go. Wymienionych powyżej leków nie powinno się łączyć z:

 • dekstrometorfanem, triprolidyną, difenhydraminą (składniki niektórych leków wykorzystywanych w leczeniu grypy, kaszlu lub przeziębienia)
 • metoklopramidem, setronami (leki przeciwwymiotne),
 • moklobemidem (lek przeciwdepresyjny)
 • nefopamem (lek przeciwbólowy),
 • selegiliną (lek wykorzystywany w leczeniu Parkinsona),
 • tramadolem (składnik niektórych leków przeciwbólowych),
 • tryptanami, ergotaminą (leki wykorzystywane w leczeniu migreny),
 • innymi lekami przeciwdepresyjnymi, które działają na zasadzie blokady wychwytu zwrotnego serotoniny,
 • lekami przeciwretrowirusowymi stosowanymi w leczeniu HIV/AIDS,
 • opoidami, będącymi silnymi lekami przeciwbólowymi stosowanymi w leczeniu chorób nowotworowych i ciężkich zespołów bólowych,
 • niektórymi suplementami diety, które w swym składzie zawierają m.in. dziurawiec lub żeń-szeń,
 • zespół serotoninowy może wystąpić po narkotykach, np. amfetaminie i jej pochodnych, ectasy, LSD, kokainie.

Lista podana powyżej ma wyłącznie charakter orientacyjny. Nie zawiera wszystkich leków, które mogą spowodować wystąpienie zespołu serotoninowego. Przy łączeniu środków przeciwdepresyjnych z innymi preparatami zawsze należy zachować szczególną ostrożność.

Warto także mieć świadomość, iż niektóre z powyższych leków mogą wchodzić w interakcję z produktami spożywczymi. Skutkować to może spadkiem lub wzrostem stężenia danego preparatu we krwi. Na metabolizm leku wpływają m.in.:

 • sok grejpfrutowy – znane są przypadki wejścia w interakcję z benzodiazepiną, co spowodowało wzrost stężenia leku we krwi pacjenta,
 • tyramina – w połączeniu z lekami antydepresyjnymi może przyczynić się do pobudzenia akcji serca, skurczu naczyń krwionośnych, zmniejszenia pojemności minutowej serca lub wymiotów (tyraminę można znaleźć np. w: salami, rybach marynowanych, wątrobie wołowej i drobiowej, serze mozzarella, ementaler, parmezan, figach, awokado, sosie sojowym, przejrzałych bananach, drożdżach, niektórych winach),
 • alkohol – wchodzi w interakcję m.in. z buspironem, może przyczynić się do osłabienia działania leku, możliwość spożywania alkoholu najlepiej skonsultować z lekarzem prowadzącym,
 • błonnik pokarmowy – przyjmowanie go w większych ilościach może przyczynić się do zmniejszenia stężenia leku antydepresyjnego we krwi, a tym samym osłabienia jego działania,
 • duża zawartość tłuszczów – bogate w tłuszcz posiłki mogą powodować wzrost stężenia leku oraz jego metabolitów we krwi, to zaś może spowodować zaburzenia świadomości, spadek ciśnienia lub tachykardię,
 • zioła – ziołolecznictwo także wymaga konsultacji z lekarzem.

Zespół serotoninowy – objawy

Objawy zespołu serotoninowego mogą pojawić się zarówno po kilku minutach, jak i kilku godzinach po przyjęciu leków lub zwiększeniu ich dawki. Wśród najczęściej występujących symptomów wyróżnia się:

Zespół serotoninowy – przyczyny, ile trwa, objawy, leczenie

 • dezorientacja,
 • problemy z koncentracją,
 • zaburzenia świadomości,
 • niepokój,
 • bóle głowy,
 • nudności i wymioty,
 • biegunka,
 • dreszcze,
 • pobudzenie psychoruchowe,
 • zaburzenia koordynacji ruchów,
 • nienaturalne rozszerzenie źrenic,
 • wysokie ciśnienie krwi,
 • nieregularna praca serca,
 • przyśpieszone tętno,
 • zmiana temperatury ciała,
 • drżenie mięśni,
 • skurcze mięśni,
 • intensywne pocenie się,
 • występowanie halucynacji,
 • napady padaczkowe,
 • utrata przytomności,
 • a nawet śpiączka.

W przypadku pojawienia się silnych lub nasilających się w szybkim tempie objawów i wystąpienia podejrzenia zespołu serotoninowego należy niezwłocznie zaprzestać przyjmowania leków i zgłosić się do lekarza.

Zespół serotoninowy – o czym pacjent powinien pamiętać?

Połączenie leków przeciwdepresyjnych z innymi preparatami nie zawsze skutkuje negatywnymi konsekwencjami. Zależy to między innymi od dawki przyjmowanych leków, zażywanych suplementów diety oraz ogólnego stanu zdrowia osoby chorej.

Pacjent cierpiący na depresję dla swojego bezpieczeństwa powinien przestrzegać pewnych zasad. Mowa m.in. o:

 • podczas wizyty u psychiatry należy poinformować go o innych zażywanych lekach, suplementach diety i preparatach ziołowych w celu wykluczenia ewentualnych powikłań,
 • podczas wizyty u innego lekarza należy poinformować go o zażywanych lekach przeciwdepresyjnych oraz innych stosowanych preparatach w celu wykluczenia ewentualnych powikłań,
 • kupując leki w aptece (m.in. bez recepty), również należy zapytać o możliwość stosowania z lekami przeciwdepresyjnymi.

Zespół serotoninowy – diagnostyka

Nie ma żadnych konkretnych badań laboratoryjnych ani testów, które mogłyby potwierdzić wystąpienie zespołu serotoninowego.

Zazwyczaj następuje wywiad z pacjentem oraz obserwacja w kierunku występujących charakterystycznych objawów. Lekarze najczęściej prowadzą diagnostykę różnicową. Biorą w niej pod uwagę m.in.

złośliwy zespół neuroleptyczny, hipertermię złośliwą, udar cieplny, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub też inne zespoły polekowe.

Leczenie zespołu serotoninowego

Zespół serotoninowy najczęściej występuje na skutek zwiększenia dawki zażywanych leków przeciwdepresyjnych lub rozpoczęcia leczenia z ich użyciem.

Zawsze należy zapoznać się z etykietą preparatu przed jego zażyciem lub w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem.

W przypadku zażywania leków przeciwdepresyjnych zaleca się nie przyjmować żadnych innych preparatów bez konsultacji ze specjalistą.

Leczenie zespołu serotoninowego uzależnione jest między innymi od intensywności objawów. Pierwszym krokiem jest odstawienie leków o działaniu serotoninergicznym.

Według literatury specjalistycznej zaprzestanie zażywania preparatów w przypadku 70% pacjentów powoduje ustąpienie symptomów. Ile trwa oczekiwanie na ustąpienie objawów? Zazwyczaj około 24 godzin.

Pozostałe osoby mogą wymagać hospitalizacji oraz doraźnego leczenia objawów.

Leczenie opiera się na dożylnym podawaniu płynów w celu zapobiegnięcia odwodnieniu i obniżenia gorączki.

Mogą być także podawane środki na pobudzenie, złagodzenie sztywności mięśni, jak również blokujące działanie serotoniny.

Zmniejszenie nadpobudliwości neurologicznej, ograniczenie ryzyka wystąpienia niewydolności oddechowej oraz obniżenie napięcia mięśniowego może nastąpić po zażyciu benzodiazepin.

Lekarze w łagodnym przebiegu zespołu serotoninowego zalecają zaprzestanie zażywania leków przeciwdepresyjnych. Umiarkowane i ciężkie przypadki (złośliwy zespół serotoninowy) mogą wymagać podania antagonistów 5-HT.

W leczeniu najważniejszą rolę odgrywa wykluczenie leku odpowiedzialnego za wywołanie zespołu serotoninowego.

Ryzyko wystąpienia zespołu minimalizuje monitorowanie stanu pacjentów rozpoczynających farmakologiczne leczenie depresji oraz zwiększona świadomość samej osoby chorej (występowanie, objawy, postępowanie). Podjęcie prawidłowego leczenia zazwyczaj wyklucza ponowne wystąpienie zespołu serotoninowego.

Nie istnieje jednak skuteczna metoda na to, aby całkowicie temu zapobiec. Dlatego tak ważne jest, aby pacjent informował lekarzy o przyjmowanych lekach przeciwdepresyjnych i nie tylko.

Postępowanie w przypadku zespołu serotoninowego

Co robić, czyli zalecenia dotyczące postępowania w przypadku zespołu serotoninowego (można je znaleźć m.in. na forum hyperreal lub mp):

 • niezwłoczne odstawienie leków, które mogą wywoływać zespół serotoninowy (poprawa stanu klinicznego występuje najczęściej w ciągu 24 godzin od odstawienia),
 • monitorowanie podstawowych funkcji życiowych (m.in. oddech, krążenie),
 • czasami występuje konieczność zastosowania respiratora w niewydolności oddechowej,
 • podawanie leków zmniejszających napięcie mięśniowe oraz przeciwgorączkowych,
 • obniżanie temperatury ciała za pomocą zimnych okładów,
 • nawadniania (np. poprzez wlewy kroplowe),
 • zmniejszenie ciśnienia tętniczego poprzez podanie preparatu z nifedypiną.

Rokowania – zespół serotoninowy

Rokowania w przypadku zespołu serotoninowego określane są jako dobre. Konieczne jest jednak szybkie podjęcie i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

W przypadku zastosowania terapii ryzyko zgonu pacjenta, u którego wystąpił zespół serotoninowy, jest bardzo niewielkie i wynosi niespełna 1%.

Z reguły dolegliwości ustępują w pierwszej dobie od zaprzestania przyjmowania leków przeciwdepresyjnych.

Cytowania:

Siwek M., Wybrane powikłania leczenia psychotropowego, Kraków 2009Woroń J., Zespół serotoninowy i złośliwy zespół poneuroleptyczny jako powikłania farmakoterapii w psychiatrii, Kraków 2012

Zespół serotoninowy – przyczyny, objawy i leczenie

Zespół serotoninowy stanowi poważne następstwo stosowania leków przeciwdepresyjnych, których pacjenci nierzadko zwiększają dawki bez konsultacji lekarskiej.

Niemniej jednak zespół może być również związany z uzależnieniem od narkotyków, które powodują wzrost serotoniny w organizmie.

Czym zatem objawia się zespół serotoninowy? Kiedy może wystąpić i co go powoduje? Jak długo utrzymuje się zespół serotoninowy? Po jakim czasie ustępują objawy zespołu? Jak rozpoznać i leczyć dolegliwości? Po jakich lekach może wystąpić zespół serotoninowy?

Zespól serotoninowy, określany również jako serotoninergiczny, to zespół polekowy, który stanowi potencjalne zagrożenie dla życia chorego. Może prowadzić do śmierci, niemniej jednak wdrożenie odpowiedniego leczenia przynosi dobre rokowania. Wystąpienie zespołu związane jest bezpośrednio z nadmiarem neuroprzekaźnika, którym jest serotonina.

Zespół ten może wystąpić w trakcie leczenia lekami przeciwdepresyjnymi, których mechanizm działania opiera się na blokadzie wychwytu zwrotnego serotoniny. Do tej grupy leków należą m.in.: mirtazapina, fluoksetyna, tramadol, sertralina, fluwoksamina, paroksetyna, citalopram, escitalopram, wenlafaksyna, hydroksyzyna, kodeina.

You might be interested:  Jak zapobiegać i leczyć zapalenie cewki moczowej?

Nadmiar serotoniny powoduje aktywowanie receptorów 5-HT-1A i 2A w obszarze ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

PRZYCZYNY ZESPOŁU SEROTONINOWEGO

Zespół serotoninowy pojawia się zazwyczaj w wyniku przyjęcia zbyt dużej dawki leków antydepresyjnych, co skutkuje zbyt dużą ilością serotoniny w organizmie. Z tego powodu należy wskazać, że na zespół serotoninowy najbardziej narażeni są pacjenci, którzy leczą się farmakologicznie ze względu na zaburzenia psychiczne (m.in. depresję).

Niemniej jednak poza lekami antydepresyjnymi, zespół serotoninowy mogą wywołać także środki przeciwwymiotne, leki przeciwbólowe i preparaty przeciwkaszlowe, a także leki na migrenę. Ponadto, zespół serotoninowy wystąpić może również po zażyciu narkotyków, które prowadzą do zwiększenia ilości serotoniny w organizmie.

Do narkotyków tych zalicza się kokainę, amfetaminę, LSD, ecstasy, MDMA, marihuanę oraz opioidy.

Należy wskazać, że zespół serotoninowy zazwyczaj nie jest efektem jedynie zażywania samego leku przeciwdepresyjnego czy narkotyków, ale połączenia ich z inną substancją zwieszającą poziom serotoniny w organizmie.

Dlatego też narkotyków i leków przeciwdepresyjnych nie należy łączyć z lekami przeciwbólowymi, suplementami diety zawierającymi dziurawiec czy żeń-szeń, opioidami czy alkoholem.

Warto wskazać, że zespół serotoninowy wystąpić może u pacjentów leczonych neuroleptykami, wówczas istnieje ryzyko wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego.

OBJAWY ZESPOŁU SEROTONINOWEGO

Zespół serotoninowy rozwija się bardzo szybko, bo już kilka- kilkanaście godzin po przyjęciu leku lub substancji. Co ważne ciężki – ostry i złośliwy – zespół serotoninowy może prowadzić do zgonu pacjenta. Charakterystycznymi objawami zespołu serotoninowego są:

  • zlewne poty,
  • pobudzenie psychoruchowe,
  • dreszcze i drgawki,
  • drżenia mięśni,
  • biegunka,
  • bóle głowy,
  • podwyższenie temperatury ciała,
  • bezsenność,
  • zwężone lub rozszerzone źrenice,
  • zaburzenia świadomości.

W sytuacji, kiedy pojawiały się trzy z powyższych objawów, a w ostatnim czasie wprowadzony został lek przeciwdepresyjny lub została zwiększona jego dawka, bądź pacjent zaczął przyjmować dodatkowo inny lek lub preparat istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że związane są one z zespołem serotoninowym. Należy wskazać, że pojawienie się niepokojących objawów stanowi przesłankę do natychmiastowej konsultacji lekarskiej, który przeprowadzi badania w celu ustalenia diagnostyki i wdroży odpowiednie leczenie.

ILE TRWA ZESPÓŁ SEROTONINOWY?

Jak długo trwa zespół serotoninowy? To częste pytanie osób, u których pojawiają się nieprzyjemne objawy. Należy wskazać, że w przypadku zastosowania natychmiastowego, właściwego leczenia objawy zespołu ustępują zazwyczaj w ciągu 24 godzin.

Niemniej jednak czas trwania w ciężkich, zagrażających życiu przypadkach ostrego zespołu serotoninowego pacjenci nieprzyjemnych dolegliwości mogą odczuwać dłużej.

Ponadto w takiej sytuacji konieczna jest hospitalizacja, celem monitorowania i obserwacji czynności układu sercowo-naczyniowego chorego.

ZESPÓŁ SEROTONINOWY – CO ROBIĆ, JAK POSTĘPOWAĆ PRZY WYSTĄPIENIU ZESPOŁU?

Zespół serotoninowy to stan potencjalnie zagrażający życiu. Z tego powodu konieczne jest odpowiednie postępowanie z chorym, u którego wystąpiły objawy. W przypadku pojawienia się dolegliwości konieczne jest natychmiastowe odstawienie leków, które doprowadziły do wystąpienia zespołu serotoninowego.

Należy wskazać, że poprawa stanu klinicznego pacjenta następuje zazwyczaj w ciągu doby od odstawienia leków czy innych substancji. Ponadto, należy niezwłocznie udać się do szpitala, gdzie będą monitorowane podstawowe funkcje życiowe (oddech i krążenie) chorego. W przypadku niewydolności oddechowej zachodzi konieczność zastosowania respiratora.

W sytuacji, kiedy objawom zespołu serotoninowego towarzyszy gorączka należy zastosować zimne okłady, których celem jest schłodzenie ciała i zbicie temperatury. Pacjenci wymagają również odpowiedniego nawodnienia, które w warunkach domowych możliwe jest poprzez zwiększoną podaż płynów, zaś w szpitalu w postaci wlewów kroplowych.

Dodatkowo, należy zmniejszać ciśnienie poprzez podanie preparatów z nifedypiną.

LECZENIE ZESPOŁU SEROTONINOWEGO

Leczenie zespołu serotoninowego może przebiegać w inny sposób u różnych pacjentów. Uzależnione jest to między innymi od intensywności i nasilenia objawów. Niemniej jednak podstawowym warunkiem wdrożenia terapii jest odstawienie leków, które mają działanie serotoninergiczne.

Warto wskazać, że badania potwierdzają, iż odstawienie leków powoduje ustąpienie nieprzyjemnych objawów aż u 70% pacjentów. Niemniej jednak konieczne jest wdrożenie leczenia objawowego, poprzez dożylne podanie płynów w celu uniemożliwienia pojawienia się odwodnienia i obniżenia gorączki.

Ponadto, pacjentom często podawane są środki na pobudzenie, a także złagodzenie sztywności mięśni oraz blokujące działanie serotoniny. Chorym dodatkowo podawane są benzodiazepiny, których działanie powoduje zmniejszenie nadpobudliwości neurologicznej, obniżenie napięcia mięśniowego, a także ograniczenie wystąpienia niewydolności oddechowej.

W przypadku łagodnego, lekkiego zespołu serotoninowego lekarze zalecają natychmiastowe zaprzestanie zażywania leków przeciwdepresyjnych. Z kolei w przypadku umiarkowanego i ciężkiego zespołu (ostry i złośliwy zespół serotoninowy) podawane są leki z grupy antagonistów 5-TH.

Należy wskazać, że w przypadku zespołu serotoninowego kluczowe jest wyeliminowanie leku, który odpowiedzialny jest za wystąpienie choroby. Warto podkreślić, że ryzyko pojawienia się nieprzyjemnych objawów zespołu może być minimalizowane poprzez monitorowanie stanu pacjenta, który rozpoczyna farmakologiczne leczenie depresji.

Nie ma jednak skutecznej metody, która gwarantowałaby uniknięcie wystąpienia zespołu serotoninowego.

Z tego powodu niezwykle istotne jest uświadamianie pacjentów co do możliwych objawów i skutków zespołu serotoninowego, a także przeprowadzanie wywiadu lekarskiego, którego celem jest ustalenie przyjmowania wszystkich leków przez pacjentów.

ZESPÓŁ SEROTONINOWY A POWIKŁANIA I SKUTKI

W przypadku zespołu serotoninowego rokowania określane są jako dobre. Niemniej jednak konieczne jest natychmiastowe podjęcie i wdrożenie właściwego leczenia. Jeżeli terapia zostanie odpowiednio szybko podjęta, ryzyko śmierci u pacjenta jest znikome (wynosi niespełna 1%). Warto zatem podkreślić, że do zgonów dochodzi niezwykle rzadko.

Należy wskazać, że dolegliwości zazwyczaj ustępują już w pierwszej dobie od zaprzestania przyjmowania leków, które wywołały zespół serotoninowy i wdrożeniu leczenia, co umożliwia uniknięcie ryzyka wystąpienia powikłań i skutków ubocznych.

Niemniej jednak nieleczony zespół może doprowadzić do ostrej niewydolności nerek, napadów drgawkowych czy kwasicy metabolicznej.

Zespół serotoninowy – przyczyny, objawy, leczenie

Podstawową przyczyną zespołu serotoninowego jest, nadmiar serotoniny w organizmie. Gdy receptory serotoninowe zostaną nadmiernie pobudzone przez tę substancję, w organizmie może rozwinąć się zespół serotoninowy.

Co może wywołać tak podwyższony poziom serotoniny? Przede wszystkim są to wspomniane leki SSRI, np. sertralina i fluoksetyna; oprócz właśnie najczęściej winnych leków SSRI, stężenie serotoniny podwyższają również niektóre narkotyki – są to przede wszystkim LSD, amfetamina, kokaina i ecstasy.

Zespół serotoninowy może wystąpić również samoistnie u noworodków, jeśli matka podczas ciąży przyjmowała którąś z substancji podwyższających stężenie serotoniny. Za chorobę tę odpowiedzialne mogą być również inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, czyli leki SNRI.

Choć słusznie można uważać, że dolegliwość ta zagraża osobom przyjmującym leki psychotropowe, należy pamiętać, że może ona wystąpić z powodu przedawkowania leków z zupełnie innych grup, takich jak środki przeciwbólowe (m.in. petydyna, fentanyl), środki przeciwwymiotne (m.in.

metoklopramid, ondansetron) oraz nawet przeciwkaszlowe (m.in. dekstrometorfan).

Z zespołem serotoninowym wiążą się liczne objawy, które można podzielić na trzy grupy: objawy somatyczne (dotyczące ciała), objawy psychiczne oraz objawy układu autonomicznego. Do objawów somatycznych należą m.in.

zaburzone funkcjonowanie układu nerwowo-mięśniowego (np. ruchy miokloniczne, sztywność mięśniowa, drżenia, skurcze mięśniowe), kwasica metaboliczna, niewydolność nerek, drgawki, rozpad komórek mięśniowych (rabdomioliza) oraz zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.

Objawy psychiczne zespołu serotoninowego to przede wszystkim niepokój, omamy, pobudzenie, hipomania oraz, w skrajnych przypadkach, śpiączka.

Wśród objawów układu autonomicznego są przede wszystkim wysoka gorączka prowadząca nawet do hiperpireksji (stanu, w którym temperatura organizmu przekracza 41 stopni Celsjusza), podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, biegunka, nudności, tachykardia, dreszcze, wzmożona potliwość i wymioty.

8 oznak, że twoje hormony szaleją. Ty też masz te objawy?

Podstawa leczenia zespołu serotoninowego opiera się przede wszystkim na odstawieniu leków za niego odpowiedzialnych; w łagodniejszych przypadkach, gdy choroba została odpowiednio wcześnie wykryta, samo to może przynieść poprawę i rozwiązać problem.

Jeśli choroba jest w bardziej zaawansowanym stadium, często stosuje się cyproheptadynę, która to substancja jest antagonistą receptorów serotoninowych. Istotne jest też leczenie objawowe; często zalecane są leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi oraz zwalczające tachykardię.

Szczególnie ważne jest zwalczanie wysokiej gorączki, która może nawet stanowić zagrożenie dla życia. Tu pomocne mogą być, wbrew intuicji, jedynie zimne okłady oraz leki zmniejszające napięcie mięśniowe – leki przeciwgorączkowe są w tej sytuacji całkowicie nieskuteczne.

Rokowania są zazwyczaj dobre – choroba ta jest niebezpieczna właściwie wyłącznie, jeśli nie zostanie podjęta terapia; śmiertelność zespołu serotoninowego u osób prawidłowo leczonych wynosi mniej niż 1 procent.

You might be interested:  Udar móżdżku – przyczyny, objawy, badania, leczenie, powikłania, rokowanie

Terapia może trwać też bardzo krótko, gdyż objawy tak jak szybko mogą się pojawić, tak też i często szybko ustępują – w niektórych wypadkach nawet w ciągu jednej doby.

 • Parogen Parogen (paroksetyna) to lek przeciwdepresyjny z grupy leków będących inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Wydawany jest tylko i wyłącznie na receptę….
 • Sertralina Sertralina to substancja czynna, która należy do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Występuje w lekach o działaniu przeciwdepresyjnym,…
 • Zoloft Zoloft to lek o działaniu przeciwdepresyjnym, należący do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. W opinii pacjentów i farmaceutów jest to jeden z…
 • Escitalopram Escitalopram to substancja czynna, która znajduje się w lekach przeciwdepresyjnych. Należy do grupy inhibitorów odpowiadających za wychwyt zwrotny serotoniny….
 • SSRI na pomoc w depresji SSRI to skrót od terminu selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (po angielsku selective serotonin reuptake inhibitor – SSRI). Jest to szeroka grupa…
 • ForBactil For Bactil stosowany jest w celu utrzymania prawidłowej flory bakteryjnej jelit, naturalnej odporności organizmu, sprawnego funkcjonowania układu trawiennego,… MP | Medycyna praktyczna
 • Antydepresanty nie pomagają autystykom Leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) nie pomagają dzieciom chorym na autyzm – ostrzegają naukowcy z Australii na łamach…
 • Fluoxetin Polpharma Fluoxetin Polpharma to lek o działaniu przeciwdepresyjnym, należący do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Czynną substancję leku jest fluoksetyna…. MP | Medycyna praktyczna
 • Nie wszystkie antydepresanty w równym stopniu chronią pamięć Lek o nazwie escitalopram, najbardziej selektywny z inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny odwraca objawy deficytu pamięci emocjonalnej, który towarzyszy…
 • Wenlafaksyna – działanie, wskazania, przeciwwskazania, dawki Wenlafaksyna to lek przeciwdepresyjny o innowacyjnej strukturze. Substancja ta jest bardzo silnym inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny…. Marta Pawlak | Onet.

Zespół serotoninowy

napisał/a:wypadająmiwłosy2011-01-22 20:05

Postaram się opisać wszystko dokładnie od samego początku. Jakiś czas temu bardzo intensywnie się odchudzałem – w ciągu 4 miesięcy, schudłem całe 25 kg. Po zakończeniu odchudzania (czyt. po uzyskaniu danej wagi), organizm był wyczerpany – pojawił się problem z włosami, zaczęły wypadać garściami. Byłem u lekarza, który polecił suplementy firmy CaliVita na wzmocnienie organizmu i przeciw wypadaniu włosów. Przy okazji kupowania tych suplementów, wziąłem dodatkowo jeden na wzmocnienie układu nerwowego i na stres.

W ciągu miesiąca od brania leków – wszystkie inne substancje w organizmie były ponad górną normą (z badań krwi).

Rhodiolin Rosea (firmy CaliVita) – zawiera w sobie wyciąg z rożeńca górskiego (zwanego złotym korzeniem).

Rośliny, którą w starożytności stosowali rzymscy legioniści na wzmocnienie wytrzymałości fizycznej i przyćmienie strachu przed bitwami.

Suplement ma działanie psychostymulujące, zwiększa produkcje: serotoniny, dopaminy (tzw. hormonów szczęścia) oraz adrenaliny w mózgu.

Miałem brać jedną tabletkę dziennie, natomiast dwie w wypadku depresji albo nerwicy. Brałem dwie tabletki – po mimo, że nie mam ani nerwicy ani depresji. Suplementy brałem przez miesiąc + mniej więcej tydzień. W trzecim tygodniu brania tabletek, dziwnie się czułem, po kilku następnych dniach – całkowicie odstawiłem wszystkie suplementy. Kilka dni (dwa, albo trzy) po odstawieniu trafiłem do szpitala z następującymi objawami:- drgawki- zimne poty- poszerzone źrenice- przekrwione oczy- oczopląs – tachykardia- zaburzenia świadomości – strach i niepokój Badał mnie psychiatra – stwierdził, że z psychiką jest wszystko w porządku a mój stan wynikał z przedawkowania albo nagłego odstawienia leków (wszystkie leki zostały natychmiast odstawione, nie stopniowo). Dostałem w szpitalu dwie kroplówki – sól fizjologiczną i glukozę, jeszcze jakiś lek moczopędny. Potem badał mnie neurolog – stwierdził, że nie mam żadnych zaburzeń neurologicznych.

Następnego dnia (już wróciłem do domu) – rano dostałem kolejną kroplówkę, to samo co w szpitalu.

Po tych dwóch dniach stan się trochę poprawił – ale w dalszym ciągu miałem zaburzenie świadomości.Umysł postrzegał całe otoczenie w zupełnie innym świetle – wszystko zdawało się być piękne, jakbym był w jakiejś bajce. Przez jeden albo dwa dni – miałem wrażenie, że jestem w zupełnie innym miejscu – choć doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, że jestem u siebie w domu, zdawałem sobie też sprawę z tego, że coś się ze mną dzieje. Nie odczuwałem żadnych negatywnych emocji – wszystkie odczucia, były spłycone i przyćmione. nie odczuwałem strachu, nerwów – całe życie nagle zdawało się być sielanką. Oglądając film albo słuchając muzyki – nie odczuwałem żadnych negatywnych emocji – jakby wszystko było spłycone. Nawet na filmie – na scenie, w której zawsze pojawiała się jakaś łezka w oku, nie odczuwałem dosłownie żadnych negatywnych emocji. Każdy jeden człowiek (w większym stopniu lub mniejszym) wychodząc z domu, mając się z kimś spotkać, albo zrobić coś ważnego – odczuwa w środku jakieś mały lęk, obawę (‘czy wszystko pójdzie tak jak trzeba, czy dam sobie radę’) – ja nagle przestałem to odczuwać. Jakbym nagle stał się niesamowicie pewnym siebie człowiekiem, nie zważał na słowa i swoje zachowanie. Przestałem nagle odczuwać negatywne emocje – strach, smutek, przygnębienie, zmęczenie – zarówno to psychiczne jak i fizyczne. Cały czas miałem niesamowity natłok myśli, o wiele większy niż normalnie. Czas zdawał się płynąc niesamowicie szybko – nagle byłem w domu, potem u lekarza, potem w zupełnie innym miejscu – jakby wszystko działo się w przeciągu kilku sekund – takie miałem wrażenie. Nie wiedziałem co się ze mną dzieje, zacząłem szukać w internecie informacji na temat tego suplementu – okazało się, że rzeczywiście działa jako psychostymulant. Pisałem na forach internetowych z prośbą o jakieś rady, pomoc. Niestety żadnych odpowiedzi – w między czasie udało mi się umówić na wizytę z lekarzem, który jest wykładowcą, studiował gdzieś za granicą – straszy lekarz, do którego nie łatwo jest się dostać.Zlecił wszystkie badania (krwi, moczu, hormonów, jakieś badania na nerki) – widział wszystkie te suplementy i rzeczywiście, ze wszystkich zwrócił uwagę tylko na Rhodiolin. Po wizycie u lekarza, sprawdziłem jeszcze fora internetowe, na których pisałem – jedna osoba napisała, że (na podstawie objawów) może to być tzw. zespół serotoninowy. Szukałem informacji na ten temat i jak się okazuje, prawie wszystkie objawy pasowały. Wcześniej, jak byłem w szpitalu – psychiatra stwierdził, że jest to przedawkowanie (tak jak napisałem wcześniej – Rhodiolin zwiększa produkcje serotoniny w mózgu). Pytanie lekarza ‘czy brał pan narkotyki’ – oczywiście nie. W następnych dniach dostałem jeszcze kroplówki (to samo co na początku w szpitalu). Byłem też u toksykologa – który stwierdził, że jest to przedawkowanie. Jak mówił, każdy jeden organizm inaczej działa na tego typu substancje, oraz że zdrowy człowiek (bez nerwicy, depresji) nie powinien brać takich leków. Teraz mam wrażenie, że wszystko to (bardzo) powoli wraca do normy – tak jakbym utwierdził się w do ziemi. Zaczynam powoli odczuwać jakieś negatywne emocje – ale w dalszym ciągu są one przyćmione. Na pewno w pełni już kontaktuje – ale dalej jest nie tak. Byłem wczoraj u innego neurologa, badał mnie jeszcze raz i również stwierdził, że jest to zespół serotoninowy – po prostu mam się zdystansować i na spokojnie czekać. Tylko, nie jest to takie proste – minęło już jakieś 20 dni od trafienia do szpitala. W dalszym ciągu mam tachykardię. A i zapomniałbym napisać o istotnej kwestii – na samym początku miałem problem z zasypianiem, po kilku dniach wręcz na odwrót – usypiałem bez przechodzenia kolejno faz snu – tylko od razu z miejsca wpadałem w głęboki sen. Każdej nocy pojawiały się sny – niesamowicie realne, po obudzeniu pamiętam każdy jeden szczegół. Najgorzej było, kiedy śniły się jakieś koszmary. Teraz, tak jak wspomniałem – mam wrażenie, że jest trochę lepiej, w porównaniu do tego co było na początku. Ale dalej nie jest w pełni tak – jak było przed braniem leków. Pije litrami wodę mineralną, sok z cytryny – na oczyszczenie, ale raczej nie prędko to wszystko upuści organizm. Jak się okazuje – zespół serotoninowy – może wystąpić nawet po częstym piciu herbaty z Żurawca. Poniżej zamieszczam moje posty z jednego forum medycznego – w którym dokładnie opisałem stan, w jakim się znajduje. Moje pytanie brzmi – jak długo, taki stan może się utrzymywać – czy jest to kwestia (tak jak mówił neurolog) jeszcze dwóch tygodni, czy większego okresu czasu. Co powinienem robić – już nie daje rady. Z tygodnia na tydzień – wszystko wraca do normy – takie mam wrażenie, ale nie jestem pewien.

Strasznie wolno to wszystko trwa – jestem już zmęczony tym wszystkim, i co najgorsze – zaczynam się bać. (‘czy to minie, kiedy, czy czegoś mi to nie uszkodziło w mózgu’ itd…)

 • Posty z forum:
 • ( z przed pójścia do lekarza)
 • (po powrocie ze szpitala)
You might be interested:  Miażdżyca mózgu – przyczyny, objawy, leczenie miażdżycy naczyń mózgowych

‘Witam, piszę do Państwa z ogromną prośbą o pomoc. Od jakiegoś miesiąca brałem suplementy (na wzmocnienie układu nerwowego) firmy CalVita: Rhodiolin i Stress Managment. Mniej więcej 6 dni temu odstawiłem tabletki, ze względu na złe samopoczucie i dziwne objawy. Teraz po odstawieniu tabletek ten stan jest podobny ale pogorszył się. Czuje się jakbym cały czas spał, jestem w jakimś letargu. Nie mam żadnych zaburzeń percepcji ani zaburzeń psychicznych – chyba, zachowuje po części swoją świadomość. To chyba kwestia układu nerwowego – czuje się jakby był on całkowicie ‘uśpiony’. Nie odczuwam stresu, nerwów, tylko same pozytywne emocje. Rzeczywiście zmieniło mi się myślenie (na pozytywne), teraz po odstawieniu tych leków – uświadomiłem sobie to. Ale źle się czuje, tak jakbym był pod wpływem jakiejś hipnozy albo spił się do nieprzytomności. Pije litrami wodę mineralną, żeby oczyścić organizm – ale to nic nie daje. Musze za wszelką cenę wrócić do normalnego stanu świadomości. Nie mam nerwicy – suplementy na stres wziąłem przy okazji kupowania suplementów przeciw wypadaniu włosów. Trudno mi określić czy ten stan pojawił się zaraz po odstawieniu leków – wydaje mi się, że na jakiś dzień albo dwa dni przed odstawieniem, ale nie jestem pewien. Trudno mi też jednoznacznie określić ten stan – myślę normalnie, zachowuje się też normalnie, ale w głowie czuje jakąś błogość. Nie docierają do mnie w ogóle negatywne emocje ani myśli. Zanim wybiorę się do lekarza, chciałbym jeszcze zapytać na forum – co Państwo o tym myślą.Czy jest to kwestia wyciszenia, układu nerwowego, odstawienia leków, a może jestem uczulony na jakiś składnik, któregoś z tych suplementów. Przed braniem leków – czułem się normalnie. Po dwóch tygodniach brania suplementów – było jeszcze dobrze. Dopiero w trzecim tygodniu brania suplementów, zacząłem się źle czuć. Z każdym dniem coraz to gorzej, dlatego odstawiłem wszystko i stan się pogorszył. Na 99 % moim zdaniem, jest to przez leki – sumując:nie odczuwam stanów nerwowych, żadnego stresu, same pozytywne myśli i emocje – choć zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest OK. Przed braniem leków było wszystko normalnie – nigdy w życiu nie doświadczyłem odmiennych stanów świadomości. Co powinienem zrobić, pije wodę, biegam na bieżni, staram się wypocić ten syf z organizmu. Jeśli to nie minie, do kogo powinienem z tym pójść, Neurologa ? Bo to raczej na pewno nie jest kwestia psychiki – bo zachowuje się normalnie i raczej mam normalne myślenie, jestem świadomy problemu i tego co się ze mną dzieję. Tylko odczuwam jakiś inny stan, nie wiem czy stan świadomości, nie wiem jak to określić. Po prostu, mam wrażenie, że moje nerwy całkiem się wyłączyły.A to wszystko odczuwam w głowie, jakąś błogość, po mimo problemu wewnętrzny spokój – nie jestem do końca sobą. ‘ ‘Witam, więc tak – trafiłem w piątek do szpitala z objawami przedawkowania, dostawałem dwie kroplówki (właściwie 4, bo po 2000 ml) na oczyszczenie organizmu, pierwszą w piątek, drugą w sobotę rano. Trochę lepiej już się czuje, więc najgorsze mam już w pewnym sensie za sobą. Teraz pije wodę, sok z cytryny, zieloną herbatę na oczyszczenie – ale w czym jest rzecz ? Badał mnie i psychiatra i neurolog – wszystko pod tym względem jest w porządku.Właściwie miałem nad sobą cały sztab lekarzy, dziesiątki badań – teraz przed chwilą miałem jeszcze po raz kolejny badaną krew i mocz. Rhodiolin – suplement, który zwiększa produkcje Serotoniny w mózgu (tzw. hormon szczęścia) – który jest u mnie najprawdopodobniej podwyższony.Moje pytanie, kiedy poziom ten Serotoniny powróci do normy ? Bo już nie daje rady, w dodatku mam częste i strasznie realne sny, to mnie wykańcza najbardziej. Kiedy to wszystko powinno wrócić do normy ? Co robić, biegać ? Pić wodę, sok z cytryny, przebywać cały czas na świeżym powietrzu, proszę o szybką odpowiedź.’ I tutaj jedna osoba napisała, że są to objawy zespołu serotoninowego – co potem zostało potwierdzone przez kilku innych lekarzy. (wszyscy mówili, że na 95 % to jest to) Lekarz, ten wykładowca – mówił, że jest jeszcze jedna opcja – mianowicie zaburzenie hormonalne po odchudzaniu. Ale wyniki hormonów są w normie. ‘Właśnie – oglądając jakieś filmy, albo słuchając muzyki, przy której wcześniej (przed braniem leków) nie raz zdarzało się, że pojawiała się łezka w oku.Teraz nie odczuwam żadnych emocji – suplementy brałem przez 3 tygodnie + kilka dni. W trzecim tygodniu brania – zaczął się powoli pojawiać ten stan. Odstawiłem leki, ale ten stan utrzymuje się już jakieś 16 dni. Nigdy nie brałem żadnych leków ani nawet suplementów na stres, nerwy, depresje itd.Lekarze mówili, że możliwe – że po prostu, mój organizm i układ nerwowy jest wrażliwy na tego typu leki – i dlatego odczuwam tak silne skutki. Ale trwa to już te 16 dni, albo nawet więcej. Tak jak wcześniej wspomniałem – kiedy trafiłem do szpitala, z objawami przedawkowania (pierwsze pytanie lekarza, czy brałem narkotyki) – badał mnie i psychiatra, rozmawiał ze mną prawię godzinę (podczas kiedy miałem kroplówkę) – stwierdził, że wszystko jest w porządku. Badał mnie neurolog – tak samo, z układem nerwowym jest wszystko dobrze. Więc jest to na 99 % kwestia leków – nie odczuwam w ogóle fizycznego zmęczenia, nie czuje głodu, nie odczuwam emocji – a umysł postrzega cały świat w jakimś innym świetle, czuje wewnętrzny spokój. Tak jak wcześniej wspomniałem – roślinę, z której jest ten suplement – stosowali rzymscy legioniści przed walką, na wytrzymałość i odwagę – więc musi coś w tym być. Jutro jadę jeszcze do szpitala na badania toksykologiczne – możliwe, że we krwi jest jeszcze ta substancja, która powoduje uwalnianie się tych hormonów z mózgu. ‘ ‘Witam, byłem wreszcie u konkretnego lekarza (neurologa) – wcześniej jeden lekarz odsyłał mnie do drugiego, takie błędne koło.Ale mam postawioną diagnozę, (na podstawie objaw) teraz jeszcze tylko badania – ale to jest w 100 %. Ja brałem psychostymulant, (właściwie dwa) które zwiększają serotoninę z mózgu, dopaminę i adrenalinę. Zaraz przed braniem leków skończyłem bardzo intensywne odchudzanie – schudłem 25 kg w 4 miesiące. Organizm był osłabiony, przez co wystąpiła nadwrażliwość na lek – jednocześnie dlatego, że nigdy w życiu nie brałem takich środków, nawet ziołowych tabletek na stres. Na 99 % mam łagodny tzw. zespół serotoninowy. Tylko teraz tak, w momencie kiedy pojawiły objawy – od razu pojechałem z tym na pogotowie; dostałem kroplówki oczyszczające organizm – sól i glukozę.Więc najgorsze chyba mam już za sobą._ _ _ _ _ _

Zespół serotoninowy − stan wywołany zbyt dużą ilością serotoniny w mózgu. Najczęściej spowodowany jest interakcjami różnych substancji blokujących wychwyt zwrotny hormonu.

Objawy: * ból głowy (mam)* halucynacje (miałem – bardzo słabe, chwilowe)* podwyższona temperatura ciała* sztywność mięśni* zaburzenia snu pod postacią bezsenności (początkowo miałem)* przyspieszenie toku myślenia (mam)* nadmierne pocenie się (mam)* nadciśnienie tętnicze (nie wiem)* tachykardia (mam)* nudności* wymioty* biegunka (miałem)* drgawki (miałem, w momencie trafienia do szpitala)* zagubienie (odczucie zagubienia, wydaje mi się, że miałem)* niepokój (mam)* zaczerwienienie skóry (mam, w niektórych miejscach)* poszerzenie źrenic (mam)* zaburzenia świadomości- przymglenie (mam – bardzo powoli to chyba ustępuje)* objawy hipomanii – podwyższony nastrój, wesołkowatość itp. (mam, właściwie miałem)* może prowadzić do śpiączki i śmierci. (ja brałem psychostymulant – nie psychotrop, więc nie powinno być tak źle) Przyczyny powstawania zespołu serotoninowego:Pojawia się w wyniku gwałtownego i istotnego wzrostu poziomu serotoniny w synapsie nerwowej, do którego dochodzi poprzez zablokowanie wychwytu serotoniny przez inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz w wyniku blokady enzymu inaktywującego serotoninę (leki z grupy IMAO), bądź przez nadwyżkę prekursora serotoniny – L-Tryptofanu (Kalma, Optimax) Kiedy może wystąpić zespół serotoninowy?

po zastosowaniu lub zwiększeniu dawki leku o działaniu serotoninowym

• podczas leczenia skojarzonego tzw. polipragmazji np. kilka leków przeciwdepresyjnych o podobnym działaniu zwiększającym poziom serotoniny w synapsie. SSRI zastosowane łącznie z inhibitorami MAO, L-tryptofanem lub litem.

Należy tu wspomnieć o bardzo wolnym eliminowaniu leków z grupy SSRI z organizmu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *