Żylaki powrózka nasiennego – leczenie

Chłopiec, najczęściej w okresie pokwitania, wyczuwa u siebie zgrubienie w górnej części moszny. Jest to poszerzenie naczyń żylnych splotu wiciowatego powrózka nasiennego. Żylaki powrózka nasiennego to poszerzone naczynia żylne wokół jadra, widoczne lub niewidoczne gołym okiem ale wyczuwalne dotykiem sploty, niekiedy określane jako „glisty w mosznie”.

Najczęściej pojawiają się w wieku 13-18 lat, bardzo rzadko poniżej 10 roku życia. ŻPN rozwijają się w 90% po stronie lewej. Przyczyny: szybkie dojrzewanie, szybki wzrost długości ciała, a przede wszystkim długość lewej żyły jądrowej, w której z tego powodu wzrasta ciśnienie hydrostatyczne i zastój żylny, doprowadza do rozwoju żylaków powrózka nasiennego.

Innymi przyczynami mogą być także: niewydolność zastawek żylnych w lewej żyle jądrowej  czy zespół  tzw. ,,dziadka do orzechów” (polega on na uciśnięciu żyły nerkowej przez inne naczynia tętnicze. Są one wówczas wzięte niejako w kleszcze, czego efektem jest zaleganie krwi w żyłach).

Po co to diagnozować, operować?

Samo występowanie żylaków powrózka nasiennego nie jest jeszcze wskazaniem do operacji. Ale ŻPN mogą wywołać w jądrze: niedotlenienie (czyli hipoksje) i wzrost temperatury (hipertermię). Pojawienie się metabolitów nadnerczowych we krwi w żyle jądrowej działają niekorzystnie na jadro.

Zwiększone ciśnienie hydrostatyczne i zaburzenie metabolizmu tlenowego prowadzi do pojawienia się wolnych rodników w obrębie jadra. Wszystkie te mechanizmy mogą prowadzić do uszkodzenia DNA, spermatogonii, obumierania komórek w jądrze czyli apoptozy.

Następuje pogorszenie się funkcji jadra, spada płodność.

Wskazania do leczenia:

U dorosłych mężczyzn z ŻPN w 20 % pojawiają się problemy z płodnością i dlatego w takich sytuacjach są oni operowani. Badania wykazały, że u niektórych mężczyzn leczenie ŻPN mogło mieć korzystny wpływ na poprawę ich płodności (poprawa parametrów nasienia, poziom testosteronu, odsetek ciąż). Jednak nie jest to regułą.

Wciąż nie ma bowiem rozpoznanych czynników rokowniczych, mówiących o tym, że zastosowane leczenie ma pozytywny wpływ na płodność u tych pacjentów.

Zgodnie z wytycznymi EAU Guideliness 2017 wskazania do leczenia ŻPN u dorosłych pacjentów to: objawowe żylaki powrózka nasiennego, oligospermia (czyli spadek liczby plemników), brak innych przyczyn niepłodności u obojga partnerów starających się o dziecko.

Ocena stopnia zaawansowania żylaków powrózka nasiennego (podział ŻPN skala Amelara – Dubina 1971, WHO 1972 ): Stopień 0: subkliniczne : widoczne jedynie w badaniu usg (powiększenie powyżej 2,5mm średnicy naczynia mierzonego w USG), stopień I: widoczne z daleka – w mosznie w górnej części widoczne uwypuklenie powiększenie, stopień II: palpacyjnie badalne, bez próby Valsalvy (nabranie powietrza i zatrzymanie, tłocznia brzuszna ),

stopień III: badalne jedynie przy próbie Valsalvy, tak niewidoczne.

Najgorszy, I stopień, o najbardziej zaawansowanym obrazie choroby przy innych objawach tj.: ból, pieczenie, pomniejszanie i rozmiękanie jądra są wskazaniami do operacji.

Diagnostyka:

Najważniejsze w diagnostyce, obok rozmowy z pacjentem, jest badanie kliniczne i wywiad. Z badań obrazowych najlepszym i bezpiecznym badaniem jest badanie USG moszny (głowica liniowa, tryb B-mode, CD).

W trakcie badania USG oceniana jest: objętość jądra (pomiar dokonywany jest w 3 wymiarach aby dokładnie określić wielkość jądra i umożliwić jego późniejsze porównanie przy kolejnych badaniach), symetria jąder, hipoplazja jądra.

W badaniu Dopplerowskim USG ocenia się przepływ krwi przez naczynia krwionośne (laminarny/turbulentny w żyle jądrowej), a także falę zwrotną czyli cofanie się krwi PRF (Peak Retrograde Flow).

Stwierdzona w USG maksymalna szerokość naczyń żylnych powyżej 2,5 mm oznacza możliwość rozwoju żylaków powrózka nasiennego. Jeśli ŻPN występuje obustronnie (lub po stronie prawej) wskazane jest USG moszny wraz z USG brzucha i nerek celem wykluczenia innych przyczyn ŻPN.

Leczenie:

Leczenie zachowawcze:  ŻPN powinno się obserwować do czasu możliwości wykonania wiarygodnego badania nasienia.

Leczenie operacyjne, kiedy?

Wskazaniami do leczenia operacyjnego u dzieci i młodzieży są: nieprawidłowa jakość nasienia (u starszych nastolatków – po 16 r.ż.

– można już wykonać seminogram, pozwalający na weryfikację wskazań do operacji z powodu ŻPN), narastanie objawów żylaków, zmniejszanie się jądra (palpacyjne, ale szczególnie w pomiarach objętości jądra w obrazie USG). Nasilone objawy tj.

: ból, pieczenie, narastanie dolegliwości, rozmiękanie jadra, zmniejszenie turgoru jądra (tzn. jego twardości).

Jaką technikę wybrać?

Leczenie chirurgiczne to operacje zarówno klasyczne (z cięcia) jak i laparoskopowe (preferowane). Opisywane są również inne techniki np.: endowaskularne zamkniecie, embolizacja czy  skleroterapia.

Techniki operacyjne podwiązania w ŻPN: Metoda Palomo- wysokie podwiązanie żyły jądrowej z oszczędzaniem tętnicy i naczyń limfatycznych, podpachwinowe lub nadmosznowe z zaoszczędzeniem naczyń limfatycznych. Każda z proponowanych metod ma swoje zalety jak i wady. Wydaje się ze metody laparoskopowe są najkorzystniejsze dla chorego.

Techniki laparoskopowe są krótkie czasowo,  zaopatrują mniejszą liczbę naczyń żylnych z odpowiednią skutecznością, co prowadzi do mniejszego ryzyko niedokrwienia jądra, ale stwarza zagrożenie częstszymi nawrotami, wodniakami jądra po operacji (ang, catch up).

Techniki mikroskopowe wymagają dłuższego czasu operacji ze względu na konieczność preparowania dużej liczby naczyń żylnych, pozwalają jednak na pełną ochronę tętnicy jądrowej przy wypreparowywaniu około tętniczej sieci naczyń żylnych.

Metody endowaskularne : narażenie na promieniowanie RTG, częstsze nawroty ŻPN u tych pacjentów.

Żylaki powrózka nasiennego – leczenie Żylaki powrózka nasiennego – leczenie Żylaki powrózka nasiennego – leczenie

Technika podwiązania żylaków metodą laparoskopową z zastosowaniem pętli Roedera (małoinwazyjna, szybka i bezpieczna)

Reasumując: leczenie żylaków musi być indywidualne, ze zrozumieniem potrzeb i dolegliwości pacjenta. Brak jednoznacznej oceny, którzy pacjenci są narażeni na uszkodzenie jadra w przebiegu ŻPN.

  Pacjenci z ŻPN wymagają okresowej kontroli z badaniem USG co 3-6 miesięcy w celu obserwacji progresji choroby (czy narastają, czy też się zmniejszają).

Obecnie w piśmiennictwie światowym preferowana jest postawa wyczekująca.

Żylaki powrózka nasiennego – najczęstsze pytania pacjentów

CZYM SĄ ŻYLAKI POWRÓZKA NASIENNEGO?

Żylaki powrózka nasiennego, żylaki moszny (łac. varicocoele) — są nadmiernie poszerzonymi żyłami splotu wiciowatego powrózka nasiennego, z którego ostatecznie formuje się pojedyncza żyła jądrowa.

Z racji odmienności anatomicznych („zespół dziadka do orzechów”, większa długość lewej żyły jądrowej oraz częstszy brak zastawek żylnych) żylaki 10-krotnie częściej pojawiają się po lewej stronie, powodując niejednokrotnie tępy ból jądra, jego częściowy zanik, obniżenie poziomu testosteronu (hormonu produkowanego przez jądra) czy zaburzenia płodności. W trakcie diagnostyki żylaków powrózka nasiennego zawsze należy wykluczyć obecność guza nerki, który poprzez swój postępujący wzrost może upośledzić przepływ krwi żylnej powodując tym samym wsteczne poszerzenie żył splotu wiciowatego.

You might be interested:  Choroby stóp – ból i inne objawy jakie daje chora stopa

Żylaki powrózka nasiennego – leczenie

JAK CZĘSTO ŻYLAKI POWRÓZKA NASIENNEGO ODPOWIEDZIALNE SĄ ZA NIEPŁODNOŚĆ MĘŻCZYZNY?

Żylaki powrózka nasiennego występują u 15% mężczyzn, ale aż u 40% pacjentów z rozpoznaną już niepłodnością, stanowiąc tym samym jej najczęstszą przyczynę. Sam problem niepłodności dotyka aż niemal 15% par starających się o potomstwo, wśród których czynnik męski jest za nią odpowiedzialny w 30% przypadków.

NA CZYM POLEGA WPŁYW ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO NA PŁODNOŚĆ?

Spośród licznych teorii próbujących wyjaśnić związek żylaków powrózka nasiennego z zaburzeniem płodności, postuluje się m.in.

wzrost temperatury moszny o 1–2°C negatywnie wpływającej na oba jądra, zwiększone ciśnienie żylne przekładające się na spadek przepływu krwi tętniczej, zmniejszoną produkcję testosteronu, akumulację szkodliwych substancji w tkankach jądra czy szkodliwy wpływ stresu oksydacyjnego na powstające plemniki.

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO LECZENIA ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO?

Wskazaniami do zabiegowego leczenia żylaków powrózka nasiennego są żylaki powodujące uciążliwy ból, zanik jądra oraz zaburzenia płodności (zaburzenia nasienia lub zaburzenie płodności pary niedające się wyjaśnić inną przyczyną). Żylaki rozpoznane jedynie w badaniu USG i niepowodujące objawów czy obniżenia jakości nasienia nie są wskazaniem do leczenia zabiegowego.

 • JAKIE METODY STOSUJE SIĘ W LECZENIU ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO?
 • Obecnie dostępnych jest kilka metod leczenia zabiegowego: tradycyjna operacja wg Palomo lub wg Ivanissevicha, operacja laparoskopowa, radiologiczna embolizacja żyły jądrowej, operacja mikrochirurgiczna z wykorzystaniem lup powiększających lub mikroskopu chirurgicznego.
 • KTÓRA Z DOSTĘPNYCH METOD LECZENIA ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO JEST ZALECANA?
 • Z powodu najwyższej skuteczności oraz najmniejszego ryzyka powikłań i nawrotów, Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU) oraz Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne (AUA) jako standard oraz metodę pierwszego wyboru traktują leczenie mikrochirurgiczne z wykorzystaniem mikroskopu chirurgicznego.
WYNIKI LECZENIA ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO
Częstość ciąż (%)Nawrót żylaków powrózka nasiennego (%)Powstanie wodniaka jądra (%)
Operacja mikrochirurgiczna – dostęp podpachwinowy43.5-44.80.8-2.10.5-0.7
Operacja mikrochirurgiczna – dostęp pachwinowy40.3-41.81.5-9.50.1-0.3
Operacja laparoskopowa27.5-30.1

Usunięcie żylaków powrózka nasiennego (warikocelektomia) –

Żylaki powrózka nasiennego – leczenie

W przypadku występowania dolegliwości związanych z żylakami powrózka nasiennego lub niepłodności nimi spowodowanej, HIFU Clinic ma do zaoferowania laparoskopową warikocelektomię, czyli operację żylaków powrózka nasinnego.

Co to jest laparoskopowa warikocelektomia?

Laparoskopowa warikocelektomia to mało inwazyjna metoda leczenia żylaków powrózka nasiennego, polegająca na zamknięciu nieprawidłowego spływu krwi  do żył jądrowych przez wykonanie trzech nacięć w skórze, przez które do jamy brzusznej wprowadzone zostają narzędzia oraz kamera laparoskopowa.

Jaki jest przebieg laparoskopowej warikocelektomii?

Przed operacją Pacjent przechodzi kwalifikację, niezbędne konsultacje oraz badania anestezjologiczne. Zabieg trwa ok 45- 60 minut i odbywa się w znieczuleniu ogólnym.

W powłokach jamy brzusznej są wytworzone trzy nacięcia, przez które, po wytworzeniu przestrzeni operacyjnej za pomocą dwutlenku węgla, zostają wprowadzone narzędzia oraz kamera laparoskopowa.

Następnie, pod kontrolą wzroku, urolog identyfikuje żyły jądrowe, które zostają zaklipsowane i przecięte tak, aby zapobiec dalszemu nieprawidłowemu odpływowi krwi do powrózka nasiennego, moszny i jądra. Prawie wszyscy pacjenci przechodzący operację laparoskopowej warikocelektomii, zostają wypisani do domu dzień po operacji.

Dla kogo przeznaczony jest zabieg laparoskopowej warikocelektomii?

Zabieg laparoskopowej warikocelektomii jest przeznaczony dla Pacjentów z objawowymi żylakami powrózka nasiennego, czyli tymi, u których potwierdzono obecność żylaków w badaniu USG moszny z tzw.

Próbą Valsalvy, czyli zwiększeniem ciśnienia w jamie brzusznej oraz mających objawy: dolegliwości bólowe, uczucie ciężkości w mosznie, lub cierpiących z powodu niepłodności oraz nieprawidłowego spermiogramu (badania nasienia).

W niektórych przypadkach, operacja żylaków powrózka nasiennego jest również wskazana w ich zaawansowanym stadium (2-3, czyli żylakach widocznych bez zwiększania ciśnienia w jamie brzusznej) lub ze względów kosmetycznych w przypadku ich dużych rozmiarów.

Jak mogę umówić się na zabieg?

W celu konsultacji oraz stwierdzenia zasadności wykonania zabiegu, skontaktuj się z nami za pomocą bezpłatnej konsultacji online. Chętnie przeanalizujemy Twoją historię medyczną oraz odpowiemy na wszystkie pytania.

W celu umówienia się na zabieg, prosimy o kontakt z Joanną Sitnik, Dyrektorem Koordynacji Opieki Pacjenta pod numerem telefonu: +48 512 077 461 lub przez email: [email protected]

Zobacz także

Metody leczenia żylaków powrózka nasiennego (Blog)

Żylaki powrózka nasiennego – leczenie

Mianem żylaków powrózka nasiennego (łac. Varicocele) określa się nieprawidłowo poszerzone i nadmiernie wypełnione naczynia żylne splotu wiciowatego, będącego elementem ukrwienia jąder i moszny. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opisywane schorzenie stanowi najczęstszą przyczynę niepłodności u mężczyzn.

Według WHO żylaki powrózka nasiennego występują u około 15% mężczyzn. W 90% dotyczą one lewej strony, a w 6% obu.

Najczęściej nie dają żadnych objawów i są wykrywane przypadkowo podczas badania lekarskiego.

Badania kliniczne opublikowane w czasopiśmie Europejskiego Towarzystwa Urologów pokazują jednak, że są one przyczyną odpowiednio 35% i 81% pierwotnej i wtórnej niepłodności u mężczyzn.

Żylaki powrózka nasiennego – znajdź klinikę

Pokaż placówki najbliżej mnie

Powstawaniu żylaków powrózka nasiennego sprzyja fizjologiczne ustawienie ujścia żyły jądrowej lewej do żyły nerkowej pod kątem prostym (po prawej stronie jest to kąt rozwarty) oraz brak lub niewydolne zastawki żylne.

Do rzadkich przyczyn zaliczamy ucisk na żyłę jądrową związany z nieprawidłowościami anatomicznymi lub guzy nerki. Opisywane czynniki wpływają na cofanie się oraz zastój krwi w splocie wiciowatym co daje nieprawidłowe poszerzenie naczyń żylnych.

Dowiedziono również, że dochodzi do zaburzeń termoregulacji w obrębie moszny i jąder, zwiększenia temperatury w ich obrębie co skutkuje produkcją nieprawidłowego nasienia i bezpłodnością.

Nie każde żylaki powrózka nasiennego wymagają terapii. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego zalecają leczenie u dorosłych w momencie gdy występują: objawy kliniczne, oligospermia lub niepłodność utrzymująca się co najmniej 2 lata.

U nastolatków zaś, gdy dochodzi do zahamowania wzrostu jąder lub w zaawansowanych stadiach. Badania publikowane w International Journal of Urology donoszą, że podjęcie leczenia we wczesnej młodości może zapobiegać niepłodności aż u 50% pacjentów.

You might be interested:  Jak sobie radzić z menopauzą?

Jednocześnie podkreśla się, że nie ma żadnych korzyści z leczenia bezobjawowych żylaków powrózka nasiennego przy zachowanej płodności.

Żylaki powrózka nasiennego – metody leczenia operacyjnego

Leczenie opisywanego schorzenia wiąże się z zabiegiem operacyjnym. Może być on przeprowadzony na 4 sposoby:

 • Metody klasyczne – mogą być przeprowadzane sposobem Palomo lub Bernardi. Przeprowadzane są w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Polegają na wykonaniu klasycznego cięcia nad więzadłem pachwinowym, wypreparowaniu poszczególnych części powrózka nasiennego, podwiązaniu i wycięciu fragmentu żyły. W zależności od zastosowanego sposobu zabieg wiąże się z nawrotami żylaków od 4 do 15%. Najczęstsze powikłania – wodniak jądra i obrzęk moszny występują u ok. 8% pacjentów.
 • Metoda laparoskopowa – najczęściej stosowana. Cechuje się mniejszą inwazyjnością niż sposoby klasyczne, a co za tym idzie krótszym okresem rekonwalescencji. Zasada samego zabiegu jest podobna do wyżej opisywanej metody. Za pomocą laparoskopu, pod kontrolą kamery wypreparowuje się naczynia, zakłada klipsy na żylaki, 
 • a następnie nacina i usuwa fragment zmienionego naczynia. Ryzyko nawrotu – ok. 4,3%. U niecałych 3% operowanych powstaje wodniak jądra.
 • Metoda mikrochirurgiczna – daje wysoką skuteczność. Zabieg polega na wykonaniu małego nacięcia w pachwinie i przy użyciu mikroskopu zabiegowego, wypreparowaniu oraz podcięciu splotu żylnego. Ryzyko nawrotów jedynie u 1%. Jest najmniej inwazyjna co powoduje szybszy powrót do pełnej sprawności oraz mały odsetek powikłań. Wodniak jądra po zastosowaniu procedur mikrochirurgicznych występuję u mniej niż 0,5% operowanych. Niestety ze względu na brak dostępności do specjalistycznego sprzętu i wykwalifikowanych specjalistów, zabiegi mikrochirurgiczne nie są szeroko dostępne w Polsce.
 • Metody wewnątrznaczyniowe – przeprowadza się embolizację lub sklerotyzację żył jądrowych. W tym celu wprowadza się specjalny cewnik, najczęściej przez żyłę udową i dochodzi się do żyły jądrowej i przy jego pomocy umieszcza się specjalną spiralę. W celu dokładniejszego uwidocznienia struktur anatomicznych stosuje się kontrast. Nie ma konieczności stosowania znieczulenia ogólnego, a w wielu krajach zabieg przeprowadzany jest ambulatoryjnie. Jego zaletą jest krótki okres rekonwalescencji. Badania opublikowane w Przeglądzie Urologicznym w 2006r. przez pracowników Centrum Zdrowia Dziecka wskazują na wysoki odsetek nawrotów. Zaprzeczają temu badania z 2012r. opublikowane przez lek. Pawła Poluha.

W zależności od metody leczenia w prywatnych klinikach ceny zabiegów oscylują w granicach 1 500 – 4 000 złotych. Zazwyczaj droższe są zabiegi z użyciem laparoskopii. Operacje te są również refundowane przez NFZ.Źródła: mp.pl, eurologia.pl, emedicine.medscape.

com, Postępy Nauk Medycznych, Przegląd Urologiczny, Urologia PolskaBibliografia: Wołyniec P. „Tajemnice, fakty i fikcja w patofizjologii i leczeniu żylaków powrózka nasiennego”, Przegląd Urologiczny 2014:13, str. 89-99Poluha P. i wsp.

„Leczenie żylaków powrózka naczyniowego metodą wewnątrznaczyniową”, Postępy Nauk Medycznych 2012:5, str. 455-458

Kowalczyk K. i wsp. „Ocena metod leczenia w przypadkach żylaków powrózka nasiennego młodzieży”, Urologia Polska 2006:3

Żylaki powrózka nasiennego

– sprawdź ceny w 33 klinikach!

Oceń artykuł: 3.7/5 (opinie 6)

Leczenie żylaków powrózka nasiennego

Żylaki powrózka nasiennego to przypadłość, która dotyka nawet 10-15% mężczyzn. Częściej występują u młodych mężczyzn, mogą jednak ujawnić się w każdym wieku.

 Schorzenie to charakteryzuje się poszerzeniem oraz skręceniem naczyń żylnych splotu wiciowatego. Nieleczone żylaki powrózka nasiennego powodują dolegliwości bólowe oraz prowadzą do obniżenia parametrów nasienia.

Są także jedną z najczęstszych przyczyn męskiej niepłodności.

Żylaki powrózka nasiennego – leczenie

 

Dlaczego tworzą się żylaki powrózka nasiennego? 

Przyczyną powstawania żylaków powrózka nasiennego jest specyficzna budowa anatomiczna żył jądrowych w organizmie mężczyzny. Odpowiedzialne za odprowadzanie krwi z jąder naczynia żylne układają się w tzw. splot wiciowaty.

Naczynia te przechodzą przez kanał pachwinowy, a następnie łączą się w jamie brzusznej, tworząc prawą i lewą żyłę jądrową. Pierwsza z nich uchodzi do żyły głównej dolnej. Druga natomiast uchodzi pod kątem prostym do żyły nerkowej.

To właśnie w tym miejscu zaburzony zostaje przepływ krwi, czego efektem jest powstanie żylaków powrózka nasiennego.

Kolejną przyczyną powstawania żylaków powrózka nasiennego jest niewydolność lub całkowity brak zastawek żylnych. W efekcie krew przepływa w odwrotnym kierunku niż powinna – cofa się z jamy brzusznej, wpływając do lewego jądra.

W rezultacie naczynia żylne zaczynają sukcesywnie się poszerzać i skręcać, czego konsekwencją są żylaki powrózka nasiennego. Ich powstawaniu może sprzyjać także ucisk lewej żyły jądrowej przez aortę oraz tętnicę krezkową górną.

 

Jakie są objawy żylaków powrózka nasiennego?

 • Żylaki powrózka nasiennego objawiają się przede wszystkim bólem, obrzękiem oraz uczuciem ciężkości worka mosznowego. Ma to związek z zastojem krwi w splocie żylnym.
 • Kolejnym charakterystycznym objawem są zaburzenia płodności. Proces spermatogenezy, czyli tworzenia się nowych plemników zachodzi w temperaturze o ok. 1,5 °C niższej od temperatury ciała. Żylaki powrózka nasiennego powodują natomiast wzrost temperatury w mosznie, co skutkuje obniżeniem jakości nasienia i niepłodnością. Żylaki powrózka nasiennego diagnozuje się u ok. 40% niepłodnych mężczyzn.
 • Zaawansowanym żylakom powrózka nasiennego mogą towarzyszyć również tzw. żylaki atypowe w nogach. Powstają one na skutek przecieków żylnych z worka mosznowego do kończyn tzw. przecieków żylnych kończynowych. 

 

Na czym polega diagnostyka żylaków powrózka nasiennego

Diagnostyką i leczeniem żylaków powrózka nasiennego zajmują się urolodzy. Podstawą rozpoznania schorzenia jest wywiad medyczny oraz badanie przedmiotowe polegające na obserwacji jąder oraz badaniu palpacyjnym. Uzupełnieniem diagnostyki jest badanie USG Doppler worka mosznowego z oceną przepływów żylnych.

 • Wyróżnia się 3 stadia rozwoju żylaków powrózka nasiennego:
 • Stopień 0 – subkliniczne żylaki powrózka nasiennego
 • Stopień 1 – żylaki są wyczuwalne tylko przy napięciu mięśni brzucha
 • Stopień 2– żylaki są wyczuwalne podczas badania palpacyjnego, ale nie są widoczne
 • Stopień 3 – żylaki są dobrze widoczne przez worek mosznowy

 

Na czym polega laparoskopowe leczenie żylaków powrózka nasiennego?

W leczeniu żylaków powrózka nasiennego stosuje się kilka technik operacyjnych, w tym klasyczną otwartą, mikrochirurgiczną oraz laparoskopową, a także zabieg embolizacji wewnątrznaczyniowej. 

You might be interested:  Norowirusy – przyczyna zakażeń przewodu pokarmowego

W Gyncentrum wykonujemy operację żylaków powrózka nasiennego małoinwazyjną metodą laparoskopową. Zabieg wykonywany jest w Szpitalu Gyncentrum, w warunkach sali operacyjnej, w znieczuleniu ogólnym. 

Operacja laparoskopowa wymaga wykonania trzech niewielkich nacięć, przez które lekarz wprowadza do jamy otrzewnowej kamerę oraz narzędzia operacyjne. Zabieg polega na podwiązaniu patologicznych naczyń, a następnie przecięciu żyły, która stanowi źródło żylaków. Po zabiegu w miejscu nacięć zakładane są szwy oraz opatrunek. 

Zabieg trwa około 1 godziny. Tego samego dnia pacjent może opuścić szpital. Rekonwalescencja po operacji laparoskopowej jest szybka. W ciągu kliku dni od zabiegu pacjent może wrócić do normalnej aktywności. 

 

Gdzie można wykonać laparoskopową operację żylaków powrózka nasiennego?

Leczenie żylaków powrózka nasiennego metodą laparoskopową Katowice ul. Żelazna 1 tel. 32 506 57 77 e-mail: [email protected]  

 1. Leczenie żylaków powrózka nasiennego metodą laparoskopową Kraków
 2. e-mail:[email protected]

ul. Mehoffera 10 tel. 12 306 73 77

 

Laparoskopowe usuwanie żylaków powrózka nasiennego Katowice, Kraków cena 

Interesuje Cię koszt Laparoskopowej operacji żylaków powrózka nasiennego? Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem lub kontaktu z infolinią Gyncentrum pod nr telefonu 32 506 57 77.  

Laparoskopowa operacja żylaków powrózka nasiennego cennik >>

Leczenie żylaków powrózka nasiennego

Żylaki powrózka nasiennego to patologiczne poszerzenia naczyń żylnych splotu wiciowatego zbierającego krew z jądra. Schorzenie to jest przyczyną problemów z płodnością. Powstają zatem pytania, jak wykryć i wyczuć żylaki powrózka nasiennego? Jakie badania należy wykonać? Jak wyleczyć żylaki powrózka nasiennego? Czy żylaki powrózka nasiennego trzeba leczyć?

Do jakiego lekarza zgłosić się z żylakami powrózka nasiennego?

Powrózek nasienny stanowi anatomiczną strukturę, która przebiega przez kanał pachwinowy do moszny.

Powrózek nasienny obejmuje w tym znaczeniu nasieniowód, mięsień dźwigacz jądra, tętnicę jądrową, żylny splot wiciowaty, naczynia krwionośne, które zaopatrują mięsień dźwigacz jądra, a także gałąź płciową nerwu płciowo-udowego. Dlatego też w przypadku podejrzenia żylaków powrózka nasiennego właściwym lekarzem jest urolog lub androlog.

Jak zdiagnozować żylaki powrózka nasiennego?

Żylaki powrózka nasiennego to przypadłość, która dotyka około 15-20% męskiej populacji. Schorzenie to najczęściej dotyczy lewej strony (około 80% przypadków), co podyktowane jest względami anatomicznymi. Objawy żylaków powrózka nasiennego są zazwyczaj niezauważalne.

Symptomy w postaci bólu jądra z promieniowaniem do moszny oraz dyskomfort/ciężar w mosznie, ból w obrębie jąder i pachwiny, obrzęk czy ból podczas wzwodu odczuwane są jedynie przez około 10% pacjentów. Z tego powodu diagnostyka schorzenia jest utrudniona. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie badania fizykalnego (palpacyjnego) wykonywanego przez urologa.

W celu weryfikacji wcześniej postawionej diagnozy, konieczne jest również wykonanie badania USG moszny (najlepiej w opcji CD – Color Doppler).

Leczenie farmakologiczne żylaków powrózka nasiennego

Żylaki powrózka nasiennego nie zawsze wymagają interwencji chirurgicznej. Niemniej jednak jest to jedyny skuteczny sposób leczenia tej choroby.

Niekiedy wykorzystywane są w również metody leczenia farmakologicznego celem zmniejszenia dolegliwości.

Jednak skuteczność tej metody leczenia nigdy nie została potwierdzona i nie jest rutynowo zalecana i złotym standardem pozostaje leczenie zabiegowe.

Naturalne metody leczenia żylaków powrózka nasiennego: czy warto je stosować?

Naturalne metody leczenia żylaków powrózka nasiennego niestety są nieskuteczne. Leczenie żylaków powrózka nasiennego domowymi sposobami może mieć jedynie charakter wspomagający.

Niemniej jednak należy podkreślić, że naturalne metody nie wyeliminują problemu, dlatego usunięcie żylaków powrózka nasiennego możliwe jest jedynie na drodze operacyjnej.

Leczenie preparatami ziołowymi i stosowanie maści nie przyniesie oczekiwanego rezultatu.

Czy trzeba operować żylaki powrózka nasiennego?

Żylaki powrózka nasiennego stanowią jedną z najczęstszych przyczyn męskiej niepłodności. W zaawansowanym stadium rozwoju mogą powodować ból o charakterze dyskomfortu w mosznie. Co więcej poza dyskomfortem żylaki powrózka nasiennego mogą prowadzić do niepłodności.

Dlatego też jedyną skuteczną metodą leczenia żylaków powrózka nasiennego jest leczenie operacyjne. Warto również wskazać, że w ostatnich latach wskazania do leczenia są rozszerzane.

W tym znaczeniu leczenie operacyjne warto rozważyć również w przypadku azoospermii czy przygotowania do technik rozrodu wspomaganego (np. in vitro)

Jakie są metody leczenia i usuwania żylaków powrózka nasiennego?

Wybór metody operacyjnej opiera się na stosunku skuteczności do profilu bezpieczeństwa. Wyróżnić można różne sposoby usuwania żylaków powrózka nasiennego. Metodami leczenia jest operacja mikrochirurgiczna żylaków powrózka nasiennego, zabieg laparoskopowy, podwiązanie żył i tętnicy jądrowej (metoda Palomo), obliteracja czy embolizacja.

Niemniej jednak złotym standardem w leczeniu żylaków powrózka nasiennego jest metoda mikrochirurgiczna, charakteryzuje się bardzo dużą skutecznością i niewielkim ryzykiem zaniku jądra czy pojawienia się wodniaka jądra.

W metodzie mikrochirurgicznej operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym w warunkach bloku operacyjnego lub w znieczuleniu miejscowym (rzadziej). Warto podkreślić, że zabieg mikrochirurgiczny znacznie przewyższa inne techniki, takie jak zabieg laparoskopowy czy embolizacja.

Należy zatem podkreślić, że jedyną skuteczną metodą leczenia żylaków powrózka nasiennego jest leczenie zabiegowe, dzięki któremu możliwe jest wyeliminowanie bólu, a także poprawienie jakości  spermatogenezy i tym poprawa płodności.

Czy żylaki powrózka nasiennego mogą samoistnie zniknąć?

Żylaki powrózka nasiennego niestety nie ustępują samoistnie. Ich usunięcie możliwe jest jedynie poprzez wdrożenie odpowiedniego leczenia, najskuteczniejszą i zazwyczaj jedyną formą eliminacji schorzenia jest zabieg chirurgiczny.

Jakie są skutki nieleczenia żylaków powrózka nasiennego?

Nieleczone żylaki powrózka nasiennego mogą być przyczyną męskiej niepłodności.

Dodatkowo brak leczenia żylaków prowadzi do postępującego, pogorszenia czynności komórek Sertoliego – odpowiedzialnych za produkcję plemników i komórek Leydiga odpowiedzialnych za syntezę testostosteronu ( i w tym mechanizmie obniżenie jego poziomu we krwi).

W przebiegu żylaków moszny jądro może ulec zmniejszeniu, czego skutkiem może być atrofia jąder, czyli ich zanik, a także obniżenie jakości ejakulatu. Poprzez negatywny wpływ na najądrze czyli organ, w którym plemniki ulegają dojrzewaniu, może skutkować jedynie spadkiem ich ruchliwości pozostając bez wpływu na koncentrację.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *