Alkoholowe choroby wątroby – jakie choroby wątroby wywołuje nadużywanie alkoholu?

Alkoholowe uszkodzenie wątroby rozwija się w wyniku nadużywania etanolu, czyli alkoholu etylowego.

Ponieważ to wątroba jest głównym miejscem metabolizmu alkoholu etylowego, jej uszkodzenie jest zwykle najbardziej widoczne w obrazie klinicznym.

Poza uszkodzeniem samej wątroby u chorego obserwuje się także zmiany w wielu innych narządach organizmu oraz psychofizyczne uzależnienie od alkoholu.

Przyczyny alkoholowego uszkodzenia wątroby

Przyczyny rozwoju uszkodzenia wątroby nie są w pełni poznane. Wiemy, że mechanizm eliminacji alkoholu etylowego z organizmu polega na jego utlenianiu do aldehydu i kwasu octowego. Proces ten prowadzi z kolei do zaburzenia równowagi procesów utleniania i redukcji w komórce oraz wystąpienia tzw.

stresu oksydacyjnego (braku równowagi pomiędzy działaniem wolnych rodników tlenowych a działaniem mechanizmów, które je usuwają), który uznaje się za główny czynnik uszkadzający. Przebieg procesów utleniania komórkowego uzależniony jest od uwarunkowań genetycznych, płci oraz przynależności etnicznej.

Tłumaczy to zróżnicowanie nasilenia zmian obserwowanych w wątrobie.

W mechanizmie uszkodzenia wątroby należy także uwzględnić bezpośrednie działanie toksyczne aldehydu octowego oraz obecność we krwi innych substancji toksycznych, powstających w związku z metabolizmem alkoholu – częste u osób nadużywających alkohol.

W zależności od czasu, ilości spożywanego alkoholu oraz uwarunkowań genetycznych, obserwowane zmiany w wątrobie mają postać stłuszczenia, zapalenia lub marskości i są określane jako alkoholowe choroby wątroby. Poszczególne jednostki chorobowe nie różnią się jednak od siebie w sposób wyraźny i niekiedy występują równocześnie.

Alkoholowe choroby wątroby – jakie choroby wątroby wywołuje nadużywanie alkoholu? Ryc. 1. Stłuszczenie wielokU chropelkowe hepatocytówAlkoholowe choroby wątroby – jakie choroby wątroby wywołuje nadużywanie alkoholu?Ryc. 2. Włóknienie komórek wątroby

Alkoholowe stłuszczenie wątroby występuje u 90% osób spożywających nadmierne ilości alkoholu. W obrazie histologicznym (czyli mikroskopowym) wątroby widoczne jest gromadzenie lipidów w postaci kropli tłuszczu wypełniających komórkę (Ryc. 1).

Przy nasilonym stłuszczeniu zmiany obejmują całość miąższu, z tworzeniem ziarniniaków tłuszczowych, które może prowadzić nawet do pękania przeładowanych tłuszczem komórek.

Zaprzestanie spożywania alkoholu skutkuje powolnym ustępowaniem zmian, natomiast kontynuowanie picia prowadzi do stopniowego rozwoju zapalenia i marskości.

Alkoholowe zapalenie wątroby charakteryzuje się różnego stopnia nasileniem stłuszczenia, zwyrodnieniem „balonowatym” komórek wątroby, stanem zapalnym oraz rozwijającym się włóknieniem (Ryc. 2). W przypadkach łagodnego lub umiarkowanego zapalenia, abstynencja alkoholowa prowadzi w ciągu tygodni i miesięcy do cofnięcia się większości zmian.

Alkoholowa marskość wątroby w obrazie klinicznym i przebiegu nie różni się znacząco od marskości o innej przyczynie (zobacz: Marskość wątroby).

Jak często występuje?

Alkohol jest najczęstszą przyczyną chorób wątroby w krajach rozwiniętych. Wypicie ponad 80 g etanolu dziennie (odpowiadające 2 litrom piwa, 1 litrowi wina lub 5–6 drinkom) znacząco zwiększa ryzyko choroby wątroby.

Warto zaznaczyć, iż kobiety są bardziej wrażliwe na uszkodzenie wątroby przez alkohol niż mężczyźni – szkodliwa dawka jest u nich kilkakrotnie mniejsza, a postęp choroby szybszy niż u mężczyzn.

Szczyt zachorowalności u mężczyzn przypada na wiek 40—55 lat, u kobiet natomiast – 10 lat wcześniej.

Potwierdzają to dane statystyczne, z których wynika, że chociaż uzależnienie od alkoholu jest 10-krotnie częstsze u mężczyzn niż u kobiet, to proporcja liczby mężczyzn i kobiet wśród pacjentów z alkoholową chorobą wątroby wynosi tylko 3:1.

Jak się objawia?

Niepowikłane stłuszczenie wątroby przebiega najczęściej bezobjawowo, niekiedy towarzyszy mu uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, spowodowane przez powiększoną wątrobę.

Alkoholowe zapalenie wątroby charakteryzuje się natomiast różnorodnością objawów – w najcięższych przypadkach: żółtaczką, gorączką, obrzękami, wodobrzuszem i objawami niewydolności wątroby.

Jednak nawet zaawansowane zapalenie wątroby może długo przebiegać bez objawów.

Marskość wątroby cechuje z kolei szeroki zakres objawów klinicznych – charakterystyczna jest tu feminizacja (pojawienie się cech płciowych kobiecych, np. powiększenie piersi) u mężczyzn i hipogonadyzm (niedoczynność gruczołów płciowych z brakiem wykształcania albo zanikiem cech płciowych) spowodowane przez zaburzenia przemian hormonów płciowych.

U chorych, u których uszkodzenie wątroby jest zaawansowane i przechodzi w stadium marskości, występują poważniejsze objawy, takie jak: żółtaczka, stany podgorączkowe, obrzęki kończyn, wodobrzusze, żylaki przełyku oraz zaburzenia neurologiczne pod postacią encefalopatii wątrobowej (obejmującej m.in.

: zaburzenia koncentracji, upośledzenie świadomości, zaburzenia rytmu snu i czuwania).

Co robić w razie wystąpienia objawów?

W razie wystąpienia objawów należy całkowicie zaprzestać spożywania alkoholu. Należy zgłosić się do lekarza rodzinnego.

Jak lekarz ustala diagnozę?

Rozpoznanie alkoholowej choroby wątroby opiera się na potwierdzeniu nadużywania alkoholu przez pacjenta, charakterystycznym obrazie klinicznym oraz badaniach laboratoryjnych.

Wśród licznych badań przesiewowych w kierunku
nadużywania i uzależnienia od alkoholu
„złotym standardem” jest kwestionariusz AUDIT
(Alcohol Use Disorders Inventory Test), opracowany
przez Światową Organizację Zdrowia w 1982
roku (wersja polska – tab.).

Tabela. Kwestionariusz AUDIT (wersja polska)a

PytaniaPunktacja
1234
1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?nigdyraz w miesiącu lub
rzadziej
2–4 razy w miesiącu2–3 razy w tygodniu≥4 razy w tygodniu
2. Ile standardowych porcji zawierających alkohol wypija
Pan/Pani w dniu, w którym Pan/Pani pije?
1–2 porcje3–4 porcje5–6 porcji7– 9 porcji≥10 lub więcej porcji
3. Jak często wypija Pan/Pani sześć lub więcej porcji
alkoholu podczas jednego dnia?
nigdyrzadziej niż raz w miesiącuokoło raz w miesiącuokoło raz w tygodniucodziennie lub
prawie codziennie
4. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani zaprzestać
picia po jego rozpoczęciu?
nigdyrzadziej niż raz w miesiącuokoło raz w miesiącuokoło raz w tygodniucodziennie lub
prawie codziennie
5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia
alkoholu zrobił Pan/Pani coś niewłaściwego, co naruszyło
przyjęte w Pana/Pani środowisku normy postępowania?
nigdyrzadziej niż raz w miesiącuokoło raz w miesiącuokoło raz w tygodniucodziennie lub
prawie codziennie
6. Jak często w ostatnim roku potrzebował Pan/Pani napić
się alkoholu rano następnego dnia po „dużym piciu”, aby
móc dojść do siebie?
nigdyrzadziej niż raz w miesiącuokoło raz w miesiącuokoło raz w tygodniucodziennie lub
prawie codziennie
7. Jak często w ostatnim roku miał Pan/Pani poczucie winy
lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?
nigdyrzadziej niż raz w miesiącuokoło raz w miesiącuokoło raz w tygodniucodziennie lub
prawie codziennie
8. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani
przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia lub
nocy, z powodu picia?
nigdyrzadziej niż raz w miesiącuokoło raz w miesiącuokoło raz w tygodniucodziennie lub
prawie codziennie
9. Czy kiedykolwiek Pan/Pani lub ktoś inny doznał jakiegoś
urazu fizycznego w wyniku Pana/Pani picia?
nietak, ale nie w ostatnim rokutak, w ostatnim roku
10. Czy ktoś z rodziny, lekarzy lub innych pracowników
służby zdrowia interesował się Pana/Pani piciem albo
sugerował ograniczenie?
nietak, ale nie w ostatnim rokutak, w ostatnim roku
Aby uzyskać wynik, należy zsumować punkty dla każdego z 10 pytań. Łączny wynik ≥8 pkt dla mężczyzn w wieku ≤60 lat albo ≥4 pkt dla kobiet, nastolatków i mężczyzn w wieku >60 lat oznacza dodatni wynik testu przesiewowego.

a Test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu AUDIT: przewodnik dla podstawowej opieki zdrowotnej: publikacja Światowej Organizacji Zdrowia.
Warszawa, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998
Źródło tabeli: Postępowanie w alkoholowej chorobie wątroby. Wytyczne EASL; Medycyna Praktyczna 2013/10

W badaniach biochemicznych cechą charakterystyczną jest niewielkie, w stosunku do innych zapalnych uszkodzeń wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych – aminotransferazy asparaginianowej (AST) i alaninowej (ALT), z przewagą aminotransferazy asparaginianowej.

Typowy jest wzrost aktywności γ-glutamylotranspeptydazy (GGTP), wywołany przez zwiększony metabolizm alkoholu etylowego. Zwiększenie stężenia bilirubiny jest następstwem zaburzeń czynności wątroby, ale także towarzyszącej hemolizy (tj. rozpadu czerwonych krwinek).

Cechą charakterystyczną dla osób nadużywających alkohol jest zwiększenie stężenia kwasu moczowego, cholesterolu i triglicerydów, chociaż nie ma ono bezpośredniego związku z uszkodzeniem wątroby. Typowy jest także wzrost średniej objętości krwinki czerwonej, zależny od niedoborów kwasu foliowego.

W badaniu ultrasonograficznym wątroby można natomiast z dużym prawdopodobieństwem potwierdzić obecność stłuszczenia.

Biopsja wątroby z oceną obrazu histologicznego jest konieczna w niejednoznacznych przypadkach, zwykle jednak nie jest wymagana dla potwierdzenia diagnozy.

Jakie są sposoby leczenia?

W leczeniu tego schorzenia i zapobieganiu jego wystąpienia podstawowe znaczenie ma abstynencja alkoholowa (tzn. całkowite powstrzymanie się od spożywania wszelkich rodzajów alkoholu). Po okresie abstynencji stan chorego może ulec znaczącej poprawie. Dlatego podczas rehabilitacji ważne jest utrzymanie u chorego motywacji do abstynencji.

Jeżeli zaprzestanie spożywania alkoholu z własnej woli jest niemożliwe ponieważ odczuwa się bardzo silną potrzebę picia alkoholu (co może wskazywać na uzależnienie) lub w razie już stwierdzonego uzależnienia od alkoholu należy zgłosić się do poradni leczenia uzależnień, w której pracują m.in. psychologowie i do grupy wsparcia (np.

ruchu Anonimowych Alkoholików).

Istotne jest uzupełnianie niedoborów żywieniowych i witaminowych zbilansowaną odżywczo dietą z suplementacją witamin z grupy A, D, K, kwasu foliowego i – przede wszystkim – B: tiaminy, ryboflawiny, pirydoksyny. W razie ciężkiego przebiegu choroby z encefalopatią wątrobową stosuje się glikokortykosteroidy.

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie?

W razie zaprzestania spożywania alkoholu, alkoholowe stłuszczenie wątroby oraz łagodne i umiarkowane zapalenie wątroby są jednostkami chorobowymi o odwracalnym przebiegu klinicznym.

W ciężkim zapaleniu wątroby i w marskości, szczególnie u osób, które nie zaprzestają picia alkoholu, rokowanie nie jest pomyślne. Dodatkowymi czynnikami obciążającymi są: wodobrzusze, przebyty epizod krwawienia z żylaków przełyku i żółtaczka.

Co trzeba robić po zakończeniu leczenia?

Abstynencja, czyli całkowite zaprzestanie spożywania alkoholu, musi trwać całe życie. Zakaz obejmuje również alkohol dodawany do potraw, np. pieczeni albo lodów.
Należy zgłaszać się na wizyty kontrolne u lekarza i regularnie przyjmować leki wspomagające regenerację wątroby. Należy również dbać o prawidłowe odżywianie, m.in. zawartość witamin w pokarmach.

Co robić, aby uniknąć zachorowania?

Aby uniknąć wystąpienia alkoholowej choroby wątroby, należy przestrzegać zasad ograniczonego spożywania alkoholu i prawidłowo się odżywiać.

Alkoholowe stłuszczenie wątroby, czyli skutki nadużywania alkoholu | Apteka Internetowa Nowa Farmacja

Wszyscy wiemy, że alkohol szkodzi zdrowiu. Jego nadmierne spożywanie może doprowadzić do dysfunkcji wielu układów i narządów. Jednym z najbardziej wrażliwych na uszkodzenie w wyniku nadmiernego spożywania alkoholu narządów jest wątroba. Następstwem przewlekłego nadużywania alkoholu może być alkoholowe stłuszczenie wątroby. Jak się objawia i jak można je leczyć?

Nadmierne spożycie alkoholu wpływa negatywnie na funkcjonowanie wielu układów i narządów oraz powoduje psychofizyczne uzależnienie od alkoholu, jednak szczególnie destrukcyjnie wpływa na funkcjonowanie wątroby.

Przewlekłe spożywanie alkoholu w dużych ilościach może doprowadzić do alkoholowego stłuszczenia wątroby, które jest przewlekłym uszkodzeniem tego narządu, charakteryzującym się nagromadzeniem kropli tłuszczu w hepatocytach, czyli komórkach wątroby.

Dlaczego to właśnie wątroba jest tak bardzo narażona na działanie alkoholu? Między innymi dlatego, że to właśnie głównie w tym narządzie zachodzi proces metabolizmu alkoholu, w wyniku którego jest on przekształcany do aldehydu i kwasu octowego.

Alkoholowe choroby wątroby – jakie choroby wątroby wywołuje nadużywanie alkoholu?

Alkoholowe stłuszczenie wątroby występuje powszechnie u osób nadużywających alkoholu. Występuje bowiem u 90% z nich. Jego wystąpienie jest ściśle skorelowane z ilością spożywanego alkoholu, czasem oraz uwarunkowaniami genetycznymi.

Warto wspomnieć, że u kobiet znacznie łatwiej może dojść do rozwoju choroby, ponieważ powodują ją znacznie mniejsze dawki alkoholu niż z przypadku mężczyzn. Co ciekawe, choroba również szybciej postępuje u kobiet niż u mężczyzn.

Jednak mimo wszystko, to właśnie u mężczyzn częściej stwierdza się tę przypadłość, ponieważ uzależnienie od alkoholu jest wśród nich częstsze.

Sprawdź też: Jaka dieta na chorą wątrobę?

Alkoholowe stłuszczenie wątroby jest chorobą, która może przebiegać bezobjawowo. Jedynym objawem, który może się pojawić jest dyskomfort w jamie brzusznej, który wynika z powiększenia wątroby. Warto jedna zaznaczyć, że alkoholowe stłuszczenie wątroby jest pierwszym etapem uszkodzenia wątroby.

Gdy nie zostaną podjęte żadne kroki, aby zapobiec rozwojowi choroby, w wątrobie dochodzi do zmian martwiczo-zapalnych. Mówi się wówczas o alkoholowym zapaleniu wątroby. W przeciwieństwie do stłuszczenia powoduje znacznie więcej objawów. Należą do nich zmęczenie, nudności, wymioty, ból.

U większości pacjentów występuje także powiększenie wątroby, wodobrzusze oraz żółtaczka. Jeśli na tym etapie pacjent nie zaprzestanie całkowicie spożywania alkoholu, w konsekwencji dochodzi do marskości wątroby.

Charakterystycznymi objawami tego stadium są hipogonadyzm (osłabienie aktywności gruczołów płciowych) oraz feminizacja (pojawienie się u mężczyzn cech płciowych kobiecych, np. powiększenie piersi).

Alkoholowe choroby wątroby – jakie choroby wątroby wywołuje nadużywanie alkoholu?

Alkoholowe stłuszczenie wątroby – jak wygląda leczenie?

Alkoholowe stłuszczenie wątroby jest chorobą, która powinna być leczona pod nadzorem lekarza. Jednakże najważniejszym krokiem w terapii, bez którego nie ma ona szans na powodzenie, jest całkowite zaprzestanie spożywania alkoholu.

Alkoholowe stłuszczenie wątroby jest stanem odwracalnym i ustępuje, w przypadku abstynencji pacjenta. Nadużywanie alkoholu może się wiązać z uzależnieniem od alkoholu.

W przypadku niemożności odstawienia alkoholu, warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy poradni leczenia uzależnień.

Ważnym elementem terapii jest również uzupełnienie niedoborów składników odżywczych oraz witamin (A, D, K oraz witamin z grupy B), których niedobór występuje w trakcie przewlekłego nadużywania alkoholu.

Sprawdź też: Jak dbać o wątrobę

Kategoria: Leki na wątrobę bez recepty

Piśmiennictwo:

 1. European Association for the Study of the Liver: EASL clinical practical guidelines: management of alcoholic liver disease Journal of Hepatology, 2012; 57: 399–420

 2. Mach T., Cieśla A. Alkoholowe choroby wątroby. Portal gastrologia.mp.pl

Czy picie alkoholu powoduje choroby wątroby?

Wątroba to narząd, który pełniąc wielorakie funkcje, odpowiada za utrzymanie równowagi organizmu. Wątroba:

 • wytwarza żółć niezbędną do procesów trawienia,
 • jest odpowiedzialna za produkcję czynników krzepnięcia krwi,
 • magazynuje witaminy i żelazo,
 • bierze udział w procesach odpornościowych organizmu,
 • odpowiada za neutralizację i usuwanie szkodliwych i toksycznych substancji z organizmu, które sa m.in dostarczanez alkoholem.

Dlaczego picie alkoholu szkodzi wątrobie?

Podczas procesów metabolicznych alkoholu etylowego powstają toksyczne substancje prowadzące do uszkodzenia wątroby, a dokładniej hepatocytów – komórek tworzących jej miąższ. Najsilniejszą toksyną jest aldehyd octowy. Alkohol prowadzi do przebudowy komórek wątrobowych i ich włóknienia.

Kobiety są bardziej wrażliwe na szkodliwe działanie alkoholu – toksyczne dawki są mniejsze, a postęp uszkodzenia szybszy.
Etanol jest substancją, która bardzo szybko wchłania się z przewodu pokarmowego do organizmu, ale tylko niewielka część zostaje usunięta z moczem i wydychanym powietrzem.

Reszta trafia do wątroby, która bierze na siebie cały ciężar metabolizowania alkoholu. Dzięki enzymowi – dehydrogenazie alkoholowej, etanol zostaje najpierw przekształcony do aldehydu octowego, a następnie do kwasu octowego.

Powstający w wyniku przemian aldehyd octowy jest silnie trującą substancją, bardziej toksyczną od samego etanolu – składnika wódki, piwa, winna i wszelkich innych trunków. Zdolność do metabolizowania alkoholu zależy właśnie od dehydrogenazy. Organizm każdego człowieka wytwarza inną ilość tego enzymu.

Alkohol spożywany okazjonalnie, w niewielkich ilościach, nie jest szkodliwy, jednak jego nadużywanie wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia. Jeżeli alkohol spożywany jest często, wątroba  regularnie jest uszkadzana, co skutkuje rozwojem alkoholowej choroby wątroby.

Jej etapami są: alkoholowe stłuszczenie wątroby, alkoholowe zapalenie wątroby oraz alkoholowa marskość wątroby.

Jakie mogą wystąpić choroby od nadmiernego spożywania alkoholu?

Alkoholowe stłuszczenie wątroby

Alkoholowe stłuszczanie wątroby polega na odkładaniu się tłuszczu w komórkach wątroby. Choroba zazwyczaj nie objawia się żadnymi szczególnymi symptomami, może pojawić się ogólne osłabienie i utrata wagi.

Prawie wszyscy alkoholicy maja stłuszczenie wątroby. W przypadku zaprzestania spożywania napojów procentowych narząd się regeneruje i wraca do swojego wcześniejszego stanu.

Jednak, jeśli chory nie zaprzestanie spożywania alkoholu zaczyna rozwijać się przewlekły stan zapalny.

Alkoholowe zapalenie wątroby

Alkoholowe zapalenie wątroby jest to już dosyć poważna dolegliwość objawiająca się głównie znaczną bolesnością powiększonej wątroby. Ponadto pojawić się może apatia, zmęczenie oraz nudności, biegunki i wymioty. Czasem dochodzi także do wodobrzusza i żółtaczki, a nawet do uszkodzenia mózgu.

Alkoholowe zapalenie wątroby może mieć przebieg łagodny i ciężki. Jeżeli stan zapalenia jest łagodny, to w przypadku abstynencji wątroba może się jeszcze zregenerować.

Ciężki stan zapalenia może prowadzić do nagłych poważnych komplikacji takich jak: alkoholowa marskość wątroby, piorunująca niewydolność wątroby, a nawet śmierć.

Alkoholowa marskość wątroby

Alkoholowa marskość wątroby można określić jako zabliźnianie się wątroby – twarda tkanka łączna zastępuje miękka tkankę, następuje zwłóknienie narządu. To najpoważniejsza choroba wątroby związana z nadużywaniem alkoholu.

Symptomy marskości są podobne do tych, które występują przy zapaleniu wątroby. Ocenia się, że 10-20% alkoholików ma marskość. Zmian które zaszły w wyniku choroby nie można cofnąć, powodują one ograniczenie funkcji wątroby. Zaprzestanie picia alkoholu może pomóc zatrzymać dalsze niszczenie organu.

Należy wspomnieć, że powyższe rodzaje uszkodzeń nie muszą przechodzić płynnie etapami jedno w drugie, gdyż stłuszczenie wątroby może prowadzić od razu do marskości, a zapalenie wątroby może od razu kończyć się śmiercią.
Powikłaniem u chorych w przebiegu marskości wątroby może być rak wątrobowokomórkowy (HCC).

Jest to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych na całym świecie.
Wątroba jest wytrzymała. Wybacza słabość do tłustego jedzenia i łykania leków bez opamiętania, dzielnie broni organizm przez tym, co trafia do niego z zewnątrz. Umie się regenerować i zastępować uszkodzone fragmenty.

Kiedy jednak musi mierzyć się z alkoholem powoli staje się bezsilna. Ważne by w porę zareagować i nie dopuścić do marskości a następnie do raka wątroby.

Jak wygląda leczenie gdzy wątroba jest chora?

Podstawą leczenia chorej wątroby jest przede wszystkim odpowiednia dieta, leki oraz całkowita rezygnacja z alkoholu. W najgorszych przypadkach konieczny może być przeszczep chorej wątroby na zdrową.

W celu umówienia się na konsultację u chirurga, onkologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała).

W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem.

Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.

Pijesz dużo alkoholu? Twoja wątroba może tego nie wytrzymać

Nadużywanie alkoholu jest najczęstszą przyczyną chorób wątroby. Regularne spożywanie alkoholu lub jednorazowe wypijanie dużych ilości znacznie zwiększają ryzyko stłuszczenia wątroby, zapalenia lub marskości tego narządu. Objawy alkoholowego uszkodzenia wątroby przez długi czas nie ujawniają się, ból i dyskomfort występują zwykle wtedy, gdy choroba jest zaawansowana.

Alkoholowe uszkodzenie wątroby to stan, który rozwija się w wyniku nadmiernego spożywania alkoholu, a w zasadzie alkoholu etylowego (etanolu). W zależności od ilości spożywanego alkoholu, uwarunkowań genetycznych, uszkodzenia wątroby powodowane alkoholem dzieli się na: alkoholowe stłuszczenie wątroby,  alkoholowe zapalenie wątroby i marskość wątroby.

Wszystkie te choroby różnią się przebiegiem, objawami, rokowaniem, metodą leczenia, ale ich wspólną cechą jest przyczyna, czyli nadużywanie alkoholu.

Alkoholowe stłuszczenie wątroby występuje nawet u 90 proc. osób nadużywających alkoholu. Charakteryzuje się nagromadzeniem tłuszczu (kropli tłuszczu) w komórkach wątroby. Zaprzestanie spożywania alkoholu powoduje ustępowanie choroby, ale bagatelizowanie stanu może w miarę upływu czasu prowadzić do marskości wątroby.

Alkoholowe zapalenie wątroby charakteryzuje się stłuszczeniem, zwyrodnieniem, stanem zapalnym i rozwijającym się włóknieniem wątroby. Zapalenie może mieć różne nasilenie. Abstynencja alkoholowa w przypadku łagodnego i średnio nasilonego zapalenia prowadzi do cofania się zmian. Ciężkie alkoholowe zapalenie wątroby niestety źle rokuje. 

Alkoholowa marskość wątroby to stan, w którym włóknienie osiąga tak duże natężenie, że dochodzi do całkowitego zatarcia struktury anatomicznej wątroby. Na skutek niedokrwienia dochodzi do martwicy komórek wątrobowych i postępującej utraty czynnego miąższu, a w końcu do zaburzeń czynności wątroby. Marskość jest końcowym stadium przewlekłej choroby wątroby.

Alkoholowe uszkodzenie wątroby: przyczyny

Wątroba jest głównym miejsce metabolizmu alkoholu etylowego, dlatego jego nadmierne spożywanie wpływa negatywnie przede wszystkim na ten narząd.  

Mechanizm wydalania alkoholu etylowego z organizmu polega na jego utlenianiu do aldehydu i kwasu octowego. Jednak ten proces prowadzi do zaburzenia równowagi procesów utleniania i redukcji w komórce oraz wystąpienia tzw. stresu oksydacyjnego, który uznaje się za główny czynnik uszkadzający wątrobę.

Alkoholowe uszkodzenie wątroby: objawy

Niepowikłane stłuszczenie wątroby przez długi czas nie daję żadnych objawów. W miarę upływu czasu mogą jednak występować takie symptomy jak zmęczenie, dyskomfort w jamie brzusznej spowodowany przez powiększoną wątrobę. 

Alkoholowe zapalenie wątroby może się natomiast manifestować żółtaczką, gorączką, obrzękami, wodobrzuszem i objawami niewydolności wątroby. 

Najpoważniejszy stan, czyli marskość wątroby, charakteryzuje wiele objawów. U chorych, u których uszkodzenie wątroby jest znaczne, występują objawy, takie jak żółtaczka, stany podgorączkowe, obrzęki kończyn, wodobrzusze, żylaki przełyku oraz zaburzenia neurologiczne pod postacią encefalopatii wątrobowej.

Uwaga! Zauważasz u siebie wskazane wyżej objawy? Koniecznie zaprzestań spożywania alkoholu i zgłoś się do lekarza.

Alkoholowe uszkodzenie wątroby: diagnozowanie

Cały proces diagnostyczny alkoholowego uszkodzenia choroby rozpoczyna się od potwierdzenia spożywania alkoholu przez pacjenta. W tym celu należy wypełnić specjalny kwestionariusz.

Alkoholowe uszkodzenia wątroby rozpoznaje się na podstawie: USG jamy brzusznej, próby wątrobowej, biopsja wątroby (nie zawsze stosowane), elastografii wątroby.

Alkoholowe uszkodzenie wątroby: leczenie

Podstawą leczenia jest po prostu zaprzestanie spożywania alkoholu. W przypadku stłuszczenia lub łagodnego zapalenia wątroby skutki są odwracalne i choroba ustępuje. Natomiast w przypadku ciężkiego zapalenia wątroby lub marskości rokowania nie są pomyślne nawet po całkowitym zaprzestaniu spożywania alkoholu. 

Jeśli marskość wątroby doprowadzi do przebudowy tego narządu, to stan ten jest nieodwracalny i niestety postępujący. Szybkość tego procesu jest bardzo indywidualna, ale może być bardzo duża u osób spożywających alkohol. Rozwój uszkodzenia narządu można hamować farmakologicznie, choć końcowym etapem leczenia i tak naprawdę jedynym skutecznym jest zabieg przeszczepienia wątroby.

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Alkohol a wątroba – jakie zmiany występują? | Przebudzenie Wrocław

Zadzwoń aby uzyskać pomoc: 48 733 123 300

Przebudzenie – 23.11.2020

Czy wiesz, że wątroba jest największym organem w organizmie człowieka? Pełni wiele ważnych funkcji, wśród których można wymienić detoksykację czy metabolizm.

Największym wrogiem wątroby jest alkohol, dlatego często wątroba alkoholika jest w bardzo złym stanie.

Czy ból wątroby po alkoholu to objaw choroby? Jak wątroba reaguje na alkohol? Ile trwa regeneracja wątroby po alkoholu i co robić, aby alkohol nie zniszczył wątroby?

Codzienne picie alkoholu a wątroba

Picie alkoholu codziennie to zabójcza ilość nie tylko dla relacji osobistych, kariery zawodowej, ale także dla ciała osoby uzależnionej od alkoholu.

Chociaż poprawia nastrój, dodaje pewności siebie i pozwala zapomnieć o problemach, to codzienne picie alkoholu negatywnie wpływa na organizm, a szczególnie na funkcjonowanie nerek, żołądka i wątroby.

W jaki sposób piwo lub inny alkohol wpływa na wątrobę?

Napoje alkoholowe pite regularnie, nawet jeśli w różnych ilościach, to działają destrukcyjnie na wątrobę. Przede wszystkim powodują twardnienie i stłuszczanie wątroby. Z tego powodu alkohol wyrządza ogromną krzywdę wątrobie, narażając ją na uszkodzenia i poważne problemy zdrowotne. Uszkodzenie wątroby powstałe w wyniku nadużywania alkoholu niesie ze sobą wiele poważnych konsekwencji.

Wątroba alkoholika – jak wygląda

Dzienne spożycie alkoholu przez osobę dorosłą powyżej 80 g wystarczy, aby narazić wątrobę na różne choroby. Jest to tyle, co około 5 drinków, 1 litr wina czy 2 litry piwa w niedługim odstępie czasu. Alkoholicy zwykle regularnie piją jednak więcej, co sprawia, że ich wątroba przechodzi przez destrukcyjne procesy niszczenia tego organu.

Alkoholowa konsumpcja a wygląd wątroby może się różnić w zależności od ilości spożywanego alkoholu, czasu jego spożycia oraz od uwarunkowań genetycznych. Duże spożycie alkoholu może doprowadzić do tego, że alkoholowe choroby wątroby mogą występować nawet jednocześnie.

Jakie choroby wątroby może mieć alkoholik

Uzależnienie od alkoholu to choroba, która powoduje zmiany w różnych narządach. Wątroba alkoholika jest narażona na zmiany, które powodują alkoholowe stłuszczenie wątroby, alkoholowe zapalenie wątroby i alkoholową marskość wątroby.

Alkoholowe stłuszczenie wątroby

W obrazie mikroskopowym wątroba alkoholika ze stłuszczeniem wątroby jest pokryta lipidami, które w postaci kropli tłuszczu wypełniają komórkę.

Krytyczny wygląd wątroby ma miejsce wtedy, gdy nasilenie stłuszczenia jest tak duże, że obejmuje całą wątrobę, na której tworzą się ziarniki tłuszczowe, które mogą doprowadzić nawet do pękania komórek.

Szacuje się, że  alkoholowe stłuszczenie wątroby ma aż 90% osób uzależnionych od alkoholu.

Alkoholowe zapalenie wątroby

Ta jednostka chorobowa charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia stłuszczenia. Jest zwyrodnieniem komórek wątroby i stanem zapalnym, który rozwija się pod postacią włókniaków. Szybkie odstawienie alkoholu i abstynencja łagodzi skutki alkoholowego zapalenia wątroby, o ile zmiany są łagodne.

Alkoholowa marskość wątroby

Jest końcowym stadium wielu przewlekłych chorób i może mieć różne przyczyny, wśród których uzależnienie od alkoholu często wymienia się w pierwszej kolejności. Marskość wątroby to stan, w którym włóknienie komórek osiąga natężenie powodujące całkowite zatarcie anatomicznej struktury narządu.

Dochodzi do zaniku pracy wątroby, której funkcje przejmują guzki rozmaitej wielkości, które tworzą tak zwane skupiska komórek wątrobowych.

Konieczna do prawidłowej pracy komunikacja z naczyniami krwionośnymi jest w przypadku marskości wątroby niedostateczna, wskutek czego zwykle dochodzi do martwicy komórek wątrobowych, a w konsekwencji do niewydolności wątroby.

Dlaczego marskość wątroby jest groźna?

Wątroba to organ, który wiele wybacza. Potrafi się regenerować, a nawet zastępować uszkodzone fragmenty. Alkohol a wątroba to jest związek, w którym wątroba jest bezsilna. Zaawansowane zniszczenia wątroby spowodowane przez nadmierną ilość spożywania alkoholu z czasem zmieniają się w marskość wątroby, która oprócz trudności z podstawowymi funkcjami wątroby może powodować:

 • obrzęki,
 • wodobrzusze alkoholowe,
 • żylaki przełyku,
 • żółtaczkę,
 • zaburzenia koncentracji,
 • zaburzenia snu,
 • upośledzenia świadomości,
 • niedoczynność gruczołów płciowych.

Co robić aby alkohol nie zniszczył wątroby?

Chociaż osobom uzależnionym od alkoholu można wielokrotnie pokazywać przerażający obraz wątroby alkoholika, nie wpływa to zwykle na zmianę ich zachowań. Wątroba posiada zdolność do regeneracji. Jest jednak bezsilna w przypadku nadużywania alkoholu.

Jedynym sposobem na zatrzymanie zmian jest całkowite zaprzestanie picia, a w przypadku uzależnienia kontakt z ośrodkiem uzależnień. Terapia uzależnienia od alkoholu to sposób na przywrócenie zdrowia fizycznego, ale też psychicznego. W Ośrodku Przebudzenie leczymy ciało i głowę, pomagając naszym pacjentom wrócić do aktywnego życia w społeczeństwie i żyć w trzeźwości.

Zadzwoń aby uzyskać pomoc: 48 733 123 300

Choroby alkoholowe wątroby – rodzaje, profilaktyka i leczenie

Alkohol, obok tłustego jedzenia, jest głównym czynnikiem negatywnie wpływającym na kondycję wątroby, mimo że ten niezwykle ważny organ posiada zdolność do samoregeneracji. Jakie funkcje wątroba pełni w ludzkim organizmie? W jaki sposób wpływa na nią nadużywanie alkoholu? Jakie dawki tej popularnej użytki prowadzą do alkoholowych chorób wątroby?

Wątroba zlokalizowana jest w ludzkim ciele w prawym podżebrzu, częściowo zajmując również obszar górnego nadbrzusza i lewego podżebrza. Jej strukturę pokrywa mająca włóknistą konstrukcję błona, którą nazywamy torebką wątrobową.

Jako jeden z najważniejszych gruczołów w ciele, wątroba pełni szereg istotnych funkcji, między innymi wytwarza glukozę, białka osocza, wpływa na funkcjonowanie układu immunologicznego, produkuje żółć i neutralizuje toksyny, do których zalicza się również alkohol.

Co ciekawe, organ nie jest unerwiony, dlatego choroby alkoholowe wątroby i inne schorzenia nie wywołują bezpośrednio dolegliwości bólowych. Za te odpowiada okalająca organ torebka wątrobowa.

Funkcje wątroby można podzielić na cztery najważniejsze kategorie, do których należą:

 • funkcja detoksykacyjna, czyli oczyszczanie organizmu z toksyn, w tym alkoholu,
 • funkcja metaboliczna, która polega na wsparciu trawienia tłuszczów i przyswajania substancji pokarmowych,
 • funkcja zapasowa, czyli gromadzenie zapasów energetycznych,
 • funkcja magazynująca, bo w wątrobie gromadzą się niektóre istotne dla organizmu substancje, przede wszystkim witaminy i mikroelementy.

Wsparcie procesów trawiennych przez wątrobę polega na wytwarzaniu żółci, czyli płynnej wydzieliny z kwasami solnym i żółciowymi oraz cholesterolem, mocznikiem, lecytyną, solami kwasów tłuszczowych i solami mineralnymi. Substancje te odpowiadają za emulgację tłuszczów, a więc są niezbędne, aby organizm mógł je trawić. W ciągu 24 godzin wątroba jest w stanie wyprodukować nawet półtora litra żółci.

Tkankę wątrobową tworzą hepatocyty, które pełnią rolę filtra dla substancji wchłanianych z przewodu pokarmowego do krwi. Ponadto, zachodzą w nich zmiany metaboliczne, dochodzi do syntezy białka osocza i wytwarzania wielu enzymów, którymi wątroba dysponuje w liczbie 500.

Chociaż wątroba potrafi się regenerować, każdego dnia jest poddawana ekspozycji na czynniki uszkadzające. Zalicza się do nich między innymi nadużywanie alkoholu, które w dłuższej perspektywie może powodować choroby alkoholowe wątroby. Uszkodzenie wątroby można podzielić na pięć stadiów, począwszy od zapalenia, stłuszczenia, poprzez zwłóknienie, marskość i nowotwór.

Choroby alkoholowe wątroby – charakterystyka

Alkohol to najczęstsza przyczyna chorób wątroby w krajach rozwiniętych. W zależności od czasu, ilości spożywanego alkoholu oraz uwarunkowań genetycznych zmiany w wątrobie spowodowane alkoholem mają postać stłuszczenia, zapalenia lub marskości i są określane jako choroby alkoholowe wątroby.

Najczęstsze choroby wątroby związane z alkoholem to:

 •  Alkoholowe stłuszczenie wątroby,
 • Alkoholowe zapalenie wątroby.

Ryzyko alkoholowych chorób wątroby znacząco zwiększa picie 80 g etanolu dziennie, co odpowiada 2 litrom piwa, 1 litrowi wina lub 5-6 drinkom

Alkoholowe stłuszczenie wątroby występuje u 90 proc. osób spożywających nadmierne ilości alkoholu. W obrazie mikroskopowym wątroby widoczne jest gromadzenie lipidów w postaci kropli tłuszczu wypełniających komórkę. Przy nasilonym stłuszczeniu zmiany obejmują całość miąższu, powodując tworzenie ziarniniaków tłuszczowych, co może prowadzić do pękania przeładowanych tłuszczem komórek.

Stłuszczenie wątroby przebiega najczęściej bezobjawowo, choć czasami towarzyszy mu uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, złe samopoczucie, ciągłe zmęczenie.

Do stłuszczenia wątroby – oprócz alkoholu – doprowadzić może dieta bogata w tłuszcze zwierzęce oraz cukier.

Choroby alkoholowe wątroby – zapalenie

Alkoholowe zapalenie wątroby charakteryzuje się stłuszczeniem w różnych stopniach nasilenia, zwyrodnieniem „balonowatym” komórek wątroby, stanem zapalnym oraz rozwijającym się włóknieniem.

Alkoholowe zapalenie wątroby wiąże się w najcięższych przypadkach żółtaczką, gorączką, obrzękami, wodobrzuszem i objawami niewydolności wątroby. Może też przebiegać bez objawów.

Choroby alkoholowe wątroby – leczenie i profilaktyka

Najskuteczniejszym lekiem jest abstynencja. Zaprzestanie spożywania alkoholu skutkuje bowiem powolnym ustępowaniem większości zmian, natomiast kontynuowanie picia może prowadzić nawet do śmierci.

Istotne jest też uzupełnianie niedoborów żywieniowych i witaminowych zbilansowaną dietą z suplementacją witamin z grupy A, D, K, kwasu foliowego i – przede wszystkim – witamin z grupy B: tiaminy, ryboflawiny, pirydoksyny.

Rozpoznanie chorób alkoholowych wątroby opiera się na potwierdzeniu nadużywania alkoholu przez pacjenta, charakterystycznym obrazie klinicznym wątroby oraz badaniach laboratoryjnych.

Alkoholowe Uszkodzenie Wątroby – Objawy, Badania, Leczenie | Blog Port Zdrowia

Alkoholowe uszkodzenie wątroby jest chorobą spowodowaną toksycznym działaniem alkoholu na komórki wątrobowe. Alkohol jest głównym sprawcą chorób wątroby w krajach rozwiniętych.

Ocenia się, że przyczyną 37% zgonów z powodu dysfunkcji wątroby jest nadmierne spożycie alkoholu. Wątroba jest podstawowym narządem biorącym udział w eliminacji alkoholu z krążenia. Alkohol powoduje zapalenie, stłuszczenie oraz włóknienie wątroby.

Ostatecznym skutkiem nadmiernego spożywania alkoholu jest marskość wątroby.

Marskość wątroby

Objawy

Objawy alkoholowego uszkodzenia wątroby mogą być bardzo różne w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Wyróżnić można alkoholowe stłuszczenie wątroby, alkoholowe zapalenie wątroby oraz alkoholową marskość wątroby.

Alkoholowe stłuszczenie wątroby

U większości osób spożywających nadmierne ilości alkoholu dochodzi do gromadzenia się tłuszczu w komórkach wątrobowych. Stłuszczenie wątroby z reguły nie daje żadnych objawów klinicznych.

Jedynie w badaniu USG widać wyraźnie nieprawidłową strukturę narządu – wątroba o wzmożonej echognieczności, wątroba hyperechogenna. Nie jest to poważny, zagrażający życiu stan i u wielu osób ustępuje po zaprzestaniu spożywania alkoholu.

U niektórych osób może jednak rozwinąć się alkoholowe zapalenie wątroby.

Próby wątrobowe

Alkoholowe zapalenie wątroby

Wyróżnić można umiarkowane i ciężkie alkoholowe zapalenie wątroby.

 • umiarkowane alkoholowe zapalenie wątroby może nie dawać żadnych objawów poza nieprawidłowym wynikiem prób wątrobowych.
 • alkoholowe zapalenie wątroby o średnim nasileniu może dawać takie objawy jak: nudności, wymioty, żółtaczka, złe samopoczucie, osłabienie i ból w okolicy wątroby
 • Ciężkie alkoholowe zapalenie wątroby może doprowadzić do niewydolności wątroby objawiającej się silną żółtaczką, zaburzeniami krzepnięcia krwi, krwawieniem do przewodu pokarmowego. Stan ten jest stanem zagrożenia życia, często kończy się zgonem.

Alkoholowa marskość

Jest to stan, w którym prawidłowe komórki wątroby zostały zastąpione przez tkankę bliznowatą – tkankę włóknistą (czytaj; marskość wątroby i włóknienie wątroby). Mniej więcej u 1 na 10 osób nadużywających alkoholu dojdzie do rozwoju marskości wątroby. Stan ten rozwija się w wyniku długotrwałego toksycznego działania alkoholu na wątrobę.

Diagnostyka

Na podstawie zespołów objawów klinicznych lekarz może postawić wstępne rozpoznanie. Badaniami pomocnymi w rozpoznaniu są:

Elastografia wątroby

Elastografia w alkoholowym uszkodzeniu wątroby

Elastografia SWE wątroby jest najnowszym, znakomitym narzędziem diagnostycznym. Badanie to pozawala szybko i dokładnie ocenić stopień zaawansowania alkoholowego uszkodzenia wątroby (od 0 do 4).

U osób nadużywających alkoholu zaleca się bezinwazyjną ocenę włóknienia przynajmniej raz do roku. Badanie to pozwala szybko i bezboleśnie wykryć pacjentów zagrożonych marskością.

Ponadto lekarz wykonujący elastografię SWE może równocześnie ocenić inne narządy jamy brzusznej w standardowym badaniu USG.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *