Ból sutków – jakie objawy są niepokojące gdy bolą sutki?

Ból sutków – jakie objawy są niepokojące gdy bolą sutki?

Ewa Wojciechowska

Ból sutków – jakie objawy są niepokojące gdy bolą sutki?

Justyna Dudkiewicz

Ból sutków – jakie objawy są niepokojące gdy bolą sutki?

Magdalena Bury

Ból sutków – jakie objawy są niepokojące gdy bolą sutki?

Ewelina Kaczmarczyk

Ból sutków – jakie objawy są niepokojące gdy bolą sutki?

Marta Dragan

Ból sutków – jakie objawy są niepokojące gdy bolą sutki?

Ewa Podsiadły-Natorska

Ból sutków – jakie objawy są niepokojące gdy bolą sutki?

Magdalena Bury

Ból sutków – jakie objawy są niepokojące gdy bolą sutki?

Ewa Podsiadły-Natorska

Ból sutków – jakie objawy są niepokojące gdy bolą sutki?

Ewa Podsiadły-Natorska

Ból sutków – jakie objawy są niepokojące gdy bolą sutki?

Monika Słowik

Magdalena Bury

Ewa Wojciechowska

Ewelina Kaczmarczyk

Marta Urbaniak

Ewa Wojciechowska

Magdalena Bury

Ewa Wojciechowska

Ewa Wojciechowska

Ewelina Kaczmarczyk

Klaudia Kierzkowska

Ewa Wojciechowska

Ewa Wojciechowska

Ewa Podsiadły-Natorska

Lek. Łukasz Stelmaszczyk

Rak piersi – wczesne objawy nowotworu

Rak piersi stanowi dużą grupę zróżnicowanych i heterogennych co do biologii i przebiegu nowotworów. Nowotwór piersi stanowi 25% ogółu wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe wykrywane u kobiet.

W Polsce stwierdza się każdego roku kilkanaście tysięcy nowych przypadków. Częstość występowania choroby związana jest z poziomem cywilizacyjnym społeczeństwa.

Szczyt zachorowań na raka piersi występuje u kobiet w wieku 50-69 lat.

Wiedza na temat nowotworów złośliwych piersi poszerza się i ulega zmianie.

Choć nowe leki i opcje terapeutyczne pozytywnie wpływają na poprawę rokowania, to najważniejsze pozostaje wykrycie choroby na wczesny etapie zaawansowania. Pomóc może w tym zachowanie tzw.

czujności onkologicznej wyrażającej się znajomością potencjalnych objawów raka piersi i metod diagnostyki oraz korzystaniem z badań profilaktycznych i przesiewowych (skrining).

Poniższy poradnik zawiera informacje dotyczące objawów raka piersi, metod wykrywania i diagnostyki nowotworów sutka oraz podstawowe zalecenia związane z leczeniem guzów piersi.

SPIS TREŚCI:

Rak piersi – jakie daje objawy

Symptomy chorobowe i potencjalne objawy raka piersi (guza sutka) zależą przede wszystkim od stopnia jego zaawansowania. Zarówno rak piersi, jak i łagodny nowotwór sutka w początkowym okresie rozwoju przebiegają najczęściej bezobjawowo i wówczas zmiany nowotworowe najczęściej wykrywa się podczas profilaktycznej mammografii lub innego badania diagnostycznego piersi.

Każde niepokojące zmiany, które mogą stanowić potencjalne objawy raka piersi powinien zweryfikować doświadczony lekarz. We wczesnych stadiach rak sutka może być wykryty wyłącznie badaniem specjalistycznym.

W miarę rozrostu guza piersi dochodzą kolejne symptomy takie jak: asymetria piersi, wciągnięcie skóry lub brodawki sutkowej, zaczerwienienie skóry, jednostronny wyciek z brodawki.

Najczęstszym objawem raka sutka jest guz, który nierzadko wykrywa sama chora. Częstość występowania tego objawu szacuje się między 65% a 76%.

Guz w piersi jest zwykle dość twardy, czasami ma nierówną powierzchnię i na ogół dobrze wyczuwalne granice.

Guzek piersi jest najczęściej całkowicie niebolesny, a pacjentki bardzo rzadko zgłaszają towarzyszące mu objawy, takie jak kłucie czy pociąganie.

Innym charakterystycznym objawem jaki daje rak piersi jest wyciek z brodawki sutkowej. Sama brodawka może być wciągnięta, pogrubiała, o zmienionym zabarwieniu lub z owrzodzeniami.

Symptomy raka sutka mogą dotyczyć także skóry. Może ona być zaczerwieniona, zmieniona, z obecnością twardego nacieku, owrzodzenia czy wciągnięcia. Objaw skórki pomarańczowej świadczy zazwyczaj o znacznym miejscowym zaawansowaniu procesu nowotworowego.

Do typowych objawów raka piersi nalezą również powiększenie okolicznych węzłów chłonnych oraz symptomy związane z przerzutami w odległych narządach.

Szczególnie agresywną postacią raka piersi jest zapalny rak sutka, który na szczęście występuje relatywnie rzadko. W badaniu przedmiotowym często nie stwierdza się guza, a objawem zapalnego raka piersi jest obrzęknięta „pomarańczowa” skóra.

ZOBACZ: JAK BADAĆ PIERSI

Ból sutków – jakie objawy są niepokojące gdy bolą sutki?

Najczęstsze objawy raka piersi – lista

 • U kobiet, u których rozwija się rak sutka, zmiany w obrębie skóry piersi mogą obejmować zaciągnięcie skóry nad guzem (czasem bardzo dyskretne), obrzęk skóry, zmiany o charakterze tak zwanej „skórki pomarańczy” (objaw zaawansowanego raka piersi i częsty w raku zapalnym), zaczerwienienie skóry i jej owrzodzenie. Naciek skóry lub jej owrzodzenie to objaw zaawansowanego raka piersi podobnie jak guzki satelitarne.
 • Objawy raka piersi w obrębie brodawki sutkowej charakteryzują się wyciekiem z brodawki sutkowej, który ma charakter surowiczy lub surowiczo-krwisty, wciągnięciem brodawki (rzadki objaw nowotworu piersi), wykwitami o charakterze zmian krostowatych, w sytuacji progresji rakowi sutka może towarzyszyć krwawienie lub owrzodzenie.
 • Ból jest dość rzadkim objawem towarzyszącym pierwotnej zmianie w piersi, natomiast jest częstym symptomem zaawansowanego raka piersi, gdy na przykład obecne są przerzuty raka do kości. Niewielka grupa chorych kobiet z rakiem sutka odczuwa dyskretne dolegliwości w postaci kłucia, krótkotrwałego dyskomfortu i bólu w okolicy guza piersi.
 • Częstym objawem raka piersi jest powiększenie pachowych węzłów chłonnych po stronie guza.
 • U niektórych chorych rak piersi przybiera postać zapalną i objawia się wówczas obrzękiem i zaczerwienieniem skóry, zwiększonym uciepleniem i bolesnością.
 • U kobiet karmiących piersią, rak sutka został opisany jako zjawisko nazywane milk rejection sign, które polega na niechęci dziecka do ssania chorej piersi matki.
 • Charakterystyka objawów choroby nowotworowej piersi z przerzutami do odległych narządów zależy od lokalizacji tych zmian (duszność, bolesność związana ze złamaniem kości, zawrotu głowy i wymioty, niewydolność oddechowa)

Nowotwór piersi – jak wykryć

Rosnąca liczba wykrywanych nowotworów złośliwych w obrębie gruczołu piersiowego u chorych bez charakterystycznych symptomów i objawów raka piersi jest wynikiem prowadzonych na szeroką skalę badań rzesiewowych. Największe znaczenie we wczesnym wykrywaniu raka piersi ma mammografia, która umożliwia wykrycie postaci przedklinicznych.

Do cech sugerujących w badaniu mammograficznym obecność złośliwego procesu i mogących świadczy o rozwoju tak podstępnej choroby jaką jest rak sutka zaliczamy: asymetrię, obecność mikrozwapnień, litą zmianę o intensywnym wysyceniu i zaburzenia struktury gruczołu piersiowego. W przypadku wykrycia wspomnianych zmian konieczna jest dalsza ocena w kierunku diagnozy: rak piersi.

Nie każdy guz piersi jest rakiem, lecz do chwili wyjaśnienia jego natury powinien być traktowany jako potencjalny nowotwór złośliwy.

Warto pamiętać, że podstawą ustalenia ostatecznego rozpoznania w przypadku raka piersi jest zawsze wynik badania patomorfologicznego. Podstawą diagnostyki guza piersi jest biopsja gruboigłowa z oceną typu nowotworu, ekspresji receptorów, oceną stopnia złośliwości G i wskaźnika proliferacji Ki-67.

ZOBACZ: PROFILAKTYCZNA MASTEKTOMIA

Rak sutka – diagnostyka obrazowa

Diagnostyka nowotworów sutka opiera się na mammografii diagnostycznej, badaniu ultrasonograficznemu lub w niektórych przypadkach na badaniu rezonansem magnetycznym.

Klasyczna mammografia jest najważniejszą metodą obrazowania piersi.

Objawy mammograficzne zmiany łagodnej piersi to guzek o wysyceniu równym tkance gruczołowej, zmiana dobrze ograniczona, łagodne zwapnienia, zmiana o kształcie okrągłym, owalnym lub policyklicznym.

Mammografia pozwala na wykrycie zmiany o średnicy zaledwie kilku milimetrów, umożliwia ocenę lokalizacji guza oraz wykonanie biopsji (celowanej lub otwartej)

Badanie USG cechuje się mniejszą czułością i swoistością, ale jest to technika szczególnie przydatna u młodych kobiet, które pragną sprawdzić czy w ich piersiach nie rozwija się tak podstępna choroba jak rak piersi. Ultrasonografia jest badaniem bezpiecznym dla kobiet w ciąży. Nie znajduje zastosowania w badaniach przesiewowych ponieważ rzadko pozwala na wykrycie zmian niewyczuwalnych palpacyjnie.

Rezonans magnetyczny piersi to technika charakteryzująca się wysoką czułością i swoistością. Przeszkodą w powszechnej diagnostyce obrazowej raka piersi z wykorzystaniem MRI jest wysoki koszt procedury. W praktyce wykorzystywany jest w przypadku zmian niejednoznacznych i wymagających pogłębionej diagnostyki.

Ból sutków – jakie objawy są niepokojące gdy bolą sutki?

Rak piersi – leczenie

Jak podkreślają eksperci – wczesne wykrycie guza pozwala na szybkie rozpoczęcie leczenia raka piersi. W związku z tym, wszystkie kobiety powinny zachować czujność onkologiczną wyrażającą się znajomością objawów raka piersi oraz przestrzeganiem zasad profilaktyki. Należy również niezwłocznie konsultować z lekarzem wszelkie niepokojące symptomy mogące sugerować rozwój raka piersi.

Rak przedinwazyjny przewodowy piersi (DSCI) wymaga leczenia chirurgicznego lub leczenia oszczędzającego pierś z uzupełniającą radioterapią, albo wykonania mastektomii.

W leczeniu radykalnym wczesnego raka piersi stosuje się: chirurgię, radioterapię, hormonoterapię, chemioterapię oraz leczenie anty-HER2.

Oznacza to, że optymalna strategia leczenia raka piersi powinna uwzględniać wielodyscyplinarną terapią skojarzoną. Wykorzystuje się zarówno metody leczenia miejscowego (zabieg chirurgiczny raka piersi i radioterapię) oraz postępowanie systemowe ( chemioterapia, hormonoterapia, leczenie celowane molekularnie lub immunoterapia).

Podstawą do ustalenia właściwej sekwencji leczenia raka piersi jest wynik badania histopatologicznego, ustalenie czynników prognostycznych i predykcyjnych oraz określenie stopnia zaawansowania choroby.

You might be interested:  Domowe sposoby na nadmierne pocenie

Zaleca się, aby pacjentki u których zdiagnozowano raka sutka był leczone w wyspecjalizowanych ośrodkach referencyjnych.

W maju 2019 roku Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podpisał rozporządzenie wprowadzające w w Polsce system Breast Cancer Unit.

Oznacza to, że w naszym kraju powstaje sieć wyspecjalizowanych szpitali dedykowanym chorym z rakiem piersi. W takich placówkach osiąga się najlepsze wyniki leczenia raka piersi.

Rokowania przy raku piersi zależą od zaawansowania choroby, co podkreśla znaczenie wczesnego wykrycia guza oraz znajomości potencjalnych objawów raka piersi.

ZOBACZ: RAK PIERSI – BAZA WIEDZY

Ból sutków – sprawdź, co może być przyczyną!

Ból brodawek sutkowych może wynikać z różnych przyczyn i nie musi świadczyć o niczym groźnym. Niestety czasami za dolegliwościami bólowymi stoi infekcja lub nawet poważna choroba. Brodawki sutkowe mogą stawać się bolesne w trakcie ciąży lub karmienia piersią. Kiedy objaw należy zgłosić lekarzowi? Poznaj kilka ważnych informacji na ten temat.

 

Ból całych piersi – jakie są jego możliwe przyczyny?

Jeżeli bolą cię całe piersi, wówczas prawdopodobnym powodem są wahania hormonalne. Dolegliwości tego typu pojawiają się zwykle w przebiegu zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Prozaiczną przyczyną bólu piersi jest również źle dobrana bielizna, która powoduje ucisk[1].

Niestety czasami za bólem stoi choroba piersi, na przykład zmiany włóknisto-torbielowate (mastopatia), obecność cyst, torbieli, gruczolakowłókniaków czy innych patologicznych zmian1.

Jeśli więc niepokoją cię bolące piersi, koniecznie zgłoś się do lekarza w celu znalezienia przyczyny. Pamiętaj, że większość wykrywanych na piersiach zmian ma łagodny charakter, dlatego nie ma powodów do martwienia się na zapas.

Niemniej lepiej nie odwlekać wizyty u specjalisty, gdyż kluczowe dla przebiegu leczenia jest wczesne wykrycie ewentualnej choroby.

Ponadto ból i obrzęk całych piesi są jednymi z wczesnych objawów ciąży. Jeśli więc towarzyszy im brak miesiączki, warto wykonać test.

Ból brodawek sutkowych – gdy powodem jest tarcie lub reakcja alergiczna

Podobnie jak ból piersi, ból brodawek (potocznie zwanych „sutkami”, choć w języku medycznym nazwa sutek odnosi się do całej piersi), nie musi być symptomem choroby i ma przemijający charakter. Przede wszystkim czasami dochodzi do urazów mechanicznych, na przykład tarcia. Tutaj również rolę odgrywać może źle dobrany biustonosz.

Ryzyko zwiększa się w trakcie aktywności fizycznej. Jogging czy uprawianie gier zespołowych zwiększają tarcie i co za tym idzie – dolegliwości bólowe. Skóra na brodawkach często staje się wówczas sucha i popękana.

Na szczęście na ten problem jest proste rozwiązanie, gdyż wystarczy zainwestować w lepiej dopasowaną bieliznę, najlepiej bezszwową i wykonaną z delikatnych materiałów[2].

Podrażnienie i ból brodawek czasami są też objawem alergii. Reakcjom uczuleniowym często towarzyszy zaczerwienienie skóry na piersiach, swędzenie i wysypka.

Co może powodować alergię? Na przykład używany kosmetyk, środek myjący albo proszek do prania. W przypadku podejrzenia alergii lepiej skonsultować się z lekarzem.

Oczywiście po zidentyfikowaniu uczulającego czynnika konieczna jest jego eliminacja2.

Bolące sutki przy dotyku, podobnie jak ból całych piersi, to objaw związany często z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. W takim przypadku powinien ustąpić około drugiego lub trzeciego dnia menstruacji.

Ból sutków w trakcie ciąży

W czasie ciąży ból sutków lub piersi to objaw odczuwany przez przyszłe mamy stosunkowo często. To dlatego, że piersi przyszłej mamy powiększają się, często są opuchnięte i wrażliwe na dotyk. Zmiany zachodzą także w wyglądzie biustu, gdyż brodawki i ich otoczki stają się ciemniejsze. Wszystko ma oczywiście związek z zawirowaniami hormonalnymi w organizmie kobiety.

Jak złagodzić dolegliwości? Tutaj również kluczowy jest dobór odpowiedniej bielizny. Wygodny stanik ciążowy powinien dobrze podtrzymywać piersi oraz być uszyty z delikatnej tkaniny, która nie powoduje tarcia. To powinno rozwiązać lub przynajmniej złagodzić problem.

Jeżeli jednak ból sutka lub sutków jest dotkliwy, dobrym pomysłem jest przyłożenie chłodnego, żelowego kompresu2.

Bolące sutki a infekcja

Choć są to sytuacje stosunkowo rzadkie, czasami w obrębie brodawki sutkowej może rozwinąć się infekcja. Jak to możliwe? Otóż zwykle najpierw w grę wchodzi jeden z powyższych czynników, czyli tarcie, inne uszkodzenie mechaniczne albo alergia.

Gdy na powierzchni sutka lub sutków dochodzi do drobnych pęknięć lub otarć, wówczas drobnoustroje mogą wnikać przez skórę do wnętrza gruczołu piersiowego. W takim przypadku może dojść na przykład do infekcji grzybiczej (wywołanej przez drożdżaki Candida albicans).

Czynnikiem sprzyjającym jest natomiast przebyta antybiotykoterapia lub wcześniej występujące infekcje grzybicze skóry. Typowym objawem jest wówczas uczucie pieczenia lub kłucia brodawki, a także zaczerwienienie, pękanie i łuszczenie się sutków oraz otoczki wokół nich.

Objawy infekcji wymagają kontaktu z lekarzem2 [3].

Ból sutków w czasie laktacji – czy to może być zapalenie piersi?

Skoro mowa o infekcjach, trudno nie wspomnieć o zapaleniu piersi, które często dotyka kobiety karmiące piersią. Chociaż to najzdrowszy i najlepszy sposób odżywiania rosnącego dziecka, czasami niestety dochodzi do zakażenia i rozwoju stanu zapalnego, zwykle po jednej stronie.

Czynnikiem sprzyjającym jest nieprawidłowa technika karmienia, jednak zapalenie może rozwinąć się także, gdy dojdzie do zatkania przewodu mlecznego lub wyprowadzającego, gdy z powodu źle zbilansowanej diety u karmiącej mamy występują niedobory składników odżywczych (na przykład żelaza, co skutkuje anemią) albo gdy mama jest przemęczona i zestresowana.

Istotną rolę odgrywa tu też odporność, gdyż kiedy dochodzi do jej osłabienia, drobnoustroje mają ułatwione zadanie i łatwiej wywołują infekcję.

Bakterią, która najczęściej odpowiada za objawy zapalenia piersi w czasie karmienia, jest gronkowiec złocisty, jednak winę mogą ponosić także paciorkowce, enetrokoki, pałeczka okrężnicy (Escherichia coli), a także wspomniany już drożdżak Candida albicans[4] 5 (4,5)

Zapalenie piersi może wystąpić na każdym etapie karmienia, jednak zwykle rozwija się między 2 a 6 tygodniem. Niestety objawy są bardzo nieprzyjemne i należą do nich:

 • zaczerwienienie fragmentu piersi,
 • opuchlizna, obrzęk,
 • ból w trakcie karmienia i między karmieniami,
 • problemy z karmieniem – maluszek ssie pierś krócej niż zwykle lub nie chce ssać wcale,
 • objawy grypopodobne: osłabienie, rozbicie, gorączka, dreszcze, bóle głowy i mięśni4 5.

Co ważne, zapalenie nie powinno być powodem do zaprzestania karmienia, gdyż wywołujące je bakterie są nieaktywne w pokarmie i nie zagrażają dziecku. Regularne opróżnianie piersi jest wręcz ważne w terapii.

Jeżeli dziecko nie chce ssać piersi, należy opróżnić je przy pomocy laktatora.

Oczywiście choroba wymaga również kontaktu z lekarzem i podjęcia farmakoterapii, zwykle wskazane są leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, czasami również antybiotyki, choć zaleca się je tylko w ostateczności.

Co ważne, w trakcie zapalenia, nawet gdy ból sutka jest dokuczliwy, nie powinno się ugniatać ani masować piersi, stosować gorących okładów ani środków hamujących laktację4.(4)

Bolące sutki przy karmieniu bez objawów zapalenia

Warto pamiętać, że jeżeli w czasie karmienia piersią sutki bolą, nie musi to mieć związku z infekcją i stanem zapalnym. Przede wszystkim rolę odgrywa tutaj technika przystawiania dziecka do piersi, zwłaszcza w pierwszych tygodniach po porodzie.

Dotyczy to również częściej tych mam, które karmią po raz pierwszy, gdyż ten naturalny proces może czasami sprawiać sporo problemów. Jeśli technika jest prawidłowa, brodawka powinna znajdować się z tyłu gardła.

Gdy natomiast maluszek nie potrafi właściwie uchwycić piersi i głęboko się do niej przyssać, wtedy brodawka ociera się o jego dziąsełka i twarde podniebienie. Innym momentem, wiążącym się z ryzykiem bólu sutków podczas karmienia, jest ząbkowanie maluszka.

Wówczas też należy poprawić technikę w taki sposób, aby dziecko chwytało większą część piersi. W przypadku problemów zawsze warto skorzystać z pomocy poradni laktacyjnej, nie należy natomiast zaprzestawać karmienia piersią2 6.

Ból piersi lub brodawek sutkowych przeważnie nie sygnalizuje poważnych problemów zdrowotnych, a jednak jest objawem, którego nie można ignorować. Nawet prozaiczne tarcie może doprowadzić do pęknięć, a następnie do zakażenia. Można tego uniknąć poprzez szybką reakcję na pierwsze nieprzyjemne objawy, dlatego jeśli coś cię niepokoi, nie zwlekaj z pójściem do lekarza.

You might be interested:  Zwichnięcie kostki (zwichnięcie stawu skokowego)

Bibliografia:

Bolące sutki w ciąży, przed okresem, przy dotykaniu i podczas karmienia. Skąd się bierze ból sutków i kiedy może być groźny?

Bolące sutki, zdaniem lekarzy, dotyczą 8 na 10 kobiet. Dolegliwości bólowe, zwłaszcza pojawiające się w tak wrażliwym miejscu, mogą wzbudzać niepokój, jednak w wielu przypadkach jest on nieuzasadniony. Sprawdź, skąd się bierze ból w okolicach sutków, kiedy może wskazywć na chorobę, a nawet raka piersi.

Bolące sutki są zjawiskiem normalnym, ale tylko w określonych stanach fizjologicznych.

Ciąża, karmienie piersią, faza folikularna (druga) cyklu menstruacyjnego – w takich przypadkach, ból sutków jest zjawiskiem normalnym, niewskazującym na stany chorobowe.

Zdarza się jednak, że uczucie bólu jest sygnałem alarmowym, zwłaszcza jeżeli towarzyszą mu wycieki z sutka. Jakie są przyczyny bólu sutków i kiedy należy udać się po pomoc do lekarza? Wyjaśniamy.

Bolące sutki – skąd bierze się ból sutków?

Bolące sutki to nieprzyjemne uczucie i o ile jego przyczyna może być błaha i niegroźna, to warto zasięgnąć konsultacji ginekologicznej. Może bowiem się okazać, że ból wskazuje na patologię, często bardzo poważną.

Najczęstsze przyczyny dolegliwości bólowych to:

 • druga faza cyklu menstruacyjnego,
 • ciąża,
 • karmienie piersią,
 • menopauza,
 • dojrzewanie płciowe,
 • nadmierna aktywność fizyczna,
 • niewłaściwie dobrana bielizna.

Często jednak zdarza się, że ból jest symptomem chorobowym. Może wskazywać na stany zapalne i ropień piersi, mastopatię, obecność gruczolakowłókniaków, na brodawczaki i torbiele lub nawet na nowotwór piersi. Dolegliwość ta nie powinna być zatem ignorowana.

Kiedy bolące sutki to niegroźny objaw?

Bolące sutki są wynikiem przede wszystkim zmian hormonalnych, jakie zachodzą w ciele kobiety. Te rozpoczynają się już w okresie dojrzewania płciowego. To właśnie w tym czasie rozpoczyna się prawdziwa burza hormonalna.

Jeżeli dolegliwościom bólowym nie towarzyszy wyciek z brodawki sutkowej, a w najbliższej rodzinie nie było przypadków nowotworu piersi, raczej nie ma powodów do niepokoju. W tym przypadku ból jest wywołany procesem rozrastania tkanki gruczołowej i najczęściej jest odczuwalny przy dotykaniu.

Mimo to, warto udać się z dzieckiem do ginekologa, który wykluczy ewentualne patologie.

Ból sutków jest bardzo charakterystycznym zjawiskiem w okresie menopauzy. Podobnie jak w czasie pokwitania, dolegliwość daje o sobie znać przede wszystkim pod wpływem dotyku.

W tym przypadku uczucie bólu wywołane jest przez proces zanikania tkanki gruczołowej.

Ważne jest, żeby w czasie klimakterium regularnie kontrolować piersi, bowiem zachodzące zmiany hormonalne stwarzają duże ryzyko wystąpienia nowotworów, łagodnych lub złośliwych.

W okresie ciąży zwiększa się stężenie estrogenów i progesteronu. Gruczoły sutkowe ulegają rozrostowi, co skutkuje odczuwaniem bólu.

Dolegliwości pojawiają się około 5 tygodnia i mogą towarzyszyć ciężarnej aż do rozwiązania. Ból sutków w ciąży można dość skutecznie łagodzić. Ulgę mogą przynieść chłodne okłady.

Należy też nosić odpowiednio dopasowaną bieliznę, która nie będzie drażniła wrażliwych brodawek.

Bolące sutki podczas karmienia świadczą o niewłaściwym uchwyceniu brodawki przez dziecko. W takim przypadku malec przeważnie ssie sam sutek, bez jego otoczki. W wyniku nadmiernego ucisku dziąsłami, może dojść do pękania tkanek i krwawienia.

Rezultatem może być stan zapalny, objawiający się obrzękiem sutków i powiększeniem węzłów chłonnych. Często towarzyszy temu gorączka i uczucie ogólnego osłabienia organizmu. Tych objawów nie należy bagatelizować. Konsultacja lekarska jest konieczna.

Aby uniknąć bólu, w trakcie karmienia można nakładać na sutki silikonowe osłonki, które absorbują znaczną część ucisku i są całkowicie bezpieczne dla dziecka.

Ból sutkówprzed okresem jest bardzo częstą dolegliwością, u której podstaw leżą zmiany hormonalne, odpowiadające za zespół napięcia przedmiesiączkowego. Ból wywołany jest przez zatrzymywaną w tkance gruczołowej wodę, co jest rezultatem zmiany stężenia hormonów płciowych.

Dolegliwości mogą pojawiać się cyklicznie lub sporadycznie. Różne jest też natężenie bólu – od łagodnego po wyjątkowo uporczywe. Nieprzyjemne objawy mijają po menstruacji. Dolegliwości można złagodzić chłodnymi okładami.

W drugiej fazie cyklu można też pić sok z żurawiny i ziołowe herbaty o działaniu moczopędnym.

Intensywna aktywność fizyczna może skutkować podrażnieniem sutków, zwłaszcza jeżeli trening jest wykonywany nie w sportowej, a w codziennej bieliźnie. Taki sam efekt może dać noszenie źle dobranego biustonosza, warto więc skorzystać z porady braffiterki.

O ile w większości przypadków ból sutków nie jest groźnym zjawiskiem, to czasami może wskazywać na bardzo poważną chorobę.

Bolące sutki mogą być objawem zapalenia piersi. Ta dolegliwość najczęściej pojawia się w okresie połogowym, choć należy zaznaczyć, że nie jest to regułą.

Przyczyną zapalenia, które obejmuje brodawkę sutkowa oraz gruczoł sutkowy, jest działalność drobnoustrojów chorobotwórczych – gronkowca złocistego, gronkowca skórnego, pałeczek okrężnicy, paciorkowców czy drożdżaków.

Dolegliwość może pojawić się w każdej fazie laktacji, choć najwięcej przypadków zachorowań pojawia się między 2 a 6 tygodniem.

Połogowe zapalenie piersi może wynikać z dwóch przyczyn. Pierwszą jest zastój pokarmu w piersi, natomiast drugą – mechaniczne uszkodzenie brodawki, np. podczas karmienia, kiedy dziecko niewłaściwie chwyta sutek.

Dolegliwość ta najczęściej dotyka kobiet, u których nie dochodzi do pełnego opróżnienia piersi z pokarmu, które mechanicznie odciągają pokarm i które często zmieniają porę karmienia dziecka. Czynnikiem sprzyjającym może być też niewłaściwa dieta i wcześniej przebyte stany zapalne.

Zdarzają się też przypadki pozapołogowego zapalenia piersi. Dolegliwość ta najczęściej dotyka kobiet, które skończyły 30 lat oraz kobiet między 50. a 60. rokiem życia. Choroba może być następstwem:

 • hiperprolaktynemii,
 • chirurgicznego powiększenia piersi,
 • nałogu tytoniowego,
 • schorzeń tarczycy,
 • leczenia nadciśnienia tętniczego,
 • kiły,
 • gruźlicy,
 • promienicy,
 • zabiegów kosmetycznych (przekłucie brodawki sutkowej),
 • urazów sutka,
 • zapalenia gruczołów łojowych i potowych.

Poza bólem sutka, objawami zapalenia piersi są:

 • obrzęk,
 • zaognienie piersi,
 • podwyższona temperatura piersi,
 • wrażliwość na dotyk.

Zapalenie piersi jest leczone antybiotykami. Nie należy zwlekać z wizytą u lekarza, bowiem dolegliwość ta może skutkować bardzo nieprzyjemnymi powikłaniami. Najpoważniejszym jest ropień piersi.

Bolące sutki mogą świadczyć o wystąpieniu ropnia piersi, zwłaszcza gdy zostały zignorowane objawy zapalenia piersi.

Ropień jest niczym innym, jak tkanką łączną, którą wypełnia treść ropna. W niektórych przypadkach dochodzi do wytworzenia przetoki, przez którą wydostaje się płyn. W takiej sytuacji, na skórze widoczne są owrzodzenia i rany.

Ropień jest konsekwencją stanu zapalnego, który wytworzył się w obszarze gruczołu sutkowego – w wyniku naciekania treści ropnej, powstaje guz, skóra zaognia się, a sutek staje się wyjątkowo bolesny. Często towarzyszy temu stan podgorączkowy lub gorączka.

W tym przypadku badanie obrazowe nie ma zastosowania. Lekarz stosuje badanie fizykalne i pobiera próbkę płynu do badań. W przypadku zdiagnozowania ropnia, podejmowane jest leczenie antybiotykami, jednak nie jest ono skuteczne, gdy doszło do wyraźnego nacieku. W takiej sytuacji, konieczne jest chirurgiczne usunięcie ropnia.

Bolące sutki a brodawczak

Bolące sutki to jeden z objawów brodawczaka, a właściwie – brodawczaka wewnątrzprzewodowego piersi.

Pod tą nazwą kryje się łagodny (niestanowiący bezpośredniego zagrożenia dla życia, nienaciekający, nieskutkujący przerzutami) nowotwór piersi.

Pojawia się w przewodach mlecznych, jednak jak dotąd przyczyny jego występowania nie zostały poznane. Choroba najczęściej dotyka kobiet między 35. a 55. rokiem życia.

Guzek, najczęściej pojedynczy, charakteryzuje się wielkością do 1 cm i jest zlokalizowany na obwodzie piersi lub tuż za brodawką sutkową. Czasami zdarza się, że brodawczak ma charakter mnogi. Wówczas zmiany zlokalizowane są w przewodach odległych od sutka.

Guzek blokuje ujście przewodów mlecznych. Rozwija się stan zapalny, który prowadzi do wystąpienia bolesności sutka. Dochodzi do wycieku przezroczystego lub krwistego płynu. Dzieje się to samoistnie albo pod wpływem nacisku. Rzadko dochodzi do wciągnięcia brodawki sutkowej.

You might be interested:  Zapalenie pęcherza u dziecka – przyczyny, objawy, leczenie

10 popularnych mitów na temat raka piersi. Czy wiesz wszystk…

Diagnoza jest stawiana na podstawie badania obrazowego piersi (USG lub mammografii, czasami wykonywana jest też galaktografia). W niektórych przypadkach przeprowadzane jest badanie wziernikowe – duktoskopia. Konieczne jest też przeprowadzenie badania laboratoryjnego – cytologii wydzieliny z sutka.

Dolegliwość jest leczona chirurgicznie, poprzez usunięcie przewodu mlecznego, w którym wystąpiły zmiany. Na próbce pobranej z usuniętej tkanki przeprowadzane jest badanie histopatologiczne, celem wykluczenia złośliwego nowotworu piersi. Krwisty wyciek z sutka może być bowiem objawem raka.

Bardzo istotne jest wczesne wykrycie brodawczaka. W tym celu, każda kobieta powinna przeprowadzać samobadanie piersi. Powinno się to robić raz w miesiącu, w tej samej fazie cyklu. Każda niepokojąca zmiana wymaga konsultacji z ginekologiem.

Bolące sutki a gruczolakowłókniaki

Bolące sutki mogą być objawem gruczolakowłókniaków, potocznie zwanych włókniakami. Należy jednak zaznaczyć, że w wielu przypadkach, ta dolegliwość nie powoduje objawów bólowych. Ból sutka pojawia się w sytuacji, gdy zmiana przybiera znaczne rozmiary i wywołuje ucisk na nerwy.

Gruczolakowłókniaki to łagodne zmiany w postaci wyraźnie odgraniczonego, przesuwającego się guza. Charakteryzuje je regularny kształt i bezbolesność.

w niektórych przypadkach guzy są elastyczne, choć zdarzają się też zmiany o twardej strukturze. Ich średnica najczęściej nie przekracza 3 cm. Bardzo często zdarza się, że zmiana ma charakter mnogi – pojawia się więcej guzków.

Najczęściej dotyka kobiet miedzy 20. a 30. rokiem życia, które nie rodziły dzieci.

Gruczolakowłókniaki można podzielić na cztery grupy.

 1. Pierwsza to włókniak prosty, złożony z tkanki gruczołowej i włóknistej. Tego typu zmiany są całkowicie niegroźne.
 2. Druga grupa to włókniaki złożone, którym towarzyszą także inne zmiany. Ich wystąpienie może zwiększyć ryzyko pojawienia się nowotworu piersi.
 3. Trzecią grupę stanowią włókniaki młodzieńcze, które dotyczą nastolatek.
 4. Ostatnią grupę stanowią włókniaki olbrzymie. Ich charakterystyczną cechą jest znaczna średnica, nierzadko przekraczająca 5 cm.

Diagnostyka uzależniona jest od wieku pacjentki. U kobiet poniżej 25. roku życia wykonywane jest badanie ultrasonografem.

Biopsja jest przeprowadzana tylko w sytuacji, gdy pacjentka może być genetycznie obciążona ryzykiem wystąpienia nowotworu. U pacjentek, które przekroczyły 25. rok życia, wykonywane jest USG i badanie palpacyjne.

Zalecane jest też wykonanie biopsji cienkoigłowej, często także powtórnego badania w formie gruboigłowej.

Sposób leczenia także uzależniony jest od wieku pacjentki. W pierwszej kolejności prowadzona jest kilkumiesięczna obserwacja. Jeżeli zmiany rozrastają się do znacznych rozmiarów, konieczne jest ich chirurgiczne usunięcie.

Lekarz podejmie decyzję o zabiegu także w sytuacji, gdy włókniaki prowadzą do wystąpienia asymetrii piersi, powodują dolegliwości bólowe w obrębie brodawki sutkowej lub gdy pojawia się podejrzenie złośliwości powstałych zmian.

Zabieg chirurgiczny nie daje jednak gwarancji, że zmiany nie nawrócą. Może prowadzić do zniekształcenia piersi i pozostawiać blizny. Z tego tytułu, w przypadku młodych kobiet najczęściej prowadzona jest wyłącznie obserwacja.

Lekarz wykonuje zabieg w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Trwa to nie dłużej niż 60 minut. Stosunkowo rzadko pacjentka podlega kilkudniowej hospitalizacji po zabiegu. Po wygojeniu rany, najczęściej nie pozostaje widoczna blizna, choć takie ryzyko istnieje.

Bolące sutki mogą wskazywać na mastopatię, czyli zwyrodnienie włóknisto-torbielowate. Schorzenie skutkuje powstaniem włókniaków i torbieli (wypełnionych płynem) w obszarze tkanki gruczołowej sutka. Dolegliwość ta najczęściej dotyka kobiet między 30. a 50. rokiem życia, choć zdarza się, że cierpią na nią także młodsze panie.

Choroba najprawdopodobniej ma związek z niewłaściwym stężeniem estrogenów i progesteronu, choć ta teoria nie została udowodniona, więc etiologia mastopatii nie jest do końca poznana. Przypuszcza się, że czynnikiem chorobotwórczym może być też tłusta dieta oraz nałóg tytoniowy.

Najbardziej charakterystycznym symptomem choroby jest ból sutka, wywołany uciskiem torbieli na nerwy. Ból może objąć całą pierś, pojawia się obrzmienie i wrażliwość na dotyk. Objawy mogą nasilać się w drugiej fazie cyklu.

Diagnoza stawiana jest na podstawie wywiadu, badania fizykalnego i obrazowego (USG piersi), prowadzone są też badania laboratoryjne (stężenie prolaktyny, progesteronu, estrogenu, FSH i LH).

Dolegliwość jest leczona terapią hormonalną, lekarz zaleca zmianę diety i przyjmowanie preparatów z zawartością wyciągu z wiesiołka lekarskiego.

Bolące sutki a rak piersi (sutka)

Bolące sutki to jeden z wczesnych objawów raka piersi, a właściwie – raka sutka. Ten rodzaj złośliwego nowotworu jest najczęściej występującym wśród Polek – stanowi blisko 20 proc. wszystkich nowotworów złośliwych.

Najczęściej dotyka kobiet po 50. roku życia, nie znaczy to jednak, że nie pojawia się wśród młodszych pań.

Nowotwór może być całkowicie wyleczony, choć powodzenie terapii w dużej mierze zależy od wczesnego wykrycia powstających zmian.

Chociaż przyczyny występowania raka piersi nie zostały określone, to znane są czynniki, zwiększające prawdopodobieństwo zachorowania.

Najczęściej wymienia się wiek – ze względu na zachodzące w organizmie zmiany hormonalne, najbardziej narażone są kobiety po 50. roku życia. Podatność zwiększa także obciążenie genetyczne.

Jeżeli w najbliższej rodzinie pojawiały się przypadki raka piersi, zachorowanie jest prawdopodobne.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku stwierdzenia mutacji genów BRCA1 i BRCA2. Ryzyko zwiększają także czynniki hormonalne, jak pierwsza miesiączka, która wystąpiła przed 12. rokiem życia.

Lekarze są zdania, że nowotworowi może sprzyjać niezdrowy tryb życia – otyłość, nałóg alkoholowy.

W grupie zwiększonego ryzyka znajdują się także kobiety, które w przeszłości przeszły już raka sutka – prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu w drugiej piersi jest wówczas zwiększone.

10 sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na nowotwór kobiecy!

Wczesnym objawem zmian nowotworowych może być ból, kłucie i uczucie dyskomfortu w obrębie brodawki sutkowej, choć należy zaznaczyć, że nie każda chora odczuwa te dolegliwości. Najbardziej wyraźnym symptomem jest twardy guzek, występujący w dolnej lub bocznej części piersi.

Często pojawia się owrzodzenie brodawki sutkowej, czasami dochodzi do jej wciągnięcia. Pojawiają się zmiany skórne na piersi, m.in. tzw. skórka pomarańczowa. Powiększają się pachowe węzły chłonne (po stronie piersi zaatakowanej przez nowotwór). Żyły na piersiach ulegają poszerzeniu.

Widoczna jest asymetria sutków. Dochodzi do wycieków z brodawki.

Podstawą wczesnego wykrycia nowotworu jest regularne samobadanie. Należy je wykonywać raz w miesiącu, pamiętając, że musi być przeprowadzane w tej samej fazie cyklu miesięcznego. Niezwykle istotna jest regularność.

Piersi powinny być kontrolowane przy okazji każdej wizyty u ginekologa. Kobiety, które ukończyły 40 lat, minimum co 2 lata powinny poddawać się kontrolnej mammografii.

W przypadku zaobserwowania zmian w badaniu dotykowym, lekarz zleca badania obrazowe, mammografię i USG, oraz laboratoryjne – biopsję.

Rak sutka leczony jest chirurgicznie. Operacja polega na wycięciu guzka, choć w niektórych przypadkach konieczne okazuje się usunięcie całej piersi (mastektomia).

Coraz częściej wykonywane są jednak operacje oszczędzające, czyli usuwany jest jedynie niewielki fragment, w którym pojawiły się zmiany nowotworowe. Wraz z leczeniem chirurgicznym najczęściej prowadzona jest chemioterapia, radioterapia i leczenie hormonalne.

Wdrożenie tych metod ma miejsce jeszcze przed operacją i bardzo często są kontynuowane także po zabiegu.

Rak piersi i samobadanie piersi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *