Gruczolak wątroby (gruczolak wątrobowokomórkowy) – przyczyny, objawy, leczenie

Co to jest rak wątroby?

Rak wątroby to nowotwór, który wywodzi się z komórek wątrobowych, czyli hepatocytów. Jest to choroba, którą często rozpoznaje się podczas badań przesiewowych. Nowotwór wątroby zajmuje trzecie miejsce na świecie wśród nowotworów złośliwych pod względem ilości zgonów. W naszym kraju każdego roku diagnozowanych na nowotwór wątroby jest ok. 3000 nowych pacjentów.

Wyróżnia się pierwotne oraz wtórne nowotwory wątroby, które rozróżnia etiologia zmian nowotworowych. Wymienia się wiele czynników, które mają wpływ na rozwój choroby nowotworowej wątroby.

Należą do nich czynniki związane ze stylem życia takie, jak stosowana dieta, poziom aktywności fizycznej, stosowanie używek – alkoholu oraz tytoniu, jak również czynniki biologiczne – związane np.

z zakażeniami wirusowymi (HIV, HCV).

Pierwotny rak wątroby

Pierwotny rak wątroby jest to rak, który rozwija się z tkanki obecnej w wątrobie. Najczęściej występującym wśród pierwotnych nowotworów wątroby jest rak wątrobowokomórkowy, rzadziej rak wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych.

Wtórny rak wątroby

Z kolei wtórny rak wątroby jest skutkiem przerzutów nowotworów złośliwych innych narządów – najczęściej raka żołądka, jelita grubego, trzustki, płuca, piersi, czerniaka skóry.

Co jest przyczyną raka wątroby?

Na wykształcenie się choroby nowotworowej ma wpływ wiele czynników, dlatego też nie ma jednej przyczyny raka wątroby. Wśród przyczyn można wymienić nieprawidłową dietę, która oznacza duży udział potraw ciężkostrawnych, o dużej zawartości tłuszczu oraz ostrych przypraw.

Ogromny wpływ na rozwój nowotworu wątroby ma także palenie tytoniu oraz spożywanie nadmiernych ilości alkoholu. Czynniki te w znacznym stopniu przyczyniają się do przyspieszenia marskości wątroby, która to jest jedną z głównych przyczyn raka wątroby. Do rozwoju raka wątroby może się również przyczynić zażywanie substancji o działaniu hepatotoksycznym.

Większym ryzykiem zachorowania na raka wątroby obarczone są również osoby będące narażone na aflatoksyny, czyli toksyny produkowane przez niektóre grzyby. Ponadto, większe ryzyko choroby występuje u osób ze schistosomatozą (ogólnoustrojową chorobę pasożytniczą wywoływaną przez przywry).

Ponieważ wtórne nowotwory wątroby rozwijają się na skutek przerzutów nowotworów złośliwych innych narządów, jako przyczynę ich powstawania można również wymienić brak badań profilaktycznych w kierunku nowotworów.

Warto podkreślić, że diagnostyka nowotworów wątroby nie jest łatwa. Jest to spowodowane tym, że nowotwory wątroby w początkowym stadium dają bardzo łagodne objawy, bądź są one bardzo niespecyficzne i mogą być zlekceważone. Dlatego też warto zadbać o eliminację wszelkich możliwych czynników, które mogą być przyczyną choroby nowotworowej wątroby.

Sprawdź też: Dieta przy marskości wątroby – zadbaj o swoje zdrowie

Gruczolak wątroby (gruczolak wątrobowokomórkowy) – przyczyny, objawy, leczenie

Objawy raka wątroby

Rak wątroby jest chorobą, która w początkowym stadium cechuje się występowaniem niecharakterystycznych objawów o niewielkim nasileniu. Symptomy te są zazwyczaj silniej wyrażone dopiero na późnym etapie rozwoju choroby.

Wynika to poniekąd z faktu, że wątroba jest narządem, który charakteryzuje się dużą rezerwą funkcjonalną, co oznacza, że uszkodzenie nawet znacznej części wątroby, nie zakłóca jej normalnego funkcjonowania.

Duża rezerwa funkcjonalna powoduje również, że pomimo istniejących już zniszczeń w narządzie, wyniki badań oceniających stan wątroby często przez długi czas pozostają w normie.

Wczesne objawy raka wątroby

Wczesne objawy raka wątroby są bardzo niecharakterystyczne, przez co mogą zostać niepowiązane z tą chorobą. Symptomy obejmują przede wszystkim ból brzucha, wzdęcia brzucha, napięcie brzucha, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, biegunkę. Zgłaszanym objawem jest również pobolewanie nadbrzusza. Wczesny rak wątroby może również przebiegać bezobjawowo.

Objawy ostatniego stadium raka wątroby

Gruczolak wątrobowokomórkowy – Specjalistyczne Centrum Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Gruczolak wątrobowokomórkowy to niezłośliwa zmiana występująca rzadko i najczęściej diagnozowana jest u kobiet w wieku rozrodczym. Najczęściej rozwija się w prawidłowej wątrobie.

Czynnikami ryzyka są: stosowanie doustnej antykoncepcji (30-40 przypadków wśród kobiet stosujących antykoncepcję oraz 1/mln wśród kobiet nie stosujących antykoncepcji), stosowanie hormonów anabolicznych, otyłość, cukrzyca, dyslipidemie, choroby spichrzeniowe wątroby.

Jakie objawy daje gruczolak wątrobowokomórkowy?

Gruczolak wątrobowokomórkowy zazwyczaj nie daje objawów, rzadko pojawia się ból brzucha związany najczęściej z martwicą, efektem masy (wzrostem guza), samoistnym pęknięciem i krwawieniem z guza do jamy otrzewnowej lub do guza.

Jakie są typy gruczolaka wątrobowokomórkowego?

Typ gruczolaka ustala się na podstawie cech genetyczny i morfologicznych: – Gruczolak z mutacją HNF-1 alfa (35-50% wszystkich przypadków), wyłącznie kobiety, w przypadku wielkości – Zapalny gruczolak (40-55% wszystkich przypadków), najczęściej dotyczą kobiet.

Typ ten charakteryzuje podwyższone ryzyko powikłań – pęknięcia i/lub krwawienia – Gruczolak z aktywacją betakateniny (10-15% wszystkich przypadków), głównie dotyczy mężczyzn, często związane ze stosowaniem androgenów. W badaniach obrazowych brak cech charakterystycznych.

Typ ten wykazuje największe ryzyko transformacji nowotworowej.

Jak diagnozuje się gruczolaka wątrobowokomórkowego?

Leczenie zależy od objawów, płci, wielkości guza i podtypu. – W przypadku kobiet, bez objawów, i gruczolaka 5cm wskazane jest wycięcie.

– W przypadku kobiet zażywających hormony antykoncepcyjne, bez objawów, i gruczolaka >5cm wskazany jest kontrolny NMR po 6-12 miesięcy po odstawieniu hormonów. Jeżeli zmiana nadal ma średnicę >5 cm wskazane jest wycięcie.

– W przypadku kobiet z objawami, gruczolakiem >5cm i nie zażywających hormonów antykoncepcyjnych wskazane jest wycięcie zmiany. – W przypadku mężczyzn niezależnie od wielkości zawsze wskazane jest wycięcie

Jakie są alternatywne możliwości leczenia gruczolaka wątroby?

Jako alternatywne metody leczenia można wykorzystać przeztętnicza embolizację oraz ablację mikrofalowa. Szczególnie pierwsza technika jest zalecana w przypadku krwawienia z gruczolaka

You might be interested:  Skoki ciśnienia – przyczyny, badania, leczenie, skutki

Jakie są powikłania gruczolaka wątroby?

– Transformacja nowotworowa – ryzyko ocenia się na ok. 5%, szczególnie w przypadku mężczyzn, zmian >5cm, gruczolak z aktywacją betakateniny – Krwawienie – w przypadku zmian >5cm ryzyko to oceniane jest na 25-64%. Czynnikami ryzyka jest wielkość>5cm, zażywanie hormonów antykoncepcyjnych, egzofityczna forma, typ zapalny

Rak Wątroby HCC Objawy, Badania, Leczenie

Rak wątrobowokomórkowy (HCC, hepatocellular carcinoma) jest najbardziej rozpowszechnionym typem histologicznym raka wątroby. Zajmuje pierwsze miejsce wśród nowotworów wątroby u dorosłych – 80-85%.

Pod względem śmiertelności jest na trzecim miejscu spośród wszystkich chorób nowotworowych.

Większość przypadków HCC jest spowodowanych przewlekłym zakażeniem wirusami HCV i HBV (WZW typu B i C), zaawansowanym włóknieniem wątroby lub marskością wątroby (alkoholizm jest najczęstszą przyczyną marskości wątroby).

Do innych czynników mogących wywoływać HCC należą doustne środki antykoncepcyjne, androgenowe środki anaboliczne, palenie tytoniu. Sumowanie czynników ryzyka zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu.

Zachorowalność wynosi 2-5 / 100 000 osób.

Objawy i przebieg HCC

Wczesną postać można rozpoznać podczas badań okresowych. Objawami zaawansowanymi są:

 • wyniszczenie organizmu
 • ból brzucha
 • uczucie pełności w nadbrzuszu
 • brak apetytu
 • obrzęki kończyn dolnych
 • żółtaczka
 • gorączka

U osób u których stwierdzono marskość wątroby, wystąpienie nowych dolegliwości może sugerować HCC. Niekiedy rak wątrobokomórkowy zostaje wykryty po wystąpieniu krwotoku do jamy otrzewnowej objawiającego się silnymymi bólami brzucha.

Diagnostyka raka wątroby

Badania laboratoryjne – markery nowotworowe: – AFP – alfa-fetoproteina jest białkiem pomocniczym które pomaga ustalić charakter zmian. Nie jest białkiem specyficznym wobec konkretnego nowotworu dlatego nie zaleca się stosowania w testach przesiewowych.

USG – jest niezwykle cennym narzędziem, należy jednak pamiętać że mimo zastosowania środków cieniujących uda się uwidocznić jedynie około 30% guzów wielkości < 2cm. USG służy do rozpoznania wstępnego.

TK – Podobnie jak badanie USG – czułość tomografii komputerowej w rozpoznawaniu niezaawansowanych zmian ~1cm jest ograniczona do 10-50%. Dla guzów wielkości powyżej 1 cm badanie TK jest narzędziem służącym do rozpoznania ostatecznego.

MR – Rezonans magnetyczny jest bardzo czułym badaniem, pozwala wykryć zmianę mniejszą od 1cm , zauważyć zmiany satelitarne częste w HCC. MR podobnie jak TK jest podstawą do rozpoznania ostatecznego gdy guz jest większy od 2 cm.

Jako badanie przesiewowe uznaje się USG, które umożliwia wykrycie raka podczas rutynowej kontroli. Według wytycznych międzynarodowych towarzystw zajmujących się badaniem wątroby (EASL/EORTC) badanie USG powinno być wykonywane co 6 miesięcy w następujących grupach pacjentów:

 • u nosicieli HBV z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku HCC.
 • u chorych na aktywne przewlekłe WZW B.
 • u chorych na przewlekłe WZW C bez marskości ale z nasilonym włóknieniem wątroby.

Leczenie raka wątroby

Metodą która daje szanse na wyleczenie jest leczenie operacyjne (resekcja), bądź przeszczep wątroby. odsetek 5-letniej przeżywalności po resekcji wątroby wynosi 25% natomiast po przeszczepie narządu 80%.

Czy rak wątroby jest uleczalny?

Rak wątroby – czym się charakteryzuje?

Pierwotnym nowotworem złośliwym wątroby jest rak wątrobowokomórkowy (ang. hepatocellular carcinoma, HCC). Wywodzi się on z hepatocytów czyli komórek wątroby.

Najczęściej do rozwinięcia się nowotworu predysponują choroby prowadzące do marskości wątroby – stanu w którym dochodzi do zniszczenia miąższu wątroby i przebudowy włóknistej narządu. Występowanie HCC w nieuszkodzonej wątrobie jest niezmiernie rzadkie (5-15%).

Uważa się, że głównym czynnikiem etiologicznym HCC jest zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B lub C (WZWB lub WZWC). Przewlekły proces zapalny prowadzi do utraty zdrowego miąższy wątroby i jego włóknienia, oraz stymuluje proces kancerogenezy.

Rolę mogą odgrywać także inne czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym: środki chemiczne (antykoncepcja hormonalna, toksyny pleśni, sterydy anaboliczne), palenie tytoniu.

Inne przyczyny prowadzące do marskości wątroby jak: alkohol, stłuszczenie wątroby, zespół Budd-Chiariego, choroba Wilsona itp, mogą również sprzyjać przemianie nowotworowej hepatocytów. Największe ryzyko wystąpienia nowotworu obserwuje się u pacjentów u których występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka – np. marskość alkoholowa i zakażenie WZWC.

Rak wątroby – objawy

U chorych mogą występować różne objawy marskości wątroby.

Zalicza się do nich objawy ogólne (osłabienie, zaburzenia łaknienia, spadek masy ciała), skórne (żółtaczkę, pajączkowate naczyniaki, rumień dłoniowy i podeszwowy, poszerzenie naczyń żylnych), z układu pokarmowego (nudności i wymioty, wodobrzusze, krwawienia z przewodu pokarmowego), neurologiczne (encefalopatia wątrobowa) czy endokrynologiczne (hipogonadyzm hipogonadotropowy, zaburzenia płodności, zespół feminizacji). Natomiast do objawów zaawansowanego raka można zaliczyć:
a) postępujące wyniszczenie (utratę masy mięśniowej) b) ból brzucha
c) uczucie pełności w nadbrzuszu
d) brak apetytu
e) powiększenie obwodu brzucha z powodu postępującego wodobrzusza
f) gorączkę lub stany podgorączkowe

g) krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Zaawansowany HCC może przekraczać granice wątroby i naciekać przez ciągłość sąsiadujące struktury, np. żyłę wrotną powodując jej zakrzepicę i nasilając objawy nadciśnienia wrotnego i krwawienia.

Ponadto, rak wątrobowokomórkowy może naciekać przewody żółciowe, zamykając ich światło i powodując cholestazę – utrudnienie odpływu żółci. Objawia się to zażółceniem twardówek i powłok skórnych.

Nagłe pojawienie się nowych objawów u pacjenta z chorobą wątroby może nasuwać podejrzenie procesu nowotworowego, dlatego pacjent pozostający pod opieką hepatologa powinien zostać skonsultowany przez specjalistę onkologa.

Pod opieką onkologa w celu przeprowadzania rutynowych badań co pół roku w kierunku HCC (USG i oznaczenia alfafetoproteiny) powinni pozostawać też pacjenci, którzy: zostali zakwalifikowani do przeszczepu wątroby, chorzy na przewlekłe WZWB, chorzy bez marskości wątroby z nasilonym włóknieniem niezależnie od etiologii.

You might be interested:  Łuszczyca stawowa – przyczyny, objawy, leczenie łuszczycy stawów

Rak wątroby – przerzuty

Rak wątorbowokomórkowy może szerzyć się przez ciągłość na sąsiednie struktury – najczęściej na naczynia żylne (żyłę wątrobową i jej odgałęzienia, żyły wątrobowe i żyłę główną dolną) lub drogi żółciowe.

W bardzo wyjątkowych sytuacjach rak poprzez żyłę główną dolną może dojść do prawego przedsionka serca i naciekać na mięsień sercowy.Przerzuty odległe występują najczęściej w płucach i okolicznych węzłach chłonnych (najczęściej wątrobowo-dwunastniczych).

Rzadziej przerzuty lokalizują się w kościach, mózgu, nerkach, nadnerczach czy w śledzionie. Warto wspomnieć, że wątroba jest najczęstszym miejscem lokalizacji przerzutów nowotworowych w organizmie (szczególnie nowotworów układu pokarmowego).

Częstość występowania przerzutów z innych narządów przewyższa liczbę przypadków HCC i de-facto najczęstszym nowotworem złośliwym wątroby są przerzuty. Obecność przerzutów zdecydowanie pogarsza rokowanie pacjentów. Na szczęście, pojedyncze zmiany można usunąć chirurgicznie oraz uzupełnić chemioterapią adjuwantową. 

Rak wątroby – leczenie

Jedyną metodą dającą szansę na wyleczenie jest częściowe usuniecie wątroby lub jej przeszczepienie. Resekcję wątroby wykonuje się wycinając chirurgicznie zmianę z dużym marginesem zdrowych tkanek u pacjentów z łagodnym stadium marskości wątroby. Do przeszczepienia wątroby zakwalifikowani zostają pacjenci spełniający tzw. Kryteria Mediolańskie – pojedyncza zmiana

Rak wątroby – objawy, leczenie, rokowania, przyczyny i profilaktyka

Nowotwór wątroby to  choroba, którą w Polsce diagnozuje się u ok. 1 400 pacjentów rocznie. Rak wątroby częściej dotyka mężczyzn i szacuje się, że 10 na 1 000 mężczyzn i dwie na 1 000 kobiet zachoruje na ten typ nowotworu w pewnym momencie swojego życia.

Zapadalność na raka wątroby jest większa w krajach azjatyckich i afrykańskich z uwagi na fakt, częstszych zachorowań na zapalenie wątroby typu B, które zwiększa ryzyko zachorowania na ten typ nowotworu.

W Europie i USA  czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tej choroby jest natomiast  wirus typu C. Zgodnie z badaniami za ok.

80% przypadków raka wątrobowokomórkowego rozwija się na bazie marskości wątroby, do której dochodzi właśnie  na skutek przewlekłego zapalenia wątroby wywołanego przez infekcje wirusami typu B i C.Rodzaje nowotworów złośliwych wątroby

Rodzaje nowotworów złośliwych wątroby

Wśród nowotworów wątroby wyróżniamy zmiany pierwotne pochodzące z komórek wątroby oraz wtórne, które są przerzutami choroby nowotworowej z innych narządów takich jak płuca, jelito grube czy piersi.

80% wszystkich pierwotnych nowotworów wątroby stanowi rak wątrobowokomórkowy (HCC – hepatocellular carcinoma), który powstaje z hepatocytów, czyli komórek stanowiących główny budulec miąższu wątroby. Ten typ nowotworu stanowi również 85% wszystkich złośliwych nowotworów wątroby.

Większość guzów pierwotnych powstaje na bazie wątroby marskiej, która jest wynikiem  przebytych infekcji, w tym tych wirusem typu B i C oraz przewlekłych stanów zapalnych. Powstawanie raka wątrobowokomórkowego jest wieloczynnikowea a wśród czynników ryzyka wymienia się nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, czy nieprawidłową dietę.

Do rozwoju raka wątroby mogą przyczyniać się również czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym takie jak toksyny pleśni czy sterydy anaboliczne. Wśród schorzeń, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka wątrobokomórkowego plasują się zespół Budd-Chiariego, stłuszczenie wątroby jak również choroba Wilsona.

Do pierwotnych raków wątroby zalicza się również raka włóknisto-blaszkowego, który diagnozowany jest rzadko głównie u młodych osób i charakteryzuje się dość szybkim tempem wzrostu i dużym zróżnicowaniem histopatologicznym.

Do głównych pozostałych typów nowotworów wątroby zalicza się:

 • nowotwory wywodzące się z przewodów żółciowych (cholangiocarcinoma), które stanowią ok. 20% nowotworów wątroby. W przeciwieństwie do raka wątrobowokomórkowego ten typ nowotworu rozwija się na bazie nieuszkodzonej wątroby, a do czynników, które zwiększają ryzyko zachorowania zalicza się m.in.  choroby pasożytnicze jak również przyjmowanie preparatów anabolicznych. Ten typ  nowotworu charakteryzuje się wystąpieniem takich objawów jak żółtaczka i świąd skóry, a badania wykonywane z krwi w jego przebiegu najczęściej uwidaczniają podwyższony poziom ALP (fosfatazy zasadowej), bilirubiny jak również GGTP (γ-glutamylotranspeptydazy)
 • nowotwory wywodzące się z naczyń krwionośnych wątroby naczyniakomięsaki (angiosarcoma) lub naczyniakomięsaki krwionośne (hemangiosarcoma), które mają bardzo wysoką tendencję do tworzenia przerzutów m.in. do wątroby i mózgu
 • nowotwory występujące u dzieci lub niemowląt zwane wątrobiakami zarodkowymi (hepatoblastoma), które powstają na bazie komórek przypominających komórki płodowe lub niedojrzałej wątroby.

Nowotwory wtórne wątroby inaczej przerzutowe to guzy, które powstały w wyniku przebiegu innych chorób nowotworowych, a najczęstszym źródłem przerzutów jest rak jelita grubego, żołądka, płuca, piersi, trzustki, nerki czy czerniaka. Nowotwory przerzutowe wątroby mona podzielić na miejscowe, czyli powstające w bezpośredniej odległości od guza pierwotnego, węzłowe do których rozwoju dochodzi w wyniku przedostania się komórek nowotworowych do układu chłonnego jak również odległe, powstające na skutek przedostania się komórek guza pierwotnego przez naczynia krwionośne.

Objawy raka wątroby

Każdego roku w Polsce diagnozuje się ok. 1 400 zachorowań na raka wątroby, a większość zachorowań przypada na 5. dekadę życia i występuje głównie u osób pomiędzy 50 a 60  rokiem życia. Zachorowalność na ten typ nowotworu jest podobna u kobiet i mężczyzn i wynosi odpowiednio  88% i 82%.

Rak wątroby to nowotwór o wysokim stopniu złośliwości i trudnym przebiegu dlatego też skuteczność leczenia determinuje przede wszystkim szybka diagnostyka i podjęcie odpowiedniego leczenia.

85% nowotworów złośliwych wątroby stanowi rak pierwotny wątrobowokomórkowy wywodzący się z hepatocytów, czyli komórek, które stanowią podstawowy budulec miąższy tego narządu.

W prawie połowie przypadków rak wątrobokomórkowy rozwija się na bazie marskości wątroby, do której dochodzi na skutek przewlekłego zapalenia wywołanego wirusami typu B i C oraz w wyniku stanów zapalnych jak również czynników zewnętrznych zwiększających ryzyko zachorowania na ten typ nowotworu.

You might be interested:  Ćwiczenia na kręgosłup piersiowy

Rak wątroby – objawy, przyczyny, leczenie, dieta i rokowania. Kto jest narażony na nowotwór wątroby?

Rak wątroby to nowotwór wywodzący się z komórek wątrobowych, będący jednym z szybciej rosnących i źle rokujących nowotworów.

W początkowym stadium jednak zwykle nie daje nasilonych objawów – rzadko więc jest rozpoznawany na wczesnym etapie.

Często jest wykrywany przypadkowo podczas badań wykonywanych z innych powodów, co zmniejsza szanse na wdrożenie skutecznego leczenia.

Wyróżniamy pierwotne oraz wtórne nowotwory wątroby:

 • pierwotny rak wątroby – rozwija się bezpośrednio z tkanki obecnej w wątrobie. Najczęściej diagnozowany jest rak wątrobowokomórkowy, rzadziej rak wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych;
 • wtórny rak wątroby – jest wynikiem przerzutów nowotworowych z innych narządów, a przede wszystkim żołądka, jelita grubego, trzustki, płuca, piersi oraz skóry.

Rak wątroby zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem liczby zgonów spowodowanych przez nowotwór złośliwy. Ponadto rak wątrobowokomórkowy to piąty najczęściej występujący nowotwór na świecie – w Polsce każdego roku rozpoznaje się około 3000 nowych przypadków.

Rak wątroby – objawy

Objawy raka wątroby możemy podzielić na wczesne, które są niespecyficzne, przez co bardzo często nie są wiązane z tą chorobą, oraz późne, pojawiające się w zaawansowanym stadium nowotworu.

Wczesne objawy raka wątroby

 • ból brzucha,
 • wzdęcia i napięcie brzucha,
 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej,
 • biegunka,
 • ból w nadbrzuszu

Późne objawy raka wątroby

 • tępy, słabo nasilony ból w prawym podżebrzu,
 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej,
 • wzdęcia i napięcie brzucha,
 • ogólne osłabienie organizmu,
 • szybsze męczenie się,
 • stany podgorączkowe,
 • utrata apetytu,
 • obrzęki kończyn dolnych,
 • bolesne kurcze mięśni, zwłaszcza w nocy,
 • spadek masy ciała
 • wyczuwalny guz pod prawym łukiem żebrowym

Warto jednak podkreślić, że nowotwór wątroby na początkowym etapie może też przebiegać niemal bezobjawowo.

Rak wątroby – przyczyny. Co powoduje nowotwór wątroby?

Wpływ na rozwój raka wątroby może mieć wiele czynników – od tych związanych ze stylem życia po biologiczne, wynikające na przykład z zakażeń wirusowych. Wśród głównych przyczyn nowotworu wątroby wymienia się:

 • wirusowe zapalenie wątroby typu B i C,
 • marskość wątroby,
 • hemochromatozę,
 • pierwotną żółciową marskość wątroby,
 • zażywanie środków anabolicznych,
 • stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych,
 • nadmierne spożywanie alkoholu,
 • palenie papierosów.

Jak wykryć nowotwór wątroby? Diagnostyka raka wątroby

W ramach diagnostyki nowotworu wątroby najczęściej wykonuje się następujące badania:

 • badanie ultrasonograficzne (USG),
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa zmiany z badaniem cytologicznym,
 • badanie stężenia AFP (alfa-fetoproteiny),
 • spiralna tomografia komputerowa,
 • rezonans magnetyczny jamy brzusznej.

Spośród dodatkowych badań konieczne może okazać się przeprowadzenie angiografii, ultrasonografii metodą Dopplera, pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) lub ultrasonografii śródoperacyjnej.

Rak wątroby – leczenie

Wybór sposobu leczenia raka wątroby jest uzależniony głównie od stopnia zaawansowania choroby, stanu czynnościowego narządu oraz ogólnego stanu chorego.

Za jedyną metodę, która może doprowadzić do wyleczenia nowotworu wątroby, uznaje się jednak leczenie chirurgiczne, polegające na wycięciu guza lub transplantacji narządu. Niestety, wśród pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem wątroby, zaledwie około 30% z nich kwalifikuje się do operacji.

Jeśli przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego jest niemożliwe, stosuje się metody alternatywne: chemioterapię systemową, radioterapię, termiczną ablację, krioablację lub chemoembolizację dotętniczą.

Rak wątroby – dieta. Co jeść przy nowotworze wątroby?

Zdrowa, właściwie zbilansowana dieta odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie leczenia raka wątroby.

Podobnie jak w diecie dla osób z uszkodzoną wątrobą czy przy stłuszczeniu wątroby, jadłospis osoby chorej na nowotwór wątroby powinien składać się z lekkostrawnych posiłków o niskiej zawartości tłuszczu.

Zazwyczaj zaleca się także, by były one bogate w białko, jednak przy ostrej niewydolności wątroby należy ograniczyć jego udział w diecie.

W celu uzupełnienia diety osób cierpiących na raka wątroby warto włączyć do niej doustne suplementy pokarmowe w formie płynów, takie jak Fresubin Hepa DRINK. To preparat stworzony z myślą o pacjentach z niewydolnością wątroby, których organizm potrzebuje dodatkowej porcji energii i białka.

Ponadto cechuje się on wysoką zawartością aminokwasów rozgałęzionych BCAA, które poprawiają wchłanianie i tolerancję białka oraz węglowodanów.

W okresie okołooperacyjnym dobrym rozwiązaniem będzie natomiast Fresubin Jucy DRINK, który jest doskonałym źródłem łatwo przyswajalnej energii, witamin i minerałów.

Rak wątroby – rokowania. Ile się żyje z rakiem wątroby?

Rokowanie przy nowotworze wątroby zwykle nie jest pomyślne. Wpływ ma na to jednak przede wszystkim fakt, że choroba często jest późno diagnozowana, co zmniejsza szanse na wdrożenie skutecznego leczenia. W zależności od stadium rozwoju raka wątroby, rokowanie jest następujące:

 • stopień 0 (bardzo wczesny) – ponad 90% chorych przeżywa minimum 5 lat od diagnozy,
 • stopień A (wczesny) – przeżywalność po częściowej resekcji lub przeszczepieniu wątroby wynosi średnio 5 lat,
 • stopień B (średniozaawansowany) – przeżywalność pacjentów po chemioterapii jest określana na około 3 lata,
 • stopień C (zaawansowany) – chorzy przeżywają średnio około 10 miesięcy od postawienia rozpoznania,
 • stopień D (terminalne stadium choroby) – pacjenci przeżywają zazwyczaj kilka miesięcy.

Choć rak wątroby to dość szybko rozwijający się i źle rokujący nowotwór złośliwy, wykryty na wczesnym etapie może zostać wyleczony. Z tego powodu jakiekolwiek niepokojące objawy, zwłaszcza utrzymujące się przez dłuższy czas, powinny skłonić nas do niezwłocznej wizyty u lekarza.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *