Jak Zgłosić Złamanie Ciszy Wyborczej?

Naruszenie ciszy wyborczej należy zgłaszać Policji Zatem ocena, czy w danym przypadku doszło do naruszenia tych zakazów, nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *