Nowotwór wątroby – rodzaje, przyczyny, objawy i leczenie

Rak wątroby co roku diagnozowany jest u około pół miliona osób na świecie. Gdy jest wykryty we wczesnym stadium, podejmuje się leczenie operacyjne, które może przynieść całkowite wyzdrowienie pacjenta. Jednak w wielu przypadkach diagnoza pojawia się zbyt późno, gdy guz jest nieoperacyjny, wówczas stosuje się między innymi zabieg radioembolizacji.

Nowotwór wątroby – rodzaje, przyczyny, objawy i leczenie

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rak to druga przyczyna zgonów na świecie, z jego powodu tylko w 2015 roku zmarło 8,8 milionów osób, przy czym najwięcej zgonów odnotowano z powodu raka płuc – aż 1,69 milionów, na drugim miejscu był rak wątroby z 788 tysiącami zgonów.

W wielu krajach, w tym w Polsce, obserwuje się wzrost zachorowań na raka wątroby.

Za najważniejsze przyczyny zachorowalności uważa się wzrost zakażeń HBV i HCV (wirusy wywołujące wirusowe zapalenie wątroby typu B i C), rosnące spożycie alkoholu etylowego i nikotyny oraz wzrost częstości chorób metabolicznych jak otyłość, cukrzyca i stłuszczeniowa choroba wątroby.

Nowotwór wątroby – rodzaje, przyczyny, objawy i leczenie

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Rodzaje raka wątroby

Do najczęściej występujących nowotworów złośliwych wątroby należy rak wątrobowokomórkowy wywodzący się z właściwych komórek wątrobowych, czyli hepatocytów (ang.

hepatocellular carcinoma, HCC) i rak powstający z komórek węwnątrzwątrobowych przewodów żółciowych (łac. cholangiocarcinoma).

Oba te nowotwory mają odmienną biologię i epidemiologię, jednak w oficjalnej klasyfikacji chorób i przyczyn zgonów używa się wspólnego terminu „pierwotny rak wątroby”.

Nowotwór wątroby – rodzaje, przyczyny, objawy i leczenie

Inną częstą przyczyną powstawania raka w wątrobie są przerzuty z nowotworu złośliwego jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy) – jest to wtedy „wtórny rak wątroby”.

Rak jelita grubego przez długi czas może nie dawać żadnych objawów i dopiero w momencie postawienia diagnozy stwierdza się przerzuty do innych narządów, w tym najczęściej do wątroby.

W Polsce jest częstą przyczyną śmierci – stanowi 10,1% przyczyn zgonów z powodu nowotworów złośliwych, a co roku rozpoznaje się go u średnio 14 tysięcy osób.

Leczenie raka wątroby

Leczenie złośliwych zmian nowotworowych w wątrobie jest dużym wyzwaniem dla współczesnej medycyny, ponieważ lokalizacja guza często uniemożliwia jego operacyjne usunięcie.

Podstawową metodą systemowego leczenia raka jest chemioterapia, która w wielu przypadkach może okazać się nieskuteczna.

Ponadto chemioterapeutyki podawane są do układu żylnego, w związku z czym ich działanie obejmuje cały organizm, wywołując skutki uboczne i osłabienie organizmu, które mogą być źle znoszone przez pacjentów.

Zastosowanie chemioterapii pozwala zniszczyć 99% masy nowotworowej, jednak w organizmie wciąż pozostaje dużo komórek nowotworowych, które mogą zainicjować podziały i przerzuty do innych narządów.

Nowotwór wątroby – rodzaje, przyczyny, objawy i leczenie

Oprócz tego stosuje się techniki małoinwazyjne, do których zalicza się krioterapia (niszczenie guza niską temperaturą), termoablacja (niszczenie laserem lub prądem), embolizacja (odcięcie dopływu krwi do guza za pomocą mikrocząsteczek) oraz radioembolizację, która jest dobrze tolerowana nawet przez chorych z zaawansowanym procesem nowotworowym.

Czym jest radioembolizacja?

Radioembolizacja, czyli selektywna wewnętrzna radioterapia (SIRT), to metoda leczenia raka wątroby. Stosuje się ją u pacjentów ze zmianami nowotworowymi pochodzenia wątrobowego lub z przerzutami z innych organów jak rak jelita grubego.

Polega na podaniu promieniotwórczego izotopu itru bezpośrednio w miejsce występowania zmian nowotworowych.

Metoda może być stosowana z chemioterapią lub oddzielnie, a jej zaletą jest to, że nie uszkadza zdrowych tkanek i może wydłużyć życie pacjenta nawet o kilkanaście miesięcy.

W badaniach klinicznych wykazano, że dzięki radioembolizacji guzy wątroby mogą ulec albo zmniejszeniu, co umożliwia przeprowadzenie resekcji chirurgicznej, albo tkanki nowotworowe są całkowicie niszczone.

Zabieg skierowany jest do chorych z rakiem pierwotnym wątroby, a także ze zdiagnozowanym rakiem wątroby jelita grubego z nieoperacyjnymi przerzutami do wątroby w obrębie jednego lub obu płatów.

Metoda jest skuteczna nawet u pacjentów, którzy nie reagują na chemioterapię, warunkiem jest jednak prawidłowa funkcja pozostałego miąższu wątroby.

Przeciwwskazaniem do zabiegu są niektóre nieprawidłowości naczyniowe, zwłaszcza przepływ krwi tętniczej z wątroby do płuc czy żołądka.

Jak wygląda zabieg?

Zabieg wykonywany jest w wyszkolonych jednostkach medycznych i przez doświadczonego radiologa interwencyjnego. Radiolog nakłuwa tętnicę udową w okolicy pachwiny i wprowadza w obręb tętnic wątroby cewnik, przez który do lokalizacji guza podaje ok.

50 milionów radioaktywnych mikrosfer zawierających itr-90, czyli radioaktywny izotop emitujący promieniowanie beta o zakresie promieniowania w tkankach człowieka około 10:58 milimetrów.

Zabieg trwa od 60 do 90 minut i wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.

Po zabiegu pacjent jest przewożony do pracowni izotopowej, w której sprawdzany jest poziom radioaktywności granulek zgromadzonych w wątrobie za pomocą gamma-kamery. Najczęściej już na drugi dzień pacjent zostaje wypisany do domu. Przez 2-5 dni od zabiegu pacjent może odczuwać ogólne osłabienie lub ból, co wynika z działania radioizotopu i stopniowego napromieniowania nowotworu.

Nowotwór wątroby – rodzaje, przyczyny, objawy i leczenie

Radioembolizacja stosowana jest na całym świecie, między innymi w Unii Europejskiej (ma znak CE), Nowej Zelandii i Szwajcarii, ponadto zalecana jest w Stanach Zjednoczonych w leczeniu nieoperacyjnych przerzutów do wątroby z raka jelita grubego w połączeniu z wewnątrzwątrobową dotętniczą chemioterapią. Została także zaakceptowana przez Agencję Żywności i Leków (FDA). Po raz pierwszy w Polsce zabieg radioembolizacji został wykonany w Pracowni Radiologii Zabiegowej WIM w czerwcu 2009 roku.

Więcej informacji na temat zabiegów radioembolizacji dostępnych również na stronie: radioembolizacja.org.pl

 • www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/nowotwory/rak-watroby-przyczyny-objawy-leczenie_38433.html
 • www.nowotworywatroby.pl/radioembolizacja,119.html
 • www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/a/precyzyjnie-trafia-w-raka-w-grudziadzkim-szpitalu-na-chirurgii-onkologicznej-radioembolizacja,12258424/
 • onkologia.org.pl/nowotwory-watroby-przewodow-zolciowych-wewnatrzwatrobowych-c22/#e
 • onkologia.org.pl/nowotwory-watroby/
 • www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/
 • wylecz.to/pl/choroby/uklad-pokarmowy/rak-jelita-grubego.html
 • naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,374930,radioembolizacja-raka-watroby-dostepna-w-polsce.html
 • www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/nowotwory/rak-watroby-przyczyny-objawy-leczenie_38433.html
 • www.medexpress.pl/start/radioaktywne-mikrogranulki-na-raka-watroby/60671/
 • www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,nowa-metoda-pomaga-leczyc-raka-watroby,artykul,1647065.html
 • polki.pl/zdrowie/choroby,czy-radioembolizacja-jest-skuteczna-w-walce-z-pierwotnym-rakiem-watroby,10372583,artykul.html
 • onkologia.org.pl/palenie-tytoniu/
 • journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/download/9255/7875
 • www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/data-and-statistics
 • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15508102/
 • pbp.org.pl
 • nazdrowie.pl/artykul/diagnostyka-medyczna/dostep-do-leczenia-onkologicznego-w-polsce/

Rak wątroby – przyczyny, objawy, diagnostyka

Każdego roku w Polsce rozpoznaje się blisko 3000 zachorowań na nowotwór złośliwy wątroby (rak wątrobowokomórkowy HCC). Na rozwój choroby nowotworowej wątroby wpływa wiele czynników – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Do czynników zewnętrznych (zwanych środowiskowymi), które mogą przyczynić się do rozwoju tak groźnej choroby, jaką jest rak wątroby, należą m.in.

rodzaj diety, stopień aktywności ruchowej, palenie tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu czy czynniki biologiczne, np. wirusy.

Czynnikami wewnętrznymi odpowiedzialnymi za rozwój raka wątroby możemy określić procesy metaboliczne, jak i uwarunkowania genetyczne. Karcynogeneza to proces wieloetapowy, złożony i angażujący wiele patogennych reakcji, a wpływ na rozwój nowotworu mają najczęściej oba rodzaje czynników.

Rak wątroby plasuje się na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych co wynika m.in. z braku wczesnych objawów choroby i rozpoznawania jej w zaawansowanych stadiach klinicznych. Najczęściej występującym pierwotnym nowotworem złośliwym wątroby jest HCC (rak wątrobowokomórkowy).

O tym jaki wpływ na rozwój raka wątroby mają czynniki zewnętrzne oraz na czym polega diagnostyka i badania genetyczne w kontekście raka wątroby, przeczytacie w artykule przygotowanym we współpracy z poznańskim Centrum Badań DNA.

Co to jest rak wątroby?

Jednym z przykładów choroby nowotworowej, w której dużą rolę odgrywają czynniki zewnętrzne jest rak wątroby.

W blisko 80% przypadków tego nowotworu do czynników ryzyka raka zaliczona się: wirusowe zapalenia wątroby typu B i C, nadmierne spożywanie alkoholu, narażenie na aflatoksyny, wieloletnie stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, palenie tytoniu, schistosomatozę i zakażenie przywrą chińską.

Główną przyczyną większości przypadków nowotworu wątrobowokomórkowego jest marskośćwątroby, wywołana przez infkecję wirusami hepatotropowymi (HBV, HCV) lub toksycznym uszkodzeniem wątroby (alkohol).

Natomiast do wewnętrznych czynników ryzyka nowotworów wątroby zaliczono: niektóre choroby metaboliczne np. hemochromatozę czy niedobór α-1-antytrypsyny, a także pierwotną marskość żółciową wątroby oraz niealkoholowe stłuszczenie wątroby.

Rak wątrobowokomórkowy (HCC, ang. hepatocellular carcinoma) stanowi od 80 do 90% pierwotnych nowotworów złośliwych wątroby. Ten rodzaj raka wątroby jest lokowany na piątym miejscu pod względem częstości występowania wśród nowotworów na świecie.

Niekorzystne statystyki w przypadku choroby, jaką jest nowotwór wątroby, związane są z problematyczną wczesną diagnostyką oraz ograniczonymi możliwościami leczenia.

O trudnościach z wczesny wykrywaniem raka wątroby może świadczyć fakt, iż nawet w krajach z dobrze rozwiniętym programem wykrywania raka wątrobowokomórkowego, stopień wykrywalności sięgał ok.

40-50% dla HCC w fazie umożliwiającej skuteczne leczenie.

Podczas gdy ogólnoświatowa tendencja do zgonów z powodu raka ulega zmniejszeniu, śmiertelność z powodu nowotworu wątroby wzrasta z każdym rokiem o 2,4%, na rok.

You might be interested:  Mykoplazmatyczne zapalenie płuc – objawy, diagnostyka, leczenie i powikłania

Statystyki raka wątroby

Zachorowalność na raka wątroby HCC rozkłada się w sposób zróżnicowany, w zależności od kontynentu czy kraju.

Najwyższe wskaźniki obserwowane są w krajach Afryki leżących na południe od Sahary i w południowo-wschodniej Azji (20–150/100 tysięcy), niższe obserwowane są we wschodniej i południowo-wschodniej części Europy oraz w krajach basenu Morza Śródziemnego oraz Japonii (5–20/100 tysięcy).

Najniższą zachorowalność na nowotwory wątroby zidentyfikowano w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii i Europie Centralnej — poniżej 5/100 tysięcy mieszkańców. Takie zróżnicowanie najprawdopodobniej związane jest z jedną z głównych przyczyn rozwoju tego nowotworu.

Rak wątrobowokomórkowy rozwija się przede wszystkim u chorych z marskością pozapalną wątroby (80-90%), która z kolei związana jest z zakażeniem HBV i/lub HCV.

W krajach Azji i Afryki zachorowania na raka wątrobowokomórkowego wiążą się przede wszystkim z zakażeniem HBV, natomiast na starym kontynencie (w tym i w Polsce) oraz w Stanach Zjednoczonych i Japonii przyczyna zapadalności na nowotwór wątroby znacznie częściej jest spowodowana przez zakażenie HCV.

Według danych Koalicji Hepatologicznej „Gwiazda Nadziei” (wspiera chorych i lobbuje na rzecz wprowadzenia w Polsce nowoczesnych metod leczenia), w Polsce jest około 230 tysięcy osób z aktywnym wirusem HCV – wywołującym nowotwory wątroby, którzy nie są tego świadomi.

W przypadku, gdy nie zostaną oni zdiagnozowani i wyleczeni, za kilka lat dojdzie do eskalacji przypadków marskości wątroby, a co za tym idzie HCC. Jak wskazują polskie dane epidemiologiczne, przeciwciała anty-HCV występują u ok.

1,9% populacji, co przekłada się na szacunkową liczbę 730 tysięcy zakażonych osób.

ZOBACZ: NOWOTWÓR DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

Objawy raka wątroby

Rak pierwotny wątroby (HCC) może przebiegać bezobjawowo, zwłaszcza u chorych bez współistniejącej marskości wątroby oraz na początkowym okresie choroby nowotworowej.

Pacjenci z wieloletnią chorobą wątroby oraz rozwijającym się przez dłuższy czas guzem wątroby mogą zgłaszać nieswoiste i niecharakterystyczne dla tego nowotworu pobolewania nadbrzusza, dyskomfort w jamie brzusznej czy biegunkę.

Niepokojącym objawem raka wątroby może być zwłaszcza nasilenie tych symptomów oraz zmiana częstości występowania objawów.

Ból wątroby

Nowotwór wątroby – rodzaje, przyczyny, objawy i leczenie

W początkowych okresach rozwoju objawy kliniczne raka wątroby są mało charakterystyczne i mogą być podobne do tych obserwowanych u chorych z marskością wątroby, bez współwystępowania nowotworu. W późniejszym okresie objawem nowotworu wątroby może być szybkie i pozbawione uchwytnych przyczyn pogorszenie czynności wątroby z wystąpieniem żółtaczki, wodobrzusza lub encefalopatii, tępy, słabo nasilony ból w prawym podżebrzu, a także uczucie pełności w nadbrzuszu i wyczuwalny guz w prawym podżebrzu.

Objawy ogólne raka wątroby HCC

Do objawów ogólnych nowotworu wątroby należą:

 • osłabienie
 • łatwa męczliwość
 • stany podgorączkowe
 • utrata apetytu
 • bolesne kurcze mięśni (zwłaszcza w godzinach nocnych).

W niektórych przypadkach raka wątroby rozpoznaje się dopiero po pierwszej dekompensacji funkcji wątroby w postaci wodobrzusza, krwawienia z przewodu pokarmowego czy objawami ostrego brzucha wywołanymi pęknięciem guza do jamy brzusznej.

W trakcie rozwoju tak groźnej choroby, jaką jest nowotwór wątroby, mogą pojawić się również zmiany skórne (zapalenie skórno-mięśniowe, pęcherzyca liściasta, rogowacenie słoneczne, późna porfiria skórna czy łupież okrągły).

Rak wątroby – objawy, leczenie, rokowania, przyczyny i profilaktyka

Nowotwór wątroby to  choroba, którą w Polsce diagnozuje się u ok. 1 400 pacjentów rocznie. Rak wątroby częściej dotyka mężczyzn i szacuje się, że 10 na 1 000 mężczyzn i dwie na 1 000 kobiet zachoruje na ten typ nowotworu w pewnym momencie swojego życia.

Zapadalność na raka wątroby jest większa w krajach azjatyckich i afrykańskich z uwagi na fakt, częstszych zachorowań na zapalenie wątroby typu B, które zwiększa ryzyko zachorowania na ten typ nowotworu.

W Europie i USA  czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tej choroby jest natomiast  wirus typu C. Zgodnie z badaniami za ok.

80% przypadków raka wątrobowokomórkowego rozwija się na bazie marskości wątroby, do której dochodzi właśnie  na skutek przewlekłego zapalenia wątroby wywołanego przez infekcje wirusami typu B i C.Rodzaje nowotworów złośliwych wątroby

Rodzaje nowotworów złośliwych wątroby

Wśród nowotworów wątroby wyróżniamy zmiany pierwotne pochodzące z komórek wątroby oraz wtórne, które są przerzutami choroby nowotworowej z innych narządów takich jak płuca, jelito grube czy piersi.

80% wszystkich pierwotnych nowotworów wątroby stanowi rak wątrobowokomórkowy (HCC – hepatocellular carcinoma), który powstaje z hepatocytów, czyli komórek stanowiących główny budulec miąższu wątroby. Ten typ nowotworu stanowi również 85% wszystkich złośliwych nowotworów wątroby.

Większość guzów pierwotnych powstaje na bazie wątroby marskiej, która jest wynikiem  przebytych infekcji, w tym tych wirusem typu B i C oraz przewlekłych stanów zapalnych. Powstawanie raka wątrobowokomórkowego jest wieloczynnikowea a wśród czynników ryzyka wymienia się nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, czy nieprawidłową dietę.

Do rozwoju raka wątroby mogą przyczyniać się również czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym takie jak toksyny pleśni czy sterydy anaboliczne. Wśród schorzeń, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka wątrobokomórkowego plasują się zespół Budd-Chiariego, stłuszczenie wątroby jak również choroba Wilsona.

Do pierwotnych raków wątroby zalicza się również raka włóknisto-blaszkowego, który diagnozowany jest rzadko głównie u młodych osób i charakteryzuje się dość szybkim tempem wzrostu i dużym zróżnicowaniem histopatologicznym.

Do głównych pozostałych typów nowotworów wątroby zalicza się:

 • nowotwory wywodzące się z przewodów żółciowych (cholangiocarcinoma), które stanowią ok. 20% nowotworów wątroby. W przeciwieństwie do raka wątrobowokomórkowego ten typ nowotworu rozwija się na bazie nieuszkodzonej wątroby, a do czynników, które zwiększają ryzyko zachorowania zalicza się m.in.  choroby pasożytnicze jak również przyjmowanie preparatów anabolicznych. Ten typ  nowotworu charakteryzuje się wystąpieniem takich objawów jak żółtaczka i świąd skóry, a badania wykonywane z krwi w jego przebiegu najczęściej uwidaczniają podwyższony poziom ALP (fosfatazy zasadowej), bilirubiny jak również GGTP (γ-glutamylotranspeptydazy)
 • nowotwory wywodzące się z naczyń krwionośnych wątroby naczyniakomięsaki (angiosarcoma) lub naczyniakomięsaki krwionośne (hemangiosarcoma), które mają bardzo wysoką tendencję do tworzenia przerzutów m.in. do wątroby i mózgu
 • nowotwory występujące u dzieci lub niemowląt zwane wątrobiakami zarodkowymi (hepatoblastoma), które powstają na bazie komórek przypominających komórki płodowe lub niedojrzałej wątroby.

Nowotwory wtórne wątroby inaczej przerzutowe to guzy, które powstały w wyniku przebiegu innych chorób nowotworowych, a najczęstszym źródłem przerzutów jest rak jelita grubego, żołądka, płuca, piersi, trzustki, nerki czy czerniaka. Nowotwory przerzutowe wątroby mona podzielić na miejscowe, czyli powstające w bezpośredniej odległości od guza pierwotnego, węzłowe do których rozwoju dochodzi w wyniku przedostania się komórek nowotworowych do układu chłonnego jak również odległe, powstające na skutek przedostania się komórek guza pierwotnego przez naczynia krwionośne.

Objawy raka wątroby

Każdego roku w Polsce diagnozuje się ok. 1 400 zachorowań na raka wątroby, a większość zachorowań przypada na 5. dekadę życia i występuje głównie u osób pomiędzy 50 a 60  rokiem życia. Zachorowalność na ten typ nowotworu jest podobna u kobiet i mężczyzn i wynosi odpowiednio  88% i 82%.

Rak wątroby to nowotwór o wysokim stopniu złośliwości i trudnym przebiegu dlatego też skuteczność leczenia determinuje przede wszystkim szybka diagnostyka i podjęcie odpowiedniego leczenia.

85% nowotworów złośliwych wątroby stanowi rak pierwotny wątrobowokomórkowy wywodzący się z hepatocytów, czyli komórek, które stanowią podstawowy budulec miąższy tego narządu.

W prawie połowie przypadków rak wątrobokomórkowy rozwija się na bazie marskości wątroby, do której dochodzi na skutek przewlekłego zapalenia wywołanego wirusami typu B i C oraz w wyniku stanów zapalnych jak również czynników zewnętrznych zwiększających ryzyko zachorowania na ten typ nowotworu.

Czy rak wątroby jest uleczalny?

Rak wątroby – czym się charakteryzuje?

Pierwotnym nowotworem złośliwym wątroby jest rak wątrobowokomórkowy (ang. hepatocellular carcinoma, HCC). Wywodzi się on z hepatocytów czyli komórek wątroby.

You might be interested:  Pachygyria – przyczyny, objawy, leczenie, długość życia

Najczęściej do rozwinięcia się nowotworu predysponują choroby prowadzące do marskości wątroby – stanu w którym dochodzi do zniszczenia miąższu wątroby i przebudowy włóknistej narządu. Występowanie HCC w nieuszkodzonej wątrobie jest niezmiernie rzadkie (5-15%).

Uważa się, że głównym czynnikiem etiologicznym HCC jest zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B lub C (WZWB lub WZWC). Przewlekły proces zapalny prowadzi do utraty zdrowego miąższy wątroby i jego włóknienia, oraz stymuluje proces kancerogenezy.

Rolę mogą odgrywać także inne czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym: środki chemiczne (antykoncepcja hormonalna, toksyny pleśni, sterydy anaboliczne), palenie tytoniu.

Inne przyczyny prowadzące do marskości wątroby jak: alkohol, stłuszczenie wątroby, zespół Budd-Chiariego, choroba Wilsona itp, mogą również sprzyjać przemianie nowotworowej hepatocytów. Największe ryzyko wystąpienia nowotworu obserwuje się u pacjentów u których występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka – np. marskość alkoholowa i zakażenie WZWC.

Rak wątroby – objawy

U chorych mogą występować różne objawy marskości wątroby.

Zalicza się do nich objawy ogólne (osłabienie, zaburzenia łaknienia, spadek masy ciała), skórne (żółtaczkę, pajączkowate naczyniaki, rumień dłoniowy i podeszwowy, poszerzenie naczyń żylnych), z układu pokarmowego (nudności i wymioty, wodobrzusze, krwawienia z przewodu pokarmowego), neurologiczne (encefalopatia wątrobowa) czy endokrynologiczne (hipogonadyzm hipogonadotropowy, zaburzenia płodności, zespół feminizacji). Natomiast do objawów zaawansowanego raka można zaliczyć:a) postępujące wyniszczenie (utratę masy mięśniowej) b) ból brzuchac) uczucie pełności w nadbrzuszud) brak apetytue) powiększenie obwodu brzucha z powodu postępującego wodobrzuszaf) gorączkę lub stany podgorączkowe

g) krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Zaawansowany HCC może przekraczać granice wątroby i naciekać przez ciągłość sąsiadujące struktury, np. żyłę wrotną powodując jej zakrzepicę i nasilając objawy nadciśnienia wrotnego i krwawienia.

Ponadto, rak wątrobowokomórkowy może naciekać przewody żółciowe, zamykając ich światło i powodując cholestazę – utrudnienie odpływu żółci. Objawia się to zażółceniem twardówek i powłok skórnych.

Nagłe pojawienie się nowych objawów u pacjenta z chorobą wątroby może nasuwać podejrzenie procesu nowotworowego, dlatego pacjent pozostający pod opieką hepatologa powinien zostać skonsultowany przez specjalistę onkologa.

Pod opieką onkologa w celu przeprowadzania rutynowych badań co pół roku w kierunku HCC (USG i oznaczenia alfafetoproteiny) powinni pozostawać też pacjenci, którzy: zostali zakwalifikowani do przeszczepu wątroby, chorzy na przewlekłe WZWB, chorzy bez marskości wątroby z nasilonym włóknieniem niezależnie od etiologii.

Rak wątroby – przerzuty

Rak wątorbowokomórkowy może szerzyć się przez ciągłość na sąsiednie struktury – najczęściej na naczynia żylne (żyłę wątrobową i jej odgałęzienia, żyły wątrobowe i żyłę główną dolną) lub drogi żółciowe.

W bardzo wyjątkowych sytuacjach rak poprzez żyłę główną dolną może dojść do prawego przedsionka serca i naciekać na mięsień sercowy.Przerzuty odległe występują najczęściej w płucach i okolicznych węzłach chłonnych (najczęściej wątrobowo-dwunastniczych).

Rzadziej przerzuty lokalizują się w kościach, mózgu, nerkach, nadnerczach czy w śledzionie. Warto wspomnieć, że wątroba jest najczęstszym miejscem lokalizacji przerzutów nowotworowych w organizmie (szczególnie nowotworów układu pokarmowego).

Częstość występowania przerzutów z innych narządów przewyższa liczbę przypadków HCC i de-facto najczęstszym nowotworem złośliwym wątroby są przerzuty. Obecność przerzutów zdecydowanie pogarsza rokowanie pacjentów. Na szczęście, pojedyncze zmiany można usunąć chirurgicznie oraz uzupełnić chemioterapią adjuwantową. 

Rak wątroby – leczenie

Jedyną metodą dającą szansę na wyleczenie jest częściowe usuniecie wątroby lub jej przeszczepienie. Resekcję wątroby wykonuje się wycinając chirurgicznie zmianę z dużym marginesem zdrowych tkanek u pacjentów z łagodnym stadium marskości wątroby. Do przeszczepienia wątroby zakwalifikowani zostają pacjenci spełniający tzw. Kryteria Mediolańskie – pojedyncza zmiana

Rak wątroby – jakie są objawy? Rokowania | Nationale-Nederlanden

Rak wątroby to najczęściej nowotwór przerzutowy, który pojawia się w zaawansowanej fazie choroby. Walka z nią jest wówczas wyczerpująca, a chory potrzebuje wsparcia w codziennym życiu. Możemy je zagwarantować!

Wczesne zdiagnozowanie pierwotnego raka wątroby pozwala na skuteczne, umożliwiające powrót do pełnego zdrowia, leczenie. Jednak guzy pierwotne – wywodzące się bezpośrednio z komórek wątroby lub z dróg żółciowych – stanowią tylko 5% wszystkich przypadków zachorowań.

Zazwyczaj rak wątroby jest konsekwencją procesu nowotworowego, który rozwinął się w innych narządach.

Pacjenci w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej potrzebują opieki paliatywnej, pomocy w codziennych czynnościach, a często także – w związku z niezdolnością do pracy – wsparcia finansowego dla siebie i swoich bliskich.

Wczesne objawy raka wątroby

Nowotwór wątroby przez długi czas rozwija się bez wyraźnych, specyficznych objawów. W przypadku guza pierwotnego zmiany zwykle powstają w obszarach uszkodzonych przez inne przewlekłe procesy chorobowe (np. marskość alkoholową lub niealkoholowe stłuszczenie wątroby), którym początkowo przypisuje się dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Są to najczęściej:

 • brak apetytu,
 • utrata masy ciała,
 • ciągłe uczucie pełności,
 • wzdęcia,
 • zaparcia,
 • wymioty.

Jeśli stwierdzono u Ciebie przewlekłą chorobę wątroby, nie powinieneś lekceważyć tego rodzaju objawów. Rokowanie przy wcześnie zdiagnozowanym pierwotnym raku wątroby jest bardzo dobre.

Guz można usunąć operacyjnie z szerokim marginesem zdrowej tkanki bez szkody dla zdrowia, ponieważ wątroba ma wysoką zdolność regeneracji.

Niekiedy możliwa jest także transplantacja tego narządu.

Rak wątroby w późnym stadium

Leczenie raka wątroby jest znacznie trudniejsze w przypadku zaawansowanego procesu chorobowego. Towarzyszą mu takie objawy, jak:

 • wodobrzusze,
 • tępy ból w prawym podżebrzu,
 • żółtaczka,
 • krwawienie z przewodu pokarmowego.

Widoczne stają się także symptomy niewydolności wątroby, czyli:

 • niski poziom glukozy we krwi,
 • zaburzenia krzepnięcia,
 • brak równowagi hormonalnej.

Niestety, rak wątroby często zostaje zdiagnozowany dopiero w związku z wystąpieniem tych alarmujących objawów. Wówczas pacjent może nie kwalifikować się już do leczenia chirurgicznego, ponieważ doszło do powstania pozawątrobowych, wtórnych ognisk choroby. Pierwotne guzy wątroby zwykle są także mało wrażliwe na chemio- i radioterapię.

W przypadku przerzutowego raka wątroby rokowanie i sposób leczenia są zależne od typu nowotworu i stanu klinicznego chorego. Najczęściej jednak ogniska przerzutowe w wątrobie stwierdza się u osób, u których choroba osiągnęła poziom zaawansowania utrudniający podjęcie skutecznej terapii.

Jak żyć z rakiem wątroby?

Każdej osobie zmagającej się z chorobą nowotworową może przydarzyć się trudny w leczeniu rak wątroby. W grupie ryzyka znajdują się także pacjenci cierpiący na przewlekłe schorzenia tego narządu. Jednak nawet w przypadku niekorzystnej diagnozy można podjąć leczenie paliatywne (np. zabiegi termoablacyjne), które przedłuża życie i podnosi jego komfort

Kiedy każda chwila staje się bezcenna, nic nie powinno utrudniać walki z nowotworem. Trapić Cię mogą wysokie koszty nierefundowanych zabiegów i leków, konieczność utrzymania diety bazującej na drogich składnikach, zarobki uszczuplone w związku z ograniczoną zdolnością do pracy, niepokój o przyszłość bliskich.

Odpowiedzią na takie troski jest ubezpieczenie na wypadek nowotworu, z tytułu którego na godne życie w czasie walki z chorobą możesz dostać nawet 600 tysięcy złotych.

Ofertę takiego świadczenia połączyliśmy z ubezpieczeniem na życie, dzięki któremu możesz mieć pewność, że Twoja rodzina nie pozostanie bez wsparcia, gdy Ciebie zabraknie.

Pamiętaj, że aby ubezpieczenie zadziałało, musisz wykupić je jeszcze zanim zachorujesz. Skontaktuj się z naszym konsultantem, by wybrać opcję najlepszą dla siebie. Zapytaj też o pakiety dodatkowe, które rozszerzają zakres pomocy, jaką będziesz mógł od nas uzyskać, jeśli zachorujesz.

Tagi: #choroby cywilizacyjne #nowotwory #zdrowie

Rak wątroby

Autor: Lek Mateusz Nawrocki

Nowotwory wątroby należy rozpatrywać w dwóch kategoriach.

Pierwszą z nich są zmiany nowotworowe będące konsekwencja przerzutów z innych narządów – występują one znacznie częściej.

W drugiej kolejności należy wspomnieć o pierwotnych nowotworach wątroby, które są znacznie rzadsze. Rak wątroby częściej występuje u mężczyzn. Szczyt zachorowań przypada po 60 roku życia.

Najczęściej występującym pierwotnym nowotworem wątroby (a więc nieprzerzutowym) jest rak wątrobowokomórkowy (HCC – hepatocellular carcinoma), który stanowi ponad 80 procent wszystkich pierwotnych nowotworów wątroby. Wywodzi się on z hepatocytów, czyli podstawowych jednostek budulcowych miąższu wątroby.

You might be interested:  Splenektomia (usunięcie śledziony) – wskazania, powikłania i życie bez śledziony

Rak wątroby – przyczyny

Przyczyny raka wątroby są dobrze poznane. Wspólnym mianownikiem dla większości czynników ryzyka wystąpienia raka wątroby jest jej marskość, która może pojawiać się na różnym tle.

Mówiąc ogólnie, marskość jest procesem, w wyniku którego prawidłowy miąższ wątroby zostaje zastąpiony tak zwanymi guzkami regeneracyjnymi.

W konsekwencji wątroba przestaje w prawidłowy sposób pełnić swoje funkcje.

Dobrze poznane czynniki ryzyka raka wątroby to między innymi zakażenie wirusami zapalenia wątroby (WZW) typu B i C, które działają destrukcyjnie na struktury wątroby. Innym czynnikiem ryzyka jest alkohol, który w znacznym stopniu przyczynia się do uszkodzenia jej prawidłowego miąższu. Należy zaznaczyć, że HCC powstaje bardzo rzadko w prawidłowej, nieuszkodzonej wątrobie.

Rak wątroby – objawy

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jakie są wczesne objawy raka wątroby. Każdy z nas wie, że w przypadku większości nowotworów (chociaż nie wszystkich) wczesne wykrycie daje większe szanse na wyleczenie.

Niestety, podobnie jak w przypadku innych nowotworów, rak wątroby może rozwijać się skrycie nie dając żadnych niepokojących symptomów. Często zdarza się, że nowotwór w jego początkowym stadium zostaje wykryty przez przypadek.

Jakie objawy daje zaawansowany rak wątroby?

Pierwsze symptomy, które pojawiają się u chorych mogą zostać zbagatelizowane – ból brzucha, biegunki, gorączka – to objawy, które mogą pojawić się w większości stosunkowo niegroźnych infekcji. Wraz z rozwojem masy guza mogą wystąpić takie objawy jak wodobrzusze, wyczuwalny guz czy też powiększenie wątroby. Postępująca choroba nowotworowa wiąże się także z wyniszczeniem chorego – kacheksją.

Rak wątroby – diagnostyka

Przy podejrzeniu raka wątroby pomocne okazują się badania diagnostyki obrazowej. Zastosowanie znajdują między innymi badanie USG (ultrasonograficzne), tomografia komputerowa (TK), oraz rezonans magnetyczny (MR). W zależności od uzyskanego obrazu w badaniach diagnostycznych może okazać się konieczna biopsja wątroby celem oceny materiału histopatologicznego.

Rak wątroby – leczenie

Postawiona diagnoza zawsze rodzi pytanie: jak leczyć raka wątroby? Podobnie jak w przypadku pozostałych nowotworów, leczenie raka wątroby uzależnione jest od stanu zaawansowania nowotworu oraz stanu ogólnego chorego. Podstawowe znaczenie w terapii ma zabieg chirurgiczny.

W przypadku małych zmian stosuje się miejscową resekcję guza. Przy spełnieniu odpowiednich kryteriów wykonuje się również przeszczep wątroby.

U pacjentów, u których nie jest możliwe wykonanie odpowiedniego zabiegu operacyjnego stosuje się metody leczenia miejscowego – różne techniki ablacji, krioterapii lub alkoholizacji guza.

Rak wątroby – rokowanie

Rokowanie w dużej mierze zależy od stanu ogólnego chorego oraz właściwości guza nowotworowego. Rokowanie w pierwotnych nowotworach wątroby niestety nie jest korzystne – osoby nieleczone przeżywają około 3 miesięcy, ale przeżycie pięcioletnie po przeszczepie wątroby wynosi nawet 80 procent.

Nowotwory wątroby – przerzuty

Statystycznie, znacznie częściej niż jej pierwotne nowotwory występują przerzuty do wątroby,. Za blisko połowę tych przypadków odpowiada rak jelita grubego. Pozostałe lokalizacje, z których może pochodzić przerzutowy nowotwór wątroby to między innymi płuca, żołądek oraz pierś.

Objawy, które mogą pojawiać się u chorych wynikają z symptomów pochodzących z ogniska pierwotnego nowotworu lub zaburzeń funkcji wątroby. Również dobór sposobu leczenia zależy od lokalizacji nowotworu pierwotnego wątroby.

W celu diagnostyki wykonuje się badania obrazowe oraz ocenę materiału histopatologicznego pobranego z biopsji wątroby. Kwalifikacja do odpowiedniego leczenia w dużej mierze zależy od tego, czy poza wątrobą występują również przerzuty do innych narządów.

Największe znaczenie w leczeniu przerzutów do wątroby ma zabieg chirurgiczny. Stosuje się również techniki miejscowe takie jak ablacja czy też krioterapia.

Nowotwory wątroby rzadko dają charakterystyczne objawy.

Z tego powodu u osób, które pochodzą z grupy ryzyka zachorowania na raka wątrobowokomórkowego (HCC) wskazane jest wykonywanie badań przesiewowych celem wykrycia nowotworu w fazie bezobjawowej.

Grupa ryzyka to osoby zakażone wirusami WZW. Jeśli pojawia się u Ciebie jakikolwiek niepokojący objaw, skontaktuj się z lekarzem, celem wykonania niezbędnych badań.

Rak wątroby – objawy i przyczyny raka wątroby

Najczęstszym rakiem wątroby u dorosłych jest rak wątrobowokomórkowy, który stanowi 85% złośliwych nowotworów wątroby. Rak wątroby jest również szóstym pod względem częstości nowotworem złośliwym i trzecią najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów na świecie – powoduje ponad milion zgonów rocznie.

Zdecydowana większość, aż 80%, raków wątroby na świecie dotyka mieszkańców Azji Wschodniej oraz Afryki Subsaharyjskiej i spowodowana jest zakażeniem HBV. W Ameryce Północnej i Europie zachorowalność na raka wątroby jest częściej związana z zakażeniem HCV. Z kolei w Chinach i Afryce Południowej istotnym czynnikiem rakotwórczym jest aflatoksyna B1, czyli szkodliwa substancja wytwarzana przez grzyby pleśniowe, a dokładniej kropidlaki. Poza tym na całym świecie notuje się wzrost zachorowań na raka wątroby spowodowanego nadwagą.

W 2013 w Polsce na raka wątroby zachorowało 1505 osób, a zmarło 1980.

Objawy raka wątroby

Wczesna postać nowotworu nie daje żadnych specyficznych objawów i wykrywana jest najczęściej przypadkowo podczas badań wykonywanych z innego powodu. 

 • postępujące wyniszczenie i osłabienie wydolności fizycznej,
 • ból brzucha,
 • uczucie pełności lub pobolewanie nadbrzusza,
 • dyskomfort w jamie brzusznej,
 • niezamierzona utrata masy ciała,
 • biegunka,
 • brak apetytu,
 • powiększenie obwodu brzucha – jest to efekt wystąpienia wodobrzusza,
 • obrzęki kończyn dolnych,
 • żółtaczka,
 • gorączka,
 • krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego objawiające się np. czarnym zabarwieniem stolca

U chorych z marskością wątroby nagłe pojawienie się któregoś z wyżej wymienionych objawów nasuwa podejrzenie rozwoju raka wątroby.

U 5-15% chorych rak wątroby objawia się nagłym, silnym bólem brzucha, który jest wynikiem krwawienia do wnętrza guza lub do jamy otrzewnej.

Przyczyny raka wątroby 

Dużą rolę w rozwoju tego nowotworu odgrywa zakażenie HBV lub HCV. Inne czynniki sprzyjające rozwojowi raka wątroby to:

 • marskość wątroby – 80% raków wątroby powstaje na bazie marskości
 • płeć męska – mężczyźni chorują 3 razy częściej niż kobiety
 • środki chemiczne, np. aflatoksyny
 • alkohol
 • palenie tytoniu
 • hemochromatoza – choroba wywołana nadmiernym gromadzeniem żelaza w organizmie
 • autoimmunologiczne zapalenie wątroby
 • wrodzone choroby metaboliczne
 • cukrzyca lub insulinooporność
 • zakażenie HIV lub niedobory odporności

Rozpoznanie raka wątroby

Badania pomagające w postawieniu diagnozy to:

 • Badania laboratoryjne
  • Stężenie AFP (α-fetoproteiny) – jest pomocne w diagnostyce zmian stwierdzonych w wątrobie podczas USG. Poziom AFP > 300 μg/ml wskazuje z dużym prawdopodobieństwem raka wątroby. Ze względu na to, że nie każdy rak wątroby powoduje zwiększenie stężenia AFP oraz poziom ten może być podniesiony również w przebiegu innych chorób oraz innych nowotworów, badanie to nie jest powszechnie stosowane jako badanie przesiewowe. Wykorzystuje się je jednak, razem z USG, w badaniach osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania.
 • Badania obrazowe
  • USG jamy brzusznej – wykonuje się je jako badanie przesiewowe u osób z grupy podwyższonego ryzyka. Skuteczność USG w wykrywaniu guzów wątroby jest tym większa im większy jest guz – gdy jego średnica jest mniejsza niż 2 cm to wynosi ona 30%.
  • TK (tomografia komputerowa) jamy brzusznej z kontrastem – jest to badanie weryfikujące diagnozę, chociaż u osób otyłych używa się go również do badań przesiewowych.
  • MRI (rezonans magnetyczny) – jest to bardzo czułe badanie, pozwala wykryć oraz określić stopień zaawansowania raka wątroby, zwłaszcza w przypadku, gdy guz ma >1cm średnicy.
 • Badanie histopatologiczne – nie jest konieczne do rozpoznania raka wątroby, ponieważ diagnozę można postawić na podstawie badań obrazowych.

Leczenie raka wątroby 

Podstawową metodą leczenia raka wątroby jest operacja – częściowa resekcja lub przeszczepienie wątroby. 

Do resekcji kwalifikowani są pacjenci: 

 • z pojedynczym guzem
 • bez zajęcia naczyń wątroby
 • bez nadciśnienia w żyle wrotnej
 • z prawidłową wartością bilirubiny i liczbą płytek > 100 tys./μl

Po resekcji 5 lat przeżywa 26-50% pacjentów, a w przypadku guzów, których średnica nie przekracza 2 cm nawet 70-90%.

Zabieg przeszczepienia wątroby rozważa się u chorych, którzy spełniają tzw. kryteria mediolańskie, czyli:

 • mają pojedyncze ognisko raka wątroby o średnicy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *