Ciało obce w uchu

Problem, jakim jest ciało obce w uchu, w 51% dotyczy populacji pediatrycznej. Najczęściej dotknięte są nim dzieci w wieku 0-5 lat (58% przypadków).

W głównej mierze jest to związane z etapem rozwoju psychomotorycznego, na którym znajdują się maluchy w tym wieku.

Charakterystyczna jest bowiem dla nich skłonność do wkładania napotkanych przedmiotów w naturalne otwory ciała – usta, nos czy uszy.

Do najczęstszych znalezisk w przewodach słuchowych należą owady (2-40% w zależności od źródła), koraliki (15-36%), kamyczki (2-33%), części zabawek (6-16%) i nasiona (2-13%). Zatem, w jaki sposób rozpoznać, że w uchu malucha znajduje się ciało obce? Jak powinna wyglądać pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku stwierdzenia zatkana przewodu słuchowego?

Ciało obce w uchu – jak objawia się ten problem?

Częstość występowania ciał obcych w uszach jest różna u obu płci i szacuje się, iż jest nieco wyższa u chłopców (56-59% do 40-42% u dziewczynek). W 52% ciała obce znajduje się w uchu prawym (większość dzieci jest praworęcznych), w 46% w uchu lewym, a w 3,5% obustronnie.

Symptomy obecności ciała obcego w uchu dziecka mogą być różne i zależne od:

 • wieku dziecka,
 • rodzaju ciała obcego,
 • wielkości ciała obcego,
 • czasu jego zalegania,
 • stopnia zamknięcia przewodu słuchowego zewnętrznego.

Najbardziej dokuczliwym objawem, szczególnie u maluchów, jest ból ucha. Najczęściej występuje on, gdy dochodzi do skaleczenia przewodu słuchowego lub błony bębenkowej.

Przyczyną ostrego bólu może być również zaklinowanie ciała obcego lub jego spęcznienie (na przykład w przypadku ziarna fasoli, czy też grochu).

U niektórych chorych może występować także niezbyt nasilone krwawienia, które jest najczęściej wynikiem zadrapania lub skaleczenia skóry ucha.

W momencie, gdy ciało obce całkowicie zamknie przewód słuchowy, może wystąpić uczucie zatkania ucha, pogorszenie słuchu, niedosłuch, a także szumy uszne.

Te ostatnie są szczególnie dokuczliwe w przypadku zaklinowania w przewodzie słuchowym owada.

Szamoczący się insekt uderza skrzydłami o błonę bębenkową, co dodatkowo generuje uciążliwy huk, a nierzadko również ból.

W przypadku, gdy ciało obce zalega w przewodzie słuchowym dłuższy czas, może dojść do rozwoju stanu zapalnego. Objawia się on bólem ucha, świądem, zaczerwienieniem i obrzękiem. Czasem może wystąpić także wyciek treści ropnej, szczególnie w przypadku nadkażeń bakteryjnych.

Ciało obce w uchu

Diagnostyka i leczenie ciała obcego w uchu

Lekarz (pediatra, rodzinny lub otolaryngolog) stawia diagnozę zwykle na podstawie wywiadu i badania otoskopowego (wziernikowanie ucha). Rozszerzenie diagnostyki o badanie słuchu ma uzasadnienie jedynie przy podejrzeniu uszkodzenia ucha środkowego lub wewnętrznego. To ostatnie objawia się zawrotami głowy, oczopląsem oraz niedosłuchem.

Uwidocznione ciało obce powinno być jak najszybciej usunięte przez lekarza. Pośpiech jest wskazany szczególnie w przypadku owadów, ciał pęczniejących oraz baterii (mogą powodować oparzenia i martwicę przewodu słuchowego).

Lekarze w zależności od typu ciała obcego, jego wielkości i położenia używają różnych metod do ich usunięcia. Jedną z częstszych jest płukanie przewodu słuchowego zewnętrznego. Należy jednak pamiętać, iż nie w każdym przypadku sposób taki można zastosować.

Przeciwwskazaniami do płukania jest głównie perforacja błony bębenkowej (obecnie lub w wywiadzie).

Nie wszystkie ciała obce da się usunąć od razu i w warunkach gabinetu lekarza POZ. Część z nich powinna być usunięta przez otolaryngologa lub w warunkach sali operacyjnej. Wskazaniami do skierowania dziecka do specjalisty są:

 • brak niezbędnych narzędzi,
 • nieudane próby unieruchomienia dziecka,
 • kilkukrotne niepowodzenie usunięcia ciała obcego,
 • wklinowanie ciała obcego,
 • umiejscowienie ciała obcego w pobliżu błony bębenkowej,
 • zagrażające uszkodzenie błony bębenkowej,
 • uszkodzenie przewodu słuchowego zewnętrznego lub błony bębenkowej,
 • ostre przedmioty w uchu,
 • zatkanie ucha owadem,
 • zatkanie ucha baterią.

Usunięcie ciała obcego z ucha – co dalej?

Po całkowitym usunięciu ciała obcego z ucha w większości przypadków nie są konieczne już dalsze procedury medyczne. Jest to równoznaczne z wyleczeniem. Niekiedy jednak w trakcie usuwania ciała obcego może dojść do powikłań, które wymagają dalszego leczenia.

Spośród nich najczęściej dochodzi do uszkodzenia ścian przewodu słuchowego zewnętrznego. Zdarza się to w blisko połowie przypadków (zwykle jest to zadrapanie lub niewielkie skaleczenie).

Do długotrwałych powikłań dochodzi bardzo rzadko i należy do nich między innymi uszkodzenie kosteczek słuchowych, otwarcie przedsionka, czy porażenie nerwu twarzowego.

Jeśli chodzi o profilaktykę, to warto dopilnować, by w otoczeniu malucha nie znajdowały się przedmioty mogące dostać się do przewodu słuchowego. Szczególną ostrożność należy zachować również podczas toalety i oczyszczania uszu. Najlepiej wykonywać to za pomocą preparatów – na przykład kropli lub sprayów dostosowanych do wieku dziecka.

Warto pamiętać również o tym, że specjaliści nie zalecają zatykania uszu watą (na przykład w przypadku bólu ucha). Wbrew licznym przesądom nie zapobiega to zapaleniu ucha środkowego. Wręcz może utrudniać ewakuację wydzieliny przewodu słuchowego i zaostrzać chorobę.

Ciało obce w uchu jest dość częstą przypadłością pediatryczną, szczególnie w grupie najmłodszych dzieci. Jego objawami są zwykle ból i pogorszenie słuchu, nierzadko także szumy uszne i uczucie pełności.

Niektóre ciała obce z ucha może usunąć sam rodzic, ale należy robić to bardzo uważnie. Najczęściej po usunięciu ciała obcego nie są konieczne dalsze kroki, a pacjenta uznaje się za w pełni wyleczonego.

Bibliografia:
Ciała obce w uchu – prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska

Foreign bodies of the ear – Dmitry Tretiakow, Jerzy Kuczkowski – Forum Medycyny Rodzinnej 2012

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Ciało obce w uchu – postępowanie

Ciało obce w uchu

Ciało obce w uchu stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia. Są to różnego typu obiekty, które zostały umyślnie lub nieumyślnie wprowadzone do zewnętrznego przewodu słuchowego. Problem ten szczególnie często dotyka małych dzieci. Za ciało obce uznaje się np. pozostawiony kawałek waty, drobne koraliki, groch, wykałaczki, owady, a także wiele innych. W przypadku maluchów zwykle wprowadzenie przedmiotów do ucha ma miejsce podczas zabawy, a u dorosłych podczas czyszczenia przewodu słuchowego.

Rozpoznanie obecności ciała obcego w przewodzie słuchowym nie zawsze jest łatwe, a wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Wiele zależy od tego, jak długo dany przedmiot się tam znajduje.

Objawy ciała obcego w uchu to zwykle niedosłuch, szumy, czy też dolegliwości bólowe o różnym stopniu intensywności. W przypadku obiektów pęczniejących (np. fasoli) często pojawia się krwawienie. Żywe owady mogą powodować wielki ból, a ich każdy ruch odczuwany jest niczym huk.

Wynika to z faktu, że uderza on o błonę bębenkową. Długo zalegające obiekty wywołują również obrzęk, świąd, a także stan zapalny. Pojawia się również ryzyko martwicy – może ona rozwinąć się bardzo szybko.

Warto jednak wiedzieć, że wiele ciał obcych w przewodzie słuchowym nie wywołuje żadnych objawów, a więc są one trudne w samodzielnym zdiagnozowaniu.

Usuwanie ciała obcego z ucha

W niektórych przypadkach możemy samodzielnie usunąć ciało obce z przewodu słuchowego. Mowa tutaj w szczególności o miękkich przedmiotach. Powinniśmy użyć do tego pęsety. W przypadku owada powinniśmy wlać do ucha oleistą ciecz (np.

olejek), a w ostateczności zwykłą wodą. Dopiero wtedy możemy podjąć próbę jego usunięcia. Jeśli jednak ciało obce zalega daleko, to musimy skorzystać z pomocy specjalisty.

Lekarz laryngolog za pomocą wziernika zdiagnozuje, co zalega w uchu, a także w sposób prawidłowy usunie obiekt.

Do laryngologa należy bezzwłocznie udać się w przypadku, gdy w przewodzie słuchowym znajduje się bateria, obiekt pęczniejący, czy też owad urażający błonę bębenkową. Okrągłe i twarde ciała obce, które zamykają przewód słuchowy często usuwane są pod mikroskopem operacyjnym.

Pielęgnacja po usunięciu ciała obcego z ucha

W większości przypadków usunięcie ciała obcego nie powoduje powikłań. Wyjątek stanowią sytuację, gdy doszło do usunięcia błony bębenkowej, czy też innego obszaru przewodu.

Pielęgnacja uzależniona jest od wskazań lekarza. W przypadku uszkodzenia błony należy unikać kontaktu z wodą. Istotne jest to, aby zmniejszyć ryzyko ponownego dostania się ciała obcego do ucha np.

poprzez chowanie małych przedmiotów przed dziećmi.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Ciało obce w uchu dziecka – zasady postępowania

Ciało obce w uchu Ciało obce w uchu dziecka

Wśród dzieci częściej niż u dorosłych zdarza się wkładanie ciał obcych do otworów naturalnych. Ciała obce mogą być pochodzenia organicznego (nasiona, owady) lub nieorganicznego (drobne zabawki lub ich części, guma do żucia, papier, baterie guzikowe).

 • Po stwierdzeniu ciała obcego w przewodzie słuchowym należy określić jego pocho-dzenie i zastosować odpowiednie postępowanie.
 • Szczególnie niebezpieczne są ciała obce pęczniejące (ziarna grochu, fasoli), ciała o ostrych brzegach i baterie.
 • Obecność ciała organicznego wyklucza stosowanie wody podczas usuwania, ponieważ pod wpływem wilgoci powiększają one swoją objętość.
 • Owady przed usunięciem należy uśmiercić wpuszczając do przewodu słuchowego 70% roztwór spirytusu, 10% lidokainy lub olej parafinowy.
 • Baterie powodują  martwicę  otaczających tkanek z powodu przepływu prądu w wil-gotnym środowisku lub na skutek rozszczelnienia i wycieku silnie żrącej alkalicznej zawartości.
 • Do usuwania ciał obcych kulistych należy używać haczyków, łyżeczek lub ssaka (nie kleszczyków, pęset).
 • Ciała w postaci korka woszczynowego usuwa się mechanicznie, wypłukuje wodą lub rozmiękcza glicerolem, gotowymi preparatami do higieny  lub wodą utlenioną.
 • Po usunięciu ciała obcego należy wykonać otoskopię, ocenić stan skóry przewodu słu-chowego zewnętrznego, błonę bębenkową. Jeżeli doszło do zranienia lub rozwija się stan zapalny podać miejscowo glikokortykosteroid z antybiotykiem.
 • U osób niewspółpracujących konieczne może być zastosowanie znieczulenia ogólnego podczas usuwania ciała obcego.
 • Nigdy nie usuwany ciała obcego za pomocą płukania jeżeli nie mamy pewności co do zachowania ciągłości błony bębenkowej.

Powikłaniem może być uszkodzenie skóry przewodu słuchowego zewnętrznego (krwawienie, obrzęk, stan zapalny), uszkodzenie błony bębenkowej i ucha wewnętrznego. 

1] Interna Szczeklika, mały podręcznik, Kompendium Medycyny Praktycznej, Kraków, 2014/2015, s. 1288-12892] Kawalec W., Grenda R., Ziółkowska H., Pediatria, PZWL, Warszawa, 2013, s. 1137-11383] Zielnik-Jurkiewicz B., Choroby laryngologiczne u dzieci, Medical Tribune Polska, War-szawa, 2013, s. 50-51

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

 • Tagi: 
 • dziecko,
 • ciało obce w uchu

Ciało obce w uchu – pierwsza pomoc, jak je usunąć? – Lix

Strona główna » Artykuły » Ciało obce w uchu – pierwsza pomoc, jak je usunąć?

Ciało obce w uchu, czyli dowolny przedmiot lub owad, który przedostał się do przewodu słuchowego, niesie ryzyko uszkodzenia słuchu.

To najmłodsi są ekspertami w wypełnianiu uszu rozmaitymi elementami, a opiekunowie często nie są nawet świadomi, że w uchu dziecka pozostaje ciało obce. Również dorosłym zdarza się, że w uchu utknęła np. wata.

Co zrobić w takiej sytuacji, jak rozpoznać objawy i na czym polega pierwsza pomoc? Sprawdź!

Jakie ciało obce zmieści się w uchu?

Przewód słuchowy ma ok. 2,6-3 cm długości i 7 mm średnicy. Nie trudno więc sobie wyobrazić, że w uchu zmieści się całkiem spory przedmiot, a nawet kilka drobniejszych.

Ciało obce w uchu to wbrew pozorom powszechna przypadłość, zwłaszcza w przypadku kilkuletnich dzieci. Wyobraźnia najmłodszych często nie ma granic.

Dzieci wkładają do ucha rozmaite przedmioty, najczęściej:

 • koraliki,
 • kawałki jedzenie,
 • drobne elementy zabawek.

Otoczenie, w którym przebywają dzieci, powinno być skrupulatnie pozbawione drobnych przedmiotów. W praktyce wiadomo jednak, że wystarczy chwila nieuwagi, aby ciało obce znalazło się w uchu.

Dorosłym również niejednokrotnie do ucha przedostaje się drobny przedmiot z najbliższego otoczenia.

Niekiedy przez przypadek, czasem w wyniku niewłaściwej higieny w uchu może utknąć np. wata. Na niektóre zdarzenia mamy wpływ, na inne już nie. Do uszu może wpaść np.

 owad, a po wakacyjnym spacerze również kleszcz w uchu nie należy do rzadkości.

Jakie objawy wskazują na ciało obce w uchu?

Jeśli poczujemy moment, kiedy robak wpada do ucha, czy zaobserwujemy, jak dziecko umieszcza drobny przedmiot w przewodzie słuchowym, możemy odpowiednio szybko zareagować i przeprowadzić pierwszą pomoc. Problem pojawia się, gdy umknie nam ta krótka chwila lub gdy ciało obce w uchu utkwiło głęboko i nie jest widoczne.

Jakie objawy wskazują na ciało obce w uchu? Wszystko zależy od wielkości i rodzaju materiału, z jakiego jest ono wykonane. Przedmioty drobne, ale twarde i o owalnym kształcie mogą pozostawać w uchu przez długi czas.

Z kolei kawałki pożywienia i owady w uchu zwykle pęcznieją, a tym samym zwężają światło przewodu słuchowego. Są również siedliskiem dla drobnoustrojów, dlatego niosą ryzyko rozwoju infekcji uszu.

Najgroźniejsze okazują się przedmioty o ostrych krawędziach, które mogą podrażnić i uszkodzić struktury ucha.

Ciało obce w uchu można podejrzewać, jeśli występują objawy, takie jak:

 • łaskotanie w uchu;
 • swędzenie i pieczenie;
 • uczucie obecności ciała obcego, rozpieranie, wypełnienie;
 • ból ucha;
 • nieprzyjemny zapach ucha;
 • krwawienie z ucha;
 • bóle i zawroty głowy;
 • szumy uszne, piszczenie w uszach.

Kiedy można samodzielnie usunąć ciało obce z ucha?

Jeśli widzimy ciało obce w uchu, możemy podjąć próbę jego usunięcia. Pierwsza pomoc powinna być udzielona możliwie najszybciej. Należy jednak pamiętać, że samodzielne usuwanie czegokolwiek z uszu można przeprowadzić tylko jeśli:

 • ciało obce wystaje z ucha i możemy je bez problemu chwycić, np. pęsetą;
 • przedmiot nie spowodować krwawienia, a jego usuwanie nie wiąże się z ryzykiem przecięcia skóry;
 • nie występują objawy, takie jak ból, krwawienie, czy zawroty głowy.

W przeciwnym razie należy niezwłocznie poprosić o pomoc lekarza. Jeśli nie masz pewności, co utknęło w uchu, nie próbuj samodzielnie usuwać ciała obcego. Drobne elementy zabawek, nawet jeśli wydają się owalne, mogą z niewidocznej strony okazać się ostre. Ucho środkowe jest bardzo delikatne i już niewielki nacisk może trwale uszkodzić słuch.

Ciało obce w uchu – pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przy obecności ciała obcego w uchu obejmuje czynności, takie jak:

 • pochylenie głowy w stronę ucha, w którym znajduje się ciało obce – być może drobny przedmiot wypadnie pod wpływem grawitacji;
 • jeśli przedmiot nie wypadnie, można ostrożnie podjąć próbę usunięcia go za pomocą pęsety.
 • nigdy nie usuwaj ciała obcego z ucha patyczkami higienicznymi! Grozi to wepchnięciem przedmiotu do głębszych części ucha i przebiciem delikatnej błony bębenkowej.
 • nigdy nie usuwaj okrągłego lub owalnego ciała obcego pęsetą, ponieważ gdy się ,,wyślizgnie”, może przedostać się głębiej do ucha.

Owad w uchu – jak go usunąć?

Robak w uchu tuż po wpadnięciu do przewodu słuchowego pozostaje żywy. Zwykle wierci się szukając drogi ucieczki, co wywołuje łaskotanie w uchu.

Jeśli jest to owad, który może użądlić lub ukąsić, może pojawić się dodatkowo ból, pieczenie i obrzęk.

Co więcej, owady w uszach pęcznieją, przez co po pewnym czasie trudno je usunąć, dlatego pierwsza pomoc powinna być udzielona szybko.

Jeśli wiesz, że w uchu pozostaje kleszcz, mucha, osa, czy inny drobny robak, spróbuj go wypłukać. Do ucha możesz wprowadzić niewielką ilość oleistego płynu, ewentualnie wody.

Pamiętaj, że płyn powinien mieć temperaturę pokojową i nie należy wprowadzać go pod ciśnieniem, a jedynie delikatnie wlać niewielką ilość, po czym pochylić głowę, tak aby robak mógł wypłynąć. Nigdy nie płukaj ucha, jeśli istnieje podejrzenie pęknięcia błony bębenkowej.

Jeśli pierwsza pomoc nie pomoże, udaj się do lekarza, który fachowo usunie ciało obce z ucha.

Lek. Michał Dąbrowski

Co robić kiedy ciało obce znajdzie się w uchu dziecka?

Dzieci, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, często z ciekawości lub dla zabawy wkładają sobie do uszu różne przedmioty. Koraliki, małe klocki, fragmenty zabawek, ziarenka, kamyczki w oka mgnieniu mogą znaleźć się w uchu. 

Co robić gdy ciało obce zostanie wprowadzone do ucha dziecka? Jak zareagować, aby pomóc dziecku, a nie zaszkodzić?

Kiedy ciało obce znajdzie się w uchu dziecka należy je jak najszybciej usunąć – w przeciwnym razie może dojść do stanu zapalnego lub uszkodzenia ucha. Nie zawsze jednak możemy to zrobić samodzielnie. Pamiętajmy, że nieumiejętna próba usunięcia przedmiotu z ucha może pogorszyć sytuację, dlatego nie rób nic na siłę.

Pierwsza pomoc

 • Poproś dziecko by przechyliło głowę i delikatnie nią potrząsnęło, tak aby wprowadzony przedmiot mógł wypaść z ucha. Jeżeli nie został wprowadzony głęboko, istnieje duża szansa, że ta prosta czynność rozwiąże problem.
 • Jeżeli ciało obce leży płytko, ale pomimo przechylenia głowy i potrząsania nie wyleci, możesz spróbować delikatnie wyciągnąć ciało obce z ucha przy pomocy pęsety lub szczypczyków. 
 • Najważniejsze jest zachowanie ostrożności. Postaraj się też zachować spokój i nie tracić głowy. Twoje zdenerwowanie z pewnością udzieli się dziecku, a to tylko pogorszy sytuację.
 • Jeżeli zauważysz, że przedmiot jest trudny do usunięcia, lub próba wyciągnięcia może spowodować ból – natychmiast udaj się do lekarza! 

Na pogotowie lub do laryngologa zgłoś się wtedy, kiedy ciało obce utkwiło głęboko w uchu.

Czego nie robić kiedy ciało obce znajduje się w uchu dziecka?

 •  Nigdy nie sięgaj po patyczki higieniczne! W ten sposób możesz niechcący wprowadzić ciało obce w głąb przewodu słuchowego. Istnieje też ryzyko, że złamiesz patyczek lub uszkodzisz błonę bębenkową, co tylko pogorszy sytuację.
 • Nigdy nie próbuj samodzielnie usunąć z ucha ostrego ciała obcego! Do usunięcia takiego przedmiotu potrzebne są specjalne narzędzia otochirurgiczne i pomoc specjalisty.

Warto zadbać o to, aby w otoczeniu dziecka nie znajdowały się zbyt małe przedmioty.

Nie zawsze jesteśmy w stanie uniknąć takiej sytuacji, ale warto w miarę możliwości ograniczać takie ryzyko. Nieprzypadkowo, część zabawek przeznaczonych jest dla dzieci od określonego wieku.

Z troszkę starszymi dziećmi warto rozmawiać i tłumaczyć im możliwe konsekwencje wprowadzenia ciała obcego do ucha – pamiętajmy, aby komunikat dostosować do wieku naszych pociech.

Teraz już wiesz co robić kiedy ciało obce znajdzie się w uchu dziecka. Dowiedź się też jak prawidłowo dobaćdbać o higienę uszu dziecka.

Usunięcie Ciała Obcego Z Ucha Bez Nacięcia

Ciała obce ucha są częstą przyczyną niedosłuchu, która skłania chorego do wizyty u lekarza. W większości przypadków ciała obce ucha są rozpoznawane i leczone przez lekarza rodzinnego, otolaryngologa lub lekarza Oddziału Ratunkowego.

Występowanie ciał obcych w uchu najczęściej dotyczy dzieci w wieku do 12 roku życia (51%). Rodzaj ciała obcego, czas przebywania oraz wiek pacjenta przesądzają o sposobie postępowania.

Do najczęstszych co uszu zalicza się: części zabawek, skrawki papieru, nasiona, części pokarmu, drobne kamyczki, owady, czop woskowinowo-naskórkowy i inne.

Pacjent z twardym, okrągłym, trudno uchwytnym przedmiotem w uchu (nasiono, groch, kamyczki, kawałki gumki do ścierania) powinien być skierowany do otolaryngologa.

Objawy

Objawami ciała obcego w uchu są: niedosłuch, ucisk w uchu, zawroty głowy, ból, swędzenie, pieczenie, kaszel (nerw X), ropna lub krwista wydzielina z przewodu słuchowego.

Postępowanie w przypadku co ucha powinno uwzględniać: głębokość zalegania, możliwość wizualizacji, typ ciała obcego, współwystępowanie zapalenia przewodu słuchowego lub jego uszkodzenie, ilość prób usunięcia, wyposażenie gabinetu lekarskiego.

Sposoby usuwania

W celu usuwania co z ucha poleca się: płukanie, odsysanie ssakiem usznym (ssak Frazier`a) z regulacją podciśnienia, narzędzia do bezpośredniego usuwania (haczyki, łyżeczki, kleszczyki, pęsety), cewnik Fogartiego. Dla usuwania owadów żywych wykorzystuje się olej mineralny, roztwór lignokainy.

Niektóre ciała obce można usunąć przez płukanie ucha wodą destylowaną. Wykorzystuje się strzykawkę Jeanette`a lub strzykawkę o pojemności 60 ml z końcówką grubością 14 – 16G i ciepłą wodę (37°C) do płukania, co pozwala uniknąć dyskomfortu i zawrotów głowy.

Baterie alkaliczne w psz nie usuwa się płukaniem.

Baterie alkaliczne w psz, które łatwo mogą ulegać zaklinowaniu w cieśni przewodu, mogą być przyczyną martwicy skóry i uszkodzenia błony bębenkowej.

Ciała wchłaniające wodę usuwa się bezpośrednio narzędziami bez uprzedniego płukania wodą.
Czop woskowinowy w psz jest bardzo częstym problemem dotyczącym dzieci i dorosłych.

W przypadku konieczności usunięcia woskowiny zatykającej przewód słuchowy używamy środki rozpuszczające i rozmiękczające woskowinę w postaci kropli, płukanie ucha wodą, usuwanie haczykiem usznym lub kleszczykami, aspiracją pod kontrolą wzroku lub z użyciem mikroskopu operacyjnego.

Znieczulenie

Znieczulenie ogólne jest konieczne u małych dzieci i pacjentów z ciałem obcym, którego kształt, umiejscowienie predysponują do traumatycznego usunięcia. Kluczem do sukcesu jest unieruchomienie pacjenta.

W celu unieruchomienia dziecka preferowana jest pozycja dziecko na kolanach dorosłej osoby, siedzącej na fotelu. Ręce dziecka przyciśnięte do jego ciała i utrzymywane są przez osobę dorosłą.

Druga osoba utrzymuje głowę i unieruchamia ją.

Obce ciała u dzieci

Zawsze należy zbadać drugie ucho i nos celem wykrycia innych co w tych narządach. Dzieci, którym szybko, nieboleśnie, bez powikłań usunięto ciała obce, nie maja strachu przed lekarzem, co w przyszłości ułatwia relacje lekarza z dzieckiem.

Jeszcze przed usunięciem co chory musi być poinformowany o możliwości powikłań w czasie usuwania.

Powikłania, które mogą powstać z powodu co ucha i prób jego usuwania to: zawroty głowy, skaleczenie skóry przewodu, zapalenie ucha zewnętrznego, krwiak przewodu słuchowego zewnętrznego, perforacja błony bębenkowej, uszkodzenie kosteczek słuchowych, niedowład nerwu twarzowego, otwarcie przedsionka.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *