Co Za Złamanie Kwarantanny?

Funkcjonariusze natychmiast nakazali mu powrót do miejsca zamieszkania. Z zaistniałej sytuacji sporządzili dokumentację, która trafi do służb sanitarnych i sądu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny nawet do 30 000 złotych.

Co w przypadku złamanie kwarantanny domowej?

Musi zapłacić 25 tysięcy złotych kary. Każda osoba objęta kwarantanną domową ma obowiązek stosowania się do decyzji służb sanitarnych. Złamanie jej zasad grozi wysoką karą pieniężną.

Jaka kara za złamanie kwarantanny 2022?

Przepisy prawa przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na osoby, które nie przestrzegają kwarantanny.

Jaka kara za złamanie kwarantanny domowej?

Wszystkie osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać we wskazanym przez siebie miejscu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych. Inspektor sanitarny za nieprzestrzeganie kwarantanny może nałożyć karę do 30 tys. zł.

Jaka jest kara za złamanie kwarantanny domowej?

Sanepid wydał w tej sprawie dwie decyzje o administracyjnej karze pieniężnej – po 30 tys. zł każda. Pierwsza dotyczyła nieobecności w domu 8, 9, 10, 12 i 14 czerwca 2020 r., a druga – 16 czerwca.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *