Endodoncja – co to jest, wskazania, leczenie krok po kroku, na jednej wizycie, cena

Endodoncja – co to jest, wskazania, leczenie krok po kroku, na jednej wizycie, cenaPoniżej wyjaśniamy minimalnie inwazyjny proces leczenia endodontycznego z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik, włącznie z opisem leczenia skomplikowanych przypadków oferowanego przez specjalistów MagnaDENT krok po kroku.Endodoncja – co to jest, wskazania, leczenie krok po kroku, na jednej wizycie, cena

Endodontą jest lekarz dentysta z zakresu stomatologii zachowawczej specjalizujący się w leczeniu chorób miazgi zęba i jego okolicznych tkanek. Aby uzyskać tytuł endodonty, należy skończyć studia stomatologiczne oraz specjalizację zakończoną państwowym egzaminem. Praca endodonty polega głównie na usuwaniu zainfekowanej lub martwej miazgi zęba lub materiałów w niej pozostawionych i wypełnieniu kanałów zębowych materiałem leczniczym w celu ich całkowitego uszczelnienia.

Aby móc właściwie zdiagnozować problem i wyznaczyć najbardziej optymalny proces leczenia każdy z pacjentów MagnaDENT najpierw odbywa konsultację z lekarzem prowadzącym dr. Krzysztofem Gończowskim.

Dopiero po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem, zapoznaniu się z jego wcześniejszą historią leczenia stomatologicznego, wykonaniu zdjęć 2D-RTG/3D-CBCT oraz przeanalizowaniu potrzeb i oczekiwań przygotowywane są różne opcje leczenia.

Transparentność procesu leczenia i jego kosztów oraz realne nakreślenie końcowego efektu leczenia są mocno wpisane w naszą filozofię pracy.

Endodoncja – co to jest, wskazania, leczenie krok po kroku, na jednej wizycie, cenaEndodoncja – co to jest, wskazania, leczenie krok po kroku, na jednej wizycie, cena

Po leczeniu endodontycznym konieczna jest jak najszybsza, trwała rekonstrukcja zęba ze względu na wysokie ryzyko złamania osłabionej i pustej w środku korony zęba. Przy niewielkim stopniu uszkodzenia korony zęba wystarcza odbudowa zachowawcza za pomocą wypełnienia kompozytowego.

Jeśli ząb jest mocno zniszczony, konieczna jest odbudowa protetyczna najczęściej za pomocą wkładu koronowego (INLAYA) lub wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej. Tylko szczelna i trwała odbudowa przeciwdziała wtórnej infekcji oraz mechanicznym urazom leczonego zęba.

Aby móc zapewnić każdemu pacjentowi bezbolesne i jak najmniej stresujące leczenie MagnaDENT oferuje szerokie spektrum środków znieczulających przed każdym zabiegiem takich jak:

 • doustne leki uspokajające
 • tradycyjne znieczulenia nasiękowe i przewodowe
 • znieczulenia komputerowe (system The Wand STA)
 • sedacja wziewna podtlenkiem azotu („gaz rozweselający”)
 • sedoanalgezja wykonywana przez doświadczonych anestezjologów

Bezbolesne leczenie jest naszym mottem i dotychczas pozwoliło naszym pacjentom (nawet tym cierpiącym na dentofobię) cieszyć się z udanych zabiegów endodoncji w komfortowych warunkach.

Endodoncja – co to jest, wskazania, leczenie krok po kroku, na jednej wizycie, cenaEndodoncja – co to jest, wskazania, leczenie krok po kroku, na jednej wizycie, cena

Czas trwania leczenia oraz ilość wizyt są uzależnione od specyfiki problemu. Wyłączając pierwszą wizytę konsultacyjną niezbędną przed rozpoczęciem zabiegu, leczenie kanałowe zajmuje najczęściej jedną wizytę (1,5-2,5h), a tylko sporadycznie, w ekstremalnych przypadkach (np. ropnych infekcji) leczenie jest dwuwizytowe, gdzie przerwa między zabiegami wacha się od 7 do 14 dni.

Endodoncja – co to jest, wskazania, leczenie krok po kroku, na jednej wizycie, cena

Leczenie endodontyczne dzieli się na leczenie pierwotne (wykonywane po raz pierwszy) oraz wtórne (ponowne otwarcie korzenia zęba). W MagnaDENT zajmujemy się zarówno tymi mniej jak i bardziej skomplikowanymi przypadkami (łącznie z leczeniem powikłań i ratowaniu zębów inaczej kwalifikowanych do usunięcia), które zestawiamy poniżej:

 • leczenie stanu zapalnego miazgi zęba (może być spowodowany głęboką próchnicą zęba, chorobami przyzębia lub przeciążeniami w zgryzie)
 • leczenie zębów po urazach (rewitalizacja zębów u dzieci i młodzieży)
 • leczenie zębów martwych z niezakończonym rozwojem korzenia (u dzieci lub młodzieży)
 • leczenie zębów z autoimmunologicznym stanem zapalnym (resorpcja spowodowana przewlekłym stanem zapalnym)
 • usunięcie złamanego instrumentu pozostawionego w kanale zębowym
 • usunięcie wkładów koronowo-korzeniowych
 • zamykanie perforacji kanału zębowego
 • leczenie niegojących się zmian zapalnych w kości
 • leczenie zębów obumarłych z powodu powikłań leczenia ortodontycznego (najczęściej następuje na skutek zbyt szybkiego i mocnego przesuwania zębów co może doprowadzić do zerwania naczyń krwionośnych odżywiających zęby lub powstania zaniku korzeni zębów)
 • leczenie zębów z nietypową anatomią (bardzo wąskie oraz zakrzywione kanały korzeniowe, dodatkowe kanały, niestandardowe lokacje kanałów)
 • leczenie zębów z wadami rozwojowymi/genetycznymi np. zęby wgłobione, zęby taurodontyczne, hypoplazja zębiny etc.

Do leczenia kanałowego powinni się również zgłaszać pacjenci oczekujący na zabiegi operacyjne jak i kobiety planujące zajść w ciążę.

W przypadku tych pierwszych, bakterie z nieleczonych lub nieprawidłowo wyleczonych kanałów zębowych mogą drogą krwi rozsiewać się po całym organizmie, co w przypadku zażywania leków obniżających odporność oraz zabiegów pooperacyjnych może okazać się dla pacjenta niebezpieczne (może doprowadzić np. do zapalenia wsierdzia lub stawów).

W przypadku kobiet planujących ciążę, istotnym jest uniknięcie zaostrzenia stanów zapalnych kości w okolicy martwych zębów wraz z wysiewem bakterii oraz ich toksyn do krwiobiegu w okresie ciąży.

Często leczenie skomplikowanych i przewlekłych stanów zapalnych zębów i kości wymaga podania mocnej i długotrwającej antybiotykoterapii czego powinno się unikać w okresie ciąży. Poza niekorzystnym wpływem na rozwój płodu samych antybiotyków niebezpieczna jest obecność patologicznych bakterii w krwiobiegu matki, co może być przyczyną zaburzeń fizjologicznego przebiegu ciąży (np. poród przedwczesny).

Endodoncja – co to jest, wskazania, leczenie krok po kroku, na jednej wizycie, cena

O sukcesie leczenia kanałowego w dużej mierze decyduje wyraźne pole widzenia lekarza endodonty.

Przy opracowywaniu kanałów zębowych o minimalnych szerokościach nieocenionym narzędziem pracy jest mikroskop operacyjny, który zapewnia możliwość precyzyjnej kontroli każdego etapu leczenia kanałowego.

Pomimo rozwoju sztuki stomatologicznej na świecie i obecności mikroskopów w zabiegach endodoncji w krajach rozwiniętych już od lat 60tych, ich stosowanie w Polsce jest niestety nadal rzadkością.

Aby zapewnić najwyższą jakość, dokładność oraz bezpieczeństwo leczenia, wszystkie zabiegi z zakresu endodoncji w MagnaDENT są wykonywane w wielokrotnym powiększeniu i mocnym oświetleniu pod mikroskopem. Dzięki rutynowej pracy w powiększeniu oraz wykorzystaniu sprzętu najnowszej generacji włącznie z instrumentami maszynowymi sterowanymi komputerowo jesteśmy w stanie:

 • określić topografię korzeni zębowych
 • wykryć anomalie anatomiczne korzeni zębowych
 • zidentyfikować uszkodzenia kanałów
 • odnaleźć i usunąć złamane instrumenty kanałowe
 • kontrolować jakość wypełnienia korzenia zębowego na każdym jego poziomie
 • zminimalizować ryzyko powstania nowych oraz rozpoznać miejsce już istniejących perforacji

Od czasu wprowadzenia mikroskopu do zabiegów leczenia endodontycznego wskaźnik powodzenia przy wtórnym leczeniu kanałowym wzrósł z około 60% do 80%.

Endodoncja – co to jest, wskazania, leczenie krok po kroku, na jednej wizycie, cena

Celem leczenia endodontycznego jest uratowanie zęba inaczej klasyfikowanego do usunięcia. Następstwem odstąpienia od wykonania leczenia endodontycznego jest dalszy rozwój stanu zapalnego wewnątrz kanałów korzeniowych zęba, który finalnie może doprowadzić do:

 • utraty zęba (ekstrakcji) z późniejszą koniecznością rekonstrukcji luki za pomocą implantu, mostu lub ruchomej protezy
 • zakażenia od ogniskowego (szczególnie niebezpieczne u pacjentów z obniżoną odpornością, gdyż powstaje na skutek rozprzestrzeniania się bakterii oraz ich toksyn po organizmie drogą krwi)

Endodoncja – co to jest, wskazania, leczenie krok po kroku, na jednej wizycie, cena

Liczba kanałów dla poszczególnych zębów różni się nie tylko w obrębie rodzajów zębów i ich umiejscowienia (szczęka vs. żuchwa) ale jest także indywidualną cechą pacjenta. W większości przypadków wacha się od 1 do 4 kanałów zębowych o różnych długościach, szerokościach i ułożeniu.

Ten niezwykle zróżnicowany system korzeni zębowych ma ogromne znaczenie w przebiegu leczenia endodontycznego i jego stopnia trudności, dlatego przed przystąpieniem do leczenia endodontycznego wykonywane są zdjęcia przy użyciu radiowizjografii (RTG cyfrowy) lub trójwymiarowej mikrotomografii komputerowej (3D CBCT).

Zdjęcia rentgenowskie są niezbędne do precyzyjnej diagnostyki i analizy problemu.

Przed przystąpieniem do zabiegu pacjent jest znieczulany a lekarz prowadzący informuje go o każdym etapie leczenia. Następnie pacjentowi zakłada się izolujący arkusz gumy na usta (koferdam), który ma na celu zwiększenie higieny i komfortu zabiegu dentystycznego oraz zabezpiecza pacjenta przed podrażnieniem gardła przez pylny dezynfekujące system korzeniowy zęba.

Leczenie kanałowe rozpoczyna się od minimalnie inwazyjnego otwarcia komory miazgi zęba poprzez przewiercenie korony zęba.

Następnie wykonywane jest dokładne oczyszczenie miazgi zęba z wszelkich bakterii w obrębie komory a kanały korzeniowe (w przypadku leczenia pierwotnego) są udrażniane do okolicy wierzchołkowej za pomocą instrumentów ręcznych lub maszynowych sterowanych komputerowo.

W przypadku wtórnego leczenia endodontycznego w celu udrożnienia kanałów korzeniowych usuwany jest stary materiał wypełniający oraz, jeżeli jest taka konieczność, usuwany jest także wkład koronowo-korzeniowy lub złamany instrument kanałowy blokujący drożność kanału korzeniowego.

Za pomocą specjalistycznych mierników elektronicznych wyznaczana jest długość robocza kanałów korzeniowych (tzw. Endometrów, obecnie 6 generacji z dokładnością do dziesiątej części milimetra).

Po wyznaczeniu długości roboczej kanału korzeniowego jest on opracowywany minimalnie inwazyjnie za pomocą najnowocześniejszych instrumentów recyprokalnych (oscylacyjnych) lub rotacyjnych ze stopów marstenicznych pod kontrolą specjalnych mikrosilników endodontycznych sterowanych komputerowo.

Kanały korzeniowe są dezynfekowane za pomocą specjalnych płynów aktywowanych ultradźwiękowo. Po osuszeniu, kanały korzeniowe są wypełniane jedną z dwóch metod:

 • W przypadku kanałów niezakażonych stosowana jest technika kondensacji pionowej gutaperki na gorąco z uszczelnieniem żywicznym
 • W przypadku zakażonych kanałów korzeniowych oraz niegojących się zmian zapalnych w kościach wykorzystywana jest bioceramika o właściwościach stymulujących regenerację kości oraz wyciszających stan zapalny.
You might be interested:  Przerzuty do mózgu – objawy, leczenie – ile czasu zostało pacjentowi?

Na koniec, ujścia kanałów korzeniowych są szczelnie zamykane specjalnym płynnym materiałem kompozytowym w niebieskim kolorze celem prostej i szybkiej lokalizacji przez lekarza protetyka podczas odbudowy zęba.

Leczenie endodontyczne kończy się wykonaniem szczelnego wypełnienia tymczasowego zabezpieczającego zęba przed przenikaniem bakterii z jamy ustnej oraz chroniącym zęba przed mechanicznym uszkodzeniem.

Całość leczenia endodontycznego jest zawsze wykonywana z zastosowaniem mikroskopu operacyjnego najczęściej na jednej wizycie. W sporadycznych i ekstremalnych przypadkach (np.

ciężka ropna infekcja) leczenie endodontyczne jest dwuwizytowe gdzie podczas pierwszej wizyty po opracowaniu chemomechanicznym i dezynfekcji kanałów korzeniowych zakładane jest tymczasowe wypełnienie lecznicze do korzeni kanałowych na okres od 7 do 14 dni.

Bezpośrednio po leczeniu endodontycznym występuje najczęściej typowa nadwrażliwość pozabiegowa na nagryzanie leczonego zęba. Objawia się to najczęściej krótkotrwałym bólem impulsowym po nagryzieniu czegoś twardego leczonym zębem.

Dolegliwości te mijają najczęściej po około 24-48h. W rzadkich przypadkach mogą się utrzymywać od 3 do 14 dni.

Niekiedy wymagane może być zastosowanie leków przeciwbólowych oraz przeciwzapalnych, a w rzadkich przypadkach antybiotyków o czym informowany jest każdy pacjent.

Dodatkową, ważną informacją jest fakt, iż po leczeniu endodontycznym leczony ząb jest zamykany materiałem tymczasowym. W trakcie użytkowania wypełnienia tymczasowego należy zachować ostrożność podczas gryzienia i rozcierania twardych pokarmów, gdyż zęby martwe są szczególnie podatne na pęknięcia oraz złamania.

Leczenie kanałowe na jednej wizycie – czy to możliwe?

Endodoncja – co to jest, wskazania, leczenie krok po kroku, na jednej wizycie, cena

Jeszcze niedawno leczenie endodontyczne – zwane powszechnie kanałowym – kojarzyło się pacjentom z koniecznością kilku wizyt u dentysty oraz dość znacznymi dolegliwościami bólowymi. Współczesna stomatologia oferuje jednak pacjentom leczenie kanałowe na jednej wizycie. To znaczna oszczędność czasu i nierzadko również pieniędzy, gwarantująca jednocześnie taki sam efekt.

Współczesna endodoncja daje pacjentom możliwość uratowania zębów, które jeszcze niedawno skazane były na usunięcie.

W pewnym uproszczeniu, leczenie kanałowe polega na oczyszczeniu zęba z martwej lub zainfekowanej miazgi, zastąpieniu jej specjalnymi chemicznymi wypełniaczami oraz wykonaniu odbudowy zęba. Wskazań do leczenia kanałowego jest kilka. Zaliczają się do nich m.in.

bardzo głębokie ubytki próchnicowe, w których doszło do zainfekowania miazgi przez bakterie, a także martwica miazgi np. na skutek urazów mechanicznych.

Jeszcze kilka lat temu leczenie kanałowe wymagało od pacjenta kilku wizyt w gabinecie dentystycznym. Lekarz musiał bowiem przeprowadzić tzw. zatruwanie zęba, czyli zaaplikowanie specjalnej substancji, która miała doprowadzić do całkowitego obumarcia miazgi. Z reguły były do tego potrzebne około 2 tygodnie.

Z biegiem czasu jednak zaczęto zwracać coraz większą uwagę na szkodliwość zatruwania zębów. Substancje wykorzystywane podczas dewitalizacji – głównie paraformaldehyd – mają bowiem silne działanie toksyczne, mogą przenikać do sąsiednich tkanek i powodować ich martwicę.

Niekiedy zdarzało się również, że z powodu budowy anatomicznej zęba dewitalizację trzeba było powtórzyć. Dopiero po całkowitym obumarciu miazgi można było przejść do jej usunięcia, mechanicznego i chemicznego opracowania kanałów, a także wykonania wypełnień.

Więcej informacji na temat tradycyjnego leczenia kanałowego można znaleźć w naszym wcześniejszym poradniku.

Leczenie kanałowe na jednej wizycie – to możliwe!

Obecnie w endodoncji coraz częściej rezygnuje się z tradycyjnego kilkuetapowego leczenia na rzecz leczenia kanałowego na jednej wizycie. Zabieg trwa około 2 godzin, jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym metodą ekstyrpacji, co oznacza, że stomatolog pomija etap zatruwania miazgi.

Leczenie kanałowe na jednej wizycie rozpoczyna się od otwarcia komory zęba. Następnie dentysta za pomocą specjalnych instrumentów usuwa zainfekowaną miazgę, bez względu na to czy jest ona żywa czy już obumarła.

W kolejnym etapie przy użyciu mikroskopu stomatologicznego lub wykonanego wcześniej zdjęcia RTG lekarz lokalizuje ujścia kanałów korzeniowych, mierzy ich długość, a także oczyszcza je mechanicznie i chemicznie.

Po wypłukaniu i osuszeniu kanały zostają wypełnione, a ząb – odbudowany.

Ile kosztuje leczenie kanałowe na jednej wizycie?

Leczenie kanałowe na jednej wizycie przeprowadza się jedynie w prywatnych gabinetach stomatologicznych. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje bowiem tylko tradycyjną terapię endodontyczną i to dla zębów przednich.

Cena zabiegu jest zależna m.in. od ilości kanałów w danym zębie. Z reguły opracowanie jednego kanału kosztuje 100-200 zł.

Do tego należy doliczyć koszt wykonania zdjęcia RTG (od około 50 zł), znieczulenia (około 20-30 zł) oraz odbudowy zęba (około 200 zł).

Prof. Jerzy Krupiński – jeden z najbardziej znanych i cenionych endodontów w kraju – zachęca lekarzy dentystów do leczenia kanałowego podczas jednej wizyty. Sam stosuje tę metodę od lat. Wywiad zarejestrowany podczas Endomeetingu.

AF

Endodoncja Kraków – leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe pod mikroskopem to niezwykle dynamicznie rozwijająca się metoda. Nasz gabinet stomatologiczny wyposażony jest w nowoczesny oraz innowacyjny sprzęt.

Leczenie endodontystyczne w ZIĘTEK CLINIC Kraków odbywa się zawsze przy udziale endometru, aparatury diagnozującej (określającej długość kanału) oraz mikroskopu endodontycznego, co umożliwia skuteczną diagnostykę i zapewnia wyjątkową dokładność zabiegu.

Bez mikroskopu specjalista działa, oczywiście w pewnym zakresie, „na ślepo”.

Wykorzystanie mikroskopu podczas przeprowadzania zabiegu to nie tylko szansa na precyzyjne działanie, ale również możliwość potwierdzenia trafności postawionej diagnozy, a także oceny poprawności wykonanego leczenia. Dzięki zastosowaniu mikroskopu, specjalista ma możliwość skorygowania chociażby położenia narzędzia, a co za tym idzie może skutecznie wyleczyć ząb.

Warto jeszcze raz podkreślić, że skuteczne leczenie kanałowe  pozwala zachować ząb, unikając tym samym potencjalnej konieczności jego usunięcia.

W trakcie zabiegu stomatolog, przy użyciu narzędzi, usuwa bakterie, oczyszczając wnętrze korzenia, a następnie opracowuje system kanałowy zęba, wypełniając szczelinę odpowiednim materiałem.

Endodoncja, a inne metody leczenia

Endodoncja to rozwiązanie korzystne dla pacjenta z dwóch punktów widzenia – zarówno zdrowotnego, jak i finansowego. Przede wszystkim należy zauważyć, że żadne uzupełnienie np.

implantologiczne, choć byłoby mocno zbliżone do naturalnej, własnej tkanki, tak w rzeczywistości nigdy nie będzie w stanie jej zastąpić. Nie da się zaprzeczyć, że każde uzupełnienie protetyczne tylko naśladuje naturalną tkankę, nie jest w 100% doskonałe, a ryzyka powikłań nie da się całkiem wykluczyć.

Należy także zwrócić uwagę na koszty leczenia – endodoncja jest znacznie mniej obciążająca finansowo od m.in. implantów.

W przypadku wątpliwości, czy endodoncja i przeprowadzenie leczenia kanałowego może przynieść pożądany efekt, czy lepiej zdecydować się na ekstrakcję zęba, należy pamiętać o tym, że usunięcie zęba powinno zawsze być ostatecznością, ponieważ przynosi nieodwracalne skutki.

Objawy

Pojawienie się nagłego, przeszywającego bólu, przede wszystkim w trakcie gryzienia pokarmów, to sygnał, że dzieje się coś niepokojącego i należy zgłosić się do stomatologa.

Do najczęstszych objawów, które mogą wskazywać na konieczność leczenia endodontycznego (kanałowego) należą: ból przy gryzieniu pokarmu, nadwrażliwość zęba na ciepło-zimno, pulsujący ból utrzymujący się przez dłuższy czas, bardzo duży ubytek próchnicowy, przebarwienie zęba, bolesność błony śluzowej.

Wśród wskazań do leczenia endodontycznego wyróżnić należy także nieprawidłowe wykonanie pierwszego leczenia kanałowego np. w związku z nieszczelnym wypełnieniem kanałów.

Pozostałe wskazania to martwica i zgorzele miazgi, zapalenie tkanek okołowierzchołkowych, urazy mechaniczne zęba jak np. zwichnięcie, a także głębokie ubytki próchnicowe.

Wykonanie leczenia kanałowego może okazać się również konieczne przed przeprowadzeniem planowanego leczenia protetycznego.

Endodoncja Szczecin

Co musisz wiedzieć o leczeniu kanałowym?

Jeśli leczenie próchnicy nie zostało podjęte i choroba znacznie się rozwinęła, może ona zaatakować tkanki znajdujące się wewnątrz zęba. Taki ząb nie jest na szczęście skazany na usunięcie, ponieważ rozwiązaniem jest endodoncja, czyli leczenie kanałowe.

Jest ono często ostatnią szansą na zachowanie zęba w jamie ustnej. W Centrum Stomatologicznym Bartosz Jadczyk traktujemy ekstrakcję jako ostateczność i robimy wszystko, by wyleczyć każdy ząb.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest dla Ciebie posiadanie Twojego naturalnego uzębienia.

Kiedy należy wykonać leczenie kanałowe?

Ludzki ząb tworzą różne tkanki. Korona, czyli widoczna w jamie ustnej część zęba, jest pokryta szkliwem – najtwardszą tkanką w ludzkim organizmie, a korzeń, znajdujący się pod linią dziąseł – tak zwanym cementem. Szkliwo chroni zębinę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

You might be interested:  Mikroangiopatia – przyczyny, objawy, leczenie mikroangiopatii cukrzycowej

We wnętrzu zęba znajduje się miazga, czyli unerwiona i unaczyniona tkanka, która wypełnia także kanały zęba, znajdujące się w korzeniach. Próchnica atakuje szkliwo, prowadząc do jego stopniowego zniszczenia. Na początkowym etapie można skutecznie i szybko powstrzymać chorobę, wypełniając powstałe ubytki materiałem kompozytowym.

Jeśli jednak infekcja przedostanie się do miazgi (jedynej żywej tkanki zęba), powodując jej zapalenie – rozwiązaniem jest leczenie kanałowe. Jest ono także stosowane w przypadku obumarcia miazgi (np. wywołanego urazami mechanicznymi) lub zgorzeli.

Zabieg polega na usunięciu wszystkich zainfekowanych tkanek z wnętrza zęba i wypełnienie go specjalnym materiałem endodontycznym. Dzięki temu ząb przestaje być wrażliwy na bodźce i może prawidłowo funkcjonować w jamie ustnej przez kolejne lata.  

Nowoczesne znieczulenie komputerowe Dentapen

  W naszej klinice stomatologicznej zawsze dbamy o najwyższy komfort Pacjentów. Dlatego też szczególną wagę przykładamy do tego, aby wszystkie zabiegi były całkowicie bezbolesne. Z tego powodu każdy z gabinetów naszej kliniki został wyposażony w system komputerowego znieczulenia Dentapen.

To właśnie dzięki niemu możliwe jest przejście przez wszystkie zabiegi komfortowo i bez stresu. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że podawanie znieczulenia jest ściśle kontrolowane przez komputer, co pozwala maksymalnie ograniczyć dyskomfort podczas podawania znieczulenia.

Zaprogramowane tryby pracy w urządzeniu pozwalają na wykonanie znieczulenia w najbardziej optymalny dla Pacjenta sposób.

Ostatnia deska ratunku dla zęba

Zachowanie własnego zęba w jamie ustnej jest bardzo ważne, ponieważ stanowi on naturalne obciążenie dla kości, niezbędne dla jej prawidłowej kondycji (po utracie zęba następuje jej zanik).

Dawniej mocno zniszczone zęby, w których pojawiło się zapalenie miazgi często były usuwane, ale dziś, dzięki rozwojowi stomatologii nie są skazane na ekstrakcję. Możliwe jest przeprowadzenie skutecznego leczenia endodontycznego, które przywróci im sprawność i pozwoli z powodzeniem pełnić swoje funkcje przez wiele lat.

Co więcej, leczenie można wykonać nawet w ciągu jednej wizyty, bez konieczności przeprowadzania kilku zabiegów w dłuższych odstępach czasu.

W naszej klinice dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu i przestrzeganiu restrykcyjnych norm bezpieczeństwa możemy wykonać leczenie kanałowe skutecznie, kompleksowo i bezpiecznie w optymalnym czasie, by jego rezultaty mogły cieszyć Cię przez długie lata.

Poznaj naszych ekspertów wykonujących leczenie kanałowe:

dr n. med. Martyna Lipkiewicz

W roku 2012 ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W roku 2016 uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2018 – tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii.

Zajmuje się przede wszystkim kompleksowym leczeniem zapaleń przyzębia oraz chirurgią periodontologiczną, a także leczeniem zachowawczym z endodoncją i chirurgią stomatologiczną.

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, który ukończyła z najwyższą lokatą. Nieustannie doskonali swoją wiedzę i umiejętności. Zajmuje się leczeniem zachowawczym dzieci i dorosłych, potrafi sprostać każdemu trudnemu wyzwaniu.

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Studiowała w latach 2009-2014. Od dzieciństwa chciała zostać lekarzem-dentystą, dlatego zawód ten jest dla niej zarówno pracą, jak i pasją.

Bierze udział w wielu szkoleniach, przede wszystkim z zakresu endodoncji mikroskopowej, ale także z pozostałych dziedzin stomatologii, aby móc indywidualnie dobierać najbardziej efektywne metody leczenia dla każdego Pacjenta.

Ukończyła Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 2009 roku. Zajmuje się stomatologią zachowawczą, endodoncją oraz stomatologią estetyczną. Jednak największą satysfakcję przynosi jej leczenie protetyczne. Dzięki swojej wiedzy i użyciu najnowszych technologii szybko i trwale przywraca prawidłową funkcję żucia oraz obdarowuje Pacjenta nowym, pięknym uśmiechem.

Dyplom lekarza dentysty uzyskał w 2005 roku na Akademii Medycznej w Białymstoku. Uczestnik wielu praktycznych kursów, konferencji oraz szkoleń w kraju i za granicą. W naszym Centrum zajmuje się leczeniem zachowawczym i protetycznym. Ma szczególne zamiłowanie do chirurgii stomatologicznej.

Leczenie kanałowe w 1 dzień

Jeszcze kilkanaście lat temu leczenie kanałowe było kilkuetapowe i polegało na tzw. “zatruciu zęba”, mającym na celu doprowadzenie do całkowitego obumarcia miazgi, aby ząb przestał być wrażliwy na bodźce.

W przypadku tego rozwiązania należało odczekać co najmniej tydzień przed przystąpieniem do właściwego zabiegu. Na szczęście metoda ta przeszła już do historii, a rozwój medycyny dał nam nowe, skuteczniejsze i bezpieczniejsze możliwości.

Dzisiaj zaawansowane narzędzia, bezbolesne znieczulenia oraz mikroskopy stomatologiczne umożliwiają przeprowadzenie leczenia kanałowego w ciągu jednej wizyty.

Podczas niej lekarz kompleksowo oczyszcza ząb, usuwa wszystkie zainfekowane tkanki z jego wnętrza, dezynfekuje kanały, wypełnia je i zamyka koronę. Dzięki temu Pacjenci od razu po wyjściu z kliniki mogą poczuć natychmiastową ulgę w bólu i cieszyć się mocnym i prawidłowo funkcjonującym zębem.

Mikroskop w endodoncji

Jednym z rozwiązań technologicznych kluczowych dla rozwoju endodoncji jest mikroskop stomatologiczny. To urządzenie odmieniło oblicze leczenia kanałowego, zapewniając dentystom precyzję niemożliwą do osiągnięcia w inny dostępny sposób.

Profesjonalne mikroskopy oświetlają miejsce zabiegowe i mogą powiększyć obraz leczonego zęba nawet 20-krotnie. Dzięki temu można go dokładnie oczyścić i zdezynfekować, a następnie szczelnie wypełnić wszystkie kanały – nawet te o nietypowej budowie anatomicznej.

To znacznie zwiększa szanse na powodzenie zabiegu, a Pacjentowi daje pewność, że jego ząb zostanie całkowicie wyleczony, bez konieczności powtarzania leczenia.  

Zobacz jak przebiegło leczenie naszych pacjentów

Pan Aleksander z Bobolina Pan Aleksander zgłosił się do nas z problemem braków zębowych w odcinkach bocznych szczęki i żuchwy, które utrudniały mu prawidłowe przeżuwanie pokarmów. Zdecydowaliśmy się na wykonanie dwóch protez teleskopowych opartych na pozostałych zębach. Dodatkowo założyliśmy licówki kompozytowe na zęby przednie, widoczne podczas uśmiechu, aby poprawić jego estetykę.
Pani Krystyna ze Szczecina Pani Krystyna zgłosiła się do nas w celu poprawy estetyki zębów oraz uzupełnienia braków zębowych. W obrębie górnego łuku zębowego zastosowaliśmy optymalną w jej przypadku metodę odbudowy uzębienia za pomocą ceramicznego mostu. Na dolnych zębach trzonowych wykonano protezę zatrzaskową, a przednie zęby, widoczne podczas uśmiechu dodatkowo wybieliliśmy. W ten sposób przywróciliśmy zarówno funkcjonalność uzębienia, jak i atrakcyjny wygląd uśmiechu.

Leczenie kanałowe krok po kroku:

1. Szczegółowa diagnostyka Diagnostyka jest niezwykle ważnym etapem w leczeniu kanałowym. Kluczowe jest bowiem dokładne zbadanie struktury zęba, ilości i kształtu jego korzeni oraz kanałów.

W tym celu wykonujemy zdjęcia RTG, które obrazują budowę poszczególnych zębów. Dzięki posiadaniu własnego centrum diagnostycznego wszystkie niezbędne badania możemy przeprowadzić w kompleksowy sposób w jednym miejscu.

Jest to konieczne do skonstruowania kompleksowego planu leczenia.

2. Oczyszczenie zęba Zasadniczy zabieg rozpoczyna się dokładnym oczyszczeniem zmienionego chorobowo zęba. Usunięte zostają wszystkie zainfekowane tkanki, a kanały zostają zdezynfekowane.

Na tym etapie kluczowa jest maksymalna precyzja działania. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki użyciu profesjonalnych mikroskopów, zapewniających ponad 20-krotne powiększenie pola zabiegowego.

To zwiększa komfort pracy dentysty, a Pacjentowi gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.

Zabieg jest całkowicie bezbolesny dzięki zastosowaniu technologii Dentapen. To nowoczesny sposób znieczulenia, który pozwala na wprowadzenie anestetyku w sposób niemal niewyczuwalny dla Pacjenta. Dzięki temu leczenia kanałowe może odbyć się w optymalnym czasie i w komfortowych warunkach, a Pacjent po zakończeniu zabiegu może powrócić do normalnego funkcjonowania.

3. Wypełnienie Dokładnie oczyszczony ząb może zostać wypełniony specjalnym materiałem endodontycznym. W naszym gabinecie stosujemy ciekłą gutaperkę.

To substancja pochodzenia naturalnego, która jest całkowicie bezpieczna dla organizmu. Jej konsystencja umożliwia szczelne uzupełnienie wszystkich kanałów i dotarcie do wszystkich szczelin i trudnodostępnych miejsc.

Precyzyjne wykonanie tej czynności gwarantuje skuteczność zabiegu i uniemożliwia ponowne pojawienie się próchnicy.

4. Zamknięcie korony zęba Ostatnim etapem jest zrekonstruowanie widocznej w jamie ustnej części zęba. Korona może zostać zamknięta za pomocą światłoutwardzalnego wypełnienia. Alternatywnym rozwiązaniem jest nałożenie korony protetycznej, która dodatkowo wzmocni ząb i uchroni go przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Implanty zębów pozwalają na stabilne osadzenie odbudowy protetycznej w jamie ustnej Pacjenta. Dzięki temu może ona być użytkowana tak, jak naturalne zęby.

W gabinetach dr. Jadczyka wykonujemy leczenie kanałowe w sposób kompleksowy. Jeśli tylko warunki anatomiczne i stopień zaawansowania choroby to umożliwiają – przeprowadzamy je w ciągu jednej wizyty.

Co zyskujesz, decydując się na leczenie endodontyczne w Centrum Stomatologicznym dr Bartosz Jadczyk w Szczecinie?

 • Oszczędność czasu – W przeciwieństwie do dawnych metod leczenia kanałowego – dziś możemy wykonać je kompleksowo w ciągu jednej wizyty. Dodatkowo posiadanie własnego centrum diagnostycznego pozwala zaoszczędzić sporo cennego czasu naszych Pacjentów, ponieważ wszystkie niezbędne badania możemy zrealizować w naszym gabinecie. Po zakończonym zabiegu ząb odzyska pełną funkcjonalność, a Pacjent będzie mógł powrócić do codziennych czynności.
 • Precyzja – W Centrum Stomatologicznym dr. Jadczyka zawsze korzystamy z profesjonalnego sprzętu wysokiej klasy. Nasze mikroskopy zapewniają maksymalną precyzję działania, która pozytywnie przekłada się na efekty leczenia – ząb zostaje perfekcyjnie oczyszczony i szczelnie wypełniony, co ogranicza ryzyko nawrotu próchnicy do minimum.
 • Szczegółowa diagnostyka – Odpowiednia diagnostyka to kluczowy element leczenia kanałowego. Nasze gabinety wyposażone są w zaawansowane aparaty RTG, dzięki którym możemy dokładnie zbadać strukturę zęba i zaplanować leczenie tak, by przeprowadzić je skutecznie, w optymalnym czasie, nawet w przypadku niespecyficznej budowy anatomicznej korzeni.
 • Nowoczesne znieczulenia – W klinice dr. Jadczyka dbamy o Twój komfort. Dlatego wprowadziliśmy nowoczesne znieczulenie komputerowe Dentapen, które umożliwia przeprowadzenie leczenia kanałowego w zupełnie bezbolesny sposób. Dzięki niemu nawet moment wprowadzania środka znieczulającego nie jest wyczuwalny. Dodatkowo oferujemy również leczenie przy użyciu gazu rozweselającego, dzięki któremu pozbędziesz się stresu i dyskomfortu psychicznego w trakcie trwania całego zabiegu.
 • Bezpieczeństwo – Nasi stomatologowie to profesjonaliści, którzy podchodzą do swojej pracy z pełnym zaangażowaniem. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu przeprowadzamy leczenie w całkowicie bezpieczny sposób i osiągamy przewidywane rezultaty. Każdy zabieg realizujemy w oparciu o restrykcyjne zasady i normy bezpieczeństwa, by zapewnić Pacjentom najwyższej jakości opiekę stomatologiczną.
You might be interested:  Mutyzm wybiórczy – przyczyny, objawy, terapia, leczenie

Co możesz teraz zrobić?

  Najlepszą okazją do zweryfikowania swoich potrzeb i oczekiwań jest wizyta konsultacyjna. Podczas jej trwania lekarz zweryfikuje stan zdrowia Twojej jamy ustnej, dobierze najlepszą metodę leczenia i zaproponuje Ci wstępny plan oraz kosztorys.

Pierwsza konsultacja to doskonały sposób na poznanie naszego zespołu oraz przygotowanie się do spełnienia swoich marzeń o pięknym i zdrowym uśmiechu. Możesz się zapisać wysyłając formularz z tej strony lub dzwoniąc pod nr tel.: +48 91 455 85 55.

Nasze recepcjonistki skontaktują się z Tobą i dobiorą dogodny termin wizyty.  

Cennik

Stomatologia Zachowawcza
Wypełnienie kompozytoweod 120 złLeczenie zachowawcze podejmowane jest najczęściej w celu powstrzymania skutków próchnicy. Pierwszym krokiem jest zazwyczaj założenie wypełnienia. Dzisiaj oprócz tradycyjnych wypełnień stosowane są nowoczesne rozwiązania, takie jak wkłady inlay/onlay, które są cenione ze względu na doskonałą wytrzymałość i trwałość. W przypadku zaawansowanej próchnicy konieczne może okazać się wykonanie leczenia kanałowego.
Leczenie kanałoweod 300 zł
Alternatywa
Inlay/onlay ceramiczny1 000 zł

Kliknij Tutaj i zapisz się na konsultację  

Poznaj najczęstsze pytania do leczenia

1. Czy leczenie kanałowe jest bezbolesne?

Na temat leczenia kanałowego krąży wiele mitów, a jednym z nich jest stwierdzenie, że leczenie kanałowe musi być bolesne. Obecnie leczenie to zawsze wykonywane jest w znieczuleniu, dzięki czemu zabieg jest całkowicie bezpieczny i bezbolesny.

2. Co daje leczenie kanałowe?

Po leczeniu kanałowym ząb odzyskuje swoją pełną funkcjonalność, jednak staje się martwy. Nie będzie zatem boleć, ani reagować na temperaturę. Ze względu na to po wykonaniu leczeniu wskazane jest częstsze uczęszczanie na wizyty kontrolne do dentysty, na których specjalista będzie mógł skontrolować ząb.

Po leczeniu kanałowym można ponownie jeść wszystkie (nawet twarde) produkty bez problemów z ich prawidłowym pogryzieniem.

Leczenie kanałowe zęba to ostatnia deska ratunku. Sprawdź, na czym polega

Leczenie kanałowe zęba stosuje się wtedy, gdy dojdzie do nieodwracalnego zapalenia miazgi. Wizytę u stomatologa poprzedza najczęściej uczucie silnego bólu zęba, który pojawia się na skutek rozwoju zakażenia.

Leczenie zęba odbywa się zazwyczaj na jednej wizycie, rzadko trzeba przychodzić na dalsze konsultacje. Leczenie kanałowe bywa ostatnią deską ratunku dla zęba, którego miazga objęta jest zakażeniem.

Dowiedz się, na czym polega leczenie kanałowe.

Leczenie kanałowe, czyli endodontyczne jest jedyną deską ratunku, gdy dojdzie do zakażenia lub zapalenia miazgi.

Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, najczęściej wymienia się jednak próchnicę, wielokrotnie wykonywane zabiegi na tym konkretnym zębie, a także pęknięcie lub złamanie zęba.

Nieleczone zapalenie lub zakażenie miazgi może prowadzić do wytworzenia się ropnia. Rozwijającemu się stanowi zapalnemu towarzyszy silny ból.

Wskazania do leczenia kanałowego zęba:

 • zapalenie miazgi;
 • martwica miazgi;
 • niedopełnione kanały korzeniowe (tzw. ponowne leczenie kanałowe lub reendo);
 • zmiany okołowierzchołkowe.

Leczenie kanałowe zęba może trwać nawet kilka godzin. To procedura bolesna, dlatego najczęściej stosuje się znieczulenie. Warto zatem zjeść coś wcześniej, by nie męczyć się przez kolejne godziny.

Tym, co skłania pacjentów do wizyty u stomatologa, jest przeszywający ból, który towarzyszy zapaleniu miazgi. Złagodzenie bólu zęba jest możliwe wyłącznie po jego rozwierceniu i zmniejszeniu ciśnienia.

Błędem jest myślenie, że ból sam przejdzie. Niestety, nie ma obecnie innej metody radzenia sobie z zapaleniem czy zakażeniem miazgi.

Wyczyszczenie kanałów jest absolutnie konieczne, by zapalenie przestało się rozwijać, a ból zelżał.

Nie ma co się łudzić, że środki przeciwbólowe załatwią sprawę. Każdy, kto choć raz cierpiał z powodu rozwijającego się zapalenia czy zakażenia miazgi, wie, jak ogromny towarzyszy temu ból. Dyskomfort jest ogromny, uniemożliwia jedzenie i normalne funkcjonowanie. Dlatego nie ma co zwlekać, należy udać się na wizytę do stomatologa, gdy tylko pojawi się ból.

Leczenie kanałowe zęba: na czym polega?

Leczenie kanałowe polega na usunięciu miazgi z kanałów i ich dezynfekcji. W następnej kolejności wypełnia się szczelnie kanały odpowiednimi materiałami i szczelnie zabezpiecza koronę zęba. To bolesna procedura wykonywana w znieczuleniu miejscowym. Warto pamiętać, że znieczulenie nie zostanie podane, jeśli pacjent jest na nie uczulony.

Tuż przed przystąpieniem do leczenia zęba lekarz wykonuje prześwietlenia, a następnie podaje znieczulenie. Przed rozwierceniem zęba zakładany jest koferdam, czyli specjalna guma izolująca ząb z jamy ustnej, która tworzy barierę aseptyczną, utrzymuje suchość i zabezpiecza pacjenta przed przedostaniem się drobnych narzędzi do przełyku i tchawicy.

Leczenie kanałowe krok po kroku:

 1. Lekarz usuwa próchnicę z zęba i wykonuje odpowiednie dojście do kanałów.
 2. Po odpowiednim przygotowaniu korony zęba lekarz przystępuje do usunięcia miazgi.
 3. Następnie oczyszcza kanały korzeniowe i nieco je poszerza, by dokładnie usunąć bakterie, które mogły przejść do zębiny.
 4. W czasie czyszczenia kanałów płucze się je dodatkowo stomatologicznym roztworem podchlorynu sodu, który ma za zadanie je zdezynfekować.
 5. Po opracowaniu i zdezynfekowaniu kanałów lekarz je osusza i wypełnia specjalnymi preparatami, które uszczelniają i zapobiegają ewentualnemu rozwojowi bakterii.
 6. Na koniec ząb zamyka się plombą lub odbudowuje protetycznie za pomocą korony porcelanowej.

Ząb po leczeniu kanałowym nie wymaga specjalnego traktowania. Zaleca się jednak unikanie jedzenia twardych produktów, aż do czasu, kiedy korona zęba będzie całkowicie odbudowana. Ząb należy myć tak jak wszystkie inne.

Zobacz na rysunku, gdzie dokładnie znajdują się kanały zębowe i miazga:

Źródło: wikimedia.org

W czasie leczenia pomimo zastosowania znieczulenia może wystąpić ból. Dzieje się tak, gdy stan zapalny jest bardzo rozległy. Po leczeniu kanałowym mogą pojawić się także pewne dolegliwości takie jak ból i uczucie podrażnienia oraz nadwrażliwość.

Dolegliwości można uśmierzać preparatami przeciwbólowymi. Wszystkie niekomfortowe uczucia powinny ustąpić w ciągu dwóch tygodni od zakończenia leczenia.

W niektórych podręcznikach podaje się, że dolegliwości mogą występować nawet przez 6 miesięcy od zakończenia leczenia.

Nasilające się i przedłużające dolegliwości oraz wszystkie symptomy niepokojące należy konsultować z lekarzem przeprowadzającym leczenie.

Leczenie kanałowe zęba: cena

Cena leczenia uzależniona jest od liczby kanałów i stopnia trudności zabiegu. Ceny różnią się między sobą także ze względu na renomę gabinetu i lekarza oraz miejscowość, w której leczenie jest wykonywane. Najczęściej wystarczy jedna wizyta, by wyleczyć ząb kanałowo, jednak w niektórych przypadkach na wizycie trzeba pojawić się więcej niż dwa razy — wtedy koszty są znacznie wyższe.

Leczenie zęba jednokanałowego może kosztować nawet 400 zł, leczenie zęba dwukanałowego ok. 500 zł, leczenie zęba trzykanałowego 600-700 zł, a leczenie zęba czterokanałowego od 700 do 800 zł.

Do kosztów leczenia należy zazwyczaj doliczyć koszt RTG lub znieczulenie, jeśli nie jest oferowane w pakiecie.

Źródło: Leczenie kanałowe, dr n. med. Iwona M. Tomaszewska, Zakład Dydaktyki Medycznej – Wydział Lekarski, Kraków  (stomatologia.mp.pl)

_______

zdrowie.radiozet.pl/nk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *