Gruczolak prostaty – przyczyny, objawy, leczenie

Gruczolak prostaty – przyczyny, objawy, leczenie

Nowotwór prostaty to jeden z najczęściej rozpoznawanych nowotworów wśród mężczyzn. Rak stercza charakteryzuje się najczęściej względnie łagodnym i powolnym przebiegiem. Choroba może rozwijać się bezobjawowo nawet przez kilkanaście lat. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka nowotworowa, zwłaszcza wśród panów obciążonych genetycznie, czyli takich, u których w rodzinie wcześniej występował nowotwór gruczołu krokowego, lub u których podejrzenie tego nowotworu pojawia się przed 45 roku życia. Dzisiejsza medycyna oferuje badania, takie jak Badanie 4K, dzięki którym nowotwór złośliwy prostaty staje się możliwy do przewidzenia nawet z kilkunastoletnim wyprzedzeniem. Rak gruczołu krokowego dotyczy głównie mężczyzn po 60 roku życia, natomiast należy pamiętać, że profilaktyką tej choroby powinni się zainteresować już mężczyźni po 45 lub 40 roku życia, jeśli w rodzinie Pacjenta były już udokumentowane przypadki choroby. U panów młodszych, to znaczy około 45 roku życia, choroba diagnozowana jest rzadziej. Jednak jeśli zostanie zdiagnozowana, jest to niestety zazwyczaj  nowotwór złośliwy prostaty.

Czym jest nowotwór złośliwy prostaty?

Nowotwór złośliwy prostaty może być istotny lub nieistotny klinicznie. Nowotwór prostaty to spektrum chorób różniących się złośliwością (wynik w skali Gleason’a od 6-10 lub wynik w skali Grade 1-5).

Dopiero na podstawie biopsji, rezonansu, innych czynników można podjąć decyzję o istotności klinicznej nowotworu.

Mniej agresywne formy choroby należy bardzo dokładnie i systematycznie monitorować, na przykład na podstawie regularnych badań poziomu PSA, kontrolnych biopsji, w przypadku mniej złośliwych nowotworów przeważnie nie są konieczne operacje i agresywne leczenie na początku choroby.

Pomimo tego, że najczęściej przebieg nowotworu gruczołu krokowego jest bezobjawowy, często zdarza się, że w momencie zdiagnozowania choroby, jest już ona na tyle rozwinięta, że obecne są przerzuty do innych organów lub naciek na sąsiadujące tkanki. Wtedy mówimy, iż jest to nowotwór zaawansowany miejscowo lub przerzutowy. Do najczęstszych objawów raka stercza należą:

 • trudności z trzymaniem moczu,
 • pieczenie w trakcie oddawania moczu,
 • krwawienie podczas mikcji,
 • występowanie krwi w spermie,
 • bóle podbrzusza oraz zaburzenia erekcji.

Jeśli chodzi o przerzuty komórek rakowych na inne organy, nowotwór złośliwy prostaty najczęściej atakuje kości oraz węzły chłonne miednicze. W takiej sytuacji pojawiają się silne bóle kostne, niestety są one w wielu przypadkach niesłusznie mylone przez Pacjentów z objawami osteoporozy.

Nowotwór złośliwy prostaty – jakie są możliwe metody leczenia?

Wiele osób zastanawia się jakie są rokowania, kiedy zostaje zdiagnozowany nowotwór złośliwy prostaty.

Przede wszystkim w pierwszej kolejności konieczna jest profesjonalna diagnoza lekarza specjalisty urologa, który oceni na jakim etapie rozwoju jest nowotwór złośliwy prostaty i czy są przerzuty na inne organy.

Następnie lekarz przedstawi możliwe metody leczenia. Dzisiejsza medycyna oferuje kilka skutecznych sposobów leczenia raka stercza, należą do nich:

 • Metoda HIFU – jest to zabieg, mający na celu precyzyjne zniszczenie komórek nowotworowych za pomocą fal ultradźwiękowych. Zabieg odbywa się przy użyciu robota medycznego. Jest to metoda zalecana dla Pacjentów, u których nie pojawiły się jeszcze przerzuty, z nowotworem ograniczonym do narządu, o niskiej lub umiarkowanej złośliwości. Zabieg jest małoinwazyjny, nie dochodzi do nacięcia tkanek, nie wymaga długiej hospitalizacji.
 • Metoda da Vinci, czyli prostatektomia radykalna w asyście robota medycznego da Vinci to najnowocześniejsza i najbardziej zaawansowana technologicznie metoda leczenia raka prostaty.
 • Radykalna prostatektomia laparoskopowa – jest to operacja chirurgiczna, podczas której zostaje usunięta prostata, czasem również wraz z sąsiadującymi węzłami chłonnymi. Jest to zabieg dla Pacjentów, u których rak prostaty jest bardziej złośliwy lub zaawansowany miejscowo nie może zostać usunięty poprzez użycie robota medycznego HIFU.
 • Radioterapia z pól zewnętrznych – jest to metoda radykalna, która może zostać zastosowana także u Pacjentów, u których pojawiły się już przerzuty. Podczas terapii wykorzystuje się promieniowanie o wysokiej energii, nakierowane z zewnątrz ciała wprost na ogniska nowotworowe. Celem tej metody jest próba leczenia miejscowego, napromienienia węzłów chłonnych oraz w uzupełnieniu też uśmierzenie bólu wynikającego z ewentualnych przerzutów komórek nowotworowych do kości.
 • Leczenie radiofarmaceutykiem XOFIGO® – jest to metoda farmaceutyczna, która polega na eliminacji komórek rakowych, jest przeznaczona dla Pacjentów u których występują przerzuty kostne . W trakcie leczenia XOFIGO® komórki nowotworowe są niszczone, bez uszkodzenia szpiku kostnego.

Reasumując, trzeba pamiętać, że nowotwór złośliwy prostaty jest poważną chorobą, której nie można lekceważyć. Wszystkie etapy diagnostyki i leczenia powinny odbywać się pod nadzorem lekarza specjalisty urologa. Warto pamiętać także o profilaktyce nowotworowej. Panowie po 40 lub 45 roku życia powinni raz w roku wykonać badanie PSA.

Zobacz także

Gruczolak prostaty – przyczyny, objawy, leczenie Więcej Gruczolak prostaty – przyczyny, objawy, leczenie Więcej Gruczolak prostaty – przyczyny, objawy, leczenie Więcej

Rak prostaty – objawy, leczenie, rokowania

Rak prostaty (rak stercza, rak gruczołu krokowego) zajmuje u mężczyzn drugie miejsce w zestawieniu zapadalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych.

Liczba diagnozowanych chorych z rakiem prostaty rośnie w większości rozwiniętych krajów świata, głównie w wyniku upowszechnienia się oznaczania stężenia markera nowotworowego PSA w surowicy u osób bez klinicznych objawów raka prostaty (tzw.

skrining), dzięki większej świadomości zdrowotnej oraz wydłużaniu się długości życia mężczyzn. W Polsce zachorowania na raka gruczołu krokowego podwoiły się w ciągu ostatnich 10 lat.

23 czerwca przypada Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Z tej okazji, w poniższym artykule przygotowanym we współpracy z ekspertami z zakresu uroonkologii zawarto aktualne informacje na temat objawów raka prostaty, standardów leczenia oraz rokowania w chorobie.

Rak prostaty – objawy

Kluczową rolę we wczesnym wykryciu raka gruczołu krokowego odgrywa znajomość niepokojących symptomów i potencjalnych objawów raka prostaty, których wystąpienie powinno stanowić sygnał do pilnej konsultacji z lekarzem – urologiem.

U niektórych chorych występują dolegliwości i pewne niepokojące symptomy ze strony dolnych dróg moczowych, będące raczej następstwem współistnienia łagodnego rozrostu stercza. Niekiedy pierwszym objawem raka prostaty w stadium uogólnionym są bóle kostne wywołane przez przerzuty guza nowotworowego.

Rak prostaty w zdecydowanej większości przypadków (>75%) zostaje rozpoznany we wczesnym stadium rozwoju. Na tym etapie nowotwór nie wywołuje specyficznych objawów klinicznych lub może być mylony z inną chorobą.

Najczęstszym objawem raka prostaty są trudności w oddawaniu moczu oraz częstomocz. Każdy mężczyzna z takimi objawami powinien być zbadany przez urologa.

Zdarza się, że rosnący guz nie powoduje wymienionych objawów raka prostaty, a na rozpoznanie naprowadzają symptomy związane z naciekiem okolicznych tkanek lub przerzutami raka do kości (bóle, złamania patologiczne, niedokrwistość) i węzłów chłonnych biodrowych.

Wczesne objawy raka gruczołu krokowego

Na wczesnym etapie rozwoju nowotworu prostaty, ze względu na to, że gruczolakoraki rozwijają się zwykle w tylnej części strefy obwodowej gruczołu, alarmowe objawy raka prostaty zwykle nie występują.

U mężczyzn z łagodnym przerostem gruczołu krokowego pojawiają się dolegliwości powodowane przeszkodą podpęcherzową, które są zupełnie niezależne od rozwijającej się choroby nowotworowej.

Najczęstszymi objawami jakie daje rak prostaty zaawansowany miejscowo są skutki przeszkody podpęcherzowej. U niewielu chorych pojawia się krwiomocz, zakażenia dróg moczowych oraz nasilone dolegliwości związane z mikcją wtórne do przeszkody podpęcherzowej.

Symptomy raka prostaty

Rzadko u chorych z masywnym zajęciem węzłów chłonnych pojawiają się obrzęki kończyn dolnych. U mężczyzn z przerzutami do kości często występują takie objawy raka prostaty jak: dolegliwości bólowe, rzadziej osłabienie siły mięśniowej kończyn dolnych lub objawy raka prostaty związane z porażeniem spowodowanym kompresją rdzenia kręgowego.

Przerzuty raka prostaty w kościach zwykle występują w kręgosłupie, żebrach, kościach miednicy i czaszki oraz w nasadach kości długich. Objawem zaawansowanego raka prostaty może być w takiej sytuacji silny ból.

ZOBACZ: NAJCZĘSTSZE OBJAWY NOWOTWORÓW

Gruczolak prostaty – przyczyny, objawy, leczenie

Jak wykryć raka prostaty?

Zasadnicze znaczenie dla rozpoznania groźnej choroby jaką jest rak prostaty ma określenie stężenia PSA w surowicy, aczkolwiek należy podkreślić, że marker ten nie jest swoisty dla raka gruczołu krokowego – jego stężenie wzrasta także w następstwie rozrostu łagodnego oraz zapalenia stercza. Podwyższone stężenie markera nowotworowego PSA w surowicy osoby z podejrzeniem raka, nie może być traktowane jako jednoznaczny objaw raka prostaty.

Za normę przyjęto następujące wartości PSA w zależności od wieku: 2,5 ng/ml do 49 roku życia, 3,7 ng/ml do 54 roku życia, 4,0 ng/ml do 59 rż, 5,4 ng/ml do 64 rż. i 6,6 ng/ml do 74 roku życia.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi, istnieją kontrowersje czy skrining raka prostaty oparty na PSA i badaniu per rectum oraz leczenie wcześnie wykrytych nowotworów gruczołu krokowego ma wpływ na zmniejszenie umieralności i wydłużenie czasu życia pacjentów.

Narodowy Instytut Raka w USA uważa, że nie udowodniono wpływu badań przesiewowych PSA na zmniejszenie umieralności z powodu tak podstępnej choroby jaką jest rak prostaty. Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO) zaleca, aby zasadność oznaczania PSA omawiać indywidualnie z mężczyznami, których przewidywany czas przeżycia wynosi 10 lat.

Rak gruczołu krokowego – diagnostyka

U części chorych raka gruczołu krokowego można wykryć na podstawie badania palcem przez odbytnicę. Wartość diagnostyczna tego badania jest jednak ograniczona i zależy od doświadczenia badającego.

Wskazane jest wykonanie ultrasonografii przezbrzusznej (TAUS), oceniającej układ moczowy oraz ultrasonografii przezodbytniczej (TRUS) sondą wysokiej czułości pozwalającą wykryć niepalpacyjne ogniska raka prostaty.

Ultrasonografia przezodbytnicza pozwala uwidocznić granicę i strukturę wewnętrzną gruczołu krokowego. Nieprawidłowy wynik TRUS stwierdza się u około 20% chorych na raka prostaty.

Badanie TRUS jest najbardziej dostępnym i powszechnym narzędziem służącym do bezpośredniego obrazowania stercza.

Tomografia komputerowa w diagnostyce raka prostaty

W niektórych przypadkach zaleca się przeprowadzenie badań oceniających miejscowe zaawansowanie kliniczne nowotworu stercza oraz – z wyjątkiem nowotworów o małym ryzyku rozsiewu – obecność przerzutów raka prostaty (tomografia komputerowa miednicy, RTG klatki piersiowej, scyntygrafia kośćca, pozytonowa tomografia emisyjna).

Najczęściej stosowaną metodą oceny występowania przerzutów kostnych w przypadku podejrzenia diagnozy rak prostaty jest scyntygrafia układu kostnego. U chorych ze stężeniem PSA poniżej 20 ng/ml nie ma generalnie wskazań do wykonania scyntygrafii kości. Wartościową alternatywą dla scyntygrafii pozostaje obrazowanie za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET).

You might be interested:  Choroby wątroby u mężczyzn i ich objawy – powiększenie, stłuszczenie, marskość

Rezonans magnetyczny w kierunku raka prostaty

Badaniem obrazowym przydatnym w przypadkach nowotworu miejscowo zaawansowanego jest wieloparametryczne badanie rezonansu magnetycznego (mpMR).

W badaniu oprócz klasycznej morfologii radiologicznej ocenia się metabolizm, perfuzję tkankową oraz dyfuzję wody.

Badanie mpMR wykorzystuje się zarówno w diagnostyce zmian pierwotnych w celu ustalenia stopnia zaawansowania guza prostaty oraz w diagnostyce miejscowych nawrotów raka gruczołu krokowego.

Biopsja raka prostaty

Szczegółowe rozpoznanie raka gruczołu krokowego określa się najczęściej na podstawie badania histopatologicznego materiału pobranego podczas przezodbytniczej biopsji raka prostaty wykonanej pod kontrolą badania ultrasonograficznego TRUS. Nowością na tym polu jest tzw. biopsja fuzyjna prostaty pod kontrolą rezonansu magnetycznego. Biopsja fuzyjna zwiększa wykrywalność raka gruczołu krokowego oraz ogranicza do minimum konieczność wykonywania ponownych biopsji.

Gruczolak prostaty – przyczyny, objawy, leczenie

Leczenie raka prostaty

Wybór optymalnej terapii oraz zalecanego leczenia w przypadku diagnozy: rak prostaty – zależy przede wszystkim od interpretacji wyników wspomnianych wcześniej badań diagnostycznych, stopnia zaawansowania raka prostaty, charakterystyki patomorfologicznej guza, oceny stopnia stężenia markera PSA w surowicy, objawów raka prostaty, a także wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Biorąc pod uwagę różnice w biologii raka gruczołu krokowego, decyzje o leczeniu raka prostaty podejmuje się uwzględniając przewidywany czas przeżycia oraz czynniki pozwalające zaliczyć nowotwór do jednej z trzech grup: rak prostaty z niskim ryzykiem, rak gruczołu krokowego pośredniego ryzyka, rak stercza z wysokim ryzykiem.

Rak stercza – aktywna obserwacja

W przypadku raków stercza o niskim ryzyku można przyjać postawę tzw. aktywnego obserwowania. Natychmiastowe leczenie radykalne raka prostaty tej grupy chorych może nie tylko nie wydłużać ich życia, ale obarczone jest ryzykiem powikłań. Leczenie przeciwnowotworowe podejmuje się, gdy lekarz stwierdzi progresję choroby.

Leczenie chirurgiczne raka prostaty

Radykalne leczenie chirurgiczne raka prostaty ma zastosowanie u pacjentów z guzem ograniczonym do stercza. Zabiegi chirurgiczne stosowane w przypadku raka stercza to prostatektomia radykalna, otwarta z dostępu załonowego lub laparoskopowe usunięcie gruczołu krokowego wraz z pęcherzykami nasiennymi oraz węzłami chłonnymi.

W przypadku zabiegów chirurgicznych możliwe jest wykonanie operacji raka prostaty przy użyciu robota (system da Vinci). Zastosowanie systemy da Vinci pozwala na większą precyzję wykonywanego zabiegu oraz ogranicza skutki uboczne operacji.

Raka prostaty – leczenie napromienianiem

Radioterapia wraz z chirurgią onkologiczną jest podstawową metodą leczenia chorych na raka gruczołu krokowego.

Leczenie napromienianiem (teleradioterapia i brachyterapia raka prostaty) stosuje się u chorych na raka gruczołu krokowego o zaawansowaniu cT1-T3 N0 M0 i w wybranych przypadkach u pacjentów z T4 ora N(+). Zastosowanie  w leczeniu raka prostaty znajduje m.in. robot CyberKnife.

Technologia polegająca na zastosowaniu skupionej wiązki fal uderzeniowych o wysokim natężeniu (HIFU) znajduje zastosowanie w leczeniu nowotworu ograniczonego do gruczołu krokowego. Procedura HIFU nie jest obecnie refundowana w Polsce.

Hormonoterapia w leczeniu raka gruczołu krokowego

Ważną metodą leczenia zachowawczego w przypadku choroby zaawansowanej jest terapia hormonalna raka prostaty, która polega na eliminowaniu androgenów endogennych lub blokowaniu receptorów androgenowych w komórkach raka.

Hormonoterapia raka gruczołu krokowego jest leczeniem pierwszego rzutu u pacjentów niekwalifikujących się do leczenia radykalnego. W takim przypadku zastosowanie hormonoterapii pozwala na opóźnienie progresji choroby, zapobiega ciężkim powikłaniom oraz łagodzi objawy towarzyszące postępującej chorobie jaką jest rak prostaty.

W przypadku wystąpienia zjawiska hormonooporności stosuje się najczęściej chemioterapię paliatywną.

Rak prostaty rokowania

Wyniki leczenia chorych na raka prostaty w Polsce odbiegają niekorzystnie od osiąganych w krajach Europy Zachodniej. Mimo takiego stanu rzeczy, należy podkreślić, iż rokowania w raku prostaty są generalnie dość dobre.

Według aktualnych danych odsetek 5-letnich przeżyć pacjentów z rakiem prostaty wynosi w Polsce około 67%, a w krajach Unii Europejskiej 83%.

Rokowania raka prostaty zależą od wielu czynników, począwszy od stopnia zaawansowania choroby i etapu na którym została zdiagnozowana, od skuteczności i właściwego doboru zastosowanej terapii, a także wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Rokowania w raku prostaty mają związek z wskaźnikiem Gleasona. U pacjentów z niskim wskaźnikiem (2-4) rokowanie w raku gruczołu krokowego jest dobre. Wskaźnik Gleasona 7 lub więcej jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym. Wskaźnik 5 lub 6 uznaje się za pośredni.

Jak podkreślają eksperci podstawą do planowania leczenia oraz określenia rokowania w raku prostaty jest ustalenie stadium zaawansowania choroby. Przyjmuje się, że istnieją trzy grupy pacjentów mających odmienne rokowania:

 • nowotwór ograniczony do gruczołu krokowego
 • rak prostaty ograniczony do miednicy
 • rak rozsiany – najgorsze rokowania

 
źródła: gladiator-prostata.pl, www.ecz-otwock.pl, www.pturol.org.pl

Prostata: choroby. Leczenie przerostu prostaty

Prostata, czyli inaczej gruczoł krokowy lub stercz stanowi część męskiego układu płciowego. To gruczoł wielkości orzecha włoskiego, zlokalizowany tuż pod pęcherzem, otaczający cewkę moczową. Wytworem prostaty jest białawy płyn, stanowiący nośnik plemników. 

Zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie każdego mężczyzny na skutek starzenia się jak np. zmiany hormonalne, powodują stopniowe rozrastanie się stercza. Powiększający się gruczoł utrudnia codzienne funkcjonowanie – z czasem coraz mocniej naciska na cewkę moczową i powoduje kłopoty z oddawaniem moczu.

ZOBACZ TEŻ: O czym świadczą erytrocyty w moczu?

Choroby prostaty

W konsekwencji starzenia się, prostata, jak każdy inny narząd, może także zostać objęta procesem chorobowym – poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

Łagodny rozrost stercza

Częstym problemem mężczyzn po 45-50. roku życia mogą być kłopoty z oddawaniem moczu. Wynika to z faktu, że po osiągnięciu odpowiedniego wieku prostata stopniowo się powiększa, uciskając na cewkę moczową, skutkiem czego są problemy z diurezą.

Jest to powszechnie występująca dolegliwość, na którą w wieku 75 lat cierpi aż około 80% mężczyzn. Objawami łagodnego rozrostu stercza są: słaby strumień moczu, opóźniony początek oddawania moczu, uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza. Niestety, objawy te z biegiem lat się nasilają, a czasami może dojść do całkowitego zatrzymania moczu.

W takim przypadku konieczna jest natychmiastowa wizyta u urologa bądź nawet zgłoszenie się na SOR.

Gruczolak prostaty – przyczyny, objawy, leczenie

Ostre zapalenie prostaty

Jest to choroba bakteryjna, do zarażenia którą dochodzi najczęściej przez nieumyślne przeniesienie bakterii flory jelita grubego w okolice ujścia cewki moczowej pacjenta, nie jest natomiast chorobą przenoszoną drogą płciową.

Bakterie bez problemu wędrują w górę cewki moczowej i wnikają do ujść gruczołów prostaty. Ostre zapalenie prostaty często poprzedza zakażenie pęcherza moczowego. Objawami choroby są m.in. ból stercza, który może promieniować do członka, gorączka, złe samopoczucie czy ból mięśni, a jednym z powikłań jest m.in.

ropień gruczołu krokowego. Na szczęście ta dolegliwość nie występuje często.

Przewlekłe zapalenie prostaty

Do tej pory przyczyny przewlekłego zapalenia prostaty nie są znane. Do wystąpienia choroby mogą przyczyniać się m.in. zaburzenia psychiczno-emocjonalne, zaburzenia hormonalne, zaburzenia autoimmunologiczne czy stres.

Zdarza się także, że przewlekłe zapalenie prostaty jest następstwem przewlekłego zakażenia bakteryjnego, powodowanego przez bakterie Gram-ujemne. Objawy są podobne do ostrego zapalenia prostaty – ból stercza, bolesne oddawanie moczu, częste i bolesne  parcie na mocz.

Nie występuje natomiast gorączka czy ogólne objawy zakażenia. Choroba przebiega fazami – nasilenia oraz złagodzenia objawów.

Rak prostaty

Jest to nowotwór złośliwy, który rozwija się w sterczu i stanowi najpoważniejszą chorobę prostaty. Występuje bardzo często – dane wskazują, że jest drugim najczęściej spotykanym nowotworem obserwowanym wśród mężczyzn (zaraz po raku płuca). Na jego wystąpienie mają wpływ wiek pacjenta oraz czynniki genetyczne.

Ponieważ rak na początku rozwija się bezobjawowo, trudno jest o wczesną diagnozę choroby. Dodatkowo pierwsze obserwowane objawy są podobne do łagodnego przerostu prostaty (częstomocz, ból prostaty, parcie na mocz, skąpomocz). Poważnymi następstwami raka prostaty mogą być m.in.

zatrzymanie moczu, spowodowane przez uciskający guz oraz przerzuty do płuc, wątroby i mózgu.

ZOBACZ TEŻ: Jak walczyć z zapaleniem pęcherza moczowego?

Umów wizytę u urologa

Leczenie chorób prostaty

Przy długotrwałych lub nasilonych objawach chorób prostaty mężczyzna powinien podlegać stałej kontroli urologa. Farmakoterapia ma zwykle na celu pomóc pacjentowi w oddaniu moczu.

Lekami stosowanymi w łagodnym przeroście prostaty są najczęściej alfa blokery, które rozluźniają mięśnie dróg moczowych, bądź inhibitory 5-alfa reduktazy, które hamują przekształcanie testosteronu w dihydrotestosteron.

Podejrzewasz u siebie problemy z przerostem gruczołu krokowego? Już teraz umów się na wizytę u urologa przez serwis LekarzeBezKolejki.pl. Wybieraj spośród tysięcy lekarzy z calej Polski.

Jeśli sama farmakoterapia nie przynosi skutecznych rezultatów, można rozważyć leczenie chirurgiczne. Taki zabieg polega na usunięciu centralnej części prostaty.

W przypadku pacjentów cierpiących na ostre zapalenie prostaty stosuje się leczenie antybiotykami, trwające nawet do 4 tygodni.

Rak prostaty wymaga najbardziej radykalnych działań – leczenia operacyjnego, radioterapii czy chemioterapii. 

ZOBACZ TEŻ: Częste oddawanie moczu – jakie mogą być przyczyny?

Antygen swoisty gruczołu krokowego – PSA

PSA jest enzymem produkowanym przez prostatę. Jego stężenie we krwi jest niskie – norma wynosi Badanie poziomu PSA we krwi jest doskonałym narzędziem do wstępnej diagnostyki chorób prostaty. Jego poziom rośnie m.

in w przypadku łagodnego rozrostu stercza, ostrego i przewlekłego zapalenia prostaty, raka prostaty, a także po badaniu per rectum i po cewnikowaniu pęcherza moczowego.

Stężenie powyżej 10 ng/ml powinno zaalarmować lekarza i skłonić go do przeprowadzenia dokładniejszej diagnostyki.

ZOBACZ TEŻ: Częste oddawanie moczu – jakie mogą być przyczyny?

Profilaktyka chorób prostaty

Do tej pory nie poznano w pełni skutecznych sposobów zapobiegania chorobom prostaty. Istotne jest to, aby w czasie pojawienia się pierwszych niepokojących objawów udać się do lekarza rodzinnego lub od razu urologa.

Lekarz na podstawie wywiadu dobierze odpowiednie leczenie – ale nie każdy pacjent od razu się do niego kwalifikuje. Warto pamiętać o tym, że każdy mężczyzna po 50.

You might be interested:  Krzyk mózgowy – u niemowląt i dorosłych – jakie ma przyczyny i objawy?

roku życia powinien zostać choć raz zbadany przez urologa – niezależnie od tego, czy wystąpiły u niego jakieś niepokojące objawy, czy nie.

W aptekach dostępnych jest sporo suplementów diety przeznaczonych dla mężczyzn, które mają wspomagać prawidłowe funkcjonowanie prostaty i zapobiegać jej chorobom.  W składzie takich produktów znajdziemy m.in.

owoce palmy sabałowej, oleje z nasion dyni, wyciągi z liścia i korzenia pokrzywy, likopen czy wierzbownicę drobnokwiatową. Warto również zaopatrzyć się w sprawdzone preparaty na bazie ziół jak np. PROSTAMHERBS.

Gruczolak prostaty – przyczyny, objawy, leczenie

Kup online – na stronie

ZOBACZ TEŻ: Przepuklina pachwinowa – objawy i leczenie. Komu grozi przepuklina pachwinowa?

Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Jak się objawia rak prostaty? Przyczyny i leczenie raka gruczołu krokowego | Poradnik NN.pl

Rak prostaty jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u mężczyzn. Jego objawy przypominają dolegliwości związane z przerostem gruczołu krokowego, jednak w zdecydowanej większości przypadków jest on wykrywany w stadium bezobjawowym. Wówczas rokowanie raka prostaty jest bardzo dobre.

Prostata, czyli gruczoł krokowy, jest narządem należącym do układu płciowego mężczyzny. Produkuje on wydzielinę (mętną, o białym zabarwieniu i charakterystycznym zapachu), która jest nośnikiem dla plemników. Znajduje się w miednicy mniejszej, pod pęcherzem moczowym. Przez prostatę przebiega cewka moczowa, dlatego jednym z objawów raka gruczołu krokowego są problemy z oddawaniem moczu.

Co to jest rak prostaty?

Rak prostaty jest nowotworem złośliwym gruczołu krokowego, zajmującym drugie miejsce na liście zachorowalności u mężczyzn. Każdego roku rozpoznaje się ponad milion nowych przypadków. Podział nowotworów ze względu na budowę histopatologiczną wygląda następująco (klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia):

 • nowotwory pochodzenia nabłonkowego (rak gruczołowy zrazikowy, rak gruczołowy przewodowy, nowotwór urotelialny, nowotwór płaskonabłonkowy, nowotwór podstawnonabłonkowy),
 • nowotwory neuroendokrynne (rak drobnokomórkowy, rakowiak, przyzwojak, nerwiak zarodkowy),
 • nowotwory zrębu gruczołu krokowego,
 • nowotwory mezenchymalne.

Przyczyny raka prostaty

Przyczyny raka prostaty nie zostały do końca poznane. Dużą rolę w rozwoju choroby przypisuje się czynnikom genetycznym (mutacja w genie BRCA2) oraz środowiskowym. Na wystąpienie nowotworu prostaty są szczególnie narażeni mężczyźni, którzy:

 • są w podeszłym wieku (najwięcej przypadków występuje po 65. roku życia),
 • mieli krewnego z takim samym nowotworem,
 • dostarczają duże ilości wapnia z pożywieniem,
 • są otyli,
 • palą papierosy,
 • mają wysoki poziom testosteronu.

Jakie są objawy raka prostaty?

Objawy raka prostaty przez długi czas mogą w ogóle nie występować. Mimo to większość (ponad 75%) przypadków jest wykrywana właśnie w tym stadium, dzięki powszechnym badaniom stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA).

Testy polegają na pobraniu krwi z żyły łokciowej. Objawy raka prostaty pojawiają się, gdy guz się powiększa. Na początku są one podobne do dolegliwości, które występują przy rozroście gruczołu krokowego.

Mężczyzna zauważa u siebie:

 • ból podczas oddawania moczu,
 • uczucie parcia na mocz,
 • częste oddawanie moczu (zwłaszcza w nocy),
 • uczucie nieopróżnionego pęcherza po oddaniu moczu,
 • pieczenie w okolicy cewki moczowej,
 • krwinkomocz,
 • trudności w rozpoczęciu oddawania moczu,
 • wąski strumień moczu.

Objawy raka prostaty nasilają się wraz z postępem choroby. W bardziej zaawansowanych stadiach występują także bóle krocza i podbrzusza, utrata masy ciała, zatrzymanie moczu oraz trudności z osiągnięciem wzwodu. Gdy pojawią się przerzuty raka prostaty, dolegliwości dotyczą zajętych narządów (np. w przypadku kości są to patologiczne złamania i bóle kostne).

Zobacz też: Koronawirus u pacjentów okologicznych – co trzeba wiedzieć? 

Leczenie raka prostaty

Leczenie raka prostaty zależy od jego rodzaju i stopnia zaawansowania, a także wieku i stanu ogólnego chorego. Pod uwagę bierze się także wpływ terapii na jakość życia. Istnieje kilka możliwości:

 • zabieg chirurgiczny polegający na wycięciu gruczołu krokowego,
 • radioterapia,
 • hormonoterapia,
 • chemioterapia.

U części chorych nie jest podejmowane żadne leczenie raka prostaty, a jedynie obserwacja poprzez regularne badania (zwłaszcza oznaczanie stężenia PSA). Terapię rozpoczyna się, gdy zostanie odnotowany postęp choroby.

Rak prostaty a rokowanie

Rokowanie raka prostaty w przypadku choroby rozpoznanej na etapie bezobjawowym jest bardzo dobre. Ulega pogorszeniu u osób z nowotworem zaawansowanym, który jest rozsiany do innych narządów. Przerzuty raka prostaty dotyczą najczęściej płuc, kości (szczególnie kręgosłupa, kości udowych, żeber, miednicy i czaszki) oraz węzłów chłonnych.

Gruczolak prostaty – przyczyny, objawy, leczenie

Ubezpiecz się na wypadek raka

Zyskaj dostęp do  profilaktyki i szybkiej diagnostyki, aby wykryć chorobę na wczesnym etapie oraz zapewnij sobie pieniądze na ewentualne leczenie (nawet do 900 tys. zł).
 

Dowiedz się więcej

Profilaktyka raka prostaty

Profilaktyka raka prostaty obejmuje kilka elementów. Przede wszystkim konieczna jest zmiana stylu życia w celu wyeliminowania czynników ryzyka zachorowania.

Zaleca się zmodyfikować dietę, włączyć aktywność fizyczną do codziennego planu dnia, utrzymywać prawidłową masę ciała, a także zrezygnować z nałogów. Ponadto, jeżeli znajdujesz się w grupie ryzyka, powinieneś regularnie wykonywać badania przesiewowe.

Pozwoli to na wczesne wykrycie choroby, a tym samym zwiększy szansę na jej wyleczenie.

Niestety, mimo najlepszych starań nie zawsze udaje się uchronić przed zachorowaniem na raka.

Możesz jednak zapewnić sobie wsparcie finansowe i pomoc w chorobie, wybierając ubezpieczenie na wypadek nowotworu.

Dzięki niemu otrzymasz dodatkowe środki pieniężne na diagnostykę i leczenie, a także naszą pomoc assistance w codziennym życiu, abyś mógł w pełni skupić się na walce z chorobą i powrocie do pełni sił.
 

Tagi:
#choroby cywilizacyjne
#nowotwory
#zdrowie

Rak prostaty – leczenie, objawy, rokowania, przerzuty raka prostaty

Rak prostaty (rak stercza, nowotwór gruczołu krokowego) należy do najczęściej wykrywanych wśród mężczyzn chorób nowotworowych, powodujących, tuż po raku płuc, największą liczbę zgonów mężczyzn w Polsce.

Rak prostaty najczęściej dotyka mężczyzn w wieku powyżej 60 roku życia (87% zachorowań), a ponad 50% zachorowań przypada po 70 roku życia. Wczesne wykrycie nowotworu prostaty to kluczowy czynnik zwiększający szanse na  powrót do zdrowia.

Leczenie raka prostaty często opiera się na leczeniu chirurgicznym podczas, którego dochodzi do usunięcia prostaty (gruczołu krokowego), zabieg ten nazywamy prostatektomią. W Szpitalu na Klinach wykonujemy leczenie raka prostaty z wykorzystaniem robota da Vinci.

Prostatektomia da Vinci, czyli wycięcie prostaty wykonane w asyście robota da Vinci niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla pacjenta jak i dla chirurga.

Najważniejszymi zaletami są: małoinwazyjność samego zabiegu,  mniejsze ryzyko powikłań i infekcji, mniejszy ból pooperacyjny, możliwość osiągnięcia dobrego wyniku onkologicznego, szybszy powrót pacjentów do aktywności życiowych i zawodowych, jak również minimalizacja skutków ubocznych operacji takich jak problemy z nietrzymaniem moczu czy erekcją.

Jak rozwija się rak prostaty?

Rak prostaty (nowotwór gruczołu korkowego) może przez wiele miesięcy lub nawet wiele lat rozwijać się nie dając żadnych objawów, które pozwoliłyby na szybkie podjęcie właściwego leczenia. Dlatego niezmiernie ważna jest profilaktyka u mężczyzn powyżej 50 roku życia lub młodszych jeżeli wcześniej w rodzinie zdarzały się przypadki zachorowań na raka prostaty.

Przeczytaj artykuł jak rozwija się rak prostaty.

Jak rozpoznać raka prostaty?

Kiedy rak prostaty rozwija się objawowo to mężczyznę powinny zaniepokoić następujące symptomy:

 • krew w moczu lub nawet w spermie
 • trudności w oddawaniu moczu
 • ból w okolicy lędźwiowej
 • problemy z erekcją
 • osłabiony i przerywany strumień moczu. 

W takiej sytuacji konieczna jest konsultacja z lekarzem urologiem, który przeprowadzi konieczne badania diagnostyczne i na ich podstawie będzie w stanie postawić właściwą diagnozę.

Przeczytaj artykuł jak rozpoznać raka prostaty.

Leczenie raka prostaty – radioterapia, prostatektomia czy hormonoterapia?

 • Wybór optymalnej metody leczenia uzależniony jest od wielu czynników takich jak stopień zaawansowania choroby, charakterystyka patomorfologiczna guza, ocena ryzyka, której dokonuje się najczęściej na podstawie stężenia PSA oraz wartości skali Gleasona, a także od wieku pacjenta, jego ogólnego stanu zdrowia jak i spodziewanego czasu przeżycia.
 • Aktywna obserwacja stosowana jest w przypadku nowotworu o niskim ryzyku czyli w mało zaawansowanym stadium choroby.
 • Chirurgiczne leczenie prostaty polega na wycięciu zajętego nowotworem narządu stercza, a także, jeżeli okaże się to konieczne, również pobliskich węzłów chłonnych.
 • Radioterapia czyli leczenie napromieniowaniem (teleradioterapię lub brachyterapię) stosuje się pacjentów z bardziej zaawansowanym nowotworem prostaty, ale bez przerzutów odległych.
 • Hormonoterapia jest metodą leczenia stosowaną u pacjentów w przypadku zaawansowanego raka gruczołu krokowego, niekwalifikujących się do leczenia radykalnego takiego jak operacja lub radioterapia.
 • Zobacz szczegółowy opis metod leczenia w artykule leczenie raka prostaty – radioterapia, prostatektomia czy hormonoterapia.

Prostatektomia da Vinci – na czym polega zabieg usunięcia prostaty?

Rak prostaty nie musi brzmieć jak wyrok.

Tym bardziej że efekty po zabiegu prostatektomii laparoskopowej wykonywanej przy użyciu robota da Vinci przekonują o tym pacjentów praktycznie każdego dnia, pozwalając im na szybki powrót do pełnej sprawności.

Zabieg małoinwazyjnej zrobotyzowanej prostatektomii wykonywany jest w sześciu miastach Polski, w tym w Krakowie – w Szpitalu na Klinach. Czym jest ta nowoczesna metoda leczenia raka stercza i jak działa robot da Vinci?

Zobacz szczegółowy opis w artykule prostatektomia da Vinci – zalety i przebieg zabiegu.

Kiedy konieczna jest operacja usunięcia prostaty?

Jeżeli na etapie diagnozowania lekarz urolog potwierdzi raka prostaty u pacjenta, to jedną z metod leczenia nowotworu jest zabieg operacyjny usunięcia prostaty (prostatektomia radykalna).

Aby zakwalifikować się do operacji usunięcia raka prostaty (prostatektomii) pacjent musi spełnić szereg warunków uwzględniając:

 • ogólny stan zdrowia,
 • stadium zaawansowania choroby (rozmiar guza)
 • czy nowotwór zajął okoliczne węzły chłonne,
 • czy pojawił się przerzuty do innych organów.

Przeczytaj artykuł kiedy konieczna jest operacja usunięcia prostaty.

Operacja raka prostaty – ile dni spędza się w szpitalu?

Czas hospitalizacji mężczyzn po wykonanej prostatektomii radykalnej to średnio od 4 do 5 dni. Okres ten jest oczywiście uzależniony od ogólnego stanu zdrowia pacjenta i może się wydłużyć.

You might be interested:  Kolor upławów – na jaką chorobę wskazują upławy z pochwy?

W okresie od 8 do 10 tygodni po operacji prostaty pacjent powinien unikać intensywnej aktywności ruchowej. W tym czasie powinno się zdecydowanie unikać korzystania z sauny oraz jazdy na rowerze.

Przeczytaj artykuł operacja raka prostaty – ile dni spędza się w szpitalu.

Jakie są skutki operacji nowotworu prostaty (prostatektomii)?

Zabiegi polegające na radykalnym usunięciu prostaty istnieje ryzyko pojawienia się problemów z czynnościami fizjologicznymi takimi jak:

 • zaburzenia trzymania moczu
 • zaburzenia erekcji

Czy po usunięciu prostaty można zostać tatą?

Podczas operacji usunięcia prostaty usuwane są także pęcherzyki nasienne i przecinany jest nasieniowód. Tak więc po pacjenci po zabiegu nie posiadają już nasienia a co za tym idzie nie są zdolni do zapłodnienia.

Warto dodać, że dzięki wykorzystaniu robota da Vinci chirurg ma możliwość minimalizacji problemów z nietrzymaniem moczu oraz zaburzeń erekcji pod warunkiem, że pozwala na to stopień zaawansowania choroby.

Przeczytaj pełny artykuł jakie są skutki operacji nowotworu prostaty (prostatektomii).

Operacyjne leczenie nowotworu prostaty a potencja

Powrót do pełni sprawności seksualnej po operacji prostatektomii jest uzależniony przede wszystkim od tego czy usunięte zostały pęcherzyki naczyniowo-nerowe.

Wykorzystanie robota da Vinci minimalizuje ryzyko wystąpienia zaburzeń wzwodu jeżeli stadium zaawansowania choroby nowotworowej pozwala na ich pozostawienie.

Wykonanie operacji w asyście robota da Vinci udostępnia chirurgowi 10 krotne powiększenie obrazu pola operacyjnego, dzięki czemu lekarz może dokładnie oddzielić pęcherzyki od prostaty jednocześnie zaoszczędzając włókna nerwowe oraz liczne naczynia krwionośne.

Pacjenci u których zachowane zostały pęcherzyki naczyniowo-nerwowe na początku poddawani są rehabilitacji seksualnej opartej o leczenie farmakologiczne. Dopiero, gdy ta forma nie przynosi oczekiwanych efektów wykonuje się iniekcje do ciał jamistych. Ostateczną formą leczenia zaburzeń erekcji (gdy nie pomagają inne metody) jest wszczepienie protezy prącia.

Przeczytaj pełny artykuł operacyjne leczenie nowotworu prostaty a potencja.

Jakie są przyczyny raka prostaty?

Bezpośrednie przyczyny zachorowania na raka prostaty są wciąż niejasne, jednakże medycyna zna istotne czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na ten nowotwór:

 • wiek pacjenta – najwięcej nowotworów raka prostaty wykrywa się u mężczyzn pomiędzy 65 a 80 rokiem życia,
 • mutacja genu BRCA – jej obecność u członków rodziny zwiększa ryzyko zachorowania aż 10-krotnie.,
 • Niezdrowy tryb życia,
 • Brak aktyności fizycznej,
 • Otyłość,
 • Uzależnienie od tytoniu,
 • Dieta bogata w tłuszcze nasycone.

Przeczytaj artykuł jakie są przyczyny raka prostaty.

Czy powiększona prostata to rak prostaty?

Powiększenie prostaty nazywane jest łagodnym rozrostem stercza i dotyczy większości mężczyzn w wieku powyżej 50 lat. Jest to bezpośrednio powiązane ze zmianami hormonalnymi podczas starzenia się organizmu.

Powiększona prostata powstaje w skutek rozrostu zdrowych komórek gruczołu krokowego, zatem nie jest to rak. Leczenie powiększonej prostaty można ograniczyć do metod nieinwazyjnych.

Przeczytaj artykuł czy powiększona prostata to rak prostaty.

Dlaczego warto wiedzieć jak rozpoznać raka prostaty?

Jak już wspominaliśmy wcześniej, rak prostaty to choroba, która może rozwijać się bezobjawowo przez długi czas. Powoduje to, że znacząco utrudnione jest jego wczesne wykrycie i podjęcie właściwego leczenia.

 1. Mimo, iż profilaktyka raka prostaty jest mocno propagowana a świadomość mężczyzn jest duża, to nadal unikają oni konsultacji z urologiem traktując badania układu moczowo-płciowego jako temat tabu.
 2. Podkreślmy to raz jeszcze – wczesne wykrycie raka prostaty jest kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność leczenia.
 3. Przeczytaj artykuł dlaczego warto wiedzieć jak rozpoznać raka prostaty.

Do jakiego lekarza udać się, kiedy podejrzewamy raka prostaty?

Jeżeli podejrzewasz u siebie wystąpienie raka prostaty pierwszym krokiem jaki powinieneś podjąć jest wizyta u lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz rodzinny przeprowadzi dokładny wywiad i na jego podstawie skieruje Cię do lekarza specjalisty – urologa.

O dalszym postępowaniu w zakresie diagnostyki oraz ew. leczenia decyzję podejmuje lekarz urolog.

Przeczytaj artykuł do jakiego lekarza udać się, kiedy podejrzewamy raka prostaty.

Jakie badania wykonuje się w diagnozowaniu schorzeń prostaty?

Podstawą w profilaktyce nowotworów prostaty są regularne wizyty u lekarze urologa. Każdy mężczyzna po ukończeniu 40 roku życia powinien min. raz w roku odbyć konsultację urologiczną. Badania jakie wykonuje się w diagnozowaniu schorzeń prostaty to:

Badanie per rectum – w dosłownym tłumaczeniu, jest badaniem prostaty przez odbyt. Przebieg badania wygląda następująco, lekarz urolog zakłada jednorazową rękawiczkę, na którą nakłada żel, zmniejszający dyskomfort, a następnie umieszcza palec w odbytnicy pacjenta.

Badanie PSA – jest jednym z najczęściej stosowanych badań kontrolnych prostaty. Polega ono na oznaczeniu stężenia antygenu prostaty we krwi. Wykonywane jest ono podczas standardowego badania krwi.

Przeczytaj artykuł jakie badania wykonuje się w diagnozowaniu schorzeń prostaty.

Co to jest badanie PSA?

Badanie PSA (Prostate Specific Antigen – antygen gruczołu krokowego) jest badaniem przesiewowym wykorzystywanym w profilaktyce raka prostaty.

Antygen prostaty to białko produkowane przez komórki nabłonkowe gruczołu krokowego.

Oznaczenie jego poziomu jest więc oznaczeniem markera przerostu prostaty, a jego podwyższony wynik może sygnalizować zarówno łagodny przerost stercza, nowotwór, a także inne schorzenia ze strony układu moczowo-płciowego.

Stężenie tego białka można oznaczyć podczas standardowego badania krwi, ponieważ jest ono obecne w surowicy krwi. Pacjent przed wykonaniem badania nie musi się w żaden sposób specjalnie przygotowywać.

Badnie PSA u pacjentów po przebytej chorobie nowotworowej stosowane jest do regularnego monitorowania ich stanu zdrowia.

Przeczytaj artykuł co to jest badanie PSA.

Jak szybko rozwija się rak prostaty?

Proces rozrostu guza od pierwszych zmian w tkance prostaty, których pacjent zazwyczaj nie jest w stanie odczuć, do objętości ok 1 ml może trwać nawet kilkanaście lat. Dane te nie mogą być jednak traktowane jako reguła ponieważ u każdego pacjenta z uwagi na wiele czynników proces ten wygląda inaczej.

Dodatkowo kiedy nieświadomy pacjent z czasem zaczynie odczuwać pozornie niegroźne objawy charakterystyczne dla łagodnego rozrostu prostaty może do nich przywyknąć i nie zareagować. Należy pamiętać, że profilaktyka raka prostaty i przykładanie dużej uwagi do zmian w ciele mogą umożliwić wczesne wykrycie oraz rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.

Przeczytaj artykuł jak szybko rozwija się rak prostaty.

Jak długo można żyć z rakiem prostaty?

Wczesne wykrycie raka prostaty zwiększa szanse pacjenta na wyleczenie i dłuższe życie, a także pozwala na podjęcie mniej inwazyjnej kuracji, niż zdiagnozowanie raka w jego zaawansowanym stadium.

Szacuje się, że wykrycie nowotworu złośliwego, który ograniczył się do narządu prostaty – nie nacieka na okoliczne organy, ani nie daje przerzutów – to szansa wydłużenia życia pacjenta o kilka do kilkunastu lat.

Należy pamiętać o tym, że każdy organizm inaczej reaguje nie tylko na pojawienie się nowotworu, ale i na podjęte leczenie, którego efekty mogą zależeć od wielu złożonych aspektów, jak wcześniej przebyte choroby, wiek, stan zdrowia i inne.

Przeczytaj artykuł jak długo można żyć z rakiem prostaty.

Czy rak prostaty daje przerzuty?

 • Rak prostaty jak inne nowotwory może naciekać na pobliskie narządy wewnętrzne oraz dawać przerzuty miejscowe, węzłowe i odległe.
 • Nowotwór prostaty może być wyleczalny w 100% jeżeli został wykryty we wczesnym stadium oraz nie dał jeszcze przerzutów (w tym przypadku najczęściej do kręgosłupa, miednicy, kości udowych, żeber czy płuc.
 • Przeczytaj artykuł czy rak prostaty daje przerzuty.

Czy rak prostaty boli?

To czy pacjent cierpiący na raka prostaty odczuwa dolegliwości bólowe jest uzależnione od wielu czynników, m. in. od wielkości guza, obecności i rodzaju przerzutów. Aby zrozumieć skąd bierze się ból w przypadku zachorowania na raka prostaty należy zwrócić uwagę na funkcję jaką pełni narząd prostaty.

Prostata (gruczoł krokowy) jest odpowiedzialna za potencję, trzymanie moczu oraz ruchliwość plemników i wyprowadzenie ich z cewki moczowej. Przez ten gruczoł przebiega wspomniana cewka moczowa, stąd, gdy w prostacie pojawia się guz, zaburzone zostają jej podstawowe funkcje a pacjent może odczuwać:

 • ból w odcinku lędźwiowym
 • ból w obrębie pęcherza moczowego
 • ból podczas oddawania moczu

Przeczytaj artykuł czy rak prostaty boli.

Czy rak prostaty jest dziedziczny?

Tak, rak prostaty jest chorobą dziedziczną. Należy przy tym zaznaczyć również, że nie jest to regułą. Nie każdy, u kogo w rodzinie zdiagnozowano nowotwór prostaty, jest na nią narażony. Aby zweryfikować czy znajdujesz się w grupie ryzyka możesz skorzystać z badań genetycznych, które potrafią przewidzieć zagrożenie nawet na kilkanaście lat przez wystąpieniem tej choroby.

Podczas badań genetycznych weryfikowane są takie geny jak BRCA1, CHEK2, NBS1, HOXB13. Są to geny odpowiedzialne za dziedziczenie nowotworu prostaty, ale także i innych chorób nowotworowych (skóry, piersi czy jelita grubego). 

Przeczytaj artykuł czy rak prostaty jest dziedziczny.

Jakie są rokowania przy przerzutach raka prostaty?

Na pytanie dot. rokowań przy przerzutach raka prostaty powinno się odpowiadać jednoznacznie, gdyż zależne są one od czynników ściśle osobniczych.

Między innymi od wieku, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz jego tolerancji na zastosowanie metody leczenia.

Tu ponownie możemy wspomnieć o istocie profilaktyki raka prostaty i co się z tym wiąże – regularnych badaniach gruczołu krokowego, które mają realny wpływ na zdrowie i życie pacjentów.

Oprócz wymienionych wyżej czynników wpływających na rokowania należy podać także, że są one zależne od rodzaju przerzutów. Wyróżniamy trzy rodzaje przerzutów:

 • miejscowe – powstają w sąsiedztwie guza pierwotnego, 
 • węzłowe – dotyczą okolicznych węzłów chłonnych,
 • odległe – w przypadku raka prostaty są to najczęściej przerzuty do kości.

Przeczytaj artykuł jakie są rokowania przy przerzutach raka prostaty.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *