Ile Mandat Za Zlamanie Kwarantanny?

Kara administracyjna jest na ogół surowsza i przede wszystkim natychmiast egzekwowana. Jeśli więc ukarze nas inspektor sanitarny (Sanepid), to następuje to w trybie administracyjnym, a nałożona kara ściągana jest z konta w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji. Może to być nawet 30 tys. zł.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *