Jakie są objawy raka jajnika?

Światowe raporty epidemiologiczne wskazują na stały wzrost tendencji do zachorowania na cichego zabójcę – jak określany jest potocznie przez lekarzy rak jajnika. Każdego roku na świecie umiera ponad 114 000 kobiet z rakiem jajnika. Większość nowotworów jajnika to guzy sporadyczne, a 5-10% stanowią przypadki uwarunkowane genetycznie.

Rak jajnika stanowi trudny problem w ginekologii onkologicznej, pomimo dużych wysiłków zmierzających do jego wczesnego wykrycia.

Poza przypadkami powikłanymi i rzadko spotykanymi guzami hormonalnie czynnymi, objawy raka jajnika są bardzo słabo wyrażane i najczęściej mają charakter nieswoisty.

Jak wynika z forum onkologicznego poświęconego tak podstępnej chorobie, jaką jest rak jajnika, symptomy towarzyszące schorzeniu są często mylnie utożsamiane z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego.

Rokowania w raku jajnika zależą przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby, w którym została ona wykryta.

Objawy raka jajnika

W związku z tym, że symptomy raka jajnika nie niepokoją pacjentki lub są mylące, często też nie skłaniają lekarza do zalecenia szczegółowej diagnostyki ginekologicznej, co pozwoliłoby na wykrycie guza nowotworowego we wczesnym stadium jego rozwoju.

Często upływa wiele cennego czasu od pojawienia się objawów raka jajnika, które pozwalają postawić diagnozę, czyli do chwili wystąpienia znaczących symptomów, które świadczą już o istniejących powikłaniach związanych z zaawansowanym stadium choroby nowotworowej jajnika.

Warto pamiętać, że nowotwór w tej lokalizacji może mieć podłoże genetyczne. Kobiety będące nosicielkami wadliwych genów są narażone na rozwój dziedzicznego raka jajnika (mutacje BRCA1 i BRCA2)

W Polsce rak jajnika – jak wynika z forum onkologicznego –  jest szóstym co do częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet. Występuje u kobiet w każdym wieku, ale najwięcej zachorowań występuje w wieku od 40 do 70 roku życia.

Pojawienie się bardziej charakterystycznych objawów raka jajnika związane jest zazwyczaj z zaawansowaniem i rozrostem guza.

Objawy raka jajnika mają zazwyczaj cechy niecharakterystyczne, przez długi czas nowotwór rozwija się w organizmie w sposób utajony, a symptomy pojawiają się, gdy guz jajnika osiągnie znaczne zaawansowanie. Z tego powodu rak jajnika nazywany jest często cichym zabójcą.

Mogą to być dolegliwości uciskowe w postaci objawów dysurycznych, zaparć, wzdęć, uczucia pełności w brzuchu lub bólów w podbrzuszu. Wczesne symptomy, które wymieniają pacjentki z rakiem jajnika na forum onkologicznym to ból miednicy i brzucha, zwiększenie obwodu brzucha, szybkie uczucie pełności podczas jedzenia i zmiana częstotliwości oddawania moczu.
 

Jakie są objawy raka jajnika?
 

Najczęstsze objawy raka jajnika:

  1. Najczęstszym objawem nowotworu jajnika, który skłania pacjentki do konsultacji u lekarza jest wodobrzusze (występuje u 30% chorych)
  2. Pacjentki skarżą się na ogół na uczucie ciężkości w jamie brzusznej, choć często występują bóle o nietypowej lokalizacji dla narządu rodnego.
  3. Dość rzadkie objawy raka jajnika to nerwobóle ud, okolicy kulszowej lub pachwinowej, w związku z zajęciem splotu nerwowego
  4. Uczucie ciężkości lub ucisku może być spowodowane przez własny ciężar dużej torbieli lub ucisk spowodowany przez naciekanie nowotworowe
  5. Powiększanie się rozmiarów guza może objawiać się uczuciem nagłego parcia na mocz, zaparciami oraz okresowo bolesnymi stosunkami płciowymi
  6. Sporadycznie mogą występować objawy raka jajnika w postaci nieprawidłowego krwawienia z dróg rodnych
  7. Wraz z postępem choroby do objawów zaawansowanego raka jajnika, jak można dowiedzieć się z forów onkologicznych, dochodzą: wzdęcia, niestrawność, selektywna nietolerancja pokarmów, nudności, wymioty, brak łaknienia oraz trudności w oddawaniu stolca.
  8. Mocno zaawansowana forma raka jajnika objawia się wyniszczeniem nowotworowym organizmu oraz charakterystycznym zaostrzeniem rysów twarzy
  9. W przypadku raka jajnika, który nie przekracza torebki guza, może wystąpić skręt szypuły guza, który powoduje ataki bólów w miednicy, ustępujące samoistnie, którym mogą towarzyszyć wymioty

Guz jajnika – symptomy choroby nowotworowej

Początkowy okres nowotworu jajnika przebiega najczęściej bezobjawowo, na co wskazuje wiele pacjentek na forum onkologicznym.

Poza guzami o wydzielaniu dokrewnym, nowotwory jajnika we wczesnym okresie nie dają na ogół żądnych objawów i niepokojących symptomów chorobowych, aż do czasu, gdy powiększy się obwód brzucha i wystąpi ból w podbrzuszu, krwawienie z pochwy, objawy ucisku na narządy sąsiednie.

Gdy nowotwór przekroczy torebkę jajnika pojawiają się wczepy komórek nowotworowych w otrzewnej i płyn w jamie otrzewnej. Skręt lub martwica guza jajnika objawiają się najczęściej bólem w jamie brzusznej, podrażnienie otrzewnej, a nawet rozwojem wstrząsu.

Prawdopodobieństwo, że wykryty guz jajnika jest rakiem (nowotworem złośliwym jajnika), wzrasta szczególnie w sytuacjach:

 • guz jajnika u kobiet w okresie około menopauzalnym i pomenopauzalnym;
 • duża średnica guza;
 • guz wielokomorowy, z ogniskami litymi lub lity;
 • obustronne guzy;
 • współistnienie wolnego płynu w jamie otrzewnej.

Jakie są objawy raka jajnika?

Raka jajnika – diagnostyka i wykrywanie

Potencjalne objawy raka jajnika powinny skłonić do wizyty u lekarza, który zleci odpowiednie badania.

Przy podejrzanych objawach mogących sugerować guza jajnika należy wykonać:

 • Badanie ginekologiczne dwuręczne poprzez pochwę i przez odbytnicę;
 • Badania obrazowe – ultrasonografia przez brzuszna i przez pochwowa, umożliwiająca wykrywanie zmian guzowatych, określenie ich wielkości oraz rozległości procesu nowotworowego;
 • Tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny uzupełniają w wybranych przypadkach badanie ultrasonograficzne w kierunku raka jajnika;
 • W przypadku wodobrzusza można wykonać punkcję jamy otrzewnowej z pobraniem płynu do badania cytologicznego;
 • Diagnostyka laparoskopowa ma ograniczone zastosowanie w przypadku diagnostyka raka jajnika;
 • Badanie stężenia markerów nowotworowych w surowic krwi ( marker CA 125 w rakach jajnika, AFP, HCG, LDH w guzach zarodkowych). Stężenie markera CA 125 jest podwyższone u 80% pacjentek z rakiem jajnika, ale należy pamiętać, że marker może być podwyższony również w przypadku innych schorzeń, takich jak endometrioza, mięśniaki macicy lub stany zapalne w obrębie jamy brzusznej.

Raka jajnika – badanie ginekologiczne

Wczesny rak jajnika może być wykryty jako nieprawidłowa masa w miednicy podczas rutynowego badania lekarskiego. Obrazowanie za pomocą badania ultrasonograficznego, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego może potwierdzić obecność guza, wskazującego na istnienie raka jajnika.

Warto pamiętać, że podstawowym badaniem w celu rozpoznania raka jajnika we wczesnym stopniu zaawansowania klinicznego jest dwuręczne badanie ginekologiczne, które pozwala określić wielkość, konsystencję (zmiana lita lub torbiel) oraz ruchomość jajników w stosunku do innych tkanek.
 

Nowotwór jajnika markery

U około połowy chorych we wczesnym stadium raka jajnika, objawia się on podwyższonym stężeniem markera nowotworowego CA-125.  Marker raka jajnika Ca-125 jest użyteczny w diagnostyce, monitorowaniu oraz prognozowaniu przebiegu choroby oraz rozpoznaniu jej nawrotu. Szacuje się, że ponad 80% kobiet chorych na raka jajnika ma podwyższone stężenie markera CA-125.

We wrześniu 2009 FDA zaakceptowała test o nazwie OVA1 jako dodatkowy w celu wykrywania raka jajnika. W teście OVA1 oznacza się w próbkach krwi stężenia pięciu białek, które zmieniają się jako objaw raka jajnika. Test OVA1 może pomóc zidentyfikować chore z guzem w miednicy.
 

Rak jajnika – rokowania

Rokowania w raku jajnika zależą od wielu czynników – przede wszystkim stopnia zaawansowania choroby. Około 70% chorych rozpoczyna leczenie raka jajnika w III lub IV stopniu zaawansowania klinicznego. Wczesne rozpoznanie guza jajnika ma najczęściej charakter przypadkowy.

Podsumowując, nowotwór jajnika ze względu na jego bezobjawowy rozwój we wczesnych fazach, niespecyficzne objawy raka jajnika oraz niedostępność skutecznego badania wykrywającego guz na wczesnym etapie rozwoju, najczęściej rozpoznawany jest w późnym okresie zaawansowania klinicznego. Późna diagnoza wiąże się z potrzebą wprowadzenia agresywnego leczenia onkologicznego i niepewnym rokowaniem.

Mimo udoskonalenie technik operacyjnych i wprowadzenia nowych metod leczenia raka jajnika, odsetek 5-letnich przeżyć na świecie nie zmienił się zasadniczo i wynosi około 50%. Rokowania w raku jajnika zależą od stopnia zaawansowania choroby, typu histologicznego guza, wieku pacjentki oraz zakresu przeprowadzonego leczenia operacyjnego i terapii następowej.

Rokowania raka jajnika pogarszają się wraz ze stopniem zaawansowania raka. Według statystyk epidemiologicznych dla stopni klinicznych przeżycia 5-letnie pacjentek z rakiem jajnika wynoszą: I stopień: 93%, II stopień – 70%, III stopień – 37%, IV stopień – 25%.

 • Najnowsze metody leczenia celowanego i immunoterapii oraz prowadzone na szeroką skalę badania kliniczne nad nowymi terapiami dają pewną nadzieję na poprawę rokowania w raku jajnika.
   
 • ZOBACZ WIĘCEJ:
 • NOWOTWORY GINEKOLOGICZNE
 • DZIEDZICZNY RAK JAJNIKA
 • ZBADAJ BRCA – PLATFORMA EDUKACYJNA O RAKU JAJNIKA
You might be interested:  Synechia – co to jest zrośnięcie warg sromowych i jak się leczy?

Pierwsze objawy raka jajnika. Jak rozpoznać wczesne objawy raka jajnika?

2021-04-14 8:13 Monika Majewska

Wczesne objawy raka jajnika nie są charakterystyczne, dlatego rozpoznanie zwykle następuje w późnym stadium choroby.

Jeśli wizyta u gastrologa nic nie wykazuje, należy jak najszybciej udać się do ginekologa, ponieważ może się okazać, że to pierwsze objawy raka jajnika. Im wcześniej wykryty rak jajnika, tym większe szanse na wyleczenie.

Sprawdź, jakie są wczesne objawy raka jajnika.  

Wczesne objawy raka jajnika są dość skryte. – Często przypominają objawy gastryczne, czyli uczucie wzdęcia, niestrawności, pełności po posiłkach i to są główne objawy, które niekoniecznie sugerują wprost, że to może być rak jajnika – mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle dr hab. n. med. Lubomir Bodnar z Kliniki Onkologii w Wojskowym Instytucie Medycznym.

Rak jajnika może być zdiagnozowany w każdym wieku, natomiast tych zachorowań jest zdecydowanie więcej u kobiet po pięćdziesiątce. Szczyt zachorowań przypada między 50. a 65. rokiem życia i wtedy odnotowuje się najwięcej przypadków – dodaje ekspert.

Nie istnieją testy przesiewowe w kierunku raka jajnika czy inne profilaktyczne badania, które pozwoliłyby wcześnie wykryć nowotwór jajnika, dlatego ważna jest obserwacja własnego ciała, a kiedy pojawią się niepokojące objawy, należy jak najszybciej udać się do lekarza.

Spis treści

Wczesne, pierwsze objawy raka jajnika

Wczesne objawy raka jajnika nie są charakterystyczne i często mogą sugerować inne, łagodniejsze schorzenia. Poza trzema ww. objawami, mogą się pojawić także:¹

Do dolegliwości wskazujących na nowotwór złośliwy jajnika zalicza się również:

 • nieregularne miesiączki
 • zwiększenie obwodu brzucha
 • ogólne zmęczenie

Wymienione objawy mogą się wiązać z innym schorzeniem, a większość z nich występuje prawie tak samo często u kobiet, które nie chorują na raka jajnika.

Niepokojącym sygnałem jest zwiększona częstość objawów.

Kobieta, która zmaga się z powyższymi objawami, powinna udać się nie tylko do gastrologa, lecz także do ginekologa, gdyż istnieje ryzyko, że rozwija się nowotwór jajnika.

Objawy te powinny obudzić czujność szczególnie u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.

Oprócz badania ginekologicznego lekarz może wykonać USG, badania krwi w celu określenia wartości markerów nowotworowych, w uzasadnionych przypadkach także tomografię komputerową.

Niestety, obecnie lekarze nie są w stanie u bezobjawowych kobiet wykrywać raka jajnika w sposób prosty, łatwy i skuteczny.

Na świecie podejmuje się wiele prób określenia wartości takich testów jak CA-125 – markera nowotworowego pobieranego z krwi, badania ginekologicznego lub badania USG przezpochwowe – podkreśla dr hab. n. med. Lubomir Bodnar.

Jedną z nielicznych metod oceny ryzyka wystąpienia raka jajnika, obok wywiadu rodzinnego, jest badanie obecności mutacji w genie BRCA1/2.

Rak jajnika – wczesne wykrycie daje większe szanse na przeżycie

Każdego roku ponad ok. 3 tys. Polek dowiaduje się, że ma raka jajnika. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że około 15 proc. rozpoznań dotyczy kobiet poniżej 40. roku życia. 

Rak jajnika jest odpowiedzialny za śmierć ok. 2600 Polek rocznie. Rozpoznanie nowotworu we wczesnym stadium daje 80–90 proc. szans na 5-letnie przeżycie, natomiast zaawansowane stadium umożliwia to tylko w ok. 25 proc.

Niestety około 70 proc. przypadków raka jajnika jest wykrywanych w zaawansowanym stadium choroby. Ponad połowa kobiet ze zdiagnozowanym zaawansowanym rakiem jajnika nie przeżywa pięciu lat.

W efekcie, nowotwór jajnika nazywany jest „cichym zabójcą kobiet”

Wczesne objawy raka jajnika – gdzie szukać pomocy? 

Niewiele osób wie, że leczeniem nowotworów narządu rodnego, czyli tzw. kobiecych nowotworów „sfery intymnej” zajmują się ginekolodzy onkolodzy. Jednym z celów kampanii edukacyjnej „Dla niej. Możemy więcej” jest uświadamianie kobietom, u których zdiagnozowano nowotwór jajnika, że warto udać się do doświadczonego lekarza właśnie tej specjalizacji.

Na stronie internetowej kampanii www.dlaniejmozemywiecej.pl dostępna jest też mapa ośrodków, w których można szukać specjalistycznej pomocy w problemach ginekologiczno-onkologicznych.

Dr hab. n. med. Lubomir Bodnar – rak jajnika przez długi czas nie daje żadnych objawów

Źródło: lifestyle.newseria.pl

Źródło:

1. Zielona Księga. Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie, Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Rak jajnika – objawy, leczenie i przyczyny nowotworu jajnika

Przyczyny powstawania raka jajnika nie są znane.

Nowotwór ten pojawia się u kobiet w każdym wieku zarówno w wieku dziecięcym, jak i w wieku starszym, jednak powyżej 75. roku życia należy do rzadkości. Rak jajnika najczęściej atakuje kobiety pomiędzy 40. a 70. rokiem życia, a największy procent zachorowalności przypada na 50.–60.

rok życia. Duże ryzyko transformacji nowotworowej nabłonka jajnika występuje u kobiet z prawidłowym oraz nieprzerywanym jajeczkowaniem. Zaobserwowano również, że zachorowalność na raka jajnika jest większa u kobiet, które jeszcze nie rodziły oraz tych, które rzadko zachodziły w ciążę.

Poniżej przedstawiono pozostałe czynniki mogące mieć wpływ na wystąpienie nowotworu jajnika.

 1. Dowiedziono, że ryzyko raka jajnika zmniejsza się wraz z liczbą porodów, a każda kolejnaciąża zmniejsza ryzyko nowotworu o 10-15%. Ochronny wpływbraku owulacji może mieć związekze zmniejszeniem się liczby torbieli inkluzyjnych.

 2. Niektórzy autorzy twierdzą, że zarówno wczesne wystąpienie miesiączki, jak i późny wiek okresu przekwitania powoduje większeryzyko zachorowalności na raka jajnika. Leczenie niepłodności środkami farmakologicznymi stymulującymi owulację również zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka.

 3. Niektóre niepłodne, nieowulujące kobiety, mimo przyjętej ochronnej roli braku owulacji, narażone są na większe ryzyko raka jajnika na skutek nieokreślonych zaburzeń.

 4. Uważa się również, że operacje ginekologiczne, takie jak: wycięcie macicy lub też jednostronne wycięcie przydatków, obniżająryzyko wystąpienia nowotworu jajnika.

  Warto nadmienić, że całkowite usunięcie jajników nie daje 100% ochrony przed wystąpieniem raka, który może rozwinąć się z komórek nabłonka otrzewnej, pierwotnych komórek z jajnika, jajowodu i otrzewnej, a także „odprysków” endometriozy jajników po ich usunięciu.

 5. Stosowanie doustnej antykoncepcji obniża ryzyko zachorowania na raka jajnika Zauważono, że wpływ ochronny antykoncepcji zaczyna się już po pół roku jej stosowania i jest tym większy, im dłużej zażywa się tabletki antykoncepcyjne.

 6. W zachorowaniu na nowotwór jajnika pewną rolę odgrywa określona grupa krwi. Udowodniono, że kobiety z grupą krwi A chorują znacznie częściej na nowotwory złośliwe jajnika, niż kobiety z grupą krwi 0.

 7. Ważna jest również dieta. Duża zwartość w codzienniej dieciemleka, masła, jaj, tłuszczów roślinnychizwierzęcych – zwiększa ryzyko choroby nowotworowej jajnika, natomiast warzywa, ryby oraz ciemne pieczywo – zmniejsza to ryzyko.

Dziedziczenie raka jajnika

Duża ilość przypadków raka jajnika to tzw. rak sporadyczny, na który mają wpływ czynniki środowiskowe, jednak 5–10% chorych na ten nowotwór posiada predyspozycje rodzinne. Dziedziczne występowanie nowotworu jajnika występuje u osób, u których w rodzinie ujawniono przynajmniej dwie osoby chore (w pierwszym bądź drugim stopniu pokrewieństwa).

Ponadto wyodrębniono trzy autosomalne dominujące zespoły genetycznie, które warunkują ryzyko raka jajnika:

 1. miejscowo-swoisty rak jajnika (HOC),

 2. dziedziczny rak sutka i jajnika (HBOC),

 3. zespół Lynch II.

Wszystkie rodzaje rodzinnych nowotworów jajnika występują u kobiet młodszych niż te, u których rozwija się rak sporadyczny.

Najpowszechniejszym z zespołów dziedzicznych jest zespół raka sutka i raka jajnika. Ma on najczęściej związek z mutacją genu BRCA 1 lub rzadziej BRCA 2. Kobiety z predyspozycją genetyczną są w ponad 90% narażone na rozwój raka sutka lub raka jajnika.

Dzisiejsza medycyna jest w stanie rozpoznać w genach mutacje, które są odpowiedzialne za rozwój raka jajnika zarówno dla badań naukowych jak i na skalę masową.

Masowe wykonywanie testów na mutacje pozwala wyodrębnić kobiety, u których istnieje podwyższone ryzyko nowotworu jajnika, a to z kolei pozwala włączyć postępowanie lecznicze. Jednak tego rodzaju badania są bardzo kosztowne.

Jeśli chcesz przebadać się w kierunku mutacji genu BRCA 1 lub BRCA 2, wysyłkowe badanie genetyczne wykupisz przez Medonet Market.

You might be interested:  Uczulenie na pyłki – objawy i leczenie

Cichy rozwój raka jajnika, lokalizacja jajnika utrudniająca jego badanie oraz brak pewnych metod skriningowych powodują, że nowotwór bardzo często diagnozowany jest już w zaawansowanym stadium.

Przeżycie pięcioletnie w tej grupie wynosi od 15 do 25 proc., natomiast jeżeli choroba ograniczona jest do jajnika to szanse na wyleczenie rosną do 80–95 proc.

Gdyby wziąć pod uwagę wszystkie stadia zaawansowania nowotworu jajnika, szanse na wyleczenie tej choroby w krajach zachodnich wynosi prawie 40%.

Metody wykrywania

1. Badanie ginekologiczne – jest głównym sposobem pomagającym wykrywać guzy jajnika. Pozwala ono określić wielkość zmiany, jej konsystencję, ruchomość oraz stosunek do okolicznych narządów.

Pojawienie się u kobiet będących rok po okresie przekwitania badalnych jajników określa się jako zespół badalnych jajników po menopauzie (PMPOS). Wówczas należy przeprowadzić bardzo szczegółową diagnostykę.

Warto nadmienić, że dokładność badania ginekologicznego zależy od wielu czynników, takich jak: współpraca pacjentki podczas badania, otyłość, wypełnienie jelit i pęcherza moczowego i z tego powodu nie jest metodą dokładną, szczególnie w przypadku małych guzów jajnika.

2. Badania obrazowe – zaliczamy do nich ultrasonografię przezbrzuszną uzupełnioną badaniem sondą dopochwową, która pozwala ujawnić obecność guza, jego średnicę, określić strukturę zmiany, naciekanie narządów sąsiednich, obecność płynu i przerzutów do innych narządów jamy brzusznej.

USG ma dużą wartość przede wszystkim u kobiet po okresie przekwitania, u których obraz jajników cechuje się stosunkowo niewielką różnorodnością i w związku z tym łatwiej jest go analizować i wykrywać nawet nieduże zmiany patologiczne.

Kobiety, które jeszcze nie przeszły menopauzy wykazują dużą zmienność ultrasonograficznych obrazów jajnika, stąd też właściwa ich ocena często bywa utrudniona.

Ultrasonografia wykonywana przy pomocy kolorowego badania dopplerowskiego do oceny przepływu w naczyniach guza. Uzupełnia ona możliwości USG do różnicowania zmian łagodnych ze złośliwymi.

Tomografia komputerowa przeprowadzana jest najczęściej jako uzupełnienie badania USG, szczególnie u kobiet otyłych i mających predyspozycję do gromadzenia gazów w jelitach. Dzięki tomografii można wykryć guzy jajnika, gdy ich średnica wynosi ok. 1 cm.

Przy wykorzystaniu badania USG oraz TK można wykonać diagnostyczną biopsję aspiracyjną cienkoigłową. Natomiast badanie urograficzne nerek przedstawia wartości diagnostyczne przydatne w różnicowaniu miejsca, z którego wychodzi guz miednicy mniejszej.

3. Badanie markerów nowotworowych – oprócz wyżej wymienionych badań obrazowych wśród nieinwazyjnych metod stosowanych w wykrywaniu i różnicowaniu zmian jajnikowych wyróżniamy badanie markerów nowotworowych.

Określono wiele substancji, które wytwarzane są przez komórki nowotworu jajnika. Najczęściej podczas badania oznaczane są markery takie jak: CA 15.3, CA 72.4, CA 125, CA 19-9 COX-1, katepsyna L, tetanektyna, TPS, CASA, TAG.

Ponadto oprócz markerów nowotworowych w wykrywaniu i diagnostyce różnicowej guzów jajnika wykonuje się oznaczanie hormonów lub ich metabolitów (przy podejrzeniu czynności hormonalnej guza).

4. Laparoskopia – jest metodą mająca pewne znaczenie zarówno w rozpoznaniu choroby jak i samym jej leczeniu.

Jest techniką mało inwazyjną, która pozwala określić lokalizację guza, charakter nowotworu, stopień zaawansowania klinicznego oraz pobrać materiał do badania histopatologicznego.

Laparoskopowo możemy również określić czy nowotwór jajnika reaguje na wdrożoną chemioterapię.

Kosmetyki dla dzieci mogą wywoływać raka

Guzy o charakterze czynnościowym nie muszą być leczone operacyjnie. Wyjątek stanowi pojawienie się ostrych powikłań w postaci skrętu guza, pęknięcia, krwawienia, uwięźnięcia. Wówczas zabieg chirurgiczny jest niezbędny.

Guzy nowotworowe leczy się chirurgicznie.

Operacja w przypadku nowotworów łagodnych polega na wycięciu zmiany z pozostawieniem zdrowej części jajnika (ma to znacznie u młodych kobiet) lub na usunięciu przydatków, na których znajdują się guzy.

Jeżeli istnieją jeszcze inne dodatkowe wskazania, np. mięśniaki macicy – wykonuje się jednocześnie jej usunięcie. W leczeniu łagodnego nowotworu jajnika dobrą metodą jest laparoskopia.

W przypadku złośliwych nowotworów jajnika należy całkowicie usunąć cały narząd rodny razem:

 1. z węzłami chłonnymi,

 2. wyrostkiem robaczkowym,

 3. ogniskami przerzutowymi.

Tego rodzaju postępowanie nazywane jest cytoredukcją chirurgiczną. Operację bez usunięcia narządów rodnych wykonuje się tylko w szczególnych przypadkach. W uzupełnianiu leczenia operacyjnego pacjentowi przepisywana jest chemioterapia (zazwyczaj dożylna) i/lub radioterapia. Natomiast lekami stosowanymi podczas chemioterapii nowotworu jajnika są taksany oraz platyny.

Treści z serwisu medonet.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny.

Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie. Potrzebujesz konsultacji lekarskiej lub e-recepty? Wejdź na halodoctor.

pl, gdzie uzyskasz pomoc online – szybko, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu. Teraz z e-konsultacji możesz skorzystać także bezpłatnie w ramach NFZ.

 • Mówi się o nim “cichy zabójca”. Dlaczego raka jajnika często myli się z niestrawnością? O raku jajnika mówi się, że to “cichy zabójca”. Początkowo nie daje on bowiem żadnych typowych objawów, a gdy sygnały już się pojawią, są bardzo subtelne. Możemy…
 • Rozwija się szybko, łatwo pomylić go z czymś innym. To podstępny nowotwór Rak jajnika może rozwinąć się w kilka miesięcy, a więc między jedną a drugą wizytą u ginekologa. Co więcej, nie ma żadnych badań przesiewowych, które w tym…
 • Lek na raka jajnika nie będzie refundowany. Organizacje apelują 18 lutego 2021 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków refundowanych, która wchodzi w życie z dniem 1 marca. Wśród farmaceutyków dofinansowywanych…
 • Z rakiem jajnika da się żyć, tu najcenniejszy jest czas… Historia dr Hanny nadzieją dla innych kobiet Pani Hanna jest lekarką z 40-letnim stażem pracy. Jej świadomość o konieczności regularnych badań jest duża. To nie uchroniło jej jednak przed rakiem jajnika….
 • “Zaawansowanie raka jajnika u Polek jest dużo większe niż na Zachodzie” Są szanse na skuteczniejsze leczenie Epidemia COVID-19 w Polsce znacząco wpłynęła na dostęp do lekarzy w Polsce. Problem ten nie ominął również ginekologów, co przekłada się na trudności w…
 • Jajniki – budowa, funkcje, dolegliwości i choroby Jajniki to narządy rozrodcze kobiet, które spełniają niezwykle ważną funkcję produkcji żeńskich hormonów płciowych oraz komórek jajowych. Jak zbudowane są jajniki…
 • Rak jajnika – jest o co walczyć Rak jajnika wciąż jest jednym z najczęściej rozpoznawanych nowotworów u Polek. Co roku diagnozę słyszy ok. 4 tys. kobiet. – 70–75 procent pacjentek trafia do nas… Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia
 • O czym świadczy powiększony jajnik? Na co wskazuje powiększony jajnik? Czy taki objaw powinien wzbudzić niepokój? Czy warto to skonsultować w czasie wizyty u ginekologa? Jakie mogą być przyczyny… Lek. Anna Mitschke | Onet.
 • Czy pęcherzyki na jajnikach to objaw PCOS? Czy obecność pęcherzyków na jajnikach oznacza PCOS? Czy pęcherzyki na jajnikach mogą świadczyć o innych schorzeniach? Czy jest to powód do zmartwienia? Co należy… Lek. Katarzyna Darecka | Onet.
 • Rak jajnika – walka o życie w czasach pandemii Świadomość raka jajnika w okresie pandemii COVID-19, która pochłonęła już wiele tysięcy ofiar, nabiera szczególnego znaczenia. – Epidemia jest groźna nie tylko… Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia | Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia

Rak jajnika – Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej

W Polsce każdego roku zapada na tę chorobę około 3500 kobiet. Rak jajnika stanowi 5% wszystkich nowotworów złośliwych u kobiet. Rak jajnika częściej występuje w krajach wysoko rozwiniętych.

You might be interested:  Plecy wklęsłe – objawy, przyczyny, ćwiczenia korekcyjne

Liczba nowych zachorowań powoli, ale systematycznie rośnie. Najwięcej przypadków raka jajnika notuje się pomiędzy 50. a 70. rokiem życia, ale ok. 15% zachorowań zdarza się przed 50.

rokiem życia, zwłaszcza u kobiet posiadających uwarunkowaną genetycznie skłonność do tego nowotworu.

Czym jest rak jajnika?

Jajnik jest zbudowanych z trzech typów komórek: komórek nabłonkowych, komórek ziarnistych i komórek pęcherzykowych. Każdy z nich może dać początek nowotworowi złośliwemu.

Terminem „rak jajnika” określa się często guzy nie będące sensu stricto rakami, guzy o różnym, często dobrym rokowaniu powstałe z komórek zarodkowych lub komórek podścieliska. Jednak najczęstszą postacią złośliwego nowotworu jajnika jest rak gruczołowy (łac.

adnocarcinoma), choroba groźna i rozwijająca się podstępnie, która w dalszej części artykułu będzie określana mianem raka jajnika (RJ).
Kobieta posiada 2 jajniki, umiejscowione w miednicy mniejszej w sąsiedztwie macicy.

Leżą w bezpośrednim sąsiedztwie jelit i nie są oddzielone żadną barierą od wątroby, śledziony czy żołądka. Wszystkie te narządy leżą w tzw. jamie otrzewnej bardzo ważnej dla rozprzestrzeniania się raka jajnika.

Rak jajnika powstaje w jajniku lub przydatkach, czyli tkankach około jajnikowych, również jajowodach. Prawdopodobnie niektóre przypadki raka jajnika swój początek biorą w tzw. otrzewnej, czyli błonie wyściełającej jamę brzuszną. Dotyczy to sytuacji, gdy nie widzimy guza jajnika, ale obraz choroby jest niemal identyczny z obrazem raka jajnika.

Jakie są objawy raka jajnika?

W początkowych stadiach rozwoju rak jajnika zazwyczaj nie daje żadnych charakterystycznych objawów. Jajnik może znacznie zwiększyć swoje rozmiary nie dając żadnych dolegliwości.

W tym czasie od guza mogą odrywać się komórki nowotworowe i przemieszczać się wraz z płynem otrzewnowym po całej jamie brzusznej, umiejscawiając się w innych narządach m.in. jelitach, wątrobie czy żołądku.

Wtedy choroba staje się zaawansowana i pojawiają się jej pierwsze charakterystyczne objawy.
Zazwyczaj są to symptomy ze strony przewodu pokarmowego takie jak wzdęcia, uczucie pełności w brzuchu, odbijania, powiększenie się obwodu brzucha.

Jednym z niepokojących objawów w zaawansowanej postaci choroby jest wodobrzusze. Rak jajnika rzadziej daje objawy ze strony narządu rodnego, takie jak nieprawidłowe krwawienia czy uczucie ucisku w miednicy.

Jakie badania mogą wykryć raka jajnika?

Chociaż nie istnieją żadne skuteczne badania profilaktyczne pozwalające wykryć wczesnego i bezobjawowego raka jajnika, najlepszym jak dotąd sposobem kontroli jajników wydaje się być badanie USG przezpochwowe, które umożliwia odpowiednio wczesne dostrzeżenie zmian i wykrycie guza.

Z drugiej jednak strony obecność zmiany w jajniku, szczególnie u kobiet miesiączkujących, rzadko świadczy o chorobie nowotworowej. Zazwyczaj uwidaczniane są niekoniecznie wymagające operacji torbiele. Dlatego nie można do końca polegać na USG, jako dokładnej metodzie diagnostyki zmian w jajnikach.

Innym badaniem diagnostycznym wykorzystywanym w diagnostyce nowotworów jajnika jest ocena poziomu markerów Ca-125 i HE-4. Wykonuje się ją równocześnie z badaniem USG. Niestety, bardzo często we wczesnych stadiach raka jajnika poziom markerów jest prawidłowy. Z drugiej jednak strony, nieprawidłowe wyniki markerów nie muszą oznaczać choroby nowotworowej.

Dlatego wyniki badań USG i markerów Ca-125 i HE-4 należy zawsze skonsultować z lekarzem doświadczonym w diagnostyce i leczeniu raka jajnika.

Mam guza jajnika – jakie badania powinnam zrobić?

Pamiętaj, że tylko niewielka część guzów jajnika to nowotwory złośliwe. Pierwszym krokiem w diagnostyce raka jajnika będzie wywiad lekarski, połączony z badaniem ginekologicznym oraz badaniem USG TV (USG przezpochwowe).

Lekarz może zalecić badania markerów Ca-125 i HE-4 we krwi.

Jeśli istnieje podejrzenie, że guz nie jest zwykłą torbielą czynnościową (wynikającą z zaburzenia pękania pęcherzyka owulacyjnego), lekarz może zlecić dodatkowo USG całej jamy brzusznej lub badanie tomografii komputerowej (TK) i skierować Cię na zabieg operacyjny.

Jak się leczy guzy jajnika?

Jeśli lekarz podejrzewa u Ciebie raka jajnika może zlecić przeprowadzenie zabiegu laparoskopii (wprowadzenie do brzucha cienkich narzędzi przez małe nacięcia, co stanowi niewielki uraz dla organizmu pacjenta i pozwala usunąć guz jajnika) lub laparotomii (otwarcie brzucha skalpelem i klasyczna operacja).

W trakcie zabiegu chirurg zwykle usuwa cały jajnik i kieruje go do badania histopatologicznego, często jeszcze w trakcie przebiegającej operacji. W przypadku stwierdzenia raka jajnika usuwana jest macica, drugi jajnik, węzły chłonne oraz wszystkie widoczne ogniska choroby. Operacje zaawansowanego raka jajnika (tzw.

zabiegi cytoredukcyjne) są bardzo skomplikowane, kosztowne, długie i powinny być przeprowadzone w specjalistycznych ośrodkach.

Rozpoznano u mnie raka jajnika – co dalej?

Jeśli rozpoznano u Ciebie raka jajnika leczenie powinien prowadzić lekarz ginekolog-onkolog lub onkolog kliniczny. Po zabiegu operacyjnym możesz otrzymać chemioterapię, czyli dożylne lub podawane bezpośrednio do jamy brzusznej wlewy silnych leków cytotoksycznych zabijających komórki nowotworowe.

Pomimo, że w leczeniu raka jajnika już istnieje wiele skutecznych leków to nadal powstają nowe. Oprócz chemioterapii możesz otrzymywać tzw. leki ukierunkowane molekularnie skierowane na niektóre procesy życiowe komórek nowotworowych, dodatkowo wzmagające działanie chemioterapii (np.

leki niszczące naczynia krwionośne raka lub blokujące podziały komórek nowotworowych, a tym samym rozwój raka).

Czy można ustrzec się przed rakiem jajnika?

Choć jak dotąd nie udowodniono skuteczności badań profilaktycznych dla raka jajnika, to regularne wizyty u ginekologa oraz USG przez pochwowe pozwalają na wczesne rozpoznanie tej choroby.

Nie do końca poznano czynniki ryzyka rozwoju tej choroby, podejrzewa się o nie dietę ubogą w błonnik i witaminy, wysoki wzrost i dużą masę ciała, niepłodność. Z kolei ryzyko wystąpienia raka jajnika zmniejszają czynniki hamujące owulację, takie jak duża liczba ciąż oraz karmienie piersią.

Około 1 na 300 kobiet w Polsce ma odziedziczone po jednym z rodziców wrodzone uszkodzenie DNA, czyli tzw. mutację, genów BRCA1 lub BRCA2. U tych kobiet istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na raka jajnika (ok.

40% szans na chorobę) i raka piersi (ok. 70% szans na chorobę).

Jeśli w Twojej rodzinie występowały te choroby powinnaś koniecznie wykonać testy genetyczne w kierunku oceny obecności mutacjii BRCA! Poszukaj Poradni Genetycznej w Twoim mieście lub w dużym ośrodku onkologicznym.

W przypadku stwierdzenia u Ciebie mutacji w genie BRCA lekarz zaproponuje postępowanie mogące znacznie zmniejszyć ryzyko choroby nowotworowej.

Słowniczek

Rak jajnika – złośliwy nowotwór jajnika, często rozpoznawany w zaawansowanym stadium, gdy obecne są przerzuty do innych narządów jamy brzusznej.
Torbiel jajnika – płynowa zmiana w jajniku zwykle łagodna i niewymagająca operacji.

Guz jajnika – terminem tym określa się zarówno łagodne, jak i złośliwe zmiany w jajniku.
Otrzewna – błona wyściełająca jamę brzuszną i pokrywająca narządy w niej leżące.
Wodobrzusze – obecność wolnego płynu w jamie brzusznej, wypełniającego wolną przestrzeń pomiędzy narządami.

Rozsiew otrzewnowy raka jajnika – sytuacja, gdy drobne guzki nowotworowe pokrywają w ilości nawet kilkuset lub tysięcy całą otrzewną, powodując zwykle obfitą produkcję płynu i wodobrzusze.

USG TV (transwaginalne, przezpochwowe) – bezpieczne i niebolesne badanie USG, polega na wprowadzeniu do pochwy sondy pozwalającej zobaczyć na ekranie narządy leżące w miednicy kobiety, tj. macicę jajniki, pęcherz moczowy.

Markery nowotworowe – krążące we krwi białka, których poziom bywa podwyższony w niektórych chorobach nowotworowych. W przypadku raka jajnika są to głównie Ca-125 i HE-4.

Zabieg cytoredukcyjny – skomplikowany i rozległy zabieg chirurgiczny, polegający na usunięciu wszystkich guzków nowotworowych. Może obejmować wiele narządów, np. jelita, śledzionę, wątrobę i przede wszystkim otrzewną.
Chemioterapia – silnie działające leki niszczące komórki nowotworowe, podawane dożylnie, rzadziej dootrzewnowo lub doustnie.
Leczenie ukierunkowane molekularnie – stosowanie leków ukierunkowane na określone cele molekularne (np. szczególne receptory na powierzchni komórek)
Mutacja – uszkodzenie materiału genetycznego (DNA) komórki, mogące prowadzić do rozwoju raka.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *