Niedotlenienie mózgu – objawy, skutki, leczenie

Niedotlenienie mózgu – objawy, skutki, leczenie

Niedotlenienie mózgu może wystąpić na skutek różnorodnych przyczyn. Zazwyczaj jest wynikiem nieprawidłowo funkcjonującego układu nerwowego, układu oddechowego lub układu sercowo-naczyniowego. Symptomami nagłego niedotlenienia mózgu są bóle głowy, zaburzenia równowagi oraz zaburzenia mowy. Objawy niedotlenienia mózgu rozwijają się stopniowo, stąd też trudności w jego szybkim i prawidłowym rozpoznaniu.

Szacuje się, iż bez braku tlenu każdy człowiek jest w stanie przeżyć tylko 4 minuty. Dzienne zapotrzebowanie mózgu na utlenowaną krew wynosi około 3,3 ml na 100 gram tkanki mózgowej. Aby zapobiec śmierci komórek w mózgu następującej na skutek niedotlenienia mózgu, konieczne jest przeprowadzenie sztucznego oddychania oraz wykonanie masażu serca.

Niedotlenienie mózgu – czym jest i jakie są jego rodzaje?

Niedotlenienie mózgu występuje na skutek niewystarczającej ilości tlenu dostarczanej do mózgu. Zbyt mała ilość tlenu powoduje zaburzenia w pracy tego organu. Mózg potrzebuje dużej ilości tlenu do prawidłowego funkcjonowania.

Ze względu na to, iż jest organem wrażliwym na jego niedobór,nawet chwilowe niedotlenienie mózgu może mieć przykre następstwa i zakończyć się uszkodzeniem lub nawet obumarciem części mózgu.

Kora mózgu zostaje trwale uszkodzona w przypadku wystąpienia całkowitego niedotlenienia mózgu po około 4 minutach. Skutkuje to trwałą utratą przytomności.

Wyróżnia się kilka rodzajów niedotlenienia mózgu:

 • zawał mózgu – następuje na skutek ogólnego lub ogniskowego zahamowania mózgowego krążenia krwi; w ciągu 2 minut stężenie tlenu zawartego w komórkach mózgu spada do zera,
 • niedotlenienie częściowe – jest wynikiem zmniejszonego przepływu krwi w mózgu, niedotlenienie hipoksemiczne – to skutek obniżonego ciśnienia cząstkowego tlenu we krwi tętniczej,
 • niedotlenienie anoksyczne – następuje na skutek zbyt niskiego utlenowania krwi tętniczej, niedotlenienie anemiczne – jest wynikiem niewystarczającej ilości hemoglobiny odpowiedzialnej za transport tlenu,
 • niedotlenienie histotoksyczne – jest skutkiem nieprawidłowego działania układów enzymatycznych,
 • przemijający udar niedokrwienny (TIA) – następuje w wyniku krótkotrwałego przerwania dopływu krwi do części mózgu, skutkując przemijającym niedokrwieniem tkanki mózgu.​​​​​​​

Niedotlenienie mózgu – przyczyny

Niedotlenienie mózgu może być skutkiem wielu czynników. Najczęściej występujące przyczyny to:

zatrzymanie krążenia (m.in. na skutek zawału serca, silnego krwotoku, migotania komór), niewydolność serca (m.in. migotanie przedsionków, uszkodzenie zastawek), zwężenie tętnic szyjnych (m.in. miażdżyca, zator, tętniak rozwarstwiający), niskie ciśnienie tętnicze (m.in.

wstrząs anafilaktyczny, wstrząs pourazowy, wstrząs hipowolemiczny),anemia (ciężka niedokrwienność), choroby układu oddechowego (m.in. rozedma płuc, odma opłucnowa, silny atak astmy, przewlekła obturacyjna choroba płuc, bezdech, często bagatelizowany zespół bezdechu sennego).

Niedotlenienie mózgu – objawy

Skutki niedotlenienia mózgu zazwyczaj mają charakter nagły. Pierwsze objawy to: bóle głowy, zaburzenia pamięci i widzenia,nudności i wymioty.Dłuższe niedotlenienie mózgu może skutkować:

 • zaburzeniami równowagi i koordynacji,
 • zaburzeniami czucia, zaburzeniami poznawczymi,
 • zaburzeniami psychicznymi,
 • sinicą (posinieniem twarzy),
 • tachykardią (częstoskurczem serca)

Rzadko, w stosunkowo skrajnych przypadkach, niedotlenienie mózgu skutkuje: utratą przytomności, omdleniem, drgawkami,śpiączką, a nawet śmiercią mózgu.

Śpiączka oraz śmierć mózgu może wystąpić w najcięższych przypadkach niedotlenienia mózgu.

Jest to skutek braku tlenu, który sprawia, iż obumierają grupy neuronów odpowiedzialnych za podtrzymanie funkcji życiowych w organizmie.

Do objawów przewlekłego niedotlenienia mózgu, będącego wynikiem niewłaściwie leczonej cukrzycy, zalicza się: senność, trudności w koncentracji, chroniczne przemęczenie oraz zaburzenia pamięci.

Niedotlenienie mózgu – leczenie

W przypadku wystąpienia niedotlenienia mózgu najważniejszą rolę odgrywa natychmiastowe dostarczenie tlenu do mózgu. Konieczne jest wówczas przeprowadzenie sztucznego oddychania oraz wykonanie masażu serca. Gdy do mózgu nie zostanie dostarczona odpowiednia ilość tlenu, komórki nerwowe obumierają.

W przypadku osób, które przeżyły niedotlenienie mózgu, konieczne jest wprowadzenie rehabilitacji, ponieważ obumierają neurony odpowiedzialne za wykonywanie podstawowych funkcji w organizmie, takich jak kontrola napięcia mięśni, mowa oraz koordynacja ruchu.

Odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne, konsekwentność w działaniach rehabilitacyjnych oraz korzystanie z tlenoterapii hiperbarycznej umożliwia tworzenie nowych odwodów neuronalnych, które zastępują uszkodzone komórki nerwowe (neurony). Leczenie niedotlenienia mózgu powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem specjalistów oraz ośrodków rehabilitacyjnych.

Powinno być ono również dostosowane w indywidualny sposób do potrzeb pacjenta z uwzględnieniem przyczyn niedotlenienia mózgu oraz długości trwania takiego stanu.

Niedotlenienie mózgu – przyczyny, objawy i konsekwencje

Liczba osób, które polecają ten artykuł: 10

Niedotlenienie mózgu – co je powoduje i jakie są jego konsekwencje 

Tlen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.

W sytuacji, gdy jego dopływ zostaje z jakichś przyczyn ograniczony, dochodzi do niedotlenienia, które niesie ze sobą wiele poważnych konsekwencji nie tylko dla układu krwionośnego, ale i oddechowego czy nerwowego. Poznaj najczęstsze przyczyny i objawy niedotlenienia i dowiedz się co robić, gdy do takiej sytuacji dojdzie. 

Ile tlenu potrzebuje nasz mózg? 

Czy wiesz, że brak tlenu przez okres od 3 do 4 minut może spowodować obumarcie kory mózgowej? Z kolei rdzeń przedłużony, w którym znajdują się ośrodki odpowiedzialne za oddychanie, traci swoje pierwotne funkcje po 20-30 minutach bez dostępu do tlenu. 

Tak naprawdę mózg ma bardzo duże zapotrzebowanie dobowe na utlenowaną krew. Wynosi ono około 3,3 ml na 100 gram tkanki mózgowej. Jeśli wartości te ulegną obniżeniu, może dojść do trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Jakie są przyczyny niedotlenienia mózgu? 

Wśród najczęstszych przyczyn niedotlenienia mózgu znajdują się: 

 • nagłe zatrzymanie układu krążenia wywołane zawałem mięśnia sercowego, krwotokiem czy migotaniem komór, 
 • niewydolność układu krążenia występująca przykładowo przy zapaleniu mięśnia sercowego, 
 • gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego, który może nastąpić na skutek wielonarządowego urazu czy wstrząsu anafilaktycznego, septycznego lub krwotocznego,  
 • miażdżyca żył, zakrzepica, zator
 • anemia
 • choroby układu oddechowego takie jak astma, zapalenie płuc, krwotok do opłucnej, odma opłucnowa czy zespół bezdechu sennego, 
 • cukrzyca, która poprzez degenerację naczyń krwionośnych może doprowadzić do zawału czy udaru niedokrwiennego mózgu, 
 • niedotlenienie okołoporodowe, na które przede wszystkim są narażone wcześniaki, a także noworodki podczas trudnych porodów (ucisk pępowiny, nadmierne podanie środka znieczulającego rodzącej), 
 • zatrucie tlenkiem węgla, który wpływa na niewydolność układu oddechowego poprzez podrażnienie ośrodka oddechowego zlokalizowanego w pniu mózgu, 
 • zwyrodnienie kręgosłupa wpływające na nadmierny ucisk tętnicy kręgowej i blokujące przepływ odpowiedniej ilości krwi do mózgu, 
 • choroba wysokościowa, która często dotyka himalaistów, 
 • hipotermia, czyli nadmierne obniżenie temperatury ciała, 
 • zakrztuszenie lub zachłyśnięcie, czyli obecność ciała obcego w drogach oddechowych, 
 • przedawkowanie używek – alkoholu lub narkotyków. 

Jak rozpoznać niedotlenienie mózgu? 

Choć część z przyczyn niedotlenia mózgu daje gwałtowne i łatwe do rozpoznania objawy, to jednak istnieje także szereg sytuacji, w których zdiagnozowanie tego stanu nie jest aż tak trywialne. Czasem niedotlenienie mózgu następuje stopniowo, dając nie do końca jasne sygnały. Wśród nich należy wymienić: 

 • nudności i wymioty, 
 • ból i zawroty głowy, 
 • kłopoty z pamięcią, 
 • zaburzenia poznawcze, 
 • sinicę, 
 • tachykardię, 
 • omdlenia i utraty przytomności. 

Pamiętaj, że w przypadku niedotlenienia mózgu liczy się czas. Im szybciej zostanie udzielona pacjentowi fachowa pomoc medyczna, tym większe szanse na uratowanie jego życia.  

Rodzaje niedotlenienia mózgu 

W medycynie wyróżnia się kilka rodzajów niedotlenienia mózgu, w tym: 

 • całkowite niedotlenienie mózgu – które powstaje na skutek całkowitego zablokowania dopływu tlenu do mózgu, 
 • częściowe niedotlenienie mózgu – które jest związane ze znacznie zmniejszonym przepływem krwi do mózgu, 
 • anemiczne niedotlenienie mózgu – wywoływane dużym obniżeniem poziomu hemoglobiny, 
 • niedotlenienie anoksyczne – wywołane niewystarczającym utlenowaniem krwi, 
 • niedotlenienie hipoksemiczne – które powstaje na skutek obniżenia ciśnienia cząstkowego tlenu we krwi tętniczej, 
 • niedotlenienie histotoksyczne – które jest ściśle powiązane z nieprawidłową pracą układów enzymatycznych. 

Jakie konsekwencje niesie za sobą niedotlenienie mózgu? 

Konsekwencje niedotlenienia mózgu są bezpośrednio powiązane z jego rodzajem. W skrajnych przypadkach kończy się niestety śmiercią pacjenta lub śpiączką. Z kolei w mniej poważnych przypadkach niedotlenienie może uszkodzić pracę pewnej grupy organów.

Trzeba pamiętać, że w mózgu znajdują się obszary, które odpowiadają za regulację poszczególnych funkcji organizmu. W zależności od tego, jaki obszar mózgu podczas niedotlenienia zostanie uszkodzony, poszczególne organy mogą nie być w stanie pełnić ich dotychczasowej roli.

W szczególności chodzi tu o układ nerwowy i oddechowy.  

Skutkiem niedotlenienia mózgu są często paraliże kończyn, zaburzenia mowy czy koordynacji ruchowej. Brak dostawy odpowiedniej ilości tlenu do mózgu sprawia, że określone grupy neuronów obumierają. Nawet gdy pacjent przeżyje niedotlenienie mózgu, musi się liczyć z koniecznością długotrwałej rehabilitacji.

Dlaczego? Ponieważ poszczególne grupy neuronów, które są odpowiedzialne za pełnienie ważnych funkcji w naszym organizmie (takich jak koordynacja ruchowa czy kontrola napięcia mięśniowego) podczas niedotlenienia obumierają.

 Na szczęście nasz mózg jest narządem neuroplastycznym, co oznacza, że poprzez odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne, korzystanie z tlenoterapii oraz wspieranie leczenia w sposób farmakologiczny, tworzą się nowe połączenia nerwowe, które przejmują funkcje uszkodzonych grup neuronów.

You might be interested:  Jakie Krople Na Gęsty Katar U Dziecka?

 Bardzo ważne jest, aby rehabilitacja po niedotlenieniu mózgu została wdrożona jak najszybciej. Jej zakres zawsze powinien być indywidualnie dobrany do potrzeb pacjenta – przy uwzględnieniu przyczyn powstałego niedotlenienia mózgu, jak i długości jego trwania. 

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki!

Niedotlenienie mózgu zaczyna się od bólu i zawrotów głowy

Niedotlenie mózgu może być powodowane przez bardzo wiele czynników – od bezdechu sennego, po zawał serca lub wstrząs.

Jest to stan zagrażający zdrowiu i życiu człowieka, bo nieodpowiednia ilość tlenu powoduje, że uszkodzenie komórek nerwowych. Po ok.4 minutach niedotlenienie mózgu będzie skutkować jego uszkodzeniem.

Dowiedz się, jak dochodzi do niedotlenie mózgu, jakie są tego objawy i jak wygląda leczenie.

Niedotlenienie mózgu to sytuacja, gdy organ ten otrzymuje zbyt małą ilość tlenu, która nie zaspokaja jego potrzeb, co powoduje zaburzenie funkcjonowania mózgu.

W normalnych warunkach, mózg, by mógł właściwie funkcjonować, potrzebuje ok. 3,3 ml dotlenionej krwi na 100 g tkanki mózgowej. Mózg zużywa tlen w ilości 20 proc. całkowitego zapotrzebowania organizmu. Jeśli otrzymuje mniej, próbuje się ratować.

Organizm po otrzymaniu komunikatu, że mózg dostaje mniej tlenu niż powinien, automatycznie zwiększa przepływ krwi, by awaryjnie dotlenić organ. Niestety, mozg jest wyjątkowo wrażliwy na niedobór tlenu.

Jeśli będzie pozbawiony odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych przez przynajmniej 4 minuty, zacznie ulegać nieodwracalnym uszkodzeniom.

Przyczyny niedotlenienia mózgu

Niedotlenienie mózgu może wystąpić na skutek różnorodnych przyczyn. Zwykle jest wynikiem nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego, układu oddechowego lub układu sercowo-naczyniowego.

Należy wyodrębnić jedną, podstawową przyczynę niedotlenienia mózgu, czyli niewystarczającą ilości tlenu dostarczaną do mózgu.

Najczęstsze przyczyny niedotlenienia mózgu to:

 • zatrzymanie krążenia (m.in. na skutek zawału serca, silnego krwotoku, migotania komór),
 • niewydolność serca (m.in. migotanie przedsionków, uszkodzenie zastawek),
 • zwężenie tętnic szyjnych (m.in. miażdżyca, zator, tętniak rozwarstwiający),
 • niskie ciśnienie tętnicze (m.in. wstrząs anafilaktyczny, wstrząs pourazowy, wstrząs hipowolemiczny),
 • anemia (ciężka niedokrwienność),
 • choroby układu oddechowego (m.in. rozedma płuc, odma opłucnowa, silny atak astmy, przewlekła obturacyjna choroba płuc, bezdech, często bagatelizowany zespół bezdechu sennego);
 • zatrucie tlenkiem węgla;
 • choroba wysokościowa lub dekompresyjna;
 • hipotermia.

Chociaż tlen przedostaje się do mózgu z krwią, to prawidłowe ukrwienie wcale nie oznacza, że organ ten otrzymuje odpowiednią ilość tlenu.

 Niedotlenienie mózgu może wynikać z przyczyn zewnętrznych, na przykład z powodu spadku objętości tlenu w powietrzu (choroba wysokogórska).

 Niedotlenie może być również wynikiem ograniczonej zdolności krwi do transportu tlenu, co może mieć miejsce w przypadku niedokrwistości.

Niedotlenienie okołoporodowe

Niedotlenienie okołoporodowe to termin okreslający niewydolność oddechową u noworodka spowodowaną zbyta małą ilością tlenu przed, w trakcie lub po porodzie.

Dziecko może być niedotlenione przed porodem, niedotlenienie może być również spowodowane uciskiem pępowiny w czasie porodu, przyczyną bywa również poród przedwczesny.

Skutkiem niedotlenienia okołoporodowego może być mózgowe porażenie dziecięce, padaczka lub upośledzenie umysłowe.

Objawy niedotlenienia mózgu

 • Objawy niedotlenienia mózgu rozwijają się stopniowo i na wczesnym etapie mogą być trudne do rozpoznania.
 • Nagłe niedotlenieni mózgu objawia się bólem głowy, zawrotami głowy, zaburzeniami mowy, pamięci, widzenia, nudnościami, wymiotami.
 • Dłuższe niedotlenie mózgu może skutkować:
 • zaburzeniami równowagi;
 • zaburzeniami poznawczymi;
 • zaburzeniami psychicznymi;
 • posinieniem twarzy;
 • tachykardią.

Nawet chwilowe niedotlenienie mózgu może mieć przykre następstwa i zakończyć się uszkodzeniem lub nawet obumarciem części mózgu. Kora mózgu zostaje trwale uszkodzona w przypadku wystąpienia całkowitego niedotlenienia mózgu po około 3-4 minutach.

Skutkuje to utratą przytomności, śpiączką, a nawet śmiercią mózgu.  

Tolerancja całego mózgu na niedotlenienie nie jest długa. Na przykład rdzeń przedłużony, w którym znajdują się m.in. ośrodki sterujące oddychaniem, ulega obumarciu po 20-30 minutach.

Leczenie niedotlenienia mózgu

Aby zapobiec śmierci komórek w mózgu następującej na skutek niedotlenienia mózgu należy go jak najszybciej dostarczyć za pomocą sztucznego oddychania oraz masażu serca.

Jeśli do mózgu nie zostanie doprowadzona odpowiednia ilość tlenu, komórki będą umierać, a jest to proces nieodwracalny. U osób, które przeżyją niedotlenienie mózgu, konieczne jest wprowadzenie intensywnej rehabilitacji, ponieważ obumarłe neurony odpowiadają za wykonywanie podstawowych funkcji w organizmie, takich jak kontrola napięcia mięśni, mowa oraz koordynacja ruchu.

Odpowiednie ćwiczenia i korzystanie z tlenoterapii hiperbarycznej umożliwia tworzenie nowych odwodów neuronalnych, które zastępują uszkodzone komórki nerwowe. Leczenie musi być jednak prowadzone bardzo konsekwentnie, regularnie, pod ścisłym nadzorem specjalistów.

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Niedotlenienie mózgu: objawy, skutki, leczenie

Niedotlenienie mózgu – rodzaje

Mózg jest organem najbardziej wrażliwym na brak tlenu. Już po około 4 minutach po zatrzymaniu krążenia krwi, w wyniku braku tlenu i glukozy, dochodzi do nieodwracalnych zmian w komórkach nerwowych mózgu.

Jedyną metodą na uratowanie życia w sytuacji ustania krążenia krwi jest pierwsza pomoc: rozpoczęcie sztucznego oddychania połączonego z masażem serca.

Natomiast stan niedotlenienia może trwać przez jakiś czas i stopniowo zakłócać pracę mózgu.

Wyróżnia się następujące rodzaje niedotlenienia mózgu:

 • niedotlenienie niedokrwienne czyli zawał mózgu (zahamowanie mózgowego krążenia krwi)
 • niedotlenienie częściowe (niedotlenienie w wyniku zmniejszonego przepływu krwi w mózgu)
 • niedotlenienie hipoksemiczne (niedotlenienie w wyniku obniżenia ciśnienia cząsteczkowego tlenu w krwi tętniczej)
 • niedotlenienie anoksyczne (niedotlenienie spowodowane zbyt małym utlenowaniem krwi docierającej do mózgu)
 • niedotlenienie anemiczne (niedotlenienie w wyniku zbyt małej ilości hemoglobiny we krwi)
 • niedotlenienie histotoksyczne (niedotlenienie w wyniku zahamowania procesów utleniania w tkankach spowodowane czynnikami toksycznymi)
 • przemijający udar niedokrwienny (krótkotrwałe przerwanie dopływu krwi do części mózgu)
 • Niedotlenienie mózgu – jakie mogą być przyczyny niedotlenienia mózgu?
 • Do niedotlenienia mózgu dochodzi w wyniku zaburzeń pracy układu krążenia, a także zaburzeń w funkcjonowaniu układu oddechowego i układu nerwowego.
 • Wśród przyczyn niedotlenienia mózgu możemy wyróżnić następujące czynniki:
 • Nagłe zatrzymanie krążenia na skutek zawału serca, migotania komór, silnego krwotoku, ciężkiego urazu, porażenia prądem
 • Udar mózgu w wyniku rozwoju miażdżycy. Naczynia krwionośne zostają wtedy zamknięte przez rozrastającą się blaszkę miażdżycową, w wyniku czego coraz mniej krwi przedostaje się przez zwężone miejsce. Do udaru mózgu może także dojść w wyniku zamykania światła naczyń krwionośnych przez skrzepliny, powstałe w wyniku niewydolności serca i migotania przedsionków.
 • Niedrożność dróg oddechowych w wyniku zadławienia, urazu krtani, duszenia.
 • Niewydolność krążenia związana z takimi ciężkimi chorobami serca jak kardiomiopatia, ciężkie zapalenie mięśnia sercowego.
 • Niedotlenienie w wyniku zwężenie tętnic szyjnych, spowodowane miażdżycą, zatorem, tętniakiem rozwarstwiającym.
 • Zbyt niskie ciśnienie tętnicze, do którego prowadzi np. wstrząs anafilaktyczny, wstrząs krwotoczny, wstrząs hipowolemiczny, wstrząs septyczny.
 • Niedotlenienie mózgu powiązane jest także z ciężkimi chorobami płuc, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, ciężka astma oskrzelowa, idiopatyczne włóknienie płuc, rozedma płuc, odma opłucnowa, krwotok do opłucnej.
 • Ciężkie choroby mózgu, takie jak nowotwory, zapalenia mózgu, obrzęk mózgu.
 • Do niedotlenienia mózgu prowadzi także choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, gdy dochodzi do ucisku naczyń krwionośnych szyi przez zniekształcone kręgi.
 • Ciężka anemia (niedokrwistość) powoduje niedotlenienia mózgu.
 • Bezdech czyli zespół bezdechu sennego może skutkować niedotleniem mózgu i porannymi bólami głowy.
 • Przebywanie na dużych wysokościach (choroba wysokościowa).
 • Hipotermia obniża ilość tlenu dostarczanego do mózgu.
 • Ucisk na głowę dziecka w kanale rodnym w czasie przedłużającego się porodu.
 • Istnieje także tzw. niedotlenienie ortostatyczne, które zdarza się przy szybkiej zmianie pozycji ciała z siedzącej na stojącą.
 1. Niedotlenienie mózgu – objawy
 2. Znaczne niedotlenienie mózgu kończy się omdleniem, utratą przytomności, drgawkami, śpiączką, a w skrajnych przypadkach śmiercią na skutek braku tlenu.
 3. Pierwsze objawy niedotlenienia:
 • ból głowy, omdlenia
 • zaburzenia pamięci i widzenia
 • nudności i wymioty
 • tachykardia (częstoskurcz serca)
 • sinica twarzy

Objawy niedotlenienia mózgu zależą od tego, która część mózgu dotknięta została procesem chorobowym. Są to najczęściej takie objawy jak:

 • niedowład kończyn, zaburzenia równowagi i koordynacji, zaburzenia czucia, opadanie kącika ust, nagła utrata wzroku
 • zaburzenia poznawcze, kłopoty z mową, liczeniem, pisaniem, afazja, zamazana mowa
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia świadomości

Senność, trudności w koncentracji, chroniczne przemęczenie oraz zaburzenia pamięci są także objawem przewlekłego niedotlenienia mózgu przy niewłaściwie leczonej cukrzycy.

Niedotlenienie mózgu – skutki oraz leczenie

Po niedotlenieniu mózg może ulec trwałemu lub odwracalnemu uszkodzeniu. W przypadku, gdy niedotlenienie nie spowodowało obumarcia tkanki nerwowej, może dojść do powrotu do zdrowia. Wymaga to jednak długotrwałej rehabilitacji.

You might be interested:  Co Na Katar Dla Dorosłego?

Im dłuższe niedotlenienie mózgu, tym trudniejszy jest powrót do zdrowia. Czasem wręcz niemożliwy, chociaż każdy przypadek jest nieco odmienny, a możliwości samonaprawiania się mózgu nie zostały jeszcze do końca przebadane.

Microsoft może otrzymać prowizję, jeśli zakupisz produkty korzystając z odsyłaczy zawartych w tym materiale.

Prześlij opinię MSN

Jak ogólnie oceniasz tę witrynę?

Niedotlenienie mózgu – skutki, objawy, leczenie

Niedotlenienie mózgu jest wynikiem niedostarczenia do mózgu wystarczającej ilości tlenu. Niedotlenienie mózgu jest bardzo zagrażającą dolegliwością, która może prowadzić do śmierci bądź do trwałego upośledzenia funkcjonowania.

Dowiedz się, jakie są skutki, objawy oraz jak przebiega leczenie niedotlenienia mózgu.

Spis treści

Niedotlenienie mózgu

Bez tlenu każdy z nas jest w stanie przeżyć tylko 4 minuty. Ze wszystkich pierwiastków tylko tlen jest najpilniej potrzebny, gdyż w przypadku jego braku szybko dochodzi do śmierci. Na co dzień do życia mózg potrzebuje ok. 3,3 ml utlenowanej krwi na 100 g tkanki mózgowej.

Początkowo w przypadku nagłego braku tlenu organizm broni się przed niedotlenieniem poprzez zwiększenie przepływu krwi, która w takiej sytuacji awaryjnej ma dotlenić mózg i zapobiec niedotlenieniu.

Często jednak niedotlenienie mózgu jest wynikiem przewlekłych bądź źle leczonych chorób w organizmie, np.:

 • cukrzyca,
 • zespół bezdechu sennego,
 • zaburzenie rytmu serca.

Niedotlenienie mózgu skutki

W sytuacji niedotlenienia mózgu skutki, takie jak:

 • nagłe zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi,
 • utrata przytomności i widzenia,

mogą być bardzo poważne dla zdrowia. W najcięższych przypadkach niedotlenienia mózgu skutki mogą wiązać się ze śmiercią lub śpiączką. Wiąże się to z tym, iż w wyniku braku tlenu grupy neuronów podtrzymujących życie w organizmie obumierają.

Ponadto w mózgu, w którym obszary odpowiedzialne za pełnienie określonych funkcji w organizmie (np.

koordynacja ruchowa, kontrola napięcia mięśni, mowa) zostaną zniszczone poprzez niedotlenienie nie są w stanie dalej pełnić swoich funkcji, nawet w sytuacji gdy uda się uratować organizm po silnym niedotlenieniu.

Reklama

Niedotlenie mózgu objawy

Niedotlenienie mózgu najczęściej jest wynikiem niewydolności układu krążenia przez co do mózgu nie jest dostarczona wystarczająca ilość krwi, która byłaby w stanie optymalnie natlenić mózg.

Niedotlenienie mózgu – objawy:

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • wymioty i nudności,
 • zaburzenia czucia i równowagi,
 • posinienie twarzy,
 • drgawki,
 • śpiączka,
 • zaburzenia poznawcze.

Do objawów przewlekłego niedotlenienia mózgu, które może być wynikiem nieprawidłowo leczonej cukrzycy, można zaliczyć także senność, przemęczenie, trudności w koncentracji, zaburzenia pamięci.

Zobacz też: Krwiak mózgu

Niedotlenienie mózgu leczenie

Kluczowe w sytuacji niedotlenienia mózgu jest jak najszybsze dostarczenie tlenu do mózgu. W tym celu należy jak najszybciej wykonać sztuczne oddychanie oraz masaż serca.

Brak dostawy tlenu do mózgu sprawia, że określony grupy neuronów obumierają. Gdy osoba przeżyje niedotlenienie mózgu konieczna będzie rehabilitacja, ponieważ grupy neuronów odpowiedzialne za pełnienie ważnych funkcji w organizmie (np.

koordynacja ruchu, kontrola napięcia mięśni) obumierają.

Na szczęście mózg jest narządem neuroplastycznym dlatego też odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne oraz regularne korzystanie z tlenoterapii hiperbarycznej pozwalają na tworzenie nowych obwodów neuronalnych, które przejmują funkcje uszkodzonych grup neuronów. W sytuacji niedotlenienia mózgu leczenie powinno przebiegać przy udziale specjalistów w szpitalu bądź ośrodkach rehabilitacyjnych i przebiega w sposób indywidualny przy uwzględnieniu przyczyn niedotlenienia mózgu oraz długości jego trwania.

Autor: Alicja Czyrska 

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!

Niedotlenienie mózgowe – Cerebral hypoxia

Niedotlenienia mózgowego jest formą niedotlenienia (zaopatrzenie w tlen ), w szczególności obejmujących mózg ; kiedy mózg jest całkowicie pozbawiona tlenu, nazywa się cerebral niedotlenienie .

Istnieją cztery kategorie niedotlenienia mózgu; są one, w celu nasilenia rozlane niedotlenienia mózgu (DCH), ogniskowego niedokrwienia mózgu, zawału mózgu i ogólnym niedokrwieniu mózgowym.

Przedłużone niedotlenienie indukuje neuronalnej śmierci komórek poprzez apoptozę , co skutkuje niedoborem tlenu uszkodzenia mózgu.

Przypadki całkowitego braku tlenu określa się jako „niedotlenienia”, które mogą być pochodzenia niedotlenienia (obniżone dostępność tlenu) lub pochodzenia niedokrwiennego (niedostatku tlenu w wyniku zakłóceń przepływu krwi).

Uszkodzenie mózgu w wyniku niedotlenienia albo z powodu niedotlenienia lub mechanizmów beztlenowe są zwykle określane niedotlenienia / beztlenowych urazów ( HAI ). Niedotlenienia encefalopatia niedokrwienia ( HIE ) jest chorobą, która występuje, gdy cały mózg jest pozbawiony odpowiedniej podaży tlenu, a pozbawienie nie jest całkowite.

Choć HIE jest związana w większości przypadków z niedotlenienia u noworodka z powodu urodzenia zamartwicy , może wystąpić w każdym wieku, i jest często powikłaniem zatrzymania krążenia .

objawy i symptomy

CT u osoby po uogólnionej niedotlenienia.

Mózg wymaga około 3,3 ml tlenu na 100 g tkanki mózgowej na minutę. Początkowo ciało reaguje obniżonym krwi tlenem poprzez przekierowanie krew do mózgu i zwiększenie mózgowego przepływu krwi. Przepływ krwi może zwiększyć się dwukrotnie normalnego przepływu, ale nie innych. Jeżeli zwiększony przepływ krwi jest wystarczająca do zasilania potrzebuje tlenu w mózgu wtedy żadnych objawów spowoduje.

Jednakże, jeśli przepływ krwi nie może być zwiększona lub jeśli podwoiła przepływ krwi nie rozwiąże problemu, objawy niedotlenienia mózgu zacznie się pojawiać. Łagodne objawy to trudności w uczeniu się i złożonych zadań redukcji pamięci krótkotrwałej .

Jeżeli pozbawienie tlenu trwa, zaburzenia poznawcze, a także obniżenie sterowania silnikiem spowoduje. Skóra może również pojawić się niebieskawe ( sinica wzrosty) i tętna.

Dalsze wyniki niedoboru tlenu w omdlenie , długotrwałe utrata przytomności, śpiączka , drgawki, ustania odruchów pnia mózgu i śmierci mózgu .

Obiektywne pomiary stopnia nasilenia niedotlenienia mózgu zależy od przyczyny. Saturacji krwi może być stosowane do niedotlenienia niedotlenienia , ale na ogół bez znaczenia w innych formach niedotlenienie. W niedotlenienia niedotlenienia 95-100% nasycenia za normalny uważa się; 91-94% uważany jest za łagodny i umiarkowany 86-90%. Wszystko poniżej 86% jest za ciężkie.

Należy zauważyć, że niedotlenienia mózgowego odnosi się do zawartości tlenu w tkance mózgu nie krwi.

natlenienie krwi pojawiają się zwykle normalne w przypadku hypemic, niedokrwienia i niedotlenienia mózgu hystoxic.

Nawet w niedotlenienia niedotlenienia krwi środki są jedynie orientacyjne; poziom tlenu w tkance mózgowej będzie zależeć od tego, jak organizm zajmuje się zmniejszonej zawartości tlenu w krwi.

przyczyny

Niedotlenienia mózgowego może być spowodowane przez zdarzenie, które poważnie zakłócają zdolność mózgu do otrzymania procesowej lub tlenu. To zdarzenie może być wewnętrzny lub zewnętrzny w stosunku do ciała. Lżejszych postaciach niedotlenienia mózgowego może być spowodowane różnymi chorobami, które mają wpływ na oddychanie i natlenienia krwi .

Ciężka astma i różne rodzaje anemii może powodować pewne rozproszonym niedotlenienia mózgu. Inne przyczyny to stan padaczkowy , pracę w azocie -Rich środowiskach wynurzanie z nurkowania głębinowego , latający na dużych wysokościach w bezciúnieniowym kabinie bez dodatkowego tlenu i intensywnych ćwiczeń na dużych wysokościach przed aklimatyzacji.

Ciężkie niedotlenienia mózgowego i anoksja zwykle spowodowane traumatycznych jak dławienia , utonięcie , uduszenie , wdychanie dymu , przedawkowania leków , zgniataniu tchawicy , astmatycznego stanu i prądem . Jest również rekreacyjnie self-indukowane w grze omdlenia i erotycznej uduszenie .

 • Przemijający atak niedokrwienny (TIA), jest często określany jako „mini-udar”. American Heart Association i amerykański Stroke Association (AHA / ASA) rafinowany definicję przemijający atak niedokrwienny. Tia obecnie zdefiniowane jako przejściowy odcinek neurologicznych zaburzeń spowodowanych centralnym mózgu , rdzenia kręgowego lub niedokrwienie siatkówki, bez ostrego zawału . Objawy TIA można rozwiązać w ciągu kilku minut, w przeciwieństwie do udaru mózgu. TIA podziela tą podstawową etiologię jako uderzeń; zaburzenie przepływu krwi w mózgu. TIA i udarów obecne z tymi samymi objawami takimi jak przeciwnej paraliżu (przeciwnej stronie ciała od dotkniętego półkuli mózgu) lub nagłe osłabienie lub drętwienie. TIA mogą spowodować nagłe przyciemnianie lub utratę widzenia, afazja , niewyraźną mowę, a splątanie. Objawy TIA zazwyczaj ustępują w ciągu 24 godzin, w przeciwieństwie do udaru mózgu. Uszkodzenie mózgu nadal mogą występować w TIA trwającej zaledwie kilka minut. Posiadanie TIA jest czynnikiem ryzyka dla ostatecznie udar.
 • Cicha udaru jest udar mózgu , które nie mają żadnych objawów na zewnątrz, a pacjent jest zwykle nieświadomi doznali udaru. Mimo jego braku zidentyfikowania objawów, cichy skok nadal powoduje uszkodzenie mózgu i umieszcza pacjenta na zwiększone ryzyko dla dużego udaru w przyszłości. W szerokim studiów w 1998 roku, ponad 11 milionów ludzi zostało Szacuje się, że przeżył udar mózgu w Stanach Zjednoczonych. Około 770 tysięcy z tych uderzeń były symptomatyczne i 11000000 były pierwszym w historii nieme zawały MRI lub krwotoki . Cichych uderzeń zwykle powoduje zmiany , które są wykrywane przez zastosowanie neuroobrazowania takie jak fMRI . Ryzyko cichego udaru wzrasta wraz z wiekiem, ale może również wpływać na młodszych dorosłych. Kobiety wydają się być w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia udaru mózgu, z niemym nadciśnienie i aktualne palenie papierosów jako czynniki predysponujące.
You might be interested:  Ile Trwa Katar U Rocznego Dziecka - Forum?

Przed- i poporodowej

Zdarzenia niedotlenienia-beztlenowe mogą wpływać na płód na różnych etapach rozwoju płodowego , w trakcie porodu oraz w okresie poporodowym .

Problemy w czasie ciąży może obejmują stan przedrzucawkowy , cukrzycy matek z chorobą naczyń , infekcji wrodzonych płodu, lek / nadużywanie alkoholu, ciężkiej niedokrwistości płodu, choroby serca, płuc, wad lub problemów z przepływem krwi w łożysku .

Problemy podczas porodu może zawierać pępowinowej okluzji, skręcanie lub wypadnięcie , pęknięcie łożyska lub macicy , nadmierne krwawienia z łożyska, nieprawidłową pozycję płodu, takich jak pozycja zamka , przedłużonego późnych etapów pracy, albo bardzo niskie ciśnienie w The matka. Problemy po porodzie mogą zawierać poważne wcześniaków poważne płuc lub choroby serca, poważne infekcje, uraz mózgu lub czaszki, wady wrodzone mózgu lub bardzo niskie ciśnienie krwi u dziecka oraz z powodu uduszenia w przypadku syndrom Munchausena przez pełnomocnika .

Nasilenie noworodków niedotlenienia-niedokrwienny uszkodzenia mózgu mogą być oceniane za pomocą Sarnat inscenizację , która opiera się na prezentacji klinicznej i EEG ustaleń, a także za pomocą MRI .

Mechanizm

Szczegóły mechanizmu uszkodzenia spowodowane niedotlenieniem mózgu, wraz z beztlenowej depolaryzacji, można znaleźć tutaj: Mechanizm beztlenowej depolaryzacji w mózgu

Diagnoza

Klasyfikacja

Niedotlenienia mózgowego zwykle podzielone na cztery kategorie, w zależności od ciężkości i lokalizacji mózgu pozbawienie tlenu:

Tętniaka tętnicy mózgowej, jedną z przyczyn niedotlenienia uszkodzenie z niedotlenienia (HAI).

 1. Rozproszone niedotlenienie mózgu – łagodny do umiarkowanego zaburzenia funkcji mózgu z powodu niskiego poziomu tlenu we krwi.
 2. Ogniskowego niedokrwienia mózgu – Udar występuje w zlokalizowanym obszarze, który może być albo ostre lub przemijające. Może to być wynikiem różnych stanów medycznych, takich jak tętniak , który powoduje udar krwotoczny, lub zamknięcia występujące w chorych naczyniach krwionośnych spowodowane skrzepliny (udar zakrzepowy), lub zatoru tętnicy (udar zatorowy). Ogniskowego niedokrwienia mózgu stanowi znaczną większość przypadków klinicznych w udarze patologii z zawałem zwykle występujących w tętnicy środkowej mózgu (MCA).
 3. Globalny niedokrwienie mózgu – kompletny zatrzymanie przepływu krwi do mózgu.
 4. Zawał mózgu – Określenie „skok”, spowodowane przez pozbawienie tlenu z powodu zakłóceń w mózgowego przepływu krwi , który ma wpływ na wiele obszarów mózgu.

Niedotlenienia mózgowego może być sklasyfikowane według przyczyny zmniejszonej ilości tlenu w mózgu:

 • Niedotlenienia niedotlenienie – Ograniczona tlenu w środowisku powoduje zmniejszoną czynność mózgu. Nurkowie, lotników, alpinistów i strażacy są narażone na tego rodzaju niedotlenienia mózgu. Określenie to obejmuje również pozbawienie tlenu ze względu na przeszkody w płucach. Zadławienie, uduszenie, zgniecenie w tchawicy wszystko powodować tego rodzaju niedotlenienia. Ciężkie astmatycy mogą również wystąpić objawy niedotlenienia niedotlenienia.
 • Hypemic niedotlenienie – zmniejszona funkcja mózgu spowodowana niewystarczającą tlenu w krwi pomimo odpowiedniego tlenu środowiska. Niedokrwistość, zatrucia tlenkiem węgla, są powszechnymi przyczynami hypemic niedotlenienie.
 • Niedokrwienne niedotlenienie (lub „stagnacja niedotlenienia”) – Zmniejszona mózgu tlenu spowodowane niedostatecznym dopływem krwi do mózgu. Udar , wstrząs, zatrzymanie akcji serca i zawał serca może powodować niedotlenienie stojącej. Niedokrwienny niedotlenienia mogą być również tworzone przez ciśnienie na mózg. Obrzęk mózgu , krwotoki mózgowe i wodogłowie wywierania nacisku na tkankę mózgu i hamuje absorpcję tlenu.
 • Histotoxic niedotlenienie – tlen jest obecny w tkance mózgowej, ale nie może być metabolizowany przez tkanki mózgowej. Zatrucie cyjankiem jest dobrze znanym przykładem.

Leczenie

Dla noworodków pozbawione tlenu podczas porodu nie ma obecnie dowodów, że terapia hipotermia dla noworodków encefalopatii stosowanej w ciągu 6 godzin od niedotlenienia mózgu skutecznie poprawia przeżycie i neurologicznych.

U dorosłych, jednak dowody są mniej przekonujące i pierwszym celem leczenia jest przywrócenie tlenu do mózgu. Metoda renowacji zależy od przyczyny niedotlenienia. Na łagodnych do umiarkowanych przypadkach niedotlenienia, usunięcie przyczyny niedotlenienia może być wystarczająca. Wdychania, tlen może być również przewidziane.

W ciężkich przypadkach leczenie może także obejmować wsparcie życia i środki kontroli uszkodzeń.

Głęboka śpiączka będzie kolidować z odruchów oddechowych organizmu nawet po początkowym przyczyną niedotlenienia zostało omówione; mechaniczna wentylacja może być wymagane. Dodatkowo, silne niedotlenienia mózgowego powoduje zwiększone bicie serca , a w skrajnych przypadkach mogą zmęczyć serca i zatrzymanie pompowania.

CPR , defibrylację , adrenalina i atropina może wszystko być sądzony w celu uzyskania serce, aby wznowić pompowanie. Ciężkie niedotlenienia tkanek mózgu może także powodować napadów , który daje pacjenta na ryzyko samookaleczenia i różne przeciwciała anty-drgawki leków, konieczne może być stosowany przed leczeniem.

Istnieje od dawna debata nad tym, czy noworodki z niedotlenieniem mózgu powinny być wskrzeszona z 100% tlenu lub normalnym powietrzem.

Wykazano, że w wysokich stężeniach ołowiu tlenu do generowania tlenu wolnych rodników , które odgrywają rolę w reperfuzji po zamartwicy.

Badania przeprowadzone przez Ola Didrik Saugstad i innych doprowadziły do nowych międzynarodowych wytycznych dotyczących resuscytacji noworodka w 2010 roku, zalecając stosowanie normalnego powietrza zamiast 100% tlenu.

Może dojść do uszkodzenia mózgu, zarówno w trakcie jak i po niedostatku tlenu. Podczas niedotlenienia komórki umierają z powodu coraz większej kwasowości w tkance mózgu ( mleczanowa ).

Ponadto, w trakcie okresu braku tlenu, materiałów, które mogą łatwo tworzyć wolne rodniki budować. Gdy tlen wchodzi do tkanki materiały te oddziałują z tlenem tworzą wysoki poziom utleniaczy.

Utleniacze zakłócać normalnej chemii mózgu , powodując dalsze szkody (jest to znane jako „ uszkodzenie reperfuzyjne ”).

Techniki zapobiegania uszkodzeniom komórek mózgowych są obszarem ciągłych badań.

Terapia hipotermia dla noworodków gąbczastej jest jedynie dowody na nośniku terapii, ale przeciwutleniające leki, kontrola stężenia glukozy we krwi Poziomy i Hemodylucja (rozrzedzania krwi) w połączeniu z nadciśnieniem polekowego kilka technik obróbki aktualnie w fazie badań. Hiperbaryczna terapia tlenowa jest oceniany przy zmniejszeniu całkowitej i mięśniowej kinazy kreatynowej poziomów pokazano możliwe zmniejszenie ogólnego procesu zapalnej.

W ciężkich przypadkach niezwykle ważne jest, aby działać szybko. Komórki mózgu są bardzo wrażliwe na zmniejszonej zawartości tlenu. Po pozbawione tlenu zaczną zanikać w ciągu pięciu minut.

Rokowanie

Łagodne i umiarkowane niedotlenienie mózgowe ma na ogół żadnego wpływu poza epizod niedotlenienia; Z drugiej strony, wynik ciężkiego niedotlenienia mózgu będzie zależeć od powodzenia kontroli uszkodzeń, ilości tkanki mózgowej pozbawionej tlenu i szybkość, z jaką został przywrócony tlen.

Jeśli mózgowy niedotlenienie zlokalizowano do określonej części mózgu, uszkodzenie mózgu będą zlokalizowane w tym regionie. Ogólną konsekwencją może być padaczka . Efekty długoterminowe zależą od celów tej części mózgu.

Uszkodzenie obszaru Broki a Ośrodek Wernickego mózgu (lewa strona) zwykle powoduje problemy z mową i językiem. Uszkodzenie prawej stronie mózgu mogą wpływać na zdolność do wyrażania emocji lub zinterpretować to, co widzi.

Szkody po obu stronach może spowodować paraliż przeciwnej stronie ciała.

Skutki niektórych rodzajów ciężkich hypoxias uogólnionych może zająć dużo czasu, aby się rozwijać. Na przykład długotrwałe skutki poważnych tlenku węgla zatrucia zazwyczaj może trwać kilka tygodni się pojawiać. Najnowsze badania sugerują, może to być spowodowane autoimmunologiczną odpowiedzią spowodowane zmianami tlenku indukowanej węgla w mieliny osłony otaczającej neuronów .

Jeśli wynikiem niedotlenienia śpiączki, czas trwania nieświadomości często wskaźnikiem uszkodzenia długoterminowej.

W niektórych przypadkach śpiączka może dać mózgowi okazję leczyć i regenerować, ale ogólnie rzecz biorąc, im dłużej śpiączka, tym większe prawdopodobieństwo, że dana osoba pozostaje w stanie wegetatywnym do śmierci.

Nawet jeśli pacjent budzi się, uszkodzenie mózgu może być na tyle istotne, aby uniemożliwić powrót do normalnego funkcjonowania.

Długoterminowe comas może mieć znaczący wpływ na rodziny pacjenta. Rodziny ofiar śpiączki często wyidealizowane wizerunki wyniku opartej na hollywoodzkich przedstawień filmowych śpiączki. Regulacja do rzeczywistości wentylatorów, rur zasilających, odleżyn i zanik mięśni, może być trudne. Decyzja Leczenie często wymaga skomplikowanych wyborów etycznych i może zmniejszyć dynamikę rodziny.

Zobacz też

Referencje

Linki zewnętrzne

 • eksperyment niedotlenienie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *