Przerzuty do wątroby – jakie są objawy, rokowania i leczenie

Co to jest rak wątroby?

Rak wątroby to nowotwór, który wywodzi się z komórek wątrobowych, czyli hepatocytów. Jest to choroba, którą często rozpoznaje się podczas badań przesiewowych. Nowotwór wątroby zajmuje trzecie miejsce na świecie wśród nowotworów złośliwych pod względem ilości zgonów. W naszym kraju każdego roku diagnozowanych na nowotwór wątroby jest ok. 3000 nowych pacjentów.

Wyróżnia się pierwotne oraz wtórne nowotwory wątroby, które rozróżnia etiologia zmian nowotworowych. Wymienia się wiele czynników, które mają wpływ na rozwój choroby nowotworowej wątroby.

Należą do nich czynniki związane ze stylem życia takie, jak stosowana dieta, poziom aktywności fizycznej, stosowanie używek – alkoholu oraz tytoniu, jak również czynniki biologiczne – związane np.

z zakażeniami wirusowymi (HIV, HCV).

Pierwotny rak wątroby

Pierwotny rak wątroby jest to rak, który rozwija się z tkanki obecnej w wątrobie. Najczęściej występującym wśród pierwotnych nowotworów wątroby jest rak wątrobowokomórkowy, rzadziej rak wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych.

Wtórny rak wątroby

Z kolei wtórny rak wątroby jest skutkiem przerzutów nowotworów złośliwych innych narządów – najczęściej raka żołądka, jelita grubego, trzustki, płuca, piersi, czerniaka skóry.

Co jest przyczyną raka wątroby?

Na wykształcenie się choroby nowotworowej ma wpływ wiele czynników, dlatego też nie ma jednej przyczyny raka wątroby. Wśród przyczyn można wymienić nieprawidłową dietę, która oznacza duży udział potraw ciężkostrawnych, o dużej zawartości tłuszczu oraz ostrych przypraw.

Ogromny wpływ na rozwój nowotworu wątroby ma także palenie tytoniu oraz spożywanie nadmiernych ilości alkoholu. Czynniki te w znacznym stopniu przyczyniają się do przyspieszenia marskości wątroby, która to jest jedną z głównych przyczyn raka wątroby. Do rozwoju raka wątroby może się również przyczynić zażywanie substancji o działaniu hepatotoksycznym.

Większym ryzykiem zachorowania na raka wątroby obarczone są również osoby będące narażone na aflatoksyny, czyli toksyny produkowane przez niektóre grzyby. Ponadto, większe ryzyko choroby występuje u osób ze schistosomatozą (ogólnoustrojową chorobę pasożytniczą wywoływaną przez przywry).

Ponieważ wtórne nowotwory wątroby rozwijają się na skutek przerzutów nowotworów złośliwych innych narządów, jako przyczynę ich powstawania można również wymienić brak badań profilaktycznych w kierunku nowotworów.

Warto podkreślić, że diagnostyka nowotworów wątroby nie jest łatwa. Jest to spowodowane tym, że nowotwory wątroby w początkowym stadium dają bardzo łagodne objawy, bądź są one bardzo niespecyficzne i mogą być zlekceważone. Dlatego też warto zadbać o eliminację wszelkich możliwych czynników, które mogą być przyczyną choroby nowotworowej wątroby.

Sprawdź też: Dieta przy marskości wątroby – zadbaj o swoje zdrowie

Przerzuty do wątroby – jakie są objawy, rokowania i leczenie

Objawy raka wątroby

Rak wątroby jest chorobą, która w początkowym stadium cechuje się występowaniem niecharakterystycznych objawów o niewielkim nasileniu. Symptomy te są zazwyczaj silniej wyrażone dopiero na późnym etapie rozwoju choroby.

Wynika to poniekąd z faktu, że wątroba jest narządem, który charakteryzuje się dużą rezerwą funkcjonalną, co oznacza, że uszkodzenie nawet znacznej części wątroby, nie zakłóca jej normalnego funkcjonowania.

Duża rezerwa funkcjonalna powoduje również, że pomimo istniejących już zniszczeń w narządzie, wyniki badań oceniających stan wątroby często przez długi czas pozostają w normie.

Wczesne objawy raka wątroby

Wczesne objawy raka wątroby są bardzo niecharakterystyczne, przez co mogą zostać niepowiązane z tą chorobą. Symptomy obejmują przede wszystkim ból brzucha, wzdęcia brzucha, napięcie brzucha, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, biegunkę. Zgłaszanym objawem jest również pobolewanie nadbrzusza. Wczesny rak wątroby może również przebiegać bezobjawowo.

Objawy ostatniego stadium raka wątroby

Rak wątroby – przyczyny, objawy, diagnostyka

Każdego roku w Polsce rozpoznaje się blisko 3000 zachorowań na nowotwór złośliwy wątroby (rak wątrobowokomórkowy HCC). Na rozwój choroby nowotworowej wątroby wpływa wiele czynników – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Do czynników zewnętrznych (zwanych środowiskowymi), które mogą przyczynić się do rozwoju tak groźnej choroby, jaką jest rak wątroby, należą m.in.

rodzaj diety, stopień aktywności ruchowej, palenie tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu czy czynniki biologiczne, np. wirusy.

Czynnikami wewnętrznymi odpowiedzialnymi za rozwój raka wątroby możemy określić procesy metaboliczne, jak i uwarunkowania genetyczne. Karcynogeneza to proces wieloetapowy, złożony i angażujący wiele patogennych reakcji, a wpływ na rozwój nowotworu mają najczęściej oba rodzaje czynników.

Rak wątroby plasuje się na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych co wynika m.in. z braku wczesnych objawów choroby i rozpoznawania jej w zaawansowanych stadiach klinicznych. Najczęściej występującym pierwotnym nowotworem złośliwym wątroby jest HCC (rak wątrobowokomórkowy).

O tym jaki wpływ na rozwój raka wątroby mają czynniki zewnętrzne oraz na czym polega diagnostyka i badania genetyczne w kontekście raka wątroby, przeczytacie w artykule przygotowanym we współpracy z poznańskim Centrum Badań DNA.

Co to jest rak wątroby?

Jednym z przykładów choroby nowotworowej, w której dużą rolę odgrywają czynniki zewnętrzne jest rak wątroby.

W blisko 80% przypadków tego nowotworu do czynników ryzyka raka zaliczona się: wirusowe zapalenia wątroby typu B i C, nadmierne spożywanie alkoholu, narażenie na aflatoksyny, wieloletnie stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, palenie tytoniu, schistosomatozę i zakażenie przywrą chińską.

Główną przyczyną większości przypadków nowotworu wątrobowokomórkowego jest marskośćwątroby, wywołana przez infkecję wirusami hepatotropowymi (HBV, HCV) lub toksycznym uszkodzeniem wątroby (alkohol).

Natomiast do wewnętrznych czynników ryzyka nowotworów wątroby zaliczono: niektóre choroby metaboliczne np. hemochromatozę czy niedobór α-1-antytrypsyny, a także pierwotną marskość żółciową wątroby oraz niealkoholowe stłuszczenie wątroby.

Rak wątrobowokomórkowy (HCC, ang. hepatocellular carcinoma) stanowi od 80 do 90% pierwotnych nowotworów złośliwych wątroby. Ten rodzaj raka wątroby jest lokowany na piątym miejscu pod względem częstości występowania wśród nowotworów na świecie.

Niekorzystne statystyki w przypadku choroby, jaką jest nowotwór wątroby, związane są z problematyczną wczesną diagnostyką oraz ograniczonymi możliwościami leczenia.

O trudnościach z wczesny wykrywaniem raka wątroby może świadczyć fakt, iż nawet w krajach z dobrze rozwiniętym programem wykrywania raka wątrobowokomórkowego, stopień wykrywalności sięgał ok.

40-50% dla HCC w fazie umożliwiającej skuteczne leczenie.

Podczas gdy ogólnoświatowa tendencja do zgonów z powodu raka ulega zmniejszeniu, śmiertelność z powodu nowotworu wątroby wzrasta z każdym rokiem o 2,4%, na rok.

You might be interested:  Endodoncja – co to jest, wskazania, leczenie krok po kroku, na jednej wizycie, cena

Statystyki raka wątroby

Zachorowalność na raka wątroby HCC rozkłada się w sposób zróżnicowany, w zależności od kontynentu czy kraju.

Najwyższe wskaźniki obserwowane są w krajach Afryki leżących na południe od Sahary i w południowo-wschodniej Azji (20–150/100 tysięcy), niższe obserwowane są we wschodniej i południowo-wschodniej części Europy oraz w krajach basenu Morza Śródziemnego oraz Japonii (5–20/100 tysięcy).

Najniższą zachorowalność na nowotwory wątroby zidentyfikowano w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii i Europie Centralnej — poniżej 5/100 tysięcy mieszkańców. Takie zróżnicowanie najprawdopodobniej związane jest z jedną z głównych przyczyn rozwoju tego nowotworu.

Rak wątrobowokomórkowy rozwija się przede wszystkim u chorych z marskością pozapalną wątroby (80-90%), która z kolei związana jest z zakażeniem HBV i/lub HCV.

W krajach Azji i Afryki zachorowania na raka wątrobowokomórkowego wiążą się przede wszystkim z zakażeniem HBV, natomiast na starym kontynencie (w tym i w Polsce) oraz w Stanach Zjednoczonych i Japonii przyczyna zapadalności na nowotwór wątroby znacznie częściej jest spowodowana przez zakażenie HCV.

Według danych Koalicji Hepatologicznej „Gwiazda Nadziei” (wspiera chorych i lobbuje na rzecz wprowadzenia w Polsce nowoczesnych metod leczenia), w Polsce jest około 230 tysięcy osób z aktywnym wirusem HCV – wywołującym nowotwory wątroby, którzy nie są tego świadomi.

W przypadku, gdy nie zostaną oni zdiagnozowani i wyleczeni, za kilka lat dojdzie do eskalacji przypadków marskości wątroby, a co za tym idzie HCC. Jak wskazują polskie dane epidemiologiczne, przeciwciała anty-HCV występują u ok.

1,9% populacji, co przekłada się na szacunkową liczbę 730 tysięcy zakażonych osób.

ZOBACZ: NOWOTWÓR DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

Objawy raka wątroby

Rak pierwotny wątroby (HCC) może przebiegać bezobjawowo, zwłaszcza u chorych bez współistniejącej marskości wątroby oraz na początkowym okresie choroby nowotworowej.

Pacjenci z wieloletnią chorobą wątroby oraz rozwijającym się przez dłuższy czas guzem wątroby mogą zgłaszać nieswoiste i niecharakterystyczne dla tego nowotworu pobolewania nadbrzusza, dyskomfort w jamie brzusznej czy biegunkę.

Niepokojącym objawem raka wątroby może być zwłaszcza nasilenie tych symptomów oraz zmiana częstości występowania objawów.

Ból wątroby

Przerzuty do wątroby – jakie są objawy, rokowania i leczenie

W początkowych okresach rozwoju objawy kliniczne raka wątroby są mało charakterystyczne i mogą być podobne do tych obserwowanych u chorych z marskością wątroby, bez współwystępowania nowotworu. W późniejszym okresie objawem nowotworu wątroby może być szybkie i pozbawione uchwytnych przyczyn pogorszenie czynności wątroby z wystąpieniem żółtaczki, wodobrzusza lub encefalopatii, tępy, słabo nasilony ból w prawym podżebrzu, a także uczucie pełności w nadbrzuszu i wyczuwalny guz w prawym podżebrzu.

Objawy ogólne raka wątroby HCC

Do objawów ogólnych nowotworu wątroby należą:

 • osłabienie
 • łatwa męczliwość
 • stany podgorączkowe
 • utrata apetytu
 • bolesne kurcze mięśni (zwłaszcza w godzinach nocnych).

W niektórych przypadkach raka wątroby rozpoznaje się dopiero po pierwszej dekompensacji funkcji wątroby w postaci wodobrzusza, krwawienia z przewodu pokarmowego czy objawami ostrego brzucha wywołanymi pęknięciem guza do jamy brzusznej.

W trakcie rozwoju tak groźnej choroby, jaką jest nowotwór wątroby, mogą pojawić się również zmiany skórne (zapalenie skórno-mięśniowe, pęcherzyca liściasta, rogowacenie słoneczne, późna porfiria skórna czy łupież okrągły).

Jaki nowotwór daje przerzuty do wątroby?

Przerzuty do wątroby – jakie są objawy, rokowania i leczenie

Wątroba jest jednym z narządów, w których przerzuty nowotworów złośliwych lokalizują się najczęściej. Przerzuty do wątroby mogą wystąpić w przebiegu różnych nowotworów. Najczęstszym źródłem przerzutów w wątrobie są:

 • rak jelita grubego,
 • rak trzustki,
 • rak żołądka,
 • rak piersi,
 • rak płuca,
 • czerniak.

U około 10-20% chorych na raka jelita grubego przerzuty do wtroby są rozpoznawane jednocześnie z rozpoznaniem guza w jelicie grubym (taką sytuację nazywamy przerzutami synchronicznymi).

 Obecnie mamy na szczęście dużo możliwości działania w sytuacji gdy pojawiają się zmiany przerzutowe w wątrobie.

Aby wybrać optymalny sposób postępowania dla każdego chorego trzeba jednak przede wszystkim udzielić odpowiedzi na kilka podstawowych pytań.

Przerzuty do wątroby zachowują się różnie w zależności od nowotworu pierwotnego, czyli nowotworu, który daje przerzuty.

Przerzuty z raka jelita grubego mają zupełnie inną dynamikę i biologię niż przerzuty np. z raka piersi.

O ile w wypadku tych pierwszych bardzo często podejmuje się decyzję o wycięciu lub zniszczeniu przerzutu o tyle w tych drugich interwencja chirurgiczna jest wskazana dużo rzadziej.

Czy przerzuty są tylko w wątrobie?

W zależności czy przerzuty występują do wątroby czy też do innych narządów. Leczenie wygląda zupełnie inaczej.

Gdy przerzut jest tylko do wątroby skutecznym leczeniem jest postępowanie operacyjne.

Natomiast kiedy występują przerzuty do innych narządów, trzeba pierw je leczyć innymi metodami niż metoda operacyjna. Dopiero po wyleczeniu ich można przeprowadzić operację.

Ile przerzutów jest w wątrobie?

Obowiązuje zasada, czym jest ich mniej tym lepiej. Jeśli jest ich więcej leczenie chirurgiczne może być utrudnione ze względu na ilość zdrowej tkanki, potrzebnej do funkcjonowania organizmu, pozostałej po zabiegu.

Jak są rozmieszczone przerzuty w wątrobie?

Jak wspomniałem powyżej, najważniejszym kryterium kwalifikacji do zabiegu jest pozostawienie odpowiedniej ilości zdrowej wątroby po operacji. Czasem rozmieszczenie zmian przerzutowych w wątrobie może bardzo utrudniać lub wręcz uniemożliwiać osiągnięcie takiego celu.

Jest tak zwłaszcza gdy przerzutu lokalizują się bardzo blisko ważnych struktur anatomicznych wewnątrz wątroby oraz kiedy są licznie rozmieszczone w wielu okolicach wątroby. Czasem nawet jeden przerzut może sprawiać bardzo duże kłopoty ze względu np.

na bliskość spływu żył wątrobowych a kilka położonych obwodowo przerzutów może być z kolei bardzo łatwych do wycięcia.Podsumowując, współczesne leczenie przerzutów do wątroby jest często porównywane do szycia garnituru na miarę.

Każda sytuacja jest nieco inna, każdy chory ma własną specyfikę i w związku z tym kluczowym elementem planowania leczenia jest kompleksowa diagnostyka i optymalne dostosowanie możliwości leczniczych do konkretnego chorego.

Dlatego też tak ważne jest aby ośrodek leczący dysponował odpowiednią pracownią diagnostyczną (możliwość wykonania USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania PET) oraz możliwościami leczenia (operacje wycięcia przerzutu, ablacje mikrofalowe, chemioterapia, radioterapia stereotaktyczna).

Jakie są główne metody leczenia przerzutów do wątroby?

Do głównych metod leczenia przerzutów do wątroby zaliczmy:

 • chirurgiczne wycięcie części wątroby, gdzie zlokalizowane są przerzuty,  tak by zostawić jak największą część wątroby do funkcjonowania organizmu,
 • ablacja czyli niszczenie przerzutów w wątrobie,
 • chemioterapia stosowana jest zarówno przed operacją i po operacji jako terapia uzupełniająca,
 • radioterapia stosowana jest u pacjentów, u których inne metody leczenia są niemożliwe lub nie przynoszą żadnego efektu,
 • przeszczep wątroby stosowany jest w skrajnych przypadkach.
You might be interested:  Niewyraźne widzenie – przyczyny nieostrego, rozmytego i zamglonego widzenia

W celu umówienia się na konsultację w Poradni Nowotworów Układu Pokarmowego skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48226434503 lub +48797581010

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała).

W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem.

Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.

Czy rak wątroby jest uleczalny?

Rak wątroby – czym się charakteryzuje?

Pierwotnym nowotworem złośliwym wątroby jest rak wątrobowokomórkowy (ang. hepatocellular carcinoma, HCC). Wywodzi się on z hepatocytów czyli komórek wątroby.

Najczęściej do rozwinięcia się nowotworu predysponują choroby prowadzące do marskości wątroby – stanu w którym dochodzi do zniszczenia miąższu wątroby i przebudowy włóknistej narządu. Występowanie HCC w nieuszkodzonej wątrobie jest niezmiernie rzadkie (5-15%).

Uważa się, że głównym czynnikiem etiologicznym HCC jest zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B lub C (WZWB lub WZWC). Przewlekły proces zapalny prowadzi do utraty zdrowego miąższy wątroby i jego włóknienia, oraz stymuluje proces kancerogenezy.

Rolę mogą odgrywać także inne czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym: środki chemiczne (antykoncepcja hormonalna, toksyny pleśni, sterydy anaboliczne), palenie tytoniu.

Inne przyczyny prowadzące do marskości wątroby jak: alkohol, stłuszczenie wątroby, zespół Budd-Chiariego, choroba Wilsona itp, mogą również sprzyjać przemianie nowotworowej hepatocytów. Największe ryzyko wystąpienia nowotworu obserwuje się u pacjentów u których występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka – np. marskość alkoholowa i zakażenie WZWC.

Rak wątroby – objawy

U chorych mogą występować różne objawy marskości wątroby.

Zalicza się do nich objawy ogólne (osłabienie, zaburzenia łaknienia, spadek masy ciała), skórne (żółtaczkę, pajączkowate naczyniaki, rumień dłoniowy i podeszwowy, poszerzenie naczyń żylnych), z układu pokarmowego (nudności i wymioty, wodobrzusze, krwawienia z przewodu pokarmowego), neurologiczne (encefalopatia wątrobowa) czy endokrynologiczne (hipogonadyzm hipogonadotropowy, zaburzenia płodności, zespół feminizacji). Natomiast do objawów zaawansowanego raka można zaliczyć:a) postępujące wyniszczenie (utratę masy mięśniowej) b) ból brzuchac) uczucie pełności w nadbrzuszud) brak apetytue) powiększenie obwodu brzucha z powodu postępującego wodobrzuszaf) gorączkę lub stany podgorączkowe

g) krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Zaawansowany HCC może przekraczać granice wątroby i naciekać przez ciągłość sąsiadujące struktury, np. żyłę wrotną powodując jej zakrzepicę i nasilając objawy nadciśnienia wrotnego i krwawienia.

Ponadto, rak wątrobowokomórkowy może naciekać przewody żółciowe, zamykając ich światło i powodując cholestazę – utrudnienie odpływu żółci. Objawia się to zażółceniem twardówek i powłok skórnych.

Nagłe pojawienie się nowych objawów u pacjenta z chorobą wątroby może nasuwać podejrzenie procesu nowotworowego, dlatego pacjent pozostający pod opieką hepatologa powinien zostać skonsultowany przez specjalistę onkologa.

Pod opieką onkologa w celu przeprowadzania rutynowych badań co pół roku w kierunku HCC (USG i oznaczenia alfafetoproteiny) powinni pozostawać też pacjenci, którzy: zostali zakwalifikowani do przeszczepu wątroby, chorzy na przewlekłe WZWB, chorzy bez marskości wątroby z nasilonym włóknieniem niezależnie od etiologii.

Rak wątroby – przerzuty

Rak wątorbowokomórkowy może szerzyć się przez ciągłość na sąsiednie struktury – najczęściej na naczynia żylne (żyłę wątrobową i jej odgałęzienia, żyły wątrobowe i żyłę główną dolną) lub drogi żółciowe.

W bardzo wyjątkowych sytuacjach rak poprzez żyłę główną dolną może dojść do prawego przedsionka serca i naciekać na mięsień sercowy.Przerzuty odległe występują najczęściej w płucach i okolicznych węzłach chłonnych (najczęściej wątrobowo-dwunastniczych).

Rzadziej przerzuty lokalizują się w kościach, mózgu, nerkach, nadnerczach czy w śledzionie. Warto wspomnieć, że wątroba jest najczęstszym miejscem lokalizacji przerzutów nowotworowych w organizmie (szczególnie nowotworów układu pokarmowego).

Częstość występowania przerzutów z innych narządów przewyższa liczbę przypadków HCC i de-facto najczęstszym nowotworem złośliwym wątroby są przerzuty. Obecność przerzutów zdecydowanie pogarsza rokowanie pacjentów. Na szczęście, pojedyncze zmiany można usunąć chirurgicznie oraz uzupełnić chemioterapią adjuwantową. 

Rak wątroby – leczenie

Jedyną metodą dającą szansę na wyleczenie jest częściowe usuniecie wątroby lub jej przeszczepienie. Resekcję wątroby wykonuje się wycinając chirurgicznie zmianę z dużym marginesem zdrowych tkanek u pacjentów z łagodnym stadium marskości wątroby. Do przeszczepienia wątroby zakwalifikowani zostają pacjenci spełniający tzw. Kryteria Mediolańskie – pojedyncza zmiana

Rak wątroby

Autor: Lek Mateusz Nawrocki

Nowotwory wątroby należy rozpatrywać w dwóch kategoriach.

Pierwszą z nich są zmiany nowotworowe będące konsekwencja przerzutów z innych narządów – występują one znacznie częściej.

W drugiej kolejności należy wspomnieć o pierwotnych nowotworach wątroby, które są znacznie rzadsze. Rak wątroby częściej występuje u mężczyzn. Szczyt zachorowań przypada po 60 roku życia.

Najczęściej występującym pierwotnym nowotworem wątroby (a więc nieprzerzutowym) jest rak wątrobowokomórkowy (HCC – hepatocellular carcinoma), który stanowi ponad 80 procent wszystkich pierwotnych nowotworów wątroby. Wywodzi się on z hepatocytów, czyli podstawowych jednostek budulcowych miąższu wątroby.

Rak wątroby – przyczyny

Przyczyny raka wątroby są dobrze poznane. Wspólnym mianownikiem dla większości czynników ryzyka wystąpienia raka wątroby jest jej marskość, która może pojawiać się na różnym tle.

Mówiąc ogólnie, marskość jest procesem, w wyniku którego prawidłowy miąższ wątroby zostaje zastąpiony tak zwanymi guzkami regeneracyjnymi.

W konsekwencji wątroba przestaje w prawidłowy sposób pełnić swoje funkcje.

Dobrze poznane czynniki ryzyka raka wątroby to między innymi zakażenie wirusami zapalenia wątroby (WZW) typu B i C, które działają destrukcyjnie na struktury wątroby. Innym czynnikiem ryzyka jest alkohol, który w znacznym stopniu przyczynia się do uszkodzenia jej prawidłowego miąższu. Należy zaznaczyć, że HCC powstaje bardzo rzadko w prawidłowej, nieuszkodzonej wątrobie.

Rak wątroby – objawy

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jakie są wczesne objawy raka wątroby. Każdy z nas wie, że w przypadku większości nowotworów (chociaż nie wszystkich) wczesne wykrycie daje większe szanse na wyleczenie.

Niestety, podobnie jak w przypadku innych nowotworów, rak wątroby może rozwijać się skrycie nie dając żadnych niepokojących symptomów. Często zdarza się, że nowotwór w jego początkowym stadium zostaje wykryty przez przypadek.

You might be interested:  Rozrusznik (stymulator) serca – działanie, rodzaje, wskazania do zabiegu wszczepienia

Jakie objawy daje zaawansowany rak wątroby?

Pierwsze symptomy, które pojawiają się u chorych mogą zostać zbagatelizowane – ból brzucha, biegunki, gorączka – to objawy, które mogą pojawić się w większości stosunkowo niegroźnych infekcji. Wraz z rozwojem masy guza mogą wystąpić takie objawy jak wodobrzusze, wyczuwalny guz czy też powiększenie wątroby. Postępująca choroba nowotworowa wiąże się także z wyniszczeniem chorego – kacheksją.

Rak wątroby – diagnostyka

Przy podejrzeniu raka wątroby pomocne okazują się badania diagnostyki obrazowej. Zastosowanie znajdują między innymi badanie USG (ultrasonograficzne), tomografia komputerowa (TK), oraz rezonans magnetyczny (MR). W zależności od uzyskanego obrazu w badaniach diagnostycznych może okazać się konieczna biopsja wątroby celem oceny materiału histopatologicznego.

Rak wątroby – leczenie

Postawiona diagnoza zawsze rodzi pytanie: jak leczyć raka wątroby? Podobnie jak w przypadku pozostałych nowotworów, leczenie raka wątroby uzależnione jest od stanu zaawansowania nowotworu oraz stanu ogólnego chorego. Podstawowe znaczenie w terapii ma zabieg chirurgiczny.

W przypadku małych zmian stosuje się miejscową resekcję guza. Przy spełnieniu odpowiednich kryteriów wykonuje się również przeszczep wątroby.

U pacjentów, u których nie jest możliwe wykonanie odpowiedniego zabiegu operacyjnego stosuje się metody leczenia miejscowego – różne techniki ablacji, krioterapii lub alkoholizacji guza.

Rak wątroby – rokowanie

Rokowanie w dużej mierze zależy od stanu ogólnego chorego oraz właściwości guza nowotworowego. Rokowanie w pierwotnych nowotworach wątroby niestety nie jest korzystne – osoby nieleczone przeżywają około 3 miesięcy, ale przeżycie pięcioletnie po przeszczepie wątroby wynosi nawet 80 procent.

Nowotwory wątroby – przerzuty

Statystycznie, znacznie częściej niż jej pierwotne nowotwory występują przerzuty do wątroby,. Za blisko połowę tych przypadków odpowiada rak jelita grubego. Pozostałe lokalizacje, z których może pochodzić przerzutowy nowotwór wątroby to między innymi płuca, żołądek oraz pierś.

Objawy, które mogą pojawiać się u chorych wynikają z symptomów pochodzących z ogniska pierwotnego nowotworu lub zaburzeń funkcji wątroby. Również dobór sposobu leczenia zależy od lokalizacji nowotworu pierwotnego wątroby.

W celu diagnostyki wykonuje się badania obrazowe oraz ocenę materiału histopatologicznego pobranego z biopsji wątroby. Kwalifikacja do odpowiedniego leczenia w dużej mierze zależy od tego, czy poza wątrobą występują również przerzuty do innych narządów.

Największe znaczenie w leczeniu przerzutów do wątroby ma zabieg chirurgiczny. Stosuje się również techniki miejscowe takie jak ablacja czy też krioterapia.

Nowotwory wątroby rzadko dają charakterystyczne objawy.

Z tego powodu u osób, które pochodzą z grupy ryzyka zachorowania na raka wątrobowokomórkowego (HCC) wskazane jest wykonywanie badań przesiewowych celem wykrycia nowotworu w fazie bezobjawowej.

Grupa ryzyka to osoby zakażone wirusami WZW. Jeśli pojawia się u Ciebie jakikolwiek niepokojący objaw, skontaktuj się z lekarzem, celem wykonania niezbędnych badań.

Nowotwory złośliwe wątroby (rak wątroby) – objawy, profilaktyka, leczenie

Każdego roku w Polsce diagnozuje się ok. 1 400 zachorowań na raka wątroby. Większość zachorowań na ten typ nowotworu występuje u osób po 55.

roku życia, a na chorobę zapadają podobnie kobiety (88% zachorowań), jak i mężczyźni (82% zachorowań).

Rak wątroby to groźny przeciwnik, albowiem jest to nowotwór o bardzo wysokim stopniu złośliwości, trudnym przebiegu i z reguły mało pomyślnym rokowaniu.

O tym czym jest rak wątroby, jakie daje objawy, jak czynniki zewnętrzne wpływają na ryzyko zachorowania na ten nowotwór oraz jakie formy leczenia proponuje współczesna medycyna opowiada dr Ryszard Wierzbicki – chirurg onkolog z krakowskiego Szpitala na Klinach.

Czym są nowotwory złośliwe wątroby?

W większości przypadków choroba ta przebiega w sposób bezobjawowy, a najczęstszym typem tego nowotworu u dorosłych jest rak wątrobowokomórkowy, który stanowi 85% wszystkich złośliwych nowotworów wątroby.

Powstawanie tego nowotworu jest wieloczynnikowe, pojawia się on zarówno na skutek wcześniejszych infekcji wirusem typu B lub C, ale do jego rozwoju przyczyniają się także czynniki zewnętrzne takie, jak nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, czy nieprawidłowa dieta.

Nowotwory złośliwe wątroby mogą rozwijać się zarówno z komórek znajdujących się w wątrobie, tzw. pierwotne nowotwory wątroby, lub być konsekwencją przerzutów z innych narządów, tzw. wtórne nowotwory wątroby i to właśnie ten typ występuje znacznie częściej.

80% wszystkich pierwotnych nowotworów wątroby stanowi rak wątrobowokomórkowy (HCC – hepatocellular carcinoma), który powstaje z hepatocytów, czyli komórek stanowiących główną masę miąższu wątroby. Najczęściej ten typ nowotworu ma postać litego, unaczynionego guza, otoczonego łącznotkankową torebką.

Większość guzów pierwotnych powstaje w wątrobie marskiej, która jest ostatnim etapem zmian patologicznych, do których dochodzi w wątrobie na skutek infekcji, czy przewlekłych stanów zapalnych. Bardzo rzadko guzy pierwotne rozwijają się w zdrowej wątrobie i wyjątek stanowi bardzo rzadki rak włóknistoblaszkowy, który dotyka głównie młode osoby.

Nowotwory wtórne wątroby, będące guzami przerzutowymi, powstają najczęściej w przebiegu innych nowotworów, a najczęstszym źródłem przerzutów jest rak jelita grubego, żołądka, płuca, piersi, trzustki, nerki czy czerniaka.

Warto dodać, że przerzuty do wątroby, w zależności od rodzaju nowotworu pierwotnego, cechuje różna dynamika i budowa, dlatego też w zależności od choroby podstawowej stosuje się różne, oddzielne schematy postępowania w zakresie doboru metod leczenia.

Rak wątroby – przyczyny

Jak wynika ze statystyk ok. 80% przypadków raka wątrobowokomórkowego rozwija się na bazie marskości wątroby, do której dochodzi najczęściej na skutek przewlekłego zapalenia wątroby wywołanego przez infekcje wirusami typu B i C.

Marskość wątroby jest złożonym procesem, w wyniku którego wątroba przestaje prawidłowo pełnić swoje funkcje, a miąższ wątroby zostaje zastąpiony nieprawidłowymi komórkami w postaci guzków regeneracyjnych.

Za pozostałe 20% przyczyn zachorowań na raka wątroby odpowiadają czynniki zewnętrzne takie, jak nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, dieta bogata w tłuszcze i cukier – sprzyjająca powstawaniu cukrzycy, otyłości, stłuszczeniowej choroby wątroby oraz insulinooporności, jak również  nadmiar żelaza w organizmie, będący konsekwencją zaburzeń.

  Dla naszej wątroby groźne są również aflatoksyny, substancje wytwarzane przez rodzaj grzyba, który może rozwijać się na spleśniałych artykułach żywnościowych, stosowanie hormonów sterydowych, a w przypadku kobiet stosowanie długotrwałej  terapii hormonalnej zawierającej estrogeny.

Rak wątroby – objawy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *