Brain fog – co to jest, jakie są przyczyny i objawy, jak wygląda leczenie mgły mózgowej?

Ludzka mikroflora, stanowi złożony ekosystem biologiczny charakteryzujący się dużą gęstością „zaludnienia”, ogromną różnorodnością oraz złożonością interakcji.

Dwunastnica oraz proksymalna część jelita cienkiego, czyli jelito czcze, zawierają stosunkowo niewielkie ilości bakterii, przeważnie są to pałeczki kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus i Enterokoków, które należą do grupy względnych beztlenowców, czyli mogą dostosować się do warunków, w których występują pewne stężenia tlenu. W jelicie cienkim nie występują beztlenowce, ponieważ środowisko tam panujące, jest lekko tlenowe. Dystalne część jelita cienkiego- jelito kręte – stanowi obszar występowania dosyć rzadkich gatunków bakteryjnych o charakterze względnie beztlenowym oraz swego rodzaju granicę między środowiskiem silnie beztlenowym – jelitem grubym, które to jest miejscem bytowania znacznej większości bakterii.

Skutki zaburzeń w układzie pokarmowym

Wszelkie zaburzenia równowagi w składzie jakościowym i ilościowym mikroflory, mogą nieść poważne konsekwencje zdrowotne przyczyniając się do np. przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim(SIBO-Small Intestinal Bacterial Overgrowth).

Czym jest SIBO?

 Brain fog – co to jest, jakie są przyczyny i objawy, jak wygląda leczenie mgły mózgowej?

SIBO, ogólnie rzecz biorąc, jest definiowane jako nadmierny rozrost mikroflory do jelita cienkiego. Profesjonalne dane wskazują, że SIBO, określa się jako obecność mikroorganizmów w jelicie cienkim w ilości przekraczającej 105-106 j.t.k.(jednostki tworzące kolonię)/ml.

Jak się okazuje, zaburzenie to, jest jedną z głównych przyczyn diagnozy zespołu jelita nadwrażliwego (IBS) (wedle niektórych danych literaturowych ok. 38% – 84%).

Istota tego zjawiska polega na anormalnym namnażaniu się mikroorganizmóww jelicie cienkim, gdzie nie powinno fizjologicznie znajdować się wiele mikroorganizmów, bo około 103j.t.k./ml i mniej[1].

Najczęstszymi objawami SIBO są zaburzenia trawienia, zmiana rytmu/konsystencji wypróżnień, występowanie refluksu, nadmierna produkcja gazów, wzdęcia, bóle brzucha. Większości pacjentów doskwierają też problemy niekoniecznie związane z SIBO na pierwszy rzut oka. Są to np. zaburzenia nastroju, bóle stawów, trądzik, niedobory witaminowe i mineralne itp.

Grupy ryzyka

Należy zaznaczyć, że samo SIBO często jest jedynie skutkiem, a nie bezpośrednią przyczyną obecnych problemów. Zespół przerostu bakteryjnego do jelita cienkiego może rozwijać się w wyniku różnych homeopatii stanowiących czynnik ryzyka rozwoju wspomnianego SIBO.

Zespół jelita drażliwego(IBS-Irritable Bowel Disease)[2]

 Brain fog – co to jest, jakie są przyczyny i objawy, jak wygląda leczenie mgły mózgowej?

Sama etiopatogeneza tego zaburzenia czynnościowego nie została na tę chwilę do końca wyjaśniona. Jak się okazuje, znaczna większość objawów towarzyszących IBS, pokrywa się również z objawami towarzyszącymi SIBO. W pewnym badaniu autorstwa Pimentela i wsp.

stwierdzono, że 78% pacjentów z 202 osób uczestniczących w badaniu spełniających kryteria dla IBS, posiadało nieprawidłowy wynik wodorowego testu oddechowego laktulozą (laktuloza przyczyniła się do wzrostu produkcji wodoru przez obecność fermentującej mikroflory w jelicie cienkim)[3]. W toku innych badań – według kryteriów rzymskich- również zaobserwowano charakterystyczne objawy SIBO u osób ze zdiagnozowanych zespołem jelita drażliwego. Pozostałe badania, opierały się na obserwacji towarzyszących objawów, gdyż nie przeprowadzono w nich swoistego testu z laktulozą u pacjentów z IBS.

Przypuszcza się, że powiązanie między IBS, a SIBO, może mieć związek z zaburzeniem czynności MMC-wędrującego kompleksu elektrycznego[4] (Migrating Motor Complex), o którym mowa poniżej.

Warto poświęcić chwilę czasu na poczytanie o łagodzeniu objawów IBS przy pomocy witaminy D TUTAJ

Zaburzenia pracy przewodu pokarmowego

Bezpośrednią przyczyną SIBO jest występowanie zaburzenia wędrującego kompleksu elektrycznego -MMC. Jest to cykliczna fala perystaltyczna mięśni gładkich przewodu pokarmowego, występująca w okresie między posiłkami. Głównym zadaniem tego kompleksu jest usuwanie niestrawionych całkowicie resztek pokarmowych.

Aktywacja MMC rozpoczyna się około 90 minut po spożytym posiłku, a kończy się w momencie rozpoczęcia następnego[5]. Zaburzenie pracy tego kompleksu przyczynia się do zwiększonego czasu ekspozycji niedotrawionych pokarmów na aktywność mikrobiologiczną, w wyniku czego może nastąpić nadmierny proces fermentacji w jelicie cienkim.

Tego typu cząstki pokarmowe stanowią swego rodzaju wabik dla bakterii, które lgnąc do nich niczym mysz do ser, rozprzestrzeniają swoje terytorium do terenów, w których nie powinno ich być.

Najczęstszymi przyczynami uszkodzeń wędrującego kompleksu elektrycznego są różnego rodzaju infekcje, które stymulują układ odpornościowy, który z kolei przy nadmiernym stanie aktywacji unieczynnia aktywność MMC.

Kolejnym ważnym elementem przyczyniającym się do zaburzeń działania MMC są zaburzenia pracy tarczycy o charakterze niedoczynności, najczęściej autoimmunologiczne zapalenie tarczycy Hashimoto przyczynia się do uszkodzenia MMC, ponieważ praca przewodu pokarmowego, w dużej mierze uzależniona jest od stężeń hormonów tarczycy Ft3/Ft4. Ze względu na to, że do rozwoju chorób autoimmunologicznych przyczynia się stres fizyczny oraz emocjonalny, należy również mieć na uwadze rolę kortyzolu oraz nadmiernej ekspresji CRH(kortykoliberyny), hormonu odpowiedzialnego za stymulowanie nadnerczy do syntezy kortyzolu.

Niedocenianym elementem w kwestii zaburzeń pracy przewodu pokarmowego niewątpliwie jest niedokwaśność żołądka (dyspepsja czynnościowa). Fizjologicznie pH panujące w tym narządzie powinno wynosić około 1-2.

W dzisiejszych czasach, ze względu na mnogość stresu, w pracy, w domu itp. praca żołądka zostaje zaburzona ze względu na zmniejszoną ilość produkowanego kwasu solnego oraz dostarczanie czynników prozapalnych przyczyniających się do zwiększenia wartości pH żołądka.

Wynikiem tego jest nieprawidłowe trawienie pokarmów, szczególnie wysokobiałkowych, które trafiając do jelita cienkiego w niedotrawionej postaci(w wyniku niedostatecznej ilości enzymów proteolitycznych i kwasu solnego), stanowią pożywkę dla bakterii względnie beztlenowych, które mogą powodować dyskomfort w wyniku nadmiernej fermentacji oraz rozrostu.

Do powyższego zaburzenia czynności żołądka przyczyniają się nierzadko leki IPP-inhibitory pompy protonowej, które ograniczając dopływ jonów wodorowych H+ do błony śluzowej żołądka, uniemożliwiają powstawanie kwasu solnego (jony wodorowe stanowią substrat dla enzymu anhydrazy węglanowej obecnej w komórkach okładzinowych żołądka katalizującej powstawanie kwasu solnego).

Osoby starsze

Badania przeprowadzone za pośrednictwem testu z glukozą, wykazały obecność bakterii fermentacyjnych na wysokości jelita cienkiego, u osób starszych. Dane te dotyczyły mniejszości diagnozowanych osób starszych, gdyż odsetek zdiagnozowanych osóbz SIBO wynosił w zależności o d badania od 14,5% do 33%[6,7,8].

Powszechnie, uważa się, że u osób starszych, naturalnie, w wyniku obniżenia aktywności fali perystaltycznej przewodu pokarmowego pojawia się SIBO, jednak dotychczasowe badania nie wykazują jednak znacznie obniżonej aktywności mięśni gładkich jelit u osób starszych.

Przypuszczalnie zjawisko „leniwych jelit” przypisuje się medykamentom stosowanym często u osób w starszym wieku, zapisanych na pewne towarzyszące jednostki chorobowe np. cukrzyca.

Można byłoby również rozważyć temat obniżonej aktywności hormonów tarczycy u osób starszych, w wyniku czego osłabia się u nich aktywność wędrującego kompleksu elektrycznego, czyli MMC.

Celiakia

Celiakia, to choroba o charakterze autoimmunologicznym, gdzie obserwuje się nadmierną aktywność komórek układu odpornościowego skierowanych przeciwko endomysium (komórkom jelit). W wyniku postępującej celiakii, następuje zanik kosmków jelitowych, tzw. enteropatia przyczyniająca się do zespołu złego wchłaniania, a co za tym idzie licznych niedoborów pokarmowych.

Pewne badania wykazały, iż u pacjentów z celiakią, jako powikłanie pojawia się również SIBO. Częstość jego występowania w tej grupie osób wynosi średnio od 9% do 55%. Jak widać, zakres ten jest bardzo szeroki i prawdopodobnie ryzyko wystąpienia SIBO zależy od sposobu żywienia tych osób.

Podobną częstość występowania zespołu przerostu bakteryjnego do jelita cienkiego obserwuje się u osób z nietolerancją laktozy[9].

Nieswoiste choroby zapalne jelit[10]

IBD – Inflammatory Bowel Disease, to grupa chorób obejmująca dwie przypadłości, przyczyniające się do wyniszczenia jelita grubegoi licznych komplikacji w przewodzie pokarmowym. Są to choroba Leśniowkiego-Crohna oraz Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego. Towarzyszące występowanie SIBO przy IBD, w tym wypadku przy chorobie Leśniowskiego-Crohna wynosi średnio koło 25%.

Do rozwoju SIBO w wyniku tej choroby predysponuje resekcja zastawki krętniczo-kątniczej (zastawki Bauhina) stanowiącej element odgradzający jelito cienkie od jelita grubego oraz przetoki jelitowe. Badanie przeprowadzone przez Castiglione i wsp.

wykazało, że częstość rozwoju SIBO u pacjentów z chorobą Lesniowkiego-Crohna, była większa u osób poddawanych zabiegowi chirurgicznemu, było to 30%.

Zespół jelita krótkiego[11]

Zespół jelita krótkiego oznacza stan pooperacyjny, w wyniku którego dokonano zmniejszenia całkowitej długości przewodu pokarmowego, na obszarze dystalnej części jelita krętego, gdzie znajduje się zastawka krętniczo-kątnicza.

Stan ten, przyczynia się do zmniejszenia powierzchni chłonnej jelit, a w wyniku utraty naturalnej bariery odgradzającej jelito grube od jelita cienkiego, następuje nadmierny pasaż treści pokarmowej do jelita grubego, gdzie bakterie żywiąc się niedotrawionymi resztkami zaczynają nadmierną kolonizację w kierunku jelita cienkiego, przyczyniając się do powstawania SIBO. Ponieważ proces trawienia i wchłaniania wymaga czasu, u pacjentów z resekcją jelit często obserwuje się występowanie biegunek poposiłkowych, co przyczynia się do pogłębienia stanu niedożywienia.

You might be interested:  Jak Objawia Sie Uczulenie Na Hybryde?

SIBO stanowi niezależny czynnik pogarszający adaptację jelita cienkiego po stanie resekcji, (szczególnie u dzieci) co u wielu pacjentów wymusza  stosowanie żywienia pozajelitowego[12].

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby

 Brain fog – co to jest, jakie są przyczyny i objawy, jak wygląda leczenie mgły mózgowej?

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby, jak sama nazwa wskazuje, wynika z nadmiernej kumulacji trójglicerydów w tkance wątrobowej,w wyniku stosowania diety prozapalnej, która nie uwzględnia spożycia alkoholu.

Głównym czynnikiem pokarmowym przyczyniającym się do tego zaburzenia, jest nadmierne spożycie fruktozy – monosacharydu będącego również elementem produktów należących do tzw. wysoce fermentujących, jest to grupa produktów FODMAP.

Sama częstość występowania SIBO była znacznie wyższa u osób

z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, niż w przypadku zdrowych osób. Wskaźniki wodorowego testu oddechowego z laktulozą, pozytywnie korelowały z podwyższeniem prozapalnej cytokiny TNF-alfa [13].

Wynika to z tego, że fruktoza będąc produktem fermentującym, stanowi pożywkę dla bakterii, które mogą wykorzystać ten monosacharyd i tym samym przyczyniać się do dyskomfortu w przewodzie pokarmowym wywołując objawy SIBO.

Podobną korelację z częstością występowania SIBO zanotowano u osób ze zdiagnozowaną marskością wątroby, warto pamiętać, że cząstki pokarmowe wchłonięte przez jelito, trafiają krążeniem wrotnym do wątroby, gdzie podlegają dalszym przemianom.

Do marskości wątroby, podobnie jak w przypadku stłuszczenia, przyczynia się niepohamowana konsumpcja fruktozy oraz alkoholu.

Wszelkie nieprawidłowości w jelitach, będą dawały się we znaki w obrazie diagnostycznym wątroby, dlatego też u osób z zaburzeniami pracy tego narządu, częściej obserwuje się nadmierny przerost bakteryjny do jelita cienkiego i inne zaburzenia czynnościowe jelit[14].

Twardzina układowa

Jest przewlekła choroba tkanki łącznej o charakterze autoimmunologicznym, prowadząca do postępującego włóknienia skóry oraz narządów wewnętrznych, powodując zaburzenia ich funkcjonowania. Jak się okazuje, choroba ta, atakuje przewód pokarmowy u około 80% pacjentów[15]. W wyniku zastosowania testu z laktulozą SIBO obserwuje się średnio u 43 do 56% badanych[16,17].

Cukrzyca[18]

Archiwa: mgła umysłowa – Zdrowiebeztajemnic.pl

Brain fog – co to jest, jakie są przyczyny i objawy, jak wygląda leczenie mgły mózgowej?

Konferencja jest względnie nowa – odbyła się tak jak tytuł wskazuje – w Amsterdamie w Holandii – miejscu gdzie CBD z THC można kupić bez większych problemów :-).Są to zapiski od Scotta z betterhealthguy – człowieka który przez wiele lat męczył się z boreliozą i koinfekcjami najróżniejszymi sposobami naturalnymi(i też antybiotykami) – obecnie jest zaleczony mimo to jest cały czas bardzo aktywny w świecie infekcji i różnych chorób typu np.autyzm. Jest to część piąta.

farmaceuta Armin Schwarzbach C.D.– Koale takżę mają chlamydie pneumoniae tak samo jak np. żaby

– Chlamydia pneumoniae to bakteria wewnątrzkomórkowa która powoduje problemy zdrowotne takie same jak borelioza

– EBV jest bardzo popularnym wirusem i może powodować białaczkę– Wirusy z grupy herpes odgrywają ważną rolę w stwardnieniu rozsianym– Wysokie miana IgM dla wirusa HHV-6 może być czynnikiem sprawczym hashimoto i niektórych nowotworów 

– 90-95% ludzi ma wirusa coxsackie. Może być zaangażowany w problemy z sercem oraz cukrzycę

– Kleszcze mają 14milionów lat, borelioza ma ok.15mln

– W fibromyalgi i reuomatoidalnym zapaleniu stawów warto zbadać: boreliozę, chlamydię, mykoplazmę, ehrlichie, anaplazmę, rickettsie, yersinie, coxsackie, HHV-6

– W przypadku stwardnienia rozsianego warto zbadać: boreliozę, chlamydię, mykoplazmę, bartonellę, coxsackie, EBV, CMV, HHV-6– W przypadku przewlekłego zmęczenia warto zbadać: boreliozę, chlamydię, mykoplazmę, bartonellę, parvovirusa, wirusa coxsackie, EBV, CMV, HSV1 i 2 oraz HHV-6– W przypadku Alzheimera i demencji warto zbadać: boreliozę, chlamydię, mykoplazmę, coxsackie, HSV1 i 2, EBV, CMV– W przypadku Parkinsona warto zbadać: Boreliozę, Chlamydię, mykoplazmę, bartonellę, coxsackie, EBV, CMV– W przypadku Autyzmu warto zbadać: boreliozę, chlamydię, mykoplazmę, coxsackie, EBV, CMV

– Każdy pacjent ma kilka infekcji

dr.Dietrich Klinghardt „Czynniki współtowarzyszące w boreliozie i zaburzeniach mózgu”– Używa głównie ziół i medykamentów naturalnych. Zioła wykształciła natura.– Zioła na początek a następnie antybiotyki jeśli potrzeba– Autyzm to borelioza nabyta w łonie matki– 22% ludzi w jednym badaniu wykazało w biopsji chorobę szalonych krów.

Im starszy jestes tym bardziej powinieneś przejść na dietę wegetariańską– Bariera krew mózg może być zniszczona przez aluminium, rtęć, mikrofale i infekcje– Kiedy zaadresujemy toksyny, emocje, infekcje i oddziaływanie promieniowania następuje duży postęp i często pełne wyzdrowienie– Naturalne opcje lecznicze wymagają od pacjenta zaangażowania w leczenie co przyniesie lepsze ogólne korzyści– Wszyscy na tej planecie powinni pracować nad długotrwałą detoksykacją swojego organizmu w celu zoptymalizowania swojego zdrowia– Jest 11 czynników łączących się z boreliozą i Alzheimerem wywołanym przez boreliozę: mechaniczne czynniki takie jak układ limfatyczny oraz CCSVI, genetyka, wirusy z grupy herpes, priony, aluminium, rtęć, pole elektromagnetyczne, herbicydy, gluten, infekcje szczekowe, niedobór promieni słonecznych– W przypadku mutacji genu Apo-E, osoby z Apo-E2 mają dobry detoks a osoby z Apo-E4 mają go słaby. Wdrożenie detoksykacji przez całe życie może być przydatne– Komórki mózgu kurczą się w nocy do 60% ich objętości w celu stworzenia miejsca aby usuwać toksyny. Musimy spać. Mózg staje się toksyczny kiedy nie śpimy. Medykamenty nie zastąpią detoksykacji mózgu tak jak naturalny sen.– Bezsenność może być związana z polem elektromagnetycznym, akumulacją aluminium lub rtęci i infekcjami– Melatonina liposomalna usuwa rtęć i aluminium z mózgu oraz usuwa krętki boreliozy i wirusy– Melatonina to hormon peptydowy który nie przechodzi bariery krew mózg chyba, że jest w formie liposomalnej. Jeden z naukowców wspomniał, że bierze 200mg melatoniny co noc.

 • – Pole elektromagnetyczne stymuluje mikroby i prowadzi do mgły umysłowej
 • – Detoks z aluminium i rtęci może obejmować stosowanie takich specyfików jak kolendra, chlorella, zeolit, kąpiele stóp IonCleanse, hydroterapia jelit, masaż limfy, dożylna witamina C, kwas ALA, glutation
 • – Usunięcie glifosatu, pestycydów, ftalanów, BPA i innych chemikaliów polega na używaniu dzikiej róży, witaminy C, E, glicyny, selenu, cynku, witaminy B6, homeopatycznej terapi moczowej, homeopatycznego glifosatu, zeolitu, sauny, detoksu laserem.
 • farmaceuta Valerie Obsomer– Redukuj ugryzienia kleszczy w rejonach endemicznych
 • – W jednym z badań, 28% bydła miało wynik pozytywny na boreliozę

– Pacjent z borelioza może potrzebować 20mg melatoniny liposomalnej co będzie pozytywnie wpływało na detoks i powinno być wdrożone razem z szerokim protokołem detoksykacyjnym– Na wirusy z grupy herpes i inne które są typowe dla alzheimera(i boreliozy) poleca EB Homaccord, Rerum i preparat Bravo. Potrzeba wdrożenia długoterminowych protokołów przeciwwirusowych. Może być to wdrożone równożędnie z optymalizacją procesu metylacji. Artemisia jest także dobrą opcją antywirusową.– Na aluminium i metale ciężkie zeolit może być pomocny tak samo jak nalewka z kolendry. Wody bogate w krzem mogą być także pomocne w przypadku detoksu z aluminium– Istnieje bezpośredni związek pomiędzy toksycznością aluminium oraz częstotliwością występowania boreliozy– Aluminium, bar, stront i tytan znajdują się w powietrzu i są wdychane. Nie ma bariery w płucach które by powstrzymywały ich przedostawanie się do organizmu– Aluminium we krwii jest o 94x bardziej powszechne niż inne toksyny we krwii– Rtęć jest kofaktorem w boreliozie i czynnikiem powodującym Alzheimera. Potrzeba past do zębów bez metali ciężkich, spożywania ryb bez meali oraz unikać szczepień jak i również wprowadzić detoks organizmu– Symptomy boreliozy i zawalenia rtęci teoretycznie są identyczne– Biologiczne leczenie z metali ciężkich uwzględnia: kolendre z moczeniem stóp w wodzie jonowej, węgiel aktywny, zeolit, detoks laserem, homeopatię, kąpiele Lindy Lancaster na detoks, itp.– Nalewka z kolendry nie powinna być używana jeśli ktoś nadal ma amalgamaty w buzi– Łatwiej jest przepchnąć toksyny przez powłokę jelita niż przez nerki– Jedno z badań sugerowało, że może zająć 7 lat aby pozbyć się metali ciężkich co można osiągnąć na takim samym poziomie używając przez 39dni kolendrę– Kolendra zwiększa pozbywanie się wszystkiego co toksyczne z moczem– U dzieci z autyzmem, moczenie stóp wraz z kolendrą jest głównym leczeniem– Podczas robienia kąpieli stóp, największa ilość metali ciężkich wychodzi z moczem na trzeci dzień– Pole elektromagnetyczne hamuje detoks organizmu i powowoduje, że patogeny są bardziej wirulentne– Ekspozycja na telefony komórkowe powoduje redukcje melatoniny– Redukcja ekspozycji na pole elektromagnetyczne obejmuje wyłączenie WiFi, ubrania ochronne, żadnych ‚alarmów dziecięcych’,telefonów bezprzewodowoych, wyłączanie bezpieczników na noc. Komputer i komórki nie powinny być używane w nocy (ogrniczyć światło jasne PD: a dokładniej światło niebieskie). Do użytku wewnętrznego poleca nalewke z propolisu i rozmarynu.– Istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy glifosatem i większością symptomów i chorób. Ważne jest, aby jadać rzeczy organiczne aby ograniczyć ekspozycję na glifosat.

Marlene Kunold– pH krwii ma bardzo mały zakres – 7.35 – 7.45.– Organizm ma buffor który utrzymuje pH w normie

 1. – Mleczany/kwas mlekowy i kwaśne środowisko w tkankach prowadzi do bólu
 2. – Używanie sody do pieczenia pod prysznicem możę pomóc usunąć kwasy z tkanek
You might be interested:  Co Na Katar Dla 2 Miesięcznego Niemowlaka?

– Soda spożywcza możę być stosowana do odkwaszania organizmu– Bakterje jelitowe produkują amoniak co prowadzi do mgły umysłowej– Soda do pieczenia może być stosowana na skóre zamiast dezodorantu– Rzeczy które sprzyjają kwasowości organizmu to stres, toksyny, infekcje, promieniowanie, stany zapalne, jedzenie i zaburzony metabolizm– 1/4 do 1/2 łyżeczki sody do pieczenia możę być użyte z rana– Soda spożywcza nie wpływa negatywnie na trawienie– Odwrucona osmoza i woda destylowana mają pH 5.5 i kradną tlen

dr.Joseph Burrascano „Leczenie krętka boreliozy typu persisters”– Istnieje 4 tygodniowy cykl: jeśli cykl dalej trwa – pacjent ma nadal aktywną infekcję.

W przypadku nawracających gorączek boreliozowych, cykl trwa 2 tygodnie– Czy syndrom po boreliozowy jest prawdziwy?nie ma niczego co by potwierdzało że to autoimmunologia– Teoria o stałych zniszczeniach nie zgadza się z migrującymi symtomami które przychodzą i odchodzą– Chroniczna infekcja zdecydowanie istnieje i może być to udowodnione– Patrząc na syndrom po boreliozowy, kiedy to główne symptomy boreliozowe ustąpią, mówi się, że wyleczono się z boreliozy. Główne problemy to paraliż bella i zapalenie tętnic co i tak się polepsza podczas naturalnej progresji nawet nie leczonej choroby. Nie jest to zatem prawidłowe leczenie– Nie jest to autoimmunologia a raczej ciągła obecność bakterii. Nie ma dowodów na autoimmunologie– Borelia jest bardziej czuła niż test PCR – PCR ma około 30% czułości lub mniej– W celu przeprowadzenia diagnostyki najlepiej pobrać krew wcześnie po południu gdyż wtedy jest więcej krętków borreli w krwiobiegu– Jeśli test C6 ELISA jest negatywny jednak test PCR i hodowla kultur bakterii jest pozytywny jest to dowód na występowanie formy persisters.– W celu leczenia formy persisters, terapia w postaci cykli może być używana. Polega to na używaniu konwencjonalnych antybiotyków przeciwko Borreli przez 4-6tygodni poprzedzających brak leczenia przez 3-5tygodni dopuki symptomy nie zaczną powracać a następniez powrotem do pełnego leczenia. Jest to tak powtarzane przez około 4 cykle.– Cubicin(Daptomycyna) to jedna z opcji która wpływa na komórki persister. Przeważnie używana jest z innymi antybiotykami– Daptomycyna rozszczepia membrany komórkowe wszystkich form Borreli– Skutki uboczne w/w antybiotyku mogą być gorsze jeśli ktoś używa w między czasie statyn: statyny zwiększają stany zapalne tkanki mięśniowej– Ludzie zaczynają potwierdzać, że borelia dalej istnieje nawet po zakończeniu leczenia– Leczenie boreliozy antybiotykami powinno odbywać się na pełnych dawkach – niższe dawki powodują oporność bakterii na antybiotyki– Nie poleca doksycykliny z tego względu iż notuje częste niepowodzenia i dawki jakie trzeba używać są często źle tolerowane. Nie jest to antybiotyk efektywny w leczeniu boreliozy formy persisters(przetrwalnikowej)– Doksycyklina jest bakteriostatyczna ale nie bakteriobójcza– Niezbędne są kombinacje antybiotyków. Daptomycyna jest narzędziem które może zostać użyte w takiej kombinacji.– Leczenie jest kontynuowane dopuki nie ustąpią cykle co 4 tygodniowego nawrotu objawów chorobowych. C4a i komórki T mogą być sprawdzane w trakcie leczenia tak samo jak CD57+ na koniec leczenia.– Daptomycyna w jego testach klinicznych wykazuje bardzo wysoką skuteczność leczniczą– Inny medykament – Dapsone może być pomocny u niektórych osób z chroniczną boreliozą – może także pomóc u osób z babesia– Ćwiczenia fizyczne są bardzo ważne w powrocie do zdrowia u boreliozowców. Jego specyficzny program ćiwczeń został stworzony po to aby polepszyć funkcje limfocytów T. Nie są to ćwiczenia aerobowe leczćwiczenia wzmacniające. Używa się małych ciężarów i robi dużo powtórzeń. Robi się je na zmianę tj.dzień ćwiczeń, dzień odpoczynku.– Jeśli nie będziesz ćwiczył, nie poczujesz się lepiej– Najlepiej unikać wysokich dawek antyoksydantów gdyż Advanced Labs twierdzi, iż powodują one wzrost krętków borreli– Borrelia nie lubi tlenu stąd tlenoterapie mogą być pożyteczne. Komora hiperbaryczna może spowodować, że antybiotyki mogą działać lepiej– Ciepło oraz ćwiczenia mogą polepszyć efektywność antybiotykoterapii– Można używać probiotyków, multiwitamin/minerałów, koenzymu q10 (chyba że jest się na mepronie lub malaronie – wtedy nie), NT factor, witamin z grupy B, witaminy D, magnezu, omega 3. Preferuje bardziej formy płynne zdrowych tłuszczy niż kapsułki. Niektórzy z jego pacjentów mają przypływ energii po 2 tygodniach stosowania NT factor.– Sen jest niezbędny. Nie używać kofeiny gdyż może zaburzyć sen. Żadnego alkoholu i palenia papierosów. Dieta musi być wysokiej jakości z dobrymi jakościowo proteinami i bogata w błonnik. Najlepiej być na niskowęglowodanowej i nisko tłuszczowej.– Wg.niego chroniczna borelioza to taka która trwa przez rok lub dłużej– Wg.Dr.Klinghardta nerw błędny jest nerwem najczęściej infekowanym. Może być zaatakowany przez boreliozę, bartonellę, EBV i inne.– Dr.Klinghardt – choroba Parkinsona to symptom Boreliozy. Każdy z jego pacjentów z Parkinsonem miał boreliozę.

– Dr.Klinghardt – w przeszłości uważano, że powinno robić się przerwy w braniu artemesini gdyż może nie być już absorbowana po 3 tygodniach ciągłego stosowania. Takiego problemu nie ma w przypadku stosowania liposomalnej wersji.

– Dr.Klinghardt – dieta wysokobiałkowa jest pomocna w przypadku Clostridi natomiast nie poleca jej przy boreliozie – poleca wegetarianizm

Pos

Jak objawia się mgła mózgowa?

Brain fog – co to jest, jakie są przyczyny i objawy, jak wygląda leczenie mgły mózgowej? Mózg / Źródło: Pixabay / GDJ Mgła mózgowa (brain fog lub zamglenie umysłu) to stan, który może występować w przypadku przebiegu wielu różnych chorób. Ma on bezpośredni związek z upośledzeniem zdolności koncentracji uwagi i przewlekłym zmęczeniem oraz zaburzeniami pamięci. Zamgleniu umysłu towarzyszą różne objawy m.in. zapominanie nazw przedmiotów, obniżenie motywacji do działania oraz problemy ze skupieniem uwagi na wykonywanych czynnościach.

Określenie „mgła mózgowa” nie funkcjonuje w terminologii medycznej. W ten sposób określa się upośledzenie percepcji i lekkie zaburzenia świadomości oraz inne zaburzenia poznawcze, które nie zostały dotąd zakwalifikowane do grupy zaburzeń psychicznych.

Co to jest mgła mózgowa?

Najczęściej mgłą mózgową określa się lekkie i przemijające zaburzenia świadomości, którym towarzyszą zaburzania pamięci i koncentracji. Osoba, u której występuje mgła mózgowa, czuje się, jakby część jej mózgu została „uśpiona”.

Powoduje to wystąpienie różnych zaburzeń percepcji o zmiennym nasileniu, które utrudniają normalne funkcjonowanie.

Objawom mgły mózgowej bardzo często towarzyszy przewlekłe zmęczenie, nadmierna senność oraz zmniejszona motywacja do działania, co powoduje, że trudno jest podołać wykonywaniu codziennych obowiązków domowych oraz zawodowych.

Zespół objawów brain fog może towarzyszyć różnym schorzeniom lub być spowodowany jedynie nadmiernym obciążeniem fizycznym oraz psychicznym, a także brakiem dostatecznej ilości snu. Mgła mózgowa uważana jest też za niepełnoobjawowe, lekkie delirium.

Mgła mózgowa – przyczyny

Przyczyną mgły mózgowej mogą być zaburzenia wydzielania kluczowych dla prawidłowego działania mózgu neuroprzekaźników, których zadaniem jest przenoszenie sygnału pomiędzy poszczególnymi neuronami. Wyróżnia się 4 podstawowe neuroprzekaźniki o kluczowym wpływie na nastrój, zdolności koncentracji uwagi oraz zapamiętywania informacji, czyli:

 • dopaminę,
 • serotoninę,
 • acetylocholinę,
 • kwas gamma-aminomasłowy.

Każdy z powyższych neuroprzekaźników pełni wiele różnych funkcji, a utrzymanie jego prawidłowego poziomu w organizmie jest niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.

Zaburzenia w produkcji neuroprzekaźników mózgowych mogą być spowodowane różnymi czynnikami np.

niektórymi chorobami, stosowaniem ubogiej w składniki odżywcze diety, częstym sięganiem po używki, przewlekłym stresem, brakiem snu, a także przyjmowaniem niektórych leków.

Uważa się, że niewielki spadek poziomu jednego lub kilku neuroprzekaźników wpływa właśnie na wystąpienie mgły mózgowej. Jak dotąd nie określono dokładnej przyczyny zamglenia mózgu, jednak jest ono łączone z encefalopatią wątrobową, zakażeniami pasożytniczymi, grzybicą organizmu i niektórymi chorobami autoimmunologicznymi np. toczniem rumieniowatym.

Sama mgła mózgowa nie jest uważana za chorobę; jest ona jedynie trudnym do zdiagnozowania, ze względu na dość subiektywny charakter, objawem różnych schorzeń ustrojowych oraz schorzeń psychicznych. Może towarzyszyć np. depresji oraz nerwicy, a także pojawiać się w momencie silnego stresu. Jedną z przyczyn mgły mózgowej może być też niedobór witaminy B12.

Mgła mózgowa – objawy

Mgła mózgu może objawiać się w różny sposób.

Doświadczające jej osoby twierdzą, że czyją się, jakby chodziły we mgle (stąd nazwa mgła mózgowa); doświadczają wówczas uczucia dezorientacji, pobudzenia, nie mogą skupić uwagi na wykonywanych czynnościach, brakuje im chęci i sił do działania, a także mają problemy z doborem właściwych słów. Są to subiektywne odczucia, które mogą występować z różnym nasileniem, jednak istnieje kilka objawów, które mogą jednoznacznie wskazywać na to, że mamy do czynienia z mgłą mózgową, a zaliczamy do nich, m.in.:

 • problemy z koncentracją uwagi,
 • uczucie otępienia i spowolnienie myślenia,
 • „zawieszanie się” na wykonywaniu różnych czynności,
 • problem z zapamiętywaniem i przyswajaniem wiedzy,
 • zapominanie nazw przedmiotów,
 • przemijające problemy z doborem właściwych słów i precyzyjnym formułowaniem myśli,
 • uczucie śnienia na jawie,
 • problemy z logicznym myśleniem.
You might be interested:  Jak pozbyć się zaparć? Domowe sposoby na zaparcia

Czytaj także:Czosnek nie leczy raka, ale czy może przed nim chronić?

Informacje zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej, a stosowanie ich w praktyce powinno za każdym razem być konsultowane na indywidualnej wizycie lekarskiej z lekarzem specjalistą.

Historie dorosłych, którym pomogła chelatacja według protokołu Cutlera

Poniżej znajdują się historie dorosłych, którym protokół Cutlera pomógł odzyskać zdrowie, a nawet życie lub chociaż rozwiązał problem części przewlekłych problemów ze zdrowiem.

Wiele osób potrzebuje wsparcia, zachęty. Tak wiele osób wspomina o swoich postępach przemykając przez różne fora, a ich komentarze powoli znikają i rozpływają się gdzieś w eterze. Osoby, które napisały te komentarze również zdają się gdzieś znikać, a oni po prostu czują się lepiej i wrócili do życia własnym życiem.

Byłam chora przez większość mojego życia. Podejrzewam, że zaczęło się od szczepionek, gdy byłam dzieckiem. Moja mama powiedziała mi, że prawie mnie straciła prze wysoką gorączkę oraz konwulsje. Zastanawiałam się, czy to nie szczepionki były ich przyczyna.

Popełniłam również wiele błędów na początku. Chelatowałam się z amalgamatami, a później z ukrytymi amalgamatami. Minęły 4 lata odkąd zaczęłam chelatacje według protokołu Cutlera.

Oto co uległo poprawie:

Nie odczuwam już lęku i niepokoju.Nie mam mgły umysłowej (brain fog). Mogę teraz wyjść z parkingu i wiem, w którą stronę skręcić.Nie czuję już, że wjadę komuś w tył samochodu, gdy prowadzę.Nie muszę już sikać co 5 minut.MOGĘ SPAĆ W NOCY!!! Co za luksus!Czuję się znacznie mniej marginalnie i dziwnie. Nie jestem już przywiązana do ludzi dziwnych i marginesu.

Jestem w stanie zrzucić wagę jeśli skupie na tym swój umysł. Zeszłam z rozmiaru 16(48 – XL) na 12(44 – L). Moja skóra wygląda pięknie, a włosy są lśniące. Ludzie mówią mi, że „starzeje się wstecz”.

Sprawy komplikował fakt, że przez dekady chorowałam na wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Radziłam sobie z nim całkiem nieźle z pomocą Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, ale podczas ostatnich kilku lat problem ten zaczął naprawdę dawać mi się we znaki.

Wszystko o czym wyżej wspomniałam ulegało poprawie, ale czułam się coraz bardziej zmęczona. Skończyłam właśnie trzy miesięczną kuracje przeciwko temu wirusowi i poskutkowało. Moja energia wraca i to właśnie dlatego w końcu piszę to świadectwo .

Praktycznie każda osoba zatruta rtęcią skarży się na mgłę umysłową, ale gdy ta mgła pojawia się w wieku 60 lat i pogarsza się, ludzie dookoła myślą, że zaczynasz mieć demencje. O ile mi wiadomo, demencja jest objawem zatrucia rtęcią u starszych osób.

Ich mózg pełen jest rtęci i gdy zaczynają się pewne problemy związane z wiekiem, rtęć dostaje swoją szansę. Najsłabsze ogniwa pękają pierwsze. Lekarze przystępują do swojego świętego rytuału nazywania choroby. To Alzheimer albo otępienie z ciałami Lewy’ego, a może postępująca afazja… ale tak naprawdę to tylko rtęć.

Jeśli nie miałeś wypadku lub nie doznałeś urazu mózgu to jest to tym czym jest.

Objawy, które miałam to typowe problemy towarzyszące mgle umysłowej np. przychodziłam do pokoju i nie miałam pojęcia dlaczego to zrobiłam. Nie była w stanie zrobić praktycznie nic co wymagało zaangażowania intelektualnego. Nie byłam w stanie czytać książek non-fiction, ponieważ zapomniałabym co było na początku akapitu, zanim dotarłabym do jego końca.

Okropne problemy z przypominaniem słów. Żyłam w ryzyku, że wjadę komuś w tył na drodze. Neurolog uznał, że najbardziej niepokojące były moje skargi na brak map w głowie. Nie miałam pojęcia jak dostać się z punktu A do punktu B i musiałam iść przed siebie z nadzieją, że mój instynkt doprowadzi mnie tam, gdzie chcę.

Gdy opuszczałam parking, nie pamiętałam, którędy przyszłam i absolutnie nie byłam w stanie odtworzyć zmian kierunku w mojej głowie. Teraz wszystkie te objawy odeszły. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy to się stało, ale stało się. Po prostu odeszły, krok po kroku wraz z upływem czasu. Nie boję się już, że pojadę gdzieś i będę zamroczona i zagubiona.

Radą, którą lubię dawać innym jest: rób notatki. To zaskakujące jak szybko zapominamy o złych rzeczach.

Rebecca Lee (4 lata na protokole AC)

Historia 2

Byłem zatruty rtęcią pochodzącą głównie z amalgamatów. Pierwszy wstawiono mi w wieku 10 lat, na krótko przed pojawieniem się duszności podczas biegania. Powiedziano mi, że to astma. Wraz ze wstawianiem kolejnych wypełnień przez dentystę, zaczął się powolny i stały spadek stanu zdrowia. Miałem 16 amalgamatów zanim skończyłem 16 lat.

Cierpiałem na zespół przewlekłego zmęczenia mimo spania po 16 godzin, miałem anemie, infekcje, depresje, napady lękowe, koszmary, krwawiące dziąsła, zapalenie migdałków, neuropatie stopy i zgrzytałem w nocy zębami. Straciłem nawet zdolność do widzenia obwodowego.

Gdy mój wiek zbliżał się do 30, myślałem, że rozwija się u mnie ADHD i inne takie problemy, ponieważ nie byłem już w stanie zapamiętywać różnych rzeczy, ani się skupić. Sporządzałem listy i rozmieszczałem je po całym domu. Moje biurko było pokryte karteczkami, które miały mi przypominać o rzeczach do zrobienia. Utraciłem kreatywność.

Czułem, jakbym nigdzie nie pasował, że jestem na jakiś sposób inny. Stałem się kapryśny i zacząłem się powoli wycofywać z życia towarzyskiego, ponieważ stało się dla mnie męczące. Zacząłem dostrzegać, że mam również problemy ze słuchem.

Objawy były podobne do tego co dzisiaj nazywa się „zaburzeniami przetwarzania słuchowego”, ponieważ słyszałem coś podobnego, a nie dokładnie to co zostało powiedziane. Łatwo myliłem podobnie brzmiące słowa. Zauważyłem nawet, że kolory, które widziałem były mniej wyraźne.

Było jeszcze wiele innych objawów, które mógłbym tutaj wymienić. W 2006 roku natknąłem się na rtęć jako czynnik, gdy szukałem informacji na temat autyzmu, aby pomóc mojemu synowi. Doprowadziło mnie to do usunięcie wszystkich amalgamatów w kwietniu 2006 roku u dentysty przeszkolonego przez Hugginsa.

Musiałem podróżować, aby móc usunąć amalgamaty w bezpieczny sposób. Kilka godzin po usunięciu amalgamatów, w drodze powrotnej nagle zacząłem widzieć kolory tak jasno i wyraźnie, jak gdy byłem dzieckiem. Drzewa tak pięknie zielone, a niebo błękitne.

Podczas tych wszystkich lat przed usunięciem kolory stały się wypłowiałe i nie wiedziałem dlaczego.

Nigdy nie utraciłem poprawy osiągniętej przez usunięcie amalgamatów oraz chelatacje. Spędziłem ostatnich 10 lat na chelatacji (wolno z powodu zmęczenia nadnerczy). Chelatuję również dwójkę moich dzieci. Większość pierwotnych objawów, które miałem całkowicie znikła.

Jedynymi problemami, nad którymi wciąż pracuje są nadnercza i tarczyca. Wciąż nie spożywam glutenu choć moja wrażliwość na niego jest dużo mniejsza. Na czerwiec 2016 roku liczba rund, które ukończyłem wynosi 119 i jestem w stanie przyjąć 160mg ALA bez żadnych efektów ubocznych podczas oraz po rundzie.

Na początku w ogóle nie tolerowałem ALA. Robiłem rundy na DMSA przez 16 miesięcy zanim byłem w stanie tolerować malutkie dawki ALA. Potrzebowałem około 100 rund, zanim mogłem zacząć brać dawki powyżej 25mg. To była długa droga, ale ten protokół naprawdę zwrócił mi życie.

Powrót mojej kreatywności i sprawności umysłowej pozwolił mi znów zostać pisarzem.

Jan Martin, współautor książki Fight Autism and Win (ponad 10 lat na protokole)

Historia 3

Chelatuje się od około półtora roku. Bardzo cierpiałam wcześniej z powodu bólu. Na skali od jednego do dziesięciu, byłoby to cały czas 10. Teraz jest to 1 albo 2. Nie myślę już o tym.

Gram w koszykówkę z ludźmi o połowę młodszymi ode mnie i prawdopodobnie mam więcej energii i jestem bardziej wytrzymała niż większość z nich.

W tą niedziele grałam w koszykówkę przez dwie i pół godziny, w siatkówkę plażową przez półtora, a później spędziłam godzinę na siłowni. Potrafię bardziej się skupić, gdy czytam. Odczuwam większą empatię w stosunku do cierpienia ludzi. Nie boję się już odezwać do obcych.

Moja wydajność w pracy poprawiła się i właśnie dostałam podwyżkę. Wydaje mi się, że zrobiłam około 70 rund. Przestałam liczyć na 56. Aktualnie przyjmuje tylko ALA w dawce 100mg. Odzyskuję zdrowie, kawałek po kawałku.

Reach (1,5 roku chelatacji)

Kolejne historie już wkrótce…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *