Ciągłe zmęczenie i senność – jakie mogą być przyczyny?

Ciągłe zmęczenie i senność – jakie mogą być przyczyny? 16 lipca 2020Bezdech senny

Przyczyną nadmiernej senności w ciągu dnia bywają często nasze nawyki, niesprzyjające efektywnemu wypoczynkowi. Nawracające uczucie niewyspania może jednak stanowić objaw kłopotów ze zdrowiem, co wymaga właściwego rozpoznania i leczenia. O czym świadczy chroniczna senność? Jak możemy ją zwalczyć?

Kiedy senność w ciągu dnia powinna nas zaniepokoić?

Senność w ciągu dnia to dość powszechny problem, który może mieć wiele różnych źródeł. Bywa wynikiem nieprawidłowej higieny snu, ale także sygnałem zaburzeń zdrowotnych, dlatego – jeśli taki stan utrzymuje się długotrwale – nie należy go ignorować.

Sygnały towarzyszące ciągłemu uczuciu senności, które powinny zwrócić naszą uwagę, to:

 • nawracające bóle głowy,
 • obniżony nastrój, drażliwość,
 • obniżenie zdolności intelektualnych, problemy z koncentracją i zapamiętywaniem,
 • obniżenie libido / zaburzenia potencji.

Warto wiedzieć, że w diagnostyce nadmiernej senności wykorzystuje się skalę Epworth, która służy określeniu prawdopodobieństwa zaśnięcia (w zakresie od 0 do 3) w sytuacjach, takich jak m.in.: siedzenie i czytane, oglądanie telewizji, godzinna jazda samochodem jako pasażer, siedzenie przy stole. O nadmiernej senności mówimy, gdy otrzymany wynik przekroczy 10 punktów.

Jakie są najczęstsze przyczyny senności w ciągu dnia?

Najbardziej prozaiczną, a jednocześnie najłatwiejszą do wyeliminowania przyczyną ciągłej senności w ciągu dnia jest niedostateczna ilość snu wynikająca z prowadzonego trybu życia.

Praca do późnych godzin nocnych, spożywanie tuż przed snem napojów kofeinowych, alkoholowych i ciężkostrawnych posiłków, uprawianie intensywnych ćwiczeń, korzystanie z urządzeń elektronicznych – wszystkie te czynności utrudniają zachowanie prawidłowej regularności snu i rodzą silną potrzebę drzemki w ciągu dnia.

Ciągłe zmęczenie i senność – jakie mogą być przyczyny?

Wzmożona senność w ciągu dnia może wskazywać na obturacyjny bezdech senny.

Zdarza się jednak, że senność za dnia jest wynikiem pewnych dysfunkcji somatycznych bądź psychicznych. Jakim problemom zdrowotnym najczęściej towarzyszy chroniczna senność?

Wzmożona senność w ciągu dnia przy cukrzycy i problemach z tarczycą

Zmęczenie i senność są typowe dla osób zmagających się z cukrzycą. Silna potrzeba snu może pojawić się w sytuacji podwyższonego poziomu glukozy we krwi,

Bezsenność

Osoba, która spokojnie przesypia całą noc (przynajmniej siedem-osiem godzin), zapewniając organizmowi odpowiedni czas regeneracji, pomimo to odczuwa ciągłe zmęczenie i senność, powinna zgłosić się do specjalisty. Tego typu objawy mogą wskazywać na niebezpieczne zaburzenie nazywane hipersomnią.

Hipersomnia, określana jako nadmierna senność, jest chorobą, charakteryzującą się przewlekłymi zaburzeniami snu. Szacuje się, że cierpi na nią ok. 5% populacji ogólnej.

U zdecydowanej większości jednostek można zidentyfikować przyczynę takiego stanu.

Do postawienia diagnozy najczęściej wystarczy przeprowadzenie dokładnego wywiadu z pacjentem, który może zostać uzupełniony specjalistycznymi badaniami diagnostycznymi.

Hipersomnia to patologicznie wzmożona ciągła senność, czyli utrzymywanie się potrzeby snu przez wiele dni, a nawet tygodni, gdyż pojawienie się takich objawów po jednej czy dwóch nieprzespanych nocach nie stanowią choroby.

Ciągłe zmęczenie i senność – jakie mogą być przyczyny?

Ciągłe zmęczenie i senność?

O nadmiernej senności najczęściej mówi się, gdy mamy do czynienia ze zbyt długim czasem snu, przekraczającym dziesięć godzin. Do diagnozowania tego rodzaju zaburzenia jest wykorzystywana tzw. skala senności Epworth, polegająca na określeniu przez pacjenta (w skali 0-3) prawdopodobieństwa zaśnięcia w kilku sytuacjach życia codziennego, m.in. w czasie:

 • czytania książki lub oglądania telewizji,
 • siedzenia w miejscu publicznym (kino, zebranie, narada),
 • godzinnej, nieprzerwanej jazdy jako pasażer,
 • leżenia i odpoczywania popołudniu,
 • spokojnego siedzenia po bezalkoholowym obiedzie,
 • podczas kilkunastominutowego postoju w korku, na światłach, itp.

W celu oceny, czy mamy do czynienia z ciągłym zmęczeniem i sennością, osoba badana do każdej wyżej wymienionej sytuacji musi dopasować najbardziej pasującą cyfrę:

 • 0 – zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia
 • 1 – małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
 • 2 – średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia
 • 3 – duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

Jeżeli wynik przekroczy 15 punktów, wówczas rozpoznawane są umiarkowane zaburzenia ze snem. Natomiast, gdy suma wyniesie powyżej 18 punktów, wówczas najprawdopodobniej pacjent cierpi z powodu nadmiernej senności, wymagającej specjalistycznej konsultacji lekarskiej.

Nadmierna senność i zmęczenie – przyczyny

Ciągłe zmęczenie i brak energii jest uciążliwą przypadłością, która poważnie utrudnia prowadzenie normalnego trybu życia. Osoby cierpiące na hipersomnię gorzej funkcjonują na co dzień, co przekłada się między innymi na pracę, szkołę oraz rodzinę.

Przyczyn senności jest wiele, jednak należy pamiętać, że senność, której bezpośrednim powodem jest zmęczenie fizyczne, przepracowanie lub ciąża, stanowi zupełnie normalną reakcję organizmu, któremu nie dostarczyliśmy odpowiedniej ilości snu.

Natomiast chorobowe przyczyny nadmiernej senności to przede wszystkim:

 • pierwotne zaburzenia snu, takie jak narkolepsja, zaburzenia rytmu snu i wstawania, bezdechy w trakcie snu,
 • schorzenia somatyczne: udar mózgu, zapalenie mózgu i opon mózgowych, problemy z metabolizmem, zespół Kleinego-Levina,
 • zaburzenia psychiczne,
 • depresja,
 • nadwaga i otyłość,
 • cukrzyca,
 • alkoholizm i zespół abstynencyjny, który podczas odstawienia środka uzależniającego może wywoływać problemy ze snem,
 • infekcje bakteryjne i wirusowe,
 • zespół niespokojnych nóg i okresowe ruchy kończyn w trakcie snu,
 • urazy głowy,
 • nadużywanie substancji mogących powodować zaburzenia snu, głównie środków odurzających.

Najczęstsze objawy hipersomnii

Senność, zmęczenie cz brak energii to nie jedyne objawy hipersomnii. Osoby cierpiące na tego rodzaju przypadłość często zapadają w niekontrolowaną drzemkę w ciągu dnia. Dzieje się tak zazwyczaj nie tylko w domu, ale także w pracy, w szkole, na uczelni, podczas codziennego wykonywania rutynowych czynności.

Do częstych objawów ciągłego zmęczenia i senności lekarze zaliczają również trudności z wybudzaniem się ze snu.

Hipersomnię można ponadto zdiagnozować po wielu innych symptomach, takich jak:

 • problemy z pamięcią i koncentracją,
 • nieustanne uczucie lęku i niepokoju,
 • rozdrażnienie i irytacja z błahych powodów,
 • wolniejsza mowa niż zwykle,
 • senność po jedzeniu,
 • brak energii,
 • omamy przysenne,
 • utrata zdolności do funkcjonowania w rodzinie, życiu społecznym i zawodowym.

Pierwotną hipersomnię można zdiagnozować tylko wtedy, kiedy wykluczy się obecność schorzeń somatycznych, zaburzeń psychicznych, zażywania substancji odurzających oraz innych zaburzeń snu (bezsenności, zaburzeń rytmów okołodobowych, zaburzeń z nocną dysfunkcją oddechową). Objawy związane z sennością i ciągłym zmęczeniem muszą utrzymywać się przez ponad miesiąc.

Ciągłe zmęczenie i senność – jakie mogą być przyczyny?

Diagnostyka nadmiernej senności

Jeśli borykamy się z ciągłym zmęczeniem i brakiem energii, warto skonsultować się z lekarzem. Nadmierna senność jest bowiem chorobą, która wymaga kompleksowego różnicowania objawów. Niektórzy z pacjentów posiadają tzw. złą higienę snu, co wiąże się z niedostarczaniem organizmowi odpowiedniej lub nieregularnej ilości snu.

Zgłaszając się do lekarza z różnymi przyczynami senności, specjalista powinien w pierwszej kolejności zbadać nasze nawyki ze snem, a więc zapytać o liczbę przesypianych godzin w ciągu nocy, ilość drzemek w trakcie dnia, a także dowiedzieć się, czy występuje u nas senność po jedzeniu, itp. Gdy podstawowy wywiad lekarski nie pomoże ustalić źródła naszych kłopotów, wówczas lekarz może skierować nas na dalsze badania, m.in. na:

 • tomografię głowy,
 • badanie polisomnograficzne,
 • tzw. test wielokrotnej latencji snu (MSLT),
 • test utrzymania czuwania (MWT).

Badanie polisomnograficzne to pełne badanie snu wraz ze wzrokową i słuchową analizą stadiów snu, parametrów układu krążenia oraz ruchów kończyn w czasie snu. Istotnym elementem badania jest także zapis przepływu powietrza przez drogi oddechowe oraz zawartość tlenu we krwi.

Test wielokrotnej latencji snu (MSLT) stanowi specjalistyczną rejestrację szybkości zasypiania/czynności bioelektrycznej mózgu (EEG), która jest przeprowadzana w trakcie pięciu dwudziestominutowych drzemek zaplanowanych średnio co dwie godziny podczas dnia. Średni czas do zaśnięcia (latencja snu) poniżej pięciu minut świadczy o patologicznej senności.

Test utrzymania czuwania (MWT) obejmuje natomiast cztery kompleksowe testy, które pacjent spędza na wygodnym fotelu, w cichym i ciemnym pomieszczeniu, starając się nie zapaść w sen.

Podczas każdego z badań rejestrowana jest czynność bioelektryczna mózgu.

Test utrzymania czuwania jest wskazany w szczególności u osób skarżących się na ciągłe zmęczenie i senność, które wykonują pracę związaną z koniecznością utrzymania czuwania.

Na czym polega leczenie hipersomnii?

Leczenie hipersomnii, objawiającej się ciągłą sennością i zmęczeniem, polega przede wszystkim na stosowaniu metod behawioralnych, polegających na wydłużeniu czasu spędzanego w łóżku nocą, do co najmniej ośmiu godzin oraz na planowaniu krótkich (nie dłuższych niż trzydzieści-czterdzieści minut) drzemek w ciągu dnia.

Jeśli wyżej opisane przedsięwzięcia nie przynoszą rezultatów, wówczas ciągłe zmęczenie i senność najczęściej leczy się przy użyciu środków farmakologicznych. W leczeniu hipersomnii wykorzystuje się wiele różnego rodzaju preparatów stymulujących, a najpopularniejsze z nich to:

 • modafinil, środek pobudzający, podtrzymujący stan czuwania, który powoduje zmniejszenie senności, a także pobudza organizm, zapobiegając napadom drzemki
  w ciągu dnia;
 • metylofenidat, inhibitor zwrotnego wychwytu dopaminy i noradrenaliny, który pomaga lepiej się skoncentrować na zajęciach i zorganizować codzienne życie;
 • selegilina, wybiórczy inhibitor MAO-B (monoaminooksydazy B), pozwalający na utrzymanie całkowitej lub częściowej zdolności pacjenta do pracy.

U pacjentów z nasilonymi objawami nadmiernej senności, dodatkowo może być podawany hydroksymaślan sodu. Substancja ta wykazuje działanie hamujące na ośrodkowy układ nerwowy, prowadząc do zmian w strukturze aktywności mózgu, sprzyjając występowaniu snu wolnofalowego i wydłużając czas snu w nocy.

Współcześnie na zaburzenia snu cierpi coraz większa liczba ludzi.

You might be interested:  Ból przy zginaniu kolana – jakie mogą być przyczyny?

Hipersomnia jest niezwykle popularną chorobą, na co wpływ ma wiele różnorodnych czynników, a przede wszystkim zbyt aktywny tryb życia, jaki jest narzucony nam, żyjącym w obecnych czasach.

Ludzie przepracowani, którzy na co dzień spotykają się z wieloma stresującymi sytuacjami oraz osoby, które nie mogą sobie pozwolić na odpowiednio długi wypoczynek, są najczęstszymi ofiarami hipersomnii.

Ciągłe zmęczenie i senność

< powrót do listy artykułów Ciągłe zmęczenie i senność – jakie mogą być przyczyny?

Przyczyn ciągłego zmęczenia jest bardzo wiele. Przedstawiamy najbardziej powszechne.  

O tym świadczyć może nie tylko chroniczne przemęczenie ale również wypadanie włosów, łamliwość paznokci, omdlenia czy też podatność na infekcje. Niedobór żelaza powoduje, że spada liczba erytrocytów, bądź też zawierają one mało tlenu. Niedotleniony organizm to osłabiony organizm. Dotyka szczególnie te kobiety, które żyją bardzo aktywnie. Trwające pół roku zmęczenie, ale również biegunki, wzdęcia, ospałość, zaburzenia snu, bóle głowy, których nie można wytłumaczyć żadnymi medycznymi diagnozami, wskazywać mogą na ZPZ. Źle pracujące nerki powodują, że toksyny, które powinny być wydalane na zewnątrz, gromadzą się w organizmie i pogarszają jego pracę. Zapalenie nerek, nadciśnienie tętnicze czy też cukrzyca mogą powodować ich niewydolność. Objawia się to chudnięciem, kłopotami z koncentracją, zmęczeniem i osłabieniem. Osłabienie, ból mięśni i stawów, problemy z koncentracją i brak apetytu mogą świadczyć o wirusowym zapaleniu wątroby typu C (WZW C). Do zarażenia może dojść u kosmetyczki, w salonie tatuażu ale również poprzez kontakt seksualny z osobą zakażoną. Ważne jest by wykonać podstawowe badania krwi. Należy też zadbać o odpowiednią dietę. Ważne, by była bogata w żelazo. Znajdziemy je w wątróbce czy też czerwonym mięsie. Żelazo dobrze przyswaja się z witaminą C. Jest ona obecna w kiszonej kapuście czy też papryce. W przypadku problemów z tarczycą konieczne jest zbadanie poziomu hormonów tarczycy: FT3 i FT4 (T3 i T4), oraz TSH – hormonu przysadki. Podejrzewając u siebie ZPZ należy uregulować swój tryb życia, tj. spać minimum 8 godzin, zdrowo się odżywiać, regularnie uprawiać sport, dbać o relaks i wypoczynek. Aby wykazać, czy mamy problem z niewydolnością nerek, musimy wykonać badanie krwi i moczu. Podwyższona ilość kwasu moczowego, stężenia potasu i sodu powinny niepokoić. W przypadku podejrzenia o WZW C należy zbadać stężenie przeciwciał anty – HCV. W aptekach internetowych znajdziemy wiele leków na zmęczenie i senność takich jak:

BODYMAX PLUS jest przeznaczony dla osób, które prowadzą intensywny tryb życia, są narażone na stres, odczuwają zmęczenie fizyczne i psychiczne.

Żeń-szeń zmniejsza zmęczenie, przywraca energię, wspomaga sprawność fizyczną i umysłową oraz naturalne siły obronne organizmu.

Magnez, kwas pantotenowy, witaminy B6, B12 oraz niacyna przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Bodymax Plus występuje też w wersji dla osób powyżej 50. roku życia.

Godny polecenia jest również CENTRUM A-Z. Jest to kompletny zestaw witamin i minerałów opracowany specjalnie z myślą o dorosłych i ich potrzebach.

Jedna tabletka zapewnia 100% dziennego zapotrzebowania na witaminy takie jak C, B1 (127%), B2 (125%), B6 (146%), B12, D a także na pierwiastki takie jak mangan, kwas foliowy czy też chrom.

Produkt leczniczy występuje także w wersji dla kobiet, mężczyzn oraz dodatkowo ubogacony dla osób po 50. roku życia.

Artykuł ma charakter informacyjny. Pamiętaj, aby kłopoty zdrowotne skonsultować z lekarzem. Źródło: http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/sygnaly-ciala/chroniczne-zmeczenie-sprawdz-co-moze-ci-dolegac_36621.html http://www.styl.pl/zdrowie/news-skad-to-ciagle-zmeczenie,nId,299925 http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/sygnaly-ciala/dlaczego-jestem-ciagle-zmeczona-przyczyny-przewleklego-zmeczenia_41901.html

https://portal.abczdrowie.pl/zespol-chronicznego-zmeczenia

< powrót do listy artykułów

Odczuwasz nieustanne zmęczenie i senność? To może być choroba

Zmęczenie i senność nie muszą być związane z przepracowaniem oraz ciągłym zabieganiem.

Choć w przypadku wielu osób tak właśnie jest, to nie należy bagatelizować tych objawów i od razu przypisywać ich pojawienie się szybkiemu tempu życia.

Jeżeli zmęczenie i brak sił witalnych nie ustępują po dobrze przespanej nocy lub po urlopie, to trzeba wykonać badania profilaktyczne i sprawdzić, czy w organizmie nie dzieje się coś złego.

O czym świadczy przewlekłe zmęczenie?

Uczucie zmęczenia to uczucie subiektywne. Każdy z nas może odczuwać je w nieco inny sposób. Jednym zmęczenie całkowicie odbiera siły i zmusza do dłuższego odpoczynku, dla innych jest tylko przejściowym stanem zawieszenie pomiędzy umiarkowaną i intensywną aktywnością. Każdy z nas jest inny i inaczej odczuwa zmęczenie.

Mają na to wpływ nie tylko indywidualne cechy naszego organizmu, ale także wiek, płeć czy stan zdrowia oraz stan fizjologiczny. Z tego względu powinniśmy bacznie obserwować reakcje naszego ciała i reagować na wszelkie odstępstwa od normy.

Zmęczenie to normalny stan po wysiłku fizycznym lub umysłowym, ale nie powinno nam ono towarzyszyć cały czas i odbierać chęci oraz radości życia.

Ciągłe zmęczenie i senność to często pierwszy objaw wielu schorzeń, nie zawsze poważnych, jednak wymagających wnikliwej diagnostyki oraz leczenia. Jeżeli zmęczenie oraz senność pojawiają się z dnia na dzień i nie mijają po odpoczynku, to nie ma na co czekać i trzeba jak najszybciej udać się do lekarza.

Przewlekłe zmęczenie, o ile nie ma podłoża somatycznego i nie występuje na tle psychogennym, traktowane jest jako samodzielna jednostka chorobowa o pełnej nazwie „Zespół chronicznego zmęczenia”.

Zmęczenie, senność, osłabienie, brak energii – co powoduje te objawy?

Nadmierna senność i zmęczenie to dość powszechnie występujące dolegliwości. Często pojawiają się z powodu osłabienia organizmu pracą ponad siły i innymi obowiązkami oraz stresem, jednak mogą też świadczyć o toczących się w naszym organizmie procesach chorobowych.

Ciągła senność i zmęczenie mogą świadczyć o wielu chorobach, dlatego trudno jest jednoznacznie określić ich podłoże bez wykonania specjalistycznych badań.

Przyczyny zmęczenia i senności

Kiedy zmęczenie i senność są obawami choroby? Zawsze, gdy stają się nieodłączną częścią naszego życia, nie mijają po odpoczynku oraz zaczynają utrudniać normalne funkcjonowanie w domu i w pracy. Zmęczenie oraz senność mogą świadczyć o:

 • anemii, czyli niedokrwistości z braku żelaza lub witaminy B12,
 • alergii lub nietolerancji pokarmowej,
 • schorzeniach o podłożu psychogennym (depresja, nerwica, choroba dwubiegunowa),
 • bezdechu sennym (często pojawia się u osób chrapiących),
 • infekcjach toczących się w organizmie, które mogą obejmować np. układ moczowy,
 • chorobach układu oddechowego,
 • schorzeniach tarczycy,
 • zaburzeniach metabolicznych (insulinooporność, cukrzyca typu 2)
 • schorzeniach autoimmunologicznych,
 • chorobach wątroby i trzustki,
 • schorzeniach układu sercowo-naczyniowego.

Powyższe schorzenia mogą objawiać się przewlekłym zmęczeniem i uczuciem senności, jednak trzeba wiedzieć o tym, że objawy te powodują także nowotwory. Niemożliwe do pokonania zmęczenie oraz senność często występują m.in. w przebiegu białaczki i innych nowotworów krwi, w przypadku nowotworów obejmujących układ limfatyczny, a także nowotworów płuc.

Z tego względu nigdy nie należy bagatelizować żadnych objawów, które mogą świadczyć o jakiejkolwiek chorobie. Szybka diagnostyka oraz odpowiednio wcześnie rozpoczęte leczenie są równie ważne w przypadku powszechnych i niegroźnych schorzeń, jak i poważnej choroby.

Dbając o siebie oraz regularnie sprawdzając swój stan zdrowia i reagując na wszelkie odstępstwa od normy, możemy uniknąć wielu kłopotów zdrowotnych i niepotrzebnych stresów.

Czytaj też:5 prostych ćwiczeń wyszczuplających, które wykonasz przed telewizorem

Jakie mogą być przyczyny ciągłego zmęczenia?

Każdemu z nas mogą się przydarzyć chwilowe spadki energii. Szczególnie w okresie tzw. przesilenia na wiosnę i jesień. Jest to zjawisko całkowicie normalne, ponieważ zmieniają się pory roku i pogoda za oknem.

Wówczas możemy odczuwać zmęczenie, niewyspanie i mały zapał do codziennych obowiązków. Jednak zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy spadek energii zaczyna mieć przewlekły charakter. Koniecznością jest wtedy określenie przyczyny takiego stanu rzeczy.

Stres, nadmiar kofeiny, a może choroba? Warto przyjrzeć się swojemu zdrowiu.

Zespół chronicznego zmęczenia

Syndrom chronicznego zmęczenia zalicza się do chorób cywilizacyjnych, obok depresji, otyłości, zawału serca czy pracoholizmu jest najczęściej spotykaną jednostką chorobową związaną z szybkim stylem życia, presją czasu czy pogonią za karierą. Często objawy są bagatelizowane, jednak mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia! Na chroniczne zmęczenie najbardziej narażone są kobiety, które czują presję związaną z pogodzeniem życia zawodowego i macierzyństwem.

Należy szczególnie zwrócić uwagę na charakterystyczne objawy takie, jak permanentne uczucie zmęczenia utrzymujące się ponad pół roku, senność, wypalenie emocjonalne, drażliwość, gniew, irytację, problemy z koncentracją, spadek libido, niepokój, czy też brak energii do działania.

Jeżeli zaobserwujemy u siebie większość z typowych objawów, warto zwrócić się do specjalisty, który najczęściej doradza psychoterapię, leczenie farmakologiczne, czy większą aktywność fizyczną. Niestety nie istnieje jeden cudowny lek na tę dolegliwość.

Należy po prostu zmienić styl życia.

Bezdech senny

Brak energii nawet po długim śnie, bóle głowy, nasilona senność w ciągu dnia, nadmierna drażliwość, trudności z koncentracją – brzmi znajomo? Takie są dzienne objawy bezdechu sennego, który czasami uniemożliwia nam prawidłowe działanie podczas codziennych obowiązków. Towarzyszy najczęściej osobom chrapiącym w nocy. Zaburzenie polega na zaprzestaniu oddychania na 10, a nawet 20 sekund. U chorych dochodzi do zapadania  języka, a przepływ powietrza przez drogi oddechowe jest słabszy, albo zupełnie ustaje.

You might be interested:  Czym różni się przeziębienie od grypy?

Objawy nocne przeważnie sprowadzają się do głośnego nieregularnego chrapania, nagłego wybudzenia ze snu, przyspieszonego oddechu i tętna, nadmiernej potliwości, problemów z ponownym zaśnięciem.

Niestety sami nie jesteśmy w stanie zaobserwować charakterystycznych oznak bezdechu sennego i musi nam w tym pomóc osoba, która śpi obok. Jeżeli istnieje takie podejrzenie, warto udać się do lekarza, który będzie mógł określić przyczyny bezdechu sennego.

Najczęściej przyczyną jest nadwaga, przerośnięte migdałki, skrzywiona przegroda nosa, czy obecność polipów.

Niedoczynność tarczycy

Możliwym powodem zmęczenia w ciągu dnia może być choroba autoimmunologiczna – Hashimoto, czyli przewlekłe zapalenie tarczycy. Układ immunologiczny chorej osoby normalnie nastawiony na zwalczanie bakterii jest rozregulowany i zaczyna atakować własne komórki.

W zależności od tego, jakie tkanki i narządy ulegają autoagresji, mamy do czynienia z różnymi zespołami objawów. Bardzo często są mylone z innymi chorobami (np. depresją). Wówczas czujemy się ciągle zmęczeni, jesteśmy rozstrojeni psychicznie, czujemy osłabienie i stały chłód.

Ale to nie wszystko, charakterystycznymi objawami może być suchość skóry, wypadanie włosów, nieuzasadnione tycie, zmienność nastrojów i senność.

Choroba Hashimoto jest przewlekłą chorobą ogólnoustrojową, która również nie musi dawać konkretnych objawów, więc chora osoba może żyć przez dłuższy czas w nieświadomości.

Z czasem zmieniona zapalnie tarczyca może się powiększać, tworząc wole. Dlatego tak ważne jest regularne badanie poziomu TSH, czyli hormonu przysadki mózgowej, który steruje pracą tarczycy.

Podwyższony poziom świadczy o jej niedoczynności.

Anemia

Ciągłe zmęczenie może wynikać z niedoboru hemoglobiny, czyli białka bogatego w żelazo, które przenosi tlen z płuc do innych części ciała. Właśnie z powodu niedotlenienia tkanek i narządów pojawia się ciągły brak energii.

Niedokrwistość, czyli anemia jest leczona ze względu na przyczynę występowania, a przyczyn może być dużo.

Jeżeli u jej podstaw leży niedobór żelaza należy wprowadzić do codziennego jadłospisu produkty bogate w ten pierwiastek, czyli brokuły, szpinak, natka pietruszki, czerwone mięso i warzywa strączkowe, bądź jeśli lekarz zaleci, również preparaty żelaza.

Anemię mogą powodować również choroby nerek, które produkują specyficzny hormon zwany erytropoetyną, która jest odpowiedzialna za produkcję czerwonych krwinek w szpiku kostnym.

W przewlekłej niewydolności nerek zazwyczaj dochodzi do zmniejszenia wydzielania tego hormonu. Wówczas mogą pojawiać się zawroty głowy, zasłabnięcia, problemy z oddychaniem, ciągłe zmęczenie.

Dlatego tak ważna jest regularna kontrola lekarska w celu zbadania poziomu hemoglobiny.

Dowiedz się więcej: https://vitabuerlecithin.pl/lek-na-wzmocnienie-organizmu/

Ciągłe zmęczenie – przyczyny, skutki i leczenie. Czym jest zespół przewlekłego zmęczenia i jak go leczyć?

Ciągłe zmęczenie może być objawem choroby, w tym COVID-19, choć często to po prostu wynik niewyspania, przewlekłego stresu lub braku regeneracji.

Jeżeli jednak pomimo zmian wciąż budzimy się uczuciem wyczerpania, konieczne może być znalezienie przyczyny zaburzeń – najlepiej wraz ze specjalistą.

Dowiedz się, jakie mogą być potencjalne przyczyny przewlekłego zmęczenia i w jakiej sytuacji diagnozowany jest stan chorobowy w postaci zespołu chronicznego zmęczenia (CFS). Podajemy także możliwe rozwiązania problemu.

Czy w ostatnim czasie nie możesz się skupić? Czy po pracy lub po szkole musisz się zdrzemnąć, bo w innym wypadku jesteś nie do życia? Czy bardzo ciężko wstaje Ci się rano i nie potrafisz się dobudzić przez większość dnia? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na te pytania, możesz cierpieć na zespół przewlekłego zmęczenia. Jego przyczyn jest wiele i najczęściej trzeba wykonać wiele badań, aby się upewnić, co powoduje ten stan w przypadku konkretnej osoby.

Jeśli objaw ten utrzymuje się mimo tego, że dbasz o wypoczynek i relaks, to warto skonsultować się z lekarzem w celu przeprowadzenia badań profilaktycznych.

Najważniejsze, by nie bagatelizować tego stanu i nie próbować go leczyć na własną rękę.

Najpierw należy wykluczyć poważne przyczyny, które mogą powodować ciągłą senność, a dopiero gdy badania niczego nie wykażą, można próbować zmienić złe nawyki i zadbać o zdrowy styl życia oraz zbilansowaną dietę.

Oczywiście należy mieć na uwadze, że każdy człowiek ma czasem gorsze okresy, w których trakcie będzie się czuł gorzej niż zwykle. Jeżeli żyjemy w biegu, podejmujemy kilka prac jednocześnie, a przy tym nie dbamy o wypoczynek i niezdrowo się odżywiamy, to nie powinno nas dziwić, że nasz organizm w którymś momencie zacznie domagać się zmian.

Dotkliwe osłabienie i uczucie wyczerpania to najczęstsze wstępne objawy COVID-19, a jednocześnie powszechnie występująca dolegliwość w tzw. zespole pocovidowym.

Niektórzy badacze uważają, że w tym drugim przypadku świadczą o zespole chronicznego zmęczenia.

Nagłe pogorszenie samopoczucia i odczuwanie przewlekłej niemocy, której przyczyn nie da się wytłumaczyć w inny sposób, mogą oznaczać nieświadome przejście zakażenia.

Według badań zmęczenie pojawia się u ponad 70 proc. dorosłych pacjentów w ciągu pierwszego tygodnia infekcji i większości przypadków towarzyszą mu bóle głowy.

Problem dotyczy nawet pacjentów z umiarkowanie nasiloną infekcją i może przez wiele dni utrudniać opuszczanie łóżka.

Chorzy często odczuwają osłabienie mięśni, które z czasem staje się też wynikiem braku aktywności i zaburzeń neurologicznych.

Stan chorego pogarszają występujące przy infekcji biegunki oraz związane z nimi niedobory energii, odwodnienie i zaburzenia elektrolityczne, które upośledzają pracę serca.

Zmęczenie jest też drugim najczęściej występującym niepożądanym odczynem po szczepionce Pfizera przeciw COVID-19, która jest podobna do preparatu Moderny. Według WHO występuje u prawie 63 proc. osób.

Uczucie zmęczenia jest dolegliwością, która może wskazywać na występowanie choroby, ale nie musi. Wyróżniamy dwa typy zmęczenia: psychiczne oraz fizyczne.

Naszą uwagę powinno zwrócić, gdy uczucie zmęczenia stale się powtarza, ma charakter przewlekły, dokucza nam i znacznie obniża możliwości codziennego funkcjonowania, a przy tym osłabia zdolności percepcyjne i wpływa na problemy z koncentracją.

Zespół przewlekłego zmęczenia (ang. chronic fatique syndrome, CFS) to inaczej zespół chronicznego zmęczenia, syndrom chronicznego zmęczenia, encefalopatia bólowa. Jest to choroba, która charakteryzuje się występowaniem ciągłego uczucia wyczerpania, a także wieloma innymi, utrudniającymi codzienne funkcjonowanie objawami.

Według dostępnych kryteriów diagnostycznych za chorobę uznaje się tę dolegliwość w sytuacjach, gdy stan utrzymuje się ponad 6 miesięcy i zdecydowanie spada aktywność życiowa w porównaniu do tego, co było przed pojawieniem się przemęczenia oraz występowanie silnie złego samopoczucia po jakimkolwiek wysiłku psychicznym bądź fizycznym.

Choroba może występować zarówno w formie łagodnej, jak i intensywnej, uniemożliwiającej lub znacznie upośledzającej codzienne funkcjonowanie. Zmęczenie nie ustępuje po odpoczynku i ma znaczący wpływ na codzienną aktywność rodzinną, zawodową i społeczną.

Około 75 proc. osób cierpiących na zespół przewlekłego zmęczenia jest niezdolnych do podejmowania pracy.

Przyczyny zespołu chronicznego zmęczenia nie zostały do końca wyjaśnione. Dużą uwagę zwraca się na przeżyte w dzieciństwie traumy, dysfunkcje nadnerczy i układu odpornościowego, a także niektóre markery genetyczne.

Choroba może się także rozwinąć po przebytej infekcji wirusem SARS-COV-2, opryszczki, odry, mononukleozy czy cytomegalii, a także jako skutek występowania choroby autoimmunologicznej, alkoholizmu czy choroby psychicznej.

Może być także efektem ubocznym terapii medycznych, m.in. chemioterapii, radioterapii, leczenia immunosupresyjnego.

Zespółu chronicznego zmęczenia najczęściej współwystępuje z chorobami takimi jak:

 • depresja,
 • fibromialgia,
 • migrena,
 • zespół jelita drażliwego,
 • zespół suchego oka,
 • zapalenie pęcherza moczowego,
 • alergie i nietolerancje pokarmowe,
 • choroba Hashimoto,
 • zespół stawu skroniowo-żuchwowego,
 • zespół Raynauda.

Zespół przewlekłego zmęczenia może wystąpić na skutek długotrwałego zaniedbania higieny codziennego życia. Narażone na rozwój choroby są szczególnie osoby, które nadużywają alkoholu, palą papierosy, nie wysypiają się, nie dbają o wypoczynek, rezygnują z aktywności fizycznej, pracują w nadmiarze, prowadzą stresujący tryb życia, niewłaściwie się odżywiają.

Na zespół przewlekłego zmęczenia najczęściej cierpią osoby młode, ambitne, które są aktywne zawodowo. Częściej dotyka ona kobiety. Nie oznacza to jednak, że nie może dotknąć również osób w podeszłym wieku, choć dzieje się to zdecydowanie rzadziej.

Do głównych objawów przewlekłego zmęczenia, których nie należy ignorować zwłaszcza wtedy, gdy występują dłużej lub jednocześnie, zalicza się przede wszystkim:

 • sen, który nie przynosi odpoczynku,
 • brak energii,
 • ciągłe odczuwanie zmęczenia,
 • senność,
 • bóle stawowe, którym nie towarzyszą opuchlizna ani zaczerwienienia,
 • poważne problemy z pamięcią krótkotrwałą i koncentracją,
 • bóle głowy o nieznanej przyczynie,
 • złe samopoczucie po wysiłku, które utrzymuje się ponad 24 godziny,
 • bóle mięśniowo-stawowe,
 • wrażliwość szyjnych węzłów chłonnych na dotyk,
 • ból gardła.
You might be interested:  Dlaczego w okresie menopauzy się tyje? Jak uniknąć nadwagi w czasie klimakterium?

Zespół przewlekłego zmęczenia diagnozowany jest w sytuacji, gdy współwystępują równocześnie co najmniej cztery z tych objawów, a stan taki utrzymuje się lub nawraca dłużej niż przez 6 miesięcy.

Senność, zmęczenie i tycie bez powodu? Poznaj objawy insulin…

Ciągłe zmęczenie i osłabienie bardzo obniżają komfort codziennego życia. Istnieje kilka dróg leczenia CFS. Wszystko zależy od tego, co w danym przypadku okaże się najważniejszą przyczyną występowania choroby.

Najczęściej jednak poleca się terapię poznawczo-behawioralną, a także stopniową rehabilitację ruchową. Ma to na celu zmniejszenie poziomu zmęczenia, lęku, a także negatywnego samopoczucia po wysiłku fizycznym.

Dzięki temu poprawiona zostaje zdolność do pracy oraz funkcjonowania w społeczeństwie i relacjach.

Czasem włącza się leczenie farmakologiczne, np. jeśli CFS jest skutkiem występowania depresji. Oprócz tego chory ma uczyć się wypoczywania i jak najczęściej się relaksować. U niektórych bardzo dobre rezultaty przynoszą medytacja, joga, modlitwa. Styl leczenia również powinien być dopasowany do osobowości i stylu życia chorego.

Przyczyny powodujące ciągłe zmęczenie i senność

Uczucie zmęczenia i senność nie zawsze są od razu symptomami zespołu przewlekłego zmęczenia. Czasem ich źródła leżą w zaniedbaniu którejś sfery życia. Jeżeli dopadł Cię nieustanny brak energii, przyczyny mogą być różne. Oto najważniejsze z nich:

 • Odwodnienie organizmu – pamiętajmy, aby regularnie nawadniać organizm odpowiednią ilością płynów. Najlepsze jest spożywanie wody mineralnej, soków wyciskanych z owoców czy ziół.
 • Nieodpowiednia ilość snu – nadmierna senność w ciągu dnia może być spowodowana brakiem dostatecznej ilości snu. Należy spać codziennie minimum 7 godzin dziennie, a także dbać o to, by kłaść się i wstawać o tych samych porach regularnie. Wszystko, co zakłóca nasz sen powinno zostać wyeliminowane.
 • Nieodpowiednia dieta – jeżeli nie dbasz o to, by dostarczać organizmowi właściwej ilości składników odżywczych, to nie powinno Cię dziwić, że dotyka Cię ospałość i uczucie zmęczenia. Należy przede wszystkim unikać niezdrowych tłuszczy oraz cukrów prostych.
 • Życie w stresie – jeżeli zbyt długo i intensywnie odczuwamy napięcie organizmu, to prędzej czy później odczujemy zmęczenie psychiczne i będzie nam dokuczać brak energii życiowej. Należy dbać o stosowanie technik relaksacji, wysypiać się i dbać o swój komfort psychiczny.
 • Niskie ciśnienie – jeżeli zazwyczaj Twoje ciśnienie jest niskie (poniżej 90/60 mm Hg), to możesz odczuwać ciągłe zmęczenie nawet po dobrze przespanej nocy. Niskiemu ciśnieniu mogą towarzyszyć zawroty głowy, mroczki przed oczami, drętwienia kończyn i ich szybkie marznięcie, trudności z koncentracją. Należy udać się z tym do lekarza.
 • Niedoczynność tarczycy – jeżeli praca naszej tarczycy jest zaburzona, to mogą pojawiać się uczucie zmęczenia, brak energii, ospałość, wahania nastroju. Konieczne będzie podjęcie odpowiedniego leczenia hormonalnego.
 • Wirus HCV – wirusem zapalenia wątroby typu C można się zarazić np. u fryzjera, dentysty, podczas operacji, u kosmetyczki. Objawy to m.in.: bóle stawów i mięśni, brak apetytu, stany podgorączkowe, senność, ciągłe przemęczenie.
 • Choroby serca i płuc – ciągłe zmęczenie i brak energii mogą świadczyć o chorobie serca, występującej po nieodpowiednio leczonej grypie. Oprócz tego takie objawy mogą towarzyszyć niektórym chorobom płuc, np. przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
 • Cukrzyca – z powodu niedostatecznego zaopatrzenia komórek w glukozę komórki nie są w stanie funkcjonować prawidłowo, co prowadzi do senności, częstego oddawania moczu, wzmożonego pragnienia i dolegliwości takich jak apatia i ociężałość.
 • Anemia – czyli niedobór hemoglobiny i białka bogatego w żelazo. Anemia, czyli niedokrwistość również takie objawy jak ciągłe zmęczenie i nadmierna senność w ciągu dnia, ospałość, zmęczenie, brak energii. Skuteczne w leczeniu anemii jest przyjmowanie żelaza – szpinaku, brokułów, czerwonego mięsa oraz warzyw strączkowych.
 • Nadmiar kofeiny – jeżeli pijemy 1 lub 2 filiżanki kawy dziennie, to nic nam nie grozi. Problemem są większe jej ilości. Nadmiar kofeiny nie pobudza, lecz staje się przyczyną zmęczenia. Należy zatem ograniczyć ilość wypijanej kawy, herbaty i innych napojów pobudzających.
 • Bezdech senny – jest zaburzeniem oddychania, które powoduje, że przestaje się oddychać na jakieś 10-20 sekund. Każda próba zaczerpnięcia powietrza powoduje wybudzanie chorego i przez to przerywa poszczególne fazy snu. Takie osoby kładą się i budzą bardzo zmęczone.
 • Nietolerancja pokarmowa – zdarza się, że nasz organizm nie toleruje jakiegoś pokarmu. Przez to nasz mózg jest niedotleniony i pojawiają się w konsekwencji brak energii i senność. Aby wykluczyć tę przyczynę, należy wykonać odpowiednie testy i zacząć unikać potraw, które powodują takie objawy.
 • Menopauza lub andropauza – w okresie kobiecego i męskiego przekwitania również pojawiają się takie objawy jak senność, brak energii życiowej, zmęczenie psychiczne, apatia, ociężałość, osłabienie. Należy skontaktować się z lekarzem i podjąć odpowiednie leczenie w celu zmniejszenia lub zniwelowania dokuczliwych dolegliwości.

Cierpisz na bezsenność? Uważaj, niedobór snu może być groźny

Powyżej wymienione zostały możliwe przyczyny, które powodują stany ciągłego zmęczenia i osłabienia. Są one możliwe do wyleczenia i całkowitego wyeliminowania nieprzyjemnych objawów. Istnieją jednak także poważne choroby, które mogą mieć związek z ciągłym uczuciem wyczerpania i brakiem energii. Należą do nich:

 • Depresja – jest stosunkowo trudna do wykrycia, ponieważ zwykle wszystkie wyniki badań chorego są prawidłowe, on jednak stale czuje się wyczerpany, pozbawiony energii i siły do życia. Jeżeli lekarze są bezradni w odpowiedzi na nasz trudny stan, to powinniśmy umówić się na wizytę do doktora psychiatry. Być może okaże się, że przyczyna naszego stanu leży w emocjach i psychice.
 • Białaczka – nadmierna senność, przemęczenie i osłabienie mogą być także oznakami toczącej nasz organizm choroby nowotworowej. Pamiętajmy zatem, by nigdy nie bagatelizować tych objawów, bo mogą one świadczyć o naprawdę poważnej chorobie, której zbyt trudne wykrycie może uniemożliwić skuteczne leczenie.

Hipersomnia to choroba, która charakteryzuje się przewlekłymi zaburzeniami snu. Cierpi na nią około 5 proc. społeczeństwa. Jest to niebezpieczne zaburzenie, ale najczęściej jest możliwe odkrycie przyczyny tego stanu.

Aby postawić odpowiednią diagnozę, konieczne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z pacjentem oraz wysłanie go na specjalistyczne badania diagnostyczne. O hipersomnii mówimy wtedy, gdy wzmożone pragnienie snu utrzymuje się przez wiele dni lub tygodni. Dwie lub trzy nieprzespane noce nie świadczą jeszcze o stanie chorobowym.

Chorzy cierpiący na nadmierną senność znacznie gorzej funkcjonują w codziennym życiu, co ma wpływ na ich relacje, pracę oraz obowiązki domowe.

Chorobowe przyczyny hipersomnii to m.in.:

 • depresja,
 • alkoholizm oraz alkoholowy zespół abstynencyjny,
 • nadużywanie środków odurzających i substancji psychoaktywnych,
 • nadwaga,
 • zaburzenia psychiczne,
 • urazy głowy,
 • bezdech nocny,
 • zespół niespokojnych nóg,
 • cukrzyca,
 • udar mózgu, zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu,
 • infekcje wirusowe i bakteryjne.

Osoby cierpiące na hipersomnię nie odczuwają wyłącznie uczucia zmęczenia i senności. Do najbardziej charakterystycznych objawów choroby należą:

 • Niekontrolowane drzemki w ciągu dnia.
 • Spowolnienie mowy.
 • Kłopoty z pamięcią i koncetracją.
 • Senność po jedzeniu.
 • Omamy przysenne.
 • Odczuwanie niepokoju oraz lęku.
 • Nieumiejętność funkcjonowania w społeczeństwie.
 • Częste uczucie rozdrażnienia bez konkretnego powodu.
 • Bóle głowy.
 • Trudności z wybudzaniem się.

Jeżeli objawy takie jak ospałość, brak energii, zmęczenie, apatia, ociężałość utrzymują się ponad miesiąc, to możemy mówić o hipersomnii. Zdiagnozować ją można po wykluczeniu zaburzeń psychicznych, stosowania środków odurzających, schorzeń somatycznych oraz innych zaburzeń snu.

Wśród najskuteczniejszych sposobów na chroniczne zmęczenie można wymienić te związane ze stylem życia.

 • Brak energii, apatia i nadmierna senność, poza występowaniem poważnych chorób, mogą także świadczyć o niewłaściwej diecie. Aby dodać sobie energii i witalności, ważne jest dbanie o zróżnicowaną dietę, pełną produktów pełnoziarnistych, niskotłuszczowych przetworów mlecznych oraz pełnowartościowego białka.
 • Należy wybierać produkty, które w niewielkim jedynie stopniu wpływają na poziom cukru we krwi.
 • Uwaga także na nietolerancję pokarmową. Jeśli ona występuje, trzeba ściśle przestrzegać diety eliminacyjnej.
 • Zrezygnujmy ze wszystkich napojów energetyzujących, które pobudzają na chwilę, a w dłuższej perspektywie powodują spadek energii i odczuwanie jeszcze większego niż wcześniej zmęczenia.
 • Koniecznie należy również zadbać o odpowiednią higienę snu. Trzeba kłaść się zawsze o tej samej porze, wyciszać się przed snem, spać w chłodnym i zaciemnionym miejscu.
 • Bardzo istotne jest również regularne uprawianie sportu. Aktywność fizyczna usuwa uczucie zmęczenia w ciągu dnia i pozwala uzyskać zdrowy, spokojny sen w nocy.

ZOBACZ: Kaszel i zmęczenie najczęstszymi objawami zakażenia nowymi wariantami koronawirusa SARS-CoV-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *