Co Grozi Za Złamanie Tajemnicy Lekarskiej?

Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy lekarskiej grozi z kolei lekarzowi, który naruszy przepisy prawa w sposób umyślny. Przestępstwo takie jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2. Tajemnica lekarska kodeks karny to w tym przypadku art. 266 par. 1, który definiuje naruszenie tajemnicy służbowej i zawodowej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *