Jaka Kara Za Złamanie Obostrzeń?

Nieprzestrzeganie obostrzeń to wykroczenie z art. 116 Kodeksu wykroczeń – zagrożone jest grzywną. Policja (lub inna służba uprawniona do nakładania mandatów) za złamanie obostrzeń może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł. Czytaj w LEX: Legalność kar nakładanych za naruszenie ograniczeń związanych ze stanem epidemii >

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *