Poranny kaszel – co oznacza uporczywy kaszel rano?

Jedną z przyczyn dlaczego POChP jest tak groźną chorobą, jest fakt iż jest wykrywana za późno. Na całym świecie miliony ludzi nie wiedzą, iż chorują. O swoim schorzeniu dowiadują się wówczas kiedy choroba jest jest już w fazie zaawansowanej, a chory trafia na oddział intensywnej terapii z ostrą niewydolnością oddechową.

Dlaczego tak się dzieje? Czemu w obecnej dobie zaawansowanej medycyny tak poważne schorzenie układu oddechowego wymyka się spod kontroli nawet doświadczonym lekarzom? Odpowiedź jest prosta, pierwsze symptomy rozwijającego się POChP są bardzo niespecyficzne.

Oznacza to, iż są one ,,maskowane” przez inne choroby, bądź są one na tyle ,,łagodne”, iż sami pacjenci nie zdają sobie sprawy, że w ich organizmie dzieje się coś niepokojącego. Wczesne objawy choroby jak kaszel, czy odkrztuszanie ropnej plwociny, zrzucane są jako konsekwencje wynikające m.in. z palenia papierosów.

Do lekarza czy do szpitala chorzy trafiają wówczas kiedy ich stan zdrowia jest poważny.

Na jakie objawy powinniśmy zwrócić uwagę?

    Do wczesnych objawów możemy zaliczyć:

 • przewlekły kaszel (początkowo pojawiający się okresowo by następnie stać się uporczywym objawem codziennym)
 • odkrztuszanie ropnej, gęstej plwociny (zaleganie śluzu, połączone z nawracającymi infekcjami układu oddechowego)
 • subiektywne odczuwanie duszność (narastające na przestrzeni lat duszności, odnotowywane początkowo tylko w fazie po wysiłkowej a w raz z zaawansowaniem choroby także w fazie spoczynkowej)
 • uczucie szybszego męczenia się
 • świszczący oddech, uczucie ściskania w klatce piersiowej 

Poranny kaszel – co oznacza uporczywy kaszel rano?

Przewlekły kaszel

,,Palę, więc kaszlę”-  tak zazwyczaj reagują palacze, kiedy są pytani o swój kaszel. Faktem jest, iż palenie papierosów, wywołuje ten stan, ale faktem jest również to, iż palenie jest głównym czynnikiem chorobotwórczym odpowiedzialnym za wywołanie POChP.

Udowodniono, iż co czwarty palacz zachoruje na POChP. Kiedy więc kaszel jest groźny? Według wytycznych GOLD * kaszel przewlekły, to taki który utrzymuje się powyżej dwóch miesięcy. Kaszel może występować okresowo (np. kilka razy do roku) bądź może być objawem stałym.

Chory kaszle przez cały dzień, rzadko tylko w nocy.

Najczęściej ataki kaszlu pojawiają się nad ranem, zaraz po przebudzeniu, chory intensywnie kaszle, często towarzyszy temu zjawisku odkrztuszanie zalegającej w płucach flegmy/ plwociny, objaw ten nazywany jest ,, poranną toaletą drzewa oskrzelowego ''.

Odkrztuszanie ropnej, gęstej plwociny

Chorzy często po ataku kaszlu odkrztuszają, zalegającą w płucach ropną plwocinę. Choć nie u wszystkich chorych zaobserwujemy ten objaw. Ilość odkrztuszanej flegmy również nie jest wartością jednoznaczną, istotny faktem jest, iż w wraz z rozwojem procesu chorobowego, pacjent odkrztusza coraz więcej plwociny.

Duszność

Odczuwanie duszność, inaczej opisywane jest przez pacjentów jako :,, brak zdolności do nabrania powietrza (..) ''. Występowanie duszności podobnie jak przewlekłego kaszlu jest istotnym symptomem obturacyjnej choroby płuc.

Niestety chorzy bardzo często bagatelizują ten objaw, tłumacząc jego istnienie swoim wiekiem, obniżeniem sprawności fizycznej czy następstwem palenia.

W początkowym stadium choroby, pacjent może nie odczuwać duszności, pierwszym symptomem patologicznych zmian będzie subiektywne odczuwanie szybszego męczenia się nawet przy codziennych obowiązkach domowych jak np. ubieranie się czy przygotowywanie posiłków. Na szczególną uwagę zasługuje ,,narastające uczucie duszności''.

Odczucie to występuje wówczas kiedy zaobserwowaliśmy u siebie początkowo duszność spontaniczną – taką która wstępuję w trakcie zaawansowanych aktywności fizycznych np. w trakcie jazdy na rowerze –  duszność spontaniczna mija, kiedy przerywany jest wysiłek fizyczny.

Z czasem jednak uczucie duszności towarzyszy nam już podczas spaceru, zaś po pewnym czasie pojawia się w trakcie wykonywanie codziennych czynność np. podczas ubierania, zmywania czy gotowania. Pacjenci bardzo często w początkowych stadiach choroby adoptują się do swoich ograniczeń, porzucają sport, korzystają z windy, z czasem ograniczają swoje życie coraz bardziej, nie rzadko rezygnują z pracy i zamykają się w domu.

Świszczący oddech, uczucie ściskania w klatce piersiowej

Te dwa symptomy nie są już tak charakterystycznymi objawami w przebiegu POChP. Mogą wystąpić już w początkowej fazie POChP, bądź wcale. Krótki świszczący oddech jest zdecydowanie częściej objawem występującym u astmatyków. Świszczący oddech będzie występować u chorych na POChP z rozwiniętą rozedmą płuc.

POChP jest choroba nieuleczalną, ale wczesne rozpoznanie daje szansę na poprawienie komfortu i przedłużenie życia pacjenta.

Dlatego jeśli masz powyżej 40 lat, palisz papierosy i obserwujesz u siebie (bądź u kogoś z swoich bliskich) występowanie choćby jednego z wyżej opisanych objawów, niezwłocznie zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu i poproś o skierowania na potrzebne badania.

Jaka choroba objawia się kaszlem?

Kaszel jest odruchem obronnym wywołanym przez podrażnienie błony śluzowej. Jest najczęściej spotykanym objawem chorób układu oddechowego.

Odruch kaszlowy może być wywołany przez dostanie się do dróg oddechowych ciała obcego, zwiększonej zawartości gazów drażniących we wdychanym powietrzu, pyłów, nadprodukcji wydzieliny w drogach oddechowych, a także przez działanie czynników chorobotwórczych (bakterie, wirusy, grzyby). Mechanizm kaszlu polega na nasilonym wdechu, następnie zamknięciu głośni (część krtani zamykająca drogi oddechowe) – w ten sposób zostaje wytworzone wysokie ciśnienie w klatce piersiowej i w płucach. W momencie otwarcia głośni dochodzi do gwałtownego wyrzucenia powietrza, które ma za zadanie usunąć z dróg oddechowych niepożądane substancje lub cząsteczki.

Kaszel – jakie są przyczyny powstawania kaszlu?

Przyczyny kaszlu mogą być różne. Najczęściej należą do nich choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, zarówno o charakterze ostrym, jak i przewlekłym. Czasami jednak kaszel może mieć związek z:

 • chorobami układu krążenia (niewydolność serca, niedomykalność zastawki mitralnej)
 • chorobami przewodu pokarmowego (refluks żołądkowo-przełykowy),
 • przyjmowaniem niektórych leków
 • chorobami alergicznymi.

Jeżeli nie udaje się ustalić przyczyny kaszlu, wtedy uznajemy, że kaszel ma charakter idiopatyczny. Zdarza się także, że kaszel może mieć podłoże psychogenne (np. w sytuacji stresowej).
Ze względu na charakter, kaszel można podzielić na:

 • kaszel suchy (bez odkrztuszania wydzieliny)
 • kaszel produktywny (mokry, wilgotny). Związany jest z produkcją dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych
 • Wydzielina (plwocina) może mieć różny wygląd oraz zapach. W przypadku stanów zapalnych powikłanych zakażeniem bakteryjnym, plwocina ma zazwyczaj charakter ropny (jest gęsta, biała lub żółta o nieprzyjemnym zapachu). Wydzielina o barwie śluzowo-białej, gęsta oraz lepka najczęściej jest wynikiem przewlekłego stanu zapalnego oskrzeli lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Wydzielina przezroczysta zazwyczaj towarzyszy astmie oskrzelowej, choć czasami stwierdzana jest u pacjentów z nowotworem płuc (tzw. gruczolakorak).

Jeżeli w odkrztuszonej plwocinie znajdują się grudki lub czopy, wtedy można podejrzewać grzybicę lub mukowiscydozę (przewlekła, wrodzona choroba płuc). Zdarza się także, że w wydzielinie mogą znaleźć się cząstki pokarmu. Oznacza to, że u pacjenta mogło dojść do wytworzenia się przetoki tchawiczo-przełykowej.

Jeżeli kaszel niesie ze sobą wydzielinę, która jest podbarwiona krwią lub znajdują się w niej skrzepy krwi, konieczna jest niezwłoczna konsultacja lekarska.

Czasami krew w plwocinie może być wynikiem stanów zapalnych lub podrażnienia górnych dróg oddechowych, ale istnieje zagrożenie poważnymi schorzeniami płuc, jak zator tętnicy płucnej lub nowotwór oskrzela lub nowotwór płuca.
Kaszel dzielimy także ze względu na czas jego trwania:

 • ostry − trwający krócej niż 3 tygodnie
 • podostry − trwający 3-8 tygodni
 • przewlekły – trwający dłużej niż 8 tygodni.

Istnieje wiele przyczyn kaszlu przewlekłego:

 • spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła – jest to najczęstsza przyczyna kaszlu przewlekłego
 • astma oskrzelowa – kaszel często jest napadowy, wywołany przez ekspozycję na różne czynniki, takie jak alergeny, zimne powietrze czy wysiłek fizyczny
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc/przewlekłe zapalenie oskrzeli − są to poważne schorzenia wynikające z wieloletniego palenia tytoniu lub narażenia na dym tytoniowy, drażniące gazy lub pyły.
 • przebyte zakażenie górnych dróg oddechowych − przedłużający się kaszel jest w tym wypadku wynikiem nadreaktywności dróg oddechowych na bodźce, będącej konsekwencją przebytego stanu zapalnego
 • nowotwory płuc – kaszel może mieć różny charakter, w zależności od stopnia zaawansowania choroby
 • choroby śródmiąższowe płuc – kaszel może być jednym z objawów tych chorób
 • refluks żołądkowo-przełykowy – kaszel zazwyczaj towarzyszy innym objawom refleksu, jak zgaga, pieczenie za mostkiem, chrypka
 • niewydolność serca (mięśnia lewej komory serca) lub wady serca takie jak niedomykalność zastawki mitralnej mogą być związane z obecnością kaszlu
 • rozstrzenie oskrzeli – kaszel z dużą ilością odkrztuszanej plwociny, zwłaszcza rano, często ropnej, barwy żółtozielonej
 • przyjmowanie leków – najczęściej kaszel może być wynikiem przyjmowania leków z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) − leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym, niewydolności serca, chorobie niedokrwiennej serca
 • podłoże psychogenne – kaszel występuje w tym wypadku jako „odruch nerwowy
 • Kaszel „poranny” − jest związany z koniecznością usunięcia zalegającej wydzieliny, która zdążyła nagromadzić się w czasie nocnego wypoczynku.

Należy podkreślić, że w prawie 80% przypadków przewlekłego kaszlu przyczyn może być więcej niż jedna.
U dzieci, przyczyny kaszlu przewlekłego mogą zmieniać się w zależności od wieku.

U noworodków, najczęstszą przyczyną kaszlu mogą być wrodzone schorzenia (mukowiscydoza, tzw. zespół nieruchomych rzęsek lub refluks żołądkowo-przełykowy).

Przyczyny wrodzone stopniowo ustępują miejsca przyczynom nabytym, jak: zakażenia wirusowe oraz nabyte, astma oskrzelowa, obecność ciała obcego w drogach oddechowych, a także zanieczyszczenie wdychanego powietrza (dym tytoniowy, kurz, pyły.

Kaszel – jak wygląda diagnostyka kaszlu?

W diagnostyce przewlekłego kaszlu wykorzystuje się wiele różnych badań. Objawu, jakim jest kaszel (suchy, mokry, przewlekły, duszący, szczekający u dzieci, z odkrztuszaniem wydzieliny) nigdy nie należy lekceważyć.

Szczególnie powinny uważać kobiety ciężarne – uporczywy i przewlekły kaszel w ciąży nie może być leczony samodzielnie, ponieważ niektóre środki są w tym czasie zabronione.

Dlatego zawsze przy kaszlu pierwsze kroki powinniśmy skierować do przychodni aby zbadał nas lekarz rodzinny.
W diagnostyce kaszlu wykonuje się różnorodne badania:

 • badanie podmiotowe i przedmiotowe (wywiad z pacjentem, opukiwanie, osłuchiwanie)
 • badania laboratoryjne – morfologia, stężenia wykładników stanu zapalnego, gazometria, immunoglobuliny, badania bakteriologiczne, badania w kierunku przeciwciał przeciwkrztuścowych, przeciw Mycoplasma, Chlamydia itp.
 • konsultacje specjalistyczne – pulmonologiczna, alergologiczna, laryngologiczna, gastroenterologiczna, kardiologiczna
 • badania obrazowe klatki piersiowej – podstawowym badaniem jest RTG klatki piersiowej, czasami diagnostykę pogłębia się o bardziej specjalistyczne badania, takie jak tomografia komputerowa czy tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości (HRCT)
 • badania czynnościowe – spirometria
 • testy alergologiczne
 • bronchoskopia z pobraniem wydzieliny, wycinków, BAL
 • ocena ruchomości rzęsek
 • badanie plwociny – cytologia, posiew
 • badanie stężenia chlorków w pocie (celem wykluczenia lub potwierdzenia mukowiscydozy)
 • odczyn tuberkulinowy.
You might be interested:  Jak Długo Goi Się Złamanie U Kota?

W przypadku różnych rodzajów kaszlu wykonuje się także badania w kierunku chorób serca (EKG, ECHO serca).

W celu umówienia się na konsultację u lekarza rodzinnego skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała).

W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem.

Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.

Kiedy kaszel staje się powodem do niepokoju?

Kaszel polega na odruchowym (niezależnym od woli) zaczerpnięciu głębokiego wdechu, a następnie silnym skurczu mięśni krtani i klatki piersiowej powodującym gwałtowne wyrzucenie powietrza z dróg oddechowych (może ono osiągnąć prędkość bliską prędkości dźwięku).

Kaszel jest podstawowym sposobem oczyszczania dróg oddechowych (krtani, tchawicy i oskrzeli) z wszystkiego co nie powinno się w nich znajdować jak na przykład nadmiaru śluzu, śliny, pyłów czy z obecności ciał obcych. Spełnia zatem kluczową funkcje ochronną.

  Różne rodzaje kaszlu:

Ze względu na czas trwania wyrózniamy:

 • Kaszel ostry, trwający do 3 tygodni.
 • Kaszel podostry, trwający 3-8 tygodni.
 • Kaszel przewlekły trwajacy ponad 8 tygodni.

Kaszel dzielimy również na:

 • Mokry (inaczej zwany produktywnym) kiedy towarzyszy mu odkrzutszanie wydzieliny. Jest niezbędny do oczyszczania dróg oddechowych na przykład podczas infekcji układu oddechowego kiedy znacznie zwieksza sie ilość wydzieliny produkowanej przez oskrzela. W przypadku gdy wydzielina nie zostałaby usunięta stanowiła by dobrą pożywkę dla wzorstu bakterii a w skrajnych przypadkach mogłaby całkowicie zablokować oskrzele, uniemożliwiając wentylowanie pecherzyków płucnych, konieczne do dostarczania organizmowi tlenu i usuwania zbędnego dwutlenku węgla.
 • Kaszel palacza – jest rodzajem kaszlu mokrego, występującego u osób palących wyroby tytoniowe.
 • Suchy (zwany nieproduktywnym) – kiedy nie towarzyszy mu odkrzutszanie wydzieliny

Jakie są przyczyny kaszlu?

Wśród najczęstszych przyczyn kaszlu o ostrym charakterze wyróżniamy: stanowiące zdecydowanie najczęstszą przyczynę  infekcje układu oddechowego (jak np. zapalenie gardła, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, grypa), astma oskrzelowa, dostanie się ciała obcego do dróg oddechowych oraz poważne choroby układu oddechowego jak zatorowość płuca czy obrzęk płuc.

Kaszel przewlekły może być powodowany przez wiele chorób. Do najczęstszych zalicza się:

 • Spływanie wydzieliny po tylnej scianie gardła – jest to najczęstsza przyczyna przewlekłego kaszlu. Jest spowodowane przez przewlekłe zapalenie zatok przynosowych i nosa, często o charakterze alergicznym. W tym przypadku kaszel ma charakter mokry.
 • Astma oskrzelowa – przewlekła choroba układu oddechowego objawiająca się kaszlem i świszczącym oddechem. Kaszel zazwyczaj jest suchy.
 • Refluks żołądkowo-przełykowy – cofanie się kwaśnej treści z żołądka do przełyku i dolnej części gardła może działać drażniąco i wywoływać suchy kaszel pojawiajacy się najczęsciej w nocy. Objawami dodatkowymi są zgaga, kwaśny smak w ustach, chrypka.
 • Nadwrażliwość dróg oddechowych po infekcji – po przebytym zapaleniu drogi oddechowe są bardziej czułe na podrażnienia wywoływane przez zanieczyszczenia powietrza czy niską temperaturę. W takiej sytuacji suchy kaszel może utrzymywać się nawet przez 8 tygodni.
 • Przewlekłe zapalenie oskrzeli – majace związek między innymi z paleniem papierosów. Kaszel, często mokry, najsilniej dokucza w godzinach porannych
 • Niewydolność serca – płuca i serce są ze sobą niezaprzeczalnie powiązane. Przewlekła niewydolność, zwłaszcza lewej komory serca może być przyczyną przewlekłego kaszlu

Lista przyczyn przewlekłego kaszlu jest bardzo długa, wśród rzadziej spotykanych warto wymienić jeszcze stosowanie niekórych leków na nadciśnienie tętnicze, złamania żeber, nowotory płuc i gruźlicę.

Kiedy z kaszlem zgłosić się do lekarza? 

Każdy przypadek kaszlu przewlekłego (a więc trwajacego dłużej niż 8 tygodni) powiniem skłaniać do wizyty w gabinecie lekarskim.

Za zdecydowaną większość przypadków kaszlu odpowiadają choroby układu oddechowego, dlatego najlepiej w takiej sytuacji udać się do pulmonologa, czyli lekarza specjalizujacego sie właśnie w tej dziedzinie (https://imed24.pl/poradnie-i-specjalisci/poradnia-pulmonologiczna).Kaszel towarzyszący łagodnie przebiegajacej infekcji nie jest powodem do obaw. Najczęściej ustępuje samoistnie. Jeśli jednak choroba ma ciężki przebieg, występuje gorączka, osłabienie, lub inne niepokojące objawy konieczna jest wizyta u lekarza.

Rzadko kaszel może prowadzić do powikłań takich jak omdlenia, bezsenność, pękanie drobnych naczynek krwinośnych na spojówkach oczu czy wymioty wywoływane przez kaszel. Gdy wystąpią takie objawy należy zgłosić się do lekarza.

Jak wyleczyc kaszel?

Podstawą rozpoznania jest wywiad i badanie lekarskie. W przypadku wątpliwości rozważa się wykonanie badań dodatkowych jak na przykład badania obrazowe (RTG lub tomografia komputerowa klatki piersiowej), spirometrię czy testy alergiczne.Wybranie skutecznej metody leczenia kaszlu zależy od jego przyczyny.

  Tak zwana terapia przyczynowa ma na celu (w miarę mozliwości) wyleczenie choroby wywołującej kaszel, co prowadzi do jego ustąpienia. W przypadku suchego, męczącego kaszlu stosowane są dodatkowo leki przeciwkaszlowe, które hamują odruch kaszlowy.

 Leki ułatwiające odkrztuszanie (inaczej leki wykrztuśne/mukolityki) znajdują zastosowanie w leczeniu kaszlu mokrego. Upłynniają one wydzielinę dróg oddechowych ułatwiając jej oderwanie się od ściany oskrzeli i jej wykrztuszenie.

Warto pamiętać aby leków wykrztusnych nie brać w godzinach wieczornych, bo może to prowadzić do wielokrotnego wybudzania się w ciągu nocy spowodowanego kaszlem.

Niezależnie od rodzaju kaszlu pomieszczenia, w których przebywa chory, powinny być odkurzone, a powietrze w nich nawilżone.

Przewlekły kaszel u dziecka – nie lekceważ go!

Trwający kilka tygodni kaszel u dziecka często budzi niepokój wśród rodziców. Jakie mogą być jego przyczyny? Co na kaszel dla dziecka będzie skuteczne? Kiedy wizyta u lekarza jest konieczna –podpowiada ekspert allecco.pl.

Kaszel jest naturalnym odruchem obronnym organizmu. Pozwala oczyścić drogi oddechowe z cząsteczek dymu, kurzu i wielu innych zanieczyszczeń. Sam w sobie nie jest chorobą, lecz może być jej objawem.

 • Z poradnika allecco.pl dowiesz się:
 • – kiedy kaszel jest przewlekły?
 • – jakie mogą być przyczyny przewlekłego kaszlu?

– o czym może świadczyć przewlekły mokry kaszel, a o czym suchy?- kiedy kaszel u dziecka powinien cię zaniepokoić? – kiedy pilnie zgłosić się do lekarza?- co stosować na kaszel u niemowląt, a co u starszych dzieci?

– jak domowymi sposobami poradzić sobie z długotrwałym kaszlem u dziecka?

Przewlekły kaszel – przyczyny

 

O przewlekłym kaszlu u dziecka lub osoby dorosłej mówimy wtedy, gdy trwa on dłużej niż osiem tygodni. Nie zawsze świadczy on o chorobie – zdrowe dzieci mogą pokasływać nawet kilkanaście razy na dobę. U niektórych z nich kaszel może pojawiać się regularnie także w nocy.

Jednak w większości przypadków, przewlekły kaszel u dziecka jest objawem choroby. Jeśli utrzymuje się powyżej ośmiu tygodni, wymaga przeprowadzenia dokładnej diagnostyki w celu znalezienia przyczyny.

Możliwe przyczyny przewlekłego kaszlu u dziecka to:

 • infekcje górnych dróg oddechowych i związane z nimi spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła, wyzwalające odruch kaszlu – najczęstsza przyczyna tego problemu;
 • choroby oskrzeli lub płuc;
 • refluks żołądkowo – przełykowy;
 • bierne lub czynne narażenie na dym papierosowy i inne zanieczyszczenia, w tym również smog;
 • alergia;
 • astma;
 • obecność ciała obcego w drogach oddechowych.

Przewlekły kaszel u dziecka może mieć również podłoże psychiczne. Mamy wówczas do czynienia z tzw. kaszlem psychogennym. Może do niego dojść, kiedy dziecko jest narażone na silny stres, z którym nie umie sobie poradzić  (przemoc w rodzinie, zaniedbanie lub problemy w szkole). 

Kaszel psychogenny jest suchy, czyli nie dochodzi do odkrztuszania żadnej wydzieliny. Poza tym nie pojawia się w nocy. Zwykle nasila się wtedy, gdy dziecko po raz kolejny doświadcza stresu i lęku, np.

spotykając się lub rozmawiając z osobą, z którą ma zły kontakt, podczas zajęć w szkole lub nauki. Ten rodzaj kaszlu diagnozuje się, gdy lekarz wykluczy inne – organiczne przyczyny.

W leczenie należy wówczas włączyć psychologa.

Przewlekły kaszel u dziecka – suchy czy mokry?

Aby dowiedzieć się, co może być przyczyną przewlekłego kaszlu u naszej pociechy, warto zwrócić uwagę na to, jaki charakter ma kaszel, a także o jakiej porze dnia i nocy występuje.

Przewlekły kaszel jako objaw przebytej infekcji

Przewlekły suchy kaszel (inaczej zwany nieproduktywnym, ponieważ nie odkrztuszamy wydzieliny) może być wynikiem przebytej kilka tygodni wcześniej infekcji. Jest to tzw. kaszel poinfekcyjny.  Mimo wyzdrowienia kaszel może się jeszcze długo utrzymywać.

Przewlekły kaszel jako objaw alergii

Kaszel związany z alergią również jest suchy. Towarzyszą mu jednak inne objawy, takie jak wodnisty katar, swędzenie nosa, oczu, łzawienie lub kichanie. Ten rodzaj kaszlu nasila się przy każdym kontakcie z alergenem.

Kaszel alergiczny najczęściej pojawia się w okresie wiosenno-letnim, kiedy rozpoczyna się intensywne pylenie roślin. Może jednak wystąpić również w innych porach roku.

Wykonanie testów alergicznych pomoże znaleźć konkretne alergeny, które powodują objawy.

.

.

Przewlekły kaszel jako objaw astmy

Dzieci chorujące na astmę mają suchy kaszel, choć czasem może dojść do odkrztuszenia śluzu. Rzadko zdarza się jednak, aby kaszel był jedynym objawem astmy. Najczęściej dochodzi też uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność. 

Przy tej chorobie, charakterystyczny jest kaszel nad ranem i podczas snu – może wybudzać chorego. Poza tym, zarówno kaszel jak i pozostałe objawy astmy mają charakter napadowy. Większość chorych dzieci między kolejnymi atakami nie skarży się na te dolegliwości.

Przewlekły kaszel jako objaw refluksu żołądkowo-przełykowego

Przewlekły suchy kaszel może również doskwierać przy refluksie żołądkowo – przełykowym.

Na tę chorobę wskazuje jednoczesne pojawienie się chrypki, drapania lub pieczenia w gardle, nieprzyjemny zapach z ust lub odbijanie.

Kaszel pojawia się często po jedzeniu i w pozycji leżącej, która sprzyja cofaniu się treści żołądkowej do przełyku. Refluks jest coraz częściej diagnozowany u chorych cierpiących na przewlekły kaszel.

Przewlekły kaszel jako objaw toczącej się infekcji 

Przewlekły mokry kaszel, czyli przebiegający z odkrztuszaniem zalegającej wydzieliny, może pojawić się podczas infekcji górnych dróg oddechowych. Przy typowej infekcji, początkowo kaszel jest suchy.

You might be interested:  Choroby alergiczne oczu – leczenie

Później może przekształcić się w mokry, a następnie znów wrócić do suchego. U dzieci, szczególnie młodszych, uczęszczających do żłobka lub przedszkola, zdarzają się kolejne, następujące po sobie zakażenia.

W konsekwencji kaszel może utrzymywać się przez wiele tygodni.

Przewlekły kaszel będący skutkiem zanieczyszczenia środowiska

W społeczeństwie rośnie świadomość na temat tego, jak negatywnie na organizm wpływa narażenie na dym papierosowy i zanieczyszczenia środowiska, a w tym także smog.

Szczególnie dokucza on małym dzieciom, których organizm dopiero się rozwija. Cząsteczki szkodliwych zanieczyszczeń dostają się do ich układu oddechowego i działają na niego drażniąco.

Oddechy u maluchów są też częstsze niż u osób dorosłych, w konsekwencji czego wdychają one więcej niebezpiecznych substancji. 

W miastach, w których jakość powietrza jest zła, odsetek alergików i astmatyków jest proporcjonalnie większy. Smog wpływa niekorzystnie nie tylko na układ oddechowy, ale także nerwowy, krwionośny czy odpornościowy.

Nie tylko smog może powodować u dziecka przewlekły kaszel. Podobnie działa też narażenie na dym papierosowy. Warto o tym pamiętać, jeśli kaszel utrzymuje się kilka tygodni, a któryś z domowników jest palaczem.

Za pomocą kaszlu, organizm próbuje pozbyć się szkodliwych cząsteczek.

Przewlekły kaszel jako objaw zapalenia oskrzeli lub chorób płuc

Mokry kaszel może również pojawić się przy chorobach oskrzeli i płuc. Przewlekłe zapalenie oskrzeli często wiąże się z odkrztuszaniem dużej ilości białej, gęstej wydzieliny w godzinach porannych. O chorobie oskrzeli lub płuc może też świadczyć odkrztuszanie wydzieliny podbarwionej krwią.

Powyżej zostały wymienione najczęstsze przyczyny przewlekłego kaszlu u dziecka. Receptory znajdujące się w organizmie, których podrażnienie prowadzi do odruchu kaszlu, znajdują się nie tylko w obrębie układu oddechowego, ale także m.in.

w żołądku, przeponie czy błonie bębenkowej. To powoduje, że czasem kaszel może mieć nietypową przyczynę, którą trudno skojarzyć z tym objawem. Może to być chociażby choroba serca lub uraz żeber.

Dlatego w każdym przypadku, przewlekły kaszel wymaga indywidualnego podejścia i dokładnej diagnostyki.

Przewlekły kaszel u dziecka – kiedy zgłosić się do lekarza?

Jeśli kaszel pojawia się u niemowląt, zawsze należy udać się do lekarza, aby osłuchał dziecko. Warto również się do niego zgłosić, jeśli:

 • kaszel nie ustępuje po leczeniu lub się nasila;
 • pojawiły się dodatkowe objawy, takie jak gorączka, brak apetytu, duszności lub świszczący oddech, łzawienie oczu, wodnisty katar;
 • kaszel pojawia się zwykle po jedzeniu lub położeniu się, a dodatkowo dziecko skarży się na pieczenie w gardle lub ma chrypkę;
 • w odkrztuszanej wydzielinie pojawia się krew;
 • dziecko wymiotuje.

W każdym przypadku, kaszel utrzymujący się ponad 8 tygodni, wymaga przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki w celu znalezienia przyczyny.

Co na kaszel dla dziecka? Co na kaszel dla niemowlaka?

Wybierając odpowiedni preparat na kaszel dla dziecka, trzeba wziąć pod uwagę jego wiek i rodzaj kaszlu. Pamiętajmy jednak, aby u niemowląt nie podawać żadnego leku przed skonsultowaniem tego z lekarzem.

Podkreślę jeszcze raz, że w przypadku kilkutygodniowego kaszlu, należy udać się do lekarza. Stosowanie na własną rękę leków może maskować objawy. Choroba będzie rozwijać się dalej i minie więcej czasu do postawienia odpowiedniej diagnozy.

Jeśli natomiast przyczyną długotrwałego kaszlu są nawracające infekcje dróg oddechowych, można sięgnąć po preparaty, które pomogą odkrztusić zalegającą wydzielinę lub zahamują męczący kaszel.

W przypadku kaszlu mokrego, odkrztuśnie i jednocześnie rozkurczowo na mięśnie oskrzeli działa wyciąg z bluszczu. Syropy na kaszel dla dzieci z tym składnikiem to np. Prospan, Hederasal i Hedelix.

Z mokrym kaszlem dobrze radzi sobie też popularna Flegamina, Mucosolvan i ACC.  U młodszych dzieci lepiej sprawdzają się syropy i kropelki – jest to dla nich bezpieczniejsza forma. Natomiast u starszych, które radzą sobie z połykaniem tabletek, można sięgnąć po taką właśnie formę – ACC lub Flegamina.

Wśród syropów na suchy kaszel dla dzieci można wymienić Supremin, Atussan i Maxipulmon. Leki te hamują odruch kaszlu. Są też bezpieczniejsze niż substancje opioidowe, zastosowane w takich preparatach jak Dexa Pico lub Acodin.

Pamiętajmy, aby nie stosować leków hamujących kaszel, jeśli słychać odrywającą się wydzielinę. W ten sposób przeszkadzamy organizmowi w pozbyciu się jej i pozwalamy, aby choroba dalej się rozwijała.

Czasem lekarz może zalecić podanie dziecku syropu ułatwiającego odkrztuszenie wydzieliny w ciągu dnia, a drugiego – hamującego kaszel – na noc.

Takie postępowanie jest jednak zalecane tylko wtedy, gdy kaszel jest bardzo męczący dla dziecka i zaburza mu spokojny sen.

Więcej na temat preparatów na kaszel dla dzieci pisaliśmy w artykule Co na kaszel dla dzieci? Jak wybrać skuteczny lek?

Podstawą przy pojawieniu się kaszlu u dziecka jest jego nawadnianie, a w przypadku maluchów karmionych piersią – częstsze przystawianie. Bez przyjmowania dużej ilości płynów, skuteczność syropów na mokry kaszel będzie mniejsza. Również przy suchym kaszlu jest to ważne, ponieważ nawilżona zostaje śluzówka gardła. W efekcie tego – łagodzimy kaszel, a poza tym hamujemy rozwój infekcji. 

W nawilżaniu śluzówki, dobrze sprawdza się też miód. Dzięki temu, że jest gęsty, pozostawia na niej delikatną warstwę. Zmniejsza również częstotliwość suchego kaszlu. Istnieją badania, potwierdzające podobną skuteczność miodu i substancji stosowanej w lekach hamujących kaszel. Warto pamiętać, aby miodu nie podawać maluchom przed ukończeniem 1-ego roku życia.

Innym sposobem są inhalacje z soli fizjologicznej na kaszel. Jednak u niemowląt również lepiej je przeprowadzać dopiero po uzgodnieniu z lekarzem. Inhalacje nawilżą śluzówkę, rozrzedzą zalegającą wydzielinę i ułatwią pozbycie się jej. O tym, jak prawidłowo wykonać inhalacje na kaszel u dziecka, dowiecie się z tego artykułu>>.

Warto również pomyśleć o nawilżaczu i oczyszczaczu powietrza. Szczególnie jeśli mieszkamy na terenie, na którym występuje duże zanieczyszczenie powietrza. Oczyszczasz filtruje powietrze i usuwa z niego różnorodne zanieczyszczenia. Dzięki temu nie drażnią one niepotrzebnie układu oddechowego dziecka. Smog może powodować nie tylko kaszel, ale i wiele innych dolegliwości.

W czasie sezonu zimowego ogrzewamy mieszkania, przez co powietrze w nich staje się bardziej suche. Nie pozostaje to bez wpływu na naszą śluzówkę, która w takich warunkach nie jest w stanie sprawnie funkcjonować.

Przez to jest bardziej podatna na wszelkie niepożądane substancje i drobnoustroje. Aby temu zapobiec, możemy zaopatrzyć się w nawilżacz powietrza.

Innym sposobem jest umieszczanie mokrego ręcznika na pracującym grzejniku, choć wiąże się to z mniejszą wydajnością i nierównomiernym nawilżaniem powietrza w pomieszczeniu.

Przewlekły kaszel u niemowląt i starszych dzieci, wymaga zgłoszenia się do lekarza. Najczęściej jest on wynikiem infekcji dróg oddechowych, choć może mieć też poważniejsze przyczyny.

Zanim podamy syrop na kaszel, upewnijmy się, że nie zamaskuje on jedynie objawów rzeczywistej choroby. Możemy pomóc dziecku również poprzez zadbanie o jego nawodnienie, wykonywanie inhalacji z soli fizjologicznej lub nawilżanie powietrza w domu.

Są to dodatkowe metody, które mogą przyspieszyć powrót malucha do zdrowia.

PORANNY KASZEL | InfoZdrowie24.pl

Wypowiedzi na forum o:

od jakiegoś czasu ma prawie codziennie rano po wstaniu kaszel, wykaszle sie i mam spokój przez cały dzień zero kaszlu. Co to moze byc?? Dodam ze nie pale papierosów,mąż tez nie pali. Nie chorowałam zanim zaczął sie kaszel. Moze ktoś mi coś podpowie skąd ten kaszel?? Oczywiscie do lekarza tez

Od ponad 4 lat męczy mnie poranny kaszel z odkrztuszaniem, czasem z krwią. Rano dosłownie czuję się jakbym się topił. Jestem zmuszony odkrztusić całą zalegającą wydzielinę, dopiero wtedy mogę normalnie funkcjonować. Sama wydzielina jest mleczna, ciągnąca, klejąca i słona. Od 4 lat próbuję

Witam, moja 16 miesieczna coreczka od pewnego czasu ma kaszel. Nie ma temperatury, jest pgodna, nie marudzi. Kaszel jest codziennie rano po przebudzeniu, mokry z odkrztuszaniem, potem jakis czas mala ma chrypke, bo ciagle cos zalega, az wreszcie przez reszte dnia nie kaszle i w nocy tez ani

Witam, jestesmy u tesciow na slowacji, a moja 10msczna corcia od paru dni kaszle rano, tylko po przebudzeniu kilka razy pokasluje,a w ciagu dnia nie ma ani sladu kaszlu. Do wczoraj byl to suchy kaszel , dzis mam wrazenie, ze byl bardziej wilgotny. 3 dni temu miala tez biegunke, ktora

“Najpierw wstaje kaszel później wstajesz Ty” Ja zwracam się do Państwa z apelem – niejarajcie szlugów bo to szkodzi. aha i jeszcze jedno…. *nie jestem zielony *nie jestem żółty *nie jestem czarny *nie jestem biały *nie jestem czerwony *to nie jest baner mojej kampanii

Co to może być ,że moja Wiktoria codzień po przebudzeniu sobie pokasłuje.A poem w ciągu dnia nic a nic.Trwa to minute moze dwie.Też wasze bąble tak mają?

ale dosc mocno..Cały dzien jest super wogóle kaszlu tylko rano..Bylismy u lekarza, osłuchowo ok..

a na kaszel dostał Pulmicort i do nosa Eupforium i wczoraj juz super zero porannego kaszlu i dzis znowu…

Ja wiem ze kaszel moze potrwac nawet do 3 tyg.po katarze ale ten krtaniowy to jest kaszlem

mam takie pytanie czy ktoś może wie, ma sposób, doswiadczenie z alergią objawiającą się tylko kaszlem-głównie porannym-po obudzeniu. Dziecko ma stwierdzony alergiczny nieżyt nosa i podobno w nocy spływa wydzielina z zatok i rano musi ją wykasłać. Lekarze dawali różne leki na alergie ale efekty

Witam! Stwierdzano u mnie candidę kiedyś w pochwie, w jelicie, a ostatnio w wymazie z gardła w trakcie wiosennej infekcji. Zrobiłam wymaz, pod wpływem opisów na forum o objawach bytowania candidy w gardle tj. poranne chrąkania, klucha, spływanie gęstej wydzieliny po ścianie gardła. Brałam

moja córka skonczyła 21 miesięcy.od dłuższego czasu codziennie rano chwilę po przebudzeniu meczy ją mokry kaszel.dodam,że córka śpi ze smokiem,może to przez niego?Zamartwiać sie , czy nie/

Co to za kaszel i jak go leczyć – rodzaje kaszlu u dzieci

Kaszel, choć bywa męczący i długotrwały, sam w sobie nie jest chorobą – jest objawem, którego nie należy lekceważyć. Dlatego podajemy Wam kompendium wiedzy o kaszlu, jego rodzajach, przyczynie oraz leczeniu.

You might be interested:  Uczulenie Na Bialko Co Jesc?

Czym jest kaszel

Kaszel to odruch, który oczyszcza drogi oddechowe, kiedy fizjologiczny układ rzęskowy jest niewydolny lub jego funkcja jest upośledzona. Kaszel jest reakcją na podrażnienie zakończeń nerwowych w błonie śluzowej dróg oddechowych. Reakcja ta jest odruchowa, poza kontrolą kaszlącego.

Przy kaszlu mięśnie wydechowe i mięśnie oskrzeli kurczą się, wyrzucając powietrze z płuc i dróg oddechowych. Wbrew pozorom i uciążliwości działanie kaszlu jest pożyteczne. W naturalny sposób pozwala pozbyć się zlegającej wydzieliny, gdzie bytują drobnoustroje chorobowe.

Dlatego sztuką jest nie tyle zwalczenie, pozbycie się kaszlu, co złagodzenie dolegliwości – rozrzedzenie wydzieliny, by ułatwić jej odkrztuszanie.

Poza tym kaszel jest ważną informacją, że coś się dzieje w organizmie – nastąpiło zakrztuszenie, wystąpiła reakcja alergiczna, rozwija się astma.

Kaszel suchy

Kaszel suchy, czyli taki bez odkrztuszania wydzieliny (bezproduktywny), bywa bardzo męczący.

Towarzyszy mu uczucie drażnienia w tchawicy i gardle, przez co pokasływanie przybiera na sile, niejednokrotnie zamieniając się w napadowy atak kaszlu.

Jest charakterystycznym objawem początku infekcji – wtedy po 3 – 4 dniach przekształca się w kaszel mokry. Podobnie po przebytej infekcji w lekkiej formie może utrzymywać się nawet kilka tygodni (nawet do sześciu).

Przy braku pozostałych objawów chorobowych może być związany z alergią lub astmą. Warto wiedzieć, że suchy kaszel może być jedną z częstych reakcji niepożądanych na niektóre leki, czego podejrzenie wymaga konsultacji lekarskiej.

Kaszel mokry

Jest to tzw. kaszel produktywny – z odkrztuszaniem śluzowej wydzieliny. Może być ona lepka, gęsta, bezbarwna, biała lub żółtawa. Zwróć na to uwagę, jej kolor będzie ważną informacją dla pediatry. Jak już wspomnieliśmy wyżej, takiego kaszlu nie należy tłumić.

Jest on sojusznikiem w zwalczaniu choroby. Dzięki odruchowi wykrztuśnemu wydzielina z płuc, oskrzeli, tchawicy, krtani i gardła zostaje wydalona. Dodatkowo ułatwią to preparaty rozrzedzające wydzielinę i ułatwiające odkrztuszanie (mukolityczne).

Uwaga – dawkę leku podaj dziecku kilka godzin przed snem, nigdy na noc.

Kaszel połączony z wymiotami

Pojawia się przy kaszlu mokrym. Spływająca wydzielina jest połykana przez dziecko i zalega mu w żołądku. Wymioty są sposobem organizmu na pozbycie się jej z układu pokarmowego.

Poza tym wymioty w napadzie kaszlu mogą pojawić się u bardziej wrażliwych dzieci, kiedy przy bardzo wysiłkowym kaszlu dochodzi do podrażnienia okolicy nasady języka.

Kaszel szczekający

Przy odruchu kaszlu pojawia się charakterystyczny krtaniowy odgłos, przypominający szczekanie psa. Dziecko ma chrypkę lub następują trudności z wydobyciem głosu. Kaszel taki może świadczyć o zapaleniu krtani, które wymaga leczenia zaaplikowanego przez pediatrę.

Doraźnie, przy ataku kaszlu, gdy dziecko ma problemy z zaczerpnięciem powietrza (tzw.

duszność wdechowa), należy wystawić je na działanie chłodnego powietrza, zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniu, w którym przebywa chory, zwiększyć wilgotność (mokry ręcznik powieszony blisko dziecka), zaproponować płyn w temperaturze pokojowej do wypicia.

W przypadku niemowląt należy zachować wzmożoną czujność. Drogi oddechowe niemowlęcia są bardzo wąskie i nawet niewielki obrzęk może powodować kłopoty z oddychaniem. Jeśli zauważysz ich objawy, nie czekaj na wizytę w przychodni, wezwij karetkę lub zawieź dziecko na izbę przyjęć do szpitala.

Kaszel krztuszący / spazmatyczny

Szczególnie niebezpieczny u niemowląt, może świadczyć o zapaleniu oskrzeli i/ lub płuc. Śluz obecny w dolnych drogach oddechowych utrudnia oddychanie, odruch wykrztuśny połączony jest z napięciem ciała, stękaniem, łapaniem oddechu. Dziecko może być blade z sinicą wokół ust i palców.

Po zaobserwowaniu tych objawów należy bezzwłocznie udać się do szpitala, gdzie dziecko może wymagać podania tlenu i dożylnej antybiotykoterapii.

Kaszel przypominający pianie koguta

Chory z trudem łapie powietrze, męczy się, kaszel jest suchy. Jest to charakterystyczny objaw krztuśca (in. koklusz), który jest poważną i męczącą chorobą. Zmniejszysz ryzyko zachorowania, poddając dziecko szczepieniom obowiązkowym.

Kaszel poranny

Pojawia się w czasie infekcji. Najczęściej jest to kaszel mokry – wykrztuszający naprodukowaną przez noc i nagromadzoną wydzielinę. Kaszel występujący po przebudzeniu dziecka może się pojawić w czasie ząbkowania. Przyczyną jest wzmożona produkcja śliny, której nadmiaru niemowlę nie połyka, więc spływa ona do gardła, podrażniając błonę śluzową.

Warto mieć na uwadze, że suchy poranny kaszel może się pojawiać w przebiegu astmy.

Kaszel w nocy

Zaczyna się zazwyczaj, gdy ciałko dziecka rozgrzeje się pod kołdrą, jednak potrafi też pojawić się w środku nocy, wybudzić ze snu. Jego napady są uciążliwe, nie pozwalają wypocząć, zregenerować organizmu.

Przyczyną takiego kaszlu, oprócz infekcji wirusowej lub bakteryjnej (wtedy występują też inne objawy), może być refluks żołądkowo – przełykowy, alergia lub suche powietrze. Refluks to cofanie się treści pokarmowej z żołądka do przełyku. Wraz z treścią wędrują kwasy, które podrażniają ściany krtani i gardła.

W takim przypadku należy zadbać o dokładnie odbicie po jedzenia, a w przypadku starszych dzieci – niejedzenie przed snem. Pomocny może być klin dla niemowląt lub podłożenie czegoś pod nogi łóżeczka, tak by głowa była wyżej od reszty tułowia.

Suche powietrze wysusza śluzówki i w ten sposób doprowadza do ich podrażnienia. Najlepiej jeśli będziecie kontrolować wilgotność w sypialni dziecka odpowiednim termometrem. Optymalna to 40 – 50% wilgotności. Większa może przyczynić się do rozwoju grzybów i pleśni, co z kolei może stanowić przyczynek do rozwoju alergii.

Kaszel alergiczny

Kaszel alergiczny może być odpowiedzią na wiele alergenów wziewnych, jak, wspomniane wyżej, zarodniki pleśni i grzybów, oraz pierze, sierść zwierząt, pyłki roślin, a także pokarmowych. Kaszlowi alergicznemu może towarzyszyć odksztuszanie bezbarwnego śluzu.

Kaszel jest zazwyczaj jednym z objawów alergii, poza nim pojawia się kichanie, wodnista wydzielina z nosa, swędzenie i łzawienie oczu, przekrwienie błony śluzowej nosa i gardła. Niekiedy mogą pojawić się reakcje skórne, jak wysypka czy pokrzywka.

Kaszel alergiczny to odpowiedź na alergen i z nim właśnie trzeba go łączyć. Dlatego może występować po spożyciu określonych produktów, przy asystowaniu w czynnościach domowych (jak ścieranie kurzu, odkurzanie czy prasowanie), przy przebywaniu w określonych miejscach (np.

piwnica), czy też wyjściu na świeże powietrze lub na odwrót – po powrocie do domu.

Jeśli podejrzewasz u dziecka ten rodzaj kaszlu, skontaktuj się z alergologiem. Nieleczona alergia może w prosty sposób doprowadzić do astmy, gdzie przy stanie zapalnym kaszel ogranicza oddychanie i może być niebezpieczny dla życia dziecka.

Kaszel napadowy

Stanowi swoisty atak kaszlu w czasie infekcji. Ulgę wtedy może przynieść syrop prawoślazowy czy przeciwkaszlowy, który ulży podrażnionej błonie śluzowej.
Ten rodzaj kaszlu jest charakterystyczny dla alergii wziewnej. Wtedy towarzyszy mu obfity katar, a poprzedzać może atak kichania.

Kaszel gwałtowny

Może być reakcją na zakrztuszenie płynem lub oznaką dostania się stałego ciała obcego (okruszka, orzeszka, koralika, tabletki, małego przedmiotu) do układu oddechowego.

Dziecko należy wtedy natychmiast podnieść, obrócić twarzą do podłogi, tak by głowa była niżej niż tułów, i ruchem skierowanym w stronę karku uderzyć dłonią w plecy między łopatkami.

Jeśli obiekt, który dostał się do dróg oddechowych nie zostanie wykaszlany, jeśli dziecko ma kłopoty z oddychaniem, świszczący oddech, natychmiast udaj się z nim do szpitala lub wezwij karetkę.

Kaszel długotrwały

O takim kaszlu mówimy, gdy utrzymuje się on dłużej niż dwa tygodnie. Może być objawem alergii. Jest też właściwy dla palaczy i biernych palaczy – a nimi są dzieci palących rodziców.

Toksyny i substancje smoliste, które dziecko wdycha wraz z dymem papierosowym, wyrządzają wiele szkód w młodym organizmie.

Poważnie upośledzają układ immunologiczny – porażają rzęski, które wtedy nie są w stanie stanowić pierwszej linii obrony przed bakteriami i wirusami dostającymi się do organizmu poprzez drogi oddechowe.

Co robić, gdy dziecko kaszle

Podkreślamy, że zawsze jeśli kaszel się przedłuża, towarzyszą mu inne objawy jak gorączka, brak apetytu, zmienione samopoczucie i zachowanie dziecka, lub gdy podejrzewamy podłoże alergiczne, należy udać się do lekarza. Samodzielne podawanie leków mukolitycznych czy przeciwhistaminowych może stanowić poważne ryzyko pogorszenia stanu dziecka.

A oto kilka zaleceń, które przyniosą ulgę kaszlącemu dziecku:

 • często wietrz mieszkanie – dzięki temu chory będzie miał szansę oddychać świeżym, nawilżonym powietrzem;
 • rób dziecku inhalacje – najlepiej jeśli w tym celu użyjesz nebulizatora i soli fizjologicznej (chyba że lekarz przepisze specjalistyczne środki). Co ważne – inhalacje są zalecane także w przypadku suchego kaszlu – zabezpieczą błony przed wysuszeniem, co ulży w nawrotach kaszlu.
 • zadbaj, by dziecko dużo piło – niemowlę często przystawiaj do piersi, starszemu dziecku często podawaj niewielką ilość wody, mogą też być ziołowe herbaty. Nawilżenie błon śluzowych jest niezmiernie ważne: rozrzedzi wydzielinę, ułatwi odkrztuszanie, zmniejszy ból przy kaszlu.
 • czyść nosek maluszka – przy użyciu soli fizjologicznej lub morskiej i aspiratora oczyszczaj nosek. Wydzielina ta, jeśli nie ujdzie jamą nosową, spłynie po tylnej ścianie gardła, drażniąc je, może też w ten sposób dostać się do tchawicy czy oskrzeli.
 • systematycznie oklepuj dziecko – spowoduje to mechaniczne oddzielanie się wydzieliny, dzięki czemu jej wykrztuszanie będzie bardziej efektywne. Oklepuj malca po jego przebudzeniu i mniej więcej godzinę po podaniu leku mukolitycznego. Połóż go twarzą w dół na swoich kolanach i delikatnie opuszkami palców (u większych dzieci dłonią złożoną w łódkę) oklep plecki z pominięciem obszaru nerek i kręgosłupa.
 • podaj odpowiedni syrop – do 3. roku życia dziecka tylko po konsultacji z lekarzem. Starszakowi możesz zaproponować syrop prawoślazowy. W kaszlu suchym działa osłaniająco i redukuje podrażnienia, a w kaszlu mokrym lekko wykrztuśnie.
 • usuń przyczynę kaszlu – jeśli tylko jest to możliwe, usuń z przestrzeni dziecka i jego jadłospisu alergeny. W przypadku refluksu podaj dziecku kolację w odpowiednim odstępie czasowym od snu, a niemowlę dokładnie odbij po jedzeniu.

Ekspert radzi: lek. med. Danuta Chrzanowska-Liszewska, specjalista pediatrii i neonatolog

 • nie przegrzewaj dziecka, ubieraj odpowiednio do temperatury otoczenia,
 • zapewnij dziecku wszystkie szczepienia obowiązkowe, a także omów z pediatrą wybór szczepień zalecanych,
 • nie pozwól, żeby dziecko przebywało w atmosferze dymu tytoniowego.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *